13. 1. 2016

Národná cena za komunikačný dizajn 2016

Národná cena za 
komunikačný dizajn 2016


Národná cena za komunikačný dizajn 2016.
Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a za spoluúčasti Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje nový, v poradí už 13. ročník súťaže Národná cena za komunikačný dizajn 2016.
Po prvýkrát v histórii súťaže bude táto venovaná výlučne hodnoteniu, oceňovaniu a propagácii rôznych oblastí komunikačného dizajnu.

Súťaž je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov; študentov komunikačného dizajnu a súvisiacich odborných disciplín; iných odborníkov pracujúcich vo sfére komunikačného dizajnu; producentov a klientov v oblasti komunikačného dizajnu.
Predmetom súťaže je hodnotenie komunikačného dizajnu chápaného ako nástroje, procesy, výsledky, princípy a technológie tvorby určené na sprostredkovanie informácie.
Zahŕňa širokú škálu diel od jednotlivého produktu po komplexné komunikačné systémy a procesy tvorby:
Logotyp / korporátna identita / komunikačná kampaň
Tvorba a použitie písma
Knižný dizajn a vydavateľská činnosť
Ilustrácia v kontexte komunikačného dizajnu
Multimediálny dizajn v kontexte komunikačného dizajnu
Vizuálna komunikácia v priestore
Experimentálne projekty v kontexte komunikačného dizajnu

Súťažné kategórie:
profesionálny komunikačný dizajn,
študentský komunikačný dizajn,
experimentálny komunikačný dizajn

Registrácia online prihlášok a dokumentácie 1. kolo: 12. 1. – 29. 2. 2016

Otvoriť online prihlášku

Súťaž bude definitívne vyhodnotená v apríli 2016. Po ukončení práce poroty bude v priestoroch galérie Satelit a galérie v podkroví Slovenského múzea dizajnu v Hurbanových kasárňach nainštalovaná výstava prác, ktoré na základe rozhodnutia poroty postúpili do druhého kola. Výstava bude sprístupnená odbornej a širokej verejnosti v čase od 28. 4. do 10. 7. 2016, teda ešte pred vyhlásením výsledkov. Všetky ceny budú odovzdané na slávnostnom vyhlásení výsledkov 27. mája 2016. Organizátori plánujú pozvať na slávnostné odovzdávanie cien niekoľko významných hostí, o ktorých účasti budeme včas informovať.
Sumár termínov:
Vyhlásenie súťaže: november 2015
Vypísanie súťaže a súťažných podmienok 12. 1. 2016

Registrácia online prihlášok a dokumentácie 1. kolo: 12. 1. – 29. 2. 2016
Hodnotenie (výber) 1. kolo: 7. 3. – 24. 3. 2016

Zber vybraných prác 2. kolo: 5. 4. – 6. 4. 2016
Vyhodnotenie súťaže 2. kolo: 8. 4. – 9. 4. 2016

Vernisáž výstavy 27. 4. 2016
Výstava NCD 28. 4. – 10. 7. 2016

Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien: 27. 5. 2016