12. 1. 2016

VšZP sa nenechá zneužívať na predvolebnú kampaň

VšZP sa nenechá zneužívať 
na predvolebnú kampaň


Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., sa nenechá zaťahovať do predvolebnej kampane politických strán a nedovolí, aby sa jej súčasťou stali aj nepravdivé a tendenčné informácie o údajných „kauzách“ jej generálneho riaditeľa Ing. Miroslava Vaďuru, MPH. V médiách sa v posledných dňoch opakovane objavili nepravdivé informácie o jeho „kauzách“ z minulosti, keď pôsobil ako riaditeľ Fakultnej nemocnice v Bratislave. Išlo o údajný predaj heliportu a nákup predraženého CT prístroja. Napriek tomu, že VšZP sa k obom „kauzám“ podrobne vyjadrila už krátko po nástupe Miroslava Vaďuru do funkcie generálneho riaditeľa VšZP, niektoré médiá naďalej vytrvalo odmietajú fakty a argumenty a pracujú skôr s dohadmi, podozreniami, politickými vyjadreniami, ale i vyslovenými klamstvami. Najnovšieho „kostlivca“ objavil denník Sme, ktorý sa zaujíma o nákup cerebrálnych oxymetrov, ide o zmluvu z roku 2009, ktorú ako vtedajší riaditeľ FNsP Bratislava podpísal Miroslav Vaďura. VšZP v tejto súvislosti poskytla denníku Sme stanovisko a vyjadrila sa aj prostredníctvom tlačovej správy, ktorá je dostupná na http://www.vszp.sk/o-nas/informacie-media/tlacove-spravy/11-1-2015-de nnik-sme-opat-porovnava-neporovnatelne.html
Na ďalšie otázky týkajúce sa nielen tejto zmluvy, ale i desiatok ďalších zmlúv z minulých rokov, ktoré podpísal Miroslav Vaďura na predchádzajúcich pracoviskách, už VšZP nebude odpovedať. Ide o hospodárske údaje iných subjektov, v tomto prípade UNB ako nástupcu FNsP Bratislava, a médiá si ich môžu vyžiadať priamo u nich. V prípade akýchkoľvek podozrení z nezákonného postupu pri verejnom obstarávaní u ktorejkoľvek zmluvy má novinár nielen právo, ale i povinnosť obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní. Miroslav Vaďura sa namiesto vyvracania nezmyselných podozrení a vysvetľovania údajných „kostlivcov“ chce naplno venovať pracovným povinnostiam vyplývajúcim z jeho súčasnej pozície generálneho riaditeľa VšZP. A to vrátane objektívneho informovania verejnosti o všetkých zásadných rozhodnutiach tejto spoločnosti.
Súčasné vedenie VšZP už viackrát deklarovalo, že si váži prácu médií, nebráni sa konštruktívnej kritike a má záujem o korektnú spoluprácu s nimi. V prípade, že existuje podozrenie z netransparentného nakladania s verejnými zdrojmi, vedenie VšZP iniciatívne podniká kroky na objektívne preverenie týchto skutočností. Jedným z nich je napríklad aj podanie trestného oznámenia v prípade verejného obstarávania, o ktorom písal denník Nový čas 15.12.2015.