14. 1. 2016

VYJADRENIE ÚV SR: Nový Čas vo farbách opozície

VYJADRENIE ÚV SR: 
Nový Čas vo farbách opozície


Denník Nový Čas vo svojom dnešnom vydaní informuje o oficiálnej návšteve predsedu vlády SR R. Fica v Spojených arabských emirátoch, pričom sa snaží vytvoriť dojem, akoby Úrad vlády SR program tejto cesty zamlčiaval. Skutočnosť je však taká, že Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR o tejto oficiálnej návšteve informoval zaužívaným spôsobom, tak pred jej uskutočnením ako aj informáciou z jej priebehu a rokovaní.
Denník Nový Čas iste vie, že návšteva mešity je štandardnou protokolárnou súčasťou oficiálneho programu každej návštevy v týchto krajinách. To, že napriek tejto skutočnosti denník vyrobil z oficiálnej štátnej návštevy akúsi senzáciu a kauzu a dal jej štandardný priebeh nekorektne a účelovo do rozporu s jednoznačným postojom vlády SR k riešeniu migračnej krízy, len potvrdzuje jeho zámer, aktívne vstupovať do politickej kampane proti vláde SR v predvolebnom období.