15. 1. 2016

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA


"Vykresľuje sa falošný obraz Poľska. Pobúrili ma vyjadrenia toho či oného komisára EÚ, ktorý vyjadruje znepokojenie bez toho, aby náležite poznal situáciu alebo dokumenty. Takto sa politika nerob. Nová vláda chce len vyliečiť náš štát z niektorých chorôb. Média prinášajú krajne jednostranné správy o poľskej vláde a vedú ľavicovú agendu, podporujú zmes kultúr a rás, svet cyklistov a vegetariánov, ktorý bojuje proti každej forme náboženstva. Nemá to už nič spoločné s tradičnými, poľskými hodnotami.
Poľský minister zahraničných vecí Witold Waszczykowski
„ Ako kňaz i ako historik musím prehlásiť: košický Dóm sv. Alžbety v dejinách postihli mnohé a vážne kataklizmy, či to boli požiare, záplava vodou, zemetrasenie. No tento chrám nikdy vo svojich dejinách nebol tak znesvätený ako štvrtkovým rockovým koncertom. Neviem, kto k takémuto znesväteniu dal súhlas. Iste raz to bude musieť zdôvodniť pred Večným Sudcom, nielen za znesvätenie Božieho domu, ale aj za pohoršenie, ktoré bolo spôsobené mnohým veriacim“.
Marián Čižmár, farár  zo Stakčína o koncerte skupiny Omega v Dóme sv. Alžbety v Košiciach