14. 1. 2016

Stanovisko k článku „Chaos okolo predaja/ Národný onkologický ústav sa zbavil honosnej chaty“ uverejnenému v denníku Nový čas dňa 14. januára 2016

Stanovisko k článku
 „Chaos okolo predaja/ Národný onkologický ústav sa zbavil honosnej chaty“ uverejnenému v denníku Nový čas dňa 14. januára 2016

Národný onkologický ústav sa ohradzuje voči nepravdivým a zavádzajúcim informáciám uverejneným v článku "Chaos okolo predaja / Národný onkologický ústav sa zbavil honosnej chaty" v dnešnom vydaní denníka Nový čas, ktoré boli navyše uvedené v úplne skreslenom podaní a vo vykonštruovaných súvislostiach. Ide o hrubé porušenie Tlačového zákona, v zmysle ktorého majú médiá povinnosť poskytovať verejnosti overené, neskreslené a vyvážené informácie.
Rekreačná chata v obci Stratená v žiadnom prípade nie je "honosná" chata, ale zdevastovaná a dlhé roky chátrajúca nehnuteľnosť. Je v absolútne zlom technickom stave vzhľadom na zanedbanú údržbu stavebných konštrukčných prvkov (zatekanie do podkrovných izieb, nutná rozsiahla oprava strechy ako aj ďalších častí objektu). Steny interiéru sú napadnuté plesňou a poškodené uvoľnenou a opadanou omietkou, ktorú narušila dlhodobá vlhkosť. Opotrebovaný a zničený je aj mobiliár a vnútorné zariadenie. Pre ilustráciu k stavu, v ktorom sa chata nachádza, pripájam fotodokumentáciu v prílohe. Zlý technický stav potvrdil aj znalecký posudok č.76/2014 spracovaný ku dňu 5.8.2014 znalcom Ing. Štefanom Baštákom.
Objekt bol daný do užívania v roku 1992 a počas obdobia nasledujúcich 24 rokov Národný onkologický ústav (ďalej "NOÚ") neinvestoval a ani zásadne nerekonštruoval dané priestory, a to z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Predmetom činnosti NOÚ je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nie rekreačných služieb.
V posledných rokoch toto rekreačné zariadenie vykazovalo stratu. V rokoch 2010 až 2013, teda v sledovanom období pred rozhodnutím o zaradení objektu do prebytočného majetku NOÚ, bola kumulatívna strata za obdobie štyroch rokov takmer 50.000 eur. Bola zapríčinená najmä nízkym využívaním zo strany zamestnancov, ako aj cudzích hostí. Na základe tohto zistenia vedenie NOÚ rozhodlo o predaji prebytočného majetku štátu v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu. Následne bol spracovaný znalecký posudok, ktorý určil všeobecnú hodnotu rekreačnej chaty na sumu 22.826 eur.
Pred zverejnením ponuky v Registri ponúkaného majetku štátu, kde ponuka zotrvala v zákonom stanovenej lehote, sme podľa zákona o správe majetku štátu oslovili s ponukou odpredaja viaceré štátne nemocničné zariadenia nachádzajúce sa v geografickej blízkosti nehnuteľnosti (východoslovenský región). Ani jedno z nich neprejavilo záujem. Následne sa do predaja prostredníctvom ponukového konania prihlásilo päť uchádzačov, pričom úspešný záujemca ponúkol sumu 28.000 eur.
Ako som vo svojej odpovedi zo dňa 8.1.2016 na otázku denníka Nový čas týkajúcu sa predaja chaty v Stratenej uviedla, predmetná nehnuteľnosť nie je zatiaľ prevedená na iného vlastníka z dôvodu potreby následných stanovísk a vyjadrení jednotlivých štátnych orgánov. Získané finančné prostriedky chce NOÚ investovať do obnovy iného rekreačného zariadenia v katastri obce Modra, ktoré slúži zamestnancom na rekreačné účely.
Skreslená a neobjektívne podaná je aj informácia týkajúca sa porovnávania cien nehnuteľností v obci Stratená, kde aj podľa konštatovania v znaleckom posudku bol dopyt nižší v porovnaní s ponukou nehnuteľností. Nehnuteľnosť, s ktorou denník Nový čas v predmetnom článku porovnával predaj rekreačnej chaty (pozri http://www.topreality.sk/rodinny-dom-na-predaj-stratena-roznava-r4256 181.html), je v oveľa lepšom technickom stave a vybavení. Zároveň je potrebné poznamenať, že daná nehnuteľnosť je v ponuke realitnej kancelárie od 15.10.2014, čo je obdobie vyše jedného roka.
Predaj rekreačnej chaty v Stratenej prebehol štandardným spôsobom v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, preto je aj samotný titulok "Chaos okolo predaja" nepravdivý a zavádzajúci.
Žiadame médiá, aby nepravdivými informáciami nepoškodzovali meno Národného onkologického ústavu a jeho vedenia. Rovnako médiá žiadame, aby dodržiavali Tlačový zákon a v súlade s ním poskytovali overené, neskreslené a vyvážené informácie a verejnosť informovali objektívne a pravdivo bez vykonštruovaných súvislostí.


Ing. Viktória Vasilenková vedúca Tlačového a komunikačného referátu