26. 10. 2016

List Lukáša Dika

List Lukáša Dika

Vážený predseda Rady RTVS, vážení členovia Rady RTVS,


generálny riaditeľ ma v súvislosti s prijatými opatreniami požiadal o písomné stanovisko k medializovaným informáciám. Všetky považujem za účelovú diskreditáciu a podlú manipulatívnu konštrukciu, namierenú proti mojej osobe, ako aj spravodajstvu RTVS.

Za uplynulé roky sa nám spolu s celým tímom podarilo výrazne skvalitniť verejnoprávne spravodajstvo. Kvalitou a nezávislosťou si získať dôveru divákov a poslucháčov, postaviť na nohy jeho televíznu časť. Zdvojnásobiť jeho sledovanosť a zdvojnásobiť aj vnímanie objektivity. Nikdy sme sa nenechali zatiahnuť do politických súbojov. Tak, ako každý, tak aj ja som urobil určite aj chyby, no nič som neukradol, nezobral som úplatok, vždy som postupoval podľa najlepšieho svedomia a vedomia v prospech našich divákov a poslucháčov.

Som presvedčený, že všetky výstupy spravodajstva RTVS počas môjho pôsobenia sú v súlade so Štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS a v súlade so zákonom o RTVS ako aj ďalšou legislatívou. Svedčí o tom aj minimum podnetov a nálezov na Rade pre vysielanie a retransmisiu či opakované závery Rady RTVS počas uplynulých 4 rokov.


Vážený pán predseda, vážení členovia rady,


som presvedčený, že v tomto prípade, nejde len o Lukáša Dika, ale aj o nezávislosť RTVS a jej spravodajstvo. A tiež o to, či sa dodržiava Ústava SR a základné práva, ktoré garantuje. Prajem Vám, aby ste nikdy nestratili pocit bezpečia vo svojej krajine. V súvislosti s opatreniami, ktoré prijal pán generálny riaditeľ, aby komisia mohla pracovať bez akýchkoľvek útokov a aby nedošlo k spochybňovaniu jej záverov, som sa rozhodol, že si budem čerpať dovolenku, prípadne iný typ voľna. Samozrejme, o ich záveroch, čo i len čiastkových, som pripravený diskutovať na zasadnutiach Rady RTVS.


Dovoľte mi sa poďakovať ešte mnohým kolegom, ktorí mi v uplynulých dňoch vyjadrili svoju podporu a dôveru. Nedovolím, aby ich práca bola terčom diskreditačných útokov a bola spochybňovaná nezávislosť verejnoprávneho médiá.

S úctou,

Lukáš Diko, Riaditeľ spravodajstva, športu a publicistiky RTVS