28. 10. 2016

RVR NEWS

RVR NEWS

O voľné rozhlasové frekvencie má záujem desať uchádzačov. Do jesenného výberového konania Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR), v ktorom je zaradených dvanásť voľných rozhlasových frekvencií, sa prihlásili deviati súčasní vysielatelia a jeden žiadateľ o licenciu na novú rozhlasovú stanicu, agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Jelčová. Rada účastníkov konkurzu vypočuje v pondelok, 21. novembra od 10:00 v svojom bratislavskom sídle a následne rozhodne o pridelení frekvencií.
Podľa informácií z RVR, je všetkých 12 frekvencií individuálne skoordinovaných a týkajú sa lokalít Bratislava - Dúbravka, Košice, Lendak, Nitra, Poprad, Spišská Nová Ves, Trnava a Žilina. O najväčší počet frekvencií, štyri, má záujem vysielateľ T.W.Rádio, s.r.o., ktorý by mohol rozšíriť pokrytie Rádia 7 v bratislavskej Dúbravke, v Košiciach, Trnave a v Žiline. O dve z frekvencií, ktoré žiada T.W.Rádio, sa uchádza aj spoločnosť Rádio ON s.r.o., vysielateľ Aligator - Classic rock radio. Zvyšní siedmi vysielatelia požiadali licenčnú radu o pridelenie jednej frekvencie. Novú licenciu na vysielanie by RVR mohla udeliť spoločnosti Trnavská produkčná s.r.o., ktorá žiada o frekvenciu 103,9 MHz Trnava, na ktorej plánuje spustiť vysielanie programovej služby Trnava rocks, dodala Jelčová.
Pri rozhodovaní o udelení či zmene licencie licenčná rada posudzuje predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, prehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa a prehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov na financovanie vysielania. Rada si tiež všíma vyváženosť programovej skladby vzhľadom na už existujúcu ponuku v lokalite, ktorú bude nové vysielanie pokrývať, a aj prínos žiadateľa vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme. Prihliada na to, aby žiadateľ nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu. Ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou, je pre RVR dôležitá pri rozhodovaní o licenciách i primeraná majetková účasť slovenských osôb. RVR organizuje konkurzy na frekvencie dva razy ročne, na jar a na jeseň.

©2016, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.