27. 10. 2016

Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

Na tému: "Sú to vaše dejiny - nestraťte ich!", sa v roku 2016 uskutočnia v mnohých krajinách podujatia pri príležitosti Svetového dňa audiovizuálneho dedičstva pripadajúceho na 27. októbra.
Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) na svojej webovej stránke povzbudila pracovníkov audiovizuálnych archívov, aby sa 27. októbra pripojili k oslavám Svetového dňa audiovizuálneho dedičstva aj formou vystavenia časti fondov s cieľom upozorniť na hodnoty tohto dedičstva.
Pracovníci archívov sa na tomto svetovom dni zúčastňujú aj aktivitami zameranými na osvetu verejnosti. Cieľom dňa je, aby si ľudia uvedomili, nakoľko je audiovizuálne dedičstvo krehké a citlivé na možné poškodenie. Ďalším cieľom je zdôrazniť skutočnosť, že audiovizuálne archívy obsahujú dejiny životov a kultúr národov celého sveta, upozornila UNESCO.
Filmové štúdiá, televízne a rozhlasové stanice predstavujú piliere moderného sveta tým, že zaznamenávajú najdôležitejšie momenty súčasnosti.
Audiovizuálne dokumenty predstavujú dedičstvo ľudstva v podobe zachytených aktualít, reklám, snímok a záznamov o udalostiach aj s ich symbolickým významom. To všetko predstavuje svedectvo o totožnosti kultúry národa.
Koičiro Macuura v roku 2007 ako generálny riaditeľ UNESCO vyzval vlády, medzinárodné organizácie, občianske spoločnosti a mimovládne organizácie, aby audiovizuálnemu dedičstvu prikladali vážnosť, ktorú si zaslúži. Koičiro Macuura predniesol túto výzvu pri prvých oslavách Svetového dňa audiovizuálneho dedičstva 27. októbra 2007.
Prírodné katastrofy, vojny, krádeže, vandalizmus, dokonca obyčajná nedbanlivosť pri práci spôsobili, že sa poškodili, alebo úplne zmizli početné vzácne zbierky. Aj zastaraná technika poškodzuje zábery a dobové zvukové záznamy.
Mnohé audiovizuálne dokumenty z 20. storočia sú už nenahraditeľne zničené, iné sa stratili, časť ďalších je ohrozená možnými prírodnými katastrofami alebo zlým stavom techniky.
Členské štáty UNESCO na 33. zasadnutí Generálnej konferencie v roku 2005 vyhlásili 27. október za Svetový deň audiovizuálneho dedičstva preto, aby sa predchádzalo poškodeniu či zničeniu tohto dedičstva. Stalo sa tak na návrh Českej republiky z roku 2005.
Dňa 27. októbra 1980 účastníci 21. Generálnej konferencie schválili Odporúčanie za zachovanie a konzervovanie filmového obrazového záznamu. Išlo o prvý medzinárodný nástroj, ktorým sa vyhlásili kinematografické a televízne archívy za prostriedky kultúrneho a historického významu.

Copyright © TASR 2016