28. 10. 2016

Súťaž - talentovaný bloger

Súťaž - talentovaný bloger


Platforma EPALE, ktorá je súčasťou Národného ústavu celoživotného vzdelávania vyhlasuje súťaž o najtalentovanejšieho blogera na Slovensku!
Do súťaže sa môžu zapojiť študenti v odbore andragogiky i žurnalistiky. Platforma EPALE chce dať šancu mladým andragógom a teda budúcim vzdelávateľom, expertom a aktivistom v oblasti vzdelávania dospelých na vyjadrenie názorov a postojov na Slovensku k stále rozvíjajúcej sa oblasti vzdelávania dospelých! Súťaže sa môžu zúčastniť aj seniori nad 60 rokov, ktorí disponujú hodnotnými životnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania dospelých a chcú zostať aktívni! Úspešní výhercovia dostanú možnosť odprezentovať svoje práce a postrehy v danej oblasti na národných podujatiach a on-line diskusiách organizovaných platformou EPALE. Dvaja najúspešnejší blogeri získajú zaujímavú cenu ako aj certifikát platformy EPALE spolu s čestným členstvom v profesionálnom EPALE tíme.
Podmienky účasti:
1. Zaregistruj sa na platforme EPALE. Zaregistruj sa aj do všetkých tém, ktoré ponúka platforma EPALE. 2. Vyber si dobrú tému a píš! Vybrať si môžeš z ponúkaných tém platformy EPALE alebo vlastnú tému. 3. Umiestni svoj blog na platforme EPALE a pošli nám ho aj na našu adresu info.epale@nuczv.sk spolu s menom (študenti aj s názvom školy). Registruj sa na EPALE, napíš blog a vyhraj! https://ec.europa.eu/epale/sk/node/27385