28. 10. 2016

L.ŽITŇANSKÁ: Strašenie údajnou stratou slobody slova slúži len na ďalšiu radikalizáciu spoločnosti

L.ŽITŇANSKÁ: 

Strašenie údajnou stratou slobody slova slúži len na ďalšiu radikalizáciu spoločnosti


Musím reagovať na kampaň, ktorú som zaregistrovala najmä na sociálnych sieťach a spriaznených weboch po tom, ako sme presadili novelu trestných kódexov zameranú na vyšetrovanie trestných činov extrémizmu. Je paradoxné, že najhlasnejšími bojovníkmi za slobodu slova sú tí, ktorí chcú zároveň obnovovať pracovné tábory, zaviesť ľudové tribunály, vešať na kandelábre koho uznajú za vhodné, alebo zavádzať trest smrti za údajnú vlastizradu.
Ich argumenty k schválenej novele sú však falošné a nebezpečné. Strašenie údajnou stratou slobody slova slúži len na ďalšiu radikalizáciu spoločnosti a vyvolávanie pocitu ohrozenia, ktoré reálne neexistuje. Sloboda prejavu nie je absolútna a aj v zmysle Ústavy SR je ju možné obmedziť, ak zasahuje do práv iných osôb. Tak to bolo aj v doteraz platnom Trestnom zákone.
Nie je pravdou, že novelou rozširujeme možnosti na "zákaz" prejavov, ktoré sú trestné. Hanobenie a podnecovanie k nenávisti sú trestné už dnes, rovnako ako prejav sympatií k totalitným hnutiam a ideológiám. Nerozširujeme ani možnosti na svojvoľný výklad toho, čo je a nie je trestné zo strany štátu.
To, čo v skutočnosti táto zmena robí je plátanie dier v zákonoch, ktoré spôsobovali faktickú nemožnosť dokázať porušenie existujúcich trestných činov. Trestný nebol a ani nebude politický názor. Hranicou je až zneužívanie slobody slova podnecujúce k páchaniu násilia voči ľuďom iného vierovyznania, pôvodu, sexuálnej orientácie, či politického presvedčenia a k deštrukcii demokratického zriadenia. Ochrana pred takýmto konaním je totiž úlohou každého demokratického štátu.
Nesmieme si zamieňať verejné odsúdenie výroku s trestným postihom. Nie všetky poburujúce výroky sú trestné, čo však neznamená, že sú v poriadku. Treba ich verejne odsúdiť. Napríklad výroky o neslovanskom vzhľade niektorých verejne činných osôb sú o to nebezpečnejšie, že zazneli na pôde národnej rady z úst poslancov. Vytvárať hystériu o zapchávaní úst pravde a podprahovo ju spájať so židovstvom je nebezpečným návratom do 30. rokov minulého storočia. Musíme to už jasne pomenovať.


Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR