9. 2. 2015

Agaty – fúka snah za gatí

Agaty – fúka snah za gatí


Jednotka lepšie.
Dvojka lepšie. 
Spolu lepšie - 12.70 % .

Markíza  lepšie.
TV Doma horšie.
DAJTO  horšie.
Spolu  horšie, tesne nad tridsať  - 30.20%

JOJ horšie.
JOJ PLUS lepšie.
WAU lepšie.
SENZI rovnako
RIK rovnako- nikto
Spolu lepšie- 22.20%
TA 3 lepšie. 

Jednotka - 10.10 % ;
Dvojka - 2,60 % ;
Markíza - 22.70 % ;
TV DOMA - 4.00 % ;
DAJTO- 3.50%
TV JOJ – 16.10 % ;
JOJ PLUS- 3.90 % ;
WAU -1.70 %;
SENZI- 0.50 %
RIK -0,0%
TA 3 - 2.40 %