13. 2. 2015

Svetový deň rozhlasu

Svetový deň rozhlasu

Mladým ľuďom je venovaný štvrtý Svetový deň rozhlasu. Pripadá na 13. februára a generálna riaditeľka Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) Irina Bokova v roku 2015 v posolstve k Svetovému dňu rozhlasu vyzvala na lepšiu sociálnu inklúziu mladej generácie do 30 rokov. Tá predstavuje vyše polovice svetovej populácie a "chceme zdôrazniť význam rozhlasu pri dosiahnutí tohto cieľa" uviedla Irina Bokova.
Generálna riaditeľka UNESCO v závere posolstva vyzvala členské štáty tejto organizácie a najmä pracovníkov rozhlasových staníc, aby sa zmobilizovali 13. februára okolo tohto masovokomunikačného prostriedku a urobili z neho silu na sociálnu inklúziu aj nástroj na dialóg medzi generáciami.
Na Slovensku sa v roku 2015 k Svetovému dňu rozhlasu pripojí Rádio Devín RTVS. Vo svojom vysielaní sa zameria na mladých ľudí, ktorí tvoria pre rozhlas.
Svetový deň rozhlasu sa prvýkrát slávil v roku 2012. Vyhlásili ho delegáti na 36. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO 3. novembra 2011. Dátum 13. február zvolili v spojitosti so založením Rozhlasu OSN v roku 1946. Návrh na vyhlásenie Svetového dňa rozhlasu predložila delegácia Španielskeho kráľovstva.
Cieľom Svetového dňa rozhlasu je upozorniť verejnosť i ďalšie médiá na význam rozhlasu. K ďalším cieľom tohto dňa patrí zlepšenie medzinárodnej spolupráce medzi rozhlasmi a povzbudenie všetkých, čo môžu prispieť k ľahšiemu prístupu k rozhlasu i vytváraniu staníc, aby tak postupovali. Zároveň má 13. február upozorniť verejnosť na jedinečné hodnoty rozhlasu, ktorý je schopný poskytnúť služby najširšiemu okruhu ľudí. Navyše v súčasnosti rozhlas zažíva prudký technologický vývoj.

Copyright © TASR 2015