10. 2. 2015

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

TASR pripravila v súvislosti s Rokom Ľudovíta Štúra celoročný cyklus informácií o jeho živote a diele pod názvom Génius národa a Európy. Cyklus sa začne 10. februára a bude mať tri časti.
V prvej spravodajský servis TASR prinesie informácie o všetkých literárnych pamiatkach a pomníkoch pripomínajúcich jeho život a dielo. Tie sa budú týkať nehnuteľných i hnuteľných pamiatok, vrátane interiérových výtvarných diel spodobujúcich Ľudovíta Štúra v žánri portrétu i v spodobení situácií z jeho života.
Náplňou druhej časti budú všetky literárne, historické, jazykovedné a publicistické diela Ľudovíta Štúra v chronologickom poradí so stručnými bibliografickými anotáciami o ich obsahu.
V tretej časti TASR zverejní informácie o všetkých beletristických, biografických a literárnohistorických knižne vydaných dielach o osobnosti Ľudovíta Štúra.

Copyright © TASR