8. 8. 2004

TYPOVÁ VYSIELACIA ŠTRUKTÚRA AKO ZDRAP PAPIERA

Typová vysielacia štruktúra je jedným zo základných materiálov, ktoré Rada STV schválila minulý rok a od nej sa aj odvíjal rozpočet STV na tento rok. Ak odhliadneme od faktu, že STV hrubým spôsobom neplní typovú vysielaciu štruktúru na rok 2004, hrá s radou TV stále tú istú hru: kašle na ňu, neinformuje ju o zmenách a koná tým v rozpore so zákonom o STV. O neplnení typovej vysielacej štruktúry sa dajú popísať haldy papiera, stačia však fakty: Odpočet Typovej vysielacej štruktúry Slovenskej televízie k 1. 8. 2004 Každá doba zanecháva za sebou stopu. Táto stopa však môže byť viditeľná iba za predpokladu, že sa ju niekto pokúsi zaznamenať. Od februára 2003 do júna 2004 sa však v Slovenskej televízii udiali veci, ktoré sú v okolitých štátoch nemysliteľné. Verejnoprávna televízia, sanovaná zo štátneho rozpočtu a koncesionárskych poplatkov vedome rezignovala na mapovanie kultúry na Slovensku, významných kultúrnych udalostí a jej jedinou aktivitou je mapovanie úplne okrajových subkultúr. Čo sa stane, ak o niekoľko rokov budú historici a teoretici kultúry pátrať, čo sa vlastne na Slovensku udialo a nebodaj zavítajú do archívu Slovenskej televízie? Nastane desivé a mrazivé prázdno, deformácia historickej kontinuity, na ktorej sa podpisuje mimoriadne ignorantská a povýšenecká filozofia vedenia STV voči kultúre a, žiaľ, aj nečinnosť Rady STV, ktorá sa tak podpisuje pod flagrantné porušovanie zákona o STV a aj elementárnej kultúrno-spoločenskej deformácie. Pretože od koho máme očakávať napĺňanie programovej služby, ak nie od STV? Komerčné televízie však, žiaľ, STV dokázali, že v niektorých prípadoch ju vedia výborne nahradiť. Systémové riešenie to však určite nie je. Stačí sa len pozrieť na znenie Zákona o STV : § 3Poslanie Slovenskej televízie (1)Slovenská televízia je vysielateľom, ktorého poslaním je poskytovať službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania. (2)Služba verejnosti v oblasti televízneho vysielania podľa tohto zákona je: poskytovanie programovej služby, ktorá je univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoločenskej zodpovednosti, rozvíja kultúrnu úroveň divákov, poskytuje priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov a je financovaná najmä z verejných prostriedkov; rozvíjajú kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov. Lepšie sa dá dokumentovať porušovanie zákona o STV na nedodržiavaní tak základného dokumentu Slovenskej televízie, akým nesporne je Typová vysielacia štruktúra na rok 2004, od ktorej sa odvíja aj rozpočet STV. Píšem to s plným vedomím ako člen Rady STV, vediac, že sa na moju výslovnú žiadosť odpočet TVŠ za prvý polrok na rokovanie nakoniec dostane, ale neviem kedy... Po skúsenostiach s termínmi i politicko-záujmovým posudzovaním materiálov v Rade STV si nerobím veľké ilúzie. Nehovorím , že STV nepotrebuje SuperStar, ale potrebuje aj sebareflexiu, a predovšetkým, reflexiu súčasnosti Slovenska a jeho kontextu v súčasnom svete. SuperStar prinesie peniaze možno aj STV (ja to ako člen Rady STV neviem, pretože mi stále chýbajú kvalifikované informácie), ale nikde nie je istota, že tie peniaze pôjdu tam, kam majú ísť – do rozvoja programovej služby. Pretože ak sa mení TVŠ bez vedomia Rady STV, aká je istota, že pri benevolencii Rady STV tie peniaze nepôjdu do ďalších projektov Simona Fullera a im podobným, síce úspešným, ale v podstate bezobsažným a nevýznamnú stopu zanechávajúcim mediálnym magnátom? V prvých šiestich mesiacoch roku 2004 sa Slovenská televízia zamerala na výrobu a vysielanie programov, ktoré zabezpečovali televízii identifikáciu jednotlivých programových okruhov, zvýšenie sledovanosti a podielu na trhu. Správne sa sústredila aj na mladú generáciu, ktorá v prieskumoch jasne dávala najavo, že ju STV nezaujímala. Absentujú však programy, ktoré sú základom plnenia poslania Slovenskej televízie a povinností Slovenskej televízie ustanovených zákonom o Slovenskej televízii, nie sú plne v súlade s vysielaním programovej služby a už vôbec nie v súlade s platnou Typovou vysielacou štruktúrou na rok 2004. Ak sa pozrieme bližšie na vysielanie jednotlivých programových okruhov STV, tak objektívne zistíme nasledujúce nedostatky: Jednotka (STV 1) Vo vysielaní nie je vôbec zaradená typ Senior klub, táto cieľová skupina bola temer vylúčená z komunikácie STV. Vo vysielaní sa neobjavil ani každodenný zahraničný seriál pre mládež. Občiansku publicistiku (Na hrane, na stope, Osudy), zatiaľ iba nedostatočne nahrádza relácia Reportéri, ktorá je však zameraná na širokú cieľovú skupinu s istými prvkami bulvarizácie. Pondelok – chýba typ Promulle Utorok- chýba typ Domáce video, Ukáž čo vieš, utorok je najmarkantnejší príklad nedodržiavania TVŠ Piatok – chýba typ Zahraničný sitcom Nedeľa – chýba typ Varenie Dvojka (STV 2) Vo vysielaní vôbec nie je zaradený každodenný typ Kultúrne noviny, čo je závažný nedostatok napĺňania vysielania programovej služby Slovenskou televíziou. Tu sa prejavuje nedostatočné personálne a odborné zázemie Redakcie spravodajstva. Ďalším nedostatkom je neexistencia schválených náboženských správ, čo vyplýva z nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v Slovenskej televízii a určite to nevyrieši ani schválené „Riaditeľstvo pre medzinárodnú koordináciu tohto typu programov“. Takisto chýba každodenný typ Téma dňa. Utorok– chýbajú typy Filmový týždenník a magazín Golf/Dostihy Streda – chýbajú typy Moto magazín, Adrenalín a Zdravoveda Štvrtok – chýbajú typy relácií o EÚ, Diskusia o 20.00 a Ekonomika Piatok – chýba typ Divadlo Sobota – chýbajú typy Stratené hviezdy, úplne sa stratil vzdelávací blok, typ Vitajte u nás sa rozplynul, Ryby a Halali zanikli Nedeľa – chýbajú typy magazínov o filme, divadle, typ Film a video, Interiér a pod. Tu sa prejavuje nedostatočné personálne a odborné zázemie redakcie publicistiky. To je ba letmá analýza TVŠ 2004, očakávam, že Rada STV sa bude s plnou zodpovednosťou zaoberať, prečo sa STV uberá iným smerom, aký predložila a aký jej bol schválený. Bez vedľajších úmyslov, politických a iných pozadí. Inak sa v Rade STV nič nezmení a ostane politickým klubom nezúčastnených, kopírujúc svojich predchodcov. A na jej profesionálny pohľad netreba ani uznesenie výborov NR SR. Stačí pracovať v zmysle zákona o STV. Možno chcem veľa. Vedenie STV však ide ďalej Verejné oznámenie Branislava Zahradníka, člena manažmentu STV pre vzťahy s verejnosťou o jesennej programovej schéme STV platnej od 6. septembra 2004 ako člen Rady STV považujem za nezodpovedné konanie Slovenskej televízie, nemajúce oporu v zákone o STV. Zmeny sa nedotýkajú iba programových typov, ale sú v rozpore so schválenou typovou vysielacou štruktúrou na rok 2004. O zmenách, ktoré STV evidentne realizuje od septembra, Rada STV nevie nič. SLOVENSKO HĽADÁ SUPERSTAR – tento formát nemá zatiaľ stanovený vysielací deň (je to aj z dôvodu konkurencie, ale Rada STV opäť nie je o ničom, čo sa týka zaradenia, informovaná).BUMERANG – comedy show s Petrom Kočišom, každý utorok o 20.00 na Jednotke – v TVŠ na rok 2004 nemá žiadnu oporu, schváleným typom je zahraničný kriminálny seriál. POHOTOVOSŤ – opätovne nemá vysielací čas. XXL SELECT – opätovne nemá vysielací čas RANNÝ MAGAZÍN – rozšírený vysielací čas každý pracovný deň od 6.00 do 8.00 hod., nie je schválený v TVŠ na rok 2004.VEČERNÍČEK – od septembra v pevnom vysielacom čase denne o 19.15 hod. Ide o závažnú zmenu v posune času vysielania a opäť nemá oporu v TVŠ na rok 2004.XXL – nový vysielací čas – sobota 13:00 – nemá oporu v TVŠ na rok 2004, vysielať sa má NHL, Auto moto a Týždeň v regiónoch.SIMPSONOVCI – vždy o 18:55 – nemá oporu v TVŠ, využíva postavenie Večerníčka, je to parazitovanie a nebezpečná tendencia podsúvať deťom v čase, na ktorý sú zvyknutí, niečo iné, ako očakávajú.KRIŽOVATKY MEDICÍNY – 44 dielny rodinný seriál, pracovné dni 15:55 – opäť hrubé porušenie TVŠ na rok 2004 – schválený je typ STV talkshow.SPRÁVNA PÄŤKA – 143 dielny mládežnícky seriál, pracovné dni 16:45 – TVŠ na rok 2004 o ničom takom ani nesníva.Romantické mini série – každú nedeľu o 13:30, stále mám ten hlúpy pocit, že toto určite nie je schválený typ Ľudové piesne.Typová vysielacia štruktúra nie je dogma. Konkurencia je tvrdá (aj keď boj STV proti TV Markíza a JOJ má svoje limity a môže sa veľmi rýchlo obrátiť proti samotnej STV) a zmeny sú potrebné. O zmenách však má byť Rada STV informovaná, má ich schváliť v dostatočnom predstihu. Ak ich dostane 10 dní pred realizovaním zmien, je to zbytočné. Potom je namieste otázka, načo je Rada STV? Nemajú jej členovia záujem o dianie v STV, nemajú záujem byť tými, ktorí dohliadajú na dodržiavanie zákona o STV a plnení úloh, ktoré Slovenskej televízii vyplývajú z osobitných predpisov? Namieste je aj otázka, či toto vedenie STV má záujem spolupracovať s Radou STV. Potom musí Rada STV prehodnotiť množstvo schválených dokumentov a takisto aj svoj vzťah k vedeniu STV a predovšetkým ku generálnemu riaditeľovi STV. Ešte pred svojim zvolením za člena Rady STV som napísal, že projekt riadenia a predovšetkým jeho neodborná realizácia bez odhadu rizík bude štát (teda nás, daňových poplatníkov) stáť do troch rokov 2 miliardy korún. Mýlil som sa – bude to viac. Na záver chcem iba jemne podotknúť, že neľahko sa kritizuje spoza počítača, a je tiež pravdou, že iné je mať zodpovednosť za túto firmu ako člen najvyššieho kontrolného orgánu Slovenskej televízie. Autor je člen Rady STV.