10. 10. 2009

To je TV !

To je TV !

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Slovenský rozhlas (SRo) nestihol predložiť Ministerstvu kultúry (MK) SR návrh dodatku k Zmluve o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania (zmluve so štátom) na rok 2010 v termíne požadovanom MK SR. Na včearjšom rokovaní Rozhlasovej rady (RoRa) to konštatovala riaditeľka SRo Miloslava Zemková. Dodala, že termín predložiť návrh dodatku k 8. októbru jej minister kultúry Marek Maďarič oznámil listom , ktorý dostala až 7. októbra a z časových dôvodov už nebolo možné návrh včas finalizovať. "Najskorší termín na zaslanie prepracovaného dodatku je v piatok (9. októbra) poobede," uviedla Zemková. Za prekročenie termínu sa dnes chce ministrovi písomne ospravedlniť. Nový návrh samotnej zmluvy predložil SRo ministerstvu na základe výsledkov rokovaní z 28. septembra už 2. októbra. "Záleží nám na uzavretí tej zmluvy, ale negarantujem, že bude uzavretá," vyhlásila riaditeľka SRo, podľa ktorej sa však stanoviská rozhlasu a ministerstva v otázke zmluvy podarilo výrazne zblížiť. "Zo svojich pozícií ustúpil SRo aj ministerstvo," dodala. Štát dáva prioritu na tri oblasti, podporovanie programov vo verejnom záujme, podporu účelových investičných projektov a podporu zahraničného vysielania SRo. Na tieto tri oblasti bude po schválení vládou podpísaná rámcová zmluva, jej dodatok však môže robiť preferencie niektorej z oblastí, v tomto prípade na rok 2010 ide o podporu pôvodných programov vo verejnom záujme. Rozhlasová rada (RoRa) sa zmluvou so štátom a dodatkom na rok 2010 zaoberala už na štyroch zasadnutiach, na prvom 15. júla odporučila generálnej riaditeľke upraviť návrh zmluvy podľa pripomienok členov rady a doplniť o ciele rozvoja SRo. Na mimoriadnom zasadnutí, v poradí štvrtom, 24. septembra rada vyslovila názor, že prostriedky poskytnuté na základe tejto zmluvy majú byť prioritne určené na výrobu pôvodných programov vo verejnom záujme. Nesúhlasila takto s názorom generálnej riaditeľky, ktorej zámerom bolo prostriedky použiť na financovanie terestriálnych vysielačov. "Odmietam tvrdenie generálnej riaditeľky, že rada ju do niečoho tlačí. Zmluvnými partnermi sú SRo a MK SR, stanovisko rady k predmetnej zmluve je však jednoznačné s tým, že prostriedky majú byť prioritne využité na výrobu programov vo verejnom záujme," uviedol pre TASR predseda rady Igor Gallo. "Zasadnutie RoRa bolo zamerané predovšetkým na pokračujúce rokovanie s ministerstvom kultúry o inštitúte zmluvy so štátom, kde generálna riaditeľka informovala, že prišlo ku korekcii jednak zo strany MK, ale aj zo strany SRo, zdá sa teda, že zmluva so štátom by mohla byť uzavretá,“ povedal pre TASR po skončení zasadnutia podpredseda rady Alexander Koreň.
Copyright © TASR 2009

9. 10. 2009

Pravdoklamári 22 ?

Pravdoklamári 22 ?
Ministerstvo zdravotníctva musí s poľutovaním konštatovať, že denník Pravda v piatok, 9. októbra 2009, v článku pod titulom „Zrušené poplatky nahradili poplatky“ publikoval klamlivé informácie. Zavádzajúci je už samotný titulok, pretože Ministerstvo zdravotníctva SR žiadne nové poplatky nezaviedlo, naopak poplatky zrušilo. Zavádzanie čitateľa pokračuje v prvej vete článku, kde redaktorka tvrdí, že do nemocníc sa vrátili poplatky. Ministerstvo zdravotníctva nerozumie, na základe čoho redaktorka tento fakt publikuje, keď z článku jednoznačne vyplýva, že ide o nelegálnu aktivitu jednej všeobecnej lekárky – nie o aktivity nemocnice. Autorka článku bez konkretizácie ďalej zovšeobecňuje „ Niektorí praktickí lekári začali vyberať peniaze za to, že prednostne vystavia chorému takzvaný výmenný lístok, a to aj bez vyšetrenia“ - toto tvrdenie je subjektívnym vyjadrením redaktorky, bez ďalších spresnení, bez relevantných dôkazov. Navyše, aj ďalšia pasáž „ na poplatok za výmenný lístok majú lekári povolenie od samosprávneho kraja“ – je klamstvom! Samosprávny kraj takéto povolenie nevystavuje, bolo by to v rozpore so službou pacientovi aj so zdravotníckou legislatívou. Redaktorka tvrdí, že ide o prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, čo je opäť klamstvo a úplné nepochopenie prednostného vyšetrenia! Ministerstvo zdravotníctva je prekvapené, keď na jednej strane reagujeme, že poplatky za výmenný lístok nie sú spoplatnené a zároveň nosná téma denníka Pravda hovorí o tom, že zrušené poplatky sme nahradili novými poplatkami. Autorka článku chybne interpretuje aj prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, keď tvrdí, že „samosprávny kraj sporné poplatky vysvetľuje tým, že doktorke vydal povolenie na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti. To má zahŕňať aj platby za vydanie výmenného lístka či receptu bez čakania.“ Prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti nie je o platbe za výmenný lístok či vypísaní receptu bez čakania, ale o samotnom výkone – teda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi v ambulancii. MZ SR sa pýta, kde autorka získala fakt, že cenníky v ambulanciách schvaľujú a kontrolujú samosprávne kraje. Komunikačný odbor MZ SR redaktorke Ľuboslave Štofkovej včera poskytol informáciu, že samosprávne kraje majú cenníky iba k nahliadnutiu, pričom autorka článku dáva MZ SR do konfrontačnej roviny s Bratislavským samosprávnym krajom. Aj takýto prístup k tvorbe článku je dôkazom toho, že zámerom je asi hľadať škandál za každú cenu bez ohľadu na čitateľa, ktorý bol v tomto prípade oklamaný a zmätený. Veta čo veta v dnešnom vydaní denníka Pravda, v článku o poplatkoch v zdravotníctve, je klamstvom. V ďalšej pasáži redaktorka tvrdí, že u lekára pacient platí aj doplatky za lieky. Táto informácia je nielen zavádzajúca, ale MZ SR ju považuje za účelové klamstvo! Doplatky za lieky pacienti platia iba v lekárni, pričom už niekoľko mesiacov sa väčšina doplatkov za lieky znížila. Dôkazom toho je, že každý druhý liek je bez doplatku pacienta alebo s minimálnym doplatkom do 1 eura! MZ SR upozorňuje pacientov, že ambulancia lekára je miestom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a platenie doplatkov za lieky pod túto službu nepatrí, doplatky v ambulancii pacienti neplatia a nebudú platiť! Súčasťou článku je aj vyjadrenie analytika Petra Goliáša, ktorý uvádza, že za návštevu lekára a pobyt v nemocnici platia ľudia viac ako predtým. Ministerstvo zdravotníctva nechápe, prečo mu denník Pravda neposkytol priestor na reakciu. Lebo realita je taká, že pacient za návštevu lekára ani za pobyt v nemocnici neplatí! Platí iba za nadštandard, a to iba v prípade, ak oň sám požiada. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je na Slovensku zadarmo. Pacienti platia iba za špecifické služby ( napr. prednostné vyšetrenie, rôzne potvrdenia – vodičský preukaz, detský tábor, zbrojný pas ...). Nejde teda o poskytovanie zdravotnej starostlivosti a grafická tabuľka v denníku uvádza iba poplatky za špecifické potvrdenia, nie za zdravotnú starostlivosť. V tejto tabuľka denník Pravda zároveň tvrdí, že za recept bez čakania a výmenný lístok bez čakania si pacient dopláca u praktického lekára. Pričom v článku sa hovorí iba o jednej lekárke a jej nekorektnom prístupe. Nie je takýto prístup urážkou pre ďalšie tisíce lekárov?! Možno ešte vôbec hovoriť o denníku Pravda ako o mienkotvornom? Je profesionálne klamať čitateľa bez relevantných dôkazov ? Vytvárať dojem paniky, znepokojovať pacienta a očierňovať rezort zdravotníctva a samotných lekárov? Ministerstvo zdravotníctva verí, že denník Pravda prinesie pravdivé fakty a presvedčí, že týmto článkom, ktorý bol uverejnený na titulnej strane ( a zároveň bol aj témou dňa), nechcel vniesť do vzťahu pacient – lekár chaos a nedôveru . Lebo cieľom MZ SR je pravý opak. Čerešničkou na torte klamstiev, zavádzania a poloprávd je posledná veta článku : „A poplatky pre slovenských pacientov stále pribúdajú!“

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA
„Ukladám zdržať sa podpisovania zmlúv a dohôd . Ďalej ukladám zdržať sa akejkoľvek riadiacej, rozhodovacej a organizačnej činnosti." Dušan Čaplovič „Ja som veľa ľudí obuškom neudrel. Len výnimočne.“ Stanislav B , bývalý príslušník Štátnej bezpečnosti " Teší ma záujem takých bratislavských morálnych autorít, akými sú Monika Flašíková Beňová a Martin Glváč o moju kandidatúru“. Pavol Frešo „Z právního hlediska by nemělo nastat vůbec nic, prostě smlouva nebude ratifikována řádně všemi členskými státy. Čili pokud není smlouva ratifikována, tak nemůže vstoupit v platnost. Tak určitě jsme slyšeli různé silácké výroky z Paříže, Berlína, možná ještě odněkud jinud, ale nemyslím si, že by bylo možné udělat nějaké zásadní takzvané vystrčení České republiky do kouta - nic takového není možné.“ Hynek Fajmon, ODS

" Príde čas, keď únia bude žiadať Ukrajinu o členstvo v jej spolku. Máme totiž na to všetky ekonomické i politické podmienky. Napríklad 45-tisíc kilometrov potrubia plynovodov i ropovodov sa nachádza u nás. A alternatívy zatiaľ niet. Mnohí u nás doma i v zahraničí sa pokúšajú vytvárať o situácii na Ukrajine smutný obraz skazy. Napríklad Rusko namiesto toho, aby si zamietlo pred vlastným prahom, poukazuje na našu nestabilitu. "

Oleh Bilorus, predseda zahraničného výboru ukrajinského parlamentu

" Ja sa nevyjadrujem k výkonu rozhodcov, ale keď som videl túto trojicu, vedel som, že je zle. Pán Kubica nám neublížil prvýkrát. A pán Fajčík si asi vyfajčil postup do prvej ligy, pretože takýto rozhodca nemôže pískať ani štvrtú ligu, keď mu musí pán Slyško a pán Kubica radiť, čo má robiť na ihrisku.“ Peter Gergely ,tréner Dubnice „Ďuro Mokrý je riťolezec ako oči. To je presne ten typ, ktorý sa ti zapasuje tam, kde chceš .On to musí prijať, tak ako ja prijmem, že som alkoholik, on musí prijať toto.“ Braňo Mojsej "Už som sa dozvedel, čo bolo príčinou havárie. Bola to neoznačená prekážka na ceste. Kubo, ktorý šoféroval, nemohol predpokladať, že tam na tej ceste niečo je, keď to nebolo označené. To, že išli rýchlejšie, išli 135 km/h, čo je dosť, ale ruku na srdce, kto teda tou rýchlosťou v noci o druhej nejde." Andy Hryc " V žiadnom prípade nemôže ísť o stratu nezávislosti. Ak však vedenie rozhlasu usúdi, že externé zdroje na výrobu programov nepotrebuje, štát zmluvu neuzavrie." Jozef Bednár, hovorca ministerstva kultúry "Odborné dôvody pre takéto stanovisko nie sú. Zamýšľame sa nad tým, či tu nehrá rolu len osobná antipatia jedného človeka, ktorý sa mohol v minulosti stretnúť s pánom profesorom Zavarským ako s úspešnejším sokom v láske alebo pri pracovnej zákazke. A teraz mu to chce vrátiť." Slavomír Magál , šéf trnavskej Katedry masmediálnej komunikácie „Je nám ľúto, že sme svojím nerozvážnym konaním prezradili tajné dohody s televíziou Markíza, ale aj napriek tomuto faktu držíme palce Pavlovi Haberovi i Dare, aby si aspoň oni spomenuli.“ Horkýže Slíže "Chyba to byla, ale nemělo to vliv na celkový výsledek hlasování. Číslo, které Leoš v nedělním díle omylem uvedl, se používalo v minulých projektech, má ho zažité a automaticky mu naskočilo." Adam Kotalík,hlavný koordinátor súťaže Česko Slovenská SuperStar " Vrátil som sa z Bruselu s pocitom absolútneho víťaza, pretože sme vyjednali také podmienky, o ktorých som ani nečakal, že ich vyjednáme. Tieto prostriedky môže Slovensko využiť v plnej výške na iné účely. Dôjde len k určitej náhrade prostriedkov." Igor Štefanov

8. 10. 2009

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Medzinárodný tlačový inštitút (IPI) so sídlom vo Viedni v stredu vyzval Taliansko, aby zabezpečilo nezávislosť pre verejnoprávnych vysielateľov, a premiéra Silvia Berlusconiho, aby prestal bojovať proti médiam. Organizácia tak reagovala na sobotný protest v talianskej metropole Rím, na ktorom 300 tisíc demonštrantov vyjadrilo obavy o nezávislosť médií. Verejnoprávna televízna stanica RAI 1 akciu odsúdila a označila ju za "absurdnú". Na jednom z transparentov účastníkov protestu bol nápis "Nie informačnému vazalstvu: Právo vedieť, povinnosť informovať". Aktivisti narážali na údajné pokusy o utíšenie médií zo strany premiéra Berlusconiho. Ten zažaloval talianske denníky La Repubblica a L'Unitá ako aj zahraničné noviny vrátane španielskeho El País a francúzskeho Le Nouvel Observateur za to, že zverejnili informácie, podľa ktorých si premiér do svojej vily pozýval prostitútky. Berlusconi sa už dlhé mesiace topí v sérii sexuálnych škandálov. Pre jeho náklonnosť k 18-ročnej modelke sa s ním rozhodla rozviesť manželka. Taliansky premiér nedávno vyhlásil, že škandály tohto druhu mu podľa jeho názoru vôbec neuberajú na popularite, pretože Taliani sa v ňom vidia a chceli by byť ako on.
Brazílsky moderátor, ktorého obvinili z objednania série vrážd, aby zvýšil sledovanosť svojho programu, utiekol na neznáme miesto po tom, ako na neho polícia vydala zatykač. Wallace Souza je rovnako aj poslancom parlamentu v brazílskom štáte Amazonas a až do minulého týždňa disponoval imunitou. Zákonodarný zbor mu však toto privilégium na žiadosť prokuratúry odobral. O prípade informovala v utorok britská televízna stanica BBC. Souzu polícia obvinila z objednania série vrážd s cieľom zbaviť sa konkurencie a zvýšiť si podiel na trhu. Moderátor programu vysielaného na stanici Canal Livre tvrdí, že obvinenia sú len pokusom súperov pošpiniť jeho meno a že proti nemu neexistujú žiadne dôkazy. Podľa vyšetrovateľov však Souza nariadil vykonanie viacerých vrážd v štáte Amazonas a následne zalarmoval televízny štáb Canal Livre, aby bol na scéne ako prvý. Jeho ďalšou motiváciou z pohľadu zákonodarcu mala byť snaha dokázať svoje predchádzajúce tvrdenia, že kriminalita v tejto časti Brazílie je vysoká. Souzov televízny program zrušili pre tieto podozrenia ešte minulý rok. Ak sa podozrenia úradov dokážu, bude to znamenať, že brazílska televízia nielenže informovala o zločinoch, ale si tieto zločiny aj sama objednávala. Souza mal podľa vyšetrovateľov nariadiť najmenej päť vrážd, aby sa zbavil drogových dílerov a zvýšil sledovanosť svojej relácie. Minister vnútra Francisco Cavalcanti vyhlásil, že všetko je podľa neho jasné. "V skutočnosti sami vyrábali fakty, vyrábali spravodajstvo," uviedol pred časom. Wallacea Souzu obvinili okrem vrážd aj z ďalších zločinov vrátane pašovania drog a nelegálnej držby zbraní.
Unikanie vrahov novinárov pred spravodlivosťou v Rusku podkopáva tamojšie úsilie posilniť právny štát. Ministerka zahraničných vecí USA Hillary Clintonová to uviedla v stredajšom vyhlásení, ktoré vydala krátko pred budúcotýždňovou oficiálnou návštevou Moskvy. Spomína v ňom aj prípad investigatívnej novinárky Anny Politkovskej, od ktorej smrti v stredu uplynuli tri roky. "V tomto prípade nebol doteraz nikto postavený pred súd, podobne ako v iných prípadoch týkajúcich sa násilných zločinov proti novinárov v Rusku vrátane Paula Klebnikova a najnovšie Natalje Estemirovovej," vyhlásila Clintonová. Politkovskú narodenú v USA, ktorá v posledných rokoch písala pre týždenník Novaja Gazeta, zastrelili pred jej domom v Moskve 7. októbra 2006. Rovnako 9. júla 2004 zahynul aj Klebnikov, redaktor ruského vydania magazínu Forbes. Ľudskoprávnu aktivistku Estemirovovú zastrelili neznámi páchatelia po tom, čo ju 15. júla uniesli z jej domu v čečenskej metropole Groznyj. Podľa Clintonovej, ktorá sa odvoláva na údaje mimovládnej organizácie Výbor na ochranu novinárov, v Rusku od roku 2000 zabili 18 novinárov v súvislosti s výkonom ich povolania. "Iba v jednom prípade boli vrahovia usvedčení," konštatuje šéfka amerického rezortu diplomacie. "Neschopnosť predviesť pred súd vrahov týchto novinárov podkopáva snahy posilniť právny štát, zvýšiť zodpovednosť vlád a bojovať proti korupcii." Clintonovej hovorca Ian Kelly informoval, že ministerka navštívi Rusko v dňoch 13. a 14. októbra. V Moskve sa stretne s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a pravdepodobne aj s prezidentom Dmitrijom Medvedevom. Kelly nevylúčil, že Clintonová by mohla navštíviť aj iné ruské mesto.
V najnovšej časti 13. série animovaného seriálu Mestečko South Park (1997) sa predstaví celá plejáda hviezd, ktorých spája jedna vec - všetci nedávno zomreli. V epizóde s titulom I See Dead Celebrities bude Kyleov mladší brat Ike bojovať s nadprirodzenými silami a v tejto súvislosti bude mať schopnosť vidieť mŕtvych ľudí. Zjavia sa mu tak Michael Jackson, DJ AM, Farrah Fawcett, Patrick Swayze, Walter Cronkite, Billy Mays a David Carradine, ktorí uviazli v očistci a čakajú na vstup do neba. Práve duch Michaela Jacksona opantá Ikea a štvorica kamarátov Kyle, Stan, Eric a Kenny budú nútení vyhľadať pomoc profesionálneho lovca duchov. Mestečko South Park je americký animovaný sitcom pre dospelých, v ktorom vystupuje skupina deväťročných svojských detí - Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman a Kenny McCormick. Už od prvej časti odvysielanej v roku 1997 vzbudzuje seriál veľkú pozornosť najmä pre parodovanie známych osobností, politikov, náboženstiev či registrovaného partnerstva homosexuálov. Dodnes bolo odvysielaných dovedna 188 častí South Parku. Seriál má na svojom konte okrem iných ocenení aj štyri Emmy.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.
Stovky ľudí sa v stredu zišli v centre Moskvy, aby si pripomenuli tretie výročie zavraždenia známej investigatívnej novinárky Anny Politkovskej. Zhromaždenie vyzvalo úrady, aby vypátrali a potrestali vrahov viacerých zavraždených ruských novinárov a aktivistov za ľudské práva. Politkovská kritizovala kremeľské vedenie a odhaľovala rozsiahle porušovanie ľudských práv a korupciu v Čečensku. Osoba, ktorá si objednala jej vraždu, stále uniká spravodlivosti. Dmitrij Muratov, niekdajší šéfredaktor Novej Gazety, kde novinárka pracovala, pred zhromaždením uviedol, že "je politická vôľa, aby sa nevyriešili vraždy" Politkovskej, ako aj ďalších. Na zhromaždenie prišli niektorí z najprominentnejších aktivistov za ľudské práva a opoziční politickí lídri. Spomienkové podujatia sa dnes konajú aj v Londýne a Paríži. Zastrelenú Annu Politkovskú našli 7. októbra 2006 na schodisku pred výťahom v obytnom dome v Moskve. Polícia označovala za Politkovskej vraha Čečenca Rustama Machmudova, ktorý bol vedno s bratmi a ďalším komplicom obžalovaný zo zločinu. Najvyšší súd Ruskej federácie zrušil predchádzajúce oslobodzujúce verdikty justície v prípade dvoch Machmudovových bratov a ďalšieho komplica, pričom nariadil opakovanie procesu.

Copyright © TASR 2009

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Vyše tretina – 13 redaktorov Rádia Slovakia International (RSI) dostala výpoveď. Dôvodom je nadbytočnosť a úsporný systém, ktorý Slovenský rozhlas (SRo) plánuje zaviesť v prípade, že na RSI nebude mať financie, vysvetlila počas dnešného rokovania Rozhlasovej rady generálna riaditeľka SRo Miloslava Zemková. V takom prípade sa zníži aj počet jazykov a počet vysielacích hodín. Zemková podľa vlastných slov robí takéto opatrenia, aby táto služba, pokiaľ nebude podpísaná zmluva so štátom, nepoložila rozhlas na kolená, ak ju rozhlas bude musieť financovať z úhrad (koncesií). Prepúšťanie bolo prerokované a odsúhlasené odbormi a výpoveď dostali len tí, čo mali zmluvy na dobu neurčitú. Ostatní majú zmluvy na dobu určitú, na jeden rok. Týmto krokom sa podľa Zemkovej typy zmlúv zosúladia, ak sa uzavrie zmluva so štátom. Výpovedná lehota sa redaktorom RSI končí 31. decembra a zatiaľ sa ani jeden nerozhodol ukončiť svoju prácu pre rozhlas. Vedenie SRo s nimi naďalej počíta, len s nimi plánuje uzavrieť iný typ zmluvy, doplnila pre agentúru SITA Zemková. Jasnejšia situácia bude až po uzatvorení zmluvy so štátom a dodatku k nej pre rok 2010. Vysielanie rozhlasu do zahraničia o dianí na Slovensku v cudzích jazykoch financuje štát každoročne prostredníctvom Ministerstva kultúry SR. Rozhlas chce, aby financovanie RSI, ktoré zabezpečuje reprezentáciu SR v zahraničí, bolo ošetrené v zmluve so štátom. Tá by sa mala uzatvárať na päť rokov a každoročne konkretizovať dodatkami už od budúceho roka. Potom by mohli byť zmluvy redaktorov RSI prípadne aj päťročné. Rozhlasová rada nebola uznášaniaschopná, preto o uznesení nehlasovala.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Situácia okolo Reportérov nie je taká dramatická

Situácia okolo Reportérov nie je taká dramatická
Situácia okolo neodvysielanej reportáže Reportérov Slovenskej televízie (STV) podľa predsedu Rady STV Martina Kákoša nie je taká dramatická. Nemá informácie o politických tlakoch a ak príde rade k Reportérom podnet, budú sa ním zaoberať. V redakcii Reportérov podľa neho nie sú celkom presne a dobre nastavené všetky mechanizmy fungovania. Od konca augusta sa Reportéri začali vysielať v pondelok a v pondelok sú tiež kontrolné projekcie, predtým sa vysielalo v stredu a kontrolné projekcie boli v pondelok, upozornil Kákoš. Nový systém kontrolných projekcií na obed v deň vysielania považuje za absurdný. Chýba čas na úpravu prípadných chýb. Problém vidí aj v komunikácii redakcie so šéfredaktorom Otom Nittmannom. Zároveň si myslí, že zastaviť reláciu je plne v kompetencii Nittmanna a generálneho riaditeľa STV Štefana Nižňanského. Ak Rada STV dostane podnet, aby sa zaoberala v pondelok neodvysielanou reportážou, bude sa ňou podľa Kákoša zaoberať. Predpokladá, že rade takýto podnet príde. V tom prípade by chcel k téme počuť stanovisko Nittmanna a Nižňanského. Rada sa najbližšie zíde 21. októbra. “Zatiaľ nemám nijaké informácie o tom, že by sa nejaké zásahy diali na základe politických tlakov. To znamená, nikto zatiaľ nepodal ani na toto podnet ani sťažnosť, ani nikto neupozornil, že by boli pokusy ovplyvňovať, zaradiť alebo nezaradiť do vysielania tú alebo onú reportáž,“ povedal Kákoš. Opoziční poslanci parlamentného mediálneho výboru označili zastavenie reportáže za cenzúru. Tomáš Galbavý a Magda Vášáryová z poslaneckého klubu SDKÚ-DS žiadajú premietnuť pôvodnú reportáž na výbore, informoval dnes denník SME. Ako pre agentúru SITA povedal predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Pavol Abrhan (KDH), nepovažuje to za šťastný nápad, na to slúžia iné kompetentné orgány, v tomto prípade Rada STV. Dodal, že o situácii hovoril s predsedom Rady STV, ktorý ho informoval, že na budúci týždeň sa stretne s redaktormi Reportérov a vedením STV. Vedenie STV v pondelok 5. októbra popoludní zastavilo vyrobenú reportáž pre publicistickú reláciu Reportéri, ktorá sa mala vysielať v ten istý deň večer na Jednotke. Namiesto nej pustili reprízu spred dvoch týždňov. Problémom bola reportáž, ktorá podľa medializovaných informácii poukazovala na nefungovanie sociálnych podnikov na konkrétnom prípade podniku Arvik v Bardejove. Na kontrolnej projekcii ju zastavil generálny riaditeľ STV Štefan Nižňanský. Predtým však už reportáž podľa informácií denníka SME schválil šéf publicistiky a aj právnik. STV v utorkovom stanovisku médiám tvrdí, že redaktori reportáž nedodali načas, podľa interných pravidiel sedem dní vopred, kontrolná projekcia sa uskutočnila až v deň vysielania. Zároveň sa v stanovisku STV konštatuje, že “generálny riaditeľ STV Štefan Nižňanský už stratil trpezlivosť s doterajšími praktikami v redakcii publicistiky, kde niektorí redaktori spracúvajú témy a reportáže povrchne, neprofesionálne, na poslednú chvíľu a bulvárnym pohľadom, čím ohrozujú vysielanie, no vo viacerých prípadoch poškodzujú STV aj ekonomicky. Dôkazom sú státisícové a miliónové pokuty, ktoré STV musela a musí platiť za Reportérov, no aj aktuálne žaloby proti STV, z ktorých hrozí ďalšia viacmiliónová ujma“. Redaktori Reportérov STV avizovali, že podajú proti konaniu Nižňanského sťažnosť na Radu STV, informoval o tom denník SME. Zároveň upozornil, že sociálne podniky sú “agendou strany Smer-SD a patria do kompetencie ministerstva práce, ktorému šéfuje Viera Tomanová“. Ako ďalej SME konštatuje v článku Reportéri sa Nižňanskému bránia, “bardejovskému sociálnemu podniku Arvik odkleplo ministerstvo (práce, sociálnych vecí a rodiny, pozn. redakcie) minulý rok nenávratnú finančnú dotáciu 3,3 milióna eur (100 miliónov korún)“.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Údiv nad zastavením Reportérov by bolo láskyplné slovo

Údiv nad zastavením Reportérov
by bolo láskyplné slovo
Údiv by bolo podľa predstaviteľov slovenskej sekcie Asociácie európskych novinárov (AEN) priveľmi láskyplné označenie ich pocitov v súvislosti so zákazom vysielať už schválenú reportáž o sociálnom podniku v Bardejove v relácii Reportéri v pondelok 5. októbra v Slovenskej televízii (STV). "Naše rozhorčenie je o to väčšie, že nejde o ojedinelý prípad – počas jedného roka je to už tretia stiahnutá reportáž z Reportérov, ktoré mali informovať o závažných problémoch v našej spoločnosti. Vedenie STV to pritom zdôvodňuje rozličnými údajnými porušeniami programových a vysielacích princípov zo strany redaktorov, ich nedisciplinovanosťou a nedostatkom ich odbornosti," uviedli v stanovisku predseda Július Lörincz a tajomník sekcie Tibor Macák. Obaja pripomínajú, že ešte začiatkom tohto roka STV s uspokojením zaznamenala aj na svojej webovej stránke, že Slovenský syndikát novinárov udelil Kataríne Začkovej, ktorá vyše roka viedla tím Reportérov, a s ňou celému kolektívu redaktorov tejto relácie cenu Mercurius veridicus ex Slovakia za novinársky čin roka 2008. "Zrejme práve v tom je kameň úrazu a nie v nedisciplinovanosti a nedostatku profesionality. Teda v obsahu postihnutých reportáží," zdôraznili predstavitelia asociácie. Situácia okolo neodvysielanej reportáže Reportérov Slovenskej televízie (STV) podľa predsedu Rady STV Martina Kákoša nie je taká dramatická. Nemá informácie o politických tlakoch a ak príde rade k Reportérom podnet, budú sa ním zaoberať. V redakcii Reportérov podľa neho nie sú celkom presne a dobre nastavené všetky mechanizmy fungovania. Od konca augusta sa Reportéri začali vysielať v pondelok a v pondelok sú tiež kontrolné projekcie, predtým sa vysielalo v stredu a kontrolné projekcie boli v pondelok, upozornil Kákoš. Nový systém kontrolných projekcií na obed v deň vysielania považuje za absurdný. Chýba čas na úpravu prípadných chýb. Problém vidí aj v komunikácii redakcie so šéfredaktorom Otom Nittmannom. Zároveň si myslí, že zastaviť reláciu je plne v kompetencii Nittmanna a generálneho riaditeľa STV Štefana Nižňanského. Vedenie STV v pondelok 5. októbra popoludní zastavilo vyrobenú reportáž, ktorá sa mala vysielať v ten istý deň večer na Jednotke. Namiesto nej pustili reprízu spred dvoch týždňov. Reportáž podľa medializovaných informácií poukazovala na nefungovanie sociálnych podnikov na konkrétnom prípade podniku Arvik v Bardejove. Na kontrolnej projekcii ju zastavil generálny riaditeľ STV Štefan Nižňanský. Predtým však už reportáž podľa informácií denníka SME schválil šéf publicistiky aj právnik. STV v utorkovom stanovisku médiám tvrdí, že redaktori reportáž nedodali načas, podľa interných pravidiel sedem dní vopred. Zároveň sa v stanovisku STV konštatuje, že “generálny riaditeľ STV Štefan Nižňanský už stratil trpezlivosť s doterajšími praktikami v redakcii publicistiky, kde niektorí redaktori spracúvajú témy a reportáže povrchne, neprofesionálne, na poslednú chvíľu a bulvárnym pohľadom, čím ohrozujú vysielanie, no vo viacerých prípadoch poškodzujú STV aj ekonomicky. Dôkazom sú státisícové a miliónové pokuty, ktoré STV musela a musí platiť za Reportérov, no aj aktuálne žaloby proti STV, z ktorých hrozí ďalšia viacmiliónová ujma“.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

RADA STV

RADA STV
Kandidátmi na členstvo v rade STV po úmrtí Ivana Králika sú Ivan Podstupka/ vedúci redaktor časopisu Poistné rozhľady, a zodpovedný za styk s verejnosťou v Slovenskej asociácii poisťovní, predtým v rokoch 1982 – 1991 pôsobil v Československej televízii Pravda, Hospodárske noviny/ , Peter Kubica / hovorca kancelárie predsedu Žilinského samosprávneho kraja.Jeho literárna tvorba o Tisovi určite poteší každého poctivého , ale aj nepoctivého gardistu : „Zvedavý, tak sa pýtam ľudu, kto je to, štátnik, kňaz? Odpoveď mladí poznať budú, len jeho odkaz nepokaz... Nebuďme takí smiešne malí, vypusťme blenu z našich žíl - Slovákov tieto ruky hriali, za boha, národ, pre nás žil...“ a Miroslav Kollár/ Pôsobil ako programový riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky, výkonný riaditeľ Mediálneho inštitútu a šéfredaktor internetového portálu www.mediaportal.sk. Bol členom Rady Slovenskej televízie, v rokoch 2003 – 2007 bol jej predsedom /.

...a vráťte aj prachy BMG !

...a vráťte aj prachy BMG !
Peniaze z nástenkového tendra boli podľa predsedu SNS Jána Slotu použité najmä na reklamu v médiách. "V tých médiách, ktoré do toho teraz hlavne bijú a kritizujú. Veď nech tie médiá vrátia tie peniaze. To by mali asi trošku problém," povedal dnes v rozhovore pre agentúru SITA Slota. Predseda SNS nevidí problém, že peniaze z rozpočtu ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja budú použité na vyplatenie akcií, ktoré boli urobené v tzv. nástenkovom tendri. "V tendri peniaze neprídu. Ale z celkového balíka eurofondov na túto kapitolu príde na Slovensko všetko do posledného centu. Eurá, ktoré mali prísť, v plnej výške dostaneme. Len nebudú použité na tieto veci," povedal Slota. Podľa Slotu peniaze, ktoré mali byť použité v rámci regionálneho rozvoja, pôjdu z eurofondov a ministerstvo zaplatí z vlastného rozpočtu vykonané práce v tendri. "Aký je v tom rozdiel? Že ja si zoberiem z dvoch kôp, z jednej kopy použijem na niečo iné a z druhej zase na niečo iné. V konečnom dôsledku bude všetko vyplatené, akoby sa nič nestalo, pretože sa nič nestalo, len že to nebude platené z eurofodov, ale z rozpočtu a to druhé nebude platené z rozpočtu, ale z eurofondov. Ale dostaneme ten istý balík peňazí, ako bolo plánované," zdôraznil predseda SNS. Európska komisia v utorok informovala, že Slovensku nepreplatí zo svojich fondov nič v tzv. nástenkovom tendri. Ide o sumu približne 11 miliónov €. V tendri za 120 mil. € (3,6 miliardy Sk) uspel jediný účastník – konzorcium, v ktorom boli firmy blízke predsedovi SNS Jánovi Slotovi. Súčasťou zákazky sú niekoľkonásobne predražené logá, služby a televízne šoty. Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu aj Úradu pre verejné obstarávanie preukázali, že nástenkový tender bol v rozpore so zákonom. Oznam o vyhlásení tendra visel len na nástenke v budove ministerstva. Pre tender prišiel o funkciu minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek. Vláda nariadila novému ministrovi Igorovi Štefanovovi, aby zabezpečil zrušenie tendra. Ten tak už urobil. Ministerstvo však už firmám konzorcia vyplatilo 11,6 mil. €.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Digitalizácia na pokračovanie

Digitalizácia na pokračovanie
Spoločnosť Towercom už zaplatila zhruba 3,6 milióna eur (108,45 milióna Sk) za vymedzenie frekvencií pre komerčné digitálne pozemské televízne vysielanie (DVB-T). ČTK o tom dnes informoval hovorca Telekomunikačného úradu (TÚ) Roman Vavro. Kvalitnejší spôsob šírenia signálu firma spustí koncom tohto roka. "Úhrady boli pripísané na účet TÚ, (...) sú príjmom štátneho rozpočtu," poznamenal v tlačovej správe Vavro. Víťaz tendrov na prevádzku digitálneho vysielania si tak splnil prvú povinnosť, ktorá mu vyplýva z udelených povolení, dodal. Towercom, ktorý uspel vo výberových konaniach v konkurencii ďalších dvoch uchádzačov, má uviesť sieť prvého multiplexu do komerčnej prevádzky do konca roka. Ďalší komerčný aj verejnoprávny súbor programov majú byť spustené koncom júna 2010. Digitálne vysielanie by malo nahradiť súčasné analógové na celom území Slovenska najneskôr v roku 2012. TÚ vyberal prevádzkovateľa multiplexov na základe viacerých kritérií. Najväčšiu váhu mal termín začatia komerčnej prevádzky a pokrytie obyvateľstva signálom. Technické požiadavky do kritérií nezahrnul. Naďalej tak nie je jasné, v akom kompresnom štandardne bude digitálne vysielanie spustené. Towercom si môže vybrať medzi starším formátom MPEG-2 alebo novšou technológiou MPEG-4, ktorá by umožnila príchod ďalších hráčov na televízny trh a vysielanie vo vyššej kvalite. Nevýhodou by bola vyššia cena prijímacích zariadení.
Copyright © ČTK 2009

7. 10. 2009

Zomrel Miroslav Jelínek

Zomrel Miroslav Jelínek
Novinár Miroslav Jelínek zomrel po ťažkej chorobe včera 7. októbra .
V období Pražského jara bol Jelínek šéfredaktorom denníku Mladá fronta. V období normalizácie pracoval ako izolatér a výškový montér vo výrobnom družstve. Do médií se vrátil po novembri 1989, neskôr, až do svojej smrti ,pôsobil ako redaktor Hospodářských novin. Stál pri vzniku Syndikátu novinářů ČR.
Zdroj : Mediafax

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné
Na včerajšom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila licenciu na televízne vysielanie televíznej programovej služby RVTV spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava. Rada začala správne konania voči spoločnostiam TRNAVATEL, spol. s r.o., DIGI Slovakia, s.r.o. a SATRO, s.r.o. v súvislosti s neoznámením zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie – ukončenie platnosti súhlasu pôvodného vysielateľa televíznej programovej služby PRIMA. Rada začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. e) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu V mene kráľa z dňa 31.08.2009. Rada takisto začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Zrazené kamióny v rámci programu KRIMI Noviny z dňa 25.8.2009. Tiež začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Nehoda ochromila dopravu v rámci programu DNES z dňa 25.8.2009. Rada začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – nesprávne uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Trhni si! z dňa 28.8.2009. Prijala aj uznesenie o vyhlásení výberového konania na udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, ktoré sa bude konať dňa 23.11.2009 v sídle Rady; vyhlásenie výberového konania spolu s dostupnými frekvenciami bude zverejnené v dvoch celoštátnych denníkoch, na úradnej tabuli Rady a na jej internetovej stránke.

STV NEWS

STV NEWS
Stanovisko generálneho riaditeľa STV k dnešným článkom ohľadne neodvysielania relácie Reportéri v denníku SME a Pravda:

Prekvapuje ma dojemná starostlivosť a záujem niektorých médií, najmä denníka SME, o riešenie interných záležitostí redakcie publicistiky, ktorá nerešpektuje termíny projekcií v dostatočnom predstihu pred vysielaním, ani zásady kvalitných publicistických materiálov bez bulvárneho zamerania či umelo vyvolávaných káuz v relácii Reportéri. Najmä však obviňovania z cenzúry, k čomu jasne smerujú výstupy v denníkoch Sme a Pravda, na niekoľkých internetových portáloch i vyjadrenie poslanca za SDKÚ Tomáša Galbavého. Už aj preto, že tieto médiá ani pán poslanec sa takto rázne neozvali proti jasnej cenzúre denníka SME voči generálnemu riaditeľovi STV, keď vydavateľ SME – šéf Petit press-u Alexej Fulmek odmietol uverejniť moju reakciu na rozsiahly rozhovor s bývalým riaditeľom STV Richardom Rybníčkom zo dňa 27. júla 2009. To bol jasný príklad cenzúry v krajine pod Tatrami a ukážka arogantnosti jedného z denníkov! Takýto bezprecedentný krok však ostal úplne nepovšimnutý – tak zo strany médií, politických strán, ústavných činiteľov, no najmä bez akejkoľvek reakcie stavovskej novinárskej organizácie. Takisto sa STV nedočkala doteraz uverejnenia reakcie šéfredaktora spravodajstva Jána Šmihulu na blogu denníka, ktorým reagoval na neobjektívne hodnotenie a invektívy poslankyne parlamentu za SDKÚ Magdy Vášáryovej. Odmietam obvinenia z cenzúry. Keďže ide o opakované porušenie pracovnej, programovej a vysielacej disciplíny, vec riešim v rovine pracovno-právnej. Bez ohľadu na tieto dve konkrétne reportáže, ktoré boli na projekcii až v deň vysielania, odmietam stav, aby na nezodpovednosť, nerešpektovanie programovej a vysielacej disciplíny i nekvalitnú prácu niekoľkých redaktorov STV doplácali miliónovými čiastkami v prehratých súdnych sporoch všetci zamestnanci verejnoprávnej televízie. Ak sa už ale toto stalo témou niektorých médií, verejnosti dávam do pozornosti koordinovanosť istých médií a reagujúcich osôb, ktoré pracovno-právny problém posúvajú do politickej roviny. Tým akoby priznali, komu a čomu slúžia niektorí interní zamestnanci STV a kto ich v skutočnosti riadi... Ako inak si vysvetliť konštatovanie v článku z denníka SME : "Benická, ktorá bola pri výbere ľudí do relácie, hovorí"...? Pani Benická nie je zamestnankyňou Slovenskej televízie, preto nechápem – pri všetkej úcte k nej – ako a prečo by mala alebo mohla ovplyvňovať výber ľudí do relácie, ktorá sa stala predmetom terajších útokov. Mgr. Štefan Nižňanský generálny riaditeľ STV
SDKÚ-DS protestuje proti zavádzaniu cenzúry vo verejnoprávnej televízii Slovenskej republiky. STV v slobodnom demokratickom štáte nesmie podliehať politickej kontrole, ale len kontrole zvolených orgánov – Rade STV a verejnosti. Vedenie STV v ostatných troch rokoch vlády Roberta Fica stráca nielen svoj verejnoprávny charakter, ale aj divákov. Pravidelne sa opakujúce samodiskusie predsedu vlády v relácii O 5 minút XII, 15% sledovanosť, amatérsky zostavené spravodajstvo, reprízy Silvestrov z roku 2002 v hlavných vysielacích časoch, to sú len tie najviditeľnejšie prejavy zlého vedenia, netvorivej atmosféry a šírenia strachu z dôsledkov za vyslovenie názoru. Verejnosť má právo na informácie. Preto si svoju verejnoprávnu televíziu platí. Znovu poukazujeme na spôsob obsadzovania Rady STV výlučne dominantami vládnej koalície, na zlé zákony, pripravené v dielni Ministerstva kultúry SR, ktoré postupne zbavujú STV jej nezávislosti a zavádzanie nedemokratických prvkov do vedenia tejto inštitúcie. Cenzurovanie programov, ktoré by sa mohli vyjadriť kriticky voči vláde Roberta Fica, je len jeden z ďalších viditeľných príkladov návratu k starým pomerom, ktorých sme sa mali pred dvadsiatimi rokmi zbaviť. Žiadame vedenie STV, aby v najbližších dňoch premietla cenzurovaný materiál relácie Reportéri Výboru pre kultúru a média NR SR, ktorý zastupuje verejnosť v oblasti kontroly STV.
Magda Vášáryová a Tomáš Galbavý poslanci SDKÚ-DS vo Výbore pre kultúru a médiá NR SR

TOP OF THE POPS

TOP OF THE POPS
1. Česko Slovenská SuperStar Markíza , 22.4 % , 54.3 % ; 2.*TELEVÍZNE NOVINY- Markíza ;3. Česko Slovenská SuperStar- Markíza ; 4. Česko Slovenská SuperStar- Markíza ; 5. Modré z neba -Markíza ; 6. *DNES -Markíza ; 7. Ordinácia v ružovej záhrade III.- Markíza ; 8. Ordinácia v ružovej záhrade- Markíza ; 9.*NOVINY TV JOJ -TV JOJ ; 10.Odinácia v ružovej záhrade - Markíza ;11.Ordinácia v ružovej záhrade III. -Markíza ; 12. *ŠPORT -TV JOJ ; 13.*Športové noviny- Markíza ; 14.*NAJLEPŠIE POČASIE -TV JOJ; 15.*Počasie -Markíza ; 16. MINI TALENT SHOW -Jednotka ; 17.Aj múdry schybí .Markíza; 18. Pošta pre teba -Jednotka ; 19.Paľba -Markíza ; 20. Tiene minulosti -Markíza 2.10.2009 , 11.1 %, 38.3 %

Pozn. Pri reláciách opakujúcich sa každý deň (spravodajstvo, šport, sitcom a pod.) je uvedená relácia s najvyššou hodnotou ratingu za celý týždeň ; © Výskum programu STV

6. 10. 2009

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Iránske úrady zrušili tri opozičné noviny, ktoré sa kriticky vyjadrovali o prezidentovi Mahmúdovi Ahmadínedžádovi. V utorok o tom informovali štátne agentúry, oficiálne dôvody zakázania denníkov však neuviedli. Všetky tri zrušené denníky však údajne sympatizovali s prívržencami opozície a s protestmi, ktoré sa uskutočnili po júnových prezidentských voľbách. Rušenie opozičných médií je v Iráne bežnou praxou, za posledných desať rokov úrady zakázali vyše sto nezávislých a liberálnych denníkov a časopisov.
Americký seriál Californication (2007) televízie CBS bude pokračovať štvrtou sériou. V pondelok večer o tom jeho tvorcovia informovali prostredníctvom stručného odkazu na sociálnej sieti Facebook. Primárnym dôvodom na pokračovanie je rekordná sledovanosť prvej časti tretej série, ktorú si 27. septembra pozrelo o 57 percent viac ľudí ako začiatok prvej série. Rovnako ako všetky doterajšie sezóny, aj štvrtá bude mať 12 častí, ktoré bude televízia CBS vysielať pravidelne raz do týždňa. Hlavnú úlohu v seriáli Californication stvárňuje herec David Duchovny známy najmä zo sci-fi seriálu Akty X (1993). Hrá v ňom spisovateľa Hanka Moodyho, ktorý prechádza životnou krízou po tom, čo sa rozišiel so svojou životnou láskou Karen (Natascha McElhone). Oboch ale neustále spája ich dcéra Becca (Madeleine Martin). Duchovny získal za stvárnenie titulnej postavy v januári 2008 ocenenie Zlatý glóbus. Seriál Californication má na konte aj dve televízne ceny Emmy.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.
Ruské orgány činné v trestnom konaní sa v kauze Politkovská venujú údajne novým podozrivým. Vyplýva to zo slov Sergeja Sokolova, šéfredaktora denníka Novaja gazeta, o ktorých informovali dnes, deň pred stredajším tretím výročím vraždy ruskej investigatívnej novinárky tamojšie médiá. Pravdepodobný vrah renomovanej kritickej novinárky sa podľa Sokolova zdržiava v istej členskej krajine Európskej únie, kde sa voľne pohybuje. Šéfredaktor v tejto súvislosti neuviedol žiadne meno, ani žiadny zdroj tejto informácie. Ruské orgány označovali v minulosti za vraha Čečenca Rustama Machmudova, ktorý bol vedno s bratmi a ďalším komplicom obžalovaný zo zločinu. Najvyšší súd Ruskej federácie zrušil, ako je známe, predchádzajúce oslobodzujúce verdikty justície v prípade dvoch Machmudovových bratov a ďalšieho komplica, pričom nariadil opakovanie procesu. Ruskí aktivisti v oblasti ľudských práv zostávajú však naďalej skeptikmi pri otázke objasnenia tohto prípadu. Podľa slov jedného z nich Leva Ponomarieva je dôležitý tlak spoločnosti, aby vyšetrovanie neustalo. V Berlíne zverejnili dnes vyhlásenie 17 ruských a nemeckých mimovládnych organizácií, v ktorom signatári požadujú objasnenie vrážd aktivistov za ľudské práva v Rusku. Obeťou jedného z takýchto hrdelných zločinov sa v júli stala Politkovskej priateľka Natalia Estemirovová, ktorú po únose z Čečenska našli zastrelenú v okolí ingušskej metropoly Nazraň.

Copyright © TASR 2009