2. 12. 2006

IptVFight

IptVFight

Spoločnosť Orange Slovensko včera oznámila štart pilotnej prevádzky modernej technológie FTTH (Fiber To The Home), založenej na prenose digitálnych dát prostredníctvom svetelných impulzov. Orange Slovensko pripravuje poskytovanie triple play služieb prostredníctvom optického vlákna ukončeného priamo v domácnosti zákazníka, presahujúceho dnešné rýchlosti DSL a káblového pripojenia na Slovensku. Optická linka umožní vysokorýchlostný širokopásmový prenos digitálnych dát, ktoré môžu byť využité na súčasné poskytovanie nových multimediálnych služieb ako napríklad televízia v digitálnej kvalite, prenos rozhlasového vysielania, video na želanie, vysokorýchlostný internet s prenosovými rýchlosťami desiatok megabitov za sekundu, telefonovanie, interaktívne hry a ďalšie. Všetko bez ovplyvnenia kvality jednotlivých služieb. Slovensko sa vďaka tejto novinke zaradí medzi svetovú technologickú špičku. Optická linka do bytu je technológia, ktorá umožňuje prenos dát optickými vláknami prostredníctvom svetelných impulzov rýchlosťou svetla. Technológiu optických liniek Orange doteraz využíval najmä na pripojenie vysielacích staníc siete GSM a UMTS, prepojenie pobočiek a časť tejto infraštruktúry prenajímal tretím stranám. Kapacita optických liniek je v súčasnosti prakticky neobmedzená. Orange Slovensko testuje technológiu FTTH pre materský koncern France Telecom. Do štartu pilotnej prevádzky pokryje Orange približne 3000 domácnosti v Petržalke, Trnave a Piešťanoch, ktoré budú môcť nové multimediálne tzv. triple play služby využívať pod spoločným názvom Orange Homebox. Počet pokrytých domácností sa do konca tohto roka zvýši na približne 10 000 a do 31. 1. 2007 až na 15 000 domácností. V závislosti od výsledkov pilotnej prevádzky Orange rozhodne o komerčnom spustení služby. Domácnosti zapojené do testovania technológie si budú môcť vyskúšať službu Domáci internet, Digitálnu TV a Telefónnu linku. Domáci internet bude vybraným zákazníkom Orangeu v rámci pilotnej prevádzky dostupný pri rýchlosti sťahovanie dát na úrovni 30 Mbit/s a 15 Mbit/s pri ich posielaní, ak si zákazník objedná internet spolu s niektorou z ďalších služieb Orange Homebox. V prípade samostatnej služby Domáci internet bude mať zákazník k dispozícii prenosovú rýchlosť 10 Mbit/s pri sťahovaní dát a 2 Mbit/s pri ich posielaní. S Domácim internetom môžu zákazníci využívať portál s emailovou schránkou s možnosťou bezplatného odoslania 50 SMS správ do siete Orange Slovensko. Zákazníci služby Orange Homebox si budú môcť vyskúšať antivírový program NOD 32 Standard Edition počas 90 dní, ktorý ochráni pred vírusmi ich elektronickú poštu, dokumenty a internetovú komunikáciu. Digitálna TV umožní prostredníctvom optickej linky a Set-Top-Boxu sledovať televízne vysielanie v digitálnej kvalite so zaujímavými doplnkovými službami, ako napríklad programový sprievodca. Orange prináša svojim zákazníkom programovú ponuku, ktorá je porovnateľná s ponukou káblových operátorov. Výhodou je možnosť vybrať si ponuku tých programov, o ktoré má zákazník záujem. Orange totiž ponúkne niekoľko programových balíčkov tak, aby si každý mohol prispôsobiť štruktúru prijímaných programov podľa vlastných potrieb. Súčasťou služby Digitálna TV bude aj digitálna videopožičovňa, služba Video na želanie. Služba umožní okamžité prehrávanie filmov v televíznom prijímači zákazníka z pripraveného archívu za jednorazový poplatok. Predtým, ako si zákazník film objedná, si môže pozrieť jeho krátku ukážku. Po objednaní si môže zvolený film prehrávať neobmedzene po dobu 24 hodín. Videopožičovňa od začiatku ponúkne archív približne 50 filmov v digitálnej kvalite. Tento počet sa do konca tohto roka zvýši až na 120 filmov. Telefónna linka je nová služba telefonovania prostredníctvom pevnej linky od Orangeu a umožní telefonovanie z bežného telefónneho prístroja s tónovou voľbu prostredníctvom optickej siete. Prináša neobmedzené bezplatné volania s ostatnými zákazníkmi služby, 50 predplatených minút v rámci slabej prevádzky na účastnícke čísla v sieti Orange Slovensko a výhodné ceny hovorov do pevných aj mobilných sietí nielen v rámci Slovenska, ale aj do zahraničia. Zákazník zároveň získa nové telefónne číslo z vlastného číselného plánu Orangeu pre pevné linky. Pre využívanie týchto služieb je potrebné v byte zákazníka nainštalovať tri zariadenia. Konvertor - zariadenie, ktoré umožňuje prenos digitálneho signálu medzi optickým a metalickým vedením. Livebox slúži ako domáca dátová brána a pripájajú sa k nemu všetky ďalšie zariadenia – napríklad osobný počítač, telefón, či Set-Top-Box. Okrem toho v byte slúži aj na bezdrôtové pripojenie počítačov prostredníctvom technológie WiFi. Zároveň obsahuje smerovač s firewallom. Livebox má aktivovaný firewall pre ochranu zákazníka pred nežiaducimi útokmi z internetu. V cene zariadenia je aj Wifi USB kľúč, ktorý slúži na jednoduché pripojenie starších počítačov, ktoré nepodporujú Wifi technológiu Liveboxu. Set-Top-Box je zariadenie na príjem digitálnej televízie. Zákazníci používajúci službu Digitálna TV dostanú k Set-Top-Boxu zároveň digitálnu prístupovú kartu Viaccess. Pilotná prevádzka služby Orange Homebox potrvá najmenej do konca prvého štvrťroka 2007. Zákazníci, ktorí sa zapojili do pilotnej prevádzky, budú môcť služby optickej linky využívať aj po tomto termíne, a to najmenej do skončenia zmluvnej viazanosti. Cena služby triple play spoločnosti Orange zahŕňajúcej internet, telefónnu linku a digitálnu televíziu je 999 Sk bez DPH mesačne pri viazanosti 36 mesiacov.

Slovak Telekom pripravuje pod značkou T-Com uvedenie služby Triple Play ešte do konca tohto roku. V súčasnosti prebieha posledná fáza testovacej prevádzky, do ktorej sú zapojení interní i externí používatelia. Používatelia skúšajú vo finálnej fáze testu všetky súčasti služby Triple Play. K dispozícii majú službu Hlas cez internet a aj neobmedzený rýchly internet. Najväčší dôraz je kladený na službu IP TV, digitálnej televízie, vďaka ktorej môžu používatelia sledovať i nahrávať televízne programy podľa vlastného výberu. V testovacej prevádzke je sprístupnená aj virtuálna videopožičovňa s titulmi rozličných žánrov. „Z doterajších fáz testovacej prevádzky si používatelia najviac pochvaľujú kvalitu obrazu i zvuku. Nárast oproti štandardnému analógovému vysielaniu je jasne viditeľný na starších televízoroch i nových prijímačoch. Medzi kladne hodnotené vlastnosti Triple Play od T-Comu patrí aj promptnosť pri prepínaní jednotlivých televíznych kanálov. Veľmi dobrý ohlas zaznamenal aj systém digitálnej videopožičovne – používatelia ocenili jednoduchý prístup k tejto službe, ponuku filmových titulov i okamžitú garanciu dostupnosti bez nutnosti zháňania nosičov vo videopožičovniach alebo rôznych predajných miestach,“ informoval Michal Korec z odboru externej komunikácie spoločnosti Slovak Telekom. Služba Triple Play bude dostupná v Bratislave a postupne sa má rozšíriť aj do ďalších miest na Slovensku.

Posledné slovo však ešte nepovedali ani alternatívni operátori spolu so spoločnosťou TEMPEST a.s.

Zdroje : Strategie.skm T- Com, Orange a Tempest

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

Školské kolo súťaže "Malý počtár o STV "

Školské kolo súťaže "Malý počtár o STV "
Suma 1.263.058.000 ,- Sk v roku 1993
je v roku 2007
rovná sume 3.331.578.000, -Sk

Zdroj : INEKO

Inflačná kalkulačka je nástroj na porovnanie reálnej hodnoty cien v rôznych rokoch. Používa index spotrebiteľských cien.Táto kalkulačka je zostavená na základe priemernej inflácie v medziročnom porovnaní, ako je vykazovaná Štatistickým úradom SR. Kalkulačka vypočítava hodnoty od roku 1993 až po rok 2009, pričom údaje za roky 2006 až 2009 sú založené na odhadoch analytikov komerčných bánk, NBS a Štatistického úradu.

1. 12. 2006

STV NEWS

STV NEWS
Slovenská televízia 2. decembra, v deň volieb, odvysiela tri vydania Mimoriadnych správ a to o 12:00, 14:30 a 18:05. Bude v nich informovať o priebehu volieb v rôznych kútoch Slovenska. Po uzavretí volebných miestností začnú na Dvojke mimoriadne Správy a komentáre. Ich súčasťou budú živé vstupy a telemosty z celého Slovenska ako i diskusie s politológmi.

Stížnost je podání nebo sdělení, které někdo podá

Stížnost je podání nebo sdělení,
které někdo podá
Reakcia na článok "Nominácie, čo presiahli medze" Toma Nicholsona v denníku SME, zo dňa 25. 11. 2006

Je evidentné, že p. Nicholson prevzal do svojho článku obsah článku, uverejneného na internetovej stránke aktualne.sk, ktorý spracovala p. Nicholsonová. Nepoznám a ani ma nezaujímajú vzťahy medzi menovanými, ale uverejnené nepravdy, polopravdy a výmysly ma nielen urazili, ale majú značný dopad na môj život, a to vo všetkých oblastiach. Aj vzhľadom k tomu Vás žiadam, aby ste vo Vašom denníku uverejnili tento môj list ako reakciu na uverejnený článok, a to v záujme dania vecí do objektívnej roviny. Dňa 13. 12. 1996 bola založená spoločnosť TURAN, s. r. o., so sídlom na ul. Zlatníckej 7 v Prahe. Je pravdou, že jedným zo spoločníkov, ktorý spoločnosť zakladal, bol aj Barak Alon, občan Rakúskej republiky. Tým ale akékoľvek kontakty s p. Alanom Barakom boli ukončené. Táto spoločnosť nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť, tzn. žiadny obchod, čo je si možné overiť na príslušných daňových úradoch. Práve z tohto dôvodu som nikdy a nijakým orgánom nebol ani vypočúvaný ani vyšetrovaný a ani akokoľvek inak dotknutý vo vzťahu k akejkoľvek trestnej činnosti, či už skutočnej alebo v štádiu podozrenia Alona Baraka, tzn. ani z tzv. tunelovania Komerčnej banky. O jeho aktivitách som nemal ani nemám žiadnu vedomosť. Pani Lucia Nicholsonová a aj iní, ktorí sa opierajú o jej článok uverejnený na internetovej stránke aktualne.sk, napr. Ing. Ivan Mikloš, veľmi dobre vedia, že toto je skutočnosť a realita, ale napriek tomu živia tzv. kriminálne prostredie. Mimochodom, 20. 11. 2001 materiály o spoločnosti boli predložené príslušnému súdu s tým, že existujú dôvody na zrušenie spoločnosti s likvidáciou. Spoločnosť ASIP Trade, s. r. o., bola tiež založená 13. 12. 1996, kde jedným zo spoločníkov bol aj Igor Šafranko. Tak ako THURAN, s. r. o., ani ASIP Trade, s. r. o., nevykonával žiadnu obchodnú činnosť, čo je možné si overiť na príslušných daňových úradoch. S Igorom Šafrankom sme sa rozišli k 30. 09. 1997 a to, aké aktivity vyvíjal, s kým a pre koho, mňa ani iných nezaujímalo ani nezaujíma. Ja som nevedel a dosiaľ neviem, či Igor Šafranko bol resp. je niekoho pravou rukou, s kým podnikal alebo podniká, a s takouto osobou, ako sa v jeho súvislosti spomína, som sa nikdy nestretol. Dňa 20. 11. 2001 materiály o spoločnosti boli tiež predložené príslušnému súdu s tým, že existujú dôvody na zrušenie spoločnosti s likvidáciou. Pani Lucia Nicholsonová sa mýli resp. úmyselne zavádza občanov Slovenskej republiky aj v otázke prepojenia Dušana Macha na moju osobu, keď konštatuje, že nás spája akciová spoločnosť FAKON, v ktorej menovaný pôsobí ako predseda dozornej rady a v ktorej som bol členom dozornej rady do roku 2002. S JUDr. Dušanom Machom sme sa v dozornej rade nestretli, pretože menovaný sa stal členom dozornej rady 04. 02. 2002, kým ja som členstvo v dozornej rade ukončil 03. 02. 2002 a nemali sme a nemáme ani iné spoločné podnikateľské aktivity. Je pravdou, že v čase, keď som bol členom dozornej rady FAKON, v predstavenstve spoločnosti pôsobil p. Dr. Pavol Paška, terajší predseda parlamentu. Toto sú všetko fakty, ktoré sa dajú objektívne preveriť. Neviem však, či je záujem zverejniť objektívnu pravdu, alebo nie. Je však jasné, že citované články vypracované na objednávku niekoho, Nicholsonovcami, mali za cieľ prostredníctvom mojej osoby diskreditovať prinajmenej nominanta do predstavenstva Transpetrolu, a. s., môjho brata Sergeja, keď nie aj ďalšie osoby. Pritom vierohodnosť a kvalitu nominanta spochybňujú Tí, ktorí v čase vládnutia, t.j. počas vlády Mikuláša Dzurindu, členom ktorej bol aj p. Mikloš, môjho brata "nominovali ako politického nominanta" do tímu p. Eichlera vo VSŽ, a. s., Košice, kde vykonával aj funkciu viceprezidenta. Vierohodnosť a kvalitu Ing. Sergeja Zápotockého, ale tým aj moju, spochybňujú Tí, za vládnutia ktorých menovanému bola v októbri 2003 udelená previerka Národného bezpečnostného úradu na veci "Tajné". Veď predsa v tom čase bol predsedom vlády taktiež Mikuláš Dzurinda a členom vlády Ivan Mikloš. Kde je teda objektívna pravda? Pred tromi rokmi, pri previerkach môjho brata, keď bolo preverované kompletne všetko príbuzenstvo, všetky vzťahy, podnikateľské aktivity a dokonca aj situácia v rodinách, som nebol osobou s tzv. "temnou minulosťou a s kontaktmi na Rusko", nebol som napojený na organizovaný zločin a ani ináč nebol som nebezpečný pre Slovenskú republiku?Prečo som sa stal nebezpečným až teraz? Odpoveď na túto moju otázku ponechám občanov Slovenskej republiky, čitateľom Vášho denníka, manželov Nicholsonovcov a vedenie SDKÚ na čele s Mikulášom Dzurindom a Ivanom Miklošom.

SuperStar SK vs. Svet Again

SuperStar SK vs. Svet Again

IFPI SR Hitparáda - RADIO TOP 100 - Týždeň – 2006/47

1. TINA-VIEM ŽE POVIEŠ ÁNO 2. SCISSOR SISTERS-I DON´T FEEL LIKE DANCIN 3. PEHA-RENESANCIA 4. DESMOD-ZHORÍ VĚTKO ČO MÁM 5. SMATANOVÁ ZUZANA-NEKRÁČAJ PREDO MNOU 6. SUGABABES- EASY 7. NELLY FURTADO -ALL GOOD THINGS 8. CMORIK PETER-MÁM POCIT 9. MADONNA-JUMP 10. I.M.T. SMILE-HEJ VSTÁVAJ 23. GRIGOROV ROBO-POVEDZME 25. HABERA PAVOL-OD LÁSKY ZÁVISLÍ 31. BALÚCHOVÁ BARBORA-TVOJE SLOVÁ 36. ŽBIRKA MIRO-MÁM ŤA VIAC 38. LOBO & KOTUĽA PETER-LEN S TEBOU 39. NOCADEŇ-TVOJ MONO HLAS 40. DESMOD-NIEKTO TI TO POVIE SKOR NEŽ JA 45. VETROPLACH-TANCUJ TANCUJ 49. KOŠČOVÁ KATKA-POSLEDNÁ 50. P.S.-NA NIČOM NEZÁLEŽÍ 53. NATAŠA-STAČÍ CHCIEŤ 57. GLADIATOR-HOLUBIENKA SIVÁ 60. MÜLLER RICHARD-ČO BOLO BOLO 61. PARA-AKO NAJLEPŠIE VIEM 66. ŠTROFFEK IVAN-SÚHLASÍM 69. BUNDOVÁ MÁRIA-PERFEKTNÝ SVET 81. HEX-NIKDY NEBOLO LEPŠIE 84. ĎURICA ADAM-UROB MA LEPŠÍM 86. PREDNÁ ZDENKA-VODY SÚ POMALÉ 93. NOHAVICA JAREK & KIRSCHNER JANA-PRVNÍ NOC V NOVÉM BYTE 96. NO NAME-MEDZI BLOKMI 99. HRDZA-A TAM HORE DVE JABLONE

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

"Premiér má neodkladné vnútropolitické problémy, ktoré treba riešiťJa viem, aké mám ja právo, a to je rozhodujúce. Už som povedal, čo som povedal, skončil som, je vám to jasné? Tak sa spamätajte! Nebuďte trápna. " Boris Zala, Smer-SD

"Posledné voľby sme sfalšovali. Hlasovalo za mňa 93,5 percenta voličov. No my sme urobili 83 percent.Do volieb nám z Európy hovorili: Ak budú volebné ukazovatele v priemere európske, vaše voľby uznáme. Postarali sme sa, aby boli európske. Ale ako vidíte, bolo nám to na nič.“

Alexander Lukašenko, bieloruský prezident

" To, že to zakázali, je pre mňa podľa neho najväčšie vyznamenanie a keď už som bol doteraz zakázaným azylovým spevákom, tak sa stanem na chvíľku aj zakázaným šíriteľom slobodného slova." Braňo Mojsej

30. 11. 2006

Medzinárodný filmový festival Bratislava

Medzinárodný filmový festival Bratislava

Počas ôsmeho ročníka Medzinárodného filmového festivalu Bratislava sa štyrom porotám a širokej verejnosti predstaví od zajtra vyše 200 filmov z 55 krajín sveta. Toto číslo zahŕňa celovečerné filmy, ktoré dopĺňajú dokumenty (krátke i celovečerné) a krátke filmy. V siedmich kinosálach multiplexu Palace Cinemas v bratislavskom Auparku festival odštartuje zajtra a potrvá do soboty 9. decembra 2006. Hlavnou programovou sekciou filmového festivalu Bratislava je Medzinárodná súťaž prvých a druhých hraných filmov z celého sveta. Tento rok sa v súťaži predstaví 19 filmov, medzi ktorými podľa programového riaditeľa festivalu Petra Nágela nechýbajú "najlepšie debuty tohto roka", mnohé z nich ocenené na festivaloch v Benátkach, Cannes alebo San Sebastian. V nesúťažných sekciách si budú môcť diváci pozrieť snímky v sekcii európskych filmov (Made in Europe), nezávislého filmu (Proti prúdu), balkánskej tvorby (Focus: Iný Balkán) či slovenských filmov nakrútených v roku 2006 (Slovenský film 2006). Návštevníci sa môžu tešiť na Profil režiséra Michaela Winterbottoma. V rámci tejto programovej sekcie premietnu 11 zo 14 filmov, ktoré tento britský režisér nakrútil od roku 1995, vrátane jeho najnovšej drámy Road to Guantanamo. Po minuloročnom úspechu sa znovu predstaví sekcia s názvom Národné hity, ktorej prvoradým kritériom pre zaradenie je komerčná úspešnosť. Na festivale sa tak predstavia filmy, ktoré dokázali v domovskej krajine zaujať veľký počet divákov a často boli úspešnejšie ako hollywoodske filmové hity. Tento rok sa v nej predstaví deväť filmov, medzi ktorými je najnavštevovanejší film v Rakúsku - dlhometrážny dokumentárny film We Feed the World (2005) alebo kontroverzná ruská dráma Deviata rota (2005). V sekcii Svetový čas, ktorá je určená mimoeurópskym filmom, premietnu drámu Bennetta Millera Capote, ktorá v tomto roku priniesla Philipovi Seymourovi Hoffmanovi Oscara za najlepší herecký výkon. Podľa Nágela to bude jedinečná možnosť vidieť tento úspešný americký film, keďže do slovenskej distribúcie sa zatiaľ nechystá. V tejto sekcii sa predstaví aj novinka Woodyho Allena Sólokapor (2006) alebo ázijské filmy, napríklad Čas (2006) juhokórejského režiséra Kim Ki-duka. Bližšie informácie prináša oficiálna stránka festivalu www.iffbratislava.sk. Medzinárodný filmový festival Bratislava nebude len o filmoch. Niekoľko Filmových parties je pred oficiálnym začiatkom MFF Bratislava 2006 pripravených pre študentov vo vysokoškolských internátoch. K tradičným podujatiam patrí 3. ročník autorskej súťaže Zaži dotyk slávy. Počas MFF Bratislava môžu záujemcovia nakrútiť vlastný amatérsky reklamný spot. Záver festivalu bude opäť patriť Papučovej noci. Slovenská filmová a televízna akadémia pripravila v čase trvania 8. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Bratislava slávnostný ceremoniál udeľovania národných filmových cien Slnko v sieti. V piatok 8. decembra odovzdajú ocenenia v štrnástich kategóriách: Najlepší animovaný film, Najlepší dokumentárny film, Najlepší zahraničný film, Najlepší filmový strih, Najlepší filmový zvuk, Najlepšia pôvodná filmová hudba, Najlepší výtvarný počin, Najlepší ženský herecký výkon, Najlepší mužský herecký výkon, Najlepší filmový scenár, Najlepší kameramanský výkon, Najlepšia filmová réžia, Najlepší celovečerný film a Celoživotný prínos slovenskej kinematografii. Spomedzi prihlásených filmových diel je v rámci jednotlivých kategórií nominovaných spolu desať filmov, z toho štyri hrané, tri dokumentárne a tri animované. Najviac nominácií, spolu jedenásť, získal film Slnečný štát režiséra Martina Šulíka, deväť Šílení režiséra Jana Švankmajera a sedem Příběhy obyčejného šílenství v réžii Petra Zelenku. Štvoricu hraných filmov uzatvára debut Kataríny Šulajovej O dve slabiky pozadu s troma nomináciami. Trojicu animovaných diel v kategórii Najlepší animovaný film tvoria: Lionardo Mio režisérky Ivany Šebestovej, séria Mať tak o koliesko viac! režisérskej dvojice Ivan Popovič a Dávid Popovič a Nazdravíčko! animátorov Ivany Zajacovej a Jozefa Mitaľa. V kategórii Najlepší dokumentárny film boli nominované filmy: Amazonia vertical Pavla Barabáša, Miluj blížneho svojho Dušana Hudeca a My zdes Jaroslava Vojteka. Do užšieho výberu nominovaných diel v kategórii Najlepší zahraničný film sa dostali Good Bye, Lenin! Wolfganga Beckera, Káva a cigarety Jima Jarmuscha a Kukuška Alexandra Rogoškina. Dvojhodinový záznam zo slávnostného udeľovania cien Slnko v sieti odvysiela s približne týždňovým oneskorením Slovenská televízia. Podľa režiséra večera Juraja Johanidesa pôjde o program, ktorý by mal prítomných a neskôr i televíznych divákov príjemným a inteligentným spôsobom zabaviť, no zároveň samotnej spoločenskej udalosti zachovať dôstojný, dostatočne seriózny rámec. Ceny budú odovzdávať napríklad herci Stano Dančiak, Táňa Pauhofová, Zdena Studenková, Andrej Hryc, kameraman Miroslav Ondříček alebo riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Lapšanský. V úlohe moderátorov programu sa predstavia pán Negatív a pán Pozitív, ktorých totožnosť zatiaľ režisér Johanides drží v tajnosti.

Nad 8. ročníkom Medzinárodného filmového festivalu Bratislava prevzal záštitu súčasný prezident Ivan Gašparovič. Organizátori filmového festivalu získali finančné zdroje nielen od súkromných spoločností, ale aj z Ministerstva kultúry SR, ktoré na festival pôvodne vyčlenilo 9 miliónov korún. Po prehodnotení projektu a jeho prínosu rozhodlo ministerstvo o navŕšení dotácie. "Na to, aby sme dostali slovenskú kinematografiu z útlmu, je okrem iného potrebné vyvolať prajnú atmosféru pre film ako taký," vyjadril sa minister kultúry Marek Maďarič. "Prirodzeným prostriedkom na to sú samozrejme overené filmové festivaly, ktoré sú dobrou príležitosťou na to, aby sa k filmovému umeniu pritiahla pozornosť širšej verejnosti. Ak prebudíme divácky záujem o film, budú sa nám ľahšie obhajovať a presadzovať kroky, ktoré v konečnom dôsledku povedú k lepším podmienkam pre tvorbu pôvodných slovenských filmov," vysvetľuje Maďarič. Výkonný riaditeľ festivalu Vladimír Krajniak sa pozitívnemu signálu zo strany ministerstva potešil. "To, že môžeme ponúknuť návštevníkom festivalu kvalitné podujatie po stránke kinematografickej výnimočnosti ako aj po stránke technického zabezpečenia, a to za zvýhodnenú cenu vstupného, sú dôsledky výnimočnej podpory ministerstva kultúry," hovorí Vladimír Krajniak.

Český herec Jan Tříska bude hlavným hosťom 8. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Bratislava. Od organizátorov festivalu prevezme mimoriadne ocenenie za umeleckú výnimočnosť vo svetovej kinematografii, ktorú na festivale udelia po druhý raz v histórii podujatia. Herecké umenie Jana Třísku predstaví festival špeciálnou projekciou filmu Šílení, kde stvárnil úlohu markíza de Sade. Herec Jan Tříska, ktorý si vyslúžil prezývku český Marlon Brando, bol idolom 60. rokov. V čase najväčšej slávy emigroval do Kanady a neskôr do Spojených štátov amerických. Vďaka talentu a mimoriadnej usilovnosti sa presadil ako herec aj za morom. Dnes je 70-ročný umelec považovaný za legendu českého herectva.

Voľby naše premilené

Voľby naše premilené
Spoločnosť Nivel Plus, s.r.o., ako vydavateľ Bratislavských novín, vyjadruje počudovanie nad postupom Slovenskej pošty, a.s., ktorá odmietla distribuovať najnovšie vydanie Bratislavských novín v riadnom a vopred dohodnutom termíne. "Zdôvodnenie Slovenskej pošty, a.s., že distribúciou Bratislavských novín by došlo k porušeniu zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí, považujeme za účelové a zavádzajúce. Najnovšie Bratislavské noviny síce obsahujú platenú politickú reklamu niektorých kandidátov na primátora a poslancov, ale keďže vyšli v stredu 29. novembra 2006, teda 24 hodín pred skončením volebnej kampane, ich distribúciou by nedošlo k porušeniu volebného zákona," uviedol konateľ Nivel Plus, s.r.o. Milan Šeršík. Spoločnosť Nivel Plus, s.r.o. sa domnieva, že Slovenskej pošte, a.s., neprislúcha skúmať a hodnotiť obsah periodickej tlače a už vôbec nie posudzovať, čo je porušenie volebného zákona. "Zodpovednosť za obsah novín totiž nesie vydavateľ, a nie Slovenská pošta, a.s.," zdôraznil Šeršík. Slovenská pošta, a.s., distribuuje Bratislavské noviny od januára 2002. Za ten čas Slovenská pošta, a.s., nemala problém distribuovať Bratislavské noviny podľa Šeršíka aj počas volebného moratória pred regionálnymi a komunálnymi voľbami, naposledy v máji 2006, keď boli voľby starostu Petržalky. "Preto považujeme včerajšie rozhodnutie Slovenskej pošty, a.s., nedistribuovať Bratislavské noviny za neštandardné a prinajmenšom nekorektné, pretože vydavateľ Nivel Plus, s.r.o., ani sprostredkovateľ podaja novín LK Permanent, s.r.o., neboli vopred informovaní o tom, že posledný termín podaja tzv. Propagačných zásielok pred komunálnymi voľbami bol 24. november 2006," zdôraznil. Zároveň dodal, že tlačené vydanie najnovších Bratislavských novín je od stredy večera riadne distribuované súkromnou spoločnosťou do poštových schránok bratislavských domácností. Slovenská pošta, a. s. (SP) odmietla v stredu prijať na distribúciu Bratislavské noviny. Tie chcela firma LK Permanent podať v stredu o 12:30, obsahovali však volebnú tematiku a pre volebné moratórium ich SP nemohla prijať, keďže išlo o typ služby Propagačné zásielky, uviedla dnes vedúca odboru externej a internej komunikácie Bela Lisáková. Takéto zásielky bolo podľa nej potrebné podať najneskôr 24. novembra. Takéto zásielky sa doručujú do troch dní po dni podania. "Z tohto dôvodu by boli doručované presne v dni volebného moratória," povedala Lisáková a dodala, že firme LK Permanent ponúkli, že Bratislavské noviny môžu podať v piatok 1. decembra. Toto však firma odmietla.

RADA STV

RADA STV
Rada STV na dnešnom zasadnutí, ktorú zvolal predseda Rady STV , na základe žiadosti Martina Kákoša a Ivana Králika, Bohumíra Bobockého, Nade Lazarovej, Štefana Fejka a Pavla Holeštiaka, po dvojhodinovej diskusii a návrhu Martina Kákoša rozhodla, že nebude ďalej rokovať o predložených návrhoch. V platnosti tak zostali uznesenia Rady STV z 21.11.2006

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Novým riaditeľom piateho okruhu Slovenského rozhlasu (SRo) Rádio_FM je Dušan Vančo. Svoju funkciu začne vykonávať 1. decembra. Programovou manažérkou rádia bude Jana Golisová.

Vyše 20 televíznych spoločností sa predstaví na medzinárodnej konferencii pod názvom Káblové Vianoce Asociácie prevádzkovateľov káblovej televízie (APKT) 2006. Stretnutie sa uskutoční v pondelok 4. decembra v bratislavskom hoteli Danube. Podujatie tradične zoskupuje desiatky dodávateľov a výrobcov televíznych programov a televízneho obsahu z mnohých krajín Európy a sveta. Ide o jediný festival svojho druhu na Slovensku, prezentujúci televízne programy dostupné a poskytované káblovými operátormi. Na podujatí, ktorého hlavnou témou budú najnovšie trendy v káblovom televíznom priemysle, sa budú účastníci taktiež zaoberať najvýznamnejšími novinkami z oblasti poskytovania služieb retransmisie. Na Káblových Vianociach APKT 2006 sa predstavia spoločnosti dodávajúce známe, ale aj menej známe televízne programy. Nebudú chýbať zástupcovia napríklad National Geographic Channel, Galaxie Sport, Jetix, Viasat, SPI International, Channel One Russia, Sport 1, Minimax, Anime+, Zonemedia, The MGM Channel, Film+, Travel Channel, Chellomedia, ETV Medicus, Eurosport 2 či Bloomberg. Asociácia prevádzkovateľov káblových televízií je stavovskou organizáciou združujúcou káblových operátorov na Slovensku. Vznikla v roku 1998 a v súčasnosti má 21 členov, ktorí signálom káblovej televíziepokrývajú spolu viac než 450 000 domácností a organizácií na celom území Slovenskej republiky. Poslaním APKT je podporovať vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi káblovými operátormi a popri tom presadzovať a obhajovať záujmy svojich členov smerom na verejnosť, legislatívne a regulačné orgány.

Medveďku, daj labku, pôjdeme na svadbu...“

Medveďku, daj labku,
pôjdeme na svadbu...“
Dnes sa zíde Rada STV, ktorú zvolal predseda Rady STV , na základe žiadosti Martina Kákoša a Ivana Králika, Bohumíra Bobockého, Nade Lazarovej, Štefana Fejka a Pavla Holeštiaka.
Návrh programu: 1) Otvorenie zasadnutia, návrh a voľba overovateľa zápisu, 2) Prerokovanie otázok súvisiacich s ďalším postupom rady pri verejnom vypočutí a voľbe generálneho riaditeľa,
3) Rôzne
Rada STV bude mať k dispozícii nezávislé právne stanoviska z Fakulty verejnej správy, Katedry právnych vied UPJŠ v Košiciach a stanovisko právneho odboru STV / viacmenej odpovede na otázky jedného z členov rady STV./
STANOVISKO

Rada Slovenskej televízie dňa 24.10.2006 v zmysle § 19 ods. 6 v tom čase platného a účinného zákona č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii určila termín na prihlásenie kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa Slovenskej televízie na deň 15. november 2006 a v zmysle čl. 13 bod 3 v tom čase prijatého Rokovacieho poriadku Rady Slovenskej televízie zverejnila výzvu na prihlásenie kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa Slovenskej televízie, pričom v uvedenej výzve v bode 4 písm. a) až e) a v bode 5 písm. a) až h) výzvy určila obsah prihlášky kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa Slovenskej televízie a Prílohy prihlášky kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa Slovenskej televízie. Zákonom formalizovaný rámec obsahu prihlášky a príloh prihlášky kandidáta v čase vyhlásenia voľby nebol v tom čase platnou právnou úpravou daný, tým však bola úprava a riešenie tejto otázky zverená Rade Slovenskej televízie ako prejav jej samostatnosti, samosprávnosti a demokratickosti, pričom povinnosťou Rady Slovenskej televízie bolo v danom procese postupovať tak, aby pri výkone svojej právomoci zabezpečila objektivitu svojho postupu smerujúceho k ochrane alebo uplatňovaniu základného práva alebo základnej slobody spočívajúcej v práve každého na prístup k voleným funkciám, ako aj objektivitu samotného rozhodovania o ochrane a uplatňovaní základného práva alebo základnej slobody, a to bez ohľadu na to, či tento postup prebieha v právne formalizovanom rámci alebo iba v rámci faktickej činnosti príslušného orgánu. [1] V bode 11 uvedenej výzvy Rada Slovenskej televízie určila, že voľby generálneho riaditeľa Slovenskej televízie sa môže zúčastniť kandidát, ktorý v termíne na prihlásenie kandidátov predložil úplnú prihlášku so všetkými prílohami v tlačenej podobe, spĺňa podmienky podľa § 18 ods.2 a 3 zákona č.16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii a podmienky zverejnenej výzvy. Dňa 09. 11. 2006 vyšiel v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zákon č. 588/2006 Z.z. zo dňa 24. 10.2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii. Vyhlásením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zákon č. 588/2006 Z.z. zo dňa 24. 10.2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii nadobudol platnosť v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Súčasne uvedeným dňom (09. 11. 2006) začala platiť všeobecná nevyvrátiteľná právna domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov uvedená v § 2 zákona č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky. T.j. o všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov uverejnené, platí domnienka, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka, teda aj všetkým uchádzačom na funkciu generálneho riaditeľa Slovenskej televízie. Uvedený zákon č. 588/2006 Z.z. nadobudol účinnosť dňa 15. novembra 2006. V súlade s pravidlami na počítanie času určenými v právnej teórii, počiatočným dňom (dies a quo) účinkov uvedenej právnej normy bol deň 15. 11. 2006 so začiatkom o 00, 00 hod. daného dňa. V zmysle § 23a prvej vety zákona č. 588/2006 Z.z., voľba generálneho riaditeľa, ktorá bola vyhlásená pred účinnosťou zákona č. 588/2006 Z.z., podľa doterajších predpisov, sa dokončí podľa tohto zákona. Uvedené sa vzťahuje na voľbu generálneho riaditeľa vyhlásenú Radou Slovenskej televízie dňa 24. 10. 2006. V danom prípade ide o tzv. nepravú spätnú účinnosť právnej normy, ktorá spočíva v tom, že právne vzťahy, ktoré vznikali za platnosti starého práva, sa spravujú týmto právom až do účinnosti nového práva a až od tohto okamihu sa spravujú novým právom. Platnosť právnych skutočností, vznik právnych vzťahov a ich právne následky, ku ktorým došlo pred účinnosťou nového zákona (v danom prípade pred 15.11.2006) sa posúdia podľa práva dovtedajšieho (zrušeným právnym predpisom) ak však trvá dovtedy vzniknutý právny vzťah aj naďalej, posúdi sa odo dňa účinnosti nového zákona (v danom prípade zákona č.588/2006 Z.z.) podľa práva nového a podľa tohto práva sa posúdia aj právne následky dotknutého právneho vzťahu, vzniknuté po účinnosti nového zákona. Retroaktivita zavedená právnou normou, ktorá by rušila, prípadne zhoršovala nadobudnuté práva, je teda z hľadiska zachovania právnej istoty občanov v právo neprípustná. [2] Nepravá retroaktivita však nie je v rozpore s právnou istotou (Čl. 1 Ústavy) ak nedôvodne nezasahuje do tzv. nadobudnutých práv (iura quesita). V danom prípade nepravá spätná účinnosť nezasahuje do nadobudnutých práv vôbec. Pokiaľ ide o stav a podmienky voľby generálneho riaditeľa Slovenskej televízie dané do 14.11.2006 do 24,00 hod. podľa zákona č.16/2004 Z.z. v spojení s výzvou rady Slovenskej televízie na prihlásenie kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa, kandidát uchádzajúci sa o funkciu Generálneho riaditeľa musel k prihláške priložiť prílohy uvedené v bode 3 výzvy. Nad rámec zákonnej úpravy obsiahnutej v § 10 ods.2 zákona č.16/2004 Z. z. v znení účinnom do 15.11.2006 Rada Slovenskej televízie v bode 3 písm. d) výzvy určila, že prílohou prihlášky kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa Slovenskej televízie je odpis z registra trestov generálnej prokuratúry, ku dňu zverejnenia termínu nie starší ako tri mesiace, napriek tomu, že zákonodarca splnenie podmienky bezúhonnosti v tom čase požadoval predloženie výpisu z registra trestov. Rada Slovenskej televízie nie je štátnym orgánom, ktorý by v zmysle Čl. 2 ods.2 Ústavy Slovenskej republiky mohol konať iba na základe ústavy, v jej medziach, v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Rada Slovenskej televízie tým, že vo výzve na prihlásenie kandidátov podmienila preukázanie splnenia podmienky bezúhonnosti odpisom z registra trestov (prísnejším spôsobom ako vtedajšia zákonná úprava) prekročila zákonný rámec, keďže však nie je štátnym orgánom, takýto postup nemožno považovať za vylúčený. Stanovením takejto podmienky Rada Slovenskej televízie zároveň zabezpečila, že materiálne podmienky ustanovené pre voľbu vyhlásenú podľa predpisov účinných do 15.11.2006 boli rovnaké ako materiálne podmienky určené zákonodarcom po 15.11.2006. Rešpektujúc vôľu zákonodarcu prejavenú v novele zákona č. 588/2006 Z.z., Rada Slovenskej televízie nestanovila ako podmienku pre uchádzačov kandidátov výpis z registra trestov ale odpis z registra trestov. Mala tým v úmysle splniť aj ďalší zámer zákonodarcu, a to vykonať voľbu generálneho riaditeľa v čo najkratšej možnej lehote. Na základe toho určila identické podmienky pre voľbu, ktoré boli kandidáti ku dňu podania prihlášok povinní splniť, čím sa zrejme malo v úmysle predísť použitiu § 23a novelizovaného zákona, ktorý predpokladá doplnenie tých dokladov, z ktorými zákon o Slovenskej televízii nepočítal, ale už platná novela ich povinne vyžadovala. O tom, že tento zámer Rady Slovenskej televízie bol akceptovaný, svedčí 19 úspešných kandidátov, ktorí Radou slovenskej televízie vyhlásené podmienky voľby akceptovali. V súvislosti s čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky, citujem: „ .....možno povinnosti ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. Dominantnou požiadavkou tohto ustanovenia je výhrada zákona (všeobecne formulovaná v čl. 2 ods. 2 ústavy), avšak len ako základu pre stanovenie povinnosti[3]. Inými slovami, na základe vyššie uvedeného Rada Slovenskej televízie brala ako základ pre stanovenie povinností pre účasť na voľbe generálneho riaditeľa (účasť na výkone verejnej funkcie) zákonnú normu, ktorá bude platná v čase podávania prihlášok a účinná v čase ich vyhodnocovania a v ďalších štádiách voľby. Riadila sa tým tak z tohto dôvodu, že samotný nový zákon ukladal povinnosť dokončiť voľbu podľa nového predpisu. V prípade ak by nový zákon rešpektoval zákaz retroaktivity, Rada Slovenskej televízie by podmienky stanovila s vysokou pravdepodobnosťou podľa dovtedajšieho zákona ( v znení účinnom do 15. 11. 2006). V dôsledku uvedeného retroaktívne ustanovenie § 23a zákona č.588/2006 Z.z. prvá veta nejakým spôsobom nezhoršilo ani ho nezlepšilo postavenie subjektov práv, právne postavenie subjektov práv zostalo nezmenené. Pokiaľ ide o ustanovenie § 23a druhá veta zákona č.588/2006 Z.z., v zmysle ktorého kandidáti na funkciu generálneho riaditeľa sú povinní doplniť prihlášku dokladmi podľa § 18 ods.2 v lehote určenej radou, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní, nemožno vykladať spôsobom, že by kandidátom, mala byť daná možnosť doplniť nimi už raz predložené prílohy, ktoré pri ich predložení nespĺňali zákonné požiadavky, resp. požiadavky určené Radou Slovenskej televízie v prípade určenia minimálneho rozsahu a obsahu projektu riadenia a rozvoja Slovenskej televízie. V prípade, ak kandidát projekt riadenia a rozvoja Slovenskej televízie predložil, avšak tento nemal minimálny zákonom požadovaný rozsah, podľa § 18a zákona ods.2 zákona č.16/2004 Z.z. v znení novely č.588/2006 Z.z., je právnym následkom takéhoto konania vylúčenie z voľby, ako to uvádza aj sám zákonodarca v dôvodovej správe k uvedenému ustanoveniu. Rovnaký následok by však nastal aj podľa predchádzajúcej právnej úpravy. Uvedené sa vzťahuje na predloženie resp. možnosť dopĺňania alebo nedopĺňania všetkých príloh uvedených v prihláške, t.j., v prípade, ak kandidát akúkoľvek prílohu predložil v imperfektnej podobe, nemôže sa na základe § 23a druhej vety zákona č.588/2006 Z. z. domáhať dodatočného určenia lehoty na doplnenie dokladov, ktoré už raz predložil, ale neúplné. V opačnom prípade by došlo k vytvoreniu nerovnakých podmienok v procese prístupu k verejnej funkcii vo vzťahu k všetkým kandidátom, teda nielen k tým, ktorí zákonné podmienky splnili, ale aj vo vzťahu k tým, ktorí zákonné podmienky nesplnili.[4] V zmysle Uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn.: . II. ÚS 161/03 z 3. septembra 2003, článok 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky nevylučuje, aby rovnaký prístup k voleným a iným verejným funkciám (resp. proces, v ktorom sa uplatňuje) nemohol byť rozdelený do viacerých etáp, pričom výsledok dosiahnutý v jednej z nich je predpokladom pre postúpenie uchádzača o funkciu do ďalšej etapy. V každej z týchto etáp však musí byť rešpektovaný príkaz ústavnej normy z čl. 30 ods. 4 tak, aby so všetkými uchádzačmi, ktorí sa do nich dostali, bolo zaobchádzané rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok. Ako už bolo vyššie uvedené, Rada Slovenskej televízie pre podmienky splnenia voľby stanovila identické podmienky ako novelizovaný zákon č. 588/2006 Z.z. zrejme s úmyslom vykonať voľbu generálneho riaditeľa v čo najkratšej možnej lehote a túto zbytočne nepredlžovať dodatočnými lehotami. V konečno dôsledku, v zmysle § 18a ods. 2 zákona č.588/2006 Z.z., ktorý je Rada Slovenskej televízie povinná aplikovať na posúdenie prihlášok kandidátov odo dňa 15.11.2006 do budúcna, kandidáta, ktorý spĺňa podmienky podľa § 18 ods. 1 a ktorého prihláška obsahuje prílohy podľa § 18 ods.2 rada pozve na verejné vypočutie ....atď.. Z toho argumentum a contrariori vyplýva, že nepredloženie príloh uvedených v § 18 ods.2 cit. zákona k prihláške v kvalifikovanej podobe je dôvodom pre nepozvanie kandidáta na verejné vypočutie, resp. jeho vylúčenie z voľby. V zmysle § 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s ústavou. Pokiaľ ide o formu predloženia čestných prehlásení resp. vyhlásení o splnení jednotlivých podmienok, k uvedenému je potrebné uviesť, že aj v prípade podmienok voľby podľa dovtedajších predpisov ako aj v prípade zákonnej úpravy účinnej od 15.11.2006, prílohou prihlášky sú viaceré čestné prehlásenia, vrátane čestného vyhlásenia o splnení podmienky odbornej praxe v oblasti riadenia s uvedením osoby, u ktorej kandidát túto prax vykonával. Čestné prehlásenie kandidáta je jednostranný písomný právny úkon kandidáta, ktorý musí spĺňať všeobecné podmienky kladené na právne úkony v zmysle § 34 a nasl. Občianskeho zákonníka (vážnosť, určitosť, zrozumiteľnosť, podpis konajúcej osoby), a pokiaľ ide o náležitosti jeho obsahu, musí spĺňať podmienky určené Radou Slovenskej televízie vo výzve, ktoré sú identické s podmienkami zákonnej úpravy po 15.11.2006. Ide o kumulatívne podmienky, teda z obsahu tohto právneho úkonu uchádzača musí byť nespochybniteľne zrejmé, že: a) uchádzač splnil podmienku trojročnej praxe pokiaľ ide o jej dĺžku, b) že išlo o odbornú prax v oblasti riadenia, c) uvedenie (identifikácia) osoby, u ktorej prax uvedená v bode b) bola vykonávaná Pre splnenie podmienok uvedeného čestného vyhlásenia nie je záväzná resp. rozhodujúca forma, v akej kandidát preukáže uvedené skutočnosti, ale je právne významné, či všetky skutočnosti uvedené v písm. a) až c) boli uchádzačom preukázané. Pokiaľ ide o možnosti súdneho napadnutia procesu voľby generálneho riaditeľa Slovenskej televízie, občan Slovenskej republiky môže pri domáhaní sa ochrany svojich práv využiť konanie pred Ústavným súdom, konanie pred všeobecnými súdmi ochranu poskytovanú verejným ochrancom práv. Vzhľadom k tomu, že verejný ochranca práv nedisponuje sankčnými právomocami, v ďalšom sa mu nevenujem. a) Právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky V zmysle čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd. Právo na prístup k volenej funkcii je základným právom. V zmysle čl. 30 ods. 4 Ústavy SR občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám. Právo na prístup k voleným funkciám zaručené čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky neznamená právo na úspech pri kandidovaní na konkrétnu funkciu. Ústavnú sťažnosť môže podať fyzická osoba alebo právnická osoba („sťažovateľ“), ktorá tvrdí, že právoplatným rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom sa porušili jej základné práva alebo slobody, ak o ochrane týchto základných práv a slobôd nerozhoduje iný súd. V zmysle § 56 ods. 1 zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v platnom znení, ústavný súd sťažnosti vyhovie, v náleze vysloví, ktoré základné právo alebo sloboda a ktoré ustanovenie Ústavy, ústavného zákona alebo medzinárodnej zmluvy sa porušili, a akým právoplatným rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom sa základné právo alebo sloboda porušili. V prípade, ak Ústavný súd vysloví, že základné právo n prístup k volenej funkcii bolo porušené, príslušný orgán, ktorý spôsobil toto porušenie, má odstrániť porušovaný stav, ak je to možné. Podanie ústavnej sťažnosti nemá odkladný účinok. Ústavný súd však môže na návrh sťažovateľa rozhodnúť o dočasnom opatrení a odložiť vykonateľnosť napadnutého právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ale len ak to nie je v rozpore s dôležitým verejným záujmom a ak by výkon napadnutého rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu neznamenal pre sťažovateľa väčšiu ujmu, než aká môže vzniknúť iným osobám pri odložení vykonateľnosti. b) Právomoci všeobecných súdov Slovenskej republiky V zmysle § 7 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, v občianskom súdnom konaní súdy prejednávanú a rozhodujú spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných obchodných a hospodárskych vzťahov, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány. V rámci všeobecnej úpravy civilného súdnictva, sa konanie začína na návrh, v ktorom možno uplatniť, aby sa rozhodlo o splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva (§ 80 ods. b) O.s.p.), prípadne o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem ( § 80 písm. c) O.s.p.). Ťažko vopred povedať, čoho by sa navrhovateľ v konaní návrhom domáhal (určenia akého práva prípadne splnenia akej povinnosti) a vo vzťahu ku komu ako pasívne legitimovanému subjektu, v každom prípade, ak by sa navrhovateľ chcel domáhať absolútnej neplatnosti právnych úkonov vychádzajúc zo zásady, že sa jej môže dovolávať každý, kto na tom má právny záujem a že nastáva priamo zo zákona a súdy na ňu musia prihliadať z úradnej povinnosti, treba uviesť, že uznesenie Rady Slovenskej televízie ako právna skutočnosť prejavu kolektívnej vôle orgánu nie je právnym úkonom, ktorý by bolo možné s úspechom napadnúť v konaní o neplatnosť, okrem iného preto, že je učinené subjektom, ktorý nemá procesnoprávnu spôsobilosť. Vzhľadom na určenie procesných podmienok na vydanie predbežného opatrenia podľa § 74 a nasl. O.s.p., je veľmi malá pravdepodobnosť vydania takého predbežného opatrenia, ktorého následkom by bolo zastavenie procesu voľby generálneho riaditeľa Slovenskej televízie ako celku. V rámci všeobecnej právomoci súdov danej v § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, spočívajúcej v možnosti preskúmavať zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, by bolo možné za určitých podmienok považovať postup Rady Slovenskej televízie pri voľbe generálneho riaditeľa za činnosť vykonávanú vo verejnom záujme, a teda za činnosť v oblasti verejnej správy, kde by v takom prípade právomoc všeobecného súdu nebola vylúčená. V prípade prieskumu postupu Rady Slovenskej televízie, v konaní podľa piatej časti O.s.p. ( v správnom súdnictve) však nemožno vydať predbežné opatrenie, pretože inštitút predbežných opatrení je v konaní podľa piatej časti O.s.p. vylúčený. Podaná žaloba nemá odkladný účinok, je však možné, za splnenia určitých procesných podmienok odložiť vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia, ak by okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma. K otázke zrušenia celej vyhlásenej voľby uvádzam, že zrušenie celej voľby by znamenalo znemožnenie uchádzania sa o funkciu všetkým kandidátom prihláseným v prebiehajúcej voľbe čím by zrejme došlo k zásahu do práv podľa § 30 ods.4 Ústavy SR, súčasťou ktorého je aj to, aby orgány majúce povinnosť spolupôsobiť pri uchádzaní sa o funkciu a pri ustanovovaní do funkcie si tieto povinnosti plnili, a tak zaručili možnosť prístupu k voleným a iným verejným funkciám[5]. Naviac, zákonodarca v prechodnom ustanovení § 23a zákona č.16/2004 Z. z. v znení neskoršieho predpisu neumožňuje zasiahnuť do prebiehajúcej voľby jej zrušením, príkaz zákonodarcu ráta s dokončením voľby vyhlásenej podľa doterajších predpisov podľa nového zákona.
d [1] Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. II. ÚS 5/03 [2] Nález Ústavného súdu ČSFR sp.zn. PL. ÚS 78/92, Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. PL. ÚS 38/99, Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. PL. US 16/95 [3] Bližšie pozri: Palúš I.: Ukladanie povinností ako forma obmedzenia základných práv a slobôd, Občan a verejná správa ( Ústavnoprávne aspekty, Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medz. účasťou konanej v dňoch 3.-4.5.2006 v Košiciach, Košice 2006, str.38 a nasl.) [5] Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp.zn. I. ÚS 2/1999
V Košiciach, dňa 28. 11. 2006
UPJŠ v Košiciach , Fakulta verejnej správy,Katedra právnych vied

STANOVISKO k aplikácii §23a zákona č. 588/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii

Predmetom právneho posúdenia na základe žiadosti členov Rady Slovenskej televízie (ďalej len "rada") boli tieto okruhy problémov: 1. Výklad § 23a zákona č. 588/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii vo vzťahu k uzneseniu rady č. 82/2006, ktorým boli niektorí kandidáti na funkciu riaditeľa STV vylúčení z voľby, pretože nesplnili podmienky účasti na voľbe podľa čl. 13 rokovacieho poriadku rady. Ustanovenie § 23a zákona č. 588/2006 Z. z. obsahuje prechodné ustanovenia účinné od 15. novembra 2006. Podľa ods. 1 predmetného ustanovenia zákona "voľba generálneho riaditeľa, ktorá bola vyhlásená pred účinnosťou tohto zákona podľa doterajších predpisov sa dokončí podľa tohto zákona. Kandidáti na funkciu generálneho riaditeľa sú povinní doplniť prihlášku dokladmi podľa § 18 ods. 2 v lehote určenej radou, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní." Výzvu na prihlásenie kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa STV s určením termínu na prihlásenie kandidátov zverejnila rada v súlade s § 19 ods. 6 zákona č. 16/2004 Z. z., kde určila termín na prihlásenie kandidátov na deň 15. novembra 2006, určila podmienky kladené na kandidáta, prílohy prihlášky a uviedla organizačné pokyny súvisiace s podaním prihlášky. Z uvedeného je zrejmé, že voľba generálneho riaditeľa bola vyhlásená pred účinnosťou zákona č. 588/2006 Z. z. a má sa dokončiť v intenciách vyššie citovaného ustanovenia podľa prijatej novely. Zákon č. 16/2004 Z. z. v znení platnom v čase vyhlásenia voľby generálneho riaditeľa nevymedzoval prílohy prihlášky. Tieto stanovila rada na základe postupu regulovaného Rokovacím poriadkom rady, vrátane vzoru prihlášky a príloh prihlášky. Prílohy prihlášky sa stali súčasťou všeobecnezáväzného predpisu až zákonom č. 588/2006 Z. z., účinným od 15. novembra 2006, kde sú explicitne vymenované v § 18 ods. 2. Zákonodarca súčasne druhou vetou prechodného ustanovenia v § 23a tohto zákona určil povinnosť kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa doplniť prihlášku dokladmi podľa § 18 ods. 2 v lehote určenej radou a zároveň stanovil minimálnu dĺžku lehoty na 10 pracovných dní. Zákonom stanovená povinnosť a postup je determinujúci, nadriadený normám nižšej právnej sily a ak je norma nižšej právnej sily v rozpore s platným a účinným zákonom je v tejto časti neplatná a musí byť so znením zákona zosúladená. Rada obsah prihlášky a príloh posudzovala na svojom zasadnutí dňa 21.11.2006. Nemožno sa však v čase po nadobudnutí účinnosti zákona č. 588/2006 Z. z. riadiť postupom podľa čl. 13 Rokovacieho poriadku rady v tých častiach (konkrétne čl. 13, druhá veta, bod č. 14), ktoré sú v rozpore s § 23a zákona. Z uvedeného vyplýva záver, že rada mala postupovať podľa novely zákona a vytvoriť kandidátom lehotu na doplnenie prihlášky dokladmi v zmysle § 18 ods. 2 zák. č. 588/2006 Z. z. 2. Záväznosť vzoru prihlášky kandidáta a príloh prihlášky zverejnených na internetovej stránke Slovenskej televízie www.stv.sk. Z výkladu pojmu "vzor" vyplýva záver, že ide o predlohu určenú radou, podľa ktorej sa odporúča kandidátovi postupovať. Nie je zákonom ani vykonávacím predpisom určený ako záväzné tlačivo (napr. tlačivo ŠEVT). Naviac všeobecne platí právna zásada, že písomnosť sa posudzuje podľa obsahu a nie podľa formy. Samotný fakt, že kandidát nepoužil zverejnený vzor by nebolo možné použiť na jeho vylúčenie z voľby generálneho riaditeľa za podmienky, ak doručená konkrétna príloha preukazuje náležitým spôsobom príslušný údaj. Pri vyhodnocovaní takých závažných dokladov, ako sú jednotlivé prílohy prihlášok kandidátov a prihlášky samej, treba však v prípade, že kandidát nepoužil vzorové tlačivo obzvlášť dôkladne skúmať a posudzovať, či predložená písomnosť nespochybniteľne deklaruje požadované skutočnosti. Každý prílohu treba posudzovať osobitne, s ohľadom na jej druh: - originál, notársky overená kópia, odpis z registra trestov ( jedná sa o doklady svojím charakterom a obsahom jednoznačné, vyhodnotenie splnenia alebo nesplnenia tejto podmienky je zrejmé); - projekt riadenia a rozvoja Slovenskej televízie v rozsahu najmenej 20 strán a najviac 40 strán vo formáte A4 (pre účely posúdenia splnenia tejto podmienky je v záujme objektivity a nespochybniteľnosti postupu nevyhnutné určiť exaktne rozsah počtom normostrán predkladaného projektu - riadkovanie, okraje); - vyhlásenie kandidáta o splnení podmienky podľa § 18 ods. 2 druhá veta zákona č. 16/2004 Z. z. (podľa znenia uvedeného ustanovenia zákona platného v čase vyhlásenia voľby možno generálneho riaditeľa zvoliť opätovne, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia). Táto podmienka sa mohla vzťahovať iba na generálneho riaditeľa úradujúceho v čase vyhlásenia voľby, ak sa rozhodol kandidovať nanovo na druhé, nasledujúce obdobie alebo na generálneho riaditeľa, ktorý sa vzdal funkcie v období pred voľbou a v prechodnom období vykonával jeho kompetencie štatutárny zástupca. Iba tak sa mohla jedna a tá istá osoba stať v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach generálnym riaditeľom. Žiaden iný kandidát sa do tejto situácie nemohol dostať, a preto požadovať od neho prehlásenie splnenia podmienky podľa § 18 ods. 2 platného zákona nebolo dôvodné. Prijatím novely zákona sa požiadavka na predloženie vyhlásenia kandidáta o splnení podmienky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 16/2004 Z. z. stala bezpredmetnou vzhľadom na skutočnosť, že súčasné znenie tohto ustanovenia obligatórne vymenúva prílohy prihlášky (teda už nerieši funkčné obdobia generálneho riaditeľa); - doklad o vysokoškolskom vzdelaní tvorí v zmysle výzvy rady na prihlásenie sa kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa STV, ako aj podľa § 18 ods. 2 písm. d) novely zákona č. 16/2004 Z. z. prílohu prihlášky; kandidát týmto dokladom preukazuje splnenie podmienky pri voľbe a musí byť priložený k prihláške aj pri novej voľbe, nakoľko sa jedná o nové konanie v tejto veci. 3. Možnosť zastavenia alebo zmarenia procesu voľby generálneho riaditeľa v dôsledku postupu rady, o ktorom je možné dôvodne predpokladať, že bol v rozpore s platnou právnou úpravou. Vylúčený kandidát môže napadnúť priebeh procesu voľby generálneho riaditeľa súdnou cestou, prípadne použiť ďalšie právne prostriedky. Pasívnu legitimáciu má Slovenská televízia, nakoľko rada nemá právnu subjektivitu. Jednou z možností, ktorú by mohol vylúčený kandidát použiť, je podanie návrhu na vydanie predbežného opatrenia v zmysle § 102 Občianskeho súdneho poriadku. V tomto prípade súd po vykonanom dokazovaní rozhoduje uznesením podľa príslušných ustanovení OSP neodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu. Vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nastáva uplynutím lehoty na plnenie, ktorá ak nie je osobitne ustanovená rozhodnutím súdu, je trojdňová.

V Bratislave 27.11.2006 Právny odbor STV

29. 11. 2006

Načo nám je ministerstvo kultúry ?

Načo nám je ministerstvo kultúry ?

Výbor NR SR pre kultúru a médiá včera na svojom rokovaní súhlasil a odporučil schváliť NR SR novelu zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. Tento návrh rieši zákaz vysielať reklamu a telenákup s vyššou zvukovou intenzitou ako je intenzita iných zložiek programovej služby. Rovnako aj Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh novely a súhlasil s jej predložením a schválením na rokovaní NR SR. Pripomienky Ministerstva kultúry SR k návrhu zákona upravujúci spôsob vysielania reklamy, majú zavádzajúci obsah, pretože význam a spôsob navrhovanej právnej úpravy je jednoznačný. Podpora prítomných členov oboch výborov NR SR ako aj podpora koaličných aj opozičných poslancov v prvom čítaní svedčí o potrebe zmien v platnom právnom predpise. Právna úprava návrhu vyžaduje to, čo by malo byť úplnou etickou samozrejmosťou vysielateľov pri vysielaní reklamy, telenákupu a oznamu o sponzorstve.Pevne verím, že poslanci Národnej rady SR podporia návrh novely zákona o vysielaní a retransmisii aj v druhom a treťom čítaní v prospech občanov. Tým zabránia, aby vysielaná reklama s vyššou intenzitou zvuku sústavne obťažovala divákov v snahe vzbudzovať ich pozornosť a najmä tých, ktorí sa nevedia a nemôžu brániť.

Zdenka Kramplová, poslankyňa NR SR

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Na Západnom brehu Jordánu a v Pásme Gazy začal v pondelok vychádzať prvý súkromný denník v anglickom jazyku Palestine Times. 12-stránkový denník bude prinášať informácie o udalostiach v regióne, ako sú palestínske záležitosti, konflikt s Izraelom a situácia arabskej komunity v Izraeli, povedal šéfredaktor Othman Hadž Muhammad. Denník nie je lojálny voči žiadnej politickej strane. Na titulnej strane pondelkového vydania sú články, ktorých autormi sú hovorcovia vlády hnutia Hamas a strany Fatah, ako aj nezávislý analytik. Denník s počiatočným nákladom okolo 5000 výtlačkov stojí niečo vyše jedného dolára a bude distribuovaný na Západnom brehu Jordánu a v Pásme Gazy. Taktiež sa plánuje jeho distribúcia do Izraela a internetové vydanie. Šéfredaktor uviedol, že sa chce venovať témam z oblasti Západného brehu Jordánu a Pásma Gazy z palestínskeho uhla pohľadu. Šéfredaktor denníka al-Ajjam, ktorý vychádza v arabčine, sa vyjadril, že denník Palestine Times vyplní medzeru na palestínskom mediálnom trhu. Na palestínskom území vychádzajú v arabčine tri denníky. Dva anglické týždenníky prestali vychádzať po niekoľkých rokoch.

Americkí černošskí vodcovia v pondelok vyzvali zábavný priemysel, vrátane hercov, raperov a hlavné filmové a nahrávacie spoločnosti, aby nechali na pokoji rasové nadávky, ktoré spustil škandál okolo hviezdy sitcomu Show Jerryho Seinfelda, herca Michaela Richardsa. Známy černošský aktivista reverend Jesse Jackson spolu s ďalšími uviedol, že sa chce stretnúť s televíznymi a filmovými spoločnosťami, ako aj hudobníkmi, aby spoločne zakázali jedno konkrétne slovo, ktoré je pre černošskú populáciu hanlivé. "Chceme dať našim predkom darček. Dôstojnosť pred ponižovaním," povedal Jackson, ktorý na tlačovej konferencii vyzval verejnosť, aby si nekupovala novú DVD sériu siedmej sezóny Show Jerryho Seinfelda, ktorá vyšla minulý týždeň. Richards, ktorý v sitcome hrá bláznivého suseda Kramera, 17. novembra počas komediálneho vystúpenia v nočnom klube Laugh Factory v západnom Hollywoode, spustil vlnu nadávok proti dvom černochom, keď sa mu nedostalo uznania za jeho humor. Jeden z návštevníkov si celý incident nahral na mobilný telefón. Richards sa odvtedy niekoľkokrát ospravedlnil, dokonca aj v Jacksonovej rozhlasovej relácii. Ako povedal, k nadávkam ho motivoval hnev a nie rasová neznášanlivosť.

Bieloruské úrady varovali vedenie nezávislého týždenníka Naša Niva, že im zrušia registráciu . Námestníčka ministra informácií Lilia Ananich oznámila, že vydavatelia hrubo porušili zákon . Týždenník, ktorý oslávil svoje sté výročie tento mesiac, musel už po štvrtý raz zmeniť svoje kancelárie, pretože ich úrady prakticky vyhnali Minska. Štátna pošta odmietla ich distribúciu a všetky úrady odhlásili predplatné.

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Centrum pre výskum etnicity a kultúry VÁS POZÝVA na cyklus seminárov o procese prechodu NA POZEMNÉ DIGITÁLNE TELEVÍZNE VYSIELANIE

1. seminár

Štvrtok, 30. 11. 2006 Technologické aspekty prechodu na digitálne pozemné televízne vysielanie.

2. seminár

Štvrtok, 7. 12. 2006 Legislatívne aspekty prechodu na digitálne pozemné televízne vysielanie.

3. seminár Štvrtok, 14. 12. 2006 Ekonomické aspekty prechodu na digitálne pozemné televízne vysielanie.

Všetky semináre sa budú konať od 10.00 – do 12.00 v hoteli DEVÍN, Riečna 4, Bratislava.

Michal Vašečka predseda CVEK a Miroslav Kollár zodpovedný za projekt

1. seminár: Technologické aspekty prechodu na digitálne pozemné televízne vysielanie Štvrtok, 30. 11. 2006, 10.00 – 12.00 • Úvod: Prečo musíme prejsť na DVB-T? Ing. Miroslav Kollár, predseda Rady STV, Centrum pre výskum etnicity a kultúry • Čo je to DVB-T? Ing. Martin Legíň, Výskumný ústav spojov • Benefity a riziká vyplývajúce z prechodu na DVB-T Ing. Milan Mojš, predseda Skupiny pre digitálne vysielanie • Je slovenská verejnosť pripravená na prechod na DVB-T? Marián Velšic, PhD., Inštitút pre verejné otázky • Diskusia

2. seminár: Legislatívne aspekty prechodu na digitálne pozemné televízne vysielanie Štvrtok, 7. 12. 2006, 10.00 – 12.00 • Úvod: Legislatívny rámec prechodu na DVB-T Ing. Miroslav Kollár, predseda Rady STV, Centrum pre výskum etnicity a kultúry • Stratégia prechodu z analógového na digitálne pozemné televízne vysielanie v SR Ing. Kristián Vajda, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR • Zákon o digitálnom vysielaní Mgr. Radoslav Kutaš, Ministerstvo kultúry SR • Riziká vyplývajúce z legislatívneho procesu pri prechode na DVB-T – príklad Českej republiky PhDr. Nikolaj Savický, Česká televize • Diskusia

3. seminár: Ekonomické aspekty prechodu na digitálne pozemné televízne vysielanie ,Štvrtok, 14. 12. 2006, 10.00 – 12.00 • Úvod: Náklady spojené s prechodom na DVB-T Ing. Miroslav Kollár, predseda Rady STV, Centrum pre výskum etnicity a kultúry • Náklady vyplývajúce z prechodu na DVB-T z pohľadu domácností, štátu, vysielateľov a prevádzkovateľov sietí Ing. Miroslav Kollár, predseda Rady STV, Centrum pre výskum etnicity a kultúry • Možné zdroje financovania digitálnej televízie Pavol Záhradník, Mediaedge:cia • Náklady a možnosti financovania nových digitálnych TV staníc – príklad TV Febio Mgr. Richard Rybníček, generálny riaditeľ TV Febio, Praha • Diskusia

28. 11. 2006

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Výbor NR SR pre kultúru a médiá na svojom dnešnom rokovaní posunul do doplňujúcej voľby trojice členov Rady pre vysielanie a retransmisiu 21 kandidátov. Do voľby nezaradil bývalého redaktora SRo Jozefa Hübela, ktorého navrhol Klub 500, keďže jeho prihláška prišla po termíne. Výbor zároveň upozornil, že v prípade jedného z kandidátov posunutých do voľby - súkromného podnikateľa Milana Vendrinského, ktorého navrhol Slovenský odborový zväz slobodných povolaní, je možný pre predmet jeho podnikania konflikt záujmov. Za Milanom Vendrinským stojí Ján Slota Mediálny výbor posunul do tajnej voľby v parlamentnom pléne Petra Alakšu z Rádiokomunikácii, 1. súkromného podnikateľa v oblasti nehnuteľností Pavla Dinku, psychologičku Evu Jaššovú, ktorú údajne preferuje SNS, novinára v slobodnom povolaní Ľubomíra Lehotského, hudobného dramaturga Bohuslava Mäsiarčika, novinárku Annu Vargovú, tiež riaditeľa Aliancie za etiku novinárov Mariána Ostatníka,ktorý kandiduje aj na post generálneho riditeľa STV , spisovateľku Danu Podrackú, ktorú navrhuje Klub poslancov NR SR za ĽS-HZDS a Alexandra Števíka z Matice slovenskej. O členstvo v rade sa opäť uchádzajú aj dva z troch členov licenčnej rady, ktorým končí ich funkčné obdobie - novinárka Jana Žitňanská a bývalý guvernér NBS Vladimír Masár. Ďalej tiež výbor odobril kandidatúru na člena RVR v prípade Mariána Gábora, ktorého navrhla poslankyňa NR SR za Smer-SD Monika Smolková, Vladimíra Holana (navrhol Spolok slovenských spisovateľov) a ktorý je kandidátom Smeru, Vladimíra Kovarčíka (nominoval Klub poslancov NR SR za ĽS-HZDS), Antona Kubischa (Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku), Jána Lazara (Centrum pre výskum etnicity a kultúry), Natašu Slavíkovú (Spoločnosť ľudí dobrej vôle), Mariána Tolnaya (Slovenská technická univerzita v Bratislave), Dušana Valka (Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku) a prezidenta združenia Association Live AID Gerharda Weaga. Parlament by mal trojicu nových členov RVR v tajnej voľbe zvoliť v záujme uznášaniaschopnosti rady, keďže sa na prelome roka 2006 - 2007 končí funkčné obdobie trom pôvodným členom. V polovici decembra sa končí funkčné obdobie Tiborovi Vargovi a do 27. januára sú členmi RVR Vladimír Masár a Jana Žitňanská. Tibor Varga je vo funkcii už druhýkrát, takže už nemôže byť nominovaný, V. Masár a J. Žitňanská pôsobia v rade prvé volebné obdobie a preto do nej môžu byť opätovne navrhnutí. Funkčné obdobie člena rady je šesťročné. Tretina deväťčlennej Rady pre vysielanie a retransmisiu sa obnovuje každé dva roky. Návrhy kandidátov na člena RVR mohli predkladať poslanci NR SR, profesijné inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblastiach audiovízie, hromadných informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, športu, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím. Návrhy museli byť v súlade s podmienkami členstva v rade, o ktorých hovorí zákon o vysielaní a retransmisii. Okrem iného členovi rady zakazuje vystupovať v mene politickej strany alebo hnutia a pôsobiť v médiách.

Zomrel Alan Freeman

Zomrel Alan Freeman
Jeden z najznámejších britských DJov Alan Freeman s prezývkou Fluff zomrel vo veku 79 rokov. Freeman pracoval pre spoločnosť BBC od roku 1960. Známym sa stal ako moderátor rozhlasovej relácie Pick of the Pops. Potom prešiel do rádia BBC Radio 1 a BBC Radio 2. Freeman, pôvodom z Austrálie, mal veľmi svojský, osobitý štýl, ktorý bol vhodným terčom paródie. Jedným z komikov, ktorí ho parodovali bol Harry Enfield. Freeman mal dobrý zmysel pre humor a z podobných žartov na svoju osobu vedel vyťažiť čo najviac. "Alan bol vrúcny človek s veľkým srdcom, ktorý nikdy nechápal, čím tak ľuďom imponoval. Nikdy sa neprestal čudovať úspechu a sláve, ktorou ho verejnosť ovenčila," povedal jeho manažér Tim Blackmore. Freeman zomrel v dome dôchodcov v západnom Londýne.

TOP OF THE POPS

TOP OF THE POPS

Top 20 všetky televízie - 47.týždeň /20.11.2006 - 26.11.2006/

1.Televízne noviny Markíza 26. 11. 2006 , 2. LETS DANCE Markíza 26. 11. 2006 , 3. Susedia Markíza 20. 11. 2006 , 4. Športové noviny Markíza 26. 11. 2006, 5. Reflex Markíza 20. 11. 2006 ,6. Zámena manželiek Markíza 21. 11. 2006, 7. Tesne vedľa Markíza 23. 11. 2006, 8. Hodina pravdy Markíza 20. 11. 2006 , 9. Tajný agent Markíza 25. 11. 2006 , 10. Na streche Markíza 23. 11. 2006, 11.NOVINY TV JOJ 26. 11. 2006 ,12. Pošta pre teba Jednotka 25. 11. 2006 , 13. Srdcové záležitosti Markíza 26. 11. 2006 ,14.Susedia Markíza 25. 11. 2006 ,15. Paľba Markíza 20. 11. 2006 ,16. Poľovačka na ženu Markíza 22. 11. 2006 ,17. Zlatý dážď Markíza 26. 11. 2006 , 18. Smotánka Markíza 25. 11. 2006 , 19.Kobra 11 X. Markíza 21. 11. 2006 ,20. Správy STV Jednotka 26. 11. 2006

Pozn. Pri reláciách opakujúcich sa každý deň (spravodajstvo, šport, sitcom a pod.) je uvedená relácia s najvyššou hodnotou ratingu za celý týždeň.

Novinárska cena 2006

Novinárska cena 2006
Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila už tretí ročník súťaže Novinárska cena 2006. Do súťaže sa môžu zapojiť novinári zo všetkých typov médií - celoslovenských a regionálnych, elekronických a printových, ako aj internetovej žurnalistiky. Príspevky môžu zasielať samotní autori, redakcie, ale aj čitatelia, diváci či poslucháči slovenských médií. Hodnotiť sa budú príspevky publikované alebo odvysielané v období od 1. októbra 2005 do 31. decembra 2006. Súťažiť sa bude v dvanástich kategóriách. Novinkou je tento rok kategória o najlepší blog. Uzávierka súťaže je 23. januára 2007 a výsledky budú známe do konca marca. Rada súťaže udelí aj Cenu otvorenej spoločnosti, venovanú pamiatke Karola Ježíka, ktorou chce podporiť investigatívnu žurnalistiku a vyzdvihnúť výnimočnú novinársku prácu pri otváraní nových tém. Tento rok bude po prvýkrát udelená aj Cena Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska, ktorá chce upozorniť na mimoriadny počin v periodickej tlači. Prihláškové formuláre a informácie o súťaži sú na stránke
http://www.novinarskacena.sk/ .