19. 3. 2005

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl.I § 1 (1) Slovenskej televízii ako prevádzkovateľovi zo zákona sa vyhradzujú prenosové cesty (časť kmitočtového spektra) a sieť vysielačov umožňujúcich pokryť územie Slovenskej republiky celoplošným televíznym programom, prostredníctvom ktorých k 31. decembru 1992 Česko-slovenská televízia vysielala na území Slovenskej republiky na programe označovanom ako program F 1. (2) Vysielací okruh označovaný k 31. decembru 1992 ako okruh STV budú využívať do 31. decembra 1998 Slovenská televízia ako doplnkový program prevádzkovateľa zo zákona a prevádzkovateľ na základe licencie, a to rovnakým podielom na celkovom rozsahu vysielacieho času, najmenej však každý z prevádzkovateľov televízneho vysielania šesť hodín denne. (3) Konkrétne rozdelenie vysielacieho času prevádzkovateľom televízneho vysielania určí Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.

18. 3. 2005

Zbav nás, Pane, tejto pliagy

Zbav nás, Pane, tejto pliagy

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi tak aj vo zväzkoch ŠTB a odpusť im ich podpisy tak ako my odpúšťame svojím agentom a neuveď nás do pokušenia a zbav nás Pane tejto pliagy. AMEN ! Quantus Nodžák Jozef, 19.03.1946 , Orava, Rómeo , agent, 24180 ,II Bratislava Děkanovský pôv. Stanislav, zm. Marcel, 02.11.1948, Marcel ,agent, 12366, IKošice CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice TV NAŠA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice TV GLOBAL, a.s. Mgr. Richard Rybníček podpredseda predstavenstva

od: 02.10.2001 Mgr. Marcel Děkanovský predseda Dozornej rady

od: 02.10.2001

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Koncesionárske poplatky v Nemecku za televíziu a rozhlas porastú k 1. aprílu o 88 centov. Nový poplatok tak bude pre každú domácnosť €17.03 mesačne. Nárast zabezpečí verejnoprávnym vysielateľom ARD a ZDF nárast o 350 miliónov euro ročne. Obe inštitúcie však žiadali o 150 miliónov euro viac a tento nárast navrhovala aj nezávislá komisia BBC zníži stavy o 1500 miest počas najbližšch troch rokov , predovšetkým z programových a ušetrí tak vyše 287 miliónov euro . Prepúšťanie sa dotkne programových zložiek zo spravodajstva, dramatických programov, detských programov, zábavy a rozhlasu. Zdroj : BBC

STV INHOUSE

STV INHOUSE V decembri 2004 bola medzi vedením STV a ZO OZM podpísaná nová kolektívna zmluva Toto vyjednávanie sa uskutočnilo až po intervencii sprostredkovateľa, ktorého na žiadosť odborov určilo Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR. Kolektívnym vyjednávaním sa nepodarilo dohodnúť podmienky odmeňovania zamestnancov , pretože Mgr. R. Rybníček odmietol jednať o mzdových podmienkach s tým , že budú dohodnuté individuálne s každým zamestnancom a súčasne sľubil , že prestanú zamestnancom nanucovať polročné termínované pracovné zmluvy . Výšku platu mal s každým zamestnancom dohodnúť jeho najvyšší nadriadený podľa platného organizačného poriadku, ktorý bol schválený Radou STV . Skutočnosť je však taká , že do dnešného dňa individuálne mzdové návrhy so zamestnancami neboli dohodnuté . Ak sa toho zamestnaci dožadujú , Ing.Para odkáže zamestnancov na Ing. Buckovú , kde im je okamžite ponúkaná polročná termínovaná zmluva . Ak nie sú ochotní na túto podmienku pristúpiť majú mzdy krátené aj o niekoľko tisíc Sk oproti mzde z roku 2004, za tú istú prácu. Toto konanie je v rozpore nielen so Zákonníkom práce ale i s etikou a dobrými mravmi na pracovisku . Zákonník práce sa v STV hrubo porušuje predovšetkým v oblasti mzdy, pracovných zmlúv , pracovného času a nadčasov , doby odpočinku , dovoleniek, nočnej práce. Stačí sa opýtať pracovníkov pri prenose Superstar , kedy skončili a kedy mali raňajší nástup na prenos z návštevy prezidenta Putina – nie, toto nebola výnimka , ak, tak len taká, ktorá potvrdzuje pravidlo . Termín výplaty mzdy je Kolektívnej zmluve dohodnutý k 15. dňu v mesiaci . Tento deň však nikdy nie sú výplaty na účtoch . To spôsobuje zamestnancom veľké problémy pri splátkach účtov . V Slovenskej televízii neexistuje mzdový systém , systemizačný zoznam pracovných pozícií ,nie je novelizovaný Pracovný poriadok /ten ktorý je platný, je v rozpore s mnohými rozhodnutiami gen. riaditeľa/ , nie je zavedený do praxe organizačný poriadok ,vedúci pracovníci sú nimi iba na papieri , neexistuje zoznam zamestnancov s pracovnými pozíciami , ktoré zastávajú ,hrubo sa porušuje Zákonník práce , nedodržuje sa Kolektívna zmluva , zo strany vedenia sa voči zamestnancom uplatňuje šikana.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Mediálny gigant Viacom oznámil svoj plán na rozdelenie svojho biznisu na dve spoločnosti. Prvá, riadená viceprezidentom Leslie Moonvesom, by zastrešovala televíznu stanicu CBS a jej pobočky, vonkajšiu reklamu a rádiá. Druhá, vedená viceprezidentom Tomom Frestonom, by riadila MTV, Nickelodeon, Showtime a ďalšie káblové siete. Zahŕňala by aj Paramount Pictures, Paramount Television a Simon & Schuster. Dôvodom je neustály prepad akcií Viacomu po zlúčení s CBS v roku 1999. Analýzu rozdelenia pripravuje niekoľko významných bankových domov ako Morgan Stanley, Bear Stearns, Citibank a Lazard Zdroj : The New York Times

17. 3. 2005

HOTEL SVET -Epizóda 4

Sir Humphrey Production HOTEL SVET Epizóda 4 Rybníček: Doma mám maličký gumený trenažér. K bubnom sa dostanem len raz za čas, keďže žiadne nevlastním. Jedny som mal, ale ešte za mladých čias som ich predal. Mojím snom je kúpiť si raz veľký trenažér, ale zatiaľ si ho nemôžem dovoliť. (Zdroj: Ako inak – Nový čas) (počas noci sa na Farskom úrade v Karlovej vsi živo diskutuje) ...áno...nikdy si človek nemôže byť istý, všakže...hm...a aj ste videli tie pentagramy pod posteľami?...nie, no lenže, čo ak...isteže...no to by bolo dopustenie...určite...otec arcibiskup by sa hneval, viete teraz s tými spismi má toho aj tak dosť...tak teda zajtra...vlastne už dnes...takže sme sa dohodli...40 minút katolíckeho vysielania týždenne navyše... (ráno v Domove sociálnych služieb ROSA) Rybníček: Takže sa zoradíme a ideme do klubovne, deti už čakajú. Záhradník: Do klubovne, deti už čakajú! Ňuňez: Kde je kameraman? Rybníček: Neviem. Záhradník: Pán riaditeľ nevie! Ňuňez: Aha, tam je. Už ho vidím. Tomáš, pohni sa. nemotaj sa tam vzadu. A vezmi plyšákov. Bezdeda: Som kanec, nie panic. Rybníček: (stojí už s pripravenou kamerou, nastúpenými finalistami, rozžiarenými deťmi, stále sa však čaká...) Kde je? Záhradník: Kde je? Kde je? Kto vlastne, pán riaditeľ? Rybníček: Aha, už je tu. Záhradník: Tu, tu. (Do miestnosti vpochoduje kaplán s dymiacim sa kadidlom v jednej roztrasenej ruke a nádobkou so svätenou vodou v druhej. Nikto nechápe čo sa deje. Dokonca ani Záhradník. Niektoré deti sa rozplačú. Kaplán rýchlo odrieka motlitbu a potom zvolá hromovým hlasom: Nepriateľ viery a prekliaty had, opusti toto telo!!! To už plačú všetky deti. Kaplán sa rýchlosťou, ktorú by mu aj kobra kráľovská závidela, presunie na druhú stranu miestnosti a Mikla schytá celú dávku svätenej vody. Koščová jačí a Predná tiež. Kaplán uteká preč aj s kadidlom. Niektoré deti odpadnú. Záhradník by rád celú situáciu riešil, ale čaká na pokyny riaditeľa. Jediný, kto má radosť je Ňuňez, ktorý má materiál na časy po Superstar. Rybníček: Rýchlo. Hoďte deťom plyšáky a spievajte nádej. Záhradník: Spievajte nádej! Tomeček: Vieeeem na vlastnýýýých noháách stáááť... Rybníček: Stačí, ideme. Milan si rezervoval ROSU na 11:00. (Pri autobuse Superstar, do ktorého nastupujú finalisti zaparkuje Avia Furgon s nápisom Miliónový tanec a vystupuje Kňažko, Voštinár a Fredy Ayisi a smerujú do klubovne s deťmi.) Kňažko: Milé deti. Som rád, že sme tu. Váš miláčik Fredy vám zatancuje. Voštinár: Ayisi ideš. Ayyyisi. Ayyyisi. (deti sa nepridávajú a tak skanduje sám) Deti: My chceme superstar. My chceme superstaaaar. Voštinár: Ayyyisi. Ayyyisi. Deti: Superstaaar. Kňažko: (strhne Ayisiho za rameno a berie ho do vedľajšej miestnosti.) Ayisi: Fo je? Kňažko: Vieš spievať? Ayisi: Nie. Kňažko. Nevadí, tu máš mikrofón. A počkaj. Trochu ťa upravím. Deti: Superstaaar. Voštinár: Ayyyisi. Kňažko: Voštinár, držte hubu. Deti, máme pre vás superstar. Voštinár: (nechápavo pozerá) Kňažko: Prichádza Peteeeer Končeeeek. Black Piiiiiiii. Deti: (pozerajú ako do miestnosti vojde Ayisi s čiapkou a slňákmi) Ayisi: I belieeeeeeve I can flyyyyy... Deti: To neni Black P. Kňažko: Je. Deti: Neniiiii. Kňažko: Je. Deti: Neniiiiiiiiiiiiiii. My chceme superstaaaaar. Kňažko: Tak dobre. Keď chcete superstar, poďte so mnou. Ayisi: I belieeeeve I can touch f skyyyyy... Kňažko: Ayisi, stačí. Ayisi: I fink about it every niiiight and dayyy. Kňažko: Voštinár, poďme, serieme na neho, šoféruješ. (plán sa podaril, deti nastupujú do Avie Furgon s nápisom Miliónový tanec spolu s Kňažkom, Voštinár naštartuje a Avia mieri smerom k...) Kňažko: Si tu? Ábelová: Áno. Kňažko: Dobre, vezmi deti a ideme hore. Voštinár: A ja? Kňažko: Choď všetky naložiť a stretneme sa Príkopovej o siedmej večer. Voštinár: Mám vziať aj Hudáka? Kňažko: Nie, Hudák je magor. Stihli ste to hore namontovať? Voštinár: Áno. Všetci naši športoví komentátori to povynášali do spálne. (v byte hore sú už narvané deti a Ábelová, Kňažko zhasína svetlo a skryje sa, onedlho v dverách štrngocú kľúče a...) Rybníček: Deti!!!...a...a...žena!!! Kňažko: (triumfálne vybehne z úkrytu) Áno, to všetko môžeš mať a ešte oveľa viac. Rybníček: Deti a žena... Záhradník: (tajne načúva za dverami do bytu a nečujne si mrmle) Deti a žena... Kňažko: A nie hocijaká žena. Markétka Ábelová. Rybníček: Markétka? Kňažko: Áno, ráno sme boli na matrike. Rybníček: A to všetko môžem mať? Čoho sa však musím vzdať? Kňažko: Tých vecí by bolo pár. No chcem výsledky zo superstar? Rybníček: Čo? Kňažko: Chcem vedieť presné výsledky hlasovania. Rybníček: To je ťažké. Nechcel by si radšej moju dušu? Kňažko: Nie. Rybníček: Ale no tak. Vezmi dušu. Narežem si prst a spíšeme protokol o odovzdávaní. Kňažko: Výsledky. Rybníček: Dušu! Kňažko: Priniesol som ti aj trenažér Yamaha DTXTREME IIS. Rozmysli si to! Rybníček: Trenažér... Kňažko: Takže? Rybníček: (po dlhej chvíli bolestného boja v hlave riaditeľa a srdci bubeníka) ...Nie! Kňažko: V poriadku... Deti, berte trenažér... Mira, poď... Ábelová: Markétka! Kňažko: Ser na to. Plán B. (Večer pri NPC na Príkopovej zastavuje Avia Furgon, z ktorej vystupujú moderátorky, Kňažko tam už čaká.) Kňažko: Takže. Ešte raz si zopakujeme plán. Notárka príde na pódium. Vy zadržíte ochrankárov. Ja vezmem výsledky. Voštinár bude čakať v aute. Pustíme to potom do mimoriadneho spravodajstva. Okej? (žiadna odpoveď) Kňažko: Okej? Voštinár: Okej! Kňažko: (pozerá po moderátorkách a rýchlo pochopí, že odpovede sa nedočká a musí to zorganizovať) Taaakže! Dievčatá za milión, tribúna B! Hajdu, Hriadeľová, Kmotríková, Vargová, tribúna A! Tekelyová: A ja? Kňažko: Ty mi skoč pre bagetu do bufetu! Tekelyová: Prečo ja? Suríniová: Lebo nie si dievča za milión, ty krava! Tekelyová: Drž hubu, ty štetka! Kňažko: Kľud dievčence!!! Teraz to neriešime. Ideme na to! (Všetky po chvíli blúdenia prídu na určené miesta. Tekelyová si vystojí radu a kúpi bagetu. Kňažka ale nevie nájsť a tak si to zamieri na tribúnu B kde si sadne bokom a sleduje celý prenos, notárka na konci prichádza s výsledkami, a moderátorky vyrážajú k bodyguardom. Tekelyová nelení a uteká tiež. Zrazí sa s Olasovou) Olasová: Ty krava! Tekelyová: Ty sedliačka! Olasová: Mišáááááááá! (Suríniová zistí čo sa deje, strhne Ivankovú, Lenártovú, Suchoňovú a Uličnú a spolu utekajú k Tekelyovej s Olasovou, ktoré sa snažia vyškriabať si navzájom oči, všetky sa vrhnú na Tekelyovú, ktorej sa podarí vyslobodiť, vytrhúť sedačku č. 6 z radu A tribúny B a mlátiť všetky okolo hlava-nehlava, bodyguardi sa zhromaždia okolo, celé to sledujú s otvorenými ústami, pozerajú striedavo na seba a besniacu Tekelyovú.) Tekelyová: (s penou v ústach rozbíja stoličku na hlavách a chrbtoch miliónových dievčat a vykrikuje) BIŤ ŽENU JE ÚÚÚÚŽASNÉEEEEEE, BIŤ ŽENU JE ÚUUUŽASNÉÉÉÉ!!! (Kňažko využíva situáciu, vybehne na pódium, uchmatne notárke obálku a uteká preč. Rybníček dobehne Kňažka tesne pred autom Avia Furgon, Voštinár má naštartované, kameraman TV JOJ to navyše sníma, okolo Avie sa motá v tme ešte jedna postava) Rybníček: Nie, nesmieš! Kňažko: Neskoro! Rybníček: Peut-ętre il en est temps encore! Kňažko: Jugée. Bartek: Faute. Fkofime na pifu? ©2005 Sir Humphrey Production

NO COMMENT

NO COMMENT Dovoľujeme sa na Vás obrátiť so žiadosťou o prešetrenie konania vedenia STV, nakoľko ani po niekoľkonásobných osobných i telefonických urgenciách sa naša záležitosť t.j. uzatvorenie Hromadnej zmluvy s našou organizáciou do dnešného dňa neuskutočnilo. Chceme Vás bližšie oboznámiť s vývinom celej kauzy. Ku dňu 31.12.2004 nám bola dourčená výpoveď zo strany STV dňa 30.9.2004 o 16,00 hod./kuriérom/ s výpovednou lehotou 3 mesiace t.j. do 31.12.2004. V čase od plynutia výpovede sme sa bezúspešne pokúšali stretnúť sa s vedením STV za účelom uzatvorenia novej zmluvy. Bohužiaľ naše pokusy neboli akceptované. Začiatkom januára 2005 v dôsledku nečinnosti vedenia STV sme informovali Radu pre vysielanie a retransmisiu písomnou formou a následne osobnou návštevou u predsedníčky Rady p. Valérii Ágocs. Rada pre vysielanie a retransmisiu nám prisľúbila súčinnú pomoc pri riešení vzniknutej situácie, uvedenú záležitosť riešila formou správneho konania. Medzitým sa uskutočnilo osobné rokovanie koncom januára 2005 s vedúcou právneho odboru STV JUDr. Máriou Horváthovou. Dňa 2.2.2005 sa následne uskutočnilo rokovanie v priestoroch OZIS za účasti zástupcov STV – JUDr. Horváthová, JUDr. Juhász, kde im bol písomne predložený návrh zmluvy zo strany OZIS, spoločne sme aj pre jednali obsah a znenie zmluvy. Zástupcovia STV nás uistili, že celá záležitosť bude vyriešená v čo najkratšom čase – do konca februára tohto roka. Nakoľko do dnešného dňa sa tak nestalo a to podotýkam, že po mnohých opätovných osobných a telefonických urgenciách sme do dnešného dňa zo strany STV neobdržali žiadne písomné stanovisko. Dôrazne upozorňujeme, že STV porušuje niekoľko paragrafovaných znení Autorského zákona, Zákona o STV a Zákona o vysielaní a retransmisii a to tým spôsobom, že vysiela a používa umelecké výkony našich zastupovaných výkonných umelcov. Taktiež nám STV nezasiela výkazy o použití výkonov našich výkonných umelcov. Na základe osobných konzultácií máme informáciu, že dňa 22.3.2005 sa uskutoční zasadnutie Rady STV, kde Vás žiadame, aby ste sa k uvedeným skutočnostiam písomne vyjadrili. Hore uvedené Vám dávame na vedomie, očakávame Vašu urýchlenú odpoveď a súčinnosť pri riešení tohto problému a ostávame s pozdravom Jana L i s o v á Riaditeľka O Z I S

16. 3. 2005

STV NONEWS

STV NONEWS Ocenění filmu ČT In nomine patris Vydané dňa 14. 03. 2005 16:17 Na 18. mezinárodních televizních setkáních v Remeši získal o víkendu Cenu za nejlepší televizní film snímek České televize In nomine patris. Hlavní roli v tomto filmu z roku 2004 scenáristy Jana Drbohlava a režiséra Jaromíra Polišenského vytvořil Viktor Preiss. Tématem oceněného filmu je takzvaný čihošťský zázrak na Havlíčkobrodsku z přelomu let 1949 a 1950 a osud tamního faráře, kterého poté vyšetřovala komunistická Státní bezpečnost. Pro Českou televizi, jako médium veřejné služby, je přímo povinností vracet se uměleckou formou k podobným, stále živým tématům. Autorům nešlo o rekonstrukci a vysvětlení oněch událostí, autorům šlo o to, co je v možnostech dramatického umění: na pozadí dějin vytvořit drama lidských osudů a charakterů. (TS ČT) Slovensko hľadá SuperStar sledovalo 1, 8 milióna divákov Vydané dňa 14. 03. 2005 16:23 Piatkový priamy prenos finálového večera „Slovensko hľadá SuperStar“ prekonal všetky doterajšie rekordy sledovanosti. Prvú časť sledovalo 35,9 % divákov, druhú a tretiu časť programu sledovalo viac ako 39 % divákov, čo predstavuje už viac ako 1,8 mil. ľudí. Priemerná sledovanosť relácie tak dosiahla 38,2 %. Sledovanosť programu má naďalej rastúcu sledovanosť. Napriek nástupu nových formátov zábavných šou v iných televíznych staniciach sa sledovanosť SuperStar približuje k 40 % hranici sledovanosti, a tým aj k pozícii nasledovanejšieho televízneho programu na Slovensku od spustenia merania sledovanosti peoplemetrami. Rekordy padli v piatok aj z hľadiska podielov na trhu. Program mal priemerný podiel takmer 70 % (prvá časť 65,2 %, druhá 68,8 % a tretia 73,4 %). (TS STV)

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Holandský verejnoprávny vysielateľ Nederlandse Omroep Stichting (NOS) chce zmeniť holandský mediálny zákon tak, aby NOS mohol vlastniť viac kanálov. Rada NOS chce rozbehnúť diskusiu o pozícii verejnoprávneho vysielania v Holandsku. Zdroj : DutchMedia Najmenej 20 štátnych agentúr pripravovalo a distrubuovalo stovky televíznych správ do televíznych staníc počas posledných štyroch rokov. Touto cestou Biely dom infiltroval lokálne vysielania propagandou, ktorú zaplatili daňový poplatníci. 20 štátnych agentúr pripavovalo vymyslené príbehy , ktoré oslavovali Bushovu administratívu. Minulý piatok dal Biely dom zelenú ďalšiemu pokračovaniu nakrúcania týchto " správ " , napriek tomu že orgán Kongresu /Government Accountability Office / vyhlásil tieto videonahrávky za protizákonné. Zdroj :The New York Times

Zachráňte to dieťa !

Zachráňte to dieťa ! A aj vojaka Ryana !

Zachráňte to dieťa ! A aj vojaka Ryana ! Už neplače, ale rana na detskom srdiečku stále veľmi bolí. Iba osemročná Dianka Klamová z Pezinka, ktorá sa v piatok v noci počas vyhlasovania výsledkov SuperStar srdcervúco rozplakala pred televíznymi kamerami, sa už síce usmieva, no vyhadzov svojho obľúbenca Mira Jaroša nedokáže pochopiť. Život tohto nenápadného dievčatka sa obrátil naruby po piatkovom nočnom vyhlasovaní výsledkov diváckeho SMS hlasovania. Vtedy kamery Slovenskej televízie zachytili jej uplakanú tvár. Dianka vzlykala a doslova sa zadúšala plačom. Vyhodenie Mira Jaroša ju psychicky zložilo. Nepomohlo ani chlácholenie mamy Daniely. Zdroj : Ako inak, N.Č.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
BBC vydá bondy v hodnote 358 miliónov Euro prostredníctvom banky Barclays Capital na financovanie výstavby "White City" v západnom Londýne Je to už po tretí raz počas dvoch rokov, čo BBC emitovala bondy na financovanie jej nehnuteľností. Bondy BBC napomôžu splatiť pôžičky na "mediálne mestečko" vedľa sídla BBC Television . " White City " by mala obsahovať vysielacie centrum BBC , technický servis, mediálne centrum , energetické centrum a dve obvodné budovy. Zdroj :Media Conference Americký sudca súdne nariadil trom nezávislým online reportérom, aby prezradili svoje utajené zdroje informácií pri procese ,kde žalobcom bol Apple Computer Inc., odvolávajúc sa na prvý dodatok ústavy , pretože vraj boli prezradené obchodné tajomstvá firmy Apple. Proces bol zaujímavý hlavne z pohľadu ľudí, ktorý výhradne píšu pre weby a žiadajú rovnakú ochranu, akej sa dostáva píšucím redaktorom printov a televízií. Zdroj : CBS

15. 3. 2005

HOTEL SVET -Epizóda 3

Sir Humphrey Production HOTEL SVET Epizóda 3 O Martinke a telefóne Pochopiteľne, že ide o humor a nikoho z protagonistov nechceme uraziť :) crrrrrrn-crn Šindlerová: Uhmmhmhmhalo? Bruno: Ahoj Martinka. Tu je Bruno. Spala si? Šindlerová: Niee. Trochu som sa bola nalíčiť. Bruno: Aha. Potrebujeme len vedieť do magazínu akú máš veľkosť čerstvo kúpených ponožiek po dvoch hodinách na aerobicu, 9 hodinách na vysielaní prenosu a troch vypraniach bez predpierania s použitím aviváže. Šindlerová: To neviem. Bruno: Ale no tak. Prezraď. Šindlerová: Ale ja to fakt neviem. Bruno: Ježíííš. Tak si spomeň. Ja to potrebujem zistiť. Ňuňez mi ráno volal, že magazín má malú sledovanosť a mám konečne zháňať naozaj zaujímavé informácie. Inak vraj môžem ťahať späť na Letkovu. Šindlerová: Uhm. Bruno: Takže? Šindlerová: Čo? Bruno: Tak prezradíš? Šindlerová: Čo mám prezradiť? Bruno: Veľkosť tých ponožiek! Šindlerová: Ponožiek? Bruno: Áno veľkosť tých ponožiek! tuuu-ti-tu-ti-tu-tu---tutu-ti-tu-ti---tuuu-ti-tu-ti-tu-tu--- tutu-ti-tu-tu Bruno: Áno, pán režisér. Ňuňez: Čo si zistil? Bruno: No ešte to zisťujem. Ňuňez: Tak sa doriti snaž. Bruno: Áno, pán režisér. Snažím sa. Ďakujem. A chcem sa aj poďakovať, že môžem moderovať magazín. A tiež Vám povedať, že ste skvelý režisér a mimoriadny človek. Ňuňez: (ticho) Bruno: Noo, a chcel som sa opýtať, či by som mohol v magazíne... Ňuňez: Nie!!! Povedal som, že o filmoch sa v magazíne hovoriť nebude!!! Bruno: Nebude, nebude, jasné, že sa nebude. Aj ja si to myslím. Máte pravdu. Ako vždy. Vo Vašej prítomnosti sa, ak si to môžem dovoliť povedať, veľmi dobre... tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu crrrrrrn-crn Šindlerová: Uhmmhmhmhalo? Viršíková: Dobrý deň. Nevideli ste náhodou manžela? Šindlerová: Niee. Viršíková: (ustarostene) Niekam odišiel a ja neviem...celé dni sedí pri počítači...ráno zobudil dcérku krikom...viete, strašne kričal...že sa mu nedarí...asi má milenku...(prechádza do plaču)...nejakú Francúzku určite...stále o nej rozpráva...Adobe sem...Adobe tam... tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu crrrrrrn-crn Šindlerová: Uhmmhmhmhalo? Bruno: Okej. Zabudnime na ponožky. Uprednostňuješ pri rannej hygiene telové mlieko s neutrálnym pH faktorom, ktoré neobsahuje parafínový olej ani farbivá alebo spevňujúce telové mlieko s výťažkom z morských rias obohatené o vitamín A? Šindlerová: Aké ponožky? Bruno: Zabudnime na ponožky. Veľkosť čerstvo kúpených ponožiek po dvoch hodinách na aerobicu, 9 hodinách na vysielaní prenosu a troch vypraniach bez predpierania s použitím aviváže nám percentá neprinesie, aspoň Adela to tvrdí. Šindlerová: Tak prečo hovoríš o ponožkách? Bruno: To som len chcel dať do magazínu, ale zabudnime na ponožky. Šindlerová: Adela nenosí ponožky? Bruno: Ježííš. To neviem. Čo máš s tými ponožkami? Šindlerová: S ponožkami? Čo mám mať? tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu crrrrrrn-crn Šindlerová: Uhmmhmhmhalo? Bartek: Fau! Fo robif? Šindlerová: Pozerám si ponožky. Bartek: Ponofky? Šindlerová: Hej. Bartek: Aha. No fkofime na pifu? Šindlerová: Mne sa nechce. Bartek: Okej. Fkufim efe Koffovu alebo Fdenu. Fau. tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ©2005 Sir Humphrey Production

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Nové pravidlá reklamy v TVP Menej reklamných blokov, žiadna propagácia výrobkov v nedeľu a cez sviatky a zákaz prerušovania programov reklamou, to je zopár nových pravidiel, ktoré verejnoprávnej poľskej televízii TVP predpisuje nový dokment Národnej stratégie v elektronických médiách, ktorý vypracoval regulačný úrad KRRiT v spolupráci s poľským ministerstvom kultúry. Najdôležitejšou zmenou oproti dnešnému stavu je zákaz vkladania reklamy do programov. Jedinou výnimkou je spravodajská relácia "Wiadomosci" a jeho časti šport a počasie. Vložením reklamy pred jednotlivé tieto zloźky by sa TVP nedopúšťala porušenia zákona. Poľský regulačný orgán KRRiT pristúpil k zmene zákona po tom, keď TVP dosiahlo až 66% svojich celkových príjmov z reklamy a sponzoringu. Tým mohla byť ohrozená nezávislosť samotnej TVP. Polskie Radio, ako verejnoprávny rozhlas má pomer príjmu z reklamy iba 25 % . Zdroj : wirtualnemedia.pl

14. 3. 2005

RÁDIONOVELA

RÁDIONOVELA
Bez titulkov v pôvodnom znení

"A hovor rozumne, Braňo !" Foto : ©2005Tucko Media Agency
ROZHOVOR S ČLENOM TOPMANAŽMENTU STV B. ZAHRADNÍKOM O POKUTE ZA SUPER STAR ČI TELENOVELÁCH NA OBRAZOVKE
10.03.2005
Rozhlasová stanica Twist; Aktuálne s ...;
18.20; 35 min.
V. ŠTOFANÍK, moderátor: "Dobrý večer. Slovenská televízia. Plní si svoje poslanie, je skutočne verejnoprávnou televíziou? Licenčná rada ju potrestala za úspešnú reláciu Slovensko hľadá SuperStar. Do štúdia som dnes večer preto pozval člena manažmentu Slovenskej televízie Branislava ZAHRADNÍKA. Dobrý večer. Vitajte." B. ZAHRADNÍK, člen topmanažmentu STV: "Dobrý večer." V. ŠTOFANÍK: "Už teraz máte k dispozícii mailovú adresu: vysielanie@twist.sk, na ktorú môžete posielať svoje otázky. Neskôr dostanú priestor aj telefonáty. Začnime tak pozvoľna, pán ZÁHRADNÍK, Posielame v piatok večer SMS‑ky?" B. ZAHRADNÍK: "Áno, ale zo súkromného mobilu, lebo nechceme byť obvinení z toho, že..." V. ŠTOFANÍK: "Komu posielate?" B. ZAHRADNÍK: "Viete čo, to by som teraz nemal povedať, lebo to by mohlo byť považované za ovplyvňovanie divákov. Myslím si, že je tam viacero dobrých spevákov." V. ŠTOFANÍK: "Posielate... prezraďte aspoň, či posielate jednému a či máte... viacerým?" B. ZAHRADNÍK: "Posielam viacerým. Viacerým." V. ŠTOFANÍK: "Máte favorita alebo favoritku?" B. ZAHRADNÍK: "Viete čo, ja by som si želal, keby Slovensko hľadá Super Star tento program vyhral niekto, kto naozaj sa presadí na hudobnej scéne, to znamená, že má predpoklady a dobre spieva, takže zhruba týmto spôsobom." V. ŠTOFANÍK: "Podľa niektorých odborníkov, ktorí sa vyznajú v hudbe, sa to tým smerom neuberá. Ale to je vec názoru zrejme." B. ZAHRADNÍK: "Myslím si, že aj v tejto šestke, ktorá je dnes ešte v hre, sú určite ľudia, ktorí majú veľkú budúcnosť." V. ŠTOFANÍK: "Dobre, ešte jedna otázka. Veľa SMS‑iek posielate?" B. ZAHRADNÍK: "Primerane možnostiam svojim finančným." V. ŠTOFANÍK: "SuperStar vás vyjde asi draho teda, no nielen vás, ale aj tých, ktorí túto reláciu nesledujú, a ktorí SMS‑ky neposielajú, pretože rada vám za reláciu z októbra vyrubila polmiliónovú pokutu." B. ZAHRADNÍK: "No, to je samozrejme smutná vec. V tomto momente stále nepoznáme, na základe čoho sa rada rozhodovala, lebo nám nebolo doručené rozhodnutie. Naši právnici..." V. ŠTOFANÍK: "Čiže ste sa neodvolali zatiaľ." B. ZAHRADNÍK: "Naši právnici v tomto momente sú toho názoru, že treba počkať, a vzhľadom na to, že sme si pomerne istí právnou argumentáciou a tým, čo sme dali na obrazovku, že sme sa naozaj nespreneverili zákonu, tak preto hovoríme, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa proti tomu rozhodnutiu odvoláme na Najvyšší súd." V. ŠTOFANÍK: "Tak si to vysvetlime teraz, lebo zákon hovorí, že STV alebo STV nedovoľuje rozdeľovať jednu reláciu reklamou. To napáda, ak som správne tomu porozumel, tiež som nevidel to konkrétne vyjadrenie, ale Licenčná rada má tento názor, aj niektorí iní odborníci, povedzme, z ministerstva kultúry." B. ZAHRADNÍK: "Je to komplikovaný právny problém. Myslím si, že v tejto chvíli budeme obťažovať poslucháčov Rádia Twist právnou prednáškou, ale v zásade treba povedať, že sme v ten inkriminovaný deň odvysielali dve relácie, ktoré nasledovali po sebe, ale boli to dve samostatné relácie podľa nášho názoru, a všetkymi formálnymi aj vecnými znakmi išlo o dve samostatné relácie. Licenčná rada zrejme je toho názoru, že išlo o jednu reláciu, ale v tom je práve ten spor, a my sme presvedčení, že sme všetky formálne, vecné aj programové znaky dvoch samostatných relácií naplnili. Najzákladnejší argument, taký, ktorý znesie aj tento éter, je to, že tú druhú, ako Licenčná rada hovorí, druhú časť, my hovoríme druhý samostatný program, by sme mohli kľudne odvysielať o dva dni neskôr bez akejkoľvek zmeny, takže keby išlo o jeden program, tak asi by to nebolo možné." V. ŠTOFANÍK: "Pri tých nahratých reláciách, predohra pri tých výberových konaniach, tam sa možno s tým súhlasiť dá, ale Licenčná rada skúma aj tie relácie, ktoré sú vysielané naživo, a tam sa priznám aj ja, mám z toho taký dojem, že tie relácie, tie jednotlivé časti teda tak na seba nadväzujú, že si neviem predstaviť, že by ste všetky tri alebo štyri, aj s tým záverečným vyhodnotením, neodvysielali v ten istý večer." B. ZAHRADNÍK: "To je dobrá otázka, ale z toho vyplýva, že je to komplikovaný právny problém, lebo už toto vysielanie priamych prenosov je úplne iná právna situácia. Tu ide o jeden program zložený z viacerých častí. Najobraznejšie sa to dá prirovnať k hokejovému zápasu, ktorý je zložený z troch tretín. To je obdoba tej právnej situácie podľa zákona, ako je v prípade terajších priamych prenosov. To znamená, my dnes nehovoríme, že tretia časť SuperStar sa dá vysielať o dva dni, ale toto je zase iná zákonná úprava. Ide o program zložený z viacerých častí, ktorý má dve prestávky. Tie prestávky sú vynútené dramaturgickými, programovými rozhodnutiami, a zákon takéto delenie programu vypúšťa, takže..." V. ŠTOFANÍK: "Tá rada má samozrejme iný názor. Vy..." B. ZAHRADNÍK: "Ešte rada o tom... takomto prípade nerozhodla, tak možno..." V. ŠTOFANÍK: "V tom prvom prípade má ale iný názor." B. ZAHRADNÍK: "V tom prvom prípade rozhodla o tých strihových reláciách zo záznamu, ale zatiaľ o priamych prenosoch nerozhodla. Preto aj sme verejnosti, aj médiám odpovedali, že nie je dôvod v tomto momente meniť dramaturgiu priamych finálových večerov, ktoré prebiehajú." V. ŠTOFANÍK: "Ja sa pokúsim priblížiť niektoré vaše výroky vtedy, keď rada zverejnila svoj verdikt. Vy ste vtedy spochybnili spôsob aj, akým rada rozhodovala. Zdá sa, alebo môže to tak vyzerať, že spochybňujete vlastne aj jej autoritu alebo vážnosť." B. ZAHRADNÍK: "Nie, to určite nie. My nechceme spochybňovať vážnosť orgánu, ktorý je tu ustanovený na dohľad nad televíznym alebo rozhlasovým vysielaním. Nám sa zdalo zvláštne, že na internetovej stránke samotnej rady bola najprv zverejnená zápisnica, ktorá hovorila o niečom inom, ako to, čo o týždeň na to, keď došlo k istým personálnym zmenám v rade, aký bol potom verdikt. Takže my preto netrpezlivo čakáme, kedy nám bude doručené to rozhodnutie." V. ŠTOFANÍK: "Ale netvrdíte, že tie personálne zmeny boli účelové kvôli tomuto rozhodnutiu?" B. ZAHRADNÍK: "No, to sme nepovedali takýmto spôsobom, ani nechceme takto špekulovať. Fakt je ten, že ako keby sa začína zdať, že v jeden utorok rada v istom zložení rozhodla, že hlasovala o čom, či STV porušila zákon, vtedy to uznesenie nezískalo dostatočný počet hlasov. O týždeň, keď už došlo k istým personálnym zmenám, bol ten verdikt iný." V. ŠTOFANÍK: "Čiže je možné, že tie zmeny boli účelové?" B. ZAHRADNÍK: "To znamená... no účelové nie, lebo tam vypršal mandát členom rady, takže tam... to zrejme bola zhoda náhod, ale fakt je ten, že pre inštitúcie, ako je Slovenská televízia, by bolo dobré, keby bola istá právna istota, aby ten istý orgán, lebo nám je z istého hľadiska jedno, či... kto je členom toho orgánu, ale podstatné je, aby autoritatívnym spôsobom takýto orgán dal isté usmernenia, aby sa podľa toho televízie, rozhlasové stanice mohli riadiť. Takže nechceme v tomto momente o tom už ďalej špekulovať." V. ŠTOFANÍK: "Vy ste povedali ale aj iné možno ešte ostrejšie slová. Povedali ste, že je to o tom, že úspech sa neodpúšťa. Myslíte si, že členovia Rady STV škodia... ţlenovia Licenčnej rady škodia Slovenskej televízii, alebo že ich niekto manipuluje? B. ZAHRADNÍK: "My sme, keď sme sa vyjadrili, že úspech sa neodpúšťa, sme hovorili obecne, že existuje tu istá určite skupina ľudí..." V. ŠTOFANÍK: "Ja som to pochopil tak, že vám niekto závidí ten úspech." B. ZAHRADNÍK: "Áno, ale neadresovali sme to, že to sa týka členov Licenčnej rady. My sme hovorili všeobecne, možno v médiách sa to tak dalo do kontextu. My sme hovorili všeobecne, že Slovensko hľadá Super Star je najúspešnejšia show, akú Slovenská televízia produkovala, že naozaj sa lámu rekordy sledovanosti, že sa o tej show všade hovorí, a že je to program, ktorý, a teraz nebudem preháňať, hýbe Slovenskom, a zdá sa nám, že ako keby to niekoho veľmi znervózňovalo..." V. ŠTOFANÍK: "Koho podľa vás?" B. ZÁHRADNÍK: "... ţe Slovenská televízia stala z popola a konkuruje." V. ŠTOFANÍK: "Koho to dráždi podľa vás?" B. ZAHRADNÍK: "Podľa mňa to dráždi tých, ktorým konkurujeme." V. ŠTOFANÍK: "Čiže komerčné televízie ostatné." B. ZÁHRADNÍK: "Ja si myslím, že komerčné televízie viacerými už aj verejne prezentovanými názormi vlastne tvrdia, že naše programové smerovanie nejakým spôsobom ich ohrozuje." V. ŠTOFANÍK: "Možno sa im nepáči, že ste zobrali nejaký produkt, o ktorom sú presvedčení, že by patril na obrazovky komerčnej televízie. A možno sú o tom presvedčení aj niektorí diváci." B. ZAHRADNÍK: "Potom sa treba spýtať, že prečo ten produkt pred nami nekúpili. Prečo sme boli my tí, ktorí sme získali licenciu na SuperStar, a pritom vieme, že tú ponuku dostali aj iné komerčné stanice, a to odmietli. Nechcem špekulovať, ale zdá sa mi, ako keby v minulosti vyhovovalo konkurenčným médiám to, že Slovenská televízia bola zadlžená, kľačala na kolenách, mala nepozerateľný program, a nekonkurovala. Dnes sa snažíme urobiť z toho modernú televíziu, a možno sa to nestretáva celkom s priaznivou odozvou, ale myslíme si, že ten konkurenčný boj je dobrý, lebo v konečnom dôsledku víťazom, víťazom, kto profituje na tom, že televízie sa snažia bojovať o diváka, je samotný divák." V. ŠTOFANÍK: "To si ešte rozoberieme, že aký pôžitok alebo teda osoh má z toho divák, ale chcem sa spýtať, musí tam byť tá reklama? Smerujem k tomu, že divák Slovenskej televízie v minulosti naozaj nebol zvyknutý na to, že relácie akékoľvek druhu by sa rozdeľovali reklamou, alebo aj, ako ste to vy povedali, že by boli vysielané na viacej častí." B. ZAHRADNÍK: "Zákon umožňuje Slovenskej televízii 3 percentá z dennej vysielacej plochy, aby mala venované na každom okruhu osobitne reklame. To znamená, komerčné stanice majú 15 percent, to znamená 5‑násobne väčší priestor, ale nebolo by asi celkom správne obmedziť v Slovenskej televízii reklamu práve preto, aby dokázala nielen ťahať peniaze od koncesionárov, v minulosti ťahala ešte aj od štátu v podobe štátnych dotácií, ale aby dokázala na seba čiastočne zarobiť." V. ŠTOFANÍK: "Ale tú reklamu môžte vysielať aj po relácii. Ja sa pýtam na to, že musí byť..." B. ZAHRADNÍK: "Ja som tu nepovedal, že rozdeľujeme reláciu kvôli reklame." V. ŠTOFANÍK: "Áno, v tomto si asi nerozumieme, ale..." B. ZAHRADNÍK: "Myslím, že si rozumieme. Ja hovorím našu právnu argumentáciu a..." V. ŠTOFANÍK: "Ale tak to vyzerá, že sa rozdeľuje kvôli upútavkám a kvôli reklame." B. ZAHRADNÍK: "To už nechám na posúdenie samozrejme tých, ktorí o tom budú rozhodovať." V. ŠTOFANÍK: "Čiže vy nesúhlasíte s tým, že SuperStar je rozdelené kvôli reklame." B. ZAHRADNÍK: "Nie, určite nie." V. ŠTOFANÍK: "Tá relácia zarobí koľko? Môžte to prezradiť?" B. ZAHRADNÍK: "Relácia by mala v konečnom účte zarobiť okolo 100 miliónov korún." V. ŠTOFANÍK: "Vraj polovicu zisku z reklamy dávate majiteľovi licencie na SuperStar." B. ZAHRADNÍK: "To neviem, odkiaľ táto informácia zaznela. Absolútne to nie je pravda." V. ŠTOFANÍK: "Ale dostáva niečo?" B. ZAHRADNÍK: "Držiteľ licencie nemá podiel z reklamy." V. ŠTOFANÍK: "Čiže v tejto otázke, uzavrime to, bude musieť rozhodnúť súd, kto má pravdu, či vy alebo Rada pre vysielanie a retransmisiu. Aj keď ešte chcem pripomenúť, že ministerstvo kultúry aj minimálne jeden člen Rady STV tvrdí, že televízia by až do rozhodnutia súdu mala pri vysielaní ďalších relácií, ďalší častí Super Star rešpektovať stanovisko Licenčnej rady." B. ZAHRADNÍK: "S tým sa dá súhlasiť, ale my už nevysielame nič zo záznamu, takže podľa mňa..." V. ŠTOFANÍK: "Takže chytili ste sa toho, že už teraz..." B. ZAHRADNÍK: "Nie, nie, nie, my sme sa nechytili, ja mám pocit, že tí, ktorí sa o tom vyjadrujú, tak nie celkom presne vedia, o čom rada rozhodla. Napokon ešte aj tak nie je doručené to rozhodnutie, takže ani nemôžu vedieť celkom presne, lebo ani my to nevieme. My vieme, že posudzovali ten prípad z 29. októbra, to bolo prvé vysielanie, išlo o strihový program zo záznamu. Teraz sa vysielajú priame prenosy. O takomto probléme rada nerozhodla, takže naozaj v tomto momente výzvy na to, aby sme upravili vysielanie, sú v tomto momente nie na mieste." V. ŠTOFANÍK: "Hypotetická otázka, v prípade, že Licenčná rada rozhodne obdobne aj v prípade relácie vysielanej naživo, ako budete postupovať? Zvážite ďalšiu dramaturgiu tejto relácie?" B. ZAHRADNÍK: "Teraz odpovedáme na otázku, čo bude, keď bude, a to je hypotéza. Predpokladám, že dovysielame do finále program už v nezmenenej podobe." V. ŠTOFANÍK: "Ešte k tejto téme a v tomto prvom vstupe, jedna otázka. Slovenská televízia pripravuje 17‑dielny seriál, áno tak je to, ktorý... kde sa inšpirovala práve megashow Slovensko hľadá Super Star. Tak mi napadá, to naozaj na Slovensku nemáme iné kvalitnejšie námety?" B. ZÁHRADNÍK: "Som rád, že môžem možno prvýkrát v Rádiu Twist to uviesť na správnu mieru. My chceme produkovať tento rok pôvodný slovenský seriál 17‑dielny, chceme, aby ten seriál bol takým nástupom nového princípu v oblasti pôvodnej tvorby v Slovenskej televízii. Chceme, aby to bol divácky úspešný seriál. A to, ak médiá písali o tom, že to bude o SuperStar, tak to chcem uviesť na správnu mieru, že to tak nebude. Bude to klasický rodinný seriál zo súčasnosti, kde sme povedali, že nevylučujeme, že keďže súčasnosť je dnes aj tento program SuperStar, že v nejakej epizódnej úlohe v jednom dieli sa môže krátko objaviť niekto, kto v SuperStar účinkoval, ale určite hlavná dejová, scenáristická os toho seriálu nebude SuperStar." V. ŠTOFANÍK: "Lebo tak to bolo prezentované, že by to mal byť seriál, ktorý bude azda možno až približovať to zákulisie SuperStar." B. ZAHRADNÍK: "Nie vždy je žiaľ možné úplne presne si vytvárať názor z toho, čo je v médiách. My sme aj v tom článku, na ktorý sa zrejme odvolávate, bolo, že ide o isté úvahy, ktoré ale nesmerujú k tomu, že by bol nosnou témou SuperStar, a ani to tak nebude." V. ŠTOFANÍK: "Dobre, prichádzajú už aj nejaké mailové otázky, tie si dáme až po pesničke. Pripomínam adresu: vysielanie@twist.sk. Po pesničke môžete už aj telefonovať svoje otázky na: 02 ‑ to je bratislavská predvoľba, a číslo 43633344 a 43633345." (...) V. ŠTOFANÍK: "Mojím hosťom dnes večer je člen manažmentu STV Branislav ZÁHRADNÍK. A máme aj prvý telefonát. Dobrý večer." Poslucháčka: "Dobrý večer. Ja mám jednu takú zvláštnu otázku." V. ŠTOFANÍK: "Nech sa páči." Poslucháčka: "Chcela som sa spýtať, chystá sa teraz nová škola pre moderátorov, pre televízie. Nemyslíte si, že pri prísnom výbere adeptov do tejto školy by sa mohla vytvoriť mafia, ktorá by disponovala svojimi ľuďmi v budúcnosti pre televízie a pre moderátorské miesta? Ďakujem." V. ŠTOFANÍK: "Ďakujem pekne. No, priznám sa, že teraz ani ja neviem, či Slovenská televízia s touto školou má niečo spoločné." B. ZAHRADNÍK: "Ja som to zachytil v médiách, že takáto škola je pripravovaná. Si myslím, že ide o súkromný projekt, že to teda nie je nejaká verejná alebo štátna iniciatíva. My zatiaľ nemáme s týmto subjektom žiadnu oficiálnu spoluprácu. Poviem obecne, ak tu vznikne pedagogické pracovisko, ktoré bude pomáhať rásť, profesionálne rásť ľuďom, ktorí sa budú chcieť v oblasti médií, v oblasti moderátorskej, redaktorskej práce uplatniť, tak to určite bude na prospech, ale chcem ubezpečiť, že tak ako poslucháčka hovorí, aby nevznikli mafie, tak každá televízia, každá rozhlasová stanica určite si bude vyberať ľudí podľa svojich profesionálnych kritérií, a nebude prihliadať na nejaké referencie alebo nejaké odporúčania nejakých ľudí. Takže... dobre, neobávam sa toho." V. ŠTOFANÍK: "O chvíľočku si dáme ďalší telefonát. Chvíľočku počkajte, tí, ktorí ste na linkách, ja len stručne vás poprosím na odpoveď na otázku, ktorá prišla mailom. V podstate to je to isté, čo som sa pýtal ja, ale trošku rozšírené. Či ak v prípade, že Licenčná rada rozhodne v prípade relácií vysielaných naživo, že bol porušený zákon, či to riaditeľ STV niekomu zosobní? Kompetentným teda." B. ZAHRADNÍK: "Ja si myslím, že tento spor skončí naozaj na Najvyššom súde. Je to vážna kauza. Určite to bude aj precedens pre budúce situácie, takže bude musieť o tom rozhodnúť Najvyšší súd. Fakt je ten, že obecne poviem, ak sa stane, že dostaneme pokutu, tak riaditeľ z toho by podľa miery zavinenia vyvodzuje pracovnoprávne konzekvencie, takže dá sa predpokladať, že by tak urobil aj v tomto prípade, ale naozaj zatiaľ dnes špekulovať, kto bude potrestaný, ak by sme ten spor prehrali, asi je to predčasné." V. ŠTOFANÍK: "Dáme si telefonát. Dobrý večer." Poslucháč: "Dobrý večer. Poslucháč z Bratislavy." V. ŠTOFANÍK: "Nech sa páči, vaša otázka." Poslucháč: "Ja by som sa rád spýtal na jednu takú technickú vec ohľadom hlasovania, že koľko hlasov je možné poslať z jedného čísla? Či to nie je nespravodlivé, ak viac ako jeden. Ďakujem." B. ZAHRADNÍK: "Máte pravdu. Dá sa poslať viacero hlasov, nie je to nijako obmedzené. Aj sme radi, keď sa posiela viac, celkom logicky. Nemyslíme si, že je to nespravodlivé. Takto tá súťaž prebiehala všade vo svete, a toto nie sú voľby do parlamentu, kde jeden občan má jeden hlas. Proste toto je show a istým spôsobom je to aj o tom, či ten spevák dokáže získať takú charizmu, svojou charizmou, svojím spevom ľudí, ktorí sú schopní mu poslať aj viac hlasov." V. ŠTOFANÍK: "Ďalší telefonát. Dobrý večer. Poprosím vás, dajte si tichšie rádio." Poslucháčka: "Dobrý večer." V. ŠTOFANÍK: "Nech sa páči, vaša otázka." Poslucháčka: "Prosím vás, chcela by som vedieť, že či by pán ZÁHRADNÍK mohol uviesť akúkoľvek reláciu na jednotke, ktorá by sa líšila od relácií komerčných televízií? Nemusí to byť za tento týždeň. Stačí za pol roka napríklad. A potom, ďalej, prečo po devätnástej hodine nikdy nezačne sa vysielať relácia podľa programu? Vždycky je o päť, desať minút posunuté kvôli reklame? Ďakujem vám pekne." V. ŠTOFANÍK: "Ďakujeme pekne. Dve otázky." B. ZAHRADNÍK: "Odpoviem najprv na tú druhú otázku. Myslím, že toto je problém, bolesť všetkých televízií. Žiaľ, keď sa odosiela program, keď sa zostavuje, odosiela sa do médií zhruba šesť týždňov pred reálnym vysielaním, žiadna televízia reálne nevie, koľko predá reklamy, a fakt je ten, že naplánovať osemminútový blok a potom tú reklamu nepredáte a budete tam púšťať uputávky, tak je to samozrejme nešťastné. My si to uvedomujeme. Dokonca zvažujeme, že by sme reálne priznali v programových týždenníkoch, že začíname 20.05, 20.07, ale myslíme si, že naozaj je to problém, ktorý trápi viaceré televízie." V. ŠTOFANÍK: "Tá verejnoprávna relácia... Skúste." B. ZAHRADNÍK: "Jednotka je verejnoprávny okruh, je verejnoprávny okruh rodinného typu, a sú tam formáty, ktoré majú verejnoprávne znaky, a myslím si, že či začneme spravodajskou reláciou, či začneme detskými reláciami, myslím si, že aj, povedzme, Vadkerty talk show je relácia, ktorá prináša ľudské téme a nijako neodporuje verejnoprávnemu poslaniu." V. ŠTOFANÍK: "Len je to všetko aj na komerčnej televízii." B. ZÁHRADNÍK: "No, takúto talk show, ktorá by každý deň prinášala aktuálne ľudské témy, pokiaľ viem, žiadna slovenská iná komerčná stanica nevysiela." V. ŠTOFANÍK: "Dobre, dáme si telefonáty o chvíľočku, len teraz využijem priestor ja na moje otázky. Pán ZÁHRADNÍK, na Slovenskú televíziu sa zniesla spŕška kritiky za, že neodvysielala zakúpený a avizovaný seriál Životy Ježiša. Prečo ste ustúpili po tom, čo vás o to žiadali katolícki biskupi?" B. ZÁHRADNÍK: "My sme cyklus dokumentov z produkcie BBC Životy Ježiša plánovali odvysielať vo vianočnom čase. Stalo sa to, že pravdepodobne nie celkom šťastným dramaturgickým rozhodnutím bol tento seriál nasadený práve v čase Vianoc, čo je istý určite aj kresťanský sviatok, a tento dokument vyvolal polemiku, keď sa prvýkrát vysielal, myslím v roku 2001, a zdalo sa nám to načasovanie, nie samotný obsah, nemám problém s tým, aby sme ten dokumentárny cyklus odvysielali, ale fakt je ten..." V. ŠTOFANÍK: "Čiže keby išlo iba o obsah..." B. ZÁHRADNÍK: "(...) polemickým dokumentom práve v čase Vianoc, ktoré by mali byť skôr takým obdobím pokoja, ako polemík, takže preto sa generálny riaditeľ pán RYBNÍČEK rozhodol urobiť túto programovú zmenu. Je to jeho právo aj zodpovednosť." V. ŠTOFANÍK: "Čiže, vy ste nevyhoveli biskupom v otázke obsahu, ale v otázke času." B. ZÁHRADNÍK: "Nie, nie, určite nie. Dokonca to rozhodnutie v našej programovej zmene bolo urobené skôr, ako prišiel ten list, kde nás Konferencia biskupov upozornila, takže v tom sme ako povedali, že hoc sme teda urobili túto zmenu, ale dištancujeme sa od toho, že by..." V. ŠTOFANÍK: "Bude ten seriál odvysielaný druhýkrát, lebo raz už vysielaný..." B. ZÁHRADNÍK: "Áno, raz už bol vysielaný, a určite ho zaradíme do vysielania. Máme tam práva ešte na jedno odvysielanie. Kedy sa to stane, to v tomto momente neviem povedať, ale určite teda nie v čase Vianoc." V. ŠTOFANÍK: "Vy ste to teraz síce vysvetlili, ale predsa len sa objavili aj v médiách, aj vo verejnosti názory, že síce ste vyhoveli veriacim, že to bolo aj po obsahovej stránke pre nich neprijateľné, a pre vás, čo sa týka načasovania, ale neveriacim sa môže zdať, alebo im môže vadiť, že biskupi zasahujú do programovej štruktúry a skladby Slovenskej televízie." B. ZÁHRADNÍK: "Chcem povedať, že to tak nie je. Proste nezasahujú. My sme urobili túto programovú zmenu a naozaj list prišiel po tom, aj sme sa proti tomu ohradili verejne, že ani si neželáme, aby ktokoľvek, a teraz je jedno, či je to cirkev, alebo sú to politické strany, alebo sú to iné záujmové združenia, naozaj zasahovali do vysielania verejnoprávnej televízie. Častokrát, žiaľ, v minulosti bolo to programové riadenie televízie také, že ktokoľvek čokoľvek do televízie priniesol, to sa ako keby odvysielalo, lebo sa povedalo, vy ste verejnoprávna televízia, musíte odvysielať všetko, čo niekto vyhlásil za verejnoprávne, a to je spor. My sa snažíme programovať televíziu ako modernú televíziu, a máme isté kvalitatívne nároky, a fakt je ten, že nie vždy sa nám, čo prinesie aj externé prostredie, spĺňa kvalitu, takú, aby sme to mohli zaradiť do vysielania." V. ŠTOFANÍK: "Opäť si vypočujeme, čo si o tom myslia poslucháči. Máme telefonát. Dobrý večer." Poslucháč: "Dobrý večer." V. ŠTOFANÍK: "Nech sa páči, vaša otázka." Poslucháč: "Chcel by som sa opýtať pána ZÁHRADNÍKA, aká je priemerná mzda v Slovenskej televízii, teda myslím, že vynechajú upratovačky, lebo v istom denníku som sa dočítal, že pani VADKERTYOVEJ sa nepáčila mzda, sa jej videla nízka 100‑tisíc. A tiež sa mi nepáči, že keď si zapnem televízor na určitú hodinu, a miesto relácie naskočí reklama, či vôbec potom máme za čo platiť koncesionárske poplatky. Nevidí sa mi to fér. Lebo ujde mi päť, šesť minút, o ktoré ja nemám záujem. Jednoducho tá relácia mala začať o dvadsiatej napríklad, a nezačne." B. ZAHRADNÍK: "K tým platom..." V. ŠTOFANÍK: "Ďakujem pekne." B. ZAHRADNÍK: "K tým platom, priemerná mzda za minulý rok v Slovenskej televízii bola okolo 24‑tisíc korún. V tejto chvíli to neviem rozdeliť, že dať von upratovačky, lebo neviem, koľko ich je, a neviem ani celkom presne to spočítať tak, aby som poslucháča nejako nezavádzal. Takže z tohto hľadiska je dnes podstatné, že v Slovenskej televízii, keď sme nastupovali, pracovalo cez 2‑tisíc ľudí, a dnes v nej pracuje 800 ľudí. Možno to nie je celkom otázka taká, že kto má aký plat, dôležité je, akú má výkonnosť. Tá inštitúcia ako je riadená, či vytvára alebo nevytvára dlhy, a poviem, tak, že radšej 800 lepšie zaplatených zamestnancov, ako 2‑tisíc síce podpriemerne platených, ale aj o to menej výkonných, a o to menej pracovitých. Takže prichádzame zhruba s touto filozofiou. Nechcem sa vyjadrovať k platom moderátorov. Fakt je ten, že zase nemožno veriť všetkému, čo sa napíše v médiách, že by bola aj skutočnosť. Fakt je ale ten, že Slovenská televízia je verejnoprávna síce televízia, ale na trhu pracovných síl konkurujú jej ostatné stanice, nikto k nám nepríde pracovať na špičkový post, na náročný post, a post moderátora je určite náročný, za podmienok, ktoré budú o 50 percent nižšie, ako mu ponúknu v komerčných staniciach. V takom prípade tí najlepší ľudia nebudú pracovať v STV, a my sme chcel už zastaviť dneska trend, kedy tí najlepší odchádzali z STV, a chceli by sme dobrých ľudí, dobrých profesionálov aj zaplatiť, aj ich pritiahnuť, aby pracovali pre STV." V. ŠTOFANÍK: "Dáme si mailovú otázku, skôr ako ďalší telefonát." B. ZAHRADNÍK: "Neodpovedal som na tie začiatky." V. ŠTOFANÍK: "Dobre, skúsme stručne, lebo už k tej téme sme sa už vyjadrovali." B. ZAHRADNÍK: "Naozaj zvažujeme to, aby sme priznali to, kedy sa reálne program začína. Fakt je ten, že pri plánovaní programu, žiaľ, naozaj nevieme dĺžku reklamných blokov, tie sa aktuálne niekedy pár hodín pred vysielaním zapĺňajú. Prosím o istú trpezlivosť. Ja dúfam, že kvôli trom minútam to nie je dôvod na neplatenie koncesionárskych poplatkov. A dúfam, že poslucháč bude ochotný platiť tie poplatky, a že mu práve tým reálnym programom ho uspokojíme tak, aby si povedal, že tých sto korún mesačne za to stálo." V. ŠTOFANÍK: "Toto je v prvej polovici priaznivý mail pre vás. Pisateľ nevie pochopiť tých, čo tvrdia, že Slovenská televízia je príliš komerčná, keď bola STV nepozerateľná, nadávali, ale potom, ja to trošku preskočím, ďalej pokračuje, že tiež má výhrady voči programu, ide o reláciu Extra, ktorá sa vysielala v nedeľu. Tam ste to už fakt prepískli. STV má spájať ľudí, a nie rozdeľovať. Ako môžete ukazovať všelijakých zbohatlíkov, samozvané celebrity, ktoré sa len chvália tým, čo jedli, aké majú luxusné byty, to ma už fakt doráža. V divákovi to vyvoláva len odpor a zdesenie, hoci to sleduje, robí to však len zo zvedavosti." B. ZAHRADNÍK: "Ja divákovi Romanovi, ak dobre teda vidím na monitor..." V. ŠTOFANÍK: "Áno." B. ZAHRADNÍK: "Tak samozrejme ďakujem za ten názor o tom, že ocenil tie zmeny, ktoré sme v televízii urobili, a podľa istých prieskumov aj drvivá väčšina verejnosti pozitívne oceňuje programové zmeny, ktoré televízia urobila. K relácii Extra, je takou ľahšou reláciou, ktorá má ukázať také pikantérie aj zo spoločenského života. Nemyslím si, že tam ukazujeme zbohatlíkov. Neviem, či poslucháč myslel niekoho konkrétneho, asi áno, a možno asi aj viem, koho myslel, ale..." V. ŠTOFANÍK: "Asi tú reláciu videl, preto píše." B. ZAHRADNÍK: "Asi tú reláciu videl. A z tohto hľadiska si myslím, že to nerobíme nejakým zásadným spôsobom, a určite tam ukazujeme aj mnohé zaujímavé životné príbehy, aj ľudí, ktorí nielen že sú zbohatlíci, ale majú aj isté hodnoty, a myslím si, že tá relácia má istý divácky úspech, ale ak sa divákovi nepáči, tak je tu vždy to právo prepnúť, vypnúť a podobne." V. ŠTOFANÍK: "Posledný telefonát dnes večer." Poslucháčka: "Dobrý večer." V. ŠTOFANÍK: "Nech sa páči." Poslucháčka: "Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, či pán ZÁHRADNÍK videl, prepáčte, mám chrípku, že či pán ZÁHRADNÍK videl niekedy Českú televíziu, pretože ak môžme hovoriť o modernej televízii, tak určite teda Slovenská televízia to nie je. Keď zoberieme len tento stredoeurópsky, teda bývalý socialistický blok, skutočne tá Slovenská televízia ide niekde úplne mimo toho, že teda by mala byť moderná." V. ŠTOFANÍK: "Vaša otázka teda?" Poslucháčka: "Moja otázka. Keď pozerám napríklad O päť minút dvanásť, a vidím tam pani ORAVOVÚ, tak si vždy spomeniem, prečo sa musela pani VARGOVÁ od proste pustiť z televízie. To nemá proste žiadnu úroveň, keď je táto relácia s touto pani moderátorkou. Keby aspoň išla na kurz slovenčiny, pretože napríklad z priameho prenosu BUSHA..." V. ŠTOFANÍK: "Skúste otázku položiť." Poslucháčka: "... z Hviezdoslavho námestia toto proste... no ja sa chcem opýtať, prečo sa púšťajú redaktori preč, ktorí vedia aj gramatiku, aj teda majú nejaký ten šmrnc, že teda tej relácii pridajú, a nechávajú sa tu redaktori, ktorí nemajú. A tie začiatky... Česká televízia 22.30 ako keby... ţplne napresno začínajú vždycky vysielať a je to tiež hlavný večerný program." V. ŠTOFANÍK: "Dobre. Ďakujeme pekne. Nech sa páči." B. ZAHRADNÍK: "Pozerám Českú televíziu samozrejme. Nie celkom súhlasím, že to má byť pre nás vzor. Úplne nekriticky treba povedať, že Česká televízia má rozpočet 6,5 miliardy korún, my máme 2 miliardy, takže sme asi trojnásobne menšia televízia, takže naozaj si nemôžeme dovoliť isté veci, čo Česká televízia realizuje. Myslíme si, že sme nastúpili cestu toho, aby sme sa blížili k moderným verejnoprávnym televíziám v Európe, a to by som možno nie celkom súhlasil, že vždy má byť vzorom práve tá Česká televízia. Treba sa možno pozrieť aj ďalej do sveta." V. ŠTOFANÍK: "Stručne k tým moderátorom." B. ZAHRADNÍK: "K tým moderátorom. Určite nikoho neprepúšťame za to, že vie gramatiku, alebo je dobrý moderátor, a preto ho prepustíme, aby sme mali tam slabšieho. To by sme išli sami proti sebe. Vždy zodpovední pracovníci v televízii rozhodujú, kto bude na obrazovke, kto má aké kvality, a samozrejme môžu byť na to rôzne názory, ale určite pre profesionalitu nevyhadzujeme." V. ŠTOFANÍK: "Pán ZAHRADNÍK, do akej miery môže divák diktovať, čo budete vysielať?" B. ZAHRADNÍK: "No, ja si myslím, že by sa snažíme budovať tú televíziu ako otvorenú pre divákov. Mnohí tvrdia, že robíme populizmus, a že nadbiehame diváckemu vkusu." V. ŠTOFANÍK: "Možno majú na mysli telenovely, ktoré vám tiež divák nadiktoval, lebo pán generálny riaditeľ, pardon, ústredný riaditeľ..." B. ZAHRADNÍK: "Generálny..." V. ŠTOFANÍK: "Generálny?" B. ZAHRADNÍK: "Teraz už generálny." V. ŠTOFANÍK: "Takže generálny riaditeľ Richard RYBNÍČEK povedal, že nebude vysielať telenovely, pokiaľ on bude v Slovenskej televízii." B. ZÁHRADNÍK: "Áno, ale potom prišli peoplemetre, a ukázalo sa, že aj ten, ktorý sleduje telenovely, je koncesionárom, a je otázne, či naozaj brať tento žáner divákovi. Uvidíme, ako sa to bude vyvíja, akú to bude mať divácku odozvu. My naozaj..." V. ŠTOFANÍK: "A čo si myslíte, majú takéto, podľa mňa, to je môj súkromný názor, nekvalitné programy miesto mať vo verejnoprávnej televízii?" B. ZAHRADNÍK: "No, tak, ja ich tiež nepozerám, takže neviem sa v tomto momente celkom presne vyjadriť. Fakt je ten, že pre nás sú dôležité čísla, a to, že je tu skupina divákov, ktorí tieto telenovely chcú. Keď sme medializovali zámer prestať vysielať telenovely, tak musím povedať, že došla taká mimoriadna odozva divákov, preboha, diváčiek možno viac, nie nerobte túto zmenu, že napríklad keď sme rušili hlásateľky, tak prišli asi tri listy do televízie, ktoré plakali za hlásateľkami, hoci..." V. ŠTOFANÍK: "A keď vám diváci napíšu, že chcú sledovať erotickú show alebo erotické programy, tiež to budete vysielať?" B. ZAHRADNÍK: "Treba povedať, že vždy treba zohľadniť istú masu divákov, ktorá to, čo sleduje... sú isté hranice samozrejme, ktoré ako verejnoprávna televízia neporušíme, takže, povedzme, erotika, brutálne násilie, žánre, ktoré sú naozaj za hranicou, tak tie prenecháme samozrejme radi, ochotne komerčným staniciam." V. ŠTOFANÍK: "Pán ZAHRADNÍK, na záver sa vráťme k tomu, čím sme začínali. Kto zajtra vypadne?" B. ZAHRADNÍK: "Fú ha." V. ŠTOFANÍK: "V SuperStar samozrejme." B. ZAHRADNÍK: "To je asi najťažšia otázka, ktorú ste mi dnes položili, a asi je to otázka, na ktorú neviem odpovedať." V. ŠTOFANÍK: "Viete asi iba povedať, že určite niekto vypadne." B. ZAHRADNÍK: "Kto bude ďalší, ako to upútavame, niekto bude ďalší, a už nám bude asi ľúto za každým, kto vypadne v tomto momente. Ale niekto vypadne, áno." V. ŠTOFANÍK: "Dobre, veľmi pekne vám ďakujem. Dnes večer tu bol člen manažmentu Slovenskej televízie Branislav ZÁHRADNÍK. Dovidenia. Dopočutia." B. ZAHRADNÍK: "Ďakujem za pozvanie. Dovidenia. Pekný večer."

30 NAJ Filmov-Téma- médiá

30 NAJ Filmov
Téma- médiá

Podľa : The Independent News & Media Salvador- Oliver Stone All the President's Men - Alan J Pakula. Almost Famous -Cameron Crowe To Die For - Gus Van Sant City of God - Fernando Meirelles Citizen Kane -Orson Welles Defence of the Realm - David Drury Fear and Loathing in Las Vegas -Terry Gilliam The Front Page -Lewis Milestone Good Morning Vietnam -Barry Levinson Natural Born Killers - Oliver Stone The Killing Fields -Roland Joffé Sweet Smell of Success -Alexander Mackendrick The Insider - Michael Mann Network -Sidney Lumet The People vs Larry Flynt -Milos Forman Superman - Richard Donner Play Misty for Me -Clint Eastwood The Truman Show - Peter Weir Shattered Glass - Billy Ray Anchorman: The Legend of Ron Burgundy -Adam McKay The Year of Living Dangerously -Peter Weir Broadcast News -James L Brooks The Parallax View -Alan J Pakula Talk Radio - Oliver Stone Private Parts -Betty Thomas Under Fire - Roger Spottiswoode Ace in the Hole -Billy Wilder His Girl Friday- Howard Hawks Newsfront - Phillip Noyce

HOTEL SVET -Epizóda 2

Sir Humphrey Production HOTEL SVET Epizóda 2 V Epizóde 2 sa dozvieme veľa zaujímavých vecí. Neželám si byť obviňovaný z rasizmu a xenofóbie, pretože rasista a xenofób nie som. Opakujem, ide hlavne o humor. Miro Jaroš a Giuseppe Tissoti, taliansky imigrant oddaný odkazu Mussoliniho, syn slovenskej občianky a talianskeho radikála, neúspešne liečený neurotik, externý spolupracovník Národno-socialistickej strany Slovenska (pozn. pre mladšie ročníky – nacisti) sa stretávajú v tajnej obradnej sieni pri svetle sviečok. Tissoti: Heil. Jaroš: (ticho) Ehm, nazdhar. Tissoti: Heil!!! Jaroš: (ošíva sa) Tak cheil. Tissoti: Ako hlasivky? Jaroš: Mhám sthále problémy. Tissoti: Putana. Ja som to tušil. Jaroš: Jha... Tissoti: Silenzio!!! Členská základňa ti dala dôveru. Niektoré okresné bunky na Kysuciach a Orave už nemajú prachy na smsky. A ty? Ty si stratíš hlas!!! Jaroš: Jha... Tissoti: Ruhe!!! Kde máš šálik? Jaroš: (nechápavo pozerá) Tissoti: Kde máš šálik s wellensittichovým motívom? Jaroš: (hrôza v očiach) Tissoti: Kde je? Jaroš: Jha som ho phožičal Khončekovi? Tissoti: Komu?! Končekovi?! Veď počkaj!) Jaroš: Jha... Tissoti: Basta!!! (odíde preč niečo vybavovať a o chvíľu sa vráti a vrhne na Jaroša nenávistný pohľad) Jaroš: (snaží sa nevšímať si čoraz viac roztrasené kolená) Tissoti: Kedy sa ostriháš? Dohodli sme sa, že po piatom kole sa ostriháš. Piate kolo skončilo pred týždňom! A čo vidím? Capelli!!! Stále sú tam!!! Po piatom kole mali ísť dole!!! Capisci?! Po piatom kole vlasy dole!!! Dole!!! A kde sú? Dove? Hore!!! Jaroš: Jha... Tissoti: Kožušinku si priniesol?! Jaroš: Nie. Tissoti: Perché? Jaroš: Mne sa pháči. Jha si ju nechám. Tissoti: Ale, ale. Tak tebe sa páči. Kožušinka sa nám páči. No komu by sa nepáčila, všakže, taká kožušinka. Taká kožušinka sa musí páčiť. Si, si. TEEEESTA DI CAZZO!!! Kožušinky sa nám zachcelo! Nič nedostaneš! Davaj sem. Jaroš: (zaťato) Nhedám. Tissoti: Koleduješ si? Jaroš: Nhedám. Tissoti: V poriadku. (dvihne telefón a vytočí číslo) Majo? Priveď Mosheho! Majo: Moshe spí. Tissoti: Tak teda ho zrejme zobudíš, nie? (položí slúchadlo, v pozadí niekde počuť hrmotať mreže) Tissoti: Andiamo!!! Jaroš: Čho? Tissoti: Merda! Ancora non parli italiano?!! Ancora non capisci niente?!! Jaroš: Čho? Tissoti: Ešte stále nehovoríš po taliansky, ty hovädo? Jaroš: Acha, non. Ale chovorím po chebrejsky, pherzsky, khurdsky... Tissoti: (oči prevrátené k nebu opäť dvíha telefón a vytáča číslo) Carmelo? Sono io! Giuseppe!!! Io!!! Dove é Zuzana? Sí, posso aspetare!!! Zuzana? Basta, koniec, to hovädo už nepríde ani na jednu lekciu, sí, sí, je mi jedno ako odspieva Zucchera, sí, viem, že Carmelo nebude mať radosť, sí, viem, že chcete talianske pesničky v Superstar aby mu nechýbal domov a aby neodtiahol preč, sí, viem že ti to chýbalo, non, FINE!!! (tresne slúchadlom) Tissoti: Ideme!!! Jaroš: Kham? Tissoti: Hehe, vstávaj!!! (Tissoti odvedie Jaroša do vedľajšej miestnosti, kde sedí na stoličke spútaný Peťo Konček, v ústach má pingpongovú loptičku prelepenú izolačnou páskou, Jaroša spútajú tiež. Majo drží na reťazi Mosheho, izraelského gaya, ktorý je celý oblečený v koži, len na hlave má dva otvory na oči a zazipsované ústa. Tissoti ešte pošle niekomu smsku a potom si prezerá tie, čo mu prídu. Sadne si na stoličku pred Končeka a Jaroša.) Tissoti: (Moshemu) Kľakni!!! (Moshe si kľakne a Tissoti ho poklepkáva po koženej hlave) Majo: Ktorý prvý? Tissoti: Neviem... Eniky-beniky-kliki-be, uchop Roma za palec, keď pustí tak sedí vec, čierna farba nejde preč... Ty!!! Konček: Mhmhmhhmhm. Jaroš: (vstane a prebehne poza Končeka so zviazanými rukami nad hlavou a pokrikom Yehaaa, Majo ho posadí na stoličku na ľavej strane miestnosti) Konček: Mhmhmhmhmm. Tissoti: Ser na to, pýtal som sa aj kamošov koho vybrať a dostal si málo smsiek. Konček: Mhmhmhmmhm. Jaroš: (začne plakať) Konček: Mhmhmmhmm. Majo: Kde to urobíme? Tissoti: Vzadu. Majo: (vstane a vezme Končeka do miestnosti vzadu, Tissoti ide tiež, Jaroš ostáva s Moshem, ktorý sa k nemu nebezpečne blíži) Jaroš: Zmizni thy bhuzerant! Zmizni thy žid! Dhaj mi phokoj! Jha som mhužom rhoku v thej tvojej zasranej krajine! Thakých ako ty som tam bhil! Zmizni! (Moshe sa stále blíži, Jarošovi sa podarí vyslobodiť si ruky a Mosheho brutálne zmláti. A ešte mu aj pridá. Po slzách spred 5 minút ani stopy. Odchádza preč keď zrazu pri dverách si spomenie na Končeka. Po chvíľke uvažovania vezme zo steny nožík rybku a ide do miestnosti kde Tissoti a Majo sa chystajú zneužiť Končeka, Majo dostane ranu medzi lopatky a zloží sa na zem, Tissoti sa pozerá na striedavo na Jaroša, Končeka, povaľujúceho sa Maja a nožík rybku. Konček sa tiež vyslobodí a zmláti Tissotiho. Jaroš mu ešte pridá.) Konček: Sníval som o tom, že prídeš. Jaroš: To je dhobre, khým vieš snívať, thak máš nádej ©2005 Sir Humphrey Production

13. 3. 2005

A OCHRAŇUJ NÁS...

A OCHRAŇUJ NÁS... Braňo, prečo sa tvoj strážny pes volá Kusaj? Braňo Mojsej: Nie je strážny a je to môj protest proti vojne v Iraku. Aký je tvoj najväčší životný sen, želanie a pod.? Braňo Mojsej: Mám sen alkoholický a sen nealkoholický, oba sú o boji o dobro na zemi. Dokázal by si sa uživiť len spevom? Braňo Mojsej: Na Slovensku určite nie, tu to ovládajú traja ľudia a tí ma neznášajú. Aký máš názor na G.W. Busha? Braňo Mojsej: Alkoholik ako ja, ale s opačnými názormi na svet ako ja.

32. 12. 2004

32. 12. 2004 Na Silvestra sme si na teletexte STV mohl prečítať dátum 32. 12. 2004 Stáva sa. Ale prečo služba prístupu stránkam teletextu prostredníctvom siete Internet bola ukončená v súlade s oznámením o ukončení služby k 31.3.2004 ? Prečo služba prístupu stránkam teletextu prostredníctvom siete Internet nebola obnovená ? Prečo je showview naprogramovaný nesprávne ? Prečo je VPS na Dvojke nefunkčný už dlhodobo Prečo je TXT neprehľadný ? Prečo má TXT často neexistujúcimi odkazmi ? Prečo má TXT oneskorené výsledky zápasov, čo divákov núti prepnúť si na TXT Markízy ? Prečo na TXT nefunguje T.O.P. prehľad ? Akú pridanú technickú hodnotu STV teda ponúka ? Alebo je to len nevydarený ousourcing cez spoločnosť K.I.D, a.s., kombinovaný so zlým preklápaním informačných systémov , nedostatočnou prípravou preklápania dát z AREVu do NORISu,a tým pádom aj do PROVYSu , hoci sa na to pýtali aj kompetentní ? Ale bo je to len taký žartík manažmentu STV ?

HOTEL SVET Epizóda 1

HOTEL SVET
Sir Humphrey Production Epizóda 1 6:00 Neznámy čurko (NČ) a Robo sa stretávajú na chodbe Národného penisového centra (NPC). Robo: Musím? NČ: Áno, Róbert. Chceš predsa vyhrať. Robo: Ani nie, ja by som chcel ísť domov. NČ: Róbert, ser na to, hovorím, ser na to. Robo: Nemám rád keď hovoríte vulgárne (vzlyk). NČ: Kurva, nezačínaj s tým zase. Nikto na to nie je zvedavý. Tu máš, napi sa. Bošácka. Robo: Nechcem. NČ: Neseeer.... Robo: Mne to nechutí. NČ: Ale bude. Robo: Ale ja fakt.... NČ: No čo? Čo? Čo fakt? Pohni sa, o desiatej musím byť v redakcii. Takže čo to bude dnes? Robo: Nooo, ja hrám na veľa nástrojov... NČ: To nikoho nezaujíma. Robo: Ale keď ja by som bol rád keby som išiel príkladom. NČ: Pozri, Róbert, trucuješ. Keď nebudeš spolupracovať, pôjdeme zase do Polusu pichať zicherky. To chceš? Robo: Nie (vzlyk). NČ: Tak vidíš. Takže? Robo: Tak tam dajte, že si rád vypijem. NČ: To už bolo. Robo: Ženské? NČ: Tiež. Robo: Drogy, nejasná sexuálna orientácia, debilná porota? NČ: Bolo, bolo, bolo. Robo: Tak ja neviem (vzlyk). NČ: No tak kde mám tie zicherky? Robo: Dieee (usedavý plač). Keď ja devieb čo báb dapísať. NČ: Písať budem ja. A nerev. Robo: Pre zbilovadie božie, ja už... NČ: Čo? Robo: Čo? NČ: To je ono. Zmilovanie božie. Supiš. Vidíš, že to ide. Robo: Čo ide? NČ: Hehe, hehe. Robo: Pán redaktooooor... Večerné vydanie, titulná strana ŠKANDÁL!!! MIKLA (21) JE SATANISTA!!! Robo: „Môžu za to drogy a debilná porota“ Článok Záhada je vyriešená. Obyvatelia Vajnorskej a Príkopovej ulice si konečne môžu vydýchnuť. Ich kurence sú podľa všetkého zachránené. Úbytok hydiny v okolí NPC zaznamenala polícia krátko po spustení megašou Superstar. Nespokojní obyvatelia vyvolávali najmä v piatky a soboty kedy ich operení miláčikovia mizli v oveľa väčších počtoch ako predtým. Ani naši strážcovia zákona to nemajú ľahké. Najmä na OV PZ na Vajnorskej ulici v kuchyni museli improvizovať po tom, čo sa z tanierov vytrácajú obľúbené krídielka či stehienka. Náš denník odhalil zarážajúcu skutočnosť. Kontroverzný finalista Superstar Robo Mikla (21). Čierne obety odohrávajúce sa v katakombách NPC, umučené kurčatá, postele finalistov postriekané neznámou tekutinou (krvou???) a pentagramy pod posteľami tých, ktorí už súťaž opustili. To všetko má zrejme na svedomí tento muž. Ako inak by sa mu podarilo udržiavať imidž zachovalého tridsiatnika keď nie bez pomoci mágie? Čo ty na to Robo? Kto môže za to, že takto vyvádzaš. Reportérovi nášho denníka to v rozhovore prezradil. Drogy, nejasná sexuálna orientácia a debilná porota. © 2005 Sir Humphrey Production