14. 1. 2006

Bacha na spolužiačky, Martina

Bacha na spolužiačky, Martina Foto: Tucko Photo Agency „Branko vyzerá mlado, hlavne odkedy je so mnou, Pozná väčšinu mojich spolužiačok, bez problémov ho vzali medzi seba.“
P.S.
Spolupráca s bulvárom je ako kŕmenie krokodíla. On sa určite čas od času od hladu vynorí. Ak ho nenakŕmite mäsom, nepodhodíte mu ho, tak vám od hladu zožerie nohu. Krokodíla treba kŕmiť mäsom, nie vlastnými nohami.

SUPEROBČERSTVOVACÍ KÚTIK

SUPEROBČERSTVOVACÍ KÚTIK
Mgr. Štefan Nižňanský V r. 1989 prvý víťaz celoštátnej ankety "Sympaťák roka".

13. 1. 2006

Verte neverte

Verte neverte
Slovenská televízia predložila Rade Slovenskej televízie zoznam programov pôvodnej dramatickej tvorby na rok 2007 . To, že je v nej zahrnutých aj 27 hodín pôvodného seriálu, ktorého zámer ešte neexistuje, je povážlivé . Podľa Branislava Zahradníka STV zatiaľ iba uvažuje ,že pripraví podľa vlastného alebo licencovaného námetu tzv. soap denný seriál. Ak však až 12 hodinami zahrnie do pôvodnej tvorby aj reláciu pod názvom Stroskotanec na 48 hodín., ktorá je viac reality show, ako dokument, je vlastne ...vtipné.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Premiere AG ,nemecká pay-TV , oznámila, že má záujem odkúpiť akcie Pro7 a tým umožniť skupine Axel Springer napokon získať ProSiebenSat.1 Media AG.

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK
V denníku by podľa Stanislava mali pôsobiť i niektorí bývalí redaktori Národnej obrody, ktorá naposledy vyšla 31. mája. Denník 24 hodín však na Národnú obrodu nenadviaže. Ako uviedol Čeredejev, akcionári denníka sú zo Slovenska a z krajín EÚ, odmietol ich však ďalej konkretizovať. Nedeľa, november 06, 2005 TV MEDIA Agentúra SITA dnes priniesla túto správu : Denník 24 hodín možno prejde do rúk nemeckého vydavateľa.Ako uviedol dnes pre agentúru SITA riaditeľ vydavateľstva Pegas 2 Slovakia, ktoré noviny vydáva, Ivan Čeredejev, vydavateľstvo uvažuje o predaji akcií nemeckému záujemcovi. "Od začiatku sa o tom uvažuje. Tieto úvahy sú stále aktuálne," dodal Čeredejev. Podĺa všetkého však denník nevydáva Pegas 2 Slovakia, ale NOVI s.r.o.,Nevädzová 5,820 07 Bratislava A vyhlásenie Čeredejeva je možno len zúfalou reakciou na krok spoločnosti SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o. , ktorá pripravuje vydávanie denníka na rok 2006. posted by celam

DNES :

Denník 24hodín vychádza v sobotu 14. februára 2006 poslednýkrát, agentúre SITA to potvrdil riaditeľ vydavateľstva denníka - spoločnosti NOVI, s.r.o. Ivan Čeredejev. Dôvodom pre dnešné rozhodnutie akcionárov vydavateľstva je nedostatok financií, konštatoval Čeredejev. Redakcia denníka ukončí svoju činnosť, dodal. Denník 24hodín prinášal spravodajstvo z politiky, ekonomiky, zo športu a kultúry a zo života celebrít od 31. augusta 2005. V denníku pracovali i niektorí bývalí redaktori Národnej obrody, ktorá naposledy vyšla 31. mája 2005.

VOT BUKVY....

VOT BUKVY....

RADA SLOVENSKEJ TELEVÍZIE Váž. pán Mgr. Richard R y b n í č e k generálny riaditeľ STV B r a t i s l a v a Naša značka : 4/06 Vybavuje : sekr./R-STV Bratislava 9. 1. 2006 Vážený pán generálny riaditeľ, na základe požiadavky člena Rady STV B. Bobockého Vás žiadam o predloženie kópie podania Slovenskej televízie na Najvyšší súd SR v súvislosti s odvolaním proti rozhodnutiam Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorými RVR udelila Slovenskej televízii sankcie – pokuty za prerušovanie programu Slovensko hľadá Superstar I. reklamnými prestávkami. Termín: ihneď. S pozdravom Ing. Miroslav K o l l á r predseda Rady STV

4/10000/2006-IO Bratislava dňa 10. januára 2006 Vážený pán predseda Rady STV, požiadavke člena Rady STV B. Bobockého nemôžem v tejto chvíli vyhovieť vzhľadom k tomu, že neviem, ktoré z odvolaní má pán Bobocký na mysli. Preto žiadam o upresnenie tejto žiadosti. S pozdravom Richard Rybníček Vážený pán GR STV, prosím, zanechajte infantilné až hlúpe obštrukcie a predložte zajtra do 12,00 hod. kópie všetkých odvolaní voči rozhodnutiam Rady pre vysielanie a retransmisiu o porušení zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s vysielaním prvej série programu Slovensko hľadá Superstar, ktoré boli podané na Najvyšší súd SR. Rovnako žiadam, aby ste zajtra do 12,00 hod. predložili kópiu právnej analýzy, resp. stanoviska Právneho odboru STV (či iného subjektu) na základe ktorého ste presvedčený, že súčasný spôsob vysielania Slovensko hľadá Superstar II. je v súlade so zákonom o vysielaní a retransmisii. S pozdravom Bohumír Bobocký P.S. : Pre osvieženie pamäte: Štatút Rady Slovenskej televízie, Článok 7 "Iné ustanovenia " 1. Členovia rady majú právo zúčastňovať sa podľa vlastného uváženia na rokovaniach najmä Dozornej komisie, porady manažmentu STV, programovej rady a programových hodnotiacich komisií a získavať všetky informácie potrebné na efektívny výkon funkcie člena rady. Vážený pán Bobocký, vzhľadom na štýl Vašej komunikácie a slovník, ktorý v nej používate, Vám oznamujem nasledovné. Podľa vlastného uváženia si robte čo uznáte za vhodné, ale na mňa sa obracajte s vážnosťou a úctou člena Rady STV. Štatút Rady STV aj podľa jej názvu je štatút Rady STV, a teda sa môžeme na zasadnutí Rady STV porozprávať o jeho uplatňovaní. Ak mi napíšete na základe akej legislatívnej normy si nárokujete na právne analýzy a podobne, a to ešte týmto tónom a slovníkom, tak potom Vašu požiadavku zvážim. S pozdravom Richard Rybníček

Vážený pán generálny riaditeľ,

predseda rady Vás žiadal ešte minulý týždeň predložiť požadované dokumenty s termínom "IHNEĎ", Vašu odpoveď som dostal až po telefonickej urgencii. Som presvedčený, že veľmi dobre viete, ktoré dokumenty presne som mal na mysli, ako aj prečo som ich žiadal. Slušne a s primeranou úctou člena Rady STV som tak učinil prostredníctvom predsedu a sekretariátu rady, žiaľ kvalita a primeranosť Vašej "odpovede" vonkoncom nezodpovedajú vážnosti situácie, do ktorej sa STV dostala pod Vašim vedením. Uvedený článok Štatútu Rady STV Vám bude musieť stačiť, nakoľko je rozpracovaním § 14 ods. 9 zákona č. 16/2004 Z.z. o STV, z čoho vyplýva, že je plne v súlade s platnou právnou úpravou. Vzhľadom na to, že schválenie Štatútu Rady STV nepodlieha Vám, ale predsedovi NR SR, nevidím najmenší dôvod prečo s Vami diskutovať o jeho uplatňovaní, a to najmä vo vzťahu k skutočnosti, že už raz ste sa snažili tento štatút spochybniť (bolo to v čase, keď ste odmietali poskytnúť členom rady informácie o zmluvách nad 200 tisíc). Váš odmietavý postoj k požiadavke člena rady nemá žiadnu oporu v zákone, práve naopak... Z uvedeného dôvodu považujem za potrebné navrhnúť, aby bolo preskúmané, či ste sa svojim konaním nedopustili úmyselného marenia výkonu funkcie verejného činiteľa. V stredu 11. januára 2006 o 12,00 sa zastavím na sekretariáte Rady STV, aby som si vyzdvihol kópie požadovaných dokumentov. S pozdravom a ďakujem Bohumír Bobocký

RADA SLOVENSKEJ TELEVÍZIE Váž. pán Mgr. Richard R y b n í č e k generálny riaditeľ STV B r a t i s l a v a Naša značka : 6/06 Vybavuje : sekr./R-STV Bratislava 11. 1. 2006 Vážený pán generálny riaditeľ, V súvislosti s Vašou žiadosťou o spresnenie žiadosti o sprístupnenie podaní STV na Najvyšší súd SR spresňujem moju žiadosť takto: Žiadam Vás o sprístupnenie všetkých podaní Slovenskej televízie na Najvyšší súd SR, ktoré boli podané v súvislosti s programom Slovensko hľadá Superstar I.. Termín: ihneď. S pozdravom Ing. Miroslav K o l l á r predseda Rady STV

Richard Rybníček GENERÁLNY RIADITEĽ 6/10000/2006-IO Bratislava dňa 11.6.2006

Vážený pán Bobocký, ďakujem za Váš list. Vzhľadom k tomu, že ma predseda Rady STV p. Kollár informoval, že mi v tejto súvislosti pošle ešte dnes list, oznamujem Vám, že si na tento list počkám a potom k celej tejto záležitosti zaujmem definitívne a jasné stanovisko. S pozdravom (nečitateľný podpis)

No- rozumiete ?

V tom sa ani divá sviňa nevyzná.

Sanchez Illich Ramirez CARLOS

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

"Svinky nechovám, robí to môj ocino a ja mu len občas pomáham. Napadlo mi, že by mohlo byť vtipné, keby ma nakrútili so svinkami. Nech Slováci vidia, ako vyzerá poriadny vidiek. Myslím si, že mi priniesli šťastie. A za to dostali väčšie porcie pomyjí . Nemyslím si, že by som svojím konaním divákov Jednotky podviedol. " Matej Koreň Slovensko hľadá SuperStar "Kickbox som nikdy v živote nerobila! To sme sa len s priateľom bláznili a fotili sme sa tam. Sú to zaujímavé obrázky, tak som ich poskytla televízii. O bojových umeniach neviem nič." Lenka Kvaková Slovensko hľadá SuperStar P.S. T- Mobile-Stiahnite si reálne tóny Matej Koreň - Kúpim si pekný deň Lenka Kvaková - The Best "Katolícka cirkev vždy dodržiava a pridržiava sa Božieho slova. V Starom zákone je jasné, čo nasledovalo po tomto hriechu na mestá Sodomu a Gomoru.Ale tak ako je niekto krivý alebo hrbatý alebo má inú vadu, musí sa prijať a riadne žiť v spoločnosti.Homosexualita je neprirodzená, pretože Pán Boh povedal mužovi a žene rozmnožujte sa, ploďte sa a zaplňte zem." Arcibiskup Ján Sokol "Islanďania prídu a začnú piť ako diví hocikedy, ale na Silvestra stratia zdravý rozum. Obzvlášť ženy, ktoré stratia kontrolu samy nad sebou a pijú ako šialené.To sa proste nachádzate v miestnosti plnej supermodeliek, kde každá pije tak, aby si úplne odstavila svoj mozog. Čudoval som sa, kde som bol po celý svoj život... Viete, v Amerike to funguje tak, že sa snažíte dievča opiť, aby bolo ochotné ísť s vami domov. Na Islande sa snažíte to dievča dostať domov skôr, než sa stihne opiť tak, že sa bude môcť vôbec doplaziť do kúpeľne, kde sa celá povracia." Quentin Tarantino "Rok 2006 bude rokom predbehnutia okolitých krajín". Ivan Mikloš „Keď sa nájde chlap, čo s ňou vydrží mesiac, dám mu medailu." Danilo Vrljičak o Andree Verešovej

"Prečo akurát my nemôžeme mať chatu, keď ju majú ministerstvá, divadlá, či iné inštitúcie?" Predsedníčka odborov v STV Gabriela Goliášová

"Prvýkrát som sa na veľkom plátne videl vo filme Zulu. Keď sa to začalo, povracal som sa a doslova som sa zviezol na podlahu. Všetci sa na mňa vtedy hnevali. Myslel som si o sebe, že som veľmi príťažlivý s príjemným hlasom, ale keď som sa tam videl, uvedomil som si, že môj život sa skončil. Ešte nikdy som nebol taký deprimovaný."

Herec Michael Caine

"Finančná skupina Penta je štvrtým koaličným partnerom." Predseda Aliancie nového občana Pavol Rusko

"Nie Penta si vybrala Schwechat. Schwechat si dobre vybral Pentu. Máme pocit, že aj keby v konzorciu s Pentou boli Tri duby s.r.o., v súčasnej situácii by to bol vážny dôveryhodný partner a záujemca." Predseda Aliancie nového občana Pavol Rusko "Myslím si, že pán Rusko si počas pobytu v nemocnici listoval v zoznamoch darcov strany Smer a pri dnešných vyjadreniach Pente sa asi trochu pomýlil."

Podpredseda SDKÚ Pavol Kubovič. "SMK nemá žiadne informácie, že by Penta bola štvrtým koaličným partnerom." Béla Bugár "SuperStar II. je iná ako SuperStar I., nedá sa preto pri druhej sérii analogicky použiť právne hodnotenie z prvej série.Aj pri ďalších vysielaniach budú prestávky, v ktorých bude alebo nebude reklama. Reklama je tam totiž pre prestávku, nie prestávka pre reklamu." Branislav Zahradník

"Vytváranie nezmyselných konštrukcií môže byť len dielom krachujúcej aliancie, ktorej zrejme vyschli granty, a preto sa snaží takýmto spôsobom na seba upozorňovať," Sekretár SDKÚ Ivan Harman k otázke , ktorú nastolila Aliancia Fair-play o dlhu ktorý SDKÚ zdedila ešte po DU a dlh prevzala firma Soul a po doplatení ďalších 27 miliónov za to získala lukratívnu budovu na Medenej ulici,. „Televízia by k realizácii nového seriálu či už podľa vlastného alebo licencovaného námetu, mohla pristúpiť na jeseň tohto roka. Pravdepodobne by išlo o typ tzv. soap denného seriálu." Branislav Zahradník „Musíme finalistov sledovať, aby nám v televízii nezablúdili a nenavštívili trebárs redakciu duchovného života“ Braňo „Bruno“ Ciberej -Slovensko hľadá Superstar II – Magazín

"Je to normálny parlamentný boj a vchádzame do volebného roku, čiže budú sa diať všelijaké vylomeniny." Minister kultúry František Tóth

"Som myslel, že si porovnám. Ako len pre zaujímavosť. Palino, sprosto som sa opýtal, prepáč." Nemal som sa ťa opýtať. Ma to mrzí!" "Mi oznámili, že sa so mnou budú rozprávať, tak som predpokladal, že snáď povedia, koľko." Jozef Elsner

"Nechcem venovať energiu takýmto slaboduchým témam. Aj keby nahrávok bolo sto, je mi to jedno."

Minister hospodárstva Jirko Malchárek

Každý máme svoje chyby. Mňa najviac mrzí, že prostredníctvom periodík, ktoré o mne napísali veľmi škaredé veci, som stratila mnoho fanúšikov a divákov. To, že lovím mladých bohatých chlapov, je nezmysel. Naposledy som .Nemyslím si, že je informácie o mojich vztahoch psúva niekto z môjho okolia, niekto z kolegov. A možno som naivná. Možno sa niekto poteší, keď prispeje takouto vecou. Ľudia sú závistliví. A keď tak o tom uvažujem, najmä ženy. Takže, možno za tým stojí niekoľko žien... Náš šoubiznis je malý piesoček. Ja som si na ňom postavila hrad, niekto prišiel a doslova ho skopol. Väčšinu minulého roka kŕmil bulvár ľudí tým, aká som zlá, prefíkaná, chladná a vypočítavá. Ľudia si povedali, že taká som a hotovo. Strašne ma takéto veci hnevajú. Ja si robím svoju robotu minimálne tak dobre ako minulý rok. Samozrejme, nerobím to len kvôli tomu, aby som vyhrala anketu TOM, ale aj to je pre mňa dôležité. Je to verejná mienka, na ktorej mi záleží. Neviem, či to dokážem napraviť. Neviem, čo sa v takomto prípade dá robiť. Bude to ťažké.Neurobila som nič zlé, nemienim sa meniť.Ja hlavne nikoho nehľadám. Netvrdím, že vzťah nemám alebo nechcem. Ale určite si ako prvé nezabudnem u dotyčného zistiť výšku konta.“ Marianna Ďurianová

12. 1. 2006

OSCAR ® - 78th Annual Academy Awards

OSCAR ® - 78th Annual Academy Awards
Ešte je len začiatok roka a už vieme, komu poputuje do rúk prvá vzácna soška . Filmový režisér a producent Robert Altman dostane v marci čestného Oscara. Tento uznávaný režisér dostane zlatú sošku za "kariéru, v ktorej opakovane pretvoril umeleckú formu a inšpiroval tak filmárov ako i široké spektrum divákov". Altman v minulosti získal päť nominácií na cenu Akadémie, no Oscara nikdy nezískal. "Je to majster filmár a plne si toto ocenenie zaslúži," uviedol prezident americkej filmovej Akadémie Sid Ganis. Slávnostné udeľovanie Oscarov sa uskutoční 5. marca v Hollywoode.
F i l m o g r a f i a : 1955:The Delinquents, 1957:The James Dean Story,
1968:Countdown,
1969:That Cold Day in the Park,
1970:M.A.S.H.,
1970:Brewster Mc Cloud,
1971:McCabe and Mrs. Miller,
1972:Images,
1973:The Long Goodbye,
1973:Thieves Like Us,
1974:California Split,
1975:Nashvillet,
1976:Buffalo Bill and the Indians,
1977:3 Women,
1978:A Wedding,
1979:Quintet,
1979:A Perfect Couple,
1980:Health,
1981:Popeye,
1982:Come Back to the Five and Dime,
1982:Jimmy Dean, Jimmy Dean,
1982:Two by South (video TV),
1983:Streamers,
1984: Secret Honor,
1984:The Laundromat (TV),
1985:O. C. and Stiggs,
1985:Fool for Love,
1987:Beyond Therapy,
1987:Aria: sequence No 6,
1987:The Dumbwaiter (TV),
1987:The Room (TV),
1988:The CaineMutiny Court Martial (TV),
1988:Tanner´88 (TV ser.),
1990:Vincent and Theo (TV),
1991:Black and Blue (TV),
1992:The Player,
1993:Short Cuts,
1995:Ready to Wear (Pret-a-Porter),
1996:Kansas City,
1997:Robert Altman´s Jazz ´34:Remembrances of Kansas City Swing,
1997:The Gingerbread Man,
1997:All the President´s Women (TV),
1999:Cookie´s Fortune,
1999:Killer App (TV),
2000:Dr. T and The Women,
2001:Gosford Park, 2006:A Prairie Home Companion

Príjmy z reklamy

Príjmy z reklamy
Podľa predbežných odhadov Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska v roku 2005 dosiahli príjmy z predaja reklamy všetkých médií na Slovensku 7, 918 miliardy korún. Medziročne tak vzrástli o viac ako sedem percent. Ochodný riaditeľ spoločnosti PEREX Peter Macinga informoval,že z celkového reklamného koláča si najviac, 42 percent / 3 ,333 mld/, ukrojili tlačené médiá. Na druhom mieste boli televízie s podielom 41 percent /3 ,215 mld/ , nasledované vonkajšou reklamou (9 percent) /700 miliónov/ a rozhlasom / (7 percent) /550 milińov/. Zvyšok - necelé dve percentá tvoria príjmy internetových médií / 100 miliónov/ a reklama v kinách/ 20 miliónov/. Podľa odhadov vydavateľov vzrástli čisté tržby z inzercie v periodickej tlači medziročne takmer o 11 percent a príjmy televízii o viac ako štyri percentá. Inzertné príjmy tlačených periodík v roku 2005 po deviatich rokoch presiahli príjmy slovenských televíznych staníc. Podiel televízií na celkových výdavkoch na reklamu v médiách bol najvyšší v rokoch 1997 až 2004, keď sa pohyboval od 42 do 49 percent. V rovnakom období sa podiel tlačených médií pohyboval v rozmedzí 34 až 41 percent. Päťdesiat najväčších vydavateľov periodík malo vlani tržby z inzercie spolu viac ako 3,3 miliardy korún. Viac ako 80 percent z tejto sumy, teda 2,75 miliardy korún si rozdelilo desať najväčších vydavateľov. Podľa Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska je v prvej päťke vydavateľov tlače s najväčšími príjmami z reklamy v roku 2005 RINGIER, PETIT PRESS, Spoločnosť 7 PLUS, MEDIATEL a PEREX.

Čo nebolo v relácii Odpovede z obrazovky

Čo nebolo v relácii Odpovede z obrazovky
Dobrý deň, Touto formou si dovoľujem podať sťažnosť na Slovenskú televíziu z dôvodu podľa môjho názoru hrubého nevkusu pripomenutia štátneho sviatku SR. Dňa 1.januára 2006 v čase od 20,00 hod Slovenská televízia odvysielala americký film Prci, prci, prcičky.Pýtam sa dokedy pán Rybníček mieni viesť túto inštitúciu formou akou ju vedie aj teraz.Nemám námietky pokiaľ chce STV vysielať americké braky, ale podľa môjho názoru sú isté medze, ktoré platia aj v živote a to z hľadiska slušnosti.Keď kresťania navštevujú počas vianočných sviatkov kostoly alebo si mnoho ľudí pripomína vianočné sviatky iným spôsobom je zarážajúce, že Slovenská televízia, čiastočne štátom financovaná verejnoprávna inštitúcia, ktorej každý mesiac odvádzam svoju čiastku do jej rozpočtu nemá ani tú štipku súdnosti, aby si pripomenula štátny sviatok vzniku SR iným vhodnejším programom než ako to urobila 1. januára 2006 na STV1. Pre príklad uvediem nasledovné.Za mojich mladých čias si pamätám, že vždy 1. januára každý rok televízia vysielala záznam operného predstavenia.Buď Smetanu alebo Cikkera.A to sa len oslavoval príchod nového roka.Tak mi prosím uveďte ako je možné, že štátny sviatok SR si pripomíname na STV americkým brakom. Na posúdenie uvediem, že napríklad česká televízia vysielala vo večerných hodinách koprodukčný film Želary, ktorý je čo sa vážnosti týka na úrovni. Samozrejme akoby som počul pána Rybníčka, ktorý svojím správaním mi pripomína pána Ruska v Markíze, že si môžeme prepnúť program, ale vážení tu sa nejedná o prepínanie programu, ale o spôsob reprezentácie štátu navôkol.Ako sa môžeme reprezentovať okolitým krajinám keď sa v deň štátneho sviatku vysiela toto v STV.Uvedený mail som nemal v úmysle ani napísať, ale nedalo mi to, keď v nedeľu 8/1/2006 som si vypočul opäť chválenkárske kúsky pána riaditeľa Rybníčka o silvestrovskom programe a opäť sa len chválil sledovanosťou.Nemám proti tomu nič, len sa akosi zabúda aj na to že televízia bola vybudovaná aj na to, aby vzdelávala a vyrobila aj zábavný program na úrovni.Vedenie STV sa chová ako v súkromnej spoločnosti a nie ako vo verejnoprávnej.Ja osobne som po zhliadnutí upútaviek na tento program ani televíziu nezapol. Nakoniec jednou vetou: STV svojou terajšou kvalitou nie je o nič horšia ako hocktorá komerčná televízia, ale vzhľadom na jej zákonom stanovenú pozíciu si myslím, že nie je jej úlohou až celková komercionalizácia. Za vybavenie ďakujem Vazena Rada ! Podavam staznost na riaditela STV Richarda Rybnicka za nasledovne delikty 1. Prerusovanie programu reklamou v relacii 'Slovensko hlada superstar' 2. Dvojhodinovu reklamu SPP v silvestrovskom programe 3. Prerusovanie reklamou Daviscup-oveho finale v Bratislave Dalej sa pytam, ako je mozne, ze STV na jednej strane vymaha milionove pokuty za tisickorunove nedoplatky koncesionarskych poplatkov a na druhej strane arogantne odmieta splnit rozhodnutia sudov ? Richard Rybnicek zacina pripominat staru strukturu z cias totality (aj vyzorom), kedy predstavitelia UV KSC s oblubou pouzivali formulku o 'par jednotlivcoch', ktory broja proti jedinym spravnym budovatelskym planom (narazam na vystupenie riaditela 8.1.2006 vo svojej relacii). Nezda sa Vam, ze podobne praktiky sme zrusili pred 16-timi rokmi ?

11. 1. 2006

Podstatou chaosu je nelineárna povaha systémov

Podstatou chaosu je nelineárna povaha systémov

Web Slovenskej televízie sa stal pravdepodobne nekontrolovaným virtuálnym priestorom tvorivosti. Inak by sa nemohlo stať, že ak sa pokúsite v TV programe na stredu 18. 1. 2006 niečo viac dozvedieť o filme Mesto lietajúcich slov ,Dokumentárny film. Slovenská republika 2005, 51min.Martina Diosi(Premiéra) "STEREO", tak sa dostanete k nasledujúcej noticke : Spievajme Slováci Súčasný pohľad na vojvodinské dediny na pozadí ľudovej hudby dolnozemských Slovákov.Slovenská republika, 2005, 49min"STEREO" Vo Vojvodine žije v súčasnosti okolo 56 tisíc našich krajanov. Je to určite jedna z najaktívnejších vetiev Slovákov žijúca v zahraničí, ale ich počet sa neustále mení, zmenšuje kvôli nepriaznivým spoločensko-politickým podmienkam v Srbsku. A tak menšie osady, v ktorých žili Slováci, postupne menia svoju národnostnú štruktúru. "Najčistejšia" je slovenská osada Padina, v ostatných dedinách sa Srbi stávajú väčšinovým obyvateľstvom, tradične veľké slovenské osady ako Pazova, Kovačica aj Báčsky Petrovec postupne strácajú svoj ráz. Dokument Ivana Hansmana, režiséra, ktorý z týchto končín pochádza, je akýmsi druhom "road movie". Mapuje cestu autom na Dolnú zem a zachytáva súčasnosť v jej dedinách prostredníctvom hudby, ktorá tu je veľmi populárna a má dominantné zastúpenie aj v lokálnych rozhlasoch. Sú to veľmi známe skladby, ktoré zľudoveli iba za pár rokov svojej existencie. Kto sú ich autori ? Čo počúvajú dolnozemský Slováci? Maliarov z Kovačice poznajú takmer všetci, o miestnom divadelnom živote tiež niečo vieme. Ale aký je život Slovákov na Dolnej zemi z pohľadu hudby? O čom spievajú autori tejto novokomponovanej muziky? Je to gýč alebo akási kronika doby? Aký majú vzťah vojvodinský Slováci k Slovensku, kde sa cítia byť doma, dokedy budú Slováci vo Vojvodine spievať po slovensky, keď v každej osade je snáď už každý piaty dom prázdny?Ivan Hansman Nuž, aby toho nebolo dosť, Slovenská televízia Vám k tomu, asi ako bonus, ponúkne skoro dva mesiace starú diskusiu k dokumentu o Egonovi Bondym : Diskusia k relácii: Táto diskusia nie je redigovaná ani moderovaná. Príspevky vyjadrujú názory diskutujúcich, STV nemôže ovplyvniť ich obsah. Urážlivé, vulgárne a rasistické texty sú neprijateľné, rovnako ako neplatená reklama. Takéto príspevky môžu byť vymazané. meno: 18.11.2005 9:54 pmEšte v 50-tych rokoch sa upísal Stb a ako správny maoista-konfucián čo nevedel to nepovedal. Aj to je Zbyňek Fišer. eee 18.11.2005 3:17 pmprečítajte si bondyho texty a rozhovory: http://sweb.cz/ebondy/ najmä: Vyvlastnit vyvlastňovatele, Revoluce!, Bondy o globalizaci atď Lucia 18.11.2005 11:40 amBondy je super. Ešte keby tak sfilmovali Invalidných súrodencov a Afganistan... 17.11.2005 8:11 pmČítala som knihu pána Bondyho "Nepovídka". Veľmi sa mi páčila, ale potom mi ju ukradli a doteraz mi je za ňou smutno. Preto sa teším na tento film.Maja milos 17.11.2005 8:04 pmUz sa tesim. Velmi. Mna Egonove myslienky formuju mozno ako umelec hlinu... Koho este? Alebo som jeden z mala, co kaslu na nasich slabuckych politikov, cirkevnikov a popikove hviezdicky pravidelne-to tvare obrazoviek?

No, a že vraj v Slovenskej televízii nepanuje tvorivé prostredie !

SuperStar SK vs. Svet Again

SuperStar SK vs. Svet Again
Našla sa hviezda ?
Airplay 1.týždeň 2006 2.1.- 8.1.2006 Našla sa hviezda ? 1. Predná, Zdenka - Len ty smieš 2. Madonna - Hung Up 3. Chinaski - Tabáček 4. Sugababes - Ugly 5. Coldplay - Talk 6. Morissette, Alanis - Crazy 7. Shakira - Don´t Bother 8. Webbe, Simon - No Worries 9. Mattafix - Big City Life 10.Juanes - La Camisa Negra 14.Bystrík - Či to nie je sen 18.Smatanová, Zuzana - Svet mi stúpil na nohu 20.No Name - Čím to je 21.Peha - Deň medzi nedeľou a pondelkom 29.Polemic - Yes You´re Right 35. Nocadeň - Jackie Chan 36. Žbirka, Miroslav - Láskoliek 37. Kelecsenyi, Martin - Musím už ísť 38. Peha - Za Tebou 40. Gladiator - Len s tebou ma baví svet 42. Stereo - Po písmenku 51. Konček,Peter - I Love You More 56. Rollins, Dara - Party DJ 57. Tomeček, Samo - Nehorí 59. Tweens - Láska Chce Viac 64. Para - Veci čo si pamätám 65. Hex - Život 69. Müller, Richard - Sníh 74. Koščová, Katka - Ešte sa nepoznáme 77. Čistychov - Vaša 82. U.K.N.D. - Disko 85. I.M.T. Smile - Diamant 92. Langerová, Aneta - Voda živá 93. Le Payaco & Tina & Kirschner - Všetko sa dá zjesť

KTOVIE ČO POZERALA

KTOVIE ČO POZERALA
V meste Cincinnati v štáte Ohio objavili mumifikované telo ženy, ktorá bol už dva a pol roka po smrti. Ešte stále sedela vo svojom kresle pred televízorom. Táto Američanka kládla svojmu partnerovi na srdce, aby ju po smrti v žiadnom prípade nepochovával. Zomrela v auguste roku 2003 vo veku 61 rokov z dosiaľ neznámych príčin. Ako informoval denník Cincinnati Post, žena verila vo vzkriesenie. Jej pozostalý manžel používal špeciálny sprej a mal stále zapnutú klimatizáciu. Pred mesiacom sa mu však zariadenie pokazilo a telo začalo zapáchať. Susedom sa to zdalo podozrivé a zavolali políciu, ktorá telo našla.

SMER BULVÁRU

SMER BULVÁRU
Dnes sa už po niekoľký raz ozvala politická strana Smer ku smerovaniu / ako inak/ médií. Nerád to priznávam / prečitajte si článok /, musím Smeru dať čiastočne za pravdu. Ochrana osobnosti v zmysle európskych zákonov a dohovorov u nás de facto neexistuje. Existuje však možnosť iná- žalovať. Napokon ,bulvár s prehratými spormi priamo počíta vo svojich nákladoch. Stanovisko politickej strany Smer–sociálna demokracia k príspevku denníka Nový čas (11. novembra 2006) o pripravovanej ceste Roberta Fica do Číny. Redaktor denníka Nový čas Michal Lukáč v príspevku: „Fico našiel nový smer: Je to Čína!„ a v nadväzujúcom komentári „Smer Čína„ (Nový čas, 11. januára 2006) preukázal nezávideniahodnú mieru hlúposti. Obviňovať niekoho z návštevy Číny môže len človek, ktorý by ju pravdepodobne nenašiel ani na mape. Čínu nielenže navštívili prezident SR, predseda a podpredsedovia NR SR a ďalší vysokí štátni predstavitelia, ale doslova a do písmena všetci najvýznamnejší svetoví štátnici. Ide o krajinu s obrovským ekonomickým potenciálom a trhom, ktorá vôbec nepotrebuje Slovensko. Práve naopak. Slovensko potrebuje dobré hospodárske vzťahy s Čínou a na to treba využiť všetky štandardné spôsoby komunikácie. Smer–sociálna demokracia si už dávno zvykol na to, že bulvárny denník Nový čas nemá záujem poskytovať o tejto strane a niektorých jej predstaviteľoch objektívne informácie, hoci bulvárneho charakteru. Ani o jednej zo stoviek návštev Číny rôznymi slovenskými a zahraničnými politikmi nebola poskytnutá takáto neuveriteľne primitívna informácia. Nehovoriac o tom, že obsahuje aj otvorené klamstvá, ako sú vraj nasledujúce cesty Roberta Fica. Slovenský bulvár sa neustále spolieha na nefunkčný systém ochrany osobnosti v slovenskom práve a dovoľuje si brutálne prekračovať hranice oprávnenej kritiky. Bulvár absolútne ignoruje povinnosti ukladané tlačovým zákonom, pretože neexistuje systém vymožiteľnosti ustanovení tohto zákona. Jediné zákony, ktoré bulvár na Slovensku uznáva, sú zákon – čím väčšia prostitútka alebo zlodej, tým väčšia celebrita a zákon – čím väčšia špina a hlúposť, tým vyšší zisk. Silvia Glendová hovorkyňa strany Smer–sociálna demokracia Ako názornú ukážku uvádzame konkrétny článok : Fico našiel nový smer: Je to Čína! 11.01.2006 06:01 BRATISLAVA - Hľadanie tretej cesty sa skončilo. Predseda Smeru Robert Fico, zdá sa, konečne našiel v srdečnom a úprimnom objatí so súdruhmi z Čínskej ľudovej republiky. Práve tam totiž smerujú v týchto dňoch jeho kroky. Podľa oficiálneho vyjadrenia ide do ríše stredu budovať hospodárske vzťahy. Zabudnite na USA, EÚ či Švajčiarsko. Cestovať sa bude hlavne do krajín nazývaných ako autoritárske a komunistické. Príkladom sa rozhodol ísť šéf najväčšej opozičnej strany Fico. Ten si to po návšteve bieloruskej recepcie a Líbye namieril priamo do skanzenu minulosti - komunistickej Číny. Jeho cestu organizuje v dňoch 15. - 17. januára Čínske centrum pre ekonomickú spoluprácu. Okrem toho si to namieri na stretnutia s predstaviteľmi ekonomických rezortov, parlamentu a vedenia štátu v oblasti zahraničnej politiky. Podobné návštevy sa v Číne uskutočňujú len s požehnaním komunistickej strany. Ficov výlet potvrdila aj hovorkyňa Smeru Silvia Glendová.„Áno, je to pravda. Pán Fico vycestuje do Číny,“ ledva zo seba vysypala a išla sa s vedením strany poradiť o tom, čo môže, alebo nemôže povedať pre médiá. „Pripravovaná cesta je potvrdením, že Smer bude mať v prípade účasti vo vláde záujem na dobrých hospodárskych a obchodných vzťahoch s Čínou,“ uviedla neskôr v oficiálnej tlačovej správe. To je fajn, pán Fico. Hneď sa nám bude lepšie zaspávať. Možno si tam zaspomínate aj na pracovnú cestu so svojou bývalou asistentkou Zuzanou Kupcovou. Zdroj: Nový Čas

BEST NEWS

BEST NEWS

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

Slovenská televízia sa chystá predať ako nepotrebné rekreačné zariadenia aj v Liptovskom Jáne. "STV nie je inštitúcia, ktorá má podnikať v oblasti cestovného ruchu a prevádzkovať rekreačné zariadenia, ktoré sú otvorené pre verejnosť," argumentuje člen manažmentu STV Branislav Zahradník. Podľa neho zariadenia preto slúžili najmä v rámci sociálneho programu na rekreáciu zamestnancov, ich rodiny, na porady, školenia a iné akcie STV. "Ich prevádzka však bola stratová, a preto STV musela zo zákona takúto činnosť zrušiť," uzavrel Zahradník.

Silvestrovať bude Rybníček spolu s manažmentom STV a ich rodinami v Liptovskom Jáne. Silvestrovská party bude pri dostatku snehu spojená aj s lyžovačkou. Svojim kolegom sa síce nechystá hrať na bubnoch, ale nevylúčil, že si urobia svoju súťaž na spôsob Superstar. 25. 12. 2004

10. 1. 2006

JUST FOR FUN

JUST FOR FUN
Tlačové konferencia Aliancia nového občana, 10. januára 2006 Sme: Nie je tu televízia Markíza..... Pavol Rusko: Otázka pre pána Krejču a zodpovedných, ktorí o tom rozhodujú. Je to ich právo a zodpovednosť. Ale máte dobrý postreh.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Palestínske militantné hnutie Hamas spustil v Gaze televíziu . Al Aqsa Television má Hamasu pomôcť v kampani na januárové parlamentné voľby .Televízia vysiela polhodinové čítania z koránu v nedeľu, s ďalším vysielaním majú technické problémy. Podľa Hamasu Al Aqsa Television by mala byť prvou súkromnou televíziou v Gaze, s hig- tech vybavením.
FIFA a World Association of Newspapers (WAN) sa rozhodli vytvoriť spoločnú pracovnú skupinu, ktorá by mala vyriešiť niektoré rozdielne názory na spôsob, akým médiá môžu pokrývať MS vo futbale v Nemecku tento rok. Cieľom je vyriešiť súčasné pozápasové jednohodinové embargo na publikovanie fotografií a rôzne obmedzenia na používanie fotografií.

Rady ptáka Loskutáka

Rady ptáka Loskutáka
Licenčná rada sa dnes po prvýkrát zaoberala druhým ročníkom speváckej súťaže Slovensko hľadá SuperStar. Správne konanie voči STV začala pre podozrenie, že televízia opätovne porušila zákon o vysielaní a retransmisii, ktorý zakazuje verejnoprávnym médiám rozdeľovať program reklamou. Rada sa začala zaoberať prvým semifinálovým kolom, ktoré STV vysielala 23. decembra 2005. Slovenská televízia dostala od rady pokutu 200 tisíc korún za zaradenie reklamy počas Ranného magazínu vysielaného 23. a 24. júna 2005. STV dostala tiež sankciu - 60 tisíc korún za nesprávne označenie logom s vekovou hranicou prístupnosti v upútavke na program Mesiáš odvysielanej 24. júna 2005 v rámci Ranného magazínu. Nového predsedu predstavenstva Rádia Twist Dušana Budzáka a šéfa dozornej rady Petra Rotha potvrdila na dnešnom rokovaní Rada pre vysielanie a retransmisiu . Rada schválila personálne zmeny v orgánoch vysielateľa Twistu. Dve ďalšie správne konania týkajúce sa Rádia Twist však nedokončila. RVR ešte nerozhodla o zvýšení základného imania v akciovej spoločnosti Twist, lebo čaká na výpis aktuálneho zoznamu akcií. Zatiaľ neudelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100 percent akcií Rádia Twist na nového vlastníka. Ako konštatoval Holák, ide o prevod akcií na spoločnosť SCAN Development, *v ktorej ako spoločníci s Milanom Kodajom figurujú Peter Roth a Dušan Budzák. Licenčná rada v tomto prípade čaká na doplnenie dokumentácie. Rada pre vysielanie a retransmisiu dnes zmenila aj licenciu vysielateľovi televízie TA3 - spoločnosti C.E.N. Rada schválila zmenu podielu programových typov v spravodajskej televízii zo 60 percent spravodajstva a 40 percent publicistiky na 60 percent pre spravodajstvo, 30 percent pre publicistiku a 10 percent pre dokumentaristiku. RVR dnes udelila spoločnosti TV Centrum licenciu na lokálne televízne vysielanie v Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a licenciu spoločnosti Vydavateľstvo TEMPO na lokálne televízne vysielanie v Partizánskom. *Spoločnosť vykazuje isté nepriame prepojenia na bývalého ministra hospodárstva Roberta Nemcsicsa a Andreja Kollára. Spoločníci- Dušan Budzák - predseda Ing. Milan Kodaj - člen Ľuboš Černák - člen Rastislav Roško - člen

ČÍSLO 2 ŽIJE

ČÍSLO 2 ŽIJE
Podľa našich úplne dezinformovaných zdrojov muž číslo 2 v Slovenskej televízii , Marcel Para pokračuje vo svojej štatutárnom a zamestnaneckom vzťahu. STV údajne stiahla odhlášku zo Sociálnej poisťovne a nepodala žiadosť o výmaz z Obcodného registra.

Critics' Choice Awards 2005

Critics' Choice Awards 2005
Critics' Choice Awards sa tento rok udeľovali už po jedenásty raz v priestoroch Santa Monica Civic Auditorium. BFCA je najväčšou organizáciou filmových kritikov v USA a Kanade, ktorá zastupuje 199 televíznych, rozhlasových a online kritikov. Asociácia vznikla v roku 1995 a každoročne udeľuje ceny za to najlepšie, čo sa za uplynulý rok udialo vo filmovom priemysle. Najlepší film -Brokeback Mountain Najlepši herec - Philip Seymour Hoffman- Capote Najlepšia herečka -Reese Witherspoon- Walk the Line Najlepší herec vo vedľajšej úlohe- Paul Giamatti- Cinderella Man Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe -
Amy Adams- Junebug a Michelle Williams- Brokeback Mountain Najlepší režisér-- Ang Lee- Brokeback Mountain Best scenárista - Paul Haggis a Bobby Moresco- Crash Najlepší animovaný film -Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit Najlepší mladý herec - Freddie Highmore- Charlie and the Chocolate Factory Najlepšia komédia - The 40-Year-Old Virgin Najlepší rodinný film - The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe

KILL TRNKA ?

KILL TRNKA ?
Zaujímavú vojnu s generálnym prokurátorom sa rozhodlo viesť KDH cez svoj týždenník . týždeň. Názory šéfredatora sú plne legitímne, trochu mi chýba otáázka smerom ku kompetentným vyšetrovateľom a pnovi Spišiakovi- prečo pracujú jeho ľudia tak mizerne, s tak mizernými dôkazmi, ktoré sú väčšine sudcov na smiech. Iste, dá sa oponovať červenou minulosťou sudcov, korupciou, škpoda, že šéfredaktor nemá sebareflexiu, keď sa ozrie do Obchodného registra na svojho vydavateľa. Toľko o princípoch. Oznámili mi, vlastne mi to rovno prikázali, že už aj na Soboňu sa mám pozerať ako na nevinného.Tentokrát mi to neprikázal súd, tentokrát to stihla ešte pred ním snaživá Trnkova prokuratúra. Mimochodom – ten bývalý vojak, ktorému na začiatku kdekto uveril, pretože protikandidát bol ešte horší, sa naozaj činí. Jeho úrad už stihol oslobodiť, zbaviť viny či aspoň predbežne prepustiť kdekoho. Slušného pána z Popradu, o ktorom sa píše ako o bossovi podsvetia, veľkopodnikateľa, čo už predtým skúsil ujsť, podozrivých výpalníkov, čo vraj iba normálne chránili reštaurácie. Viackrát sa tiež vôbec neodvolal proti zvláštnym rozsudkom v kauzách Ivana Lexu.A samotný Trnka sa popri tom už stihol aj zaradiť, keď si sadol rovno vedľa Fica na krste jeho príručky. Ale nie Trnka, akokoľvek čudný patrón sa z neho vykľul, je chorobou tejto krajiny. On je iba jej ďalší viditeľný prejav.Tá choroba je vážnejšia a zákernejšia, než ten nepodarený generálny prokurátor. Zástup dôvodne podozrivých, o ktorých vine na začiatku takmer nikto nepochyboval, sa tu postupne, no vždy znovu, napokon zmení na dlhý rad ctihodných občanov, ktorých máme mať všetci v úcte. Tak to bolo po vojnovom Slovenskom štáte, keď sa z gardistov a arizátorov, čo siahli na životy a majetok nevinných, stali komunisti, čo zrazu spievali o spravodlivosti. Tak to bolo po Novembri 1989, keď sa z komunistov a eštébákov, čo nevinným štyridsať rokov rozbíjali ústa, stali demokratickí politici, ktorí sa zrazu zaklínali slobodou a právami. Tak to tu bolo aj po roku 1998, keď sa z mečiarovských privatizérov a nehodných politikov, ktorí si urobili zo Slovenska Klondike, stali vysmiati zbohatlíci, športoví funkcionári či rovno prezident, ktorý dnes tak veselo káže o morálke. Bojím sa, a vlastne už ani to nie, že tak to bude aj po roku 2006, keď sa z dnešných reformátorov, ktorí tu opravili ekonomiku, ale pokazili šancu na slušnosť, stanú dobre živení kritici Ficových neslušností, aby sa potom – veď niekto vládnuť musí – stali Mečiarovými spojencami.Vravia to už desaťročia. Máme sa na nich všetkých – od Tisa po Soboňu – pozerať ako na nevinných. Je to neznesiteľná, krutá úloha, ktorú tu všetkým opakovane dávajú tí, ktorí nerozoznajú vinníka od obete. Tvrdia, že nechcú veľa – len úctu k zákonu a právu.Ale oni chcú celé tie desaťročia viac. Oveľa viac. Nestačí im nesúhlasné ticho, oni chcú, aby sme všetci boli nahlas za ich nemravnosť. Toto je tá strašná choroba tejto krajiny – každý, kto tu žije, je vždy znova vťahovaný do ničoty, v ktorej obete nesmú kričať mená vinníkov.Minulý týždeň povedali, že už aj na Soboňu sa mám pozerať ako na nevinného. Ale ja sa tak na neho pozerať nebudem, pán Trnka. Bol to predsa jeden z nich. Jeden z vás.Tak prosím, netárajte o práve. Editorial ŠTEFAN HRÍB . týždeň Trochu poučenia z krízvého vývoja v strane a spoločnosti : Generálny prokurátor Slovenskej republiky JUDr. Dobroslav Trnka ešte stále stojí na čele prokuratúry. Vymenúva a odvoláva ho prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky. Jeho funkčné obdobie je sedem rokov. Do funkcie generálneho prokurátora môže byť vymenovaný najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Generálny prokurátor riadi a kontroluje činnosť všetkých prokuratúr. Národnej rade Slovenskej republiky podáva raz za rok správu o činnosti prokuratúry, z ktorej vyplývajú jej poznatky o stave zákonnosti. Má právo byť prítomný na schôdzach národnej rady a zo schôdze národnej rady ho nemožno vylúčiť. Ak o to požiada, so súhlasom národnej rady mu možno v rozprave o prerokúvanej veci udeliť slovo. Na hodine otázok zaradenej do programu schôdze národnej rady je povinný odpovedať na otázky, ktoré písomne položili poslanci. Má tiež právo zúčastniť sa na schôdzach výboru národnej rady; výbor mu udelí slovo, kedykoľvek o to požiada. Ak ho pozve na svoju schôdzu výbor národnej rady, je povinný sa jej zúčastniť a podať požadované vysvetlenia a správy a predložiť podklady. Národnej rade môže podávať návrhy na voľbu kandidátov za sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Predsedovi národnej rady môže predložiť podnety na prijatie zákonov, ich zmeny a doplnenia. Vláde Slovenskej republiky môže predkladať podnety na prijatie zákonov, ich zmeny a doplnenia. Má právo zúčastniť sa na schôdzach vlády s poradným hlasom. Ústavnému súdu Slovenskej republiky je oprávnený podať: návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov, návrh na začatie konania o výklad ústavných zákonov, ak je vec sporná, sťažnosť na neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do národnej rady alebo do orgánu územnej samosprávy alebo proti výsledku volieb, sťažnosť na neústavnosť alebo nezákonnosť voľby a odvolania prezidenta Slovenskej republiky, sťažnosť proti výsledku referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, návrh na preskúmanie rozhodnutia o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia. Generálny prokurátor môže podať Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky aj podnet na zaujatie stanoviska na zabezpečenie jednotného výkladu zákona a môže sa zúčastniť aj na zasadnutí pléna najvyššieho súdu. Najvyššiemu súdu je oprávnený podať podľa osobitných zákonov a za podmienok ustanovených týmito zákonmi: návrh na predĺženie väzby, sťažnosť pre porušenie zákona proti právoplatnému rozhodnutiu orgánov činných v trestnom konaní, mimoriadne dovolanie proti právoplatnému rozhodnutiu súdu vydanému v občianskom súdnom konaní, návrh na uznanie právoplatného cudzieho rozhodnutia vo veciach manželských, vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) otcovstva a vo veciach osvojenia dieťaťa, návrh na rozpustenie politickej strany alebo politického hnutia a návrh na pozastavenie činnosti politickej strany alebo politického hnutia. Za podmienok ustanovených osobitnými zákonmi generálny prokurátor: môže podať na súd návrh na zapretie otcovstva po uplynutí lehoty ustanovenej na zapretie otcovstva jedného z rodičov, ak to vyžaduje záujem spoločnosti, vymenúva a odvoláva jedného člena a jeho náhradníka do komisie, ktorá rozhoduje o ochrane ohrozeného svedka, chráneného svedka a ich blízkych osôb. Ďalšie oprávnenia a povinnosti generálneho prokurátora môžu ustanoviť osobitné zákony a medzinárodné zmluvy vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

9. 1. 2006

TwoOne ? No NINE !

TwoOne ? No NINE !
V spravodajstve Slovenskej televízie zaznela včera správa o rozhodnutí ministra dopravy Pavla Prokopovič doporučiť vláde , že letiská v Bratislave a Košiciach by malo získať konzorcium TwoOne * ako DEVIATA v poradí. Sú len dve vysvetlenia : 1. Privatizácia týchto letísk je zanedbateľná. 2. Privatizácia týchto letísk je nezanedbateľný prieser. Potom ešte existujú tri dodatočné vysvetlenia : A. Spravodajstvo o privatizácii týchto letísk riadi Hosťovecká. B. Spravodajstvo o privatizácii týchto letísk riadi Penta. C. SDKÚ má v STV väčší vplyv ako KDH Nezachránia to správy a kmentáre na Dvojke, hlavne , ak Dvojka je podľa Richarda Rybníčka menšinový okruh * Súčasťou konzorcia je viedenské letisko, rakúsky finančný ústav Raiffeisen Zentralbank a finančná skupina Penta.

AJ POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

AJ POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ
Zasadnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu 10. 1. 2006 SK: 2-LO/D-71/2006 zo dňa 2. 1. 2006 vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 z dôvodu zmeny právnych skutočností ÚK: TWIST a.s., Bratislava SK: 271-LO/D-2004/2004 zo dňa 14. 9. 2004 vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 z dôvodu zmeny právnych skutočností - zmena údajov o základnom imaní spoločnosti (navýšenie základného imania) ÚK: TWIST a.s., Bratislava SK: 3-LO/D-89 zo dňa 4. 1. 2005 vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom 100% obchodného podielu na základnom imaní ÚK: TWIST a.s., Bratislava ÚP: 10:30 hod Kontrolný monitoring Návrh na začatie správneho konania Správa č. 1/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie (monitorovaný program: Slovensko hľadá Superstar, monitorovaný deň: 23.12.2005) Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona, Bratislava Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 3002/359-2005 sťažovateľ: právnická osoba (na vysielanie programu Správy STV z 20.11.2005, príspevok VÚC voľby 2005) Správa o šetrení sťažnosti č. 3002/359-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona, Bratislava Návrh na uloženie sankcie – pokuty SK: 258-PgO/O-1465/2005 zo dňa 30.08.2005 Doplnenie: Správa č. 50/05/TV o monitorovaní Slovenskej televízie (dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň: „Ranný magazín“, 23. a 24.06.2005) ÚK: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona Návrh na uloženie sankcie – pokuty SK: 259-PgO/O-1467/2005 zo dňa 30.08.2005 Doplnenie: Správa č. 50/05/TV o monitorovaní Slovenskej televízie (dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň: upútavka na program „Mesiáš“, 24.06.2005) ÚK: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona

Trochu svetla do problému

Trochu svetla do problému
Naši televízni vysielatelia/ hlavne Slovenská televízia / a takisto aj Rada pre vysielanie a retransmisiu akoby ani nepoznali niektoré znenia európskych dohovorov. Potom vyzerá vysielanie Davis Cupu a MS v hokeji presne tak, ako vyzerať nemá. Veď , posúďte : Stanovisko č. 4 (1995) k niektorým ustanoveniam o reklame a sponzorstve prijaté Stálym výborom pre cezhraničnú televíziu na jeho 6. zasadnutí (24.-25. apríl 1995)) : Vychádzajúc z čl. 21 c) Dohovoru Stály výbordospel k záveru, že "pojem samostatná časť " počas športových pretekov musí vo šeobecnosti korešpondovať s prirodzenými prestávkami typickými pre daný šport. To v zásade znamená, že pokusy vysielateľa vytvárať umelé prestávky sú v rozpore s duchom Dohovoru. Môžu sa však vyskytnúť prípady, keď umelé prestávky vytvorené vysielateľom vzhľadom na podstatu daného športu môžu byť oprávnené(napr. cyklistické preteky).Kompetentné orgány jednotlivých štátov majú možnosti individuálne posúdiť jednotlivé prípady s tým, že určujúcim pravidlom formulovaným v čl. 14 ods.1 je zabrániť, aby sa narušila celistvosť programov." Takisto kauza vkladania selfpromo do umelých prestávok relácie Slovensko hľadá SuperStar s odôvodnením, že vlastne ide len o selfpromo a o sponzorské odkazy ap., sú sčasti zavádzajúce. Opäť, posúďte : DIREKTÍVA Č. 89/552/EECRady Európskeho hospodárskeho spoločenstva v znení direktívy 97/36/ECEurópskeho parlamentu a Rady Európskej únie o koordinácii niektorýchzákonných ustanovení, regulatívnych opatrení a administratívnych postupovčlenských štátov vzťahujúcich sa na aktivity v oblasti televízneho vysielania. KAPITOLA IV ymedzenie pojmov Článok 1 Pre účely tejto Direktívy:1. pod pojmom "televízne vysielanie" sa rozumie prvotný prenos nekódovanýchalebo kódovaných televíznych relácií určených na príjem verejnosťouprostredníctvom kábla alebo vzduchom, vrátane využitia družíc. Zahrnuje ajkomunikačnú väzbu medzi subjektmi s cieľom sprostredkovať relácieverejnosti. Nezahŕňa komunikačné služby zamerané na poskytovanie informáciíalebo iných komunikátov na základe individuálnej objednávky, ako sú telefax,elektronické databázy alebo iné podobné služby, 2. pod pojmom "vysielateľ" sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktoráredakčne zodpovedá za zostavenie vysielacích skladieb televíznych relácií vzmysle písm. (a) a ktorá ich prenáša alebo nechá prenášať treťou stranou, 3. pod pojmom "televízna reklama" sa rozumie akékoľvek oznámenie vysielanéza úplatu či za podobnú protihodnotu alebo vysielané verejným či súkromnýmsubjektom na propagáciu vlastných aktivít, v súvislosti s obchodom,podnikaním, remeselnou výrobou alebo profesiou s cieľom podporiť dodávkuvýrobkov alebo služieb, vrátane nehnuteľného vlastníctva, práv a záväzkov zaúplatu, 4. pod pojmom "skrytá reklama" sa rozumie slovné alebo obrazové uvedenievýrobkov, služieb, mena, obchodnej známky alebo aktivít výrobcu tovaru čidodávateľa služieb v rámci relácie, ak vysielateľ toto uvedenie zámernevyužíva s reklamným účelom, čím môže uviesť verejnosť do omylu čo do jehopodstaty. Toto uvedenie sa považuje za úmyselné osobitne vtedy, ak sa robíza odplatu alebo inú protihodnotu, 5. pod pojmom "sponzorstvo" sa rozumie akýkoľvek príspevok verejného alebosúkromného subjektu, ktorý sa nezaoberá televíznym vysielaním alebo výrobouaudiovizuálnych diel, na financovania televíznych relácií s cieľompropagácie jeho mena, obchodnej známky, dobrej povesti, aktivít alebo jehovýrobkov, 6. pod pojmom "telenákup" sa rozumie priama ponuka vysielaná pre verejnosťza odplatu s cieľom dodávky výrobkov alebo služieb, vrátane nehnuteľností,práv a záväzkov. KAPITOLA II Všeobecné ustanovenia Článok 21. Členský štát zabezpečí, aby všetky televízne výstupy prenášanévysielateľmi podliehajúcimi jeho právnemu poriadku zodpovedali zákonnýmpredpisom, ktoré sa v tomto členskom štáte uplatňujú na vysielanie určenépre verejnosť.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Nemecký protimonopolný úrad odmietol ponuku vydavateľstva Axel Springer na kúpu skupiny ProSiebenSat1. Po tom, ako Springer group odmietla predať svoju vlajkovú loď Bild ,alebo sa vzdať jedného z piatich TV kanálov skupiny ProSiebenSat1 protimonopolný úrad vyhlásil, že niet inej cesty, ako odmietnúť tento plán. Protimonopolný úrad tvrdí, že by to posilnilo duopóliu a monopolné postavenie ProSiebenSAT1 a Bertelsmann/RTL group . Protimonopolný úrad vyzval vydavateľstvo Axel Springer , aby do 12 januára predložil novú ponuku Zdroj : Deutsche Welle

ODPOVEDE Z OBRAZOVKY

ODPOVEDE Z OBRAZOVKY

Vážené súdružky koncesionárky, vážení súdruhovia koncesionári,

dovoľte, aby som sa vám a vašim prostredníctvom úprimne poďakoval za to, že ste nás podporili SIPOM, alebo poštovou poukážkou. Ale bez našej činorodej, aktívnej a obetavej práce všetkých našich pracovníkov ale aj funkcionárov by sme nemohli plniť to významné poslanie v našej spoločnosti, na ktoré sme sa podujali. Našou úlohou je zúročiť všetko pozitívne, čo sme vykonaliu, vytýčiť nové úlohy a nový azimut nášho napredovania. Predovšetkým tým, že si otvorene vymeníme názory na otázky a problémy, ktoré sú pre ďalšiu prácu dôležité a naliehavé. Ale aj tým, že každé „zrelé a zdravé zrnko“, ktoré vyryžujeme v našom dialógu, nevyjde nazmar. Nie sa hovorí, že len taká pieseň zachváti srdcia ľudí, ktorá sa zrodila v uliciach, a po umeleckom spracovaní sa do ulíc vrátila. To v plnej miere platí aj o Slovenskej televízii. Len taká televízia je úspešná a dobrá, ktorá vychádza zo záujmov ľudí, z potrieb spoločnosti, ktorá občanom pomáha riešiť problémy a dosahovať ich životné ciele. Súdružky, súdruhovia, v spoločnosti má svoje opodstatnenie a pevné miesto iba televízia, našu nevynímajúc, ktorej program a jeho praktické napĺňanie sú v súlade so záujmami sociálnych skupín, ktoré televízia zastupuje . Náš program, ciele a úlohy sú jasné. Preto nesmieme dovoliť, aby ich niekto spochybňoval, alebo ich svojsky interpretoval na verejnosti, či dokonca viedol protitelevíznu kampaň v záujme svojich osobných ambícií. V živote to už tak býva, že víťazstvá a úspechy sú spravidla doprevádzané nielen radosťou a uspokojením, ale aj problémami. Podobne ako horolezci, ktorí zdolali náročný končiar, zisťujeme, že ak chceme zdolať ďalší náročnejší, musíme sa vrátiť na základňu, nabrať nové sily, vypracovať novú taktiku a stratégiu na zdolanie ešte náročnejších cieľov. . Ale pozor, náš nepriateľ bude využívať naše nedostatky, aby nás rozložil, zamestnal vlastnými vnútornými problémami a tak odviedol našu pozornosť od hlavného zápasu za naplňovanie nášho programu a úloh, ktoré sme si stanovili. a čo sme mohli. Naši pracovníci svojou úrovňou sa vyrovnávajú ostatným . Sú vzdelaní a odborne kompetentní. Naše vystúpenia sú na patričnej úrovni. Znova opakujem, že zatiaľ nie je dôvod pre znepokojovanie. Sudičky nám prisúdili zmysluplný život. Cintorín televznych dinosaurov je pestrý. Sú na ňom aj celé Činnosť našej televízie musí vychádzať z hlbokého a tvorivého poznania spoločenskej reality v jej dynamickom vývoji. V žiadnom prípade nemôže byť plodom nášho želania. A už vôbec nie plodom našich ilúzií. Rovnako nemôže byť spútaná do poučiek, aj keby sa nám zdalo, že predstavujú najdokonalejší receptár na vybudovanie raja na zemi. Tak ako život sám je rozmanitý a nekonečný, pokiaľ ide o formy svojho prejavu, politika a prax našej televízie – ak chceme byť televíziou budúcnosti – (A my chceme!), musí rešpektovať potreby a záujmy vývoja spoločnosti, tzv. spoločenskú objednávku. Musíme starostlivo sledovať a včas, t. zn. ešte v zárodku postrehnúť, ktoré vznikajúce tendencie v spoločenskom živote prevládnu, a ktoré postupne slabnú a odumrú. Napriek špine, ktorú na nás neustále kydajú nepriatelia, napriek nášmu večnému zatracovaniu, čas nám neuprie, čím skutočne sme pre milióny ľudí v našej krajine. Nepriateľov sa nebojíme, neustále monitorujeme ich činnosť a poskytneme Vám o nich všetky informácie. My nesieme zodpovednosť, nepriatelia iba žlč na perách. Buďme odvážni, trpezliví, nedočkavosť by nás zahubila, ide o viac, ide o zodpovednosť, ide o budúcnost našej krajiny. Bez nás je nemožné presadiť to pozitívne, to, čo chcete v skutočnosti vy. A my vieme, čo chcete. Vážené súdružky a súdruhovia, na zdravie. Aj s Božou pomocou

SPRCHOVACÍ KÚTIK

SPRCHOVACÍ KÚTIK
Česká televize nabídne věcné plnění 11 projektům Z koprodukčních projektů prvního kola výběrového řízení, jejichž předkladatelé deklarovali v termínu do 15. května 2004 zájem o věcné plnění, vybrala komise 11 projektů z celkového počtu 18. Výběrová komise pracovala ve složení Markéta Luhanová, Petr Erben, Ivan Hubač, Jan Otčenášek a Aleš Jurda. Kritéria výběru se řídila především uměleckou kvalitou předloženého scénáře, finančními nároky projektu, jeho využitelností na obrazovce ČT a v neposlední řadě i posláním veřejnoprávního média pomáhat vzniknout filmovým dílům nekomerčního charakteru. Ke konečnému pořadí vybraných projektů dospěla výběrová komise tajným hlasováním. Počet projektů, jimž by ČT byla schopna nabídnout věcné plnění, byl poměřován kapacitními možnostmi výroby. Vybraným projektům, respektive jejich předkladatelům bude nabízeno věcné plnění podle pořadí, na kterém se projekt umístil. Seznam vybraných projektů: Hezké chvilky - předkladatel Čestmír Kopecký, První veřejnoprávní Sluneční stát aneb hrdinové dělnické třídy - předkladatel Čestmír Kopecký, První veřejnoprávní Milenci a vrazi - předkladatel Prague International Films, s.r.o. Skřítek - předkladatel Vorel Film, spol. s r.o. Hrob K - předkladatel Vachler art Company Indián a sestřička - předkladatel Cineart Tv Prague, spol. s r.o. Goldbergovy variace - předkladatel L. Němec, Easy House, a.s. Šílení - předkladatel Athanor - společnost pro filmovou tvorbu, s.r.o. Poslední léto - předkladatel Kateřina Černá, Negativ, s.r.o. Fimfárum 2 - MAUR film, s.r.o., Martin Vandas, Aurel Klimt Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí - předkladatel Jiří Kopečný

8. 1. 2006

Čim prekvapí STV ?

Čim prekvapí STV ?

Po štandartných odchodoch Františka Borovského, Andrey Gavačovej a Marcela Paru, ktoré niesli všetky znaky porušovania obchodného tajomstva, konania, ktorým niekto inej osobe neoprávnene oznámi, sprístupní, pre seba alebo iného využije získané obchodné tajomstvo , nás môže prekvapiť odchod zvyšku manažmentu STV. Dôvodov môže byť viac; CME, politika i blížiaci sa rozsudok v kauze Beta štúdio. Bude to rok športu- zimná olympiáda, MS vo futbale a aj MS v hokeji. Programovo nám môže STV priniesť niektoré novinky. Tituly ako KTO JE ZRADCA? / alias ZRADA / ,súťažný kvíz Duel, talent show "Kto rozosmeje Slovákov?" / tá však môže ešte skončiť aj v Markíze /,súťaž " Najväčší Slovák " a to Creme de Creme roku 2006 Reality show Voľby- s podtitulom Kto zostane v dome. Zaujmavý bude spôsob, ako sa STV vysporiada so svojimi vlastnými päťdesiatinami. TV JOJ spustí VyVolených 2, a keď sa nevydaria, bude zle nedobre. Pre JOJ, samozrejme. Markíza sa otrasie, prepustí 100 a ž 150 zamestnancov, vyčistí / ?/ subdodávateľské vzťahy a využije dom BigBrothera na 2 menšie formáty. A ak príde do domu v Záhorskej Vašo Mika, bude to veľmi zlé znamenie pre STV, keďže poznáme jeho názor na reklamu vo verejnoprávnych médiách, schopnosť lobbovať, a , samozrejme, schopnosť manažovať médium a sústrediť sa na formát. To je to, čo na rok 2007 STV postráda úplne- formátovanie jednotlivých okruhov. Nuž-nechajme sa prekvapiť. Alebo, radšej ani nie ?

Nový návrh zákona o audiovízii

Nový návrh zákona o audiovízii
Ministerstvo kultúry SR pripravilo nový návrh zákona o audiovízii, ktorý je do 10. januára v pripomienkovom konaní. Ako uviedla generálna riaditeľka sekcie médií a audiovízie Ministerstva kultúry SR Zuzana Mistríková, kľúčové v návrhu audiovizuálneho zákona je zapracovanie povinností, ktoré SR vyplývajú z Európskeho dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva. Rezort sa zároveň v návrhu snaží riešiť aktuálne problémy audiovízie na Slovensku. Výnimkou je podľa Mistríkovej financovanie audiovízie, ktorou sa MK SR chce zaoberať následne. Návrh upravuje povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe, šírení a evidencii audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov a multimediálnych diel. Vychádza z platného zákona a rozširuje ho najmä o povinnosti súvisiace s ochranou slovenského audiovizuálneho dedičstva. K ochrane by tak napríklad malo prispieť vytvorenie viacerých zoznamov - zoznamu slovenských audiovizuálnych diel, zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov a zoznamu slovenských multimediálnych diel. Evidencia slovenských audiovizuálny diel vyplýva z Európskeho dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva a rovnako napríklad aj pravidlá depozitárov a depozitná povinnosť. Návrh pokrýva i šírenie audiovizuálneho, zvukového a prípadne multimediálneho diela aj cez internet, ak je prístup k nim platený. MK SR chce návrhom nového audiovizuálneho zákona presadiť nový systém označovania programov vekovým logom. Chce tak odstrániť nedostatky súčasných pravidiel označovania programov hranicou vekovej prístupnosti. Podľa nich sú v SR maloletí právne chránení len vo vysielaní. Rezort kultúry však chce, aby "Jednotný systém označovania na ochranu maloletých" platil ako všeobecne záväzný právny predpis pre všetky subjekty pôsobiace v audiovízii a kinematografii, vrátane vysielateľov. Systém by mal informovať o neprístupnosti, nevhodnosti a vhodnosti audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckého výkonu, multimediálnych diel a televíznych programov pre vekové skupiny do 7, 12, 15 a 18 rokov. Zároveň by mala vzniknúť osobitná kategória diel určených dospelým s osobitnými podmienkami označovania a predaja. Návrh sa tiež venuje podmienkam práce nezávislých producentov a ich registrácii. MK SR tiež chce upraviť postavenie a činnosť Slovenského filmového ústavu. Rezort filmovému ústavu upravuje aj úlohy a činnosti, ktoré už vykonáva a navrhuje mu aj nové činnosti. Napríklad ho určuje za národnú agentúru pre medzinárodné štandardné číslovanie audiovizuálnych diel (ISAN). Plné znenie zákona

Ceny Literárneho fondu

Ceny Literárneho fondu
Ceny a prémie za pozoruhodné novinárske dielo uverejnené v roku 2005 odovzdá na jar Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu. Záujemcovia sa môžu do výročnej Ceny Literárneho fondu za novinársku tvorbu prihlásiť len do 31. januára 2006. Ceny a prémie sa udeľujú v štyroch kategóriách: Tlač, Rozhlas, Televízia a Novinárska fotografia. Uchádzať sa o cenu môžu samotní autori, návrhy na ocenenie môžu podávať aj šéfredaktori, katedry žurnalistiky a členovia výboru sekcie. Tvorca sa môže uchádzať o cenu maximálne s tromi súťažnými príspevkami. Na adresu: Literárny fond, Grösslingova 55, 815 40 Bratislava treba poslať súťažné príspevky publikované v tlači a súťažné fotografie v troch exemplároch, príspevky z elektronických médií treba dokumentovať zvukovým nosičom a scenárom v troch exemplároch. K súťažným prácam v jazyku národnostných menšín je nevyhnutné priložiť preklad do slovenského jazyka. Práce vo februári posúdi odborná porota a na jej návrh Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu udelí ceny a prémie. Cena v každej kategórii pozostáva z diplomu a finančnej odmeny 25 tisíc korún.