25. 5. 2024

Zomrel Morgan Spurlock

Zomrel Morgan Spurlock

Vo veku 53 rokov zomrel vo štvrtok americký dokumentarista Morgan Spurlock, ktorý bol známy najmä dokumentom Super Size Me z roku 2004, v rámci ktorého sa mesiac stravoval výlučne v reštauráciách McDonalds. TASR informuje podľa piatkových správ stanice Sky News, ktorá sa odvoláva na Spurlockovu rodinu.
Rodinní príslušníci uviedli, že Morgan zomrel v New Yorku z dôvodu komplikácii s rakovinou. "Svet stratil ozajstného tvorivého génia a výnimočného muža," uviedol jeho brat Craig Spurlock.
Morgan Spurlock sa narodil 7. novembra 1970 v americkom štáte Západná Virgínia. Na začiatku svojej kariéry pôsobil ako dramatik a neskôr vytvoril internetovú reláciu I Bet You Will, v ktorej ľudia za finančnú odmenu vykonávali rôzne kúsky, píše Sky News. Túto reláciu neskôr prevzala do svojho programu televízia MTV.
V dokumente Super Size Me sa 30 dní stravoval v McDonalds, aby skúmal nárast výskytu obezity v USA. Denne konzumoval 5000 kilokalórii a vždy si objednával extra-veľkú porciu (super-size). Do konca tohto experimentu pribral 11,3 kilogramu a vyskytla sa uňho depresia i poruchy funkcie pečene, pripomína Sky News. Tento dokument bol nominovaný na ocenenie Americkej akadémie filmových umení a vied (AMPAS), známe aj ako Oscar. McDonalds následne začal obmedzovať svoju ponuku takýchto extra veľkých porcií.
Spurlock sa v roku 2017 priznal k alkoholizmu a k nevhodnému sexuálnemu správaniu, v dôsledku čoho odstúpil z funkcie v rámci produkčného štúdia Warrior Poets, ktoré založil v roku 2004.Zdroj: TASR

24. 5. 2024

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

  POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉNa tohtotýždňovom zasadnutí Rada okrem iného: 

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby Jednotka (Rozhlas a televízia Slovenska) za to, že v programe Správy RTVS odvysielal dňa 21. 9. 2023 príspevok Prieskum volebných preferencií a dňa 22. 9. 2023 príspevok Volebný prieskum agentúry POLIS, v ktorých porušil povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu tým, že v nich nezverejnil výsledky preferencií všetkých kandidujúcich politických subjektov; uložila sankciu 

– upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby JOJ (MAC TV s.r.o.) za to, že dňa 15. 9. 2023 v programe Noviny TV JOJ odvysielal príspevok Na hrane s preferenciami, v ktorom porušil povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu tým, že v ňom nezverejnil výsledky preferencií všetkých kandidujúcich politických subjektov; 

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby Rádio Frontinus (FRONTINUS s.r.o.) za to, že počas volebnej kampane v dňoch 3. 9., 10. 9., 17. 9. a 24. 9. 2023 odvysielal programy Debata na telefón, ktorých hosťami boli kandidáti na poslancov NRSR, pričom tieto programy neboli realizované v súlade s programovou službou, a preto predstavovali programy, ktoré mohli ovplyvniť hlasovanie osôb oprávnených voliť v prospech alebo v neprospech kandidátov na poslancov NRSR; 

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby TA3 (C.E.N. s.r.o.) za to, že dňa 10. 9. 2023 odvysielal program V politike s hosťami Z. Čaputovou a M. Majerským, v ktorom porušil povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu aktuálnej publicistiky a oddeľovanie názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru; 

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby JOJ (MAC TV s.r.o.) za to, že dňa 8. 9. 2023 odvysielal v programe Krimi príspevok 4-ročné dieťa obeťou znásilnenia?, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahol do ľudskej dôstojnosti v programe identifikovaného maloletého dievčaťa; 

- zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi programovej služby Dobré rádio (Dr. FM, s. r. o.) v súvislosti s tým, že mohol nezačať používať frekvenciu 107,3 MHz Poprad v lehote 360 dní od právoplatnosti rozhodnutia o jej pridelení, pretože odpadol dôvod konania; 

- zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi programovej služby Rádio Goldies (FM media s.r.o.) vo veci možného nevyužívania frekvencie 92,0 MHz Banská Bystrica na účely, na ktoré mu bola pridelená, pretože odpadol dôvod konania; 

- začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Rádio Frontinus (FRONTINUS s.r.o.) v súvislosti s vysielaním programu Nočný vír dňa 24. 2. 2024, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti rešpektovať ľudskú dôstojnosť a k porušeniu zákazu otvorenou alebo skrytou formou podnecovať násilie alebo nenávisť; 

- začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby RTVS 24 (Rozhlas a televízia Slovenska) v súvislosti s odvysielaním programu Komentáre dňa zo dňa 12. 3. 2024 s hosťami J. Lőrinczom, K. Lovašom, P. Szalaiom a M. Urbánikovou, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programov aktuálnej publicistiky (podnety namietajúce neobjektívnosť a nevyváženosť programu Komentáre dňa odvysielaného dňa 13. 3. 2024 uznala Rada za neopodstatnené); 

- začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Západoslovenská televízia (ZSTV Media s.r.o.) v súvislosti s možným porušením povinnosti dodať Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania z dní 24. 3. a 1. 4. 2024 a zároveň pre nepreskúmateľnosť 

-odložila podnety týkajúce sa údajného šírenia dezinformácií, konšpirácií, vulgárnych vyjadrení, tendenčného a manipulatívneho moderovania, ku ktorým malo dôjsť v programoch, ktorých záznam Rada od vysielateľa žiadala; 

- začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Bratislavské rádio/Top Radio (Radio ON s.r.o.) v súvislosti s možným porušením povinnosti viesť štatistiku slovenských hudobných diel vo vysielaní za kalendárny mesiac marec 2024, jej neposkytnutím regulátorovi a zároveň s možným porušením povinnosti vyhradiť za kalendárny mesiac 2024 najmenej 25 percent času vysielania hudobných diel slovenským hudobným dielam; 

- na žiadosť vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. rozhodla o zmene autorizácie vysielania pre programovú službu FOOOR, ktorej názov sa mení na MARKÍZA Klasik; 

- uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu, týkajúce sa aj: príspevku Ako sa vrátiť z ruského zajatia v programe Televízne noviny zo dňa 2. 3. 2024 (TV MARKÍZA, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.), v ktorom boli podľa podávateľa podnetu niekoľkokrát zobrazené extrémistické symboly, relácie O 5 minút 12 zo dňa 3. 3. 2024 (Jednotka, RTVS) s hosťami P. Pellegrinim a M. Majerským, v ktorej podávatelia podnetov namietali údajné nezabezpečenie nestrannosti a objektívnosti a porušenie pravidiel politickej propagácie, programu Téma dňa zo dňa 11. 3. 2024 (TA3, C.E.N. s.r.o.) s hosťami A. Dankom a V. Klausom, v ktorom podľa podávateľa podnetu došlo k porušeniu povinnosti ochrany ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, relácie Ako ďalej, RTVS? zo dňa 14. 3. 2024 (RTVS 24, RTVS) s hosťami Ľ. Machajom, R. Michelkom, Z. Jaurovou a L. Machalom, ktorej podávatelia podnetov vyčítali nezabezpečenie pluralitných, objektívnych a nestranných informácií.

GR Ľuboš Machaj a predseda rady I. Gallo sa obviňujú z účelového konania

GR Ľuboš Machaj a predseda rady I. Gallo sa


 obviňujú z účelového konania

Vzťah medzi generálnym riaditeľom RTVS Ľubošom Machajom a Radou RTVS sa dostal do formy otvoreného sporu. Obe strany sa navzájom obviňujú z účelového konania. Šéf manažmentu ho vidí v uzneseniach rady, predseda rady Igor Gallo zasa vo výrokoch, ktorými Machaj uznesenia hodnotí.
Jadrom sporu sú uznesenia z ostatného rokovania Rady RTVS, v ktorých orgán dohľadu väčšinou hlasov konštatoval porušenie zákona zo strany generálneho riaditeľa. Machaj sa ho mal dopustiť tým, že radu písomne neinformoval o zámere novej kolektívnej zmluvy a valorizácie platov, teda zmluvného záväzku presahujúceho 100.000 eur. Druhé uznesenie vyvolávajúce konfrontáciu strán je kritika spravodajstva informujúceho o atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
Machaj v prvom prípade tvrdí, že zákon neporušil. Argumentuje tým, že v decembri 2023 radu informoval o zámere kolektívnej zmluvy, rovnako poukazuje na to, že výšku valorizácie oznámil aj v dokumente o východiskách rozpočtu na rok 2024. Poukázal tiež na to, že disponuje právnymi stanoviskami, ktoré porušenie zákona nekonštatujú, vrátane podpredsedu rady, experta na právo Tomáša Cabana. "Považujem preto uznesenie rady za účelové a vykonštruované," vyhlásil Machaj vo štvrtok (23. 5.) na tlačovej konferencii. Zároveň naznačil, že rada chcela razantným uznesením proti generálnemu riaditeľovi ukázať svoje opodstatnenie. Rovnako tak podľa neho môže byť uznesenie zámienkou na návrh na jeho odvolanie v parlamente.
Gallo Machajove vyjadrenia dôrazne odmieta. "Jeho reakcie na väčšinový názor radných sú nenáležité so zámerom vytvoriť zo seba obeť," uviedol v reakcii. Šéfa RTVS opätovne vyzýva, aby len preto, lebo mu nevyhovuje iný názor, nerobil z členov rady terče a zlo, voči ktorému je potrebné bojovať. Upozornil, že Machaj zámer kolektívnej zmluve nepredložil v intenciách aplikačnej praxe, ale ju iba spomenul v rámci neformálnej informácie, pri východiskách rozpočtu boli zasa uvedené zámery, s ktorými rada nesúhlasila. "Mali sme dostatok odborných argumentov na prijatie uznesenia o porušení zákona o RTVS," zdôraznil Gallo. Machajove reakcie naň nechápe aj preto, lebo malo vyslovene deklaratórny charakter.
Gallo takisto odmieta politizáciu v prípade kritických výhrad rady k spravodajstvu týkajúceho sa atentátu na premiéra. "Uznesenie reflektovalo názor rady na nevyvážený výber respondentov a preferovanie jedného z kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu," vysvetlil šéf rady RTVS.
Machaj aj toto uznesenie považuje za súčasť tlaku na jeho osobu a mandát. Spravodajstvo o atentáte na premiéra bolo podľa neho zvládnuté dobre a profesionálne.
Návrh zákona, ktorý zavádza zmeny kreovania orgánov verejnoprávneho telerozhlasu, ukončuje mandát generálneho riaditeľa i súčasných členov Rady RTVS dňom účinnosti novej legislatívy. Podľa súčasného zákona o RTVS môže Výbor Národnej rady SR pre kultúru a média navrhnúť odvolanie generálneho riaditeľa napríklad v prípade nesplnenia si povinnosti týkajúcej sa písomného oznámenia rade o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku s plnením presahujúcim 100.000 eur.


Zdroj: TASR

Zomrel Ján Kačer

Zomrel Ján Kačer

Dnes dopoludnia zomrel herec a režisér Ján Kačer, mal 87 rokov. ČTK to oznámila jeho dcéra Adela Kubačáková. Bol ikonou novej vlny československého filmu, v roku 1965 stál pri založení pražského Činoherného klubu. Presadil sa ako divadelný režisér, režíroval napríklad v Divadle na Vinohradoch alebo v Národnom divadle. V roku 2016 dostal od prezidenta republiky Rád Tomáša Garrigua Masaryka za vynikajúce zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a ľudské práva.Káčer utkvel divákom v pamäti ako rytier Armin von Heide v Údolí včiel Františka Vláčila či tajný agent W4C v komédii Václava Vorlíčka. V 60. rokoch sa objavil vo filmoch Evalda Schorma Každý deň odvahu, Návrat strateného syna a Deň siedmy, ôsma noc. Okrem hrania a režírovania napísal aj niekoľko kníh.

Zdroj: ČTK

VÝROKY TÝŽDŇA

  VÝROKY TÝŽDŇA
„Nech je Šimečka rád, že som mu nedal facku. Chcete mená? Šimečka starší, Leško, Miro Kern a ďalší.“
Andrej Danko
„Čo sa týka mimovládok, tam nesúhlasíme. Sú tam aj inštitúcie, ktoré majú charitatívny rozmer, alebo zväzy. Napríklad futbalový zväz." Andrej Danko

"Etická komisia bude v konečnom dôsledku posudzovať a nastavovať štandardy pre redaktorov. Či  už v tvorivom procese ale aj v procese bežného občianskeho žitia týchto redaktorov. Pretože redaktor verejnoprávneho média je redaktorom verejnoprávneho média nielen za mikrofónom alebo pred kamerou, ale aj vo svojom civilnom a osobnom živote. A tak sa má aj správať. ...to znamená aj vo svojej činnosti na sociálny sieťach, na fejsbukoch, na instagramoch a podobne, kde jednoducho z titulu toho, že robí pre verejnoprávne médium, nemôže ventilovať svoje osobné názory, svoje antipatie, sympatie, alebo emócie.“
Karol Farkašovský

Prieskum: Markíza, Expres a Nový Čas sú naďalej najpopulárnejšie slovenské médiá

Prieskum: Markíza, Expres a Nový Čas sú naďalej najpopulárnejšie slovenské médiá


Denník Nový Čas, týždenník Plus 7 dní, dvojtýždenník TV Max, mesačník Emma, Rádio Expres a televízia Markíza patrili vo štvrtom kvartáli 2023 a prvom kvartáli 2024 medzi najpreferovanejšie slovenské médiá. Vyplýva to z výsledkov národného prieskumu spotreby, médií a životného štýlu Market & Media & Lifestyle, ktorý realizuje spoločnosť Median SK. TASR ich poskytla zástupkyňa spoločnosti Linda Kleinertová. Zber dát sa uskutočnil od 18. septembra do 17. decembra 2023 a od 8. januára do 31. marca 2024 na vzorke 4167 respondentov.
Celková čítanosť celoštátnych denníkov dosiahla hodnotu 23,7 percenta opýtaných - pri metodike "čítal posledné vydanie". Za posledných 14 dní denníky čítalo 46,2 percenta respondentov. Prvú pozíciu si udržal Nový Čas s 9,5 percenta. Nasledujú denníky Plus jeden deň (5,4 percenta), Šport a Pravda (obe 4,7 percenta). Denník Sme mal 4,6 percenta, Hospodárske noviny s 3,5 percenta a Denník N s 2,7 percenta.
Posledné vydanie týždenníka si aspoň prelistovalo 26,8 percenta opýtaných. Najčítanejším bol týždenník Plus 7 dní (5,9 percenta). Týždenník Život mal 3,3 percenta čítanosti, Nový čas pre ženy 3,1 percenta, Eurotelevízia 2,8 percenta a Báječná žena 2,5 percenta. Čítanosť 2,2 percenta dosiahli týždenníky Rytmus života a Šarm. Sieť týždenníkov Regionálne noviny (RegionPRESS) mala 5,5 percenta a sieť Petit Press MY noviny 2,9 percenta čítanosť.
Čítanosť pri dvojtýždenníkoch predstavuje 10,6 percenta populácie vo veku od 14 do 79 rokov. Najčítanejším bol TV Max (4,5 percenta). Nasleduje Relax s tromi percentami, Tele plus s dvoma percentami, 100+1 s 1,3 percenta a Žena a život s 1,1 percenta. Sieť titulov ECHO Dvojtýždenníky má čítanosť 1,8 percenta.
Celková čítanosť mesačníkov bola v sledovanom období na úrovni 40,6 percenta. Najviac (5,3 percenta) mal časopis Emma. Nasledoval Doma v záhrade s päťpercentnou čítanosťou. Záhradkár mal 4,6 percenta, Muscle & fitness a Nový Čas Krížovky zase 4,3 percenta a Napínavé Krížovky 4,1 percenta čítanosť.
Celková počúvanosť rádií v parametri "počúval včera" predstavovala 52 percent populácie. Prvú pozíciu si udržalo Rádio Expres s 15,9 percenta. Nasledujú Rádio Slovensko (13,5 percenta) a Fun rádio (desať percent). Rádio Európa 2 dosiahla 8,8 percenta, Rádio Vlna zase 7,4 percenta. Rádio Melody si zaplo 5,7 percenta a Rádio Regina 4,7 percenta respondentov.
Celková počúvanosť rádií v parametri "počúval posledný týždeň" predstavuje 89,5 percenta. Prvé miesto obsadilo opäť Rádio Expres (36,7 percenta), nasledujú Rádio Slovensko (25,6 percenta) a Fun rádio (25,4 percenta). Rádio Európa 2 počúva aspoň raz za týždeň 20,3 percenta, Rádio Vlna 18,8 percenta a Rádio Melody 14,7 percenta. Na siedmej priečke skončilo Rádio Regina s 9,1 percenta.
Sledovanosť všetkých televízií podľa parametru "sledovali včera" 73,3 percenta, čo predstavuje viac ako 3,2 milióna divákov. Najsledovanejšou bola TV Markíza s 32,5 percenta, druhá TV Joj zaznamenala 24,1 percenta a tretia verejnoprávna Jednotka dosiahla 22,4 percenta sledovanosť.


Zdroj: TASR

23. 5. 2024

Z jedenástich voľných frekvencií prejavili uchádzači záujem o deväť, Rada bude rozhodovať v júni

Z jedenástich voľných frekvencií prejavili uchádzači záujem deväť, Rada bude rozhodovať v júni
 


V aktuálnom výberovom konaní na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie, ktoré Rada pre mediálne služby vyhlásila 10. apríla 2024, je zaradených jedenásť voľných frekvencií. Do uplynutia lehoty na podávanie žiadostí, 10. mája 2024, ich Rade doručili siedmi vysielatelia, ktorí žiadajú o pridelenie frekvencií pre sedem programových služieb.

O frekvencie v aktuálnom výberovom konaní sa neuchádza žiaden nový subjekt; všetci žiadatelia už sú držiteľmi autorizácií na vysielanie. Vysielatelia, ktorí majú viacero programových služieb, sa vo výberovom konaní uchádzajú o frekvencie len pre jednu z rozhlasových staníc, ktorých vysielanie poskytujú.

V prípade piatich voľných frekvencií - 95,0 MHz Trnava, 88,6 MHz Banská Bystrica, 93,0 MHz Brezno, 92,0 MHz Žiar nad Hronom a 90,4 MHz Kotešová eviduje Rada pri každej z nich žiadosti dvoch rôznych vysielateľov. Na trnavskej frekvencii by svoje pokrytie radi rozšíri vysielatelia programových služieb SUB FM a Trnavské rádio. O frekvenciu v Banskej Bystrici sa uchádzajú vysielatelia rozhlasových staníc SUB FM a ROCK. O pridelenie breznianskej frekvencie Radu požiadali vysielatelia programových služieb ROCK a BB FM Rádio. Frekvenciu v Žiari nad Hronom by v budúcnosti radi využívali vysielatelia staníc ROCK a RADIO VIVA. O pokrytie v lokalite Kotešová vo výberovom konaní prejavili záujem vysielatelia programových služieb ROCK a Rádio Vlna. Pri štyroch zaradených frekvenciách - 105,7 MHz Levice, 98,1 MHz Zvolen, 88,1 MHz Žarnovica a 98,5 MHz Brezno Rada eviduje po jednej žiadosti. O zvyšné dve frekvencie – 92,7 MHz Žarnovica a 95,8 MHz Žiar nad Hronom sa neuchádza žiaden záujemca.

O pridelenie najväčšieho počtu frekvencií, piatich, Radu požiadal vysielateľ D.EXPRES, k.s., vo všetkých prípadoch pre programovú službu ROCK. Vysielateľ SUB FM s. r. o. podal pre programovú službu SUB FM žiadosť o tri frekvencie, vysielateľ BB FM s. r. o. sa uchádza o dve frekvencie pre účely programovej služby BB FM Rádio. Ostatní štyria vysielatelia žiadajú vždy o jednu frekvenciu pre jednu svoju programovú službu.

Rozhodovanie o prideľovaní frekvencií bude Rada realizovať s maximálnou transparentnosťou. Prostredníctvom YouTube kanála Rady pre mediálne služby bude verejnosti dostupné ako vypočutie uchádzačov o jednotlivé frekvencie plánované na 18. jún 2024, tak aj samotné rozhodovanie členov Rady počas ich zasadnutia v nasledujúci deň. Časový harmonogram verejného vypočutia záujemcov o frekvencie bude v predstihu dostupný na webovej stránke Rady pre mediálne služby.

Zoznam všetkých uchádzačov výberového konania:


Lokalita

Frekvencia
(MHz)

Výkon
(W)

Žiadatelia


Levice

105,7

100

SUB FM s. r. o.


Trnava

95,0

200

SUB FM s. r. o.
Trnavská produkčná s.r.o.


Banská Bystrica

88,6

1 000

SUB FM s. r. o.
D.EXPRES, k.s. (ROCK)


Žarnovica

92,7

100
Brezno

93,0

1 000

D.EXPRES, k.s. (ROCK)
BB FM s. r. o.


Zvolen

98,1

100

Marek Petráš (DETSKÉ RÁDIO)


Žiar nad Hronom

92,0

500

D.EXPRES, k.s. (ROCK)
Zoznam Radio VIVA s.r.o.


Žarnovica

88,1

200

D.EXPRES, k.s. (ROCK)


Kotešová

90,4

200

D.EXPRES, k.s. (ROCK)
Rádio Vlna, s.r.o.


Žiar nad Hronom

95,8

100
Brezno

98,5

200

BB FM, s.r.o.


Machaj považuje uznesenie Rady RTVS o porušení zákona z jeho strany za účelové a vykonštruované

Machaj považuje uznesenie Rady RTVS o porušení zákona z jeho 
strany za účelové a vykonštruované
Generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Ľuboš Machaj považuje uznesenie Rady RTVS o porušení zákona z jeho strany za účelové a vykonštruované. Uviedol to v súvislosti s uznesením rady telerozhlasu z 22. mája, podľa ktorého nesplnil oznamovaciu povinnosť písomne informovať radu o zámere vstúpiť do zmluvného zväzku v súvislosti s podpisom kolektívnej zmluvy na roky 2024 až 2026. Problematické by malo byť to, že Machaj ku koncu minulého roka neinformoval radu o zámere valorizovať platy zamestnancov v kolektívnej zmluve. Podľa legislatívy riaditeľ RTVS „písomne informuje radu o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku, predmetom ktorého je plnenie, ktoré presahuje sumu 100 000 eur“. V poskytnutom stanovisku sa však uvádza, že Machaj si svoju oznamovaciu povinnosť splnil, keď 18. decembra minulého roka Rade RTVS odoslal zámer, teda Kolektívnu zmluvu RTVS na roky 2024 až 2026. Na dnešnej tlačovej besede Machaj dodal, že daný zámer predložili a predložili ho tak, že boli splnené podmienky. Podotkol, že uznesenie Rady RTVS nie je žiadne odvolávanie jeho osoby z postu riaditeľa, no mohlo by poslúžiť ako podklad pre parlamentný výbor pre médiá a kultúru a viesť k jeho odvolávaniu v pléne Národnej rady SR. Podnet na preverenie prípadného porušenia zákona prišlo v apríli tohto roka od osoby menom Feďa Bosnič.

„Ďalším faktom je, že do roku 2020 sa zámery k podpisu kolektívnej zmluvy vôbec nepredkladali. Od roku 2020 ich začal predkladať manažment Jaroslava Rezníka – ako suma na zámere sa vždy uvádzala len tvorba sociálneho fondu, pričom všetky zmluvy štátnych inštitúcii sa realizujú takýmto spôsobom. Je to aplikačná prax, ktorú nik odvtedy nezmenil a ktorú Rada RTVS svojou činnosťou pri prerokúvaní zámerov odobrila,“ uvádza sa ďalej v stanovisku. Stanovisko tiež poukazuje na to, že predmetné uznesenie rady vychádzalo z právneho stanoviska právnej kancelárie Soukeník-Štrpka, pričom pán Soukeník bol v rokoch 2015 až 2020 sám členom Rady RTVS. „Je preto prekvapivé, že stanovisko jeho advokátskej kancelárie je v rozpore s tým, ako boli v období, keď bol členom Rady RTVS, predkladané Rade RTVS informácie o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku a následne tieto zámery prerokúvané Radou RTVS. Aktuálne stanovisko popiera dlhoročnú prax realizácie oprávnenia Rady RTVS prerokúvať informácie o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku, ktorá bola uplatňovaná aj v období, keď bol Soukeník členom Rady RTVS,“ tvrdí ďalej stanovisko.

Predložené fakty podľa poskytnutého stanoviska jednoznačne poukazujú, že manažment RTVS neporušil zákon. Rada RTVS argumentovala tým, že nebola oboznámená s výškou valorizácie platov, no zákon takúto povinnosť neukladá. „Faktom je, že RTVS výšku valorizácie oznámila Rade RTVS v predloženom dokumente Východiská rozpočtu RTVS na rok 2024, kde v bode 3. „Osobné výdavky“ je jasne uvedená informácia „valorizácia miezd interných zamestnancov v roku 2024 vo výške 4 milióny eur“,“ uvádza ďalej stanovisko s tým, že z danej informácie by mal vyplývať zámer manažmentu vynaložiť financie na valorizáciu miezd. „Rada RTVS tieto východiská, vrátane informácie o valorizačnom zámere, prerokovala a vzala na vedomie uznesením číslo 265/2023 z 08. 11. 2023,“ píše sa ďalej v stanovisku. Právna kancelária tiež uvádzala, že zámer nebol predložený rade sedem dní pred podpisom zmluvy, verejnoprávny telerozhlas ale poukázal, že táto povinnosť bula v roku 2021 upravená na „spravidla najmenej sedem dní vopred“ a v praxi sa tak deje približne v polovici prípadov, čo Rada RTVS akceptovala. RTVS tiež uviedla, že jej právny odbor konštatoval, že k porušeniu zákona nedošlo. Rovnaké stanovisko zastáva aj člen Rady RTVS a odborník na oblasť práva Tomáš Caban. Verejnoprávny vysielateľ si nechal spracovať aj právne stanovisko pre svoju právnu istotu v kancelárii Procházka and partners, so záverom, že k porušeniu zákona nedošlo.

Rada sa na svojom rokovaní 22. mája venovala aj vysielaniu RTVS v súvislosti s minulotýždňovým atentátom na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktorého postrelili počas výjazdového rokovania v Handlovej. Rada v tomto prípade konštatovala, že vysielanie verejnoprávneho telerozhlasu bolo „v niektorých jeho častiach neobjektívne a nevyvážené, predovšetkým v súvislosti s dramaturgiou pri výbere hostí do vysielania RTVS. Poukázala pritom na to, že RTVS pri výbere hostí niekoľkokrát uprednostnila istého kandidáta do Európskeho parlamentu, čím podľa Rady nebola zachovaná rovnosť príležitostí pre všetkých kandidujúcich. Machaj na tlačovej besede rozporoval neobjektivitu RTVS pri tomto vysielaní. Dodal, že k danému uzneseniu majú pripravený rozpor a budú požadovať jeho zmenu.

Zdroj: SITA

RADA RTVS

RADA RTVS

                     


Predseda RTVS Igor Gallo kritizoval redakciu verejnoprávnej televízie, že dala opakovane priestor bývalému policajnému prezidentovi Štefanovi Hamranovi, ktorý sa vyjadroval k atentátu na premiéra. Hamran totiž kandiduje v eurovoľbách za stranu Demokrati. Gallo kritizoval aj rozhovor s Ivetou Radičovou.

Oslovenie Hamrana považuje Gallo za uprednostňovanie jedného z kandidátov. „Najmä keď vieme, ako časť verejnosti vnímala pána Hamrana,“ povedal Gallo. Podľa neho to neprispelo k upokojeniu situácie, ale mohlo emócie vyhrotiť.

RTVS podobným spôsobom už kritizoval aj minister obrany Robert Kaliňák (Smer), ktorému sa nepáčilo, že nedostal pozvanie na rozhovor v RTVS, hoci Hamran bol oslovený.

Šéfka spravodajstva Mária Hlucháňová reagovala tým, že urobili ďalšiu chybu, keď pozvali na rozhovor Erika Kaliňáka (Smer), ktorý pritom takisto kandiduje v eurovoľbách. „To je moje ďalšie zlyhanie v tejto súvislosti,“ povedala.

„Toto je teatrálne,“ reagoval na ňu Gallo.

Podľa Galla mala RTVS pozvať na rozhovor ministra Kaliňáka a prezidentku. Kritizoval, že RTVS pozvala do relácie Komentáre dňa bývalú premiérku Ivetu Radičovú, pretože tá podľa neho nie je neobjektívna.

Proti predsedovi rady vystúpila členka rady Marta Gajdošíková, ktorá povedala, že rada nemá určovať hostí do diskusií v RTVS. „Nie je to naša kompetencia,“ povedala.Rada RTVS schválila uznesenie, že riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj porušil zákon pri procese zvyšovania platov. Predseda rady Igor Gallo povedal, že nedávajú mediálnemu výboru parlamentu podnet na odvolanie riaditeľa.

O porušení zákona rada rokovala v bode rôzne, v pláne rokovania táto téma dnes nebola.

Poslanci koalície môžu rozhodnutie rady využiť na prípadné odvolanie riaditeľa.

Za uznesenie, že Machaj porušil zákon, hlasovalo 5 zo 8 prítomných členov rady.

Zdroj: DENNIKN


VYHLÁSENIE ŠTRAJKOVÉHO VÝBORU ZAMESTNANCOV A SPOLUPRACOVNÍKOV RTVS

VYHLÁSENIE ŠTRAJKOVÉHO VÝBORU ZAMESTNANCOV 


A SPOLUPRACOVNÍKOV RTVS


Národná rada Slovenskej republiky včera v prvom čítaní schválila vládny návrh Zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Ocitli sme sa tak opäť o krok bližšie k možnosti reálnej deštrukcie princípov verejnoprávneho vysielania, k zániku RTVS a k vzniku Slovenskej
televízie a rozhlasu /STVR/ so silným vplyvom vlády na obsah vysielania, relácie a prácu zamestnancov a spolupracovníkov RTVS.
Všetky politické reálie nasvedčujú tomu, že nová Rada STVR bude pod kontrolou Slovenskej národnej strany, ktorá do kresla ministerky kultúry menovala jednu z ústredných postáv
takzvaných alternatívnych médií. Obávame sa, že z tohto prostredia budú aj niektorí nominanti Rady STVR či takzvanej etickej komisie STVR. A obávame sa, že to bude mať nezvratné dôsledky
nielen pre nás, zamestnancov a spolupracovníkov RTVS, ale bude to mať vplyv aj na povesť Slovenska v zahraničí, či na práva divákov verejnoprávneho vysielateľa.
Podľa včerajších vyjadrení niektorých koaličných poslancov bude mať takzvaná etická komisia zo zákona, možnosť posudzovať nielen pracovné postupy, ale dokonca aj súkromný život novinárov, tvorivých pracovníkov a vlastne všetkých zamestnancov RTVS. Priamo za rečníckym pultom parlamentu sa objavili predstavy aj o kontrolovaní súkromných statusov novinárov či ich vystupovania v osobnom a rodinnom živote. Tieto vyjadrenia vnímame už teraz ako bezprecedentné verbálne zastrašovanie, a obavy z autocenzúry a cenzúry vysielania nového verejnoprávneho vysielateľa naberajú čoraz väčšie rozmery. Obávame sa, že ide o hrozbu zásahu do ústavných práv občanov a že sa to neskončí zamestnancami a spolupracovníkmi RTVS. Obávame sa zvyšovania politickej kontroly celého mediálneho priestoru aj života bežných občanov. Objavili sa už napríklad úvahy o zmene zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Nejde teda len o nás, zamestnancov a spolupracovníkov RTVS, ale aj o práva širokej verejnosti.
RTVS pritom podlieha a vždy podliehala zo zákona kontrole Rady RTVS, Rady pre mediálne služby či nezávislých súdov. Má fungujúcu etickú komisiu a štatút svojich programových pracovníkov. Máme obavy, že posilnenie politickej kontroly novej STVR ohrozí základné
princípy slobodnej tvorby v demokratickej spoločnosti, ako je redakčná nezávislosť, ochrana zdroja informácií, slobodu prejavu či právo na ochranu súkromia a rodinného života tvorivých
pracovníkov RTVS.
Slovné spojenie „normalizácia vzťahov“ po pokuse na atentát na premiéra Roberta Fica, ktorý sme všetci odsúdili, naberá úplne iný rozmer. Včerajšie vystúpenia poslancov zákonodarného zboru ukázali, čo si v prípade verejnoprávneho vysielateľa pod pojmom normalizácia viacerí poslanci predstavujú. Naše obavy a napätie z ďalšieho vývoja našej spoločnosti RTVS rastú.
Ukázalo sa, že odborné výhrady domácich, zahraničných a medzinárodných organizácií parlament nezaujali. Nezaujal ich ani náš list, ktorým sme upozorňovali na riziká nového zákona, ktorý výrazne zmení mediálne prostredie nielen počas vládnutia súčasnej koalície, ale aj v budúcnosti.
#rtvs #stojimprirtvs

22. 5. 2024

NRSR posunula zákon o Slovenskej televízii a rozhlase do 2. čítania

NRSR posunula zákon o Slovenskej 


televízii a rozhlase do 2. čítania

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa má zmeniť na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR). Riaditeľa by mala voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi Ministerstva kultúry (MK) SR. Vyplýva to z návrhu zákona o STVR, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Návrh nerozdeľuje jednu verejnoprávnu inštitúciu zabezpečujúcu televízne a rozhlasové vysielanie, no podľa rezortu kultúry vytvára podmienky na samostatný rozvoj Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. "Prináša vyššiu formu flexibility a zavádza nové prvky a kombináciu verejného a súkromného práva do procesu voľby a odvolávania generálneho riaditeľa inštitúcie i kreovania rady STVR," ozrejmilo ministerstvo.
Zmeny odôvodnilo negatívnymi skúsenosťami vyplývajúcimi z aplikácie zákona o Rozhlase a televízii Slovenska i porovnania skúseností z fungovania verejnoprávnych inštitúcií v zahraničí. "Predložený návrh zákona vychádza tiež z podnetov laickej i odbornej verejnosti apelujúcich k bezodkladnému zlepšeniu plnenia základných funkcií verejnej služby s cieľom vyššej objektívnosti vysielania," priblížilo ministerstvo.
Legislatíva má zmeniť aj názov média. Súčasný podľa rezortu degraduje slovenský národ na región Slovensko. "Namiesto prívlastku 'slovenský', 'slovenská' (aký) označujúci štátotvorný národ je v názve použité územné označenie verejnoprávnych médií Slovenska," podotkol.
Orgánmi STVR majú byť rada a generálny riaditeľ. Rada by mala mať, tak ako doteraz, deväť členov. Zmeniť sa však má spôsob jej kreovania. Minister kultúry má po novom nominovať štyroch členov rady na základe výberového konania, zvyšných piatich má voliť Národná rada SR na základe návrhu parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Funkčné obdobie člena rady má ostať šesťročné.
Rada by mala mať kompetenciu voliť generálneho riaditeľa STVR na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Má mať aj právomoc šéfa, v prípade naplnenia príslušných ustanovení zákona, odvolať. Dňom účinnosti navrhovaného nového zákona má skončiť funkcia súčasného generálneho riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja. Rovnako má s platnosťou nového zákona aj zaniknúť mandát členov súčasnej Rady RTVS.
Poradným orgánom rady má byť deväťčlenná etická komisia. Jej úlohou má byť sledovanie dodržiavania štatútu pracovníkov a spolupracovníkov STVR a iných etických princípov. Členov rady má voliť predseda rady na základe nominačného návrhu subjektov zastupujúcich jednotlivé oblasti, ktoré majú mať v etickej komisii zastúpenie. STVR by mala mať tiež povinnosť v televíznom i rozhlasovom vysielaní zaradiť v čase od 23.30 h do 00.30 h štátnu hymnu SR.
Legislatíva hovorí aj o prvom kreovaní orgánov STVR, keďže má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia. Zákon v prípade financovania STVR rešpektuje aktuálne platný stav - primárnym zdrojom má byť nárokovateľný príspevok vo výške najmenej 0,12 percenta z HDP.


Zdroj: TASR

Udelili Novinárske ceny za rok 2023

Udelili Novinárske ceny za rok 2023

Zoznam víťazov Novinárskych cien

Písaná žurnalistika – investigatívny príspevok
Lukáš Diko, Tomáš Madleňák, Szabolcs Panyi, Lars Bové, Anastasia Morozova, medzinárodný tím novinárov / #Espiomats: Odhalení ruskí špióni a ich aktivity na Slovensku a v Európe (séria) / Investigatívne centrum Jána Kuciaka

Písaná žurnalistika – komentár
Michaela Žureková / Šarlatán zarobil, otec zomrel. Príbeh mojej rodiny, ktorú pohltil svet ezoteriky / SME

Písaná žurnalistika – reportáž
Juraj Mravec / Ľudia z vojny / JÁDU

Písaná žurnalistika – rozhovor
Laura Kellö Kalinská / Advokát Marek Para: Obhajobu Mariana Kočnera neľutujem, do politiky sa nechystám / Aktuality.sk

Písaná žurnalistika – ekonomický príspevok
Konštantín Čikovský / Tento štát môže naozaj skrachovať / Denník E

Audiovizuálna žurnalistika – investigatívny príspevok
Jozef Kubánek / Kamery nad zlato / RTVS

Audiovizuálna žurnalistika – reportáž
Rastislav Striško / Apokalypsa v Turecku – zemetrasenie (séria) / TV JOJ

Audiovizuálna žurnalistika – rozhovor a diskusia
Michal Kovačič / Na Telo 2023 (séria: R. Fico vs. B. Kollár / R. Fico vs. E. Heger / Finálová debata pred parlamentnými voľbami) / TV Markíza

Občianska žurnalistika
Barbora Botošová, Marek Lehocký, Denisa Uherová / Na káve s Barborou / Youtube kanál Barbora Botošová and Friends

Regionálna žurnalistika
Jana Ogurčáková / Má deti, bola vydatá a žije v malom meste. Po tridsiatke si uvedomila, že je lesba / Korzár

Podcast
Eva Frantová, Marek Franko / Reportáž z baní: Ako končí Ficom dotovaný biznis? / SME

Cena za inovatívnu žurnalistiku
Karin Kőváry Sólymos / Deepfake video, ktoré zasiahlo do predvolebnej kampane, šírili Harabin aj Marček. Bolo súčasťou väčšieho plánu? / Investigatívne centrum Jána Kuciaka

Cena otvorenej spoločnosti
Barbora Mareková / Podcast Ľudskosť / SME
Petra Strižková / Príbeh na týždeň – Homofóbia v nás / RTVS

Špeciálna cena – Osobnosť slovenskej žurnalistiky
Martin M. Šimečka / Denník N

Špeciálnu cenu, ktorá bola udeľovaná prvýkrát, osobne odovzdal účastník SNP a bývalý novinár 99-ročný Otto Šimko.

Prítomní si pripomenuli aj pamiatku bývalého šéfredaktora denníka Korzár Jaroslava Vrábľa, ktorý pred dvoma mesiacmi zomrel vo veku 44 rokov.

V jubilejnom, 20. ročníku Novinárskych cien bolo prihlásených 380 príspevkov z viac ako 50 redakcií a portálov. Denník N získal desať nominácií, najviac zo všetkých médií.Prostredníctvom videa sa novinárom na odovzdávaní ocenení prihovorili aj poľská režisérka Agnieszka Holland a filipínska novinárka a držiteľka Nobelovej ceny za mier Maria Ressa.

21. 5. 2024

RTVS otvára 13. ročník festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe 2024

RTVS otvára 13. ročník festivalu rozhlasových rozprávok

 Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe 2024


V utorok 21. mája sa v Piešťanoch otvoria brány 13. ročníka populárneho multižánrového festivalu „Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe“. Festival pripravuje Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, Mestom Piešťany a Mestskou knižnicou mesta Piešťany. Do kúpeľného mesta na rieke Váh tak zavíta rozhlasová rozprávková hra, monologická rozprávka a hra pre mládež spolu s množstvom sprievodných aktivít zameraných na prezentáciu, popularizáciu a súťaž kvality rozhlasovej dramatickej tvorby určenej pre deti a mladého poslucháča.


Festival „Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe“ je zameraný na súčasné deti, ktorých svet sa snaží obohatiť práve prostredníctvom počúvania rozhlasových rozprávok. Úsilím tvorcov je podporiť pozitívny vzťah detí k čítaniu a zvýšiť ich záujem o knihy. V súlade s ideálmi jeho zakladateľa, nedávno zosnulého Jána Uličianskeho – významného spisovateľa, režiséra a dlhoročného dramaturga, festival kladie dôraz na význam slovenskej rozhlasovej a knižnej tvorby pre mladé publikum. Zároveň sa snaží rozšíriť ich obzory o poznatky, ktoré presahujú štandardné školské vzdelávanie. Prostredníctvom rôznorodých multižánrových aktivít adresovaných rodinám s deťmi, školským kolektívom, pedagógom, ako aj širšej kultúrnej verejnosti i samotným tvorcom, poskytuje festival platformu pre odborné hodnotenie a diskusie o podstate a podobách kreativity v rozhlasovom umení zameranom primárne na deti.

Festival, počas štyroch dní od 21. do 24. mája, ponúkne súťažnú prehliadku rozprávok a rozhlasových hier pre mládež vytvorených v Slovenskom rozhlase pre Rádio Devín a Rádio Regina na motívy kníh domácich i zahraničných autorov. Festivalový kolorit, okrem počúvania súťažných titulov, dotvoria aj početné divadelné predstavenia, ilustrátorské workshopy, vernisáže, koncerty i besedy s autormi a inými umelcami, ktorí sa venujú tvorbe pre detského prijímateľa.

Deväť členov odbornej poroty festivalu a tri pätnásťčlenné detské poroty ohodnotia osemnásť rozhlasových diel v troch kategóriách – 1. monologické rozprávky, 2. hry pre mládež, 3. rozprávkové hry.

O víťazstvo v kategórii monologických rozprávok zabojujú diela od Ľubomíra Feldeka: Báječný zverinec, od Juraja Raýmana: Veľké H a malé o..., od Jozefa Lenharta: Chrenovský betlehem, od Petra Karpinského: Krištof, od Arnolda Lobela: Na ceste, od Reného Goscinnyho: Malý Mikuláš cestuje.

O titul najzaujímavejšej rozprávkovej hry súťažia tituly od Juraja Raýmana: Hon na tučniaka, od Barbory Kardošovej: Traja kamoši a fakticky fantastický poklad, od Márie Ďuríčkovej a Zuzany Líškovej: Čierna pani, od Pavla Dobšinského a Vladimíra Hanuliaka: Tri perá z draka alebo čo je dobré a čo zlé, odJeana de la Fontainea a Svetozára Sprušanského: Kolotoč La Fontaine & Cirkus La Fontaine a od Petra Karpinského: Požierači.

O víťazstvo v kategórii najlepšej hry pre mládež zabojujú Rudyard Kipling s príbehom Quiquern, Toňa Revajová s rozhlasovou hrou Johanka, Josef a Karel Čapkovci spolu so Svetozárom Sprušanským s hudobno-dramatickou interpretáciou dramatického diela Zo života hmyzu, Eva Borušovičová s príbehom Dokonalé dieťa, Tereza Oľhová s rozhlasovou adaptáciou detskej knižky Posledný permoník a Jana Wernerová, Peter Kočiš, Jozef Palaščák s rozhlasovou hrou pre mládež s názvom Slovenský raj.

Rozhlasové programové služby budú v úzkom kontakte so svojimi poslucháčmi počas živých vysielaní a verejných nahrávok populárnych programov.

Hneď v prvý deň festivalu, utorok 21. mája, z Villy Zuckmann, ponúkne Rádio Devín rozhovory so zaujímavými hosťami o 14.00 h v relácií Ladenie Rádia Devín so Zuzanou Golianovou, o 16.00 h prinesie Hudobnú mozaiku so Silviou Zvarovou a o 17.00 h v Ars litera ponúkne Hommage à Ján Uličiansky so Zuzanou Belkovou. O 19.00 h z Kursalonu odvysiela Rádio Devín slávnostné otvorenie festivalu s Adrianou Totíkovou, Lukášom Hercom a s hudobným hosťom multiinštrumentalistom Michalom Smetankom.

V stredu o 13.00 h sa opäť z Villy Zuckmann prihlási Rádio Regina Západ s programom Martina Jurča a o 14.00 h to bude Rádio Slovensko spolu s Rádiom Junior.

Vo štvrtok sa program Rádia Regina Západ a Rádia Junior, Čo by bolo, keby sme (ne) museli lúskať tvrdé oriešky?, dočká verejnej nahrávky. Moderovať bude Rozália Vlasková. Tretí deň festivalu, 23. máj, vyvrcholí o 19.00 h v Kursalone slávnostným vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien tvorcom víťazných titulov. Slávnosť na živo vysielanú v Rádiu Devín bude moderovať mladý herec, bývalý člen Detskej rozhlasovej dramatickej družiny Richard Labuda a hudobným hosťom bude kapela The Anyone.

V oddychovej zóne Rádia Junior v Mestskej knižnici v Piešťanoch budú môcť návštevníci festivalu spoznať redaktorov rádia aj maskota Škriatka Breptíka, vyhrať v súťažiach pekné knižky a oddýchnuť si na pohodlných tulivakoch. V sprievodnom programe festivalu nechýbajú ani početné výstavy slovenských a českých ilustrátorov, tvorivé dielne, divadelné dramatizácie, či scénické čítania. Festival zostáva verný charakteru rozhlasového sviatku s pestrými farbami, knihou a najmä detským svetom v hlavnej úlohe.

20. 5. 2024

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS


Zakladateľ servera WikiLeaks Julian Assange sa môže odvolať proti vydaniu do Spojených štátov, rozhodol v pondelok Vrchný súd v Londýne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Washington žiada o vydanie Assangea do USA za údajné sprisahanie po tom, ako zverejnil státisíce uniknutých tajných dokumentov týkajúcich sa aktivít Spojených štátov okolo vojen v Afganistane a Iraku.
Súd už koncom marca rozhodol, že Assange nemôže byť do USA vydaný okamžite. Spojeným štátom dal tri týždne na to, aby poskytli záruky týkajúce sa práv Assangea na základe prvého dodatku americkej ústavy. USA sa zároveň museli zaručiť, že Assange nebude po vydaní odsúdený na smrť.
Vrchní sudcovia londýnskeho súdu v pondelkovom verdikte uviedli, že záruky poskytnuté Washingtonom neboli dostatočné a preto povolia, aby mohol Assange v odvolacom procese pokračovať. Podľa nich má totiž dôvod napadnúť príkaz vlády Spojeného kráľovstva na vydanie do USA.
Ak by sudcovia rozhodli v prospech vydania, Assangeove právne možnosti v Británii by sa vyčerpali. Jeho právnici sa v takom prípade chceli okamžite obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva so žiadosťou o vydanie núdzového príkazu na zablokovanie deportácie.
Assange sa proti vydaniu do USA bráni už viac než desať rokov. Sedem rokov strávil na veľvyslanectve Ekvádoru v Londýne, posledných päť rokov v prísne stráženom britskom väzení Belmarsh.
Veľké mediálne organizácie, obhajcova slobody tlače či napríklad aj austrálsky parlament odsudzujú stíhanie Assangea na základe amerického zákona o špionáži z roku 1917, ktorý nikdy predtým nebol za zverejnenie tajných informácií použitý.
Internetový vyhľadávač Google, ktorý vlastní americká spoločnosť Alphabet, investuje 1 miliardu eur do rozšírenia svojho dátového centra vo Fínsku. Cieľom je podporiť rast svojho podnikania v oblasti umelej inteligencie (AI) v Európe. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Veľa dátových centier sa nachádza v severských krajinách. Prilákali ich tam chladnejšia klíma, dostupné zdroje obnoviteľnej energie aj daňové úľavy.
Susedia Fínska, Švédsko a Nórsko, sú však čoraz kritickejší voči ich hosťovaniu. Niektorí odborníci tvrdia, že severské krajiny by mali využívať svoju obnoviteľnú energiu na produkty, ako je výroba tzv. zelenej ocele, ktorá by im mohla priniesť vyššiu nadhodnotu.
Kapacita veternej energie vo Fínsku sa však v uplynulých rokoch zvýšila tak rýchlo, že počas veterných dní ceny klesli do záporných hodnôt, ukazujú štatistiky z priemyslu. Konkrétne, len v roku 2022 stúpla o 75 % na 5677 megawattov. Fínsko má tak stále k dispozícii dostatok obnoviteľnej energie aj pre dátové centrá. Google získava veternú energiu v krajine na základe dlhodobých zmlúv.
Analytici sa domnievajú, že spotreba energie v dátových centrách sa výrazne zvýši v dôsledku rýchleho rastu využívania AI. Aj Google uviedol umelú inteligenciu ako jeden z dôvodov svojho investičného rozhodnutia, spolu s dátovým centrom Hamina vo Fínsku, ktoré funguje na 97 % z obnoviteľných zdrojov.
"Teplo vychádzajúce z nášho fínskeho dátového centra bude presmerované do siete diaľkového vykurovania v neďalekej Hamine, ktorá pokrýva miestne domácnosti, školy a budovy verejných služieb," uviedol Google vo vyhlásení. Dodal, že jeho cieľom je dosiahnuť do roku 2030 čisté nulové emisie vo všetkých svojich prevádzkach a hodnotovom reťazci.
Okrem investícií vo Fínsku americký internetový vyhľadávač a cloudový gigant minulý mesiac oznámil, že vybuduje nové dátové centrá v Holandsku a Belgicku.
Copyright  © TASR 2024

 

Skvelá správa pre fanúšikov slovenského stand-upu. Voyo pripravuje špeciál s komikom Joe Trendym

Skvelá správa pre fanúšikov slovenského stand-upu. Voyo pripravuje špeciál s komikom Joe Trendym

Nakrúcanie programu je naplánované na pondelok 20. mája 2024 a fanúšikovia stand-up comedy žánru môžu byť aj tentokrát jeho súčasťou. Lístky sú už teraz dostupné v predaji.


Streamovacia služba Voyo pokračuje v prípravách samostatných Voyo Špeciálov s vynikajúcimi slovenskými stand-up komikmi. Najnovším prírastkom do knižnice obľúbených programov bude špeciál s názvom Joe Trendy: Prečo práve ja? Nakrúcanie programu je naplánované na pondelok 20. mája 2024 a fanúšikovia stand-up comedy žánru môžu byť aj tentokrát jeho súčasťou. Lístky sú už teraz dostupné v predaji.

Prečo práve ja? Túto otázku kladie komik Joe Trendy sám sebe celý svoj život, pretože ten mu pripravuje situácie, ktoré si ju doslova pýtajú. Či už ide o návštevu u lekára, konverzáciu s rodinou, priateľmi, v práci alebo s manželkou Simonou, ktorá si svojím jedinečným stand-upom Donaha! z produkcie Voyo podmanila celé Slovensko. Odpovede na otázky, ktoré mu život často nechce dať, bude hľadať práve vo svojom Voyo Špeciáli.

Joe Trendy, vlastným menom Teodor First, je slovenský stand-up komik, scenárista a podcaster. „Myslím si, že každý stand-up komik, ktorý to myslí vážne, má ambíciu, že raz bude mať svoju vlastnú stand-up comedy s veľkou produkciou. Ja sa teším, že Voyo popri ostatných skvelých slovenských stand-up komikoch, oslovilo práve mňa. Špeciály, ktoré mali na Voyo Simonka, Zitron a Samo Trnka sú veľmi pekne natočené, samozrejme, aj obsahovo fantastické. Dúfam, že sa aj mne podarí zaradiť medzi nich. Diváci sa môžu tešiť na môj životný príbeh, ako sa z chlapca z Oravy, čo hral na husliach a sníval o tom, že bude hrať v NBA, stal manžel a moderný otec. A popritom sa mu v živote udiali veci, pri ktorých sa musí pýtať ‚Prečo práve ja?‘,“ hovorí komik Joe Trendy.

Voyo Špeciály žánru stand-up comedy sa na Voyo tešia veľkej popularite. „Veľmi ma teší, že si predplatitelia Voyo obľúbili naše čisto slovenské Voyo Špeciály v podobe veľkých celovečerných vystúpení najobľúbenejších domácich stand-up komikov. Pokračujeme preto v ich produkcii a po Simone, Jakubovi Zitronovi Ťapákovi a Samovi Trnkovi sa tentoraz divákom a diváčkam so svojím špeciálom predstaví talentovaný Joe Trendy. Ďalšia porcia skvelej zábavy dorazí na Voyo už v priebehu tohto leta,“ povedala Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza a Voyo. Okrem spomínaných čisto slovenských stand-upov nájdete na Voyo aj vynikajúce české stand-upy Ondřej Sokol: Celebrity, či Kozub: Bez urážky!

Nakrúcanie stand-up comedy Prečo práve ja? sa bude konať už v pondelok 20. mája 2024 v Starej tržnici v Bratislave a fanúšikovia dobrej zábavy môžu byť pri tom. Pripravené sú dve predstavenia o 17.00 hod. a o 20.00 hod. Hosťami, ktorí rozhodne pobavia, budú skvelí komici Šimon Ferstl a Matej Makovický. Fanúšikovia nájdu vstupenky už teraz v predaji v sieti Ticketportal. Voyo Špeciál Joe Trendy: Prečo práve ja? prinesie Voyo počas leta tohto roka.

19. 5. 2024

Zomrel Pavol Fükö

 

Zomrel Pavol Fükö


Pavol-Fükö-archív

V Československej a neskôr Slovenskej televízii pracoval takmer štyri desaťročia. RTVS so zármutkom prijala správu, že vo veku nedožitých 85 rokov zomrel režisér, scenárista, hudobný redaktor a dramaturg Pavol Fükö (16. 7. 1939 – 17. 5. 2024), ktorý pracoval v Československej a neskôr Slovenskej televízii takmer štyri desaťročia.

Tvoril v čase zlatej éry Slovenskej televízie, keď vznikali mnohé zábavné relácie. Podpísal sa pod mnohé hudobné, zábavné, duchovné a dokumentárne programy. Poznáme ho z hudobných a zábavných formátov ako boli Melodické kontrasty (1982), Fašiangová veselica (1984), Štefanská veselica (1985), Bál s Malokarpatskou kapelou (1987), ale aj Dobrý večer, pokoj stály (1989), Betlehemský večný salaš (1991), Zahrajte mi takúto (1996), A teraz tú moju (1997).

V posledných rokoch na dôchodku sa venoval písaniu kníh, v ktorých reflektoval svoje životné postoje a spomienky na televíznu tvorbu. Zmapoval rôzne udalosti a historky z prostredia Slovenskej televizie, kde opísal televízne zákulisie s rozličnými postavami a postavičkami.

25507590
Zdroj: RTVS

NEDEĽNÉ REZNE A KÁVA

   NEDEĽNÉ REZNE A KÁVA

TA3 V politike v nedeľu o 11.00:

Rozprávať sa budeme o:

  • Atentát na predsedu vlády

Hosťami budú:

  • Andrej Danko (predseda SNS)
  • Milan Majerský (predseda KDH) 

O 5 minút 12, naživo v nedeľu od 11:55 h, Jednotka a vo vysielaní RTVS:24.

RTVS vzhľadom na aktuálnu a mimoriadnu spoločenskú situáciu pristúpila k zmene dramaturgie víkendových diskusných relácií, V záujme ukľudnenia situácie a s cieľom poskytnúť pohľad odborníkov na aktuálne dianie si RTVS pozvala do relácie O 5 minút 12 hostí z oblasti politilógie, biomedicíny, sociológie. Z tohoto dôvodu, sa RTVS rozhodla aj pre iného moderátora, p. Gudiaka. Marek Makara je naďalej jedným z moderátorov o 5 minút 12.

Hostia:


  • Zuzana Kusá, vedecká pracovníčka Sociologického ústavu SAV
  • Silvia Pastoreková, generálna riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV
  • Miron Zelina, psychológ, pedagóg a odborník na vzdelávanie
  • Karol Lovaš, pedagóg, Inštitút komunikačných štúdií a žurnalistiky UK v Prahe
Po bezprecedentnom útoku v Handlovej skončil premiér Robert Fico v nemocnici a musel absolvovať niekoľkohodinovú operáciu. Politici vyzývajú na zdržanlivosť pri vyjadreniach, prezidentka s Petrom Pellegrinim chcú zorganizovať stretnutie predsedov všetkých parlamentných strán v Prezidentskom paláci. Hovorí sa ale aj o možných zlyhaniach ochranky či SIS. Nielen o tom, ale aj o aktuálnom politickom dianí a priebehu vyšetrovania sa bude už túto nedeľu 19. mája 2024 moderátor Michal Kovačič rozprávať v relácii Na telo s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD).

A o tom, aké dopady môže mať udalosť na spoločnosť, ako jej priniesť upokojenie a vyhnúť sa prípadnej eskalácii, budú v druhej časti relácie diskutovať psychológ profesor Anton Heretik a teológ Daniel Pastirčák.Relácia Na telo sa tradične začína o 13:00 hod. na obrazovkách TV Markíza a na webe TVNOVINY.sk.