27. 11. 2004

Taká drobnosť.

Taká drobnosť. V roku 2004 vytvorila novú web stránku a poskztla pre STV svoj Content managment system ChilOut Publisher spoločnosť fatchilli.com . Išlo o pozitívnu zmenu, predovšetkým z hľadiska designu webu, ktorý získal na atraktivite, príťažlivosti a zo začiatku aj na prehľadnosti. Zarážajúcou časťou je však videoarchív . Ten je vraj pre STV platenou službou - 150 korún za minútu pre spoločnosť fatchilli.com . Skúsme len tak spočítať, aké náklady s tým STV ročne asi má: Detské správy 39.000 Ľadové minútky 20.000 O 5 minút 12 234.000 Odpovede z obrazovky 124.800 Reportéri 93.600 Správy a komentáre 234.000 Správy STV 821.250 Góly body sekundy 164.250 Spolu: 3.836.800 SKK Ceny sú odhadované No, neoplatilo by sa kúpiť na videoarchív vlastný systém, zamestanať webmastra / veď ho majú / , ušetriť na prenose dát alebo kaziet ? A, navyše by videoarchív nebol natoľko obmedzený Možno sa mýlim, ale iné informácie neexistujú. A outsourcing nebýva vždy efektívnou záležitosťou. Iba jednoduchšou. O designe a contente až v januári.

26. 11. 2004

Pozitíva v STV, alebo netreba byť taká negativistická sviňa

Pozitíva v STV, alebo netreba byť taká negativistická sviňa Spravodajstvo sa zlepšuje Z mojich článkov vraj srší len závisť. Síce je to možné, človek je predsa len človek a je to jeden z permanentných hriechov, ktoré páchame. Ale moje články nie sú o závisti a zlobe, ale o snahe o diskusiu. Ak sa nediskutuje , potom víťazí demagógia. Ale nechajme tých, ktorí sú blahoslavení duchom a poďme sa pozrieť aj na niečo zaujímavejšie. Sú to niektoré pozitívne krôčiky v STV. Je možné, že vedenie STV číta pripomienky členov rady alebo tlačené médiá ? Alebo aspoň dostáva monitoring na stôl ? To posledné určite. Všetko je možné. Aspoň v spravodajstve sa vyskytli nové prvky, ktoré ho začali meniť . Asi by sme si veľmi fandili, ak by to bolo iba vďaka externej kritike, skôr spravodajstvo sama vylepšila skupina profesionálov . Ktoré zmeny sme zaznamenali ? V hlavných Správach STV sa začala sčasti začala ujasňovať koncepcia radenia správ Používanie jimmy jibu sa obmedzilo , viac sa používa detail na moderátora , čo neodvádza pozornosť diváka, Počasie , ktoré bolo na STV už takmer neriešiteľným problémom, si začalo v spravodajstve hľadať svoju tvár. Konečne sa našlo čiastočné riešenie s menej využívanou obrazovkou . Ešte stále chýba odborný komentár a všetko to, čo v bežnom a priemernom spravodajstve je. Správy majú ustálenejšiu vizuálnu podobu i spôsob snímania v štúdiu, príspevkov je menej a lepčích a na moderátora sa dé konečne aj sústrediť. Dúfajme, že obrazová stránka príspevkov sa zlepší , keď konečne bude plne fonkčný systém Provys. Určite sa na Stav spravodajstva pozrieme ešte pred koncom roka. Bravo za 15 rokov po Slovenská televízia sa k 15 výročiu Novembra pochlapila. Prvý krát od nástupu Richarda Rybníčka sme mali možnosť vidieť koncepčnú prípravu vysielania i práce s archívom, a akvizíciami ktorá sa tiahla celým týždňom. Dve veci chýbali, vlastný pohľad na realitu Novembra / i z hľadiska STV- isto by bolo zaujímavé sledovať výpovede jednotlivých aktérov, veď išlo o mocenský nástroj KSS/ . Druhým negatívom, ktorý si zavinila STV sama ,bola slabšia propagácia Dvojky, keďže došlo k prísnemu oddeleniu od Jednotky. Ani reklamou v printoch sa nevyznamenala. A mienkotvorné denníky, od ktorých by som to očakával, o tomto počine STV neinformovali. Škoda. Bolo sa na čo pozerať. Inšô Domáca horúčka... Šokovala, nie obsahom, ten je dostatočne plytký, ale sledovanosťou a share. Hlavne ich skokom. Domáca horúčka so Zuzanou Belohorcovou dosiahla sledovanosť 17,3 % a podiel na trhu 32,7 %. Relácia Knockout na Markíze mala podiel 26,4 % a Inkognito na TV JOJ 19,53 %. Otázne je, čo to robí na STV ? Či sú „celebrity“ ako Maiga, Jadranka a Belohorcová tými hodnotami, ktoré by STV mala / mohla / divákom ukázať a to aj v menej bezduchej relácii. Ale ten share- nechápem. Tak , ako nechápem prehru Gladiátora oproti VILOmeninám. Možno to bolo témou VILOmenín.. Ale Gladiátor mal najväčšiu publicitu a je to doposiaľ najväčší blockbuster na obrazovkách slovenských televízií v roku 2004. Asi bude treba viac rozmýšľať o divákovi a programmingu. Aj keď film dosiahol sledovanosť 23,1 % a podiel na trhu 44 %, čím sa stal najsledovanejším filmom STV od spustenia peoplemetrov. Ozaj , neviete aké práva na a na aké obdobie kupuje STV akvizičné tituly? Odpoveď neskôr.

23. 11. 2004

Medzi nebom a zemou

Medzi nebom a zemou Na najbližšiu schôdzu NR SR, ktorá začne 30.11. je zaradený aj bude bod č. 66 - Voľba člena Rady STV Pozrime sa kto kandiduje, pretože je celkom možné, že jeden/jedna z nich bude možno hájiť verejný záujem v oblasti TV programovej služby. Kandidáti sú radení v abecednom poradí a uvádzame tu iba tie skutočnosti, ktoré nie sú v priloženej parlamentnej tlači 933, ktorá je navyše v systéme označená takto : Parlamentná tlač nebola nájdená v systéme ! 1. Doc. PaedDr. René Bílik, CSc.poslanec mestkej samosprávy v Pezinku za OKS (Občianska konzervatívna strana so sídlom-Žabotova 2, 811 04 Bratislava), člen dozornej rady TV Pezinok, s.r.o.. 2. Mgr. Bohumír Bobocký - MK SR 3. ThLic. Marián Gavenda, hovorca KBS Stránka KBS - je zaujimava - osobitne program, v ktorom je aj kapitola venovaná médiám. Viď príloha 4. Mgr. Danica Rísová, bývalá redaktorka STV 5. JUDr. Peter Škultéty, člen Ústrednej volebnej komisie do Eurovolieb za Koalíciu Hnutie za demokraciu, Ľudová únia, o.i. spoločník a konateľ vydavateľstva Nový Slovák s.r.o. Priloha- zo stranky KBS- www.rcc.sk/kbs/ - Výňatky. Niektoré ciele sú vskutku zaujímavé. 1.6 Masmédiá – prostriedky spoločenskej komunikácie 1.6.2 Ciele e) kvalitne personálne obsadiť Odbornú redakciu náboženského vysielania SRo aProgramové centrum duchovného života STV; f) nájsť spôsob na oficiálny vplyv KBS pri menovaní šéfov týchto inštitúcií (vsuvka do zákona o STV a SRo, zmluva medzi KBS, ERC a týmito inštitúciami, vhodná forma „kánonickej misie a pod.); h) dosiahnuť častejšie zaraďovanie správ zo života Cirkvi do spravodajstva verejnoprávnych inštitúcií; i) šírenie kresťanských myšlienok a programov s duchovným zameraním do práce iných redakcií v STV a Sro; r) presadiť do zákonov o Radách (Rada pre vysielanie a retransmisiu, Rada STV, Rada SRo) možnosť delegovania kandidáta Cirkvi (v spolupráci s ERC) s) zakomponovať do dielčích zmlúv medzi Svätou Stolicou a SR právo na vlastné médiá a povinnosť štátu podpory a umožnenia celoslovenskej pôsobnosti; t) vydať zoznam schválených katolíckych periodík;

22. 11. 2004

STV=300.000.000. ZISKU

STV=300.000.000. ZISKU Správa z tlače, 2003 : Krízový manažment STV odhaduje, že v roku 2004 by hospodárenie verejnoprávnej televízie mohlo skončiť so ziskom 300 miliónov korún. Rozpočet na rok 2004, schválený Radou STV počítal s vyrovnaným rozpočtom. Jeho súčasťou však neboli nálady ako nutné investície, prehraté súdne spory, dokončenie oddĺženia, z ktorých posledné dve mali byť základom na stabilizáciu inštitúcie. Domnievam sa, že Rada STV, spolu s manažmentom podcenili situáciu, ktorá sa teraz prejavuje rapídnym znižovaním výroby a vysielania schválených typov programov a šetrením na nesprávnom mieste- na ľuďoch, ktorí vytvárajú programovú službu STV. STV od 2. štvrťroku je z hľadiska hospodárskeho výsledku v strate. V Správe GR STV, ktorú predložil v auguste t.r. sa to neprejavilo, pretože namiesto „Správy za II. štvrťrok 2004“ predložil správu za 1. polrok, čím sa strata vďaka prvému štvrťroku zakamuflovala, či skôr účtovne premenila na zisk 587 tis. Sk. V súvislosti s neplnením výnosov z Koncesionárskych poplatkov si treba položiť otázku, či STV pri zostavovaní plánu na rok reálne odhadla ich výšku, pretože výkyvy nie sú až tak dramatické, pretože štvrťročné rozdiely sa pohybujú v rozpätí okolo 2,5%. Ďaleko väčšie rozdiely medzi štvrťročnými výnosmi predstavujú príjmy z Reklamy. Rozdiel medzi maximom a minimom tvorí až 70,5%. Podľa správy Dozornej komisie STV, ktorá odznela na zasadnutí Rady STV 16.11.2004 dcérska spoločnosť TV KE kúpila od STV reklamný vysielací čas a ten potom predala druhej dcérskej spoločnosti 1.2 media, s.r.o.. Teoreticky týmto spôsob mohla STV v II. štvrťroku vykázať vyššie výnosy z Reklamy a znížiť tým stratu. Na margo 300 miliónového zisku – tá informácia sa použila účelovo ako PR a zalepila neinformovaným ministrom a poslancom ústa. Možno ch majú doteraz plné. Len aby potom tie ústa neotvárali. Od úžasu... Vývoj Hospodárskych výsledkov Výnosy I.Q 443 906 000 Výnosy II.Q 518 693 000 Výnosy III.Q 452 360 000 Náklady I.Q 435 339 000 Náklady II.Q 526 673 000 Náklady III.Q 503 859 000 Hospodársky výsledok I.Q 8 567 000 Hospodársky výsledok II.Q -7 980 000 Hospodársky výsledok III.Q -51 499 000 STV od 2. štvrťroku je z hľadiska hospodárskeho výsledku v strate. V Správe GR STV, ktorú predložil v auguste t.r. sa to neprejavilo, pretože namiesto „Správy za II. štvrťrok 2004“ predložil správu za 1. polrok, čím sa strata vďaka prvému štvrťroku zakamuflovala, či skôr účtovne premenila na zisk 587 tis. Sk. V súvislosti s neplnením výnosov z Koncesionárskych poplatkov si treba položiť otázku, či STV pri zostavovaní plánu na rok reálne odhadla ich výšku, pretože výkyvy nie sú až tak dramatické, pretože štvrťročné rozdiely sa pohybujú v rozpätí okolo 2,5%. Ďaleko väčšie rozdiely medzi štvrťročnými výnosmi predstavujú príjmy z Reklamy. Rozdiel medzi maximom a minimom tvorí až 70,5%. Podľa správy Dozornej komisie STV, ktorá odznela na zasadnutí Rady STV 16.11.2004 dcérska spoločnosť TV KE kúpila od STV reklamný vysielací čas a ten potom predala druhej dcérskej spoločnosti 1.2 media, s.r.o.. Teoreticky týmto spôsob mohla STV v II. štvrťroku vykázať vyššie výnosy z Reklamy a znížiť tým stratu. Ale to sú len také špekulácie.

AD STV vysiela 24 hodín denne

STV vysiela 24 hodín denne Začiatkom tohto roka manažment STV nevedel presne povedať, či tento rok spustí nepretržitú programovú službu. V noci z 11. na 12. novembra prešla Dvojka STV na nepretržité – 24 hodinové vysielanie. Prvý kanál STV spustil 24 hodinové vysielanie v polovici októbra, v piatok 15. 10. či ide o pokus. To nevieme, hoci na Rade STV tá otázka zaznela, ale bez odpovede. Možne právne aspekty: Vedenie STV postupovalo v rozpore so schválenou TVŠ - programovým plánom a bez súhlasu Rady STV. Zásadný krok pre históriu Slovenskej televízie bol realizovaný bez akéhokoľvek informovania rady alebo verejnosti zo strany STV. O danej skutočnosti informovalo len portál www.medialne.sk. Vo všeobecnosti si televízny vysielatelia nočnými reprízami (čo platí najmä v prípade STV a Jednotky zvlášť) pomáhajú dodržiavať tzv. európske kvóty ktoré prikazujú nadpolovičnú väčšinu odvysielaných hodín venovať európskej produkcii. V prípade STV sa tým vylepšuje bilancia podielu programov vo verejnom záujme a zvyšuje časovo limitovaný podiel vysielania reklamy. Ekonomické aspekty: Vysielanie oboch okruhov sa v tomto roku rozšíri z plánovaných 14 508 hodín o ďalších takmer 500 hodín. V prípade Jednotky o 2 hodiny denne a Dvojky 7 hodín denne. Zavedenie 24 hodinového vysielania na obidvoch okruhoch bude stáť platiteľov koncesionárskych poplatkov iba do konca roka 2004 cca 12 mil. Sk za šírenie signálu a ďalšie milióny korún budú predstavovať náklady za energiu, mzdy a iné prevádzkové náklady. V nočnom vysielaní sa objavujú zatiaľ zacyklené reprízy starších vydaní magazínov ktoré STV v minulosti, alebo v súčasnosti vysielala. STV tak vyplní väčšie programové okná ktoré by musela inak často nákladne zapĺňať inými programami, napríklad inými titulmi vlastnej tvorby či akvizičnými titulmi, a to z hľadiska programového rozpočtu za pomerne nízke náklady. Skutočnú efektívnosť a hospodárnosť 24-hodinového vysielania na obidvoch kruhoch bude možné posúdiť až v závislosti na porovnaní týmto spôsobom zvýšeného podielu na trhu, príjmov z reklamy so zvýšenými nákladmi na vysielanie. Zvýšiť podiel sledovanosti a tým aj podiel na reklame je možné aj iným, ďaleko efektívnejším a kultúrnejším spôsobom. Objem vysielania (I.-III. Q 2004) v hod. 11 129 Náklady na šírenie signálu (I.-III. Q 2004) tis. Sk 265 315 Priemer na 1 hod. tis. Sk 24 Nárast vysielania v hod. 497 Finančný dopad nárastu vysielania tis. Sk 11 849 STV možno neprekročí ročný plán nákladov na šírenie programovej služby, avšak automaticky to neznamená, že dodrží zákonom stanovenú maximálnu hospodárnosť a efektívnosť použitia verejných prostriedkov, ako jej to ukladá zákon o Slovenskej televízii. Celamko ďakuje Veci verejnej za podklady

Plnenie programov vo verejnom záujme

Plnenie programov vo verejnom záujme Programovú službu STV má tvoriť väčšinový podiel programov vo verejnom záujme. Žiaľ, generálny riaditeľ za rok 2004 ani raz nepredložil výboru správu o tom, ako si STV plní túto povinnosť. Chvalabohu, v auguste poskytol členom rady STV štatistický prehľad, ako si STV plní programovú službu a osobitne, aký podiel tvorí program vo verejnom záujme. Žiaľ, musím konštatovať, že STV nedodržuje zákonom stanovené povinnosti. V zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii sa za hlavnú činnosť STV považuje „vysielanie väčšinového podielu programov vo verejnom záujme“. Rovnakú povinnosť STV ukladá aj ustanovenie aj zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii, kde sa v § 18, ktorý určuje „Osobitné povinnosti vysielateľa na základe zákona“ v ods. 2 písm. d) uvádza, že vysielateľa na základe zákona je povinný „zabezpečiť rôznorodú skladbu programov, najmä väčšinový podiel programov vo verejnom záujme,“. Predpokladáme, že sa zhodneme na tom, že väčšinový podiel znamená nadpolovičný, čiže viac ako 50% celkového vysielacieho času. Ďalej v zmysle ustanovenia § 3 písm. h) uvedeného zákona sa za program vo verejnom záujme považuje program, ktorý je zameraný na uspokojovanie informačných a kultúrnych potrieb poslucháčov alebo divákov na území, ktoré vysielateľ svojím signálom pokrýva; je to najmä: 1. program pre maloletých zameraný na vzdelávacie, výchovné a informačné účely, 2. spravodajstvo, 3. program zameraný na vzdelávanie a výcvik, vedu a výskum, 4. program, ktorý poskytuje právne a iné informácie, podporuje zdravý životný štýl, ochranu prírody, ochranu životného prostredia, ochranu života, zdravia a majetku a bezpečnosť na cestách, 5. program, ktorý prezentuje kultúru s dôrazom na slovenskú národnú kultúru a kultúru národnostných menšín a etnických skupín, ich život a názory, 6. program, ktorý prezentuje náboženskú činnosť, 7. program, ktorý je určený skupinám občanov v sociálnej núdzi. V uvedenom výpočte programových typov nenájdete zmienku o vysielaní športových relácií alebo prenosov, a to z jednoduchého dôvodu – športové programy nie sú vzhľadom na svoj komerčný potenciál považované za program vo verejnom záujme. Vzhľadom na vyššie uvedené považujem za svoju povinnosť urobiť korekciu v odpočte Podielu programu vo verejnom záujme vo vysielaní STV za I. polrok 2004, ktorý bol členom Rady STV rozposlaný elektronicky v auguste t.r. a vypustiť z neho vysielanie označené ako „šport“. Zároveň s tým, ale musím konštatovať, že po tejto úprave Slovenská televízia si neplní povinnosti, ktoré jej ukladajú v úvode citované ustanovenia. Poznámka na záver: Základným poslaním STV je poskytovanie programovej služby, pričom za hlavnú činnosť sa považuje vysielanie väčšinového podielu programov vo verejnom záujme. Uvedenú činnosť má televízia poskytovať z hľadiska priestoru na obidvoch programových okruhoch a z hľadiska času kontinuálne, t.j. priebežne.

Skutočné plnenie :

Celková vysielacia plocha 7 468,1 t.j. 100%

Z toho : Program vo verejnom záujme 3 562,6 , t.j. 47,7%

V prípade, ak zarátame do odpočtu STV aj podiel spravodajstva na druhom vysielacom okruhu (329 hodín vrátane repríz), ešte stále nedosahuje podiel programu vo verejnom záujme vo vysielaní STV za I. polrok 2004 zákonom stanovenú nadpolovičnú väčšinu.