V dňoch 28. - 30. marca sa v priestoroch Slovenského rozhlasu uskutočnil 11. ročníkbienále Grand Prix Svetozára Stračinu. Do súťaže sa prihlásilo až 32 nahrávok z 12 krajín. Vo štvrtok 30. marca boli na galakoncerte v budove Slovenského rozhlasuvyhlásení víťazi a odovzdanéocenenia. Víťazom sa stala nahrávka Smútok (Sadness) Poľského rozhlasu, RTVS si odniesla vedľajšiu cenu za najlepšiu kolekciu nahrávok.

Ambíciou súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu je podporovať tvorbu nahrávok tradičného a spracovaného hudobného folklóru prezentovaných členmi Európskej vysielacej únie, podporovať medzinárodnú výmenu v oblasti hudobného folklóru, podporovať výmenu teoretických, technických a odborných skúseností na medzinárodnej úrovni v oblasti hudobného folklóru. O víťazoch tento rok rozhodovala medzinárodná porota zložená zo siedmych členov – Prof. Bernard Garaj (predseda poroty, Slovensko), Jaroslav Kneisl (Česká republika), Ivo Heinloo (Estónsko), Mihai Anghel (Rumunsko), Tatiana Jaško (Srbsko), Milan Rendoš (Slovensko) a Kateryna Honcharuk (Ukrajina).

11. ročník bienále uzavrel vo štvrtok 30. marca galakoncert vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Počas večera boli vyhlásené výsledky súťaže a odovzdané ocenenia. Ocenenie Grand Prix Svetozára Stračinu získala nahrávka Smútok (Sadness) PLPR – Poľského rozhlasu. Päť vedľajších cien si odniesli:

Vedľajšia cena za najlepší interpretačný výkon – huslistka Anna Ekborg

Polska podľa Timasa Hansa (Polska After Timas Hans), Švédsky rozhlas

Vedľajšia cena za najlepšiu technickú úroveň nahrávky

Morsis (Morsis), Švédsky rozhlas

Vedľajšia cena za najkreatívnejšie hudobné spracovanie

Láska, Bože, láska (Love, Oh Love), Český rozhlas

Vedľajšia cena za najlepšiu nahrávku ľudovej hudby v pôvodnej forme

Khasanbegura (Khasanbegura), Verejnoprávny vysielateľ Gruzínska

Vedľajšia cena za najlepšiu kolekciu nahrávok

RTVS - Rozhlas a televízia Slovenska