1. 6. 2024

RTVS si vo vysielaní pripomenie 100. výročie úmrtia Franza Kafku


RTVS si vo vysielaní pripomenie

 100. výročie úmrtia Franza Kafku

Sto rokov od úmrtia Franza Kafku uplynie v pondelok 3. júna. Jedného z najvýznamnejších prozaikov svetovej literatúry 20. storočia si RTVS pripomenie v rozhlasovom aj televíznom vysielaní. TASR o tom informovala PR manažérka Ivana Zečevič.
Televízna Dvojka venuje priestor významnému spisovateľovi židovského pôvodu, ktorý sa narodil a žil v Prahe, v pondelok 3. júna o 22.00 h, kedy odvysiela reprízu adaptácie slávneho románu Proces v réžii Orsona Wellesa. "Franz Kafka začal tento román písať v júli 1914, po zrušení zásnub však písanie prerušil, na krátko sa k nemu vrátil, ale napokon ho nedokončil. O jeho vydanie sa postaral Kafkov priateľ Max Brod, ktorý proti želaniu samotného autora, aby román a iné nevydané písomnosti spálil, urobil presný opak," približuje telerozhlas vydanie diela Proces v roku 1925.
Rádio Devín ponúkne od 3. do 7. júna o 6.00 h v Čítaní na pokračovanie Kafkove Poviedky. Sú medzi nimi napríklad tituly V trestaneckej kolónii, Ortieľ a Umelec hladovky a o 18.30 h to budú Kafkove Listy Milene. "Práve Milena Jesenská bola jeho blízkou priateľkou," pripomína vysielateľ k výberu z ich korešpondencie. Počas piatich večerov o 22.30 h v relácii Čítanie na pokračovanie ponúkne aj jedno z najznámejších Kafkových diel Premena, poviedka zaznie v interpretácii Petra Rúfusa.
Rozhlasový týždeň s Kafkom vyvrcholí 9. júna o 19.00 h Hrou na nedeľu, v ktorej odznie Kafkov Proces. Spisovateľ v ňom dostáva svojho hrdinu Jozefa K. do situácie, ktorá odráža pocity vyhostenia, absurdity, či prázdnoty a odcudzenia. Priemerný bankový úradník sa jedného dňa dozvedá, že je zatknutý pre akýsi nejasný zločin a stáva sa súčasťou veľmi čudného súdneho pojednávania, ktoré z neho urobí vinníka a väzňa, hoci v skutočnosti nie je a nikdy nebude uväznený. "Súkolie súdnej mašinérie ho však rozdrví a na konci ostáva už len metaforický obraz absurdnosti a totálneho odcudzenia, ktoré charakterizujú každý jeden ľudský život," dodáva RTVS.

30. 5. 2024

Časť zamestnancov TV Markíza vstúpila do štrajkovej pohotovosti


Časť zamestnancov TV Markíza


 
vstúpila do štrajkovej pohotovosti

Časť zamestnancov TV Markíza vstúpila vo štvrtok do štrajkovej pohotovosti. Informujú o tom na sociálnej sieti. Vysvetľujú, že ich krok je reakciou na to, že vedenie televízie nenaplnilo ich požiadavku písomne deklarovať pokračovanie diskusnej relácie Na telo s rovnakým moderátorom i slobodnou dramaturgiou. Manažmentu predložili ďalšie požiadavky, pri nesplnení ktorých avizujú ostrý štrajk.
Vo štvrtkovom vyhlásení konštatujú zásahy do spravodajstva i politických diskusií. "Pracovné podmienky zamestnancov a spolupracovníkov spravodajstva sú neuspokojivé, predovšetkým z dôvodu významných prekážok riadneho a nestranného výkonu práce redaktorov," uvádzajú.
Manažment žiadajú, aby sa do piatich dní písomne zaviazal, že k týmto zásahom dochádzať nebude. Rovnako žiadajú vedenie, aby verejne deklarovalo, že spravodajstvo a politické diskusie bude televízia vysielať "slobodne, objektívne a nestranne, bez ohľadu na to, či sa v ňom vládna moc ukáže v pozitívnom, alebo negatívnom svetle". Upozorňujú, že sú ochotní zotrvať a stupňovať svoj tlak. "Ak vedenie nesplní naše požiadavky, sme pripravení prvýkrát v histórii tejto spoločnosti vstúpiť do ostrého štrajku," vyhlásili.
Vedenie televízie Markíza vo štvrtok oznámilo, že nevyhovie pondelkovej (27. 5.) výzve skupiny svojich zamestnancov požadujúcich návrat diskusnej relácie Na telo s Michalom Kovačičom a zachovanie jej slobodnej dramaturgie. "TV Markíza ako súkromná stanica plne rešpektujúca zákonom stanovujúce pravidlá televízneho vysielania i nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva v žiadnom prípade nemôže a ani nemieni ustupovať ultimátam ohľadom svojej programovej štruktúry a personálnych otázok," uviedol vo štvrtok manažment televízie.
Formu i obsah vystúpenia moderátora, ktorý v nedeľňajšej (26. 5.) relácii hovoril o snahách zasahovať a cenzurovať spravodajstvo i politické diskusie Markízy, označilo vedenie televízie nielen za porušenie zákona o mediálnych službách i etického kódexu novinára, ale aj poškodenie dobrej povesti média. "V kontexte týchto faktov považujeme zverejnené požiadavky zamestnancov za absolútne nepochopenie situácie," uviedla TV Markíza k obsahu prvej výzvy. Počas letného obdobia chce hľadať nový formát relácie, ktorá bude platformou pre korektnú politickú diskusiu.
Za moderátora i výzvu zamestnancov sa postavili aj viaceré opozičné strany, v otvorenom liste vlastníkom televízie sa k nim pridali aj viaceré známe české osobnosti.


Zdroj: TASR

Stanovisko TV Markíza k výzve časti jej zamestnancov


Stanovisko TV Markíza k výzve časti jej

 zamestnancov


Televízia Markíza ako súkromná televízna stanica, ktorá plne rešpektuje zákonný rámec upravujúci pravidlá televízneho vysielania v Slovenskej republike a podmienky z udelených oprávnení, ako aj nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva, konštatuje, že v žiadnom prípade nemôže – a ani nemieni – ustupovať ultimátam ohľadom svojej programovej štruktúry a personálnych otázok.

Osobitne v kontexte posledných udalostí, kedy došlo k porušeniu všetkých zásad profesionálnej žurnalistiky zo strany jej vlastného zamestnanca a tým poškodeniu dobrej povesti TV Markíza, považujeme zverejnené požiadavky za absolútne nepochopenie situácie.

Pre konanie moderátora relácie Na telo neexistuje žiadne ospravedlnenie. Zneužitie živého vysielania zamestnancom televízie, ktorý dostal od vysielateľa dôveru, je najhrubším porušením povinností, akých sa môže dopustiť. TV Markíza je presvedčená, že žiadne médium nemôže takéto konanie tolerovať.

TV Markíza bude počas vzniknutej vysielacej prestávky intenzívne pracovať na budúcej koncepcii relácie Na telo tak, aby bola platformou pre korektnú diskusiu medzi jednotlivými politickými stranami a názorovými prúdmi v slovenskej spoločnosti.

TV Markíza nedopustí, aby táto relácia, ako aj celé jej vysielanie, bolo zneužité v prospech ktorejkoľvek z politických strán.

Vyhlásenie predsedníčky Súdnej rady SR Marcely Kosovej

Vyhlásenie predsedníčky Súdnej rady SR 

Marcely Kosovej

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová so znepokojením konštatuje, že niektoré médiá dňa 29. mája 2024 zverejnili nepravdivé informácie o rozhodnutí súdnej rady o vyslovení nesúhlasu s trestným stíhaním sudkýň JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Otílie Dolákovej pre trestný čin ohýbania práva. Je poľutovania hodné, že tieto informácie pokútne unikli do médií skôr, ako bolo rozhodnutie doručené dotknutým sudkyniam, ich obhajcom a prokurátorovi, za čo sa predsedníčka súdnej rady predovšetkým obom sudkyniam ospravedlňuje.
Súdna rada rozhodovala v zmysle zákona na neverejnom zasadnutí dňa 28. mája 2024, na ktorom hlasmi štrnástich prítomných členov /sedem zástupcov sudcov, traja zástupcovia vlády, jeden zástupca parlamentu a traja zástupcovia prezidentky/ vyslovila nesúhlas s trestným stíhaním menovaných sudkýň pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona.
Predsedníčka súdnej rady ubezpečuje, že všetci členovia súdnej rady sa veľmi podrobne s odbornou starostlivosťou venovali v diskusii všetkým zákonným podmienkam a parametrom potrebným na rozhodnutie.
Je potrebné dementovať nepravdivé a manipulatívne informácie niektorých médií uvedených bez poznania okolností celého prípadu a podrobností argumentácie. Rovnako je neakceptovateľné, aby konkrétne médium uviedlo, že "súdna rada sa jednomyseľne dopustila anomálie a zastavila trestné stíhanie dvoch sudkýň". Takéto výstupy médií nepravdivo označujú všetkých členov súdnej rady ako osoby, ktoré bránia výkonu spravodlivosti.
Okrem neúcty a dešpektu k členom súdnej rady, médiá, ktoré takéto skratky podsúvajú verejnosti v dobe, keď celá spoločnosť po atentáte na premiéra Slovenska volá po slušnej komunikácii, si musia byť vedomé, že vyvolajú u čitateľov nenávistné reakcie voči členom súdnej rady, čo sa napokon aj stalo.
Je nevyhnutné pripomenúť, že podľa § 9 odsek 2 Trestného poriadku, v trestnom stíhaní sudcu pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona nemožno pokračovať, ak Súdna rada Slovenskej republiky vysloví nesúhlas s trestným stíhaním sudcu pre tento trestný čin. Trestné stíhanie sudcu musí byť zastavené alebo vec postúpená na prejednanie disciplinárneho previnenia len vtedy, ak skutok, ktorý sa sudcovi kladie za vinu nemožno právne posúdiť ako iný trestný čin.
Skutočnosť, že súdna rada vyslovila nesúhlas s trestným stíhaním sudcu pre trestný čin ohýbania práva teda neznamená, že trestné stíhanie takéhoto sudcu nemôže pokračovať pre iný trestný čin tak, ako to vyplýva aj druhej vety citovaného ustanovenia, nakoľko týmto rozhodnutím súdnej rady nie sú dotknuté iné trestné činy, ktoré by mohli vyplývať zo skutkových okolností.
Predsedníčka súdnej rady verí, že ide iba o neodbornosť autorov týchto článkov a nie o úmyselné nepravdy s cieľom difamácie členov Súdnej rady Slovenskej republiky, hoci oboje nie je dobrým obrazom dotknutých médií.

29. 5. 2024

Cena Lorenza Nataliho za žurnalistiku

 Cena Lorenza Nataliho za žurnalistiku
Od dnešného dňa sa novinári môžu uchádzať o cenu Lorenza Nataliho za rok 2024, ktorá je hlavnou novinárskou cenou EÚ. Novinári, ktorí informujú o otázkach súvisiacich s klímou, životným prostredím a energetikou, digitalizáciou a infraštruktúrou, rodovou rovnosťou, ľudským rozvojom, migráciou a núteným vysídľovaním, mierom a správou vecí verejných, udržateľným rastom a pracovnými miestami a mládežou, sa môžu prihlásiť online do 30. júna.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

27. 5. 2024

Programová ponuka RTVS odolala počas soboty silnému konkurenčnému tlaku v hlavnom vysielacom čase

Programová ponuka RTVS odolala počas soboty silnému


 konkurenčnému tlaku v hlavnom vysielacom čase


Šou Milujem Slovensko sa počas uplynulého piatku stala najsledovanejším nespravodajským programom dňa v prime-time. Jednotka RTVS bodovala aj počas sobotného večera. Popri hokejovej konkurencii opäť skvele obhájila svoju pozíciu v hlavnom vysielacom čase. Súťažno-zábavnú šou Záhady tela a následne talkšou Petra Marcina Neskoro večer sledovalo každú viac ako 300 000 divákov a stali sa najsledovanejšími nespravodajskými programami dňa. Seriálová novinka Toni – pôrodný asistent sa teší diváckej obľube, jej sledovanosť oproti minulému týždňu stúpla.


Aj uplynulý piatok si diváci nenechali ujsť obľúbenú súťažnú šou Milujem Slovensko, ktorú si na Jednotke pozrelo 301.000 divákov pri trhovom podiele 18,3 % v cieľovej skupine 12+. Relácia sa stala najsledovanejším nespravodajským programom dňa v prime-time. Diváci následne sledovali aj cestopisnú reláciu Cestou necestou, ktorú videlo 191.000 divákov pri trhovom podiele 13,5 % v univerzálnej cieľovej skupine.

Zábavné formáty RTVS si počas sobotňajšieho večera opätovne udržali svoju stabilnú pozíciu v rebríčku sledovanosti. Aj napriek silnej hokejovej konkurencii sa stali najsledovanejšími nespravodajskými programami dňa. Premiérovú epizódu súťažno-zábavnej šou Záhady tela si nenechalo ujsť 319.000 divákov pri trhovom podiele 19 % v cieľovej skupine 12+. Následne talkšou Petra Marcina prilákala k obrazovkám 314.000 divákov pri trhovom podiele 22,3 % v univerzálnej cieľovej skupine.

V nedeľu večer si diváci mohli pozrieť ďalší diel nemeckého seriálu Toni – pôrodný asistent. Seriál sa teší diváckej obľube a jeho sledovanosť oproti minulému týždňu ešte stúpla. Premiérovú epizódu sledovalo 236.000 divákov pri trhovom podiele 11,5 % v univerzálnej cieľovej skupine.

Diváckemu záujmu sa tešila aj nedeľná politická diskusná relácia O 5 minút 12, ktorú si na Jednotke a RTVS :24 pozrelo spolu 324.000 divákov a stala sa tak celkovo najsledovanejšou nedeľnou politickou diskusnou reláciou. Na Jednotke si ju nenechalo ujsť 274.000 divákov pri trhovom podiele 27,4 % v cieľovej skupine 12+. Na spravodajskom okruhu :24 sledovalo reláciu ďalších 50.000 divákov pri trhovom podiele 5 % v univerzálnej cieľovej skupine. Nasledovala publicistická relácia Občan za dverami s Patrikom Hermanom, ktorú videlo 181.000 divákov pri trhovom podiele 17,4 % v cieľovej skupine 12+.

Zdroj dát: PMT/KANTAR SLOVAKIA

Stanovisko televízie Markíza

Stanovisko televízie MarkízaTelevízia Markíza, člen skupiny CME, ako oprávnený vysielateľ a držiteľ príslušných autorizácií, nesie redakčnú zodpovednosť za účinnú kontrolu nad obsahom vysielania. Vzhľadom na skutočnosti, ku ktorým došlo počas vysielania poslednej relácie Na telo v nedeľu 26. mája, v ktorej moderátor zneužil vysielací čas na prezentovanie osobných názorov v rozpore so zákonom o mediálnych službách a etickým kódexom novinára, preto pristupujeme k okamžitému prerušeniu vysielania relácií Na telo a Na telo PLUS. Vyvodenie dôsledkov za porušenie povinností zo strany zamestnanca je internou záležitosťou TV Markíza.

Keď sa priznáte

Keď sa priznáte:-(


te

Stanovisko zamestnancov a spolupracovníkov TV Markíza

 Stanovisko zamestnancov a spolupracovníkov TV Markíza

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

 OBČERSTVOVACÍ KÚTIK
26. 5. 2024

Najsledovanejšou televíziou je Markíza

Najsledovanejšou televíziou je MarkízaNajvyššie percento sledovanosti televíznych staníc v parametri „sledovali včera“ dosiahla televízia Markíza s 32,5 percenta. Sumárna sledovanosť všetkých televízií v parametri „sledovali včera“ je 73,3 percenta, čo predstavuje celkovo viac ako 3,2 milióna divákov. Za televíziou Markíza nasleduje Joj s 24,1 percenta sledovanosti a na treťom mieste je Jednotka s 22,4 percenta. Vyplynulo to z prieskumu spoločnosti Median SK v spolupráci so spoločnosťou Kantar Media. Prieskum vykonávali od 18. septembra 2023 do 17. decembra 2023 a od 8. januára 2024 do 31. marca 2024 na vzorke 4 167 respondentov.

Prieskum ďalej ukázal, že z televíznych skupín dosiahla Markíza Group v parametri „sledovali včera“ 38,4-percentnú sledovanosť. Televízna skupina Joj Group dosiahla sledovanosť 28,5 percenta a Slovenská televízia (RTVS) 25,9 percenta. Prieskum sa zameral aj na podiel na trhu, pričom za štvrtý kvartál 2023 a prvý kvartál 2024 je na prvom mieste s 27,2 percenta Markíza. Jednotka dosiahla 16,7-percentný a Joj 16,4-percentný podiel na trhu.

Zdroj: SITA

CANNNES FILM FESTIVAL

 CANNNES FILM FESTIVAL

Film "Anora" z dielne amerického režiséra Seana Bakera si zo záverečného dňa 77. ročníka medzinárodného filmového festivalu v Cannes odnáša hlavnú cenu - Zlatú palmu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Anora je príbehom o prostitútke z Brooklynu, ktorá sa ožení so synom bohatého ruského oligarchu. Podľa agentúry DPA ide o svižný film, ktorý je spojením komédie a drámy a na divákov zapôsobil nečakanými zvratmi a množstvom humoru.
Film tak zvíťazil nad ďalšími 21 snímkami, medzi ktorými boli aj diela uznávaných filmárov, akým je Francis Ford Coppola či David Cronenberg.
Druhú najprestížnejšiu cenu festivalu - Veľkú cenu poroty - získala indická dráma "All We Imagine as Light" (Všetko, čo si predstavujeme ako svetlo) režisérky Payali Kapadiovej. Cenu poroty si zase odniesol muzikál "Emilia Pérez", ktorý zrežíroval francúzsky filmár Jacques Audiard.
Iránsky režisér Mohammad Rasúlof, ktorý zo svojej rodnej krajiny nedávno tajne ušiel po tom, čo ho odsúdili odsúdili na osem rokov väzenia, v Cannes získal Zvláštnu cenu poroty za film "The Seed of the Sacred Fig" (Semeno posvätnej figy). Snímka pojednáva o protestoch, ktoré v Iráne vypukli v dôsledku smrti 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej zadržanej mravnostnou políciou pre nesprávne nosenie hidžábu.
O cenu pre najlepšiu herečku sa tento rok podelili štyri ženy - získali ju herečky Karla Sofía Gascónová, Zoe Saldanová, Selena Gomezová a Adriana Pazová za svoje úlohy v ocenenom filme "Emilia Pérez". Najlepším hercom sa stal Jesse Plemons, ktorý účinkoval v snímke "Kinds of Kindess" (Podoby láskavosti) od gréckeho režiséra Yorgosa Lanthimosa.
Čestnú Zlatú palmu si z rúk svojho starého priateľa Francisa Forda Copolu prevzal americký filmový režisér George Lucas. Podľa agentúry AP sa tak opäť stretli dve najzásadnejšie osobnosti posledného polstoročia americkej kinematografie.


Zdroj:TASR

NEDEĽNÉ REZNE A KÁVA

 NEDEĽNÉ REZNE A KÁVA

TA3 V politike v nedeľu o 11.00:

Hosťami budú:

  • Marián Viskupič (poslanec NR SR, SaS)
  • Denisa Saková (ministerka hospodárstva, Hlas-SD)

Rozprávať sa budeme o:

  • Slovensko po atentáte na Roberta Fica
  • Ako bude pokračovať vláda a parlament?

 

O 5 minút 12, naživo v nedeľu od 11:55 h, Jednotka a vo vysielaní RTVS:24.

1. časť


- Ján Richter, predseda poslaneckého klubu v NR SR, Smer-SD
- Ivan Štefunko, poslanec NR SR, podpredseda hnutia Progresívne  
  Slovensko


2. časť
- Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky
Hosťami najbližšieho vydania politickej diskusnej relácie Na telo, ktoré televízia Markíza odvysiela v nedeľu 26. mája 2024 o 13:00 hod., budú kandidáti do europarlamentu Richard Sulík (SaS), Jaroslav Naď (Demokrati) a József Berényi (Maďarská aliancia). Hostkou bude zároveň aj Zuzana Gabrižová, šéfredaktorka spravodajského portálu EURACTIV Slovensko, ktorý pokrýva dianie v Európskej únii a európske dianie na Slovensku.

Slovensko čakajú ďalšie voľby, tentokrát do Európskeho parlamentu. Televízia Markíza preto nasledujúce dve relácie Na telo bude venovať práve diskusiám s lídrami kandidátok politických strán, ktoré majú najväčšiu šancu uspieť.

Vzhľadom na objektívne dramaturgické výzvy v posledných týždňoch a s tým súvisiacu potrebu zabezpečiť názorovú pluralitu budú tieto dve relácie pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v sobotu 8. júna 2024, poslednými v jarnej časti našej programovej štruktúry.

Počas nasledujúcich týždňov bude TV Markíza v rámci príprav jesennej štruktúry zvažovať najvhodnejší formát nedeľnej politickej diskusie, s ktorým by sme sa chceli po letnej pauze na obrazovky vrátiť.