13. 5. 2006

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
O polnoci z piatka na sobotu začala vysielať regionálna rozhlasová stanica Rádio One. Z vysielača na Horných Pršanoch pri Banskej Bystrici šíri na frekvencii 90,5 MHz svoje vysielanie pre poslucháčov v meste pod Urpínom, Podbrezovej, Sliači, vo Zvolene a v ich okolí. Je to prvá rozhlasová stanica, ktorú zriadila nitrianska spoločnosť Onemedia, s. r. o. "Vysielame denne od 6.00 do 18.00 hodiny. V skladbe programu prevažujú hudba a regionálne informácie. Krátke správy prinášame na začiatku každej celej hodiny. Program je orientovaný skôr na mladšiu a strednú generáciu, ale určite si z neho vyberú aj starší ľudia. Zatiaľ neplánujeme zriadiť ďalšiu regionálnu stanicu, avšak nevylučujem, že ak sa niekde uvoľní priestor, tak ju tam zriadime," hovorí konateľ spoločnosti Onemedia s. r. o. Milan Homola.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Inšpirovaný americkou rozhlasovou reláciou pre domácich miláčikov, rozbehol Thajčan Anupan Boonchuen 24-hodinové rozhlasové vysielanie výlučne pre psov. Internetová stránka a vysielanie DogRadioThailand.com, ktoré sa začalo v stredu, ponúka tak spievané ako i inštrumentálne skladby pre psov. "Zistil som, že psy často odpovedajú na hudbu. Niektoré vrtia chvostmi, iné zdvihnú hlavu, keď ležia na zemi. Keď niekoho milujete, vždy sa preňho snažíte urobiť len to najlepšie. Tak som ja sníval o rozhlasovom vysielaní pre psov," povedal Boonchuen. Ako ďalej uviedol, obľúbenou hudbou jeho psa sú thajské folkové piesne.

Hudobná televízna stanica MTV má záujem expandovať na čínsky trh. Skúsiť to chce prostredníctvom internetového vysielania, ako aj služieb pre užívateľov mobilných telefónov. "To, čo sa deje v Číne, nás nemôže odradiť. Naopak, situácia tam nás ešte viac povzbudzuje," povedal podpredseda rady spoločnosti MTV Networks a prezident MTV Networks International William Roedy pre denník China Daily. V Číne žije viac ako 340 miliónov rodín, ktoré môžu v pohodlí domova sledovať televíziu. Služby mobilných operátorov tam len v súčasnosti využíva viac ako štyristo miliónov ľudí. Pripojením na internet disponuje viac ako 111 miliónov užívateľov. Roedy potvrdil, že na čínsky trh sa onedlho dostane aj MTV, ale presný termín spustenia činnosti neuviedol.

Líder kapely U2 Bono sa rozhodol upozorniť na problémy Afriky, najmä boj s AIDS, netradičným spôsobom. Na jeden deň sa stane vydávajúcim denníku The Independent. Ide o akciu RED, ktorú začal americký filantrop Bobby Shriver. Jej cieľom je zapojiť veľké spoločnosti, ktoré by predajom nejakého špeciálneho produktu získali peniaze na kampaň proti AIDS. Šéfredaktor denníku The Independent Simon Kelner je jedným s prvých, ktorí sa rozhodol akciu podporiť. Polovica zisku z utorkového čísla pôjde práve na RED.

Aké jednoduché !

Aké jednoduché !

Ľ. BAJANÍK, moderátor: "Vlaňajšok priniesol verejnoprávnym médiám zisky aj straty. V červených číslach skončila TASR a Slovenský rozhlas. Darilo sa Slovenskej televízii. Médiá spolu s niektorými odborníkmi upozorňujú - ak sa v budúcnosti zmenia zákony, najmä ten o koncesionárskych poplatkoch, médiá budú hospodáriť prehľadnejšie a najmä s väčším ziskom." J. HOLÉCIOVÁ, redaktorka: "Rok 2005 dopadol spomedzi verejnoprávnych médií najhoršie pre Slovenský rozhlas. Hospodáril so stratou 170 miliónov korún." Hilda GAJDOŠOVÁ, Slovenský rozhlas: "Pod túto stratu sa podpísalo to, že rozhlasu neboli poskytnuté transfery zo štátneho rozpočtu." J. HOLÉCIOVÁ: "Slovenský rozhlas sa však bude musieť vyrovnať najmä s dlhom voči Rádiokomunikáciám. Tie idú totiž Slovenské telekomunikácie predávať a s dlhom sa šance na výhodný predaj znižujú." Tomáš CZWITKOVICS, redaktor týždenníka Trend: "Jednoznačne tú sekeru bude treba uhradiť." H. GAJDOŠOVÁ: "Otázka riešenia záväzkov voči Rádiokomunikáciám bude určite súvisieť s tým, že či štát pristúpi k oddlženiu Slovenského rozhlasu." J. HOLÉCIOVÁ: "Vlaňajšok sa so stratou skončil aj pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky. Prerobila takmer 7 miliónov." Peter NEDAVAŠKA, generálny riaditeľ TASR: "Som to pripísal rastom nákladov na budovu, v ktorej sídlime. Druhým takým dôvodom bolo zvýšenie cien zahraničných agentúr, ktoré odoberáme." J. HOLÉCIOVÁ: "Slovenská televízia hospodárila vlani s čistým ziskom vyše 24 miliónov. Oproti predchádzajúcemu roku však klesol, pretože televízia už nedostala žiadnu podporu od štátu." Branislav ZAHRADNÍK, člen manažmentu STV: "Budeme musieť vlastnými príjmami, najmä z reklamy vyrovnávať prípadné riziká pre náš rozpočet." T. CZWITKOVICS: "Ten hlavný príjem - koncesionárske poplatky - ten je jednoznačne nedostatočný." J. HOLÉCIOVÁ: "Hospodárenie verejnoprávnych médií by mohol v budúcnosti zmeniť aj nový zákon o koncesionárskych poplatkoch. Médiá sa spoliehajú na to, že koncesie sa zvýšia a zlepšia si tým svoje hospodárenie."

(05.05.2006; Televízna stanica STV 1; Správy STV; 19.30; 2 min.;

12. 5. 2006

European Commission News

European Commission News
Európska komisia (EK) vyzýva na podávanie návrhov televíznych programov zameraných na problematiku Európskej únie (EÚ) APCAV 2006. Účelom výzvy Generálneho riaditeľstva EK pre komunikáciu na predkladanie návrhov na rok 2006 je spolufinancovanie pravidelných televíznych programov, ktoré poskytujú aktuálne, pravdivé a vyvážené informácie a diskusie o dianí v EÚ počas obdobia jedného roka. Televízne spoločnosti alebo producenti majúci dohody o vysielaní musia mať sídlo v jednom z 25 členských štátov EÚ. Do APCAV 2006 sa zapojilo 22 členských štátov EÚ. Nezúčastňujú sa Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Celkový odhadovaný rozpočet na rok 2006 je približne 10 miliónov eur. Z toho 400 tisíc eur je vyčlenených pre slovenské televízne projekty. Granty budú použité na spolufinancovanie najviac 50 percent celkových oprávnených nákladov. Celková výška grantu závisí od vypracovaného projektu. Maximálne 250 tisíc eur je pripravených na samotné televízne programy, bez partnerstva alebo internetovej stránky. Ak bude navrhnutá interaktívna internetová stránka programu, program dostane bonus v podobe 20 tisíc eur, ak bude založené partnerstvo 30 tisíc eur a ak bude navrhnuté partnerstvo spolu s interaktívnou internetovou stránkou programu, bude sa jednať o bonus vo výške 50 tisíc eur. Žiadosti, prihlášky a návrhy TV projektov treba predložiť najneskôr 30. júna do 17. hodiny na adresu: Zastúpenie Európskej komisie v SR, Palisády 29, 811 06 Bratislava. Prihlásené projekty sa budú hodnotiť v júli a auguste a podpis grantových dohôd je naplánovaný na obdobie od 15. septembra do 15. októbra. Programy musia byť vysielané medzi dátumom podpisu grantovej dohody a 31. decembrom 2007, pričom ich vysielanie musí začať najneskôr 2. januára 2007. Výzva na predkladanie návrhov APCAV 2006 vychádza z bielej knihy EK z februára O informáciách a komunikácii a jej cieľom je prispieť k právu občanov na informácie o EÚ. Riadia ju decentralizovaným spôsobom jednotlivé zastúpenia EK v členských štátoch EÚ. Prevádzkovatelia, ktorí sú príjemcami príspevku spolufinancovania od EK, majú zaručenú redakčnú nezávislosť vydavateľskou chartou. Tá je súčasťou dohody o grante na spolufinancovanie.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
MediaScrape, The Internet Broadcast News Company Inc, prvý globálny informačný network ponúka klipy správ na svojom servri http://www.mediascrape.com/. MediaScrape tvrdí, že sú prvými internetovými televíznymi správami , ktoré ponúkajú plne digitalizované televízne vysielanie on demand, s prekladom, interaktívne, sčasti zdarma a s veľkým archívom. MediaScrape má vo svojej databáze televízne správy z Ameriky, Afriky, Stredného východu a pacifickej Ázie . MediaScrape používa interaktívne message boardy, blogy a userom riadený vlastný content,/ video, foto, text a audio/. MediaScrape má zmluvy s národnými a medzinárodnými agentúrami ako Associated Press, Canadian Press a Dogan .

Zdroj : Media Network Blogspot

Voľby naše premilené

Voľby naše premilené
Zákon o voľbách do Národnej rady SR neobmedzuje právo vysielateľov stanoviť si cenu za náklady na vysielanie politickej reklamy. Vyplýva to z rokovaní Rady pre vysielanie a retransmisiu s Ministerstvom vnútra SR o výklade ceny za vysielanie politickej reklamy. Riaditeľ Kancelárie RVR Andrej Holák hovorí, že v praxi to znamená, že je vecou vysielateľov - verejnoprávnych aj súkromných elektronických médií, akú cenu za vysielanie politickej reklamy stanovia. Konkrétne médium však musí garantovať rovnakú cenu a aj rovnaké platobné podmienky pre všetky politické subjekty, ktoré kandidujú v júnových parlamentných voľbách a prejavia záujem o nákup politickej reklamy. Rokovania licenčnej rady a rezortu vnútra tak potvrdili názor autora zákona - MV SR, že povinnosť elektronických médií vysielať politickú reklamu iba za náklady na vysielanie neexistuje. Podľa licenčnej rady by sa však v tejto oblasti malo začať uvažovať o zmene zákona o voľbách do NR SR tak, aby sa politická reklama predávala iba za cenu nákladov na vysielanie. Tým by sa podľa Holáka zabránilo diskriminácii malých a vo voľbách po prvýkrát kandidujúcich politických subjektov. Zákon o voľbách do NR hovorí, že náklady na politickú reklamu vo vysielaní Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a vysielateľa s licenciou uhrádzajú kandidujúce politické strany alebo koalície. Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a vysielateľ s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetky kandidujúce politické strany alebo koalície rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky. Zákon náklady na politickú reklamu ďalej nešpecifikuje.

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Protimonopolný úrad (PMÚ) Slovenskej republiky začal 9. mája správne konanie o zákonnosti súčasného spôsobu financovania TASR zo strany Ministerstva kultúry (MK) SR v roku 2006. Agentúre SITA to potvrdil hovorca PMÚ Miroslav Jurkovič. Správne konanie sa začalo na základe podnetu od vedenia tlačovej agentúry SITA zo 6. apríla. Podľa SITA totiž MK SR pokračuje v doterajšom spôsobe financovania Tlačovej agentúry Slovenskej republiky - Slovakia (TASR), ktorý podľa predchádzajúcich rozhodnutí PMÚ obmedzil hospodársku súťaž v poskytovaní agentúrneho spravodajstva. MK SR agentúre SITA písomne potvrdilo, že do 5. apríla 2006 poskytlo TASR štyri platby vo výške jednej dvanástiny (1/12) ročného príspevku. Jednu z platieb pritom ministerstvo kultúry TASR poskytlo aj po tom, ako vstúpilo do platnosti rozhodnutie Rady PMÚ z marca. Rada PMÚ vtedy potvrdila porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže a uložila MK SR pokutu vo výške 200-tisíc korún. V rozhodnutí PMÚ konštatuje, že "MK SR konaním pri poskytovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou príspevku pre TASR na rozpočtový rok 2005 umožnilo používanie verejných zdrojov aj na také činnosti TASR, ktoré sú poskytované v konkurenčnom prostredí, čo malo za následok skresľovanie konkurenčných podmienok na trhu a tým aj obmedzenie hospodárskej súťaže." Vedenie SITA sa domnieva, že spôsob poskytovania príspevku MK SR na činnosť TASR sa oproti roku 2005 zásadne nezmenil a teda nie je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže. PMÚ má na vydanie rozhodnutia polročnú lehotu, ktorá môže byť predĺžená najviac na dva roky. To, že PMÚ začalo správne konanie podľa Jurkoviča v praxi znamená, že PMÚ začal zbierať dôkazy a informácie o tom, či v danej veci došlo k porušeniu zákona.

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Od pondelka 15. mája si poslucháči Rádia Slovensko môžu pravidelné Besedy z prvej ruky nielen vypočuť, ale aj pozrieť. Besedy, ktoré prvý okruh Slovenského rozhlasu vysiela vždy po 17:00, budú online prenášané na internetovú stránku SRo - http://www.slovakradio.sk. Prvá online beseda je venovaná energetickej budúcnosti Slovenska a hosťami budú minister hospodárstva Jirko Malchárek, prezident Slovenskej nukleárnej spoločnosti Vladimír Slugeň a expert spoločnosti Greenpeace Jan Beránek. Rádio Slovensko bude webkameru používať aj počas predvolebnej kampane. Diskusné relácie s predstaviteľmi 21 kandidujúcich politických strán a koalícií, ktoré Rádio Slovensko vysiela od 27. mája do 16. júna každý deň popoludní po 17:00, si poslucháči budú môcť aj pozrieť, dodala hovorkyňa SRo

STV NEWS

STV NEWS
Pracovník Slovenskej televízie (STV), ktorý je podozrivý z pozerania detskej pornografie, oddnes nie je pracovníkom STV. Generálny riaditeľ STV Richard Rybníček rozhodol o rozviazaní pracovného pomeru s ním. Ako agentúru SITA informoval člen manažmentu STV Branislav Zahradník, inkriminovaný pracovník prestáva s okamžitou platnosťou plniť pracovné úlohy v STV. Po dnešnom rozhovore s generálnym riaditeľom STV opustil priestory STV a nemá prístup k jej výpočtovej technike. Podľa Zahradníka STV má mimoriadny záujem na rýchlom a komplexnom vyšetrení prípadu zneužitia jej techniky a poskytne polícii absolútnu súčinnosť pri objasňovaní celej kauzy. Z informácií, ktoré sú už známe a potvrdené, je možné konštatovať, že tento prípad sa týka osobného zlyhania jednotlivca, nie STV ako inštitúcie, či ostatných jej zamestnancov, dodal Zahradník. Začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu rozširovania detskej pornografie a trestného činu prechovávania detskej pornografie ako aj zaistené konkrétne dôkazy sú výsledkom stredajšej policajnej akcie v Bratislave, Trnave, Trenčíne a v okrese Nitra. Išlo o medzinárodnú akciu nazvanú "Baleno" (Blesk), do ktorej sa okrem slovenských policajtov zapojili policajné zbory 11 členských štátov Európskej únie spoločne s USA. Podľa hovorcu Prezídia Policajného zboru (PZ) Martina Korcha zo spomenutých trestných činov je na Slovensku podozrivých deväť mužov vo veku od 30 do 52 rokov, všetci sú občania SR. Zatiaľ žiadna osoba nebola obvinená. Korch zároveň potvrdil, že akcia sa dotkla aj verejnoprávnej STV, ktorej priestory polícia prehliadala. Z televízie bol predvedený jeden muž, ktorý zároveň patrí do skupiny deviatich podozrivých.

Добро пожаловать в тяжелые времена 3

Добро пожаловать в тяжелые времена 3
Správy STV, 11. 5. 2006, 6,5 %

Už sa nevieme dočkať

Už sa nevieme dočkať
Hlavný dramaturg v STV vyberal

„Potvrdzujem, že som dostala ponuku z STV a prijala som ju. Po dohode odchádzam z Jojky, končím 1. júna, dovtedy má ešte v správach uvidíte. Stretla som sa a s Branislavom Zahradníkom z STV, ktorý mi ponúkol dva posty moderátorky. Mám si vybrať, ktorý ma viac láka. Keďže zatiaľ neviem, ktorý to bude, nebudem ich presne špecifikovať. Naše rokovanie bolo krátke a veľmi profesionálne. Zareagovali na informácie, že som dostala z Jojky výpoveď. Aj keď to nebola pravda, začala som vážne uvažovať o odchode."
Zuzana Hajdu

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Americká televízna káblová spoločnosť USA Network v stredu ohlásila, že spolupracuje s hollywoodskym hercom, režisérom a producentom Melom Gibsonom na vytvorení nového seriálu o vojne v Iraku. Tento seriál založený na faktoch bude mať názov Peace Out a bude o dvoch Američanoch hľadajúcich vo vojnou zmietanom Iraku dobrodružstvo. Okrem toho spoločnosť USA Network uviedla plány na vytvorenie ďalšieho seriálu na motívy románu spisovateľky Gigi Levangie Grazer The Starter Wife o manželke televízneho producenta, ktorú jej muž opustí. USA Network je vlastnená cez divíziu NBC Universal spoločnosťou General Electric Co.

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

„Nebudem sa k tomu vyjadrovať, nie ste mi toho hodný! Zjedli ste môj kokot.“ Ján Konček , otec Petra Končeka / Black P./

"Považujeme za veľmi potrebné odstrániť mládežnícku policajnú úderku KDH s nadštandardnými platmi. Ide napríklad o Borisa Ažaltoviča. "

Volebný líder Strany občianskej solidarity (SOS) Cyril Betuš

"Keď sa ráno mesto budí, fabrika je plná ľudí. Práca, pláca, spokojnosť. Takto vidím budúcnosť ." ĽS-HZDS

„Fekiačová sa nám priznala k nakrúcaniu porna na kastingu. Povedala, že sa to udialo pred niekoľkými rokmi a veľmi to ľutuje. Rozhodovali sme sa, či ju do súťaže pustíme, alebo nie, ale napokon padlo rozhodnutie na Jana Novotného. Nech sám zváži, či takú ženu chce.“ Hovorkyňa televízie Markíza Ivana Semjanová

" Zo zlatého teľaťa sa nám ukázalo, že Slovenských elektrárne sú veľmi choré, krívajúce prasiatko, ktoré potrebovalo nevyhnutne silného partnera."

Minister hospodárstva SR Jirko Malchárek

"Rektorov a docentov nepotrebujem".

Riaditeľ FNsP v Bratislave Valerián Potičný

"Prijatie zákona o životnom partnerstve by bolo ohrozením ľudského rodu a uzákonením vymierania. Podľa lekárov je homosexualita choroba, odchýlka v zdravotnom a psychickom stave a zásadne odmietam takýto zákon podporiť a je to aj názor veľkej väčšiny členov KSS. " Poslankyňa KSS Dagmar Bollová

"Nepatrí sa, aby sme takúto bulvárnu objednávku ďalej rozmazávali.Odmietam akékoľvek podozrenia z nečestných presunov peňazí. Minulosť Igora Gregu ma nezaujíma, stretol ho len raz.Kto zlyhá, nebude tam ani minútu, to platí pre každého."

Minister hospodárstva SR Jirko Malchárek o náhlom prísune 37 miliónov korún na propagáciu domáceho cestovného ruchu od MH SR agentúre ROKO a tým aj svojej strane Nádej.

11. 5. 2006

INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE

INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE

Skončil sa 43. ročník Medzinárodného televízneho festivalu Zlatá Praha . Počas svojej existencie si festival vybudoval pozíciu najvýznamnejšieho svetového televízneho festivalu v oblasti hudby na obrazovke a je jedným z najstarších a najrenomovanejších televíznych festivalov: jeho prvý ročník sa konal v roku 1964.Dlhšiu históriu spomedzi televiznych festivalov majú iba Prix Italia (1949), Monte Carlo a Montreaux (1961). V porotách tohtoročného festivalu nebol nikto zo Slovenska. STV prihlásila trochu utajený záznam predstavenia Hráči .

CENY :

ČESTNÉ UZNÁNÍ

Kategorie 3: Dokumentární pořady s hudební či taneční tématikou, DĚTI BENJAMINA BRITTENA, BBC Classical Music Television, United Kingdom, Koproducenti: Mentorn, režie John Bridcut.

Kategorie 3: Dokumentární pořady s hudební či taneční tématikou, MARIA JOAO PIRES: OBJEVOVÁNÍ ZVUKUNPS (Nederlandse Programma Stichting), The Netherlands, Koproducenti: IdtV Arts & Documentaries, NHK Japan, Wereldomroep, RNTV , režie Roel van Dalen

Kategorie 1: Hudební nebo taneční pořady vytvořené pro televizi, HOLOCAUST - VZPOMÍNKOVÝ FILM Z OSVĚTIMIBBC Classical Music Television, United Kingdom, Koproducenti: CBC, ZDF, TVP & in association with Czech TV, režie James Kent

Kategorie 1: Hudební nebo taneční pořady vytvořené pro televizi, ČAS OBJETÍ. IdtV Arts & Documentaries, The NetherlandsKoproducenti: NPS, Scapino Ballet Rotterdam, režie Willem van de Sande Bakhuyzen

STUDENTSKÁ CENA ,HERKULES,BEL AIR MEDIA, France,OPERA DE PARIS

CENA HARMONY FOUNDATION INC. -dr. Marii Kučerové, šéfdramaturgyni centra hudební a taneční tvorby České televize studio Brno .Za přínos k propagaci díla Leoše Janáčka ve světě

CENA Nadace " VIZE 97" Dagmar a Václava Havlových ,DUCH VOLNĚ DÝŠE TAM, KDE PŘÁNÍ... A. SCHNITKE, Tatiana Sidorova, Kultura TV and Radio Broadcasting Copany, Russia

CENA ŘEDITELE FESTIVALU ,BEETHOVENOVY VLASY, RHOMBUS MEDIA INC., Canada, Koproducenti: Czech Television, CBC-TV, Dor

ČESKÝ KŘIŠŤÁL

Kategorie 4: "Live" záznamy koncertů či představení (opera, opereta, balet)

PALADINOVÉ, François Roussillon et Associés , FranceKoproducenti: France 3, Théatre musical de Paris - Châtelet, produkce a režie Francois Roussillon, Francie

Kategorie 3: Dokumentární pořady s hudební či taneční tématikou

HOUSLE, TO JSEM JÁ,IdtV Arts & Documentaries, The Netherlands, Koproducenti: NPS, režie Paul Cohen

Kategorie 2: Hudební nebo taneční pořady přepracované pro televizi, NAROZENINY, Lataster&Films, The Netherlands, Koproducenti: Nederlands Dans Theater , režie Petra a Peter Latasterovi

Kategorie 1: Hudební nebo taneční pořady vytvořené pro televizi,PROJEKT "FLASHMOB": OPERA, BBC Classical Music Television, United Kingdom, režisér Phil Chilvers

Grand Prix GOLDEN PRAGUE, SLAVÍK, ARTE France, France, Koproducenti:AGAT Films & Cie (producer); EMI Music, Mikros , režie Christian Chaudet

Добро пожаловать в тяжелые времена 2

Добро пожаловать в тяжелые времена 2
Správy STV,9. 5. 2006, 7.1 %

Bude dotočná !

Bude dotočná !
Hviezdy slovenského filmového i divadelného neba Marián Labuda, Csongor Kassay či Marián Slovák figurujú medzi hlavnými protagonistami pôvodného slovenského filmu verejnoprávnej STV Zima kúzelníkov. Celovečerná trpká komédia, ktorá vznikala pod režisérskou taktovkou skúseného Dušana Trančíka, bude podľa oficiálneho stanoviska "veselá i nostalgická, smiešna i smutná, ale presná a pôsobivá 'meditácia' aj o posledných, no dôležitých veciach života". Posledná klapka snímky odznela vo štvrtok a diváci ju na televíznych obrazovkách budú mať možnosť uvidieť už na jeseň. Napriek tomu, že Csongorovi Kassayovi jeho postava zadlženého gamblera Moskyta nepripadala príliš náročná, aj on sa musel vyrovnať s niektorými, paradoxne nie však filmovými problémami. "Hral som už aj náročnejšie úlohy, ale toto sa mi hralo vyslovene príjemne. Možno najviac ma bolelo prepichnutie obočia a ucha pre pearcingy, to bolo najnáročnejšie," prezradil Kassay. Marián Labuda sa okrem pľacu Zimy kúzelníkov pravidelne objavuje aj na nakrúcaní dvoch ďalších projektov, medzi ktorými nechýba ani český film Obsluhoval jsem anglického krále. Ako však uviedol, zatiaľ všetko stíha. "V živote to už tak býva. Všetko sa mi to nakopilo v jednom mesiaci. Boli to však ponuky, ktoré sa odmietnuť nedali. Po skočení jedného nakrúcania sadnem do auta, odvezú ma do iného priestoru a po ceste sa musím vždy preorientovať na inú úlohu. Nesťažujem si však, pretože je to pestré," priznal Labuda. Ako ďalej uviedol, stal sa z neho akýsi posol správ. "Ľudia zo štábov čakajú na mňa ako na poštára. Oni tam žijú stále. Keď tam príde niekto nový z iného štábu, tak donesie so sebou aj nové správy. Som posol a poštár," pochvaľuje si známy slovenský herec. Dúfa pritom, že film vzbudí u slovenského diváka záujem, aby sa takýchto snímok nakrútilo v budúcnosti ešte viac. "Po sérii rôznych reality šou a iných prebratých projektov chýba v televízii pôvodná tvorba. Tá sebareflexia nás Slovákov na obrazovkách chýba. Musíme sa dívať sami na seba," spresnil Labuda. Ako dodal nad ponukou STV nikdy ani len nezaváhal: "V rámci slovenského filmu som patriot. Chcem, aby nezomrel a žil ďalej." Film, ktorý podľa producenta Ivana Janovského stál približne 10,5 milióna slovenských korún rozpráva príbeh o posledných šanciach v živote hrdinov - obyčajných ľudí a drobných hriešnikov, ktorí sa snažia prežiť, ako len vedia. Napriek tomu, že nepatria medzi spoločensky či finančne úspešných, nestrácajú svoje sny a ľudské rozmery. V snímke si tiež zahrala Anna Vargová, Alena Michalidesová či Viera Topinková. Najväčším úskalím pri nakrúcaní bolo podľa Janovského veľa prostredí zahrnutých v scenári Jozefa Puškáša a Dušana Trančíka. "Pre rozpočet sme museli niekedy za deň nakrúcať aj na troch či štyroch miestach. Myslím si však, že herecky nám to vyšlo. Verím tomu, že výsledok bol slušný," doplnil Janovský.

STV BALENO NEWS ?

STV BALENO NEWS ?
Deviati muži vo veku od 30 do 52 rokov, všetci občania SR, sú podozriví z rozširovania a prechovávania detskej pornografie. V súvislosti s týmito trestnými činmi už začal policajný vyšetrovateľ trestné stíhanie vo veci. Aj to je výsledkom stredajšej policajnej akcie "Baleno", čo znamená Blesk, do ktorej sa okrem slovenských policajtov zapojili aj policajti z ďalších 11 členských štátov Európskej únie ako aj USA. Počas tejto medzinárodnej akcie, pod vedením Holandskej policajnej agentúry a koordinovanej Europolom, vykonali policajti asi 150 domových prehliadok. Podľa hovorcu policajného prezídia Martina Korcha na Slovensku sa uskutočnilo sedem domových prehliadok a tri prehliadky iných priestorov. Policajti prehliadali domy a iné priestory v Bratislave, Trnave, Trenčíne a v okrese Nitra. Zaistili celkom 13 počítačov, 5 USB kľúčov, 1 externý harddisk, 11 pamäťových kariet, 211 DVD nosičov, 210 CD nosičov, 277 diskiet a 170 videokaziet. Podľa Korcha budú všetky tieto veci podrobené súdno-znaleckému skúmaniu. Korch nekonkretizoval aké "iné priestory" policajti prehliadali. Potvrdil však, že v súvislosti s akciou bola polícia aj v priestoroch Slovenskej televízie (STV). Odtiaľ bol jeden muž predvedený a patrí do skupiny deviatich podozrivých. Konkrétne informácie k celej akcii však hovorca neuviedol, aby nenarušil prebiehajúce vyšetrovanie. Snahou polície pritom nie je len vypátrať šíriteľov detskej pornografie, ale dopátrať sa aj priamo k výrobcom a k samotným obetiam. Na Slovensku polícia priamo pri akcii nezistila osoby, ktoré by sa výrobou detskej pornografie aj zaoberali. Ako dopadli okolité krajiny však Korch nevedel zatiaľ povedať.

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK
Audítorka v správe pre špeciálny súd opisuje aj známu kauzu, ako dal Fruni televízii TA 3 vyše 140 miliónov tak, že si v nej objednal reklamný čas na štyri roky. Zakladateľ TA 3 Martin Lengyel vtedy tvrdil, že majiteľom televízie je britská spoločnosť, neskôr však potvrdil, že peniaze na rozbeh televízie "sme dostali priamo z BMG". Lengyel tvrdil, že zmluva je pre televíziu výhodná, audítorka Alena Zborovská však zdôraznila, že o to nevýhodnejšia bola pre Horizont, ktorý televíziu v skutočnosti priamo dotoval.

NAJ výkony herca vo viacerých postavách jedného filmu

NAJ výkony herca vo viacerých postavách jedného filmu
Časopis Premiere si v súvislosti s najlepšími hereckými výkonmi histórie všímal aj výkony hercov, ktorí si v jednom filme zahrali viac ako jednu postavu. Päticu najlepších hereckých výkonov tohto druhu otvára Alec Guinness, ktorý si v roku 1949 zahral až osem postáv vo filme Roberta Hamera Kind Hearts and Coronets. V časoch pred vynájdením technologicky náročných protetických maskérskych pomôcok a rozvojom špeciálnych efektov, sa dokázal premeniť na osem členov šľachtickej rodiny - zahral si vojvodu Etherela, bankára, reverenda Henryho d'Ascoyna, generála Rufusa D'Ascoyna, admirála Horatia d'Ascoyna, mladého Henryho d'Ascoyna, Lady Agathu d'Ascoyne a Lorda Ascoyna d'Ascoyna. Úžasne zvládol najmä scénu, keď všetci spolu sedia pri večeri. V troch postavách sa v roku 1964 predstavil Peter Sellers v snímke Stanleyho Kubricka Dr. Divnoláska alebo Ako som sa naučil nerobiť si starosti a mať rád bombu. Sellers si v satire o nukleárnej vojne zahral Kapitána Lionela Mandrakea, Prezidenta Merkina Muffleya a Dr. Divnolásku. V roku 1988 uchvátil Jeremy Irons v dvojúlohe thrilleru Davida Cronenberga Príliš dokonalá podoba. Beverly Mantle a Elliot Mantle v Ironsovom podaní sú identické dvojčatá - gynekológovia, ktorí ale majú úplne odlišné osobnosti. V romantickej komédii Zamilovaný profesor (1996) sa k ôsmim postavám v jednom filme Aleca Guinessa priblížil Eddie Murphy. Stvárnil totiž celú päťčlennú rodinu Klumpovcov - otca, mamu, starú mamu a Ernieho Klumpa, excentrického Lancea Perkinsa i dve osobnosti hlavnej postavy - plachého, láskavého ale tučného Dr. Klumpa i štíhleho šviháka a Don Juana Buddyho Lovea. Napriek nie príliš vysokej úrovni snímky, tu Murphy opäť potvrdil svoju univerzálnosť a neuveriteľné herecké schopnosti. Mike Myers v roku 1999 rozosmial celý svet ako tajný agent Austin Powers v bláznivej komédii Jaya Roacha Austin Powers: Špión, ktorý ma pretiahol. Meyers si ale okrem Austina Powersa zahral i hlavnú negatívnu postavu Dr. Evila a Fat Bastarda.

10. 5. 2006

SuperStar SK vs. Svet Again

SuperStar SK vs. Svet Again

Airplay 18. týždeň, 1.5.- 7.5.2006

1. Shakira&Jean Wyclef - Hips Don´t Lie 2. Madonna - Sorry 3. Cmorik, Peter - Dážď 4. Coldplay - The Hardest part 5. Rae Corinne Bailey - Put Your Records On 6. Gladiator - Bonboniéra 7. Peha - Spomaľ 8. Ramazzotti, Eros/Anastacia - I Belong To You 9. Desmod - V dolinách 10. Shapeshifters - Incredible 13.Nocadeň - Nestrieľajte do labutí 20.Predná, Zdenka - Vietor 23. Smatanová, Zuzana - Pocestný 33. Rollins, dara - Party DJ 34. I.M.T. Smile - Lietajúca 38. Meky Revival - Balada o poľných vtákoch 41. Hex - Nikdy nebolo lepšie 42. No Name - Stromy 44. Superstar 2 - So mnou môžeš rátať 58. P.S. - Ja a Ty 65. Kotuľa, Peter - Tak ako 67. Tomeček, Samo - Wow! 69. No Name - Čím to je 72. Stereo - K oblakom 85. Polemic - Mládenci 91.Le Payaco - Šarm a štýl 96. Tweens - Útek za inou 97. Peha - Za Tebou 99. Mango Molas/Amo - Malá nočná salsa

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Na slovenskej mediálnej scéne pribúdajú nové elektronické médiá. Od začiatku tohto týždňa začalo vysielať rádio Jemné melódie, vysielanie na Slovensku odštartovala tiež European Television (ETV) Medicus a do polovice júla musí začať vysielať TV Focus. Podľa Holáka v prípade rádia Jemné melódie ide vlastne o zmenu programovej štruktúry a názvu Rádia B1 a licenčná rada sa zmenou bude zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí, koncom mája. Rádio Jemné melódie podľa svojej webovskej stránky http://jemnemelodie.sk prinesie poslucháčom na Slovensku nový formát rádia, viac oddychovej hudby a menej hovoreného slova. Rádio vlastní akciová spoločnosť Harad, a.s. . Predsedom predtavenstva je Martin Lengyel , členom Vladimír Kulich, krátky čas známy zo spoločnosti UNIKREDIT, a.s. Za rádiom stojí Ing. Ladislav Rehák . Vysielať začala aj monotematická televízia ETV Medicus, ktorá je orientovaná na životný štýl. ETV Medicus by mala pravidelne začať vysielať 15. mája. V jej programovej ponuke by sa mali objaviť dokumenty, najprv v slovenskom a českom jazyku a neskôr aj v ďalších - anglickom, nemeckom, ruskom a iných. Televízia vysiela multiregionálne a prijímať sa dá cez satelit. Informácie o jej vysielaní sú dostupné na internetovej adrese http://www.etvmedicus.sk. Podľa informácií z licenčného odboru RVR ETV - Medicus urobila programovú zmenu, ktorú riadne oznámila rade. Správne konanie v tejto veci je momentálne prerušené pre drobné nedostatky v podaní. Televíziu European Television - medicus, a.s. zakladalaMgr. Tatiana Heldová, známa ako programová riditeľka TV Markíza a riaditeľka VTV v jej poslednej fáze. Televíziu však v prakicky vlastní Ladislav Borároš . RVR by sa na svojom najbližšom zasadnutí mala venovať aj novej regionálnej televízií Focus. Káblová televízia určená pre Bratislavu ešte nevysiela a na licenčnú radu sa obrátila so žiadosťou o rozšírenie rozsahu vysielania na Svätý Jur. Zameraná by mala byť najmä na publicistiku. TV Focus, s.r.o. vlastnia Anton Selecký , Ing. Tomáš Weis a Ing. Matúš Hanzel . Oddnes začala so slovenským vysielaním česká kresťansky ladená televízna stanica, TV Noe. Televízia vysiela cez satelit, skúšobne od 3. mája. Podľa informácií tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska, zverejnených na http://www.tkkbs.sk, ide o projekt rodinnej televízie, ktorá vysiela cez satelit program v českom a slovenskom jazyku, denne od 8:00 do 12:00 a od 18:00 do 24:00. Slovenské programy sú vysielané pod hlavičkou TV NOE-TV LUX. Informácie sú dostupné na internetovej adrese http://www.tvnoe.cz. Podľa RVR TV Noe, ako českej televízii, licenciu udelila česká licenčná rada. Viac informácií je na http://www.tvnoe.cz.

Štát zaplatí sekeru Slovenského rozhlasu

Štát zaplatí sekeru Slovenského rozhlasu

Vláda rozhodla o oddlžení Slovenského rozhlasu (SRo). Na zaplatenie jeho dlhu z minulého roka dnes uvoľnila 270 miliónov korún. Na verejnoprávny rozhlas tak pôjde najviac z vyše 370 miliónov, ktoré vláda rozdelila uznesením. Tieto peniaze ušetrila najmä nižším príspevkom do rozpočtu Európskej únie. Štyridsať miliónov pôjde na odstraňovanie dôsledkov kalamity vo Vysokých Tatrách, 28 miliónov Sk na dokončenie Národného domu v Martine, 16 miliónov Sk na následky povodní, 17 miliónov na riešenie prípadných dôsledkov pandémie vtáčej chrípky, dva milióny na rómske komunitné centrum v Moldave. "Ďalšia položka, ktorá sa neschvaľovala uznesením, je dofinancovanie výdavkov na školstvo vo výške 416 miliónov korún," uviedol minister financií Ivan Mikloš. Táto suma zahŕňa 300 miliónov na doplatenie normatívov, ktoré zobral pri schvaľovaní rozpočtu parlament. 116 miliónov Sk dostane regionálne školstvo na zaplatenie kúrenia. "Zdroje sú čiastočne z rozpočtovej rezervy vlády, z väčšej časti však z úspory na nižších výdavkoch na príspevky do Európskej únie, kde dávame o 500 miliónov menej ako bola suma schválená v štátnom rozpočte," dodal Mikloš. Priznal, že rokovanie o prerozdelení peňazí bolo veľmi náročné. "Požiadaviek je ešte omnoho, omnoho viac. Peniaze sme dali na tie, ktoré ministerstvo financií považuje za opodstatnené."

P.S.

Kto zaplatí sekeru STV v nákladoch budúcich období-281.755.000,- Sk a prehraté spory , zapríčinené terajším manažmentom vo výške 30.000.000,-Sk správa TASR neuvádza. Pochopiteľne, veď všetko je v poriadku.

Top 10 všetky slovenské stanice

Top 10 všetky slovenské stanice
18.týždeň (2.5.2006 -7.5.2006)

1.Televízne noviny Markíza 1.5.2006 ,2.Nevesta pre milionára Markíza 5.5.2006 ,3. Športové noviny Markíza 7.5.2006 ,4.Reflex Markíza 1.5.2006 19:26:17 ,5.NOVINY TV JOJ 1.5.2006 19:29:41 ,6.Milionár Markíza 1.5.2006 ,7.Kobra 11 VII. Markíza 2.5.2006, 8.Dereš Markíza 4.5.2006 ,9.Góly -body -sekundy Jednotka 1.5.2006 ,10.Križovatka smrti 2 Markíza 6.5.2006

Päť naj detských hereckých výkonov histórie

Päť naj detských hereckých výkonov histórie
V súvislosti s rebríčkom 100 najlepších hereckých výkonov histórie zverejnil filmový časopis Premiere aj päticu tých najlepších detských hereckých výkonov. Dnes už 60-ročná Patty McCormack si v roku 1956 zahrala v snímke The Bad Seed. Ako 11-ročná si za stvárnenie Rhody Penmark vyslúžila aj nomináciu na Oscara v hlavnej ženskej hereckej kategórii. Za ďalší výnimočný herecký výkon označil Premiere postavu Antoinea Doinela v podaní 15-ročného Jean-Pierrea Léauda v snímke Nikto ma nemá rád (1959). Dnes už takmer 62-ročný herec vtedy pod režijnou taktovkou Françoisa Truffauta stvárnil 13-ročného parížskeho chlapca, ktorý sa dostal na nesprávnu cestu. Snímka, ktorú v roku 1959 nominovali na Oscara v kategórii Najlepší scenár, je krutou obžalobou spoločnosti, v ktorej dieťa vyrastá bez lásky, spoločnosti, ktorá 13-ročného chlapca zatvára spolu s prostitútkami a v nápravnom ústave s ním zaobchádza ako s tým najhorším dospelým zločincom. V roku 1962 zažiarila 10-ročná Mary Badham vo filme Roberta Mulligana Ako zabiť vtáčika. Ako Scout Finch - dcéra advokáta, ktorý obhajuje černocha obvineného zo znásilnenia bieleho dievčaťa, bola nominovaná na Oscara v kategórii Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. V pätici nechýba ani Oscarom ocenený výkon Tatum O'Neal, ktorá ako 9-ročná stvárnila Addie Loggins vo filme Petra Bogdanovicha Papierový mesiac (1973). Napokon najnovším detským výkonom hodným výnimočnej pozornosti je podľa časopisu Haley Joel Osment a jeho nazabudnuteľné stvárnenie androida Davida, ktorý sa túži stať skutočným - živým chlapcom a získať tak naspäť lásku svojej ľudskej matky, v sci-fi snímke Stevena Spielberga A.I. Umelá inteligencia (2001).

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Filmové štúdio Warner Brothers oznámilo , že plánuje sprístupniť požičiavanie stoviek filmov a televíznych filmov cez internet. Paradoxne bude Warner Brothers používať software BitTorrent, ktorý sa masívne používa na nelegálne sťahovanie filmov. Dohoda medzi Warner Brothers a BitTorrent je neobyčajnou medzi major hollywoodskym štúdiom a spoločnosťou , ktorej file-sharingová technológia priniesla filmovému biznisu veľké straty. Warner Brothers tvrdí, že práve toto je cesta boja proti pirátom. Službu majú sprístupniť v lete , s cenami od 1 dolára za niektoré televízne filmy po cenu DVD alebo požičovného .
Zdroj :The New York Times a International Herald Tribune

BREAKING NEWS ?

BREAKING NEWS ?

Podľa našich informácií Richard Rybníček prijal ponuku odísť pracovať na pozíciu riadteľa novej digitálnej televízie Febio. Tým sa dá aj vysvetliť, prečo si STV neuplatnila opcie u spoločností Fox , DreamWorks , Universal, FremantleMedia a Endemol.

Добро пожаловать в тяжелые времена

Добро пожаловать в тяжелые времена
Správy STV ,8. 5. 2006 ,7.2 %

9. 5. 2006

Neznámi

Neznámi
Finalisti speváckej súťaže Neznámi sa zajtra predstavia live koncertom v bratislavskom klube Mejdan. Ivana Polačková z Pezinka a Milan Klčo zo Šurian tak dostanú príležitosť predstaviť sa poslucháčom rozhlasovej súťaže Slovenského rozhlasu osobne. Vlastnú tvorbu predstaví i ďalší účastník súťaže Jaro Závodský. Vystúpi aj Ivana Kováčová zo Žiaru nad Hronom, ktorá sa zatiaľ prebojovala do tretieho kola, a porotu zaujala svojou interpretáciou piesne Nothing Else Matters skupiny Metallica. S kapelou Zmena mena, ktorá do relácie nahráva hudobné podklady pre súťažiacich, si piesne zo svojho pripravovaného cédečka zaspieva Anka Repková. Ako speváčka je Anka známa najmä z účinkovania vo viacerých muzikáloch ako Vlasy, Rebelové alebo najnovšie Rocky Horror Show. Organizátori koncertu nezabudli ani na najmladšieho speváka a autora piesní v Neznámych Miša Dukesa, ktorý vo svojich štrnástich rokoch súťažil s vlastnými piesňami. V stredu v Mejdane sa predstaví ako sólista kapely Zmena mena. Ako špeciálny hosť večera vystúpi speváčka Andrea Zimányiová. Návštevníci si budú môcť naživo vypočuť jej nový singel, ktorý nahrala v štúdiu Slovenského rozhlasu. Zaujímavé je, že autorkou piesne je len 15-ročná Eva Pšenková, ktorá sa sama pripravuje na účasť v súťaži. Reláciu Neznámi vysiela Slovenský rozhlas v dvojtýždňovom intervale. V každom vydaní účinkujú traja speváci, z ktorých dvaja na základe hlasovania poslucháčov postupujú do ďalšieho kola. Spevák, ktorý prejde tromi kolami, postupuje do finále. O hodnotenie speváckych výkonov sa pravidelne stará trojčlenná odborná porota. Jej stabilnými členmi sú Vlado Valovič a Jaroslav Žigo, ktorí si do každého kola pozývajú jednu muzikantskú osobnosť. V kresle tretieho porotcu sa už objavil napríklad Peter Lipa, Pavol Hammel alebo Vašo Patejdl.

Zomrel Ján Chlebík

Zomrel Ján Chlebík
Zastihla nás nepríjemná správa. Včera večer skonal dlhoročný spolupracovník detskej a mládežníckej redakcie Slovenskej televízie. Narodil sa 7. Júla 1934.Ján Chlebík ,okrem iného nakrútil : ZLODEJKA, , 1996,KOVLADOV DAR, , 1998, Husiarka a král (1983)

STV sa drží, JOJ-ke nič nepomáha

STV sa drží, JOJ-ke nič nepomáha

18. týždeň /01.05.2006 - 07.05.2006, týždenný priemerný podiel na trhu (SHARE v %):

Markíza – 33,7 %

Jednotka - 17,2 %

Dvojka- 7,1 %

TV JOJ – 15,8 %

TA 3 - 1,4 %

Zdroj: PMT/TNS SK

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné
Pokutu 500 000 korún uložila dnes Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) televízii Markíza za porušenie zákonnej ochrany mladistvých v programoch Big Brother - Súboj a Big Brother súboj - Face to Face, ktoré vysielala 4. a 7. novembra. Zákon televízia porušila aj v programe Pravdivé lži z 12. novembra 2005. Televízia bude tiež čeliť dvom správnym konaniam pre možnú neobjektívnosť v Televíznych novinách zo dňa 20. septembra 2005 v príspevku Riskoval životy ľudí a pre možné porušenie ochrany ľudskej dôstojnosti a ľudskosti v zábavnom programe Vilomeniny odvysielanom 22. januára tohto roku. Rada tiež televíziu upozornila na porušenie zákona v ďalších troch programoch.Pre porušenie ochrany mladistvých dostala od licenčnej rady pokutu 330 000 korún aj televízia JOJ, a to za program Soňa talkshow zo dňa 21. septembra 2005. Rada zároveň voči nej začala dve správne konania pre možné nesprávne uplatnenie označenia programu logom o jeho vekovej prístupnosti vo VyVolených 2 z 3. marca tohto roku a pre možné porušenie objektívnosti a nestrannosti v spravodajskom programe Noviny JOJ z 26. februára 2006.Sankcii sa nevyhla ani Slovenská televízia, a to za nesprávne uplatnenie označenia programu logom o jeho vekovej prístupnosti v programe Medea zo dňa 20. decembra 2005. STV musí pre tento prehrešok zaplatiť pokutu vo výške 20 000 korún. Dvom správnym konaniam bude po dnešnom zasadnutí licenčnej rady čeliť aj Fun Radio pre možné porušenie ochrany mladistvých v programe K-FUN z 29. marca a 5. apríla 2006.

Naj dvojice na filmovom plátne

Naj dvojice na filmovom plátne
Filmoví fanúšikovia na celom svete dokážu oceniť, ak sú výkony hlavných filmových predstaviteľov natoľko rovnocenné, že tvoria neoddeliteľné duo, ktoré možno hodnotiť len ako jeden celok. Časopis Premiere preto vyhodnotil päť najlepších, najzohratejších a najdynamickejších dvojíc na filmovom plátne všetkých čias. Nezabudnuteľný starnúci manželský pár z filmu Kto sa bojí Virginie Woolfovej? (1966) v podaní Elizabeth Taylor a Richarda Burtona, si v roku 1966 vyslúžil i nominácie na Oscara v hlavných hereckých kategóriách. Zlatú sošku si ale napokon odniesla len Liz. Martha a George, ktorí si život spestrujú vymyslenými príbehmi a množstvom krutých hier, strhli divákov najmä svojim realistickým stvárnením skutočného života. V roku 1968 sa Mel Brooks dočkal Oscara za scenár k muzikálu Producenti (1968) a publikum očarila dvojica Gene Wilder a Zero Mostel, ktorí sa predstavili ako producenti Leo Bloom a Max Bialystock. Keďže im hrozí, že budú musieť zaplatiť všetky svoje dlhy, rozhodnú sa zinscenovať krach svojej firmy. Dosiahnuť ho chcú vytvorením skutočného "prepadáku." Tak vznikne muzikál o Adolfovi Hitlerovi, na ktorého realizáciu najmú tých najhorších hercov. Laurence Olivier a Michael Caine boli v roku 1972 nominovaní na Oscara za výkony v mysterióznom thrilleri Josepha L. Mankiewicza Sleuth (1972). Olivier ako Andrew Wyke - bohatý manžel sa stretáva s milencom svojej ženy Milom Tindlom, ktorého si zahral Michael Caine. Rozohrávajú medzi sebou hru plnú zvratov, počas ktorej sa vo výhode raz ocitá jeden a o chvíľu druhý. Herecká dvojica ženských snov prekročila očakávania mužského publika, keď sa v roku 1999 pred kamerou stretli Brad Pitt a Edward Norton. Ako Tyler Durden a rozprávač thrilleru Klub bitkárov (1999) zbierali jednu pozitívnu kritiku za druhou. Do najlepšej pätice filmových dvojíc časopisu Premiere sa dostalo aj ženské duo: Naomi Watts a Laura Elena Harring, ktoré v mysterióznej snímke Davida Lyncha Mulholland Drive (2001) stvárnili Betty Elms a Ritu. "Záhada zabalená v snovej mystérii - najlepšia ženská dvojica na filmovom plátne. Watts a Harring priniesli do Lynchovej vykalkulovanej hádanky trochu ľudského tepla," píše Premiere.

Slovensko...tu neplatí zákon

Slovensko...tu neplatí zákon

Veselo vysielané online live programy STV, JOJ , TA 3 a Markízy, bez práva na šírenie nájdete, žiaĺ na http://www.novafoods.sk. Majiteľom domény je : Websupport, s.r.o. ,Kysucky Lieskovec,c.d.457, IČO :36421928,02334, Štatutárni zástupcovia : Michal Truban ,Telefón :0904/306 081.Spoločník je zaujímavejší Pavel Stano ,170 Dolný Bar . Meno väčšinou prepojené na poľnohospodárske firmy, ale vveľmi nepriamo aj na takú spoločnosť ako je Prvá strategická, Napokon spoločnosť prevádzkuje aj servre na nelegálne sťahovanie filmov. Niekedy ako © Biosun Tv creative Group. Takže je je to vlastne OK.

Nové vetry v Záhorskej Bystrici ?

Nové vetry v Záhorskej Bystrici ?
Televízia Markíza sa ani po odchode Pavla Ruska nevzdala svojich ambícií ovplyvňovať politiku. Napriek dohodám sa rozhodla , že bude predávať reklamu za jednotnú cenu 80-tisíc korún, čo je o polovicu menej, ako jej jej obvyklá cena za reklamu. Ústami hovorkyne Ivany Semjanovej to aj televízia jasne vysvetlila : "Týmto chce Markíza jasne deklarovať, že voľby nie sú pre ňu výlučne komerčnou záležitosťou, ale ako najsilnejšie médium na Slovensku ich chápe predovšetkým ako službu občanom." Samozrejme, predvolebné šoty sú jasnou službou verejenosti. Zatiaľ som pred voľabami nezaznamenal v médiách nič hlúpejšie. Markíza tak naznačila, že bude slúžiť politikom. Pretože predvolebné šoty slúžia len im samotným. Bude to obchod ? Bude Markíza rokovať o STV bez STV ? Asi áno. Svojho emisára ,ako kandidáta na generálneho riaditeľa už Václav Mika vyslal . Petra Abraháma. A , žiaľ, s podporou niektorých členov rady STV. Paradoxne, tých prorybníčkovských. Bude veselo.

8. 5. 2006

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava , 09.05.2006 o 9.30

Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosti č.631/54-2006 a 636/57-2006 (na vysielanie programu VyVolení 2 zo dňa 3.3.2006 ) Správa o šetrení sťažností č. 631/54-2006 a 636/57-2006 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava

Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č.533/44-2006 na vysielanie programu Vo víre politiky zo dňa 23.02.2006 ) Správa o šetrení sťažnosti č. 533/44-2006 smerujúcej proti vysielaniu Nautik TV Vysielateľ: Nautik TV spol. s r.o., Bratislava

Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č.575/50-2006 (na vysielanie programu Noviny JOJ zo dňa 26.02.2006 ) Správa o šetrení sťažnosti č.575/50-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava

Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 257/20-2006 na vysielanie programu Vilomeniny z dňa 22.1.2006) Správa o šetrení sťažnosti č. 257/20-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné

Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 737/62-2006 (na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 20. 9. 2005) Správa o šetrení sťažnosti č. 737/62-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné

Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č.592/51-2006 (na vysielanie programu Čili, sex a samba zo dňa 5.3.2006 ) Správa o šetrení sťažnosti č.592/51-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava

Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona SK č.: 479-PgO/O-118/2006 zo dňa 20.12.2006 Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 2449/278-2005 a č. 2611/290-2005 (dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Televízne noviny, príspevok Výhrada svedomia, 17.10.2005) ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Návrh na uloženie sankcie – pokuty SK č.: 516-PgO/O-663/2006 zo dňa 07.02.2006 Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3166/374-2005 (dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Medea, 20.12.2005) ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Návrh na zastavenie správneho konania SK č.: 480-PgO/O-119/2005 zo dňa 20.12.2005 Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2611/209-2005 (dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Televízne noviny (príspevok Problematická zmluva, 13.10.2005) ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona SK č.: 443-PgO/O-2158/2005 zo dňa 22.11.2005 Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2080/225-2005 (dodržiavanie § 35 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Nepriestrelný mních, 01.10.2005) ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Návrh na uloženie sankcií – dvoch pokút a upozornenia na porušenie zákona SK č.: 456-PgO/O-2339/2005 zo dňa 06.12.2005 Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2002/219-2005 (dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Soňa Talk show, 21.09.2005) ÚK: MAC TV, s.r.o.

Návrh na uloženie sankcií – pokuty a upozornenia na porušenie zákona, a návrh na zastavenie správneho konania SK č.: 426-PgO/O-2102/2005 zo dňa 22.11.2005 Doplnenie: Správa č. 136/05/TV o monitorovaní TV Markíza (dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Big Brother - Súboj, 4.11.2005) ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Návrh na uloženie sankcií – dvoch pokút a upozornenia na porušenie zákona SK č.: 427-PgO/O-2103/2005 zo dňa 22.11.2005 Doplnenie: Správa č. 133/2005/TV o monitorovaní TV Markíza (dodržiavanie § 20 ods. 3, 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Big Brother súboj – Face to Face, 7.11.2005) ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.

Návrh na uloženie sankcie – pokuty SK č.: 425-PgO/O-2101/2005 zo dňa 22.11.2005 Doplnenie: Správa č. 136/2005/TV o monitorovaní TV Markíza (dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Big Brother súboj – Face to Face, 4.11.2005) ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.

Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona SK č.: 475-PgO/O-113/2005 zo dňa 20.12.2005 Doplnenie: Správa č. 138/2005/TV o monitorovaní TV Markíza (dodržiavanie § 35 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Slovensko - Španielsko, 16.11.2005) ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.

Návrh na zastavenie správneho konania SK č.: 457-PgO/O-2340/2005 zo dňa 06.12.2005 Doplnenie: Priebežné výsledky monitoringu Slovenskej televízie – Dvojky v období volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2005 (dodržiavanie § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Regionálny denník, 22.11.2005) ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Návrh na uloženie sankcií – pokuty a upozornenia na porušenie zákona SK č.: 513-PgO/O-658/2006 zo dňa 07.02.2006 Doplnenie: Správa o sťažnosti č. 2768/316-2005 (dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Pravdivé lži, 12.11.2005) ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.