3. 10. 2015

PRIESKUM FOCUS

PRIESKUM FOCUS

Politické prekáračky a blížiace sa parlamentné voľby boli pre Slovákov druhou najvýraznejšie témou v médiách v mesiaci september. Ukázal to septembrový prieskum agentúry Focus.
V prieskume odpovedalo 1003 respondentov na otázku, o ktorých udalostiach sa na Slovensku v poslednom mesiaci najviac písalo alebo rozprávalo v médiách ako televízia, rozhlas, tlač či internet? Respondenti mali v rámci spontánnej reakcie možnosť uviesť viacero odpovedí.
Okrem dominantnej témy utečencov, ktorú v médiách v septembri zachytilo takmer 92 percent opýtaných, si Slováci všímali aj správy týkajúce sa politickej situácie, diskusií v parlamente i vzájomných hádok politikov. Tieto mediálne témy v prieskume uviedlo 8,9 percenta odpovedajúcich. Podľa Martina Slosiarika z agentúry Focus ich respondenti prirodzene vnímali v kontexte blížiacich sa parlamentných volieb. "Pár mesiacov pred parlamentnými voľbami strany opatrnejšie narábajú s informáciami a posolstvami, ktoré sa dostávajú cez médiá k voličom a zvažujú ich prípadný negatívny dopad na svoju podporu. No samozrejme, stačí sa pozrieť do ulíc a každému je jasné, že predvolebná kampaň sa už začala," okomentoval situáciu Slosiarik.
Najvýraznejšou samostatnou politickou témou bol spor medzi premiérom Robertom Ficom a lídrom OĽaNO Igorom Matovičom ohľadom údajného nelegálneho účtu na Belize. Túto kauzu si z médií zapamätalo 7,1 percenta respondentov. Po téme migrantov, všeobecnej situácii v slovenskej politike a udalostiach leteckých katastrof na Slovensku to bola štvrtá najvýraznejšia téma, ktorú Slováci zachytili v médiách v priebehu septembra.
Medzi témy v mediálnych výstupoch, ktoré sa v septembri dostali u respondentov výraznejšie do pozornosti, patrili aj extrémy v počasí. Spomínalo ich 6,8 percenta respondentov. Viac ako päť percent respondentov si z médií zapamätalo aj správy súvisiace so začiatkom školského roka (5,7 percenta) a tiež udalosti na Ukrajine (5,2 percenta).

Copyright © TASR 2015

VšZP: Transparency International Slovensko zavádza verejnosť i médiá

VšZP: 
Transparency International Slovensko zavádza verejnosť i médiá


Transparency International Slovensko (ďalej len "TIS") dnes zverejnila informáciu, že Univerzitná nemocnica Bratislava v čase, keď jej šéfoval súčasný generálny riaditeľ VšZP Miroslav Vaďura, kúpila 64 vrstvové CT o 400 tisíc eur drahšie ako nemocnica v Ostrave. Toto tvrdenie je klamstvo. Pravdou je, že nemocnica kúpila za tú istú uvádzanú cenu 1,39 mil. eur neporovnateľne výkonnejšie 128 vrstvové CT.
TIS zároveň uviedla, že technická podmienka "chladenie vodou" vylúčila z verejného obstarávania štyroch z piatich uchádzačov. Podmienka bola stanovená preto, lebo pôvodné zariadenie fungovalo tiež na chladenie vodou. Priestor pre osadenie nového CT nemal vybudovanú ani primárnu vzduchotechniku a jej vybudovanie by si vyžiadalo dodatočné investície. Navyše, chladenie vodou má veľkú prevádzkovú výhodu v tom, že v prípade poruchy chladenia sa používa priamo voda z vodovodu.
Verejné obstarávanie na predmetné CT bolo vyhlásené vo Vestníku 17.7. 2009. Podpis rámcovej zmluvy sa uskutočnil v apríli 2010 a samotný nákup bol realizovaný už za nového riaditeľa M. Buchu v decembri 2011. Príslušná faktúra bola vystavená 13.3. 2012 a uhradená 26.3 2012, pričom čiastočné zdroje na úhradu poskytol príspevkom v tom čase už odstupujúci/odchádzajúci minister Ivan Uhliarik.
Je zarážajúce, že TIS, ktorá sa dnes tejto téme venovala, si neoverila ani základné fakty týkajúce sa tohto verejného obstarávania.
Mimochodom, keďže klamlivé informácie ohľadom kúpy tohto CT prístroja sa objavili už v minulosti, vedenie UNB dňa 7.11. 2012 (Žiadosť má k dispozícii aj VšZP) požiadalo Petit Press ako vydavateľa denníka SME o uverejnenie opravy, k čomu do dnešného dňa nedošlo.
Otázkou je, komu a na čo majú slúžiť klamlivé a zavádzajúce informácie a prečo ich médiám a ich prostredníctvom aj verejnosti podsúva práve organizácia, ktorá má v názve "transparentnosť"?


Informovala Petra Balážová, vedúca referátu komunikácie a hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.

Reklamná pauza, môžete sa....

    Reklamná pauza, môžete sa....

2. 10. 2015

Reakcia VšZP na tvrdenia týkajúce sa generálneho riaditeľa Vaďuru

Reakcia VšZP na tvrdenia týkajúce 
sa generálneho riaditeľa Vaďuru

V súvislosti s vymenovaním Ing. Miroslava Vaďuru, MPH za predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VšZP sa v médiách objavili viaceré nepravdivé tvrdenia, týkajúce sa predaja prebytočného nehnuteľného majetku počas jeho pôsobenia vo funkcii riaditeľa FNsP Bratislava (terajšia UNB Bratislava, ďalej len „Nemocnica“).

Predmetom odpredaja boli pozemky označené v liste vlastníctva výhradne ako zastavané plochy a nádvoria, respektíve ostatné plochy, vrátane plochy určenej na krízové pristávanie vrtuľníka. V zmysle zákona o civilnom letectve táto plocha nespĺňa atribúty tzv. malého letiska a každé pristátie záchrannej služby je výhradne v kompetencii a na zodpovednosti pilota. Nemocnica v rámci odpredaja zabezpečila funkčnosť všetkých vtedajších činností v danom priestore, okrem iného aj prístupovej cesty k pristávacej ploche, ako aj k ďalším prevádzkovým budovám. Funkčnosť všetkých objektov na predmetných pozemkoch bola zabezpečená zmluvou o zriadení vecného bremena a to bezodplatne a časovo neobmedzene. To znamená, že v žiadnom prípade nemohlo dôjsť k následnému ohrozeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

O predaji prebytočného majetku – pozemkov vo vlastníctve Nemocnice - rozhodla Nemocnica v októbri 2009. Dôvodom bol fakt, že Nemocnica potrebovala krízové investície na zabezpečenie základnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Vtedajšie príjmy zo zdravotného poistenia totiž nezodpovedali vynaloženým nákladom na zdravotnú starostlivosť. Navyše, Nemocnica z titulu svojej regionálnej príslušnosti k Bratislavskému samosprávnemu kraju nemala možnosť čerpať prostriedky z fondov EÚ, tak ako ostatné nemocnice. Jediným riešením pre štatutára bol teda odpredaj prebytočného majetku štátu, ktorý na seba viazal každoročné neefektívne a zbytočné prevádzkové náklady.

Osobitné ponukové konanie prebehlo v zmysle platnej legislatívy, pri dodržaní všetkých zákonných požiadaviek. To znamená, že štatutár získal predbežný súhlas MZ SR, ponúkol prebytočný majetok v rámci ponukového konania štátnym organizáciám, ktoré oň však neprejavili záujem, informáciu zverejnil v celoštátnom denníku, ako aj v povinnom elektronickom registri, vedenom MF SR (ropk.sk).
Cena bola stanovená jediným možným zákonným postupom, teda na základe ocenenia stanoveného znaleckou organizáciou. Presný postup stanovuje zákon č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu. To znamená, že Nemocnica musela osobitné ponukové konanie vyhlásiť za cenu, ktorú stanovil znalec v zmysle vyššie citovaného právneho predpisu, v súlade so zaradením predmetných pozemkov na liste vlastníctva.

Po splnení všetkých zákonom stanovených náležitostí Nemocnica vyhlásila súťaž, na ktorú reagoval jeden záujemca. K odpredaju prebytočného majetku štátu však napokon nedošlo. Dňa 2.7.2010 sa obidve strany, vzhľadom na zistenú existenciu

súdneho sporu ešte z roku 1992, dohodli na odstúpení od kúpnej zmluvy, čo potvrdil aj notársky úrad 11.7.2010. Žiaden predaj pozemkov sa neuskutočnil a teda ani
nedošlo k žiadnej škode. Potvrdzuje to aj záznam o výsledkoch následnej finančnej kontroly MZ SR z 26.7.2010, ktorú nariadil vtedajší minister zdravotníctva Ivan Uhliarik. Kontrola jednoznačne preukázala, že v postupoch štatutára nedošlo k žiadnemu pochybeniu a že Nemocnica konala v súlade s ustanoveniami zákona č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. (Záznam z predmetnej kontroly je k dispozícii k nahliadnutiu vo VšZP).

Pokiaľ ide o predaj tohto majetku, do dnešného dňa sa nenašiel žiaden kupec, ktorý by bol ochotný odkúpiť tieto pozemky aspoň za pôvodne vyhlásenú cenu.

Informovala: Petra Balážová, hovorkyňa

MEDIA NEWS


MEDIA NEWSTelevíznu komediálnu šou Roseanne (1988 - 1997) prvý raz adaptujú v zahraničí. Od Sonny Pictures Television si pilotnú epizódu objednala ruská televízna stanica CTC. Ruská verzia populárneho seriálu by sa mala volať Katya.
"Naše spracovanie Roseanne bude rezonovať s ruskými divákmi, pretože je založené na pravde. Je to príbeh pracujúcej rodiny, ktorá prekonáva každý deň, smeje sa na strastiach, ktoré im život posiela do cesty a to donúti divákov smiať sa s nimi," uviedol Jeff Lerner zo Sonny Pictures Television vo vyjadrení, ktoré zverejnil magazín The Hollywood Reporter. Televízne adaptácie od spoločnosti majú v Rusku úspech. Svedčí o tom aj spracovanie seriálu Raymonda má každý rád (1996 - 2005), v ruskej verzii Voroniny (2009), ktorý je najdlhšie vysielaným hraným programom stanice CTC. Seriál má aj svoju českú verziu Rudyho má každý rád (2015), ktorú zastrešuje Česká televízia. Populárna bola v rokoch 2004 až 2009 aj ruská adaptácia seriálu Pestúnka Franny (1993 - 1999).
Seriál Roseanne vysielala americká televízna stanica ABC v rokoch 1988 až 1997 v hlavnej úlohe s komičkou Roseanne Barr, ktorá sa podieľala aj na jeho tvorbe. Za rolu ženy v domácnosti s tromi deťmi a manželom získala cenu Primetime Emmy aj Zlatý glóbus. John Goodman, známy napríklad aj z filmu Big Lebowski (1998), si za úlohu Roseanninho manžela Dana v roku 1993 tiež odniesol Zlatý glóbus.George R. R. Martin, autor knižnej predlohy seriálu Hra o tróny (2011), poprel informácie o príprave filmu zo sveta obľúbeného fantasy príbehu. Šesťdesiatsedemročný literát prostredníctvom portálu Live Journal uviedol, že nevie odkiaľ tieto správy pochádzajú, no nie sú pravdivé.
Martin zároveň vysvetlil, že v minulosti tvorcovia seriálovej adaptácie David Benioff a D.B. Weiss uvažovali o jej ukončení filmom. „To ale neznamená, že sa tak stane,“ upozornil, pričom za dôvod označil aj to, že HBO, ktorá seriál produkuje, sa zameriava na televíznu tvorbu. „Bolo by to skvelé a ja by som si to rád pozrel, no nič sa nezmenilo od posledného kola fám. Stále píšem šiesty diel The Winds of Winter. David a Dan nakrúcajú šiestu sezónu,“ vyjadril sa. „Neverte všetkému, čo čítate, chlapci a dievčatá. Najmä, keď je to na internete,“ uviedol tiež.
Príbeh Hry o tróny sa odohráva vo fiktívnom svete Siedmich kráľovstiev na kontinentoch Západozem a Essos, kde v období podobnom stredoveku bojuje o Železný trón niekoľko urodzených rodín. Blíži sa však zima, ktorá môže trvať dlhé roky. Dej sa začína v čase, keď sa za slabo stráženou severnou Stenou aktivizuje armáda nekorunovaného kráľa Mancea Raydera a tiež desiví Bieli chodci. Za morom zas krásna Daenerys Targaryen túži po tróne, ktorý jej rodine patril dlhé roky a na dosiahnutie svojho cieľa má nebezpečnú zbraň - tri draky. Hra o tróny je tretí rok po sebe nelegálne najsťahovanejším seriálom roka. Hoci jej predlohou je knižná séria Pieseň ľadu a ohňa Georgea R. R. Martina, od piatej sezóny, ktorú televízia HBO vysielala od apríla do júna, sa seriál uberá vlastnou cestou. Tvorcovia už totiž použili všetok materiál z doteraz vydaných kníh. Dátum vydania šiestej časti knižnej série nie je zatiaľ známy.Americký herec a režisér David Schwimmer bude účinkovať v pripravovanom sitkome britskej televíznej stanice Channel 4 s názvom Morning Has Broken. Predstaví sa po boku herečky Julie Davis, ktorá sa zároveň postarala o námet a scenár.
Príbeh seriálu bude o zákulisí fiktívnej televíznej šou Good Morning... With Gail Sinclair, ktorej obľúbenosť postupne klesá. Tvorcovia si preto zavolajú na pomoc amerického televízneho producenta (Schwimmer), ktorý by mal pomôcť zvýšiť sledovanosť. Okrem neho sa v seriáli objaví dvojica moderátorov, ktorú stvárnia spomínaná Davis a britský komik Nick Mohammed.
Úloha televízneho producenta bude pre rodáka z New Yorku prvým pravidelným účinkovaním v sitkome, odkedy hral v seriáli Priatelia (1994 - 2004). "Roky som bol veľkým fanúšikom Julie a som nadšený, že mám konečne možnosť spolupracovať s ňou a Nickom na tak fantastickej komédii," uviedol 48-ročný Schwimmer vo vyhlásení. Channel 4 si objednal šesť 30-minútových epizód. Stanica by ich mala vysielať v roku 2016.
David Schwimmer sa preslávil predovšetkým ako Ross Geller v spomínanom seriáli Priatelia (1994 - 2004) Ďalej si zahral napríklad v snímkach 6 dní, 7 nocí (1998), Nadaný žiak (1998), Picking Up the Pieces (2000), Z ničoho len nič (2006), John Carter: Medzi dvoma svetmi (2012), The Iceman (2012) a tiež v miniseriáli Bratstvo neohrozených (2001). V animovanom filme Madagaskar (2005) a jeho ďalších dvoch pokračovaniach z rokov 2008 a 2012 prepožičal hlas žirafe Melmanovi.
Americký herec Robert Knepper sa predstaví v nových častiach obľúbeného seriálu Mestečko Twin Peaks (1990 - 1991). Akú postavu stvárni, však zatiaľ nie je známe. Novinku pripravuje režisér David Lynch, ktorý sa spolu s Markom Frostom postaral o scenár všetkých 18 epizód. Dvojica pritom spolupracovala aj na tvorbe pôvodného seriálu, ktorý v roku 1991 získal tri Zlaté glóbusy.
V projekte sa predstaví aj Amanda Seyfried, Kyle MacLachlan si zopakuje úlohu Dalea Coopera. Podľa informácií portálu Deadline.com by mali herecké obsadenie doplniť aj David Patrick Kelly či Richard Beymer.
Päťdesiatšesťročný Robert Lyle Knepper je rodákom z mesta Fremont v štáte Ohio. K herectvu sa dostal vďaka matke, ktorá robila rekvizitárku v divadle a začal sa mu venovať už počas strednej školy. Následne sa rozhodol študovať divadlo na Northwestern University. Knepper na filmovom plátne debutoval v roku 1986 vďaka dráme Taký je život!. Následne sa predstavil aj v snímkach ako Život v nebi (1987), Hlásim svoju smrť (1988), Renegáti (1989), Mladé pušky 2 (1990), Všetci hovoria: Milujem ťa (1996), Dobrú noc a veľa šťastia (2005), Rukojemník (2005), Hitman (2007), Deň, keď sa zastavila Zem (2008), Kuriér 3 (2008) alebo Hry o život: Drozdajka 1 (2014), pričom ako Antonius sa objaví aj vo filme Hry o život: Drozdajka 2, ktorý by sa mal dostať do slovenských kín 19. novembra. Účinkoval tiež v seriáloch Zlodeji (2001 - 2002), Carnivale (2003 - 2005), Mob City (2013), či v rokoch 2009 až 2010 v projekte Hrdinovia (2006 - 2010). Známy je aj ako Theodore 'T-Bag' Bagwell z televízneho hitu Prison Break: Útek z väzenia (2005 - 2009).

Mníška Florinda Ruiz Carapia sa v Mexiku stala hviezdou kuchárskej televíznej súťaže MasterChef. Šesťdesiatosemročná sestra, ktorá prijala meno Hermana Flor, je v súčasnosti jednou z piatich finalistov programu. V prípade víťazstva si odnesie milión mexických pesos (v prepočte približne 53-tisíc eur), ktoré chce použiť na zníženie dlhu kongregácie. Ten vznikol pri budovaní a rozširovaní škôl.
Hermana Flor začínala v súťaži s ďalšími 299 súťažiacimi. Do finále ju podľa porotcov dostali jej čili omáčky. S postupom do ďalších kôl, narastala aj jej popularita. Producent programu Alejandro Esquivel pritom priznal, že sa obáva dôsledkov, ak Hermana Flor nezvíťazí. O tom rozhodne o tri týždne porota zložená zo šéfkuchárov.
Sestra pracuje v seminári, kde denne varí tri jedlá pre 150 ľudí. Ako uviedla, v súťaži ju doteraz zaskočilo, keď jej nariadili uvariť homára. „Je veľa veci, ktoré neviem použiť. Také morské špeciality som nikdy nevarila. Na také jedlo nemáme peniaze,“ priznala. Namiesto toho v jej kuchyni prevládajú čili papričky, paradajky a cibuľa. „S tým vám viem urobiť chutné jedlo,“ povedala.
Narastajúcu popularitu si Hermana Flor nepripúšťa. „Nehovorte mi, že som slávna. Nie som slávna, kým tie peniaze nebudem mať v ruke. Chcem vyhrať, pretože chcem pomáhať ostatným,“ vyjadrila sa. „Máme dlhy, máme misie, kde poskytujeme pomoc a s tou súťažou a miliónom pesos, ktoré ponúkajú, budem môcť pomáhať,“ dodala.©2015, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Zomrel Lubomír Lipský

Zomrel Lubomír Lipský

Vo veku 92 rokov dnes skonal český herec Lubomír Lipský, ktorého približne pred mesiacom hospitalizovali s horúčkou a zápalom pľúc v jednej z pražských nemocníc. Informáciu o jeho úmrtí potvrdil portálu iDNES.cz hercov synovec Dalibor Lipský. "Posledných štrnásť dní mu nebolo dobre. Našťastie to netrvalo dlho a bolo to milosrdné," uviedol Dalibor Lipský.
Lubomír Lipský sa narodil 19. apríla 1923 v Pelhřimove a bol dlhoročným členom Mestských divadiel pražských. Popularitu mu priniesla úloha v televíznom seriáli Tři chlapi v chalupě Jaroslava Dietla (1962 - 1963). Medzi jeho najznámejšie filmy patria Císařův pekař a pekařův císař (1951), Cirkus bude! (1954), Zločin v dívčí škole (1965), Čtyři vraždy stačí, drahoušku (1970), Šest medvědů s Cibulkou (1972), Tři veteráni (1983), Saturnin (1994), Bobule (2008) a 2Bobule (2009). Zahral si aj v sérii komédií Kameňák (2003, 2004, 2005 a 2013). V roku 2005 získal cenu Thálie za celoživotné majstrovstvo, o tri roky neskôr zas Cenu Františka Filipovského za celoživotné majstrovstvo v dabingu a v roku 2013 ho uviedli do Dvorany slávy cien TýTý a taktiež dostal od českého prezidenta Miloša Zemana Medailu Za zásluhy. Jeho bratom bol režisér a scenárista Oldřich Lipský, ktorý zomrel v roku 1986.

©2015, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Otec od veľa detí píše národu

Otec od veľa detí píše národuChcem sa každému ospravedlniť koho som dnes upozornil na môj rozhovor v Slobodnom vysielači, neprídem do Banskej Bystrice dnes na uvedený rozhovor z obyčajného dôvodu, pred 2 týždňami som sa sľúbil že dnes pôjdem do štúdia a aj som sa tešil a z internetu sa dozviem že na tu tému mám diskutovať s politikom pánom Kotlebom, nedali mi to vedieť a považujem to za neseriózne z ich strany, môj dôvod je tento; ja nie som politik som občan , volič a otec! Otec od veľa detí a teda ma sakramentsky zaujíma ako bude Slovensko vyzerať ale v tomto prípade by som sa necítil dobre nakoľko mojím spolu besedujúcim má byť politik a ja som apolitický, keď ma naštve Smer tak mu tu nakladám ak sa zastal teraz Fico Slovákov tak ho chválim, Sulíka som hanil za pád vlády ale teraz ho tu vychvaľujem a z toho dôvodu si myslím že ja ako “len” občan nemôžem sedieť s politikom a debatovať na takúto háklivú tému (viete si predstaviť tie titulky Kollár si robí politickú kampaň!), čo nie je pravda a preto by som bol veľmi nerád aby ma spájali s akýmkoľvek politikom! Ak sa raz do politiky rozhodnem vstúpiť tak to urobím normálne! Dúfam, že mi rozumiete a chápete to,.
Boris Kollár

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWSPodpredseda strany Smer-SD Pavol Paška dnes v Košiciach podal trestné oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu ohovárania v súvislosti so zverejnením "osočujúcich a lživých informácií" v aktuálnom vydaní týždenníka Plus 7 dní pod názvom "Košická chobotnica". Ako agentúru SITA informoval tlačový odbor strany Smer-SD, Paška pripravuje žaloby na ochranu osobnosti aj na ďalšie médiá, ktoré sa "zapojili do štvavej a diskreditačnej kampane voči jeho osobe a strane" v období krátko pred parlamentnými voľbami.
V článku médium informuje o pôsobení Pavla Pašku v zdravotníctve a takisto hovorí o údajnom prepojeniach iných ľudí pôsobiacich v zdravotníctve na bývalého predsedu parlamentu. Paška odstúpil z postu predsedu NR SR po prepuknutí kauzy nákupu predraženého CT prístroja v piešťanskej nemocnici.©2015, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

PRIESKUM FOCUS

PRIESKUM FOCUSNajvýraznejšie vnímanou témou v médiách bola na Slovensku v mesiaci september téma utečencov. Podľa prieskumu agentúry FOCUS táto zatienila všetko ostatné. Kým mediálne správy týkajúce sa utečencov spomínalo vyše 90 percent respondentov, žiadna z ostatných tém nepresiahla ani desať percent.
V septembrovom prieskume verejnej mienky, ktorý sa týkal tém v médiách, oslovil FOCUS 1003 respondentov. Tí odpovedali na otázku, o ktorých udalostiach sa na Slovensku v poslednom mesiaci najviac písalo alebo rozprávalo v médiách ako televízia, rozhlas, tlač či internet. Opýtaní mali pritom možnosť uviesť viaceré odpovede.
Správy týkajúce sa utečencov si v médiách všimlo až 91,6 percenta respondentov. Martin Slosiarik z agentúry FOCUS poukázal na to, že téma imigrantov výrazne prekonala aj vnímanie prípadu Váhostav v období, keď táto kauza vrcholila. "Vtedy si udalosti týkajúce sa Váhostavu v súvislosti s vysielaním médií pamätalo približne 50 percent respondentov," upozornil Slosiarik.
Pozornosť venovanú téme utečencov vysvetlil Slosiarik tým, že ide o udalosti, ktoré sa dejú v tesnom susedstve Slovenska a aktuálna situácia i jej riešenia sa týkajú každého z nás. Tému pritom ľudia vnímajú najmä v súvislosti s obavami, ktoré pociťujú. "Tou najčastejšou je obava, aby príchod utečencov neznamenal zvýšenie kriminality a ohrozenie vnútornej bezpečnosti Slovenska, či už z dôvodu obavy z možných teroristických útokov, alebo napätia a konfliktov medzi domácim obyvateľstvom a imigrantmi," informoval Slosiarik. Silne zastúpené sú však aj sociálne a ekonomické dôvody obáv. "Napríklad, že imigranti budú čerpať benefity z nášho sociálneho systému, alebo že budú brať prácu, ktorej ani pre Slovákov nie je dosť," vysvetlil sociológ. Obavy vyplývajúce z kultúrnych a náboženských dôvodov respondenti spomínajú menej.
Slosiarik upozornil aj na rozdiely v prevládajúcom postoji verejnosti k tejto otázke v rámci krajín Vyšehradskej štvorky. "Podľa nášho posledného prieskumu zo začiatku septembra si takmer dve tretiny obyvateľov Slovenska myslia, že by sme nemali prijať na Slovensko žiadneho utečenca. Keď rovnakú otázku položili kolegovia v Českej republike, takýto odmietavý postoj vyjadrilo 50 percent respondentov, v Poľsku dokonca len 38 percent," informoval Slosiarik.
Upozornil však, že nemožno zovšeobecňovať postoj Slovákov k utečencom. "Je výrazný rozdiel, ako Slováci nazerajú na utečencov z Afriky či Blízkeho východu a na utečencov z Ukrajiny," vysvetlil. "Zatiaľ čo si až takmer tri štvrtiny obyvateľstva Slovenska myslia, že by sme určite alebo skôr nemali prijať utečencov z Afriky a Blízkeho Východu, tak v prípade utečencov z Ukrajiny si to myslí len polovica obyvateľov Slovenska," spresnil.


Copyright © TASR 2015

RTVS NEWS

RTVS NEWS

Na novom singli kapely Korben Dallas a Anety Langerovej sa významnou mierou podieľal aj Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Sen je prvým singlom z pripravovaného albumu projektu Korben Dallas Symphony, ktorý sa nahráva v štúdiách Slovenského rozhlasu.

Korben Dallas, Aneta Langerová, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu: Sen Hudba: Juraj Benetin, Slavo Solović Text: Lukáš Fila Aranžmány: Slavomír Solović
Réžia: Lucia Halmová Strih: Lucia Halmová Kamera: Radka Šišuláková, Igor Paliatka, Rafael Skurka


MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Tohtoročné udeľovanie MTV Europe Music Awards budú moderovať anglický spevák Ed Sheeran a austrálska modelka a herečka Ruby Rose. Ceremoniál sa uskutoční 25. októbra v talianskom Miláne, pričom najviac cien môže získať americká speváčka Taylor Swift, ktorá má na konte rekordných deväť nominácií. Tri z nich dostala za skladbu Bad Blood s hosťujúcim Kendrickom Lamarom, ktorá môže triumfovať v kategóriách Najlepšia pieseň, Najlepšia spolupráca a Najlepší videoklip. Okrem toho je nominovaná aj v kategóriách Najlepšia interpretka, Najlepší koncertný interpret, Najlepší popový interpret, Najaktívnejšia fanúšikovská základňa, Najlepší look a Najlepší interpret z USA.
Dvadsaťštyriročný Edward Christopher "Ed" Sheeran je rodákom z mesta Hebden Bridge, no v roku 2008 sa presťahoval do Londýna, kde chcel rozbehnúť hudobnú kariéru. V septembri 2011 vydal debutový album s názvom +, z ktorého pochádzajú single The A Team, You Need Me, I Don't Need You, Lego House, Drunk, Small Bump a Give Me Love. Vlani uviedol na trh štúdiovku x, z ktorej ponúkol single Sing, Don't, Thinking Out Loud či Photograph. S oboma nahrávkami dobyl UK Chart a s druhou aj americký albumový rebríček Billboard 200. Podarilo sa mu získať napríklad štyri BRIT Awards či dve Ivor Novello Awards.
Dvadsaťdeväťročná Ruby Rose Langenheim začínala ako moderátorka v austrálskej MTV, neskôr sa začala venovať aj modelingu a herectvu. Je známa napríklad zo seriálu Orange Is the New Black (2013), kde sa v tretej sérii predstavila ako väzenkyňa Stella Carlin. Okrem toho si zahrala aj v snímke Around the Block (2013) a momentálne nakrúca film Resident Evil: The Final Chapter.

©2015, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Firma O2 si na súde v Českej republike vymohla, že káblovévé a satelitné firmy nesmú vysielať programy, ktoré v ČR neoprávnene šíria zápasy futbalovej Ligy majstrov. Na tie má v ČR práva O2 a Česká televízia. Najväčší káblový operátor UPC alebo satelitný Skylink už na základe predbežného opatrenia Mestského súdu v Prahe počas nelegálneho vysielania futbalových zápasov začierňujú obrazovku. Aktuálne sa to podľa UPC týka staníc Jednotka, Dvojka, ORF a ZDF, nie programov ČT. Problém by mali riešiť aj desiatky menších káblových operátorov.

Zdroj : ČT TXT

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA


"Sedel som priamo za lavičkou trénera domácich a jeho niektoré výroky počas stretnutia nepatria nie po 22:00 do televízie, ale až po polnoci, a to na špeciálnom kanáli. Jeho pozápasový výrok zrejme súvisel s nadmerným užitím iontových nápojov a je možné, že z toho dostal šedý zákal. Preto jeho pozápasové vyjadrenie treba brať s rezervou. "
Petr Kašpar, viceprezident Slovana o slovách trénera MFK Zemplín Michalovce Františka Šturma
"Poľská politika viedla v septembri 1939 k pohrome, pretože Poľsko v 30. rokoch opakovane zabránilo vytvoreniu koalície proti hitlerovskému Nemecku. Poľsko tak bolo čiastočne zodpovedné za tú pohromu, čo nasledovala."
Sergej Andrejev, ruský veľvyslanec v Poľsku

„Prepáčte, Slovensko. Takže vy nemôžete prijať moslimov, lebo nemáte mešity? Ale viete o tom, že ich môžete postaviť, však?  Mešity sa nevyskytli len tak v prírode – v dôsledku erózie – ani ich nepostavili veriace bobry. Moslimovia môžu žiť všade tam, kde ostatní ľudia. Nie sú delfíny, ktoré by sa snažili migrovať do Scottsdale v Arizone.“
Moderátor John Oliver, Last Week Tonight, HBO„ Vyzývam obyvateľstvo Slovenska, aby prejavilo odpor proti prítomnosti amerických vojsk na Slovensku. Vzniklo určité spojenie medzi transatlantickým fašizmom a džihádovským náboženstvom.Islamský štát silno podporuje USA. Myslím si, že je otázkou krátkeho času, keď odhalíme, že migračná vlna, ktorá sa valí na Európu, je prácou niekoho iného v záujme dosiahnuť určitú destabilizáciu mieru v Európe.
Jalal Sulejman, podpredseda KSS

"Dotácia vo výške 6985 eur mala byť určená na politicky ladenú sériu divadelných vystúpení na stredných školách STOP EXTRÉMIZMU! a vystúpenia mala spoluorganizovať aj mimovládna, čiže súkromne financovaná organizácia Amnesty International, ktorá niekoľkokrát svojvoľne obvinila Slovákov z rasizmu a xenofóbie pre údajnú diskrimináciu Cigánov. Žiadosť o dotáciu vnímame ako provokáciu, pretože je zrejmé, koho by v daných predstaveniach označovali za extrémistov. Boj proti rasizmu" je vnímaný jednostranne a že "za extrémistov by boli označení opäť bieli Slováci. BBSK odmieta také jednostranné ponímanie rasizmu. Okrem toho nepovažujeme za správne, aby po našich, slovenských, školách behali platené zahraničné mimovládne združenia a učili a rozhodovali o tom, kto bude považovaný za extrémistu a kto nie.“
Milan Uhrík, riaditeľ Úradu BBSK

"Nie je prekvapenie, že USA naplánovala konferencii NASA o vode na Marse na rovnaký čas, kedy Putin prednášal svoju reč v OSN."
Vjačeslav Nikonov poslanec zo strany Jednotné Rusko

"Upozorňujem vás na ľudí, ktorí sem v rámci tejto masovej migrácie prichádzajú zo Sýrie. Ak zvíťazím, pôjdu naspäť.Toto môže byť jeden z najväčších taktických úskokov všetkých čias. Možno 200-tisícová armáda. To je možné."
Donald Trump

Zomrel Vladimír Branislav

Zomrel Vladimír Branislav

Vo veku 80 rokov zomrel scenárista, dramaturg, reportér a režisér Vladimír Branislav, oznámila Česká televízia. Po roku 1968 musel televíziu opustiť. Pod pseudonymom Karel Vlček sa podieľal napríklad na večerníčkoch O Rákosníčkovi.

Zdroj : ČT TXT

1. 10. 2015

Reklamná pauza, môžete sa....

       Reklamná pauza, môžete sa....


TASR NEWS

TASR NEWSŠablóny na tvorbu školských online médií a časopisov s využitím servisov Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) ponúka doména Skolskenoviny.sk, ktorú TASR spustila 30. septembra. Ide o ďalší z produktov projektu "TASR do každej školy", v rámci ktorého agentúra sprístupnila všetky svoje servisy pre všetky školy na Slovensku.
Projekt bol pripravený v spolupráci s ministerstvom školstva a Metodicko-pedagogickým centrom. Okrem šiestich šablón v šiestich farebných mutáciách ponúka redakčný systém pre prácu s agentúrnymi správami, fotografiami či s pôvodnými školskými správami. Online médiá majú výstup do PdF s možnosťou tlače časopisu. Nechýba ani blogovací systém.
"Pokladáme za dôležité, aby sme boli blízko žiakom, študentom i pedagógom, poskytovali im možnosti na mediálnu výchovu a posilňovali dôveru v objektívne, vyvážené verejnoprávne spravodajstvo," povedal generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník.
Editori a administrátori TASR budú v nasledujúcich dňoch v teréne v jednotlivých školách, aby ponúkli odborné novinárske poradenstvo i technickú podporu jednotlivým školám.
V prípade otázok a technickej pomoci pri tvorbe časopisov bolo zriadené poradenské centrum.
Projekt "TASR do každej školy" ponúka bezodplatné využívanie agentúrnych servisov TASR pre všetky školy na Slovensku s možnosťou využitia servisov na vyučovanie, tvorbu školských médií, ale i na tvorbu učebníc, interaktívnych vzdelávacích obsahov či iné nekomerčné účely.
TASR prevádzkuje web skolskyservis.sk, na ktorý prispievajú žiaci, študenti, pedagógovia. Po splnení kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií dostávajú prispievatelia novinárske preukazy spolupracovníkov TASR a redaktorov – juniorov. Agentúra disponuje najrozsiahlejšou databázou prispievateľov. Najaktívnejší absolvujú stáž v TASR. Z prispievateľov školského servisu vyrástli nielen redaktori TASR, ale i editori webov skupiny Teraz.sk.

Copyright © TASR 2015

Zomrel John Guillermin

Zomrel John Guillermin
Vo veku 89 rokov zomrel anglický režisér John Guillermin. Rodák z Londýna skonal v nedeľu 27. septembra doma v kalifornskej Topange v dôsledku infarktu. Smutnú správu pre americký magazín The Hollywood Reporter potvrdila manželka zosnulého Mary.

Režisér, scenárista a producent John Guillermin sa narodil 11. novembra 1925. Ako filmár začínal vo Francúzsku. Na konte má napríklad snímky Tarzanovo najväčšie dobrodružstvo (1959), Tarzan Goes to India (1962), Valčík toreadorov (1962), Pušky v Batasi (1964), Modrý Max (1966), Most pri Remagene (1969), Skyjacked (1972), King Kong (1976), Smrť na Níle (1978), Sheena, kráľovná džungle (1984), King Kong žije (1986) či Mŕtvy alebo živý (1988). Jeho film Sklenené peklo (1974) sa uchádzal o osem cien americkej Akadémie filmových umení a vied, napokon uspel v troch kategóriách. Režisérovou prvou manželkou bola herečka Maureen Connell.


©2015, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


GRATULUJEME !

GRATULUJEME !Spoločnosť Slovakia Online s.r.o. úspešne pôsobí na mediálnom trhu od roku 1995. Stará sa tak už dvadsať rokov o spokojnosť svojich klientov, ktorým denne prináša spracované informácie vo forme monitoringu médií a sociálnych sietí, mediálnych analýz a ďalších produktov.

"Spoločnosť vznikla ako odpoveď na zvyšujúcu sa potrebu byť informovaný a našu prácu chápeme ako službu pre tých, ktorí tieto informácie potrebujú. S tým súviselo vytvorenie inovačného a sofistikovaného softvéru na spracovanie mediálnych informácií na Slovensku," vysvetľuje zakladateľ spoločnosti Viliam Kišš a dodáva: "Uvedomujeme si dôležitosť a rastúci význam médií, preto neustále investujeme do vývoja nových systémov, čo nám umožňuje poskytovať klientom efektívne riešenia na vysokej úrovni."

Slovakia Online pri svojom vzniku úspešne iniciovala založenie Slovenského informačného a analytického centra (S.I.A.C.) a vytvorila plnotextovú databázu informácií. Vďaka tomu majú klienti k dispozícii jedinečnú databázu, ktorá obsahuje kompletný archív informácií už od roku 1995. Umožňuje tak rýchly, prehľadný a pohodlný prístup k informáciám.

Kvalitou pripravovaných monitoringov sa spoločnosť Slovakia Online začlenila do medzinárodnej monitorovacej organizácie FIBEP. V spolupráci s touto organizáciou poskytuje špičkové služby a dodáva monitoring médií z rôznych krajín sveta. Denne spracuje viac ako 6000 informácií a zanalyzuje tisíce mediálnych výstupov.

Zakladateľ spoločnosti Viliam Kišš: "Naše poďakovanie patrí všetkým klientom, ktorí nám prejavili dôveru. Najmä vďaka nim môžeme dnes oslavovať 20. výročie založenia. Sú to práve klienti, ktorí prispeli k nášmu napredovaniu a k tomu, aby sme dosiahli poprednú pozíciu na trhu. Tešíme sa na ďalšie úspešné roky spolupráce."

MEDIA NEWS

MEDIA NEWSAmerická rapperka Nicki Minaj pripravuje autobiografický seriál. Dej projektu televízie ABC Family sa bude zameriavať na obdobie interpretkinho dospievania v 90. rokoch minulého storočia v newyorskom Queense, kam sa spolu s rodinou presťahovala z jej rodného Trinidadu a Tobaga. Tridsaťdvaročná Minaj si v zatiaľ nepomenovanej novinke aj zahrá. Pilotný film seriálu plánujú začať nakrúcať cez zimu v New Yorku. "Nicki je medzinárodná superstar a nie všetci vedia, aký inšpirujúci a zábavný je jej skutočný príbeh. Nemôžeme sa dočkať, až sa oň podelíme s celým svetom," uviedla Karey Burke z ABC Family.
Na scenári pracuje Kate Angelo, ktorá spolu s Minaj, Aaronom Kaplanom, Stellou Bulochnikov, Brianom Sherom a Geeom Robersonom, vystupuje aj ako výkonná producentka. "Nemôžem byť už viac hrdá a šťastnejšia, pretože môžem spolupracovať s úžasnými ľuďmi a dať svetu niečo skutočne špeciálne," povedala rapperka.
Nicki Minaj, vlastným menom Onika Tanya Maraj, odštartovala hudobnú kariéru v roku 2007 mixtapeom Playtime Is Over. Prvý album Pink Friday vydala v novembri 2010 a v USA aj vo Veľkej Británii zaň získala platinu. Pochádzajú z neho single ako Moment 4 Life (feat. Drake), Super Bass alebo Fly (feat. Rihanna). Druhú štúdiovku s názvom Pink Friday: Roman Reloaded, ktorá obsahuje napríklad hit Starships, vydala v roku 2012. Vlani v decembri predstavila nahrávku The Pinkprint. Svoj hlas prepožičala Steffie v animovanej snímke Doba ľadová: Zem v pohybe (2012) a objavila sa v romantickej komédii Jedna za všetky (2014).


Kanadský herec Kiefer Sutherland nebude účinkovať v pripravovanom spinoffe seriálu 24 (2001-2010). Predstaviteľ agenta Jacka Bauera, ktorého stvárnil aj v sérii 24 hodín: Dnes neumieraj (2014) to povedal pre BBC News. "24 je definitívne za mnou," povedal, pričom zároveň vylúčil aj hosťovanie v novej sérii, o ktorom sa hovorilo v minulosti. "Bol jedným z najväčších darov, ktoré mi ako hercovi dali. No posúva sa ďalej bezo mňa. Chcem robiť iné veci," doplnil.
Štyridsaťosemročný držiteľ Zlatého glóbusu taktiež prezradil, že účinkovanie v televízii zmenilo jeho pohľad na herectvo. "Moja skúsenosť so seriálom 24 bola neuveriteľná, no najväčšia výhoda bola v tom, že bolo pekné robiť niečo, čo ľudia naozaj sledovali a užívali si to," vysvetlil. "Nakrútil som niekoľko filmov, ktoré sa ľuďom páčili, no bolo ich deväť. 24 bol posilňujúci - bol prístupný veľa ľuďom a vedomie, že si ho užívali, ma uspokojovalo. Myslím, že v súčasnosti nie je lepšie médium ako televízia. Takže uvažujem, že v nej chcem viac pracovať a hľadať projekty, pri ktorých by som si mohol zopakovať svoju skúsenosť. Takže budem čakať na niečo vhodné, čo by mohlo byť prístupné takému publiku ako 24," vyjadril sa.
Spinoff seriálu 24 pripravuje televízia Fox. Ako uviedol jeden z výkonných producentov pôvodnej série Howard Gordon, príbeh novinky sa má sústrediť na nového agenta. Kedy sa séria dostane na obrazovky, zatiaľ nie je známe.
Kiefer Sutherland je synom Donalda Sutherlanda a Shirley Douglas. V jeho rozsiahlej filmografii sú snímky ako Pri mne stoj! (1986), Mladé pušky (1988), Hráči so smrťou (1990), Zopár správnych chlapov (1992), Twin Peaks (1992), Traja mušketieri (1993), Kedy zabiť (1996), Smrtihlav (1998), Telefónna búdka (2002), Strážca (2006), Zrkadlá (2008) či Melancholia (2011). Za stvárnenie federálneho agenta v spomínanom seriáli 24 získal v roku 2002 Zlatý glóbus v kategórii Najlepší mužský herecký výkon v televíznom seriáli - dráme. Okrem toho má na konte aj dve ceny Emmy či dve Screen Actors Guild Awards a od roku 2008 má hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy. Jeho najnovším projektom je western Forsaken (2015), v ktorom si zahral po boku svojho otca a Demi Moore. 

©2015, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Wilsonov

Wilsonov


30. 9. 2015

RVR NEWS

RVR NEWS

Ponuka kanálov televíznej skupiny Markíza sa môže rozšíriť. Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) udelila vysielateľovi licenciu na programovú službu Markíza Passion.
Markíza získala licenciu na celoplošné digitálne vysielanie kanála s takýmto názvom. Zatiaľ ale nebude poskytovať k nemu žiadne informácie, informoval PR manažér televízie Lukáš Kočišek.
Nie je tak známy ani predpokladaný termín spustenia kanála. Televízia nemá v prípade digitálneho vysielania žiadnu lehotu. Ak ide o terestriálne – vzduchom šírené vysielanie, má vysielateľ po získaní licencie rok na spustenie stanice.
Hovorkyňa rady Lucia Jelčová priblížila, že podľa žiadosti by mali na novom kanáli Markízy dominovať dramatické programy, ako sú filmy a seriály. Tvoriť majú 92-percent obsahu vysielania.
Názov Markíza Passion môže byť iba pracovný a televízia môže kanál nakoniec spustiť pod iným, čo sa už v minulosti stalo, podotkla Jelčová. Kanál bude vysielať v slovenskom jazyku. V súčasnosti má televízna skupina tri programy s názvami Markíza, Doma a Dajto.
Na zasadnutí v utorok (29.9.) rozhodli členovia rady aj o udelení licencií na celoplošné digitálne vysielanie dvoch kanálov s názvami Arena sport 1 a Arena sport 2.
Licencie získal vysielateľ TV Central. Ten prevádzkuje regionálnu televíziu pokrývajúcu väčšiu časť územia západného Slovenska. Podľa Jelčovej by dominantným obsahom kanálov mal byť šport a nepolitická publicistika.

Copyright © TASR 2015

Ďalší otvorený list Janovi Šibíkovi

Ďalší otvorený list Janovi Šibíkovi


Milý Honza, reagujem na tvoje pohoršené video z Röszke o tom, že utečenci si nevážia darované veci, zanechávajú po sebe odpad. Čuduješ sa, aké reakcie to video vyvolalo. Ja nie a pretože ťa mám rád, píšem ti takto verejne.
Si výborný český fotograf, ktorý vždy stál na správnej strane obetí vojen, konfliktov, brutálnych režimov a prírodných katastrof. V pamäti mi utkveli tvoje fotky mačetami zmasakrovaných detí v Sierra Leone aj chorých na AIDS v ukrajinskej Odese. Tam aj na iných miestach si tým ľuďom pomáhal. To teraz pripomínam, lebo sú aj ľudia, ktorí ťa nemajú radi a a hovoria o tebe nepekné veci. Musím ťa brániť. Na tom sme sa nedávno zhodli s naším spoločným kamarátom a rovesníkom (áno, všetci sme už päťdesiatnici), Tomkim Němcom. Honza, poznáme sa viac ako štvrť storočia, boli sme kolegovia v Mladom světe, neskôr v Reflexe.

„Keď sme sa nedávno stretli v juhomaďarskom Röszke, rád som ťa po dlhšom čase videl. No o to viac ma prekvapilo, čo si urobil."

Išiel som s tebou v roku 1999 počas vojny v Kosove zaznamenať exodus, potom návrat utečencov, aj počas palestínskej Intifády v roku 2003 do Pásma Gazy. Boli sme spolu aj počas pochodu rumunských baníkov na Bukurešť. Keď sme sa nedávno stretli v juhomaďarskom Röszke, rád som ťa po dlhšom čase videl. No o to viac ma prekvapilo, čo si urobil.
Ostal som veľmi smutný, keď som ťa videl na tom videu (Tomki hovoril, že ho zhliadlo už 50-tisíc ľudí, prebrali ho s radosťou aj naše HN), ako chodíš v Röszke medzi haldami odpadkov po utečencoch a ukazuješ: Aha, akí sú to neporiadnici! Vyhadzujú vodu, jedlo, pália deky aj stany. Honza, nejde o to, že to nie je pravda. To nikto seriózny netvrdí. Tie odpadky tam skutočne boli a obaja dobre vieme, prečo. Ľudia na úteku majú iné akútne starosti ako udržiavať poriadok. Nechcem byť príliš ironický, ale odpadkové koše tam akosi Maďari nedali. Vieš, bol som tam pred tebou a bol som tam aj potom, keď si odišiel na svoj fotoworkshop na Kubu a keď Maďarsko zavrelo srbské hranice. A videl som, že v okolí zberného miesta pri Röszke, kde spočiatku neboli nijaké humanitárne organizácie, iba policajti s vodou a sendvičmi, začali mimovládky nosiť utečencom doslova tony vecí, až ich bol prebytok. Bolo to dobre myslené, no nekoordinované. Potom žiadali utečencov, aby pálili deky aj spacáky, lebo sa v nich objavil vši a iná háveď. Videl som aj ľudí, čo cestou po železnici zo srbského Horgoša zahadzovali na úteku v daždi kočíky a brali malé deti na ruky. Tiež neporiadni darebáci? Pýtam sa, čo by si ty robil na mieste ľudí, ktorí nevedia, kde zložia hlavu najbližšiu noc a všetko si musia odniesť v rukách či na chrbte? Ja viem, mal by som iné priority. Aj keď nemám problém povedať, že mi prekážajú zvyklosti ľudí na Blízkom východe (aj tu na juhu Európy) a ich zmysel pre neporiadok, ak to poviem jemne. No všimol si si, Honza, že Maďari aj Srbi ten bordel po utečencoch bez reptania upratovali, brali to ako samozrejmosť? A čítal si citlivo napísaný článok na túto tému na BBC? Aj jeho autor, podobne ako ty, písal o odpadkoch, no spomenul aj istého Sýrčana, ktorý na Facebooku vyzval svojich krajanov, aby boli v Európe čistotnejší a výzva sa masovo medzi nimi zdieľa?

„Nechcem byť príliš ironický, ale odpadkové koše tam akosi Maďari nedali."

Ide aj o niečo iné, Honza. Nikto seriózny teraz netvrdí, že si si tie odpadky vymyslel. Mnohí (aj ja) sa ale pýtajú, čomu to poslúži. Neviem, ak chceš dosiahnuť, aby sa o tebe hovorilo, tak fajn, dosiahol si to. No musíš vedieť, že sa ti podarilo aj posilniť v Čechoch a Slovákoch, ktorí nemajú ako povedzme ty alebo ja osobné skúsenosti z terénu, z vojen, z exodov a podobne, stereotypy o darebných utečencoch, predsudky, strach a nenávisť. Som si istý, že o to ti nešlo a preto ťa bránim. Aj pred neželanými následkami tvojich vlastných činov.

„Nech hovoria za nás fotky a reportáže ako svedectvo."

Ešte niečo. S Tomkim sme sa zhodli, že to bolo od teba nešťastné a blbé. No nič, stalo sa. Hádaj, koho som včera stretol tu na severe gréckeho ostrova Lesbos, kam denne priplávajú z Turecka desiatky plne naložených gumených člnov s utečencami, čo si videl nedávno na vlastné oči aj ty? Legenda vojnovej fotografie James Nachtwey, ktorého oprávnene tak obdivuješ. Áno, mal svoje tradičné čisté rifle a vyžehlenú bielu košeľu a vliezli sme si párkrát do záberu. Nechtiac. No James bol nenápadný, bol ticho a plne sa koncentroval na prácu. Vie prečo. Mlčať je zlato. Nech hovoria za nás fotky a reportáže ako svedectvo, to si želám. A to želám aj tebe. Drž sa, nech si kdekoľvek.
.andrej Bán
29. september 2015

RTVS NEWS

RTVS NEWS


V budove Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) na bratislavských Starých Gruntoch dnes budú mať hasiči požiarno-technické cvičenie. "Bude simulovaný požiar na 21. nadzemnom podlaží výškovej budovy RTVS s postupným zadymením horných podlaží," informovalo TASR operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.
Cvičenia sa zúčastní 37 bratislavských, seneckých a malackých hasičov s desiatimi kusmi techniky a leteckou hasičskou záchrannou službou.Copyright © TASR 2015

MEDIA NEWS

MEDIA NEWSMetalový spevák Corey Taylor sa predstaví v jednej z nadchádzajúcich epizód britského seriálu Doctor Who, inak známeho aj ako Pán času (2005). V časti o hrozivej príšere Fisher King, ktorú odvysiela televízia BBC One v sobotu 10. októbra, zaznie jeho krik.
Informáciu potvrdil producent seriálu Derek Ritchie. "Pre Fisher Kinga sme potrebovali výnimočný rev. Opýtali sme sa Coreyho, či by nemal záujem. Úplne ho to nadchlo," uviedol. "Jeho krik je jeden z najznámejších v dejinách hudby. Teraz máme najúžasnejší rev pre našu úžasnú príšeru!" dodal. Netvora stvárnil Neil Fingleton, známy aj ako najvyšší muž Veľkej Británie. Herec Peter Serafinowicz zas postave prepožičal hlas počas dialógov.
O nadšenie sa s fanúšikmi podelil aj sám Taylor, ktorý prostredníctvom sociálnej siete Twitter napísal: "Neviete si ani predstaviť, aké bolo pre mňa ťažké udržať toto skvelé tajomstvo." K príspevku priložil odkaz na článok o jeho účinkovaní v Pánovi času.
Štyridsaťjedenročný Corey Taylor je známy najmä ako hlavný spevák a textár metalovej formácie Slipknot. Skupina vydala svoj prvý, eponymný album v roku 1999. Nasledovali štúdiovky Iowa (2001), Vol. 3: (The Subliminal Verses) (2004), All Hope Is Gone (2008) a .5: The Gray Chapter (2014). Posledné dva spomínané albumy sa dostali na prvú priečku amerického rebríčka Billboard 200. Kapela si vyslúžila niekoľko nominácií na hudobné ceny Grammy, z ktorých jednu v roku 2006 premenila na víťazstvo, keď ju v kategórii Najlepší metalový výkon ocenili za skladbu Before I Forget.©2015, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


29. 9. 2015

Zomrel Jiří Krytinář

Zomrel Jiří Krytinář

Vo veku šesťdesiatich ôsmich rokov zomrel v utorok dopoludnia herec Jiří Krytinář.
Krytinář stvárnil viac ako 70 filmových rolí, zahral si aj v rozprávkach Tri oriešky pre Popolušku alebo Arabela. Hral aj v Amadeovi a Letopisoch Narnie: Princ Kaspian .
Pôsobil v divadle Alhambra, v Divadle Karla harmančeka, v Divadle Bez zábradlí a bol členom Hudobného divadla v Karlíne.
V roku 2006 vydal knihu spomienok na svoje herecké kolegov s názvom Pozerám sa nahor. Neskôr založil vlastnú zájazdové divadlo DJK.
Býval označovaný za najmenšieho slovenského herca, po prekonanej chorobe v rannom detstve sa jeho rast zastavil na 122 centimetroch. Ochorenie mu komplikovalo život, musel kvôli nemu napríklad podstúpiť výmenu kolenných kĺbov a početné rehabilitácie.

Zdroj: Idnes.cz

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ
Licencie na vysielanie televízií Markíza Passion a Arena sport 1 a 2 udelila na svojom dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa RVR Lucia Jelčová, rada dnes udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Markíza Passion spoločnosti Markíza-Slovakia, s r.o. a tiež udelila licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Arena sport 1 a celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Arena sport 2 spoločnosti TV Central, s.r.o.
Licenčná rada zároveň rozhodla o pokute 4 000 eur a o nefinančnej sankcii - upozornení na porušenie zákona pre vysielateľa Phonotex, spol. s r.o. (programová služba TV8) za porušenie povinností zabezpečiť, aby vysielaný telenákup bol čestný a nezneužíval dôveru spotrebiteľov. Vysielateľ TV8 tak spravil odvysielaním Televeštiarene 6. mája tohto roka, pričom tento program obsahoval neúplné, nepresné a zavádzajúce informácie o charaktere ponúkanej služby a jej účinkoch. RVR zároveň vyrubila pokutu 663 eur vysielateľovi televízie Joj, spoločnosti MAC TV s r.o. za porušenie pravidiel ochrany maloletých. Televízia 13. marca tohto roka o 20:35 odvysielala program Kandidát, ktorý vysielateľ označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a to napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov, dodala hovorkyňa RVR Lucia Jelčová.

©2015, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Zomrela Catherine E. Coulson

Zomrela Catherine E. CoulsonVo veku 71 rokov zomrela v pondelok americká herečka Catherine E. Coulson, známa najmä zo seriálu Mestečko Twin Peaks (1990 - 1991) a tiež filmu Twin Peaks (1992) režiséra Davida Lyncha. Rodáčka z Ashlandu v Oregone, ktorá si mala zahrať aj v pripravovaných nových epizódach televízneho projektu o tajomnom mestečku, podľahla rakovine. "Každý je výnimočný, ale Catherine Coulson bola žiariacou hviezdou, ktorá končila každý e-mail alebo telefonát vetou 'mám ťa rada'," uviedla pre americký týždenník People herečkina agentka Mary Dangerfield.
Na smutnú správu reagoval aj spomínaný 69-ročný Lynch, ktorý so zosnulou, ako asistentkou réžie, spolupracoval aj na jeho prvej celovečernej snímke Mazacia hlava (1977). Coulson si tiež zahrala v jeho krátkometrážnej snímke The Amputee (1974). "Dnes som stratil jednu z mojich najdrahších kamarátok. Catherine bola skutočné zlato. Bola tu vždy pre svojich priateľov, rodinu, prácu. V práci bola neúnavná. Mala úžasný zmysel pre humor, milovala smiech a rozosmievanie ľudí," vyjadril sa režisér v oficiálnom vyhlásení.
Catherine Elizabeth Coulson sa narodila 22. októbra 1943. Objavila sa tiež vo filmoch Femme Fatale (1991), Klamári (1991), Mušketieri na Harleyoch (1992), Calvin Marshall (2009) či Redwood Highway (2013). Ako prvá či druhá asistentka kameramana spolupracovala na snímkach Moderná romanca (1981), Star Trek II: Khanov hnev (1982) či Noc na Zemi (1991). Jej prvým manželom bol herec Jack Nance. Neskôr sa vydala za Marca Sirinskeho, s ktorým vychovávala spoločnú dcéru.©2015, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS


Viac informácií chce ruskojazyčnému obyvateľstvu Estónska poskytovať nový kanál televízie ETV v ruskom jazyku, ktorého vysielanie sa včera začalo.
Cieľom je poskytnúť príslušníkom ruskej menšiny v pobaltskej republike objektívne informácie z rôznych oblastí každodenného života, uviedol verejnoprávny rakúsky rozhlas ORF.
Mnohí z etnických Rusov žijúcich v troch pobaltských republikách sledujú takmer výlučne ruské televízie, ktorým je v súvislosti so spravodajstvom o dianí na Ukrajine vyčítaná neobjektívnosť, respektíve až dezinformácie.
Práve preto by tamojšie médiá chceli rozšíriť informovanosť vlastných občanov ruského pôvodu prostredníctvom ponuky programov elektronických médií vysielajúcich v ich rodnom jazyku.

Sudca osobitného tribunálu pre Libanon v holandskom Haagu odsúdil dnes libanonskú televíznu reportérku Karmu al-Chajátovú na pokutu 10.000 eur za pohŕdanie súdom. Rozsudok nad al-Chajátovou zaznel v procese s údajnými vrahmi bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího. Informovala o tom agentúra Reuters.
Karma al-Chajátová bola pred desiatimi dňami uznaná za vinnú z toho, že neuposlúchla nariadenie súdu a z internetu nestiahla videozáznamy, ktoré mohli viesť k zverejneniu identity chránených svedkov v prípade vraždy premiéra Harírího v roku 2005, keď pri výbuchu bomby okrem premiéra zahynulo ďalších 22 ľudí.
Minulý týždeň zbavil súd al-Chajátovú obvinenia za odvysielanie reportáže o Harírího vražde v televízii, v ktorej boli počítačom upravené tváre svedkov. Súd však ponechal v platnosti obvinenie za ignorovanie súdneho nariadenia stiahnuť zábery na svedkov z webovej stránky televízie. Tváre svedkov boli síce skryté, ale uvádzali sa iniciály ich mien, pracovisko a boli ľahko čitateľné aj registračné čísla ich áut.
Prokurátor osobitného tribunálu pre Libanon žiadal dnes pre al-Chajátovú trest väzenia v trvaní jedného roka a pokutu vo výške 100.000 eur.
Osobitný tribunál pre Libanon je prvým súdom zriadeným ad hoc na žiadosť libanonskej vlády, aby sa zaoberal vyšetrovaním atentátu na Rafíka Harírího, ktorý sa odohral vo februári 2005 v Bejrúte.
Tribunál doteraz obvinil piatich členov hnutia proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh. Proces sa začal vlani v januári, ale v neprítomnosti obvinených. Šiitské hnutie, ktoré je súčasťou libanonskej vlády, ich totiž do Haagu odmietlo vydať a obvinilo tribunál, že je plodom izraelsko-amerického komplotu, ktorého cieľom je zlikvidovať Hizballáh.

Copyright © TASR 2015

RTVS NEWS

RTVS NEWS
 

Architektonické diela, ktoré sa uchádzajú o Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE.ZA.AR 2015 možno spoznať bližšie vďaka vysielaniu verejnoprávnej televízie. Diela nominované na ceny CE.ZA.AR 2015 v šiestich kategóriách - Bytové domy, Rodinné domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér predstaví Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) na televíznej Dvojke od tejto stredy, vždy od 19:45. Krátke dokumenty z cyklu "Týždeň súčasnej slovenskej architektúry" sú do programu televíznej Dvojky zaradené počas piatich večerov od 30. septembra do 6. októbra nasledovne: Interiér (30.9.), Bytové domy (1.10.), Občianske a priemyselné budovy (2.10.), Exteriér a Rekonštrukcia a obnovu budov (5.10.) a Rodinné domy (6.10.). Za Slovenskú komoru architektov agentúru SITA informovala Broňa Tarnócy.
Slovenská komora architektov zverejnila nominácie súťaže CE.ZA.AR 2015 začiatkom júla. Víťazov 14. ročníka cien vo všetkých šiestich kategóriách vyhlásia 7. októbra v Starej Tržnici v Bratislave. Z galavečera bude vysielať Dvojka RTVS priamy prenos. Medzinárodná porota hodnotila 100 prihlásených diel v dvoch kolách a vybrala z nich 25 postupových, semifinálových diel. Z nich na základe osobnej obhliadky napokon zvolila 18 nominácií. Jedno z víťazných diel navrhne na nomináciu na prestížnu Cenu Európskej únie Mies van der Rohe Award.
Ocenenie CE.ZA.AR sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon - zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku. Úlohou ocenenia CE.ZA.AR je zdôrazniť kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, poukázať na kvalitu budovaného životného prostredia a predovšetkým kultivovať verejné povedomie o architektúre. Zoznam prihlásených diel s fotografiami a ďalšie informácie možno nájsť na webstránke http://www.ce-za-ar.sk .


©2015, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

28. 9. 2015

STANOVISKO: MPSVR sa ohradzuje voči článkom uverejneným v denníku Plus 1 deň

STANOVISKO:
MPSVR sa ohradzuje voči článkom uverejneným v denníku Plus 1 deň


 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny je nútené sa ostro ohradiť voči nepravdám, ktoré v posledných dňoch (27.9.2015 a 28.9.2015) uverejnil denník Plus 1 deň. Okrem toho, že výpovede rodín v článkoch nie sú v súlade s realitou, chýbajú aj základné informácie o skutočných možnostiach kompenzácií, a tým dochádza ku skresľovaniu skutočností. Sme si vedomí úlohy bulvárnych médií, sme však toho názoru, že odbornosť a objektívnosť by aj v ich prípade mali prevýšiť potrebu "útokov na emócie čitateľov".
Uverejnené články sú postavené na mimoriadne citlivej téme - príbehoch rodín s onkologicky chorými deťmi, ktorým úrady práce podľa ich slov neprávom nepriznali peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. V článkoch sa opakovane neuvádzajú dôvody zamietnutia žiadostí, ktoré rodičia podali. Emócie sú zároveň umocňované aj informáciami, ktoré sa nezakladajú na pravde, ako napr. to, že rodičia žiadali o ďalšie kompenzácie, tieto žiadosti však úrady práce do dnešného dňa neevidujú.
Navyše, v článkoch prakticky nie sú uvedené poskytnuté stanoviská a argumenty MPSVR SR.
Treba zdôrazniť, že pri podmienkach poskytnutia jednotlivých foriem pomoci, tzv. kompenzáciách, nemožno hovoriť o automatickom plnení, keď fyzická osoba má určitý druh zdravotného postihnutia (napr. zrakové postihnutie, sluchové postihnutie, telesné postihnutie, onkologické ochorenie...). Rovnako ani skutočnosť, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má mieru funkčnej poruchy 50 % a viac sama o sebe neznamená, že by sa jej automaticky mal poskytnúť niektorý z peňažných príspevkov. Ich poskytnutiu v záujme adresnosti štátnej pomoci vždy predchádza individuálne posúdenie konkrétnej osoby. V praxi tak môže dôjsť k situáciám, keď dvom osobám s ťažkým zdravotným postihnutím s rovnakým ochorením môžu byť navrhnuté rozdielne formy kompenzácie, a to najmä z dôvodov odlišného rodinného zázemia, sociálnych aktivít, ako aj špecifikácie danej fyzickej osoby.
V prípade, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím splní všetky zákonom stanovené podmienky na poskytnutie konkrétneho peňažného príspevku na kompenzáciu, nie je dôvod jej ho neposkytnúť.
Cieľom zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu je zachovanie, obnova alebo rozvoj schopností fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, utvorenie podmienok a podpora integrácie fyzických osôb a ich rodín do spoločnosti, a to za ich aktívnej účasti v tomto procese a prekonanie alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
Považujeme tiež za potrebné uviesť, že u ľudí, ktorým bolo aktuálne diagnostikované onkologické ochorenie, ide v prvom rade o potrebu zabezpečiť potrebnú liečbu a zdravotnícke pomôcky. Jednotlivé onkologické ochorenia sa líšia v závislosti od orgánov a systémov, ktoré postihli, tiež od dôsledkov, ktoré spôsobujú konkrétnym osobám, ako aj od ich časového trvania, čo sa často odvíja aj od úspešnosti liečby.
Prepravu výlučne do zdravotníckych zariadení nie je možné kompenzovať žiadnym z peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Táto preprava patrí do pôsobnosti rezortu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a je financovaná z verejného zdravotného poistenia.

Informáciu TASR poskytol riaditeľ tlačového odboru a hovorca MPSRV SR Michal Stuška.

Koprodukčné projekty RTVS budú bojovať o Oscary

Koprodukčné projekty
RTVS budú bojovať o Oscary
Slovenského nominanta na prestížne filmové ocenenie Oscar vyberali členovia SFTA zo siedmich snímok, ktoré spĺňajú náročné kritériá americkej Akadémie. Okrem vybraného titulu to boli aj filmy Láska na vlásku (réžia M. Čengel Solčanská; koproducent RTVS), Comeback (r. M. Remo; koproducent RTVS), Rukojemník (r. J. Nvota; koproducent RTVS), Tak ďaleko, tak blízko (r. J. Vojtek; koproducent RTVS), Sedem zhavranelých bratov (r. A. Nellis; koproducent RTVS) a Očami fotografky (r. M. Mináč).
Na základe výsledkov hlasovania členov akadémie prezídium Slovenskej filmovej a televíznej akadémie potvrdilo, že film režiséra Ivana Ostrochovského Koza bude reprezentovať Slovensko v súťaži AMPAS v kategórii cudzojazyčný film. Rozpráva príbeh bývalého olympionika, ktorý sa so svojím manažérom vydáva na posledné turné. V zápasoch však ide od jednej prehry k druhej, napriek tomu však bojuje o svoje šťastie až do konca.
Za filmom, ktorý mal premiéru na tohtoročnom Berlinale, stojí slovenský režisér Ivan Ostrochovský. "Rovnako ako boxer Koza na olympiáde, aj my sa hlásime k heslu "nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa". Sme preto veľmi radi, že sa vďaka národnej nominácii zúčastniť môžeme," povedal režisér k nominácii filmu. Film Koza od jeho premiéry uviedla dvadsiatka medzinárodných festivalov, na ktorých získal už 11 ocenení.
Okrem filmu Koza bol do oscarových nominácií navrhnutý film režiséra Slávka Horáka, na ktorom sa RTVS rovnako podieľala ako koprodukčný partner. "Som veľmi rád, že oba nominované filmy za Slovenskú a Českú republiku sú koprodukciami RTVS. Svedčí to o kvalitnej dramaturgii našej televízie," dodal programový riaditeľ televíznej časti RTVS Tibor Búza. Film Domácí péče získal ocenenie na MFF v Karlových Varoch za najlepší herecký výkon.

Viac o filme Koza http://kozamovie.com/
Viac o filme Domácí péče http://domaci-pece-film.cz/