8. 1. 2005

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Britské vysielanie show JERRY SPRINGER THE OPERA dostalo rekordných 15.000 sťažností, pretože show obasahoval až nebývalých 8..000 nadávok. A to ešte v čase, keď sa nevysielala. Show obsahuje 3,168 krát slovo 'f**k' and 297 krát slov 'c**t' / p**a/ Hovorca BBC poznamenal „ Vieme, že to nebude každému po chuti...“ JOHNNY DEPP je veľkým fanúšikom kultovej britskej televíznej komédie LITTLE BRITAIN a túži si zahrať v tejto show. Depp by rád hral priateľa transvestitu Emily. Depp už účinkoval v malwej role v britskom seriáli THE FAST SHOW . Zdroj : BBC Americká televízna stanica WRAZ-TV , člen skupiny Fox TV v Severnej Karolíne, odmietla vysielať kontroverznú novú sériu TV show, v ktorej adoptované deti majú za úlohu identifikovať svojho skutočného otca a vyhrať tak cenu – finančnú hotovosť. $100,000 181 amerických televíznych staníc show KTO JE TVOJ OCKO / WHO'S YOUR DADDY / vysielalo , WRAZ-TV tento program odmietla . Prezident Národnej Rady pre adopciu Thomas Atwood sa sťažoval :" Program ťaží z veľmi citlivých emócií adopcie a trivializuje ich . Adopcia je veľmi súkromný zmysluplný zážitok a nemôže byť takýmto spôsobom komerčne zneužívaný. „ Zdroj :AR/WNWCCB/TN Patricia Arquette / Human Nature , Stigmata , Lost Highway , Ed Wood / slávi úspech v novom, jej prvom, TV seriáli Medium, kde hrá úlohu psychotronika, ktorý napomáha riešiť zločiny. MEDIUM pritiahlo 3.1.2005 k obrazovkám prekvapujúcich 16.5 milióna divákov v USA Allison Dubois, je skutočná a žijúca žena z Arizony , známa svojimi schopnosťami komunikovať s mŕtvymi. Vydatá za kozmického inžiniera a matka troch detí, počas štúdia práva zistila, že má schopnosti, ktoré môžu pomôcť pri riešení vrážd a pátraní po zmiznutých ľudoch. Samotná Patricia Arquette žartuje : Ja tie schopnosti nemám. Snívalo sa mi, že voľby vyhral John Kerry !" Zdroj :KL/DV/TN

STV BLUDY

STV BLUDY RR : Druhý program vysiela programy, ktoré nikdy v komerčných televíziách neuvidíte. V krátkom čase však aj na Dvojke stanovíme istú latku minimálnej sledovanosti, pretože sledovanosť pohybujúcu sa v rozpätí od 0,5 do 0,7%, čo je 20 - tisíc divákov, považujem už za mrhanie koncesionárskymi poplatkami. Ak by boli oba programy rovnaké, tak garantujem, že približná sledovanosť celej STV bude 7 %. To je úplný a negarantovaný blud, ktorý vôbec nevychádza zo žiadnych relevantných podkladov. Stačí si pozrieť denníčkové prieskumy 2002,2003 / nedajú sa však porovnávať s peoplemtrami/ a tie isté trendy naznačujú. Garantovať osobou GR STV takýto nepodložený blud je nehorázne. Čo bude robiť STV s typi programov ao Ranný magazín, náboženské a národnostné vysielanie. Tito vyjadrenia nie su ničím iným, ako potvdenm ignorácie Zákona o STV človekm, ktorý ju vedie. Na porovnanie- STV si problémy spôsobuje sama tým, že po spustení " Nového začiatku " dala divákom blockbustery. Zabudla im povedať, že to tak nebude stále lebo to ani nejde. Lenže divák to očakával a preto Kolju neprijal. Čo má divák robiť napr. 30.12.2004, keď na Jednotke ide Francúzska spojka a na Dvojke Funny Girl ? Stačí si pozrieť výsledky TNS / PMT- 6,1 a 1,3. Kontraproramming v jednej TV je ojedinelý počin. Asi sa o tom bude ešte prednášať. Divák rozhoduje, čo bude pozerať a my by sme mali istým spôsobom splniť jeho predstavu. Inej cesty niet. Nuž, to je síce pravda, ale potom je Zákon o STV zbytočný a jeho zmysel v tejto vete popiera ten, ktorý má ten zákon nielen rešpektovať, ale zubami- nechtami brániť. Avšak od človeka, ktorý vedie inštitúciu, ktrá zákony porušuje kontinulne ,by som ani nič iné neočakával. Som spokojný s personálnym zmenami v spravodajstve. Správy to oživilo a pán Bajaník a slečna Belányiová sú vhodné typy na večerné spravodajstvo. Neočakával som zvýšenie sledovanosti, očakával som zmenu. Ak to mala byť komplexná zmena, tak potom aj tvárí. Nuž- očakával zvýšenie sledovanisti, dnes ide o zmenu. Zmena je asi pravý dôvod, ale potom je to zmena pre zmenu. A k horšiemu, povrchnejšiemu štýlu spravodajstva. Tápanie v spravodajstve STV je výkladnou skriňou súčasnej reformy v STV. Spôsob ignorácie katastrofy v Ázii hovorí za všetko. Ostatné sú iba bláboly muža zo 6. poschodia. Investícia do SuperStar sa pravdepodobne vráti . Slovo pravdepodobne je zaražajúce. Ak sa nevráti, o čom som presvedčený, čo potom ? Výkriky o 300.000.000- Sk zisku v roku 2004 sú kde ? Už na nich zabudli aj novinári, poslanci, zodpovedný minister za štedré dotácie pre STV a Rada STV ?

NOVÉ ROKY, STARÉ ZAČIATKY

NOVÉ ROKY, STARÉ ZAČIATKY Neviem, prešo sa zrazu zdvihli hlasy proti chovaniu STV na Silvestra a na Nový rok, neudialo sa predsa nič nové, to iba ľudia zabúdajú. Na prelome rokov 2003/4 bol celý program z archívu a o polnoci, namiesto prípitku, vysielala STV blok reklám a časostroj . Objavil sa aj ďalší údaj, zavádzanie koncesionárov, odpočítavane hodín, minút a sekúnd do Nového začiatku. Na Nový rok vkráčal v drahých / za verejné peniaze kúpených / topánkach do príbytkov užasnutých divákov sám ešte ústredný riaditeľ. Lepší Nový rok ešte nik nevidel. Takže, čomu sa kto diví, keď pred rokom prešlo riaditeľovi vytváranie kultu osobnosti. Hymna ? Blbosť. Tsunami ? Kravina. Tri minúty ticha ? Idioti. SOM JESUS CHRIST SUPERSTAR !!!!! Na Nový rok 2005 sa začalo odpočítavať. Dni. Padni , komu padni.

7. 1. 2005

LEN VNÚTROŽILNE

LEN VNÚTROŽILNE
Len pre vnútornú potrebu!
ROZHODNUTIE č. 29 generálneho riaditeľa Slovenskej televízie z 29. decembra 2004 vedúcim zamestnancom Slovenskej televízie Určené: Na vedomie: Rada Slovenskej televízie; závodné výbory OZM v STV Bratislava, TŠ Košice a TŠ Banská Bystrica
Vec Rozhodnutie zamestnávateľa o nadobudnutí účinnosti „Organizačného poriadku Slovenskej televízie“, schváleného Radou STV a vydaného Rozhodnutím generálneho riaditeľa č. 22/04, a o zriadení Generálneho riaditeľstva STV a Televízneho štúdia Bratislava „Organizačný poriadok Slovenskej televízie“, schválený Radou STV dňa 14. júna 2004 a vydaný Rozhodnutím generálneho riaditeľa č. 22/04, nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Z uvedeného organizačného poriadku vyplýva rozdelenie Slovenskej televízie Bratislava na Generálne riaditeľstvo STV a Televízne štúdio Bratislava. Toto rozhodnutie generálneho riaditeľa je vo vzťahu k interným zamestnancom zároveň delimitačným protokolom, zabezpečujúcim presun interných zamestnancov z úsekov v pôvodnej organizačnej štruktúre platnej do 31. decembra 2004 do úsekov v novej organizačnej štruktúre platnej od 1. januára 2005. Následne v priebehu mesiaca januára 2005 dôjde aj k fyzickému sťahovaniu zamestnancov a úsekov v záujme priestorového oddelenia generálneho riaditeľstva od televízneho štúdia. V priebehu januára 2005 dôjde aj k rozdeleniu archívu v Bratislave medzi archív generálneho riaditeľstva a archív televízneho štúdia.
Zoznam vedúcich zamestnancov generálneho riaditeľstva a televíznych štúdií aktuálny k 1. januáru 2005 je nasledovný (meno, pozícia a číslo úseku, ktorého je menovaný vedúci) :
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO STV Mgr. Richard Rybníček - generálny riaditeľ, 10000 Petra Holková - vedúca sekretariátu Ing. Marcel Para - výkonný riaditeľ, štatutárny zástupca GR STV Ing. Jozef Holečko - vedúci útvaru krízového riadenia, 17300 JUDr. Oľga Adamcová - vedúca kontrolného odboru, 17100 František Borovský - intendant Jednotky, 18000 ä
Mgr. Jaroslav Kerner - intendant Dvojky, 19000
PhDr. Branislav Záhradník - riaditeľ komunikačného centra, 17400 Paulína Čirkeová - manažérka Konta nádeje, 17410- Preto súčasné vedenie po svojom nástupe prikročilo k redukcii týchto charitatívnych akcií a začalo uvažovať o vlastnom charitatívnom projekte. V súvislosti s tým vedenie uvažovalo aj o obnovení aktivít v rámci Konta nádeje, ale v tejto oblasti narážalo na objektívne dôvody, pre ktoré to reálne nebolo možné. Preto vedenie usúdilo, že Konto nádeje je neperspektívny projekt a je potrebné urobiť niečo nové. Zápis z Rady STV
Mgr. Elena Mallicková - vedúca úseku medzinárodných vzťahov, 17430 Ing. Ľubor Košút - riaditeľ obchodu a marketingu, 15000 Alexandra Šajmírová - vedúca Teleximu, 15100
Ivan Janda - šéfredaktor redakcie spravodajstva a športu, 13000 Mgr. Jana Pankovčinová - zástupkyňa šéfredaktora
Mgr. Elena Mallicková - zástupkyňa šéfredaktora pre Ranný magazín
Mgr. Jana Pankovčinová - vedúca redakčnej skupiny domáceho spravodajstva, 13100
PhDr. Marián Škotka - vedúci redakčnej skupiny zahraničného spravodaj., 13200 Knihy :Od moderny k postmoderne a Problémy ruskej moderny
Mgr. Andrej Miklánek - vedúci redakcie športu, 13400 PhDr.
Viera Gregorová - riaditeľka Archívu Slovenskej televízie, 17500 Mgr. Danka Deščíková - vedúca oddelenia filmotéky, fonotéky a list. dok., 17510
Milan Antonič - vedúci oddelenia ostatných archívnych činností, 17520 Helena Danišová - vedúca videotéky, 17530
Sidónia Renczéšová - vedúca výpravných prostriedkov, 17540 Ing. Brian Lipták - riaditeľ ekonomiky STV, 16000
Tibor Nemčok - vedúci odboru koncesionárskych poplatkov, 16400 Ing. Jaroslava Šmátralová - vedúca odboru kontrolingu, 16300 Ing. Mária Kováčová - vedúca odboru financií a účtovníctva, 16100
Ing. Lórant Varga - riaditeľ vysielania programu STV a rozvoja, Ing. Viktor Matúš - vedúci odbavovacích pracovísk, 12100
Ing. Viktor Matúš - vedúci hlavnej technickej kontroly, 12400
Ing. Jana Petreková - vedúca oddelenia medzinár. technickej koordinácie, 12200 Ing.
Marcel Para - riaditeľ výroby, 14000
Ľubomír Gál - vedúci programovej skladby, 11200
Jaroslav Ždiňák - vedúci oddelenia výskumu, 11400
Ondrej Garan Hutník - riaditeľ kreatívy, 11500
Patrik Sýkora - vedúci grafiky, 11510
Samuel Jaško - vedúci uputávok, 11520 - Akosen s.r.o., konateľ Mgr. Andrea Gavačová, PhD. - riaditeľka akvizícií, 11100
JUDr. Mária Horváthová - vedúca právneho odboru
Tipnite si koľko je tam košičanov ? Odmena u M.P. riaditeľa projektu
TELEVÍZNE ŠTÚDIO BRATISLAVA
Ing. Jozef Mračna - riaditeľ štúdia, 20000
Ľubica Ničová - vedúca sekretariátu
JUDr. Ľubomír Mikulášek - vedúci právneho úseku
Božena Štoková - vedúca odboru ekonomiky, 26000
Denisa Biermannová - vedúca odboru tvorby programu, 21000 , Konečne sa dočkáme pôvodnej tvorby v podobe dokončenia Jánošíka ?
Daniela Dugovičová - vedúca odboru obchodu, 28000
Ing. Jozef Mračna - vedúci odboru techniky, 27000
Ing. Jaroslav Kajan - vedúci televíznej techniky, 27200
Ing. Jozef Ficek - vedúci spravodajskej techniky, 27300
Ing. Ivan Dzurek - vedúci servisu, 27100
Ing. Jozef Vavrík - vedúci hospodárskej správy, 27400
Ing. Valentín Dziak - vedúci autodopravy, 27500
Ing. Daniela Matúšková - vedúca IT, 27600
Darina Haraksinová - vedúca redakcie regionálneho vysielania, 22000 Mgr. Bernadeta Tokárová - vedúca redakcie duchovného života, 23000
Ing. Enikö Bothová - vedúca redakcie národnostného vysielania, 24000 Mgr. Miroslav Fedor - vedúci odboru výroby programu, 25000 Zlatica Svobodová - vedúca centrálneho dispečingu, 25100 Margita Váryová - vedúca spravodajského dispečingu, 25200 Zlatica Svobodová - vedúca výrobno-realizačných zložiek, 25600 Ľubor Benko - vedúci úseku scéniky, 25400
TELEVÍZNE ŠTÚDIO BANSKÁ BYSTRICA
Dr. Tatiana Košťanová - riaditeľka štúdia, 30000 -KOŠICE - Pozor DR. je MVDr.+V rámci diskusie vystúpila potom M. Biľová, ktorá sa obrátila na GR STV s otázkami personálneho obsadenia pozície riaditeľa TŠ Košice. Vo svojej odpovedi GR STV uviedol, že do konca roka aj v súvislosti s novým OP STV bude vypísané výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa TŠ Košice. Dovtedy zostáva dr. T. Košťanová poverená riadením TŠ Košice. Jana Nagyová - vedúca sekretariátu
Ing. Zlatica Martincová - vedúca odboru ekonomiky, 36000
Peter Púchy - vedúci odboru tvorby programu, 31000 – športový redaktor
Ing. Ivan Lacek - vedúci odboru techniky, 37000
Ing. Ondrej Tomášik - vedúci televíznej techniky, 37200
Milan Turňa - vedúci hospodárskej správy, 37400
Mikuláš Kyslan - vedúci redakcie regionálneho vysielania, 32000 Soňa Šuhajdová - vedúca odboru výroby programu, 35000
Peter Rybár - vedúci centrálneho dispečingu, 35100
Soňa Šuhajdová - vedúca výrobno-realizačných zložiek, 35600
TELEVÍZNE ŠTÚDIO KOŠICE
Dr. Tatiana Košťanová - riaditeľka štúdia, 40000
Helena Bodnárová - vedúca sekretariátu
Dr. Tatiana Košťanová - vedúca odboru ekonomiky, 46000
Mgr. Beáta Árvayová - vedúca odboru tvorby programu, 41000 Ing. Lórant Varga - vedúci odboru techniky, 47000
Ing. Peter Jasinský - vedúci televíznej techniky, 47200
Ing. Marián Amrich - vedúci servisu, 47100
Igor Bodnár - vedúci hospodárskej správy, 47400
Ing. Viera Sásová - vedúca IT, 47600
PhDr. Jozef Puchala - vedúci redakcie regionálneho vysielania, 42000 PhDr. Ľubica Koľová - vedúca redakcie národnostného vysielania,
44000 Mgr. Miroslav Fedor - vedúci odboru výroby programu, 45000
Helena Fajčíková - vedúca centrálneho dispečingu, 45100
Helena Fajčíková - vedúca výrobno-realizačných zložiek, 45600 Terézia Váradyová - vedúca úseku scéniky, 45400
ROZHODNUTIE č. 30 generálneho riaditeľa Slovenskej televízie z 29. decembra 2004 vedúcim zamestnancom Slovenskej televízie Určené: Na vedomie: Rada Slovenskej televízie; závodné výbory OZM v STV Bratislava, TŠ Košice a TŠ Banská Bystrica
Vec Rozhodnutie zamestnávateľa o racionalizačných opatreniach, znížení stavu zamestnancov a o kvalifikačných požiadavkách kladených zo strany zamestnávateľa na zamestnancov Slovenská televízia prechádza zložitými reštrukturalizačnými krokmi, ktoré znamenajú výmenu informačných systémov, obnovu technológií a zefektívňovanie procesov. Pokračovaním uvedených krokov je postupná realizácia outsourcingu a jeho dominantné postavenie v niektorých oblastiach. Podľa § 3 zákona o STV (Poslanie Slovenskej televízie) je Slovenská televízia vysielateľom, ktorého poslaním je poskytovať službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania. Podľa § 5 zákona o STV (Činnosť Slovenskej televízie) je hlavnou činnosťou Slovenskej televízie vysielanie televíznej programovej služby a zabezpečovanie tvorby a výroby programov. Z tohto pohľadu sa bude Slovenská televízia sústreďovať na výrazné využívanie outsourcingu v oblasti výroby programov, a to prevažne pri využívaní profesií režisér, zvukár (tiež majster zvuku, asistent zvuku, atď.), strihač (tiež asistent strihu, atď.), kameraman (tiež hlavný kameraman, asistent kamery, atď.). Ide o profesie, ktorých nasadzovanie na jednotlivé výroby je premenlivé, dočasné a ich obmena je bežná v závislosti od mnohých faktorov. Zostavovanie jednotlivých tímov je vo veľkej miere na základe výberu dramaturgie*, režiséra, intendanta a podobne. Toto sústredenie sa Slovenskej televízie na outsourcing prevažne v uvedených profesiách znamená ďalšie znižovanie počtu interných zamestnancov, aby sa tak umožnila čo najväčšia variabilita v procese tvorby a aby proces tvorby nebol obmedzovaný a poškodzovaný nutnosťou využívania interných kapacít a ich uprednostňovania pred ľudskými kapacitami externými, čo je v rozpore s tým, ako výroba programov reálne prebieha. Na druhej strane určitý minimálny počet interných zamestnancov v týchto profesiách si Slovenská televízia zachováva z dôvodov zabezpečenia plnenia svojho poslania a hlavnej činnosti v každom prípade a bez ohľadu na okolnosti.
Z dôvodu uvedeného v bode I. tohto rozhodnutia sa k 31. máju 2005 zrušujú v Slovenskej televízii (teda vo všetkých jej organizačných jednotkách) nasledovné pracovné pozície:
Asistent kamery
Hlavný kameraman
Kameraman
Režisér
Spolu: 8
Zrušenie uvedených pracovných pozícií bude znamenať zníženie stavu zamestnancov v Slovenskej televízii o 8 zamestnancov.
Ďalšie znižovanie počtu interných zamestnancov bude výsledkom postupného outsourcingu v oblasti softvéru a informačných technológií, kde je to dané využívaním softvéru od externých firiem a poskytovanie služieb s tým spojených, špecializáciou externých firiem na mnohé oblasti a podobne.
Ďalšie znižovanie počtu interných zamestnancov bude výsledkom účinnosti novej organizačnej štruktúry od 1. januára 2005, zmena a ďalšie zefektívnenie procesov v organizácii, kumulovanie úloh, zrušenie niektorých pracovných miest a zlúčenie ich náplní s inými pracovnými miestami, a to aj u riadiacich pracovných miest. Z dôvodov uvedených v bodoch III. a IV. tohto rozhodnutia sa k 17. januáru 2005 zrušujú v Slovenskej televízii (teda vo všetkých jej organizačných jednotkách) nasledovné pracovné pozície: Dispečer
*Dramaturg
Ekonomický referent - špecialista
Inžinier techniky
Majster Mechanik - spojový a prevádzkový
Odborný ekonomický referent
Odborný redaktor
Prevádzkový referent
Prevádzkový referent - špecialista
Programátor počítačových systémov
Projektant počítačových systémov
Redaktor regionálneho vysielania
Referent počítačových systémov
Referent špecialista
Samostatný technik
Skladník
Správca majetku štúdia,
referent CO
Technik špecialista
Vedúci centra dabingu
Vedúci odboru ekon. výr. progr. a tech.
Vedúci odboru požiar.-bezpečn. služieb
Vedúci zmeny
Spolu: 33
Zrušenie uvedených pracovných pozícií bude znamenať zníženie stavu zamestnancov v Slovenskej televízii o 33 zamestnancov. Zároveň týmto rozhodnutím dochádza dňom 17. januára 2005 ku kumulácii pracovnej náplne pracovnej pozície „riaditeľ TŠ B. Bystrica“ s pracovnou náplňou riaditeľa televízneho štúdia Košice, ktorej výsledkom je, že riaditeľa televízneho štúdia Banská Bystrica aj televízneho štúdia Košice bude vykonávať jedna osoba, a to konkrétne riaditeľ televízneho štúdia Košice. Z dôvodu uvedeného v tomto bode dochádza k nadbytočnosti zamestnanca, ktorý v súčasnosti pracuje v pracovnej pozícii „riaditeľ TŠ B. Bystrica“, a to od 17. januára 2005. Uvedená kumulácia a z nej vyplývajúca nadbytočnosť zamestnanca bude znamenať zníženie stavu zamestnancov Slovenskej televízie o 1 zamestnanca.
Touto farbou sú označené skuročne zaujímavé kumulácie.
Touto farbou, absurdity.
Carlosovo resumé : Navrhujem, aby sa STV presťahovala do Košíc, nesmierne by to znížilo náklady , zjednodušlo by sa riadienie a všetky strany by si ušetrili zbytočné kultúrno sociálne šoky. Takisto chápem, že pozícia dramaturg je zbytočná, keďže ju v STV vykonávajú aj ľudia bez akejkoľvek odbornej spôsobilosti a skúseností
Taisto narhujeme nasledujúce podmienky :
Slovenská televízia ako zamestnávateľ v priebehu prvého štvrťroku 2005 určí v podobe vnútorných predpisov požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce pre viaceré konkrétne pracovné pozície a zamestnancov. Pôjde o požiadavky, aby bol Košičan Pokiaľ určení zamestnanci nebudú košičania, alebo aspoň východniari, bude s nimi v súlade so Zákonníkom práce skončený pracovný pomer .
Dodatok :Základným predpokladom na riadenie troch odborov v STV je- veterinár .
K citáciám zo Zákona o Slovenskej televízii sa rád pripája aj Sanchez Illich Ramirez CARLOS so svojou skupinkou :
§ 3 Poslanie Slovenskej televízie
2. Služba verejnosti v oblasti televízneho vysielania podľa tohto zákona je poskytovanie programovej služby, ktorá je univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoločenskej zodpovednosti, rozvíja kultúrnu úroveň divákov, poskytuje priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov a je financovaná najmä z verejných prostriedkov.
§ 4 Úlohy Slovenskej televízie Slovenská televízia chráni a rešpektuje nezávislosť jej programových pracovníkov a spolupracovníkov v súlade so štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov Slovenskej televízie televízie ( § 8 ods. 1 písm. d).
§ 5 Činnosť Slovenskej televízie e) zabezpečovanie regionálneho vysielania prostredníctvom televíznych štúdií; regionálne vysielanie každého televízneho štúdia musí vyvážene obsahovať príspevky z celého územia jeho pôsobnosti,

STV NEWS

STV NEWS "Nemôžeme stopercentne uspokojiť ani tri percentá intelektuálov, ale to by asi nemalo byť ani cieľom inštitúcie, ktorá žije z prostriedkov všetkých občanov." O novele Zákona o STV Dr. Zahradník povedal, že vedenie STV je už zvyknuté na to, že sa cyklicky predkladajú novely, ktoré majú zmeniť charakter televízie a "ohroziť reformné procesy v STV" a počká si, "ako rozhodne parlament". Zdroj : tasr Intelektuáli nemôžu stopercentne ukojiť potreby STV, nie je to UŽ ich cieľom. Predkladanie zákonov je normálny proces, ktorý , dúfame, ohrozí záujmy "reformných" skupín v STV. Skupina Sancheza Illicha Ramireza CARLOSA Zdroj :Tlačová agentúra ŠAKAL

6. 1. 2005

MEDIA NEWS

Holandská užitočná výnimka Holandská Rada pre vysielanie povolila výnimku pre verejnoprávne médiá na 6. januára 2005- verejnoprávne médiá tak môžu vysielať reklamu aj uprostred programu, za podmienky, že tieto príjmy budú použité na podporu obetí tsunami v Ázii. Holandská Rada pre vysielanie povolila aj súkromným televíziám, aby v tento deň odvysielali mená spoločností, ktoré prispeli na kontá pomoci obetiam. Zdroj :Antenne2

TOP CELEBRITY ŠKANDÁLY 2004

TOP CELEBRITY ŠKANDÁLY 2004 1. BRITNEY SPEARS- dve manželstvá 2. JANET JACKSON - jej odhalený prsník na SUPER BOWL a TV 3. NICK CARTER -napadnutie svojej priatelky PARIS HILTON 4. MICHAEL JACKSON - jeho detská kauza Zdroj (AR/WNWCPD/TN)

Prebrali sme zo sme

Prebrali sme zo sme Rozpustiť Radu STV a jej právomoci ponechať KBS. Ušetríme a budeme mať samé správne programy. Navrhované zmeny: - namiesto Superstar by mohla byť súťaž "Cirkevná pieseň" - namiesto Novín STV navrhujem "Pane, čos ráčil..." - namiesto Superkvízu by mohlo byť "Čo vieš o Vatikáne" - hodil by sa dokumentárny seriál "Ako som bol v ŠTB" - detské programy by boli vzhľadom na predpokladaný obsah do 18 rokov neprístupné - hodili by sa aj cestopisy "Návšteva v St. Poltene" alebo historické dokumenty "Ako sme pálili neveriacich", "Moja križiacka výprava" alebo "Bol som inkvizítorom z presvedčenia" Jozef II. 05. 01. 05, 09:55 Zdroj : http://diskusie.sme.sk/

Verejnoprávne perličky na dne

Verejnoprávne perličky na dne Slovenská republika má verejného ochrancu práv. Mnohí sú doteraz nespokojní, že je ním JUDr. Pavel Kandráč. STV, špeciálne spravodajstvo, zvolila ku mediálnemu odboru Kancelárie ombudsmana špecifický prístup. Kancelária sa na odpoveď šéfredaktora spravodajstva STV, že oni ignorujú verejného ochrancu práv preto, lebo "statické a usedené" veci oni nehrajú, pripravila. Kancelária pripravuje pre STV hotové témy, aby informovala občanov o službe za ich dane - dostupnej každému bez rozdielu. Pripravuje tlačovky, zaujímavých hostí / v Bratislave sa zišlo všetkých 8 krajských predsedov súdov v SR - čo ani k Lipšicovi všetci naraz nikdy neprídu, bol tu aj Euroombudsman, na Slovensku bol Summit ombudsmanov V4 v Tatrách/ Kancelária poskytuje info o bezplatnej právnej pomoci a pozýva médiá. Výsledok ? Vždy prídu všetky komerčné TV / !/a verejnoprávna STV už 3/4 roka nemá absolútne záujem. Obidve inštitúcie sú služba pre občana za jeho peniaze a argumentácia, že ombudsman bol opozičný poslanec, alebo že v STV chcú akčnosť a bulvár - je bezočivá. Mediálny odbor Kancelárie ombudsmana ponúkol STV aj to, že odborne a tématicky z ich 5000 káuz, za účasti ich 21 právnikov pripraví vzdelávací TV seriál pre zvýšenie právneho vedomia divákov Výsledok ? Ani im neodpísali! Case Study : Mediálny odbor Kancelárie ombudsmana ponúkol ako tému účasť všetkých krajských predsedov súdov, ktorí prišli riešiť čo s neprimeranými prieťahmi na súdoch .Odpoveď šéfredaktora spravodajstva bola jasná : "My tie "usedené" tlačovky zo zásady nerobíme - je to málo akčné a bulvárne!!" Nuž, ale o dva dni volala na Mediálny odbor Kancelárie ombudsmana jedna nemenovaná redaktorka STV, že nech jej dajú kontakt aspoň na jedného zo sudcov a nech jej povedia aj kontakt na niektorého občana, ktorý u nás riešil prieťahy na súde , a ešte nech jej vysvetlia aj to , o čo išlo. Vraj to v STV videli na Makíze a teraz to chcú robiť aj oni ! Autentická reakcia , pod ktorú sa podpisuje aj Carlos : "No nezabil bys ju? "

ROZHODNUTIE GRRRR

ROZHODNUTIE GRRRR Slovenská televízia ako zamestnávateľ v priebehu prvého štvrťroku 2005 určí v podobe vnútorných predpisov požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce pre viaceré konkrétne pracovné pozície a zamestnancov. Pôjde o požiadavku, aby bol Košičan. Pokiaľ určení zamestnanci nebudú košičania, alebo aspoň východniari, bude s nimi v súlade so Zákonníkom práce skončený pracovný pomer.

SILVESTER NÁŠ KAŽDODENNÝ

SILVESTER NÁŠ KAŽDODENNÝ www.kompost.cz
Silvester v televíziách je u nás nesmierne preceňovanou záležitosťou. Všetci o tom hovoria, vydávajú tlačové správy, Silvester by mal byť netelevíznou zábavou, dňom, kedy sa ľudia stretávajú a bavia sa na tom, čo bolo a príde. Pre tých, ktorí túto možnosť nemajú, ostávajú sliepňajúce obrazovky našich televíznych staníc. Pôvodne som sa chcel o Silvestri podrobne rozpisovať, ale už sa rozpísali všetci, dokonca aj politické strany Takže len „několik slov „ JEDNOTKA 20:00 Slovensko hľadá SuperStar- programová chyba , nižšia sledovanosť ako obvykle Ďalšie kolo súťaže, ktorú sa oplatí sledovať. Nie preto, aby ste sa stali väčšinou. Ale preto, aby ste sa mali o čom rozprávať s ľuďmi. A na Silvestra to platí dvojnásobne... Neplatilo. 21:45 SOS – nevybočil z priemeru 22:30 Extra - Druhá šanca- žiadna šanca Milá vsuvka s odpočítavaním Dexie banky. Asi preto tam má Štúdio Košice účet. 23:35 Slovensko hľadá SuperStar – Rozhodnutie - programová chyba , nižšia sledovanosť ako obvykle No a ešte Jigga Jigga- katastrofa , ktorá patrí na obrazovku TV Naša. Tínedžeri z STV sa vybláznili.
DVOJKA 20:20 Keno – Nič som nevyhral 20:30 Polnočné slnko – Úplná novinka 22:05 Ktosi je za dverami- – Úplná novinka 22:45 Dvaja muži pod posteľou– Úplná novinka 00:00 Silvestrovský prípitok- milé, chýbal mi GR STV JOJ 20:00 VIP – Silvester – Mimoriadne vydanie nenormálnej relácie 20:40 Inkognito špeciál- Mimoriadne vydanie normálnej relácie 21:50 Miliónový Silvester- Dievča za milión sa ukázala ako dievča za päť korún. Celkom dobrá ako hosteska na menšiu party , ale pri vchode a v kúte. 00:00 Novoročný prípitok PF 2005- Nestihol som ,čakal som na Jednotke až do 00.30... TV Markíza 19:20 S tebou ma baví svet- Mimoriadne potešilo 20:55 Senzi Senzus- úplne senzačné, v slovenských údoliach slzili od smiechu. 22:15 Uragán Silvester- už mi začína svitať, prečo chlapci a dievča končia.Možno bude pokračovať malý Mirko. Monodrámou 00:00 Novoročný prípitok PF 2005- Nestihol som, čakal som na Jednotke až do 00.30... Silvester som prežil. Postsilvestrovské prekvapenie Vám prinesiem priamo z dielne STV.

5. 1. 2005

Vodka za správou

Vodka za správou STV: Hymnu odvysielali na Dvojke, ktorá je rovnocenná s Jednotkou "Nie je spravodlivé vnucovať, a v tomto prípade politicky vnucovať, predstavu o programe divákom" BRATISLAVA 5. januára (SITA) - Za nepresne mierenú považuje vedenie Slovenskej televízie (STV) kritiku Smeru, že pri príležitosti Nového roku a zároveň štátneho sviatku vzniku SR neodvysielala štátnu hymnu na prvom kanáli. "Hymnu sme odvysielali na Dvojke, ktorá je rovnocenná s Jednotkou," povedal pre SITA člen manažmentu STV Branislav Zahradník. Pripomenul, že o povinnosti vysielať hymnu nehovorí žiadny zákon. Vedenie STV sa rozhodlo pre Dvojku preto, lebo nepovažovalo za vhodné vkladať ju k programu SuperStar, ktorému bol venovaný silvestrovský večer. STV odmieta aj ďalšiu kritiku Smeru a Slobodného fóra, že sa vianočným a silvestrovským vysielaním vzdialila od verejnoprávneho charakteru. "Pre nás je rozhodujúca mienka diváka - koncesionára a nie politických strán," zdôraznil Zahradník. STV nemožno hodnotiť iba cez prvý kanál, ale aj cez druhý, na ktorom ponúkli počas Vianoc slovenskú televíznu klasiku. Ani Jednotka nebola zložená výlučne zo zahraničných programov, diváci videli napríklad premiéru slovenskej rozprávky Zlatý hlas. "Nie je spravodlivé vnucovať, a v tomto prípade politicky vnucovať, predstavu o programe divákom. STV by mala byť televíziou všetkých a všetci by si tam mali nájsť pre seba vhodné formáty." (SITA, an;jj)
K tomu len malý komentárik : Dvojka je skutočne absolútne rovnocenná s Jedotkou. STV síce zakúpila a odvysielala a utopila vynikajúci program Slnečný cirkus - Quidam. Citujem maily na stránke STV : Cirque du Soleil je moja srdcova zalezitost uz davno, a preto som uzasne prekvapena, ze sa objavil na STV2 hoci by sa hodil skor na jednotku!!! urcite by si ho ludia zamilovali. Presne tak ! Úplne slabá propagácia vlastne skoro žiadna!Zato na prikúrenú Superstar donekonečna.Ešte že STV nedáva reklamy a upútavky aj doprostred programov ako komerčné tv. A prečo som nevidel žiadne upútavky na tento program. Lepšia propagácia a "divákometre " (neznášam výraz "peoplemeter" aj keď nie som z SNS) by Vám uleteli za roh. Dnes som videl ďaľšiu časť a bolo to rovnako super ako minule. Super!Len nerozumiem jednému. STV kúpi super program a takmer zostane v šuplíku. Keď to spraví komerčná TV, tak ma to netrápi. Sú to ich prachy čo investovali, a že nebol z nich zisk to je ich problém. Ale ak to robí STV tak , ma to prinajmenšom mrzí (našiel by som aj lepší výraz, ale toto je slušná diskusia). Dúfam, že diskusie divákov v STV aspoň čítajú. STV nie ze robila minimalnu propagaciu..ale dalo by sa povedat ziadnu...Tento program je naozaj vhodny do PRIME TIME na jednotke a s patricnou medializaciou... cakal som ci po skonceni jedneo predstavenia pojde uputavka na druhe na druhy den..ani len to... Naozaj sa cudujem STV, ze ked na to dali peniaze, v druhom kole sa na propagaciu vykaslali... Aj ja som oboslal všetkých známych. Začína mi to pripadať ako v hlbokom socíku, keď sme sa navzájom ústnym podaním a dymovými signálm informovali o tom čo nebolo v médiach.Hej, a či na to STV???? Dufam, ze STV prehodnoti svoju programovu strukturu a taketo vzacne programy zaradi na Jednotku v hlavnom vysielacom case.Toto je urcite vzacnejsie ako nejaky americky prepadak!!! Objavila som to náhodou - upútavky sú na všeličo, ale na takýto program upútavka nebola. A odkaz hovorcovi STV / pardon-zodpovedný za komunikáciu a vz?ahy s verejnos?ou - pozor chyba nie je u nás , ale na stránke STV !/ : Rozprávku Zlatý hlas odvysielala STV o pol hodinu neskôr ako bolo avizované v programových týždenníkoch a pol hodinu skôr, ako avizovala spločnosť KID , a.s. / alebo STV ? / na teletexte, takže tí, ktorí si ju chceli nahrať - keďže jediná premiéra sa vysielala na Štefana v čase obeda, sa mohli tak akurát....

Demontáž Jednotky

Demontáž Jednotky

www.kompost.cz

Začalo sa to tak nenápadne, presunom detských relácií a pôvodných rozprávok / ak premiér, teda , a sa nejaká vyskytne .../ na Dvojku. Potom sa pritvrdilo. Večerníček, šup na Dvojku. Čo tam po zvyku detí, čo tam po nestálom vysielacom čase. Koncom roka zrušila STV reláciu Metro, z dôvodu slabej sledovanosti a zásahu cieľovej skupiny, hoci už na začiatku bolo jasné, že relácia nemá dramaturgiu. Napriek tomu sa STV nesnažila reláciu inovovať, jednoduchšie ju bolo zrušiť. Relácia kamarátov z konzervatívneho inštitútu a teraz aj Juraja Reháka a Ďura O. je však vzhľadom na to, že je " to intelektuálna debata určená pre menšinového diváka, má mienkotvornú sledovanosť." /Novotvar :Dr. Záhradník / Od 10. 1 presúva prezieravé vedenie STV bez vedomia Rady STV a bez schválenia programového konceptu na Dvojku aj Správy a komentáre, keďže ani presuny osôb nepomohli. Čo nás ešte čaká , keďže Spravodajstvo STV vykazuje v peoplemetroch čísla, ktoré nezodpovedajú vážnosti STV ani sľubom GR STV o výkladnej skrini ? Asi ich presunú na Dvojku. Možno sa štatutárovi GR STV SMS –kami konečne podarí presvedčiť Mojsejovcov, že sú z jedného kraja. Sľúbené 24 hodinové vysielanie sa na Dvojke zruší, bol to len taký pokus a naháňanie čísiel pre ukojenie zákona... A tak absentujú programy, ktoré sú základom plnenia poslania Slovenskej televízie a povinností Slovenskej televízie ustanovených Zákonom o Slovenskej televízii, nie sú plne v súlade s vysielaním programovej služby. Keby bol vo vysielaní aspoň zaradený schválený a rozpočtovaný / !/ každodenný typ Kultúrne noviny, čo je závažný nedostatok napĺňania vysielania programovej služby Slovenskou televíziou a avizované náboženské správy. Ale vždy sa vyskytne niečo, čo tomu bráni. Ochota. Profesionalita. Pokora. Splnil sa mi sen / Carlosove manipulované výňatky / Takýto projekt som predstavil, vyhral som s ním konkurz a aj ho napĺňam Program STV 2 by mal byť práve cestou k napĺňaniu úlohy vererejnoprávnej inštitúcie vysielaním programov so zameraním na kultúrne dedičstvo krajiny, vzdelávanie, národnú identitu a vôbec na programy určené malým skupinám so špecifickými záujmami, či postavením, alebo so špecifickým vkusom.Program STV 1 by mal slúžiť po výraznom zvýšení sledovanosti na vysielanie takých verejnoprávnych prvkov, ktoré nie sú na uspokojenie malej skupiny, ale ktoré sú určené širokej verejnosti – ako prejav prezidenta, informácia o živelnej pohrome, ale aj diskusia o NATO, či vstupe do Európskej únie.Ak sa však spomína slovo komercia, je v súvislosti s ním nevyhnutné zdôrazniť, že jej úroveň vo verejnoprávnej televízii musí byť samozrejme nastavená oveľa nižšie ako v komerčnej televízii, ale nie je možné sa jej vyhýbať ako niečomu, čo je s verejnoprávnosťou nezlúčiteľné.

Citát . týždňa

Citát . týždňa .týždeň očakáva, že tento rok bude pokračovať bezhlavá kritika lepšiacej sa STV a tolerancia stagnujúcemu Slovenskému rozhlasu. Editorial týždenníka Týždeň Nie je to tým, že kolektív . týždňa má v STV reláciu a v SRo nie ...?

OTÁZKY PRE OBRAZOVKU

OTÁZKY PRE OBRAZOVKU

Tuší GR STV v akom štádiu je návrh Zákona o koncesionárskych poplatkoch ? Tuší GR STV, kto ho pripravil ? Tuší GR STV u koho má podporu ? Tuší GR STV , kto ho predloží ? Tuší GR STV, že žiadnych 10 % reklamy nebude ?

Dúfame, že to opäť neskazí a nechá pracovať aj "parazitov ".

4. 1. 2005

Objektívnosť nadovšetko

Objektívnosť nadovšetko Televízia Markíza, prostredníctvom svojej redaktorky Denisy Marčekovej odsúdila davové šialenstvo pri nákupnej horúčke 3.1.2004 . Jej správanie, ako jediného redaktora na Slovensku, odporúčame v archíve TV JOJ :
http://www.joj.sk/tvarchiv/index.html?period=2005-01-03..2005-01-04&prog=NOVINY

MOVIE and CELEBRITYNEWS

MOVIE and CELEBRITY NEWS Najväčšia internetová databáza na svete IMDb.com uverejnila TOP 25 Stars pre rok 2004. Poradie STARmeter určovalo chovanie 20 miliónov ľudí ,ktorí vyhľadávali mená na IMDb.com TOP 25 25. Quentin Tarantino -- za Kill Bill, Vol. 2 24. Monica Bellucci -- Za Persephonu z Matrixu najexi Máriu Magdalénu v The Passion of the Christ, 23. Viggo Mortensen -- Za Return of the King a Hidalgo 22. Jennifer Garner -- Za Alias struggled for ratings a chodenie z Ben Affleckom. 21. Natalie Portman -- za drámu Closer 20. Daniel Radcliffe -- Harry Potter ! 19. Halle Berry -- Nebol to síce najlepší rok, ale Catwoman je ozaj SUPERPREPADÁK 18. Vin Diesel --The Chronicles of Riddick zarobili slušné peniaze, každý si ho však pamätá ako XXX 17. Elisha Cuthbert -- Girl Next Door , sen včetkých chlapcov. 16. Jennifer Aniston -- Držiteľka Emmy prekvapila komédiou Along Came Polly a skončila s Priateľmi 15. Charlize Theron -- Monster,Monster, Monster, Monster 14. Nicole Kidman -- Zlý rok a zlé filmy, ale stále sa o nej hovorí... 13. Emma Watson -- Harry Potter ! 12. Kirsten Dunst -- Opäť a opäť vzťah s Jakom Gyllenhaalom takmer zatienil Spider-Mana 2. 11. Scarlett Johansson -- 20 ročná hviezda, Lost in Translation ,A Love Song For Bobby Long. 10. Paris Hilton -- je všade, aj v konzerve 9. Kate Beckinsale -- Hrdinka The Underworld , je sexy a dala zabudnúť na nezabudnuteľne zlého Van Helsinga ako Ava Gardner vo filme The Aviator. 8. Tom Cruise -- Collateral - hral iný typ, akým je a posunul natáčanie Mission: Impossible III, aby zobral úlohu vo filme Stevena Spielberga War of the Worlds. 7. Hilary Duff -- hviezdička z Disney Channelu 6. Brad Pitt -- Troy Boy 5. Angelina Jolie -- Napriek prepadákom ako Taking Lives a Alexander, ale získala si všetkých ako Capt. Francesca 'Franky' Cook vo filme Sky Captain and the World of Tomorrow 4. Keira Knightley -- Kráska z filmu The Pirates of the Caribbean 3. Orlando Bloom -- Legolas, Paris 2. Lindsay Lohan -- Nová ikona tabloidov ,strany šesť a nás, chlapov! 1. Johnny Depp -- nezabudnuteľný výkon vo filme Pirates of the Caribbean, svojský herecký výkon v Secret Window . A čakáme na jeho Willyho Wonku vo filme Tim Burtona Charlie and the Chocolate Factory. Kolegovia robili rebríčky TOP 10 najlepších amerických a britských komikov všetkých čias: 1. PETER COOK- TV hviezda 2. JOHN CLEESE 3. WOODY ALLEN 4. ERIC MORECAMBE- TV hviezda 5. GROUCHO MARX 6. TOMMY COOPER- TV hviezda 7. LAUREL AND HARDY 8. BILLY CONNOLLY-The Last Samurai, Indecent Proposal 9. VIC REEVES AND BOB MORTIMER- TV hviezdy / The All Star Comedy Show / 10. RICHARD PRYOR TOP CELEBRITY ŠKANDÁLY 2005 1. BRITNEY SPEARS- dve manželstvá 2. JANET JACKSON a jej odhalený prsník na SUPER BOWL 3. NICK CARTER za napadnutie svojej priatelky PARIS HILTON 4. MICHAEL JACKSON a jeho detská kauza Zdroj (AR/WNWCPD/TN)

Tešíme sa s STV II.

Ryby nemám rád aj keď som Rybníček V kruhu rodiny - s otcom, mamou, bratom a babkou prežíva Vianoce v Trenčíne generálny riaditeľ Slovenskej televízie (STV) Richard Rybníček. Náš večer bude tradičný ako v predchádzajúcich rokoch, čaká nás Štedrá večera, pri ktorej nechýba modlitba, otcov vianočný príhovor a potom rozbalíme darčeky, uviedol Rybníček pre agentúru SITA. Tie sú vždy uložené pod živým stromčekom. Večera by nebola úplná bez oblátky s medom, kapustnice, hubovej polievky a rýb. Mama s otcom si pravidelne pochutia na kaprovi, ostatní členovia rodiny preferujú filé.Ryby nemám rád aj keď som Rybníček. Možno to súvisí s tým, že mama bola vrchnou sestrou na krčno-nosno-ušnom oddelení a často mi rozprávala, aké je to nepríjemné, keď sa rybacia kosť zadrhne v krku, s úsmevom zdôvodnil generálny riaditeľ verejnoprávnej televízie. Predvianočný deň nestrávil vo svojej kancelárii, ale kupovaním darčekov, ktoré si odložil na poslednú chvíľu. Vianočné sviatky okrem stretnutia s rodinou v slávnostnej atmosfére využije aj na sledovanie televíznych programov, potešia ho najmä klasické rozprávky. Rybníček je presvedčený, že tento rok budú Vianoce z programového hľadiska najsilnejšie, lebo televízie bojujú o diváka a pripravili množstvo lahôdok.Silvestrovať bude Rybníček spolu s manažmentom STV a ich rodinami v Liptovskom Jáne. Silvestrovská party bude pri dostatku snehu spojená aj s lyžovačkou. Svojim kolegom sa síce nechystá hrať na bubnoch, ale nevylúčil, že si urobia svoju súťaž na spôsob Superstar. Zdroj: http://mesto.sk/

Tešíme sa s STV

Tešíme sa s STV Výnimočným počinom je investícia vizuálu a scény pre Vadkerti talkshow aj zvýšenie počtu týždenného vysielania relácie na päť častí do týždňa, čoho sme sa obávali. A bez vedomia Rady STV a bez schválenia programového konceptu ! Keďže táto neustále menej sledovaná a neefektívna relácia sa neosvedčila už v niekoľkých vysielacích termínoch, očakáva sa, že Andrea si vydobyje aj čas o 20.00. A že sa sa dohodli na nezmenenom honorári ? / "Rokovania so slečnou Vadkerti boli tvrdšie, ale nakoniec sme sa dohodli a nebudeme platiť viac ako dosiaľ," prezrádza člen manažmentu STV Branislav Zahradník.“ / Nevadí. Vedenie to spoločnosti TV 2000 s.r.o. , Sputniková 4 , Bratislava 821 02 konateľ :Andrea Vadkertiová ,Bitúnková 2 , Nové Zámky 940 76 určite, ako aj minulý rok ,štedro vykompenzuje.

ŽIVOT BRIANA....

ŽIVOT BRIANA.... Nie je to tak dávno, čo mediálnou scénou otriasla manipulácia vedenia STV s dokumentom Dušana Hudeca Miluj blížneho svojho. Parlamentné a mediálne kuloáre zhodne tvrdil, že dokument bol stiahnutý na výslovné želanie predsedu NR SR. Už vtedy to bolo priveľké varovanie do budúcnosti STV a slobody prejavu. A tomu predchádzal aj iné kauzy, ktoré však, za všeobecného aplauzu, prešli mediálnym tichom : odmietnutie podpory kampane na podporu antidiskriminačného zákona, odmietnutie kampane Ľudia proti rasizmu z dôvodu osobného estetického názoru Richarda Rybníčka / na rozdiel od českej a európskej tvorivej špičky, ktorá túto kampaň považuje za jednu z najlepších.., cenzorské zásahy do hotových programov, kde je náznak negatívnej mienky o cirkvi – prípad relácie SOS ap. / , neustále zásahy do hotových scenárov Správ. Nič nezabralo. A tak sa udial ďalší krok. Stiahnutie dokumentu Životy Ježiša . K žiadnemu upozorneniu divákov nedošlo, ani médií : 23.12.2004 14:05 Životy Ježiša (1/4) Boh Ježiš 49 min. Dokumentárny seriál je venovaný jubilejnému výročiu narodenia Ježiša Krista (Británia) *vhodné pre všetkých "MONO" Člen STV Branislav Záhradník tvrdil, že dokument Životy Ježiša bol stiahnutý na pokyn riaditeľa televízie Richarda Rybníčka. Toho vraj na to upozornila redakcia Duchovného života. Avšak Gavenda poslal ešte v decembri generálnemu riaditeľovi STV Richardovi Rybníčkovi list, v ktorom ho upozornil na výhrady rímskokatolíckej cirkvi k dokumentu. "Ideologické zásahy vylučujem," povedal Záhradník. A aké iné by tam mali byť, prosím vás, keď GR STV svoju vieru a stranícku príslušnosť vnáša rovno na pracovisko. A tým pracoviskom je verejnoprávna televízia. Škoda, že STV si nepriznala základnú chybu- zlý programming. Nie je Ježiš , ako Ježiš.A je pravda, že dokument je polemický. STV by sa aspoň vyhla škandálu. Nuž, amatéri. Na okraj zopár faktov. Film je z pohľadu katolíkov hanlivý a nepresný, u veriacich vyvolá skôr pohoršenie," povedal Marián Gavenda, hovorca Konferencie biskupov Slovenska. Zo stranky KBS- www.rcc.sk/kbs/ - Výňatky. 1.6 Masmédiá – prostriedky spoločenskej komunikácie 1.6.2 Ciele e) kvalitne personálne obsadiť Odbornú redakciu náboženského vysielania SRo aProgramové centrum duchovného života STV; f) nájsť spôsob na oficiálny vplyv KBS pri menovaní šéfov týchto inštitúcií (vsuvka do zákona o STV a SRo, zmluva medzi KBS, ERC a týmito inštitúciami, vhodná forma „kánonickej misie a pod.); h) dosiahnuť častejšie zaraďovanie správ zo života Cirkvi do spravodajstva verejnoprávnych inštitúcií; i) šírenie kresťanských myšlienok a programov s duchovným zameraním do práce iných redakcií v STV a Sro; r) presadiť do zákonov o Radách (Rada pre vysielanie a retransmisiu, Rada STV, Rada SRo) možnosť delegovania kandidáta Cirkvi (v spolupráci s ERC) s) zakomponovať do dielčích zmlúv medzi Svätou Stolicou a SR právo na vlastné médiá a povinnosť štátu podpory a umožnenia celoslovenskej pôsobnosti; Zd sa, že KBS a aj Richardovi Rybíníčkovi mená tých , ktorí na dokumente pracuvali nič nehovoria. To je pravda,. Nikto z nich nevymyslel Domácu horúčku omladníc.
Mordechai Aviam Archaeologist, adjunct professor of Judaic studies at Rochester University and district archaeologist for the Israel Antiquities Authority. Dr. Helen K. Bond - University of Edinburgh •Lecturer in New Testament Language, Literature and Theology • Course Manager, Biblical Studies 1 James H Charlesworth - George L. Collord Professor of New Testament Language and Literature at Princeton Theological Seminary. James H. Charlesworth received an A.B. from Ohio Wesleyan University, a B.D. from Duke Divinity School, a Ph.D. from Duke Graduate School, and an advanced degree from the École Biblique de Jérusalem. He has been on the faculty of Duke University, the Universität Tübingen, and The Hebrew University, Jerusalem, Israel. Since 1984, he has been the George L. Collord Professor of New Testament Language and Literature at Princeton Theological Seminary. He has written or edited more than thirty books and 200 articles, including editing of the first comprehensive English language edition of the Pseudepigraphia. Some of his recent books include Jesus Within Judaism (Doubleday), Jesus' Jewishness (Crossroad), What Has Archaeology to Do with Faith (Trinity), The Messiah (Fortress), Jesus and the Dead Sea Scrolls (Doubleday), Qumran Questions (Sheffield). He has been involved in the discovery of more than four thousand biblical and religious manuscripts and has worked on photographing and translating the Qumran scrolls. He is the editor of BIBAL's Dead Sea Scrolls & Christian Origins Library and the editor of the Dead Sea Scrolls Project at Princeton Theological Seminary. Orna Cohen - Conservator In the winter of 1986, a drought brought the Sea of Galilee to its lowest level in living memory. At that time Moshe and Yuval Lufan, brothers and members of Kibbutz Ginsar, discovered a boat’s oval outline in the muddy lake bed, between the ancient site of Migdal and Kibbutz Ginosar, on the western shore of the lake. Burial in the lake’s sediments had preserved the hull from deterioration over the centuries. The boat was excavated by the Israel Antiquities Authority and Orna Cohen was the projects conservator. She developed an innovative procedure which meant that the hull was encased in fibreglass supports and covered with Polyurethane, and floated to the nearby Yigal Allon Museum, where it underwent conservation Dr. Hanan Eshel - senior lecture in the Martin Szusz Land of Israel Studies Department at Bar-Ilan University. Dr Eshel is a leading archeologist and scholar of the Dead Sea Scrolls. His work has appeared in Biblical Archaeological Review; Atiqot Journal, Zion Journal, and other leading publications. Dr. Eshel's research interests include: Archeology of the late Iron Age; The Samaritans in the Persian and Hellenistic Periods; The Dead Sea Scrolls; and The Bar-Kokchba revolt. Hanan received his BA from the Archeological Institute of the Hebrew University of Jerusalem and his MA and PhD in Jewish History, from the Hebrew University. Dr. Eshel is currently on sabbatical at the Divinity School of Harvard University, and also teaching the Judean Desert Scrolls on-line course at BIU's Virtual Jewish University. Dr Mark Goodacre B.A. M.A. M.Phil. D.Phil. (Oxford) Department of Theology, University of Birmingham Dr Goodacre is creator of The New Testament Gateway, probably the best web directory of internet resources related to the New Testament Books Goulder and the Gospels: An Examination of a New ParAdigm (JSNTSup, 133; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996). Articles "The Quest to Digest Jesus: Recent Books on the Historical Jesus", Reviews in Religion & Theology 7 (2000), pp. 156-61 "Beyond the Q Impasse or Down a Blind Alley?": Journal for the Study of the New Testament 76 (1999), pp. 33-52. "Comprehensively Questing for Jesus?" Review Article on Gerd Theissen & Annette Merz, The Historical Jesus: A Comprehensive Guide in Reviews in Religion & Theology 6 (1999), pp. 116-20 . Nadera Shalhoub-Kevorkian - Institute Of Criminology And Social Work, Hebrew University of Jerusalem, Mount Scopus, Jerusalem, Israel, 91905 William Klassen - 'a teacher of early Christian literature in a university setting' - he is Research Professor at the École Biblique, Jerusalem. William Klassen has taught Judaism and Early Christianity in several Canadian and American universities. He has taught in Jerusalem and led tours to the Middle East for many years. He has published many articles and a number of books in the field of interfaith ethics. LINKS Professor Eric Meyers Professor of religion and archaeology at Duke University Eric M Meyers received his A.B. from Dartmouth College and M.A. in Near Eastern and Judaic Studies from Brandeis University. He earned his Ph.D. in 1969 from Harvard University. He specializes in Old Testament, archaeology, and Jewish history of the Greco-Roman period. He has authored, co-authored, or edited ten volumes in these fields including two volumes with Carol L. Meyers in the Doubleday Anchor Bible series: Haggai-Zechariah 1-8 (1987) and Zechariah 9-14 (1993). He is also editor of a four-volume work to be published by Oxford University Press, Encyclopedia of Near Eastern Archaeology. Meyers serves as President of the American Schools of Oriental Research. He has co-directed and directed digs in Italy and Israel for more than twenty years. Sue Minter Sue Minter is the Curator of the Chelsea Physic Garden and was previously Supervisor of the Palm House at the Royal Botanic Gardens, Kew. She read history both at Cambridge as a Fulbright Scholar at the University of California, Berkeley, before becoming professionally qualified in horticulture. She has written on historical and horticultural subjects and her previous publications include, "The Greatest Glasshouse: The Rainforest Re-created" on Kew's Palm House, "The Healing Garden" and most recently "The Apothercaries Garden". Dr. Michael Molnar Dr Michael Molnar is an astronomer and former manager of the Physics Instructional Labs at Rutgers University. Currently, he is working on commercial Internet applications Gloria Moss BA, MA, MIPD Gloria Moss has carried out research in the field of biblical and medieval history for a number of years. She has been engaged in research projects for the British and Ashmolean Museums, her work for the latter being published by Oxford University Press, and is currrently directing research projects at Oxford and Glasgow Universities. She has, moreover, been a lecturer at the Open University for a number of years. She has contributed chapters for books, written articles and reviews for academic journals, The Times, Independent and other publications and is on the editorial board of a specialist, refereed journal. In parallel with this, she has pursued a career as a Human Resources specialist, holding posts as Training Manager for Courtaulds and subsequently Eurotunnel The Rev. Prof. Jerome Murphy O’Connor, op LINKS Jesus in Galilee online audio lecture and Q & A Fishers of Fish, Fishers of Men Text article about Simon Peter, Andrew, James and John Do the gospels paint a clear picture of Jesus? Where Was Jesus Born? Bethlehem... Of Course BIOGRAPHY Born in Cork, Ireland, on 10 April 1935. Primary and secondary education at Christian Brothers College, Cork, and Castleknock College, Dublin Entered the Irish Province of the Dominican Order in September 1953 Ordained a Roman Catholic priest on 10 July 1960 1959-62: University of Fribourg, Switzerland: STL (1961); ThD (1962) 1963 : BSS from the Pontifical Biblical Commission, Rome. 1963-65: Ecole Biblique, Jerusalem: Eleve titulaire (1964). 1965 : LSS from the Pontifical Biblical Commission, Rome. 1965-66: Post-doctoral research at Heidelberg University, Germany. 1966-67: Post-doctoral research at Tübingen University, Germany Academic Appointments Lecturer (1967-72) and Professor (1972-) of New Testament at the Ecole Biblique et Archéologique Française, Jerusalem. Visiting Professorships John A. O'Brien Professor of New Testament, University of Notre Dame, Indiana, USA: Jan-June 1984; Summer Session 1988, 1992, 1994, 1996. Aquinas Institute of Philosophy and Theology, Dubuque, Iowa, USA: 1969, 1974; Summer Session St. Louis, 1991. Milltown Institute of Philosophy and Theology, Dublin, Ireland: 1973, 1988. University of San Francisco, California, USA: Summer Session 1971, 1975, 1979, 1982, 1993. Gonzaga University, Spokane, Washington, USA: Summer Session 1977, 1981, 1985, 1989. Newman Theological College, Edmonton, Canada: Summer Session 1977, 1980, 1984. St Norbert College, De Pere, Wisconsin, USA: Summer Session 1980, 1983, 1986, 1991, 1995, 1997. Yarra Theological Union, Melbourne, Australia: 1986, 1990. Catholic Theological Union, Chicago, USA: Summer Session, 1992, 1996, 1997. Georgetown University, Washington DC, USA Summer Session, 1995, 1998. University Guest Lectureships • Harvard University, Cambridge, Mass. USA, 1969. McCormick Theological Seminary, Chicago, Illinois, 1969. National University of Ireland, Dublin, 1969, 1973, 1988. St Patrick's College, Maynooth, Ireland, 1973. University of Auckland, New Zealand, 1975. Pastoral Institute of New Zealand, Palmerstown North, 1975, 1986. National Pastoral Institute of Australia, Melbourne, 1976, 1980. Boston College, Chesnut Hill, Mass., USA, 1984. Holy Cross College, Mosgiel, New Zealand, 1986. Knox College, Dunedin, New Zealand, 1986. Otago University, Dunedin, New Zealand, 1986. Dublin University (Trinity College), 1988. University College Cork, Ireland, 1988. University of Notre Dame Australia, Perth, 1990, 1997 Pastoral Lectureships Ireland, England, France, Germany, Italy, Canada, USA, Peru, Brasil, Australia, New Zealand, Japan, Taiwan, Korea. Dr. Richard Neave Richard Neave is a medical artist. He has just retired from teaching and research at the Unit of Art in Medicine at Manchester University, UK. Co-author (with John Prag) of 'Making Faces: Using Forensic and Archaeological Evidence' British Museum Press, 1999 (ISBN: 0714127159) Claire Pfann: M.A., Graduate Theological Union; Postgraduate Studies, Hebrew University, Department of Comparative Religions Publications: Production Editor, Aramaic, Hebrew, and Greek Documentary Texts from Nahal Hever and other Sites (DJD XXVII); Contributor, The Illustrated Dictionary and Concordance of the Bible Prof. Joshua Schwartz - Professor of Historical Geography of Ancient Israel Director of Ingeborg Rennert Center for Jerusalem Studies Director of C. G. Foundation Jerusalem Project, all of Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel Autobiographical Sketch Born USA, 1952; education as stated below. In Israel since 1974. Teaching in Bar-Ilan since 1979. Usual Israeli University career up the ranks (with not a small amount of luck). Married + 3 (still part of Israeli autobiographical sketches). University life as mentioned below. Usual outside Israeli interests and activities, Vaad Horim, Vaad Bayit, some political activity (but never had the patience or time to do anything serious in that sphere), a good deal of "halturot" -- outside lecturing and the like to make a living-usually in Israel. Live in Efrat, Spend too much time in the car driving. At the moment pretty much involved with the Jerusalem Center and Research Project. Believe or not I followed and (sometimes ) contributed to the "old" Ioudaios-L to relax and surprisingly, in spite of the problems which caused all of this, I picked up some valuable information and actually "met" some interesting people. Education BA, BS 1974, Yeshiva University-Jewish Studies, Jewish History and Jewish Philosophy, MA 1977, Hebrew University of Jerusalem-Jewish History of Second Temple, Mishnah and Talmud Period, Ph.D, 1981, Hebrew University, Jewish History of Second temple period etc. Language Facility: English, Hebrew, Aramaic, Greek, Latin, French, German (I publish in the first two; the others require the use of a dictionary now and then), Italian if I really have to with constant use of a dictionary Publications Ha-Yishuv Ha-Yehudi be-Yehuda aharei Milhemet bar-Kochba ve-ad ha-Qibush ha-Aravi (Jerusalem: Magnes Press, 1986)- received Peras Yad-Yitzchak ben Zvi Lod (Lydda, Israel): >From Prehistoric until Byzantine Times (Oxford: British Archaeological reports, 1991) and at last count 64 or so articles in various journals relevant to the field (Tarbiz, Zion, Cathedra, JSJ, JQR et al) Research Interests Historical Geography of Ancient Israel (Second Temple etc. ) Jerusalem (I am writing a book everyday life on the Temple Mount) Leisure in Ancient Israel (I am writing a book on that too) History of Second Temple, Mishnah and Talmud periods Talmudics Judaeo-Christian Polemic in Byzantine Palestine The History of Holy Sites etc. The Rev Dr. Tom Wright - On the 23rd June 1999 Downing Street announced that the Queen had approved the appointment of Rev Dr. Tom Wright in succession to Canon Anthony Harvey as a Canon of Westminster. Dr N.T. (Tom) Wright (50) has degrees in classics and theology and was previously a college chaplain at both Oxford and Cambridge. After a period in Canada, he returned to Oxford, from where he was appointed Dean of Lichfield in 1994. He is a world-famous scholar of the New Testament and much in demand as a writer, lecturer, preacher and broadcaster. Dr Wright also has a substantial number of books to his name including a major historical study of Jesus. A native of Northumberland, he is married to Maggie and they have two sons and two daughters. Joe Zias Joe Zias works in the Science and Archaeology Group at the Hebrew University in Jerusalem. Dr. Frederick Zugibe - Dr. Zugibe is the Chief Medical Examiner of Rockland County, New York and developed the Medical Examiner System in Rockland County, New York in 1969. He holds a Bachelor of Science, Master of Science (Anatomy-Electron Microscopy), Ph.D.(Anatomy- Histochemistry), and an M.D. degree. He is a Diplomate of the American Board of Pathology in Anatomic Pathology and Forensic Pathology and a Diplomate of the American Board of Family Practice. Dr. Zugibe is an adjunct Associate Professor of Pathology at Columbia University College of Physicians and Surgeons and is a Fellow of the College of American Pathologists, a Fellow of the American Academy of the Forensic Sciences, Forensic Pathology Section, and a member of the National Association of Medical Examiners. Dr. Zugibe has published a definitive, widely used textbook in a specialized field of diagnostic pathology, called Diagnostic Histochemistry (C.V. Mosby Co.) which is utilized in medical centers throughout the world. He has published numerous papers and book chapters in the fields of forensic and general pathology and has authored The Cross and The Shroud, A Medical Examiner Investigates the Crucifixion (Angelus Books), and The Cross and the Shroud, A Medical Inquiry into the Crucifixion (Paragon House). Dr. Zugibe has been consulted for his expertise by attorneys and medical examiners from throughout the United States. Dr. Zugibe is also well known internationally in the field of cardiovascular disease. He was formerly Director of Cardiovascular Research with the Veteran's Hospital in Pittsburgh. He is a Fellow of the American College of Cardiology, Fellow of the Council on Arteriosclerosis of the American Heart Association, Fellow of the New York Cardiological Society, and Member of the International Atherosclerosis Society, and has published numerous papers and chapters in the fields of cardiovascular disease. He has authored the best selling book Eat, Drink, and Lower Your Cholesterol (McGraw-Hill) and 14-Days to a Healthy Heart (Macmillan)( soft cover-Avon Books). Dr. Zugibe is the recipient of numerous awards in Medicine, Law Enforcement and Community affairs. His biography was selected for listing in Who’s Who in America, Who’s Who in the World, American Men and Women of Science, Leaders in American Science, Who's Who in the East, Who's Who in New York, Who's Who in Science and Engineering, Who's Who in American Government, Who's Who in Biblical Studies and Archaeology, the International Biographical Dictionary, International Scholar's Directory, and The International Authors and Writers Who's Who. Dr. Zugibe was recently informed that a new disease entity, Glycoprotein Storage Disease first described in the prestigious, American Journal of Medicine by Dr. Zugibe and co-author, Dr. Enid Gilbert, has been named the Zugibe-Gilbert Syndrome. As a media consultant, Dr. Zugibe's credits fill several pages. V normálnej krajine by GR STV už dnes nebol GR STV. Pretože nabudúce stiahne , na výslovné želanie katolíckej cirkvi ,aj Snehulienku. Lebo žila v jednej domácnosti s trpaslíkmi. A ešte koľkými !

3. 1. 2005

Jozef Suchý Jigga Jigga & two chicks & GR STV

Jozef Suchý Jigga Jigga & two chicks & GR STV Viete, čo spája Jiggu Jiggu a GR STV ? Výslovnosť anglických slov. Od Jigga Jiggu by som neočákaval, okrem trápnosti, nič, ale od GR STV by som uvítal, aby mi nevnucoval novotvary , ako BEN HAR a BATLE STAR GALAKTIKA . To nemá aspoň poradcu, preboha ? Nech si priberie do relácie Two chicks. Potom ju akceptujem.

STV NONEWS

STV NONEWS Slovenská televízia prišla na Silvestra s inováciou, na Jednotke Silvestrovský prípitok nebol. Bol na Dvojke. Nepoznám televíziu, ktorá by niečo také, kvôli programu SuperStar, ktorý vnucuje ľuďom nielen pred Štedrým dňom, ale aj na Silvestra / tu sa možno hodí viac /, urobila. Už počujem tie hlúposti o rovnocennosti Dvojky a podobné žvásty a útokz na všetkých kritikov. Ak sa GR STV tak oháňa ORF- nech sa pozrie na jej program o polnoci na Silvestra. Okrem toho , ORF je úplne nevhodný príklad verejnoprávnej televízie v Európe, pretože nemá domácu konkurenciu a musí sa brániť agresívnemu presahu nemeckých TV staníc. A hlavný prepínač satelitov v STV nech láskavo presurfuje aj ostané európske televízne stanice. Ja to chápem, veď slovenská hymna a sa do STV nehodí. Je to televízia európskych rozmerov. Preto časomieru o polnoci STV predala banke Dexia. Očakávam, že sa najbližšie my , majitelia ,STV dočkáme aj sponzorského odkazu na hygienické vložky pred a po hymne.

EIN VOLK, EIN TV, EIN GENERALDIREKTOR

EIN VOLK, EIN TV, EIN GENERALDIREKTOR
Mali sme už všetky príhovory, takže chýbal už len ten posledný, generalného riaditeľa STV. Dnes sme sa z Odpovedí z obrazovy dozvedeli aj to, načo sa nikto nepýta. Je vraj potrebné sprísniť Zákon o koncesionárskych poplatkoch, ktorý práve odtorpédovala samotná STV. ST si želá kritiku, ale konštruktívnu. Kritici majú ponúknuť konkrétnu ekonomickú alternativu. Kritici však od toho nie sú platení a navyše sa nedostanú takmer ku žiadnym relevantným informáciám, keďže ich nedostávajú ani členovia Rady STV. Kritici vraj hádžu cifry len tak do vetra. Nuž, vedenie cifry hádže nielen do vetra, ale aj do médií. A čerešničku sme dostali tiež : "Len diváci budú hovoriť o tom, či tu my budeme. " Návrh na priamu voľbu GR STV občanmi tak nadobudol jasnejšie kontúry. V Európe bude ojedinelý. Tak, ao je STV ojedinelá a denne chodia užasnuté manažmenty z celej Európy do Mlynskej doliny. Pamätá si niekto informácie o Rade STV v STV ? Ja si však pamätam iba na relatizáciu odchodu M. Maďariča ústami Dr. Zahradníka. Niet sa čo diviť, že členovia Rady STV si musia hľadať iné informačné kanály na to, aby mohli vyjadriť svoj nazor. A to je smutné. Nech NR SR zruší inštitút Rady STV, keď poslancom nevadí, že je to nanič a rada STV je vedeniu STV i diváom na smiech. Ešte pred Vianocami som upozorňoval na aroganciu a "rešpektovanie" Rady STV, ako navyššeho orgánu Slovenskej televízie. S ú b o r uznesení zo zasadnutia Rady Slovenskej televízie v zmysle zákona č. 16/2004 Z. z. dňa 21. septembra 2004 UZNESENIE č. 56/2004 Rada STV ukladá GR STV, aby sa štatutárni zástupcovia STV vystupujúci v relácii Odpovede z obrazovky zdržali vyjadrení na adresu tretích osôb, na ktorých vyjadrenie v danej relácii nie je priestor. Rada STV zároveň odporúča GR STV, aby pri príprave programového konceptu na rok 2005 zvážil zmenu formátu relácie Odpovede z obrazovky. Z : R. Rybníček

VÝSLEDKY ANKETY Farebná Dajana

Súťaž o najhoršiu slovenskú televíznu reláciu za rok 2004
Farebná Dajana
Výsledky : Celkovo hlasovalo 203 účastníkov Poradie : 1. Odpovede z obrazovky-STV (25%) 50
Relácia, ktorá nemá v Európe obdobu. (Pozor, neporovnávajme s komerčnou sebapropagáciou! Naša televízia je seriózna verejnoprávna inštitúcia!) "Odpovede" si zaslúžia osobitnú cenu poroty za nápadité miešanie pojmov a dojmov. * 2.
Domáca horúčka-Mojsejovci- STV (21%) 43
Najväčší suterén- dráma "Mojsejovci" z veľdiela "Domáca horúčka 3. Vadkerti Talk Show- STV (18%) 36
Andrea, myslim si ze vasa relacia je coraz lepsia a lepsia. pacilo sa mi akoste minule vyzerali, ked ste mali vlasy vycesane dohora a ciernu bluzku.zlepsujte sa aj nadalejvasa praca ma svoj zmysel 4. Láskanie- Markíza (11%) 23
Relácia dokázala, že tuposť sa dokáže vkradnúť aj do obývačky 5.VIP- JOJ (9%) 19
Pre vynikajúce farebné zladenie absencie nápadov s prázdnymi a stokrát omletými obsahmi 6.Knockout- Markíza (8%) 17
Pre nezdolnú dlhoročnú vieru, že humorné nápady autorov majú ešte stále gule 7.Noviny JOJ- JOJ (5%) 10
Pre mačičky a jediné prednosti Z.H. 8.Metro- STV (1%) 3
Pretože metro ešte v Bratislave nestojí. Okrem toho , Metro dostáva aj osobitnú cenu denníka Daily Jihad za najškaredších moderátorov 9.Varí Vám to ?-JOJ (0%) 1
Lebo to akosi nevonia Za komentáre vďačíme aj anonymným prispievateľom.
Česť ich pamiatke
Čaká nás Súťaž o Najtrápnejšiu CELEBRITU Televíznej Obrazovky 2004 Váš Sanchez Illich Ramirez CARLOS

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
COWELL je TOP Najlepšie zarábajúca desiatka vo Veľkej Británii v oblasti TV 1. SIMON COWELL - $34.2 milónov 2. JOHN MAHONEY - $33.4 3. ANNE ROBINSON - $19 4. JANE LEEVES - $14.9 5. THE OSBOURNES - $13.3 6. GRAHAM NORTON - $12.92 7. JERRY SPRINGER - $11.4 8. JAMIE OLIVER - $9.12 9. CHRIS TARRANT - $8.83 10. PETER KAY - $8.55 MUSLIMOVIA SKLAMANÍ Z "24 " Americká islamská skupina obvinila tvorcov ďalšej série seriálu "24 ", keď prvá epizóda opisuje moslimskú rodinu ako teroristov. Predstavitelia Rady Americko-Islamských vzťahov boli upozornení na kontoverznú prvú epizódu, ktrorí sa má vysielať 9. januára. Hovorca Rady RABIAH AHMED tvrdí, že obzvlášť znepokojivá je scéna, v ktorej muslimský tínedžer plánuje vraždiť američanov. RABIAH AHMED dodáva : " Naznačuje sa tým, že nad každou americkou muslimskou rodinou sa vznáša podobné podozrenie." Prdstavitelia televíznej siete FOX, doteraz nevydali žiadne oficiálne stanovisko.

SILVESTROVSKÉ PINDIČKY

SILVESTROVSKÉ PINDIČKY Čo by mal súťažiaci splniť, aby dostal dva milióny? „Musí nás presvedčiť. Ako? To je na ňom,“ tvrdí Nora a jej manžel Braňo dodáva: „To musí byť taký človek, ktorý zje päť korún a vyjde z neho fľaša minerálky.“ ,,Dobrý deň, prosím si jedno CD-cko Braň Mojseja." ,,Mám vám ho zabaliť?" ,,Nie, rozdupem ho hneď !" Ústredný riaditeľ odpovedá majteľom televízie Vážení televízni diváci, majitelia televízie, týždeň sa stretol s týždňom a ja opäť predstupujem pred Vás, aby som vás poinformoval, čo sa navarilo v našej televíznej kuchyni. Ale najskôr by som sa vám chcel poďakovať za vaše meily a podporu , ktorá je skutočne nevídaná. Všetci ste spokojní najmä so zvýšením koncesionárskych poplatkov. Konečne nadišla chvíľa, keď už nemusíte platiť rôznym darmožráčom, ktorí vytvárali ten otrasný program, ale všetky prostriedky sa sústreďujú do rúk krízového manažmentu. Ten je poverený zodpovednejšou prácou ako je vytváranie nejakých zbytočných relácií - a síce redukciou programu. Už sú tu prvé plody našej práce: program redukujeme – a sledovanosť stúpa. Mojou zásluhou dochádza v Slovenskej televízii k pozoruhodnému úkazu – tie relácie a programy, ktoré boli v čase svojho vzniku nekvalitné a vzbudzovali odpor verejnosti, v archíve dozreli a skvalitneli. Samozrejme, nie je to vôbec zásluhou tých, čo tie programy vytvorili, ale výhradne zásluhou môjho krízového manažmentu. Nenechám sa dotlačiť k tomu, aby som vysvetľoval prečo. Je to jednoducho tak – také je moje manažérske rozhodnutie. V posledných dňoch rozvírila hladinu moja údajná cenzúra vysielania spravodajstva a konkrétne relácie ???O 5 minút dvanásť“, kam sme vraj mali zavolať odvolaného šéfa NBÚ Mojžiša. Dohodli sme sa Zvara, Vavro a ja, že sa stotožníme s mojim názorom a o Mojžišoch sa nebudeme rozširovať. Nakoniec, je ich toľko, že divák je už z nich celý popletený a odmieta kauzálnu televíziu. V podobnom duchu sa vyjadril aj premiér Dzurina, keď som sa s ním stretol na pracovnej porade v Elektre, takže nie je pravda, že mi telefonoval. Ďalšie výhrady sú k mojej personálnej politike. Nepáči sa najmä tým neschopným qvasitvorcom, ktorí museli z televízie odísť. Neuvedomujú si, že ja som vyhral konkurz na miesto ústredného riaditeľa a v mojom víťaznom projekte bola pomenovaná aj moja personálna politika. Jej princípom je posilnenie regionálneho vysielania a preto je logické, že priestor musia mať tí, ktorí regióny dobre poznajú. A kto to je? Určite nie Bratislavčania. Tí sedeli na svojich pekne vyhriatych stoličkách a užívali si veľkých platov z vašich peňazí. Cestovať museli iní, tí z východu. Cestovali na západ a späť a popri tom spoznávali všetky regióny. Východný, stredný aj západný. Takže je jasné, že na tie nadbytočné miesta patria oni. No a ak som na niektoré posty menoval rodinných príslušníkov, je to skvelé úsporné opatrenie, pretože môžu bývať v jednom byte a ušetrí sa na nájomnom. Touto cestou ďakujem všetkým za ich výhradne podporné mejly a najmä dôchodkyni Márii Krupáčovej z Hornonitrianskych Lúčok.. Nie, milé naše dôchodkyne, nemusíte sa obávať, že naša televízia nebude pluralitná a verejnoprávna, a že sa necháme dotlačiť neprajníkmi k tomu, aby sme zrušili telenovely, tie nezrušíme nikdy. Menší problém môže nastať iba ak v Argentíne a Mexiku znížia alebo zastavia televíznu výrobu, ale môj krízový manažment je pripravený i na túto alternatívu. Určite pochopíte, ak ju neprezradím – komerčné televízie by okamžite použili naše riešenie, čo nakoniec denno-denne vidíte na ich obrazovkách. Všetko, čo tam za niečo stojí, ukradli nám. Z tohto dôvodu uvažujeme aj o možnosti, že celé naše vysielanie bude tajné. Zákon nám to umožňuje, ale bohužiaľ, vyžiadalo by si to zvýšené náklady na prevádzku a to si naša televízia v súčasnosti nemôže dovoliť. Juvencio Jimenez Jimenez [IP:213.215.97.152][ 15. 10. 2003 8:23:22] Zdroj :Diskusie.sme Škoda, že Jimenez už nie je prispivateľom diskusií. Sanchez Illich Ramirez CARLOS by bol rád, ak by ste sa prihlásili. Slovenská televízia nebude niesť podnikateľské riziko za prípadný neúspech šiestich dcérskych obchodných spoločností, ktoré na konci januára založilo jej vedenie. Uviedol to člen manažmentu STV Branislav Zahradník. Podľa neho v prípade krachu niektorého z novovzniknutých subjektov ručí televízia za ich záväzky len sumou, ktorú vložila do ich základného imania, čo predstavuje 200 000 Sk. Tieto dokumenty bude môcť kontrolovať Rada STV, ale aj Najvyšší kontrolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie. Okrem toho v spoločnostiach majú vzniknúť dozorné rady s právom vstupovať do akýchkoľvek účtovných dokladov a do ich hospodárenia. Ak by sa preukázalo, že konatelia zanedbali svoje povinnosti, hrozí im, že príslušné štátne orgány siahnu na ich súkromný majetok,“ vyhlásil Zahradník.V prípade, že záväzky niektorej z dcérskych spoločností STV budú vyššie, ako jej pohľadávky, musí konateľ firmy podať návrh na vyhlásenie konkurzu. V takom prípade existujú účinné mechanizmy, ako činnosť subjektu zmraziť,“ konštatoval Zahradník a dodal, že nehrozí, aby televízia musela za skrachovanú firmu platiť vzniknuté záväzky. Vo svojom vyjadrení ÚR STV zdôraznil, že si stojí za všetkými členmi krízového manažmentu STV. Nemá ani v náznakoch pocit, že by sa orientácia STV menila smerom k nejakej politickej strane. Ako ďalej uviedol, podľa jeho informácií si B. Zahradník pred nástupom do krízového manažmentu všetky svoje politické záležitosti vyriešil tak, aby do STV prišiel s čistým štítom. Má jeho plnú dôveru a je pripravený kedykoľvek obhájiť jeho pozíciu v oblasti PR v krízovom manažmente. Dlh vrátane penále z omeškania budeme vymáhať od každého, o kom vieme, že sa plateniu vyhýba. Napriek tomu, že diera v legislatíve je dosť veľká, máme páky na vymáhanie koncesií. Špekulanti musia vedieť, že to nie je až také jednoduché, ako sa píše v mailoch.... ...Našťastie, triky na obchádzanie zákona využíva iba pár špekulantov.... R. Rybníček: Urobili sme jednu z najväčších reforiem v štáte, eTrend, 22. apríl 2004 Nejaké masové výpovede v tejto chvíli však neprichádzajú do úvahy," dodal Rybníček... Mgr. Richard Rybníček, ústredný riaditeľ STV Rybníček: Masové prepúšťanie zatiaľ nehrozí, Pravda, 24. január 2003 Prepúšťanie sa dotkne všetkých organizačných zložiek STV,povedal Zahradník, podľa ktorého sa dá očakávať ešte ďalšie znižovanie počtu interných zamestnancov. Konečné číslo si však netrúfol odhadnúť. "To ukáže vývoj, ale žiadne hromadné prepúšťanie už neočakávame." (čtk, tasr) 30. 12. 2004 Richard Rybníček, ústredný riaditeľ STV Hoci sa posilnili kompetencie Rady STV, ktorá bude mať väčší vplyv na programovú štruktúru, aj na spôsob predaja reklamy, riaditeľ nebude viazaný jej uzneseniami. Nesie totiž za inštitúciu ako štatutárny orgán osobnú zodpovednosť vrátane trestnoprávnej. Richard Rybníček Stratégie Podľa generálneho riaditeľa STV Richarda Rybníčka je slovenský mediálny trh sto rokov za opicami. Reality šou podľa neho nie sú ničím výnimočným, lebo okolité mediálne trhy sa s podobnými programami už dávno stretli a diváci ich dávno poznajú. "Dávno majú za sebou SuperStar, dávno majú za sebou reality šou, dávno majú za sebou to, čomu sa my teraz tak veľmi bránime." Rybníček si myslí, že napriek búrlivej diskusii sa na Slovensku nič zvláštne nedeje, len "konečne začíname dobiehať tých, ktorí nás už dávno predbehli." Podľa neho nie je zaradenie programu Slovensko hľadá SuperStar do vysielania STV otázkou peňazí, ako to tvrdia komerčné televízie, ale je to dôsledok tlakov na STV, "aby niečo robila, je to o tom, že je tu televízny súboj, ktorý tu roky nebol." Vyjadril sa, že v prípade, že by bol "riaditeľom komerčnej televízie, už by na Slovensku SuperStar dávno bola, pretože to nie je o peniazoch, ale o odvahe do takýchto projektov ísť." Podľa jeho slov je dobré, že sa Slovensko z tejto situácie konečne snaží pozviechať. Zdroj: SITA