17. 3. 2012

Zomrel Karel Vovesný

Zomrel Karel Vovesný

Plzenský redaktor verejnoprávnej Českej televízie Karel Vovesný spáchal zrejme samovraždu. Problémy s vážnymi depresiami sa rozhodol vo štvrtok ukončiť skokom z mosta v plzenskej štvrti Litice. Iba 38-ročný novinár zanechal manželku a dve malé deti, informovali dnes internetové servery blesk.cz a iDnes.cz. Podľa nich plzenská polícia potvrdila výjazd do spomínanej lokality, k identite mŕtveho sa však nevyjadrila. Hovorkyňa plzenskej polície Simona Čejková však uviedla, že všetko nasvedčuje dobrovoľnému odchodu zo života a dodala, že sa našiel list na rozlúčku. Fakt, že Vovesný, ktorý zmizol pred vyše rokom z obrazovky práve v súvislosti s liečbou dlhodobých depresií, už nie je medzi živými, potvrdil pre iDnes.cz riaditeľ spravodajstva ČT Zdeněk Šámal.
Copyright © TASR 2011

Ich ešte nezrušili ?

Ich ešte nezrušili ?

Prezídium Matice slovenskej (MS) odporúča prijať nový zákon o MS alebo novelizáciu platného zákona. Ten by mal podľa názoru prezídia, ktoré zasadlo v stredu 14. marca, maticu definovať aj ako vedeckú inštitúciu v oblasti literatúry, dejín a jazykovedy, oprávnenú vydávať učebnice pre tieto vedné odbory. MS žiada i prijatie ústavného zákona o slovenskom štátnom jazyku, aby sa slovenčina stala integrujúcim prvkom slovenskej spoločnosti. TASR informovala Katarína Belická z MS. Matica okrem toho žiada, aby sa po novom podporovalo pestovanie historického vedomia mládeže a občanov osobitne vo verejnoprávnej inštitúcii Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). "Nie je možné, aby celonárodná inštitúcia akou je Matica slovenská nemala právo na vlastnú reláciu v RTVS," zhodlo sa prezídium. MS zároveň požaduje, aby sa zdôraznila nutnosť úzkej spolupráce medzi ňou a Národným osvetovým centrom v záujme rozvoja slovenského kultúrneho života. "Žiadna inštitúcia, štátny orgán, politická strana, právnická ani fyzická osoba nemôže vlastniť reláciu v RTVS, pokiaľ je RTVS podľa zákona o vysielaní a retransmisii zodpovedná za všetko, čo odvysiela, s atribútmi, ktoré jej zákon prikazuje. Túto zodpovednosť nemôže preniesť na nikoho iného," reagoval hovorca televízie Richard Šümeghy. Ako poznamenal, v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania poskytuje RTVS služby verejnosti, nie Matici. "Nič nebráni celonárodnej inštitúcii, akou je MS, zriadiť si vlastné rádio alebo televíziu, v ktorej môže vo vlastnom mene, na vlastný účet a vo vlastnej dramaturgii napĺňať svoje predstavy, zámery a ciele," doplnil. Prezídium MS sa tiež verejne obrátilo na bratislavské mestské zastupiteľstvo a primátora Milana Ftáčnika s tým, aby nedovolili premiestňovať Pamätník štúrovcov z Námestia Ľudovíta Štúra. Žiada okrem toho obnoviť aj Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre k jeho 200. výročiu narodenia. Matica slovenská zároveň očakáva, že sa nová vláda ujme osláv 20. výročia vzniku SR, 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda a podporí oslavy 150. výročia vzniku Matice slovenskej.

Copyright © TASR 2011

16. 3. 2012

RVR NEWS

RVR NEWS

Za necelé štyri dni doručili diváci Rade pre vysielanie a retransmisiu (RVR) vyše 130 sťažností na jedinú upútavku k relácii televízie Joj Sladký život playmate. Prvé tri sťažnosti prišli v pondelok (12. 3.) večer. "Texty ostatných sú takmer totožné s prvými, diváci v nich menia len dátum a čas vysielania upútavky," informovala Lucia Jelčová z Odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou RVR. Nespokojní diváci si text sťažnosti pravdepodobne podľa jej slov medzi sebou preposielajú. "Pritom už prvá sťažnosť znamená pre radu zákonnú povinnosť zaoberať sa danou upútavkou, monitorovať ju a prípadne aj sankcionovať, pretože ak je predmet sťažnosti totožný s predmetom už skôr zaevidovanej, neskoršia sťažnosť sa priradí k predošlej. Rada sa vždy rovnako zaoberá totožnými sťažnosťami, nech ich príde aj niekoľko desiatok či stoviek, na výšku sankcie to nemá vplyv," vysvetlila Jelčová. Priblížia, že diváci sa sťažujú na to, že upútavka na reláciu narúša mravný a etický vývin detí a mládeže a viacerí v nich žiadajú, aby RVR okamžite zastavila vysielanie upútavky. Pozastavenie vysielania programu zákon ako sankciu pozná, rovnako uloženie vysokej finančnej pokuty, RVR však o všetkých sankciách môže podľa zákona rozhodnúť až po ukončení riadneho procesu. "V tomto prípade však budeme konať čo najrýchlejšie a radšej predradíme túto vec pred iné, možno v danej chvíli menej nástojčivé," povedal predseda RVR Miloš Mistrík. Copyright © TASR 2011

Zomrel Bronislav Poloczek

Zomrel Bronislav Poloczek

Český herec Bronislav Poloczek zomrel dnes vo veku nedožitých 73 rokov. Tento filmový a divadelný herec bol verejnosti známy z množstva seriálov, v ktorých si často obliekal uniformu, uviedol dnes český server idnes.cz. Do povedomia ľudí sa zapísal predovšetkým svojím výkonom v Čiernych barónoch, natočených podľa románu Miloslava Švandrlíka. Rodák z Horní Suché začínal v divadle v Českom Těšíne, potom študoval na Janáčkovej akadémii múzických umení (JAMU) v Brne. Aj keď mal v repertoári výnimočné postavy - Moliérovho Tartuffa, Dantona z Dantonovej smrti či Shakespearovho Falstaffa - diváci ho poznajú predovšetkým z televíznej obrazovky. Poloczek mal vo svojej filmografii viac než 80 titulov, bohatá je predovšetkým jej seriálová časť. Účinkoval napríklad v Arabele, Rumburakovi či Lietajúcom Čestmírovi.

Copyright © TASR 2011

RADA RTVS. Dokončíme to aj protizákonne !

RADA RTVS
Dokončíme to aj protizákonne !
Rada Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) schválila na dnešnom zasadnutí návrh úpravy rozpočtu RTVS na rok 2012, v ktorom bežné výdavky na tento rok sú navýšené o 9.036.594 eur, takže po úprave predstavujú sumu 97.204.959 eur (pôvodne 88.381.726 eur). Celkový prebytok rozpočtu vo výške 2.673.887 eur ostáva nezmenený. Rada zároveň schválila navýšenie základného imania dcérskej spoločnosti Media RTVS, s.r.o., o 213.361 eur na 220.000 eur (predchádzajúca výška bola 6638 eur). "Upravuje sa len výška príjmov a výdavkov, k zmene prebytku nedochádza. Príjmová časť bola navýšená o 4.642.715 eur v položke bežné granty a transfery, o 213.361 eur v položke príjmy z reklamy a zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavuje sumu 2.180.518 eur. Kapitálové príjmy predpokladajú navýšenie o 2 milióny eur ako predpokladaný príjem z predaja budovy v Banskej Bystrici," uviedol na dnešnom zasadnutí ekonomický riaditeľ RTVS Peter Ondro. Bol to jeho posledný deň v tejto funkcii, k ukončeniu došlo po vzájomnej dohode s generálnou riaditeľkou Miloslavou Zemkovou. "Budete sa však s ním stretávať, ale v inej pozícii," informovala radu. Vedenie RTVS v rámci redukcie priestorov regionálnych štúdií v Košiciach a Banskej Bystrici v priebehu tohto roka sústredí rozhlasovú aj televíznu časť v oboch mestách do jedného objektu. V Banskej Bystrici budú obe zložky v budove dnešného rozhlasu, v Košiciach v objekte televízie. Objekt televízie v Banskej Bystrici a rozhlasu v Košiciach plánuje manažment verejnoprávneho RTVS odpredať a finančné prostriedky využiť na obnovu technologického vybavenia. Podľa vyjadrenia manažmentu bude v zlúčenej organizačnej jednotke v Banskej Bystrici pracovať 79 zamestnancov (dnešný stav je 89 ľudí), v Košiciach 105 zamestnancov (dnes 125). "Celý zámer je postavený na tom, že uvoľnením tých budov znížime náklady, dáme dokopy ľudí, ktorí majú spolu sedieť a pracovať. Bystrici aj Košiciam dáme nové moderné zariadenie," uviedla pre TASR generálna riaditeľka a dodala: "Všetky ostatné šumy a veci vyhodnocujem ako čiastočne politicky motivované. Nemôžem rešpektovať nejaké názory na to, že výsledky volieb ovplyvnia rozhodovanie o majetku verejnoprávnej inštitúcie alebo ovplyvnia to, aby sme začali šetriť s nákladmi na budovy až o rok alebo o dva. Tie procesy sú pripravené, niektoré sa už realizujú, chceme ich všetky dotiahnuť v roku 2012. Netýka sa to len Bystrice a Košíc, ale aj Bratislavy. Potrebujeme vybudovať pracovisko pre ľudí, ktorí sú ešte stále na šiestich poschodiach výškovej budovy. Jednoducho trend je taký, je úsporný, logický a racionálny." Úpravy v Košiciach aj Banskej Bystrici rieši manažment formou verejného obstarávania.

Copyright © TASR 2011

Otvorený deň Akadémie médií

Otvorený deň Akadémie médií
V sobotu 17. marca 2012 od 10.00 hod. bude na Akadémii médií, vysokej škole mediálnej a marketingovej komunikácie prvý deň otvorených dverí. Na Župnom námestí 7 v Bratislave budú môcť záujemcovia o štúdium získať všetky informácie o škole a zároveň položiť svoje otázky napríklad hercomLukášovi Latinákovi a Igorovi Adamcovi. Môžu si pri tom nechať poradiť od skúsených novinárov a aj pedagógov - Milana Markoviča, Mariána Leška, Michala Tvarožka i Michala Kovačiča.

15. 3. 2012

ČESKÁ TELEVIZE NEWS

ČESKÁ TELEVIZE NEWS
Etický panel Českej televízie (ČT) doplní po návrhu generálneho riaditeľa Petra Dvořáka Nikolaj Savický. Ten v súčasnosti zastáva funkciu námestníka riaditeľa Národnej galérie. Doplní štvoricu súčasných členov: Prof. JUDr. Peter Hajn, DrSc., Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., Prof. Erazim Kohák, Ph.D. a Zdeněk Velíšek. S Dvořákovým návrhom rada súhlasí.Etický panel Českej televízie je poradným orgánom generálneho riaditeľa Českej televízie. Poslaním Etického panelu Českej televízie je prijímať stanoviská k eticky sporným aspektom relácií Českej televízie. Koná výhradne na základe zadania, ktorá dostane od generálneho riaditeľa Českej televízie. Je päťčlenný, členstvo v ňom je čestné. Podľa platného rokovacieho poriadku sa schádza pravidelne raz mesačne, najmenej však desaťkrát ročne. Prerokúvanie každého prípadu sa uzatvára prijatím uznesenia. Uznesenie musí byť podľa vzoru lekárskych etických komisií prijaté vždy jednomyseľne. Generálny riaditeľ Českej televízie je oprávnený so súhlasom členov Etického panelu text uznesenia Etického panelu zverejniť. Etický panel bol ustanovený podľa Kódexu Českej televízie na jar 2004.

Zdroj : ceskamedia.cz

Nezávislých tvorcov podporil aj KSK

Nezávislých tvorcov podporil aj KSK

Image and video hosting by TinyPic

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Americká televízia HBO potvrdila, že pri nakrúcaní seriálu z dostihového prostredia Luck (2011) nebude pracovať s koňmi, keďže sa zranilo už tretie zviera a museli ho usmrtiť. Nariadila to American Humane Association (AHA), ktorá dohliada na humánne správanie k zvieratám pri nakrúcaní. Asociácia chystá "dôkladné a komplexné vyšetrovanie" aj napriek tomu, že sa nehoda nestala priamo počas nakrúcania seriálu, v ktorom hlavnú postavu Chestera "Acea" Bernsteina stvárňuje Dustin Hoffman. V utorok v rámci bežnej prehliadky koňa ešte pred seriálovými pretekmi vyšetril veterinár Gary Beck z Kalifornskej komisie pre konské dostihy. "Kôň mieril späť do stajne, keď sa postavil na zadné, prevrátil sa na chrbát a udrel si hlavu o zem," uviedol Beck, ktorý odporučil zviera usmrtiť. Podľa lekára Ricka Arthura z komisie sú však takéto zranenia bežné. Dva kone sa zranili už v rokoch 2010 a 2011 pri nakrúcaní scén, v ktorých pretekali. Zvieratá museli tiež následne usmrtiť. Tvorcovia seriálu Luck si za to vyslúžili kritiku organizácie PETA (Ľudia pre etické zaobchádzanie so zvieratami), podľa ktorej boli bezpečnostné opatrenia zjavne nedostatočné. "Zomreli už tri kone a všetky dôkazy, ktoré sme získali, poukazujú na nedbalosť, používanie nevhodných, zranených koní a zanedbávanie starostlivosti o čistokrvné kone," uviedla v utorok Kathy Guillermo z tejto organizácie. Informácie pochádzajú z webovej stránky www.bbc.co.uk Manželka amerického herca a režiséra Clinta Eastwooda bude mať vlastnú reality šou s názvom Mrs. Eastwood And Company. Reportérka, moderátorka a herečka Dina Eastwood sa v nej predstaví spolu s Morgan Eastwood, ktorá je jej jedinou dcérou s oscarovým režisérom, a s Francescou Fisher-Eastwood, dcérou Eastwooda a herečky Frances Fisher. V niektorých epizódach by sa mal objaviť aj sám Clint Eastwood. Pridá sa k nim aj juhoafrická a capella skupina Overtone, ktorej manažérkou je práve Dina. Premiéru televízia E! plánuje na 20. mája. Desať epizód sa bude nakrúcať v Los Angeles a kalifornskom Carmel-by-the-Sea, kde Eastwoodovci bývajú. Diváci uvidia okrem iného roztržky medzi 15-ročnou Morgan a jej mamou, vzťah 18-ročnej Francescy s jej priateľom či prácu skupiny Overtone. "Nič nie je dôležitejšie ako moja rodina," uviedla Dina Eastwood vo svojom vyhlásení. "Ľudí možno prekvapí, ako žijeme naše životy a aký máme k veciam nekonvenčný prístup. Tiež verím, že je ťažké nezamilovať sa do mojej skupiny Overtone," dodala. Clint Eastwood sa na šou svojej manželky teší. "Som naozaj hrdý na svoju rodinu. Je neustálym zdrojom inšpirácie a zábavy," vyjadril sa držiteľ štyroch Oscarov a režisér filmov Nezmieriteľní (1992), Dokonalý svet (1993), Madisonské mosty (1995), Million Dollar Baby (2004) či Gran Torino (2008), v ktorých si zároveň zahral. Režíroval tiež snímky ako Tajomná rieka (2003), Listy z Iwo Jima (2006), Výmena (2008) či Invictus (2009) a ako herec zažiaril i vo westernoch Pre hrsť dolárov (1964), Pre niekoľko dolárov navyše (1965), Dobrý, zlý a škaredý (1966) a trileroch Drsný Harry (1971), Útek z Alcatrazu (1979) či V dráhe strely (1993). Na konte má štyri francúzske ceny Cézar, dve Satellite Awards, tri Zlaté glóbusy, čestnú Cenu Cecila B. DeMillea či Henrietta Award pre najobľúbenejšieho herca. Tiež získal cenu Screen Actors Guild za celoživotné dielo a špeciálneho Oscara Irving G. Thalberg Memorial Award udeľovaného producentom, ktorí pravidelne svetu ponúkajú kvalitné filmové snímky. Informácie pochádzajú z webovej stránky www.huffingtonpost.com a tlačovej agentúry AP

© 2011, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané. Na bývalého talianskeho premiéra čaká ďalší proces. Silvio Berlusconi sa bude tentoraz zodpovedať na súde spoločne s bratom Paolom z napomáhania pri zverejnení obsahu odpočúvaných telefonátov. Vyplýva to z dnešného rozhodnutia sudkyne v Miláne, ktorá vyhovela žiadosti prokuratúry o spojenie procesu s Paolom Berlusconim prebiehajúceho už od 10. januára a súdneho stíhania jeho slávnejšieho brata. Obvinenia v tejto kauze súvisia s vyšetrovaním finančného škandálu v roku 2005. Vtedy sa vynorili pochybnosti o boji troch zainteresovaných strán pri preberaní finančného ústavu Antonveneta, pri ktorom sa krížili záujmy Talianov, holandskej banky ABN Amro a španielskej finančnej skupiny BBVA. V rámci vyšetrovania bol odpočúvaný telefonát ľavicového politika, niekdajšieho šéfa talianskej diplomacie Piera Fassina, so šéfom poisťovacieho koncernu Unipol, figurujúcom v predmetnom boji a blízkom talianskej ľavici. Prepis tohto telefonátu sa potom objavil na stránkach novín Il Giornale, blízkych Berlusconimu. Práve on sa ocitol v podozrení, že predmetný materiál "prihral" bratovi. Paolo Berlusconi je majiteľom Il Giornale. Podnikateľa už v minulosti uznali v iných kauzách vinným z korupcie a vystavenia falošných faktúr, pričom ho odsúdili na dva roky a jeden mesiac odňatia slobody. Odvolací súd hlavného mesta v Budapešti dnes čiastočne zrušil decembrové rozhodnutie Mediálnej rady, ktorá vyhlásila za víťaza verejnej súťaže o rozhlasovú frekvenciu 95,3 MHz stanicu Autórádió. O túto frekvenciu tak prišla podľa rozhodnutia rady opozičná rozhlasová stanica Klubrádió. Súd zaviazal radu, aby bol tender kvôli formálnej chybe v žiadosti Autórádia vyhlásený za neplatný. Proti tomuto rozhodnutiu už nie je možné sa odvolať. Klubrádió kritizovalo rozhodnutie rady vo viacerých bodoch, okrem iného aj v tom, že ponuka Autórádia neobsahovala reálny obchodný plán. Súd v odôvodnení rozsudku poukázal na skutočnosť, že viaceré strany ponuky Autórádia neboli správnym spôsobom podpísané. Generálny riaditeľ Klubrádia András Arató vyjadril z rozsudku radosť. Dúfa, že ponuka Autórádia bude konečne zverejnená, aby bolo vidieť, že je veľmi nekvalitná. Mediálna rada po vynesení rozsudku vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že z rozsudku je zrejmé, že majiteľom frekvencie 95,3 MHz nie je výhradne Klubrádió. Na základe tohto rozhodnutia je možné predpokladať, že bude spochybnená platnosť licencie viacerých rozhlasových staníc. Klubrádió 28. februára vyhralo na prvom stupni iný súdny spor týkajúci sa tiež frekvencií. Súd hlavného mesta rozhodol, že príslušný mediálny orgán mal s rozhlasovou stanicou uzatvoriť zmluvu po tom, čo na jar 2010 ešte pred parlamentnými voľbami Klubrádió vyhralo tender na frekvenciu 92,9 MHz na základe rozhodnutia vtedajšej Celoštátnej rady pre rozhlas a televíziu (ORTT). Po voľbách však novovzniknutý Národný úrad pre médiá a informácie, ktorý bol právnym nástupcom ORTT, zmluvu s rozhlasovou stanicou neuzavrel s odôvodnením, že Klubrádió sa údajne nevzdalo práva na vysielanie na inej frekvencii. Voči decembrovému rozhodnutiu rady, ktoré mnohí označili za likvidáciu opozičného rádia, sa zdvihla mohutná vlna protestov v kruhoch opozičných strán, ale aj verejnosti doma i v zahraničí. Macedónsky súd odsúdil vplyvného bývalého majiteľa súkromnej televízie A1 na 13 rokov väzenia pre daňový únik vo výške päť miliónov eur. Bývalého majiteľa stanice A1 Veliju Ramkovského zatkli v decembri 2010. Súd v hlavnom meste Skopje dnes odsúdil aj 19 jej zamestnancov, vrátane Ramkovského dcéry a brata, na tresty odňatia slobody v trvaní od dvoch do sedem rokov. Jeho syna, ktorý je na úteku, odsúdili v neprítomnosti na sedem rokov väzenia. Televízia A1 ostro kritizovala konzervatívnu vládu a zatknutie jej šéfa vyvolalo politickú krízu, ktorá vyústila vlani do predčasných parlamentných volieb. V nich opätovne zvíťazili konzervatívci. Televízia prestala krátko nato vysielať.

Copyright © TASR 2011

Miláčik

Miláčik

14. 3. 2012

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre spoločenské komunikačné prostriedky (RPSKP KBS) sa dnes stretla v Bratislave pod vedením svojho predsedu, bratislavského arcibiskupa a metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského. Členovia rady posúdili návrhy kandidátov na získanie Ceny Andreja Radlinského za rok 2012. KBS aj tento rok ocení prácu troch novinárov a mediálnych pracovníkov za ich prínos v profesionálnej práci. Ceny odovzdajú počas púte katolíckych médií, ktorá sa uskutoční 19. mája v Bratislave. Členovia RPSKP KBS sa venovali aj príprave programu tejto púte. Oboznámili sa tiež s návrhom materiálu na vypracovanie partikulárnych noriem KBS pre oblasť masmédií. Podrobne sa budú týmto materiálom zaoberať na nasledujúcom zasadaní. Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky KBS rozhodla o vypísaní tradičnej súťaže na získanie podpory pre mediálne granty zo zbierky na katolícke médiá, ktorá sa uskutoční v máji vo všetkých farnostiach na území Slovenska. Členovia rady si vypočuli informáciu o zmenách v programovej štruktúre RTVS, najmä zmenách v súvislosti s vysielaním prenosov sv. omší. Prítomných oboznámili s pozitívnou odpoveďou riaditeľa Vatikánskeho rozhlasu Federica Lombardiho ohľadne poskytnutia archívneho materiálu a predmetov Rádia Vatikán pre potreby Múzea totality, ktoré by malo vzniknúť v Bratislave, informovala Tlačová kancelária KBS.
Copyright © TASR 2011

Zomrel Pierre Schoendoerffer

Zomrel Pierre Schoendoerffer
Francúzsky režisér, scenárista a spisovateľ Pierre Schoendoerffer, laureát Oscara za najlepší dokumentárny film a spoluzakladateľ francúzskej verzie tohto ocenenia - Césara, zomrel dnes vo veku 83 rokov. Informovali o tom francúzske médiá s odvolaním sa na jeho rodinu. Celoživotné dielo Schoendoerffera ocenili v reakcii na smutnú správu tak úradujúci francúzsky prezident Nicolas Sarkozy, ako aj jeho vyzývateľ Francois Hollande. Rodák zo Chamalieres v centrálnej časti Francúzska získal bohaté skúsenosti ako armádny kameraman v indočínskej vojne, v ktorej okúsil aj osud vojnového zajatca. Práve z týchto zážitkov čerpal aj v následnej umeleckej kariére. Oscara získal v roku 1968 za snímku La Section Anderson, ktorá dostala aj televíznu cenu Emmy. Traja potomkovia zosnulého držiteľa Radu Čestnej légie, ktorému v roku 2008 udelili aj prestížnu Cenu Henriho Langloisa, "nepadli" ďaleko od stromu. Schoendoerfferov syn Frédéric je scenáristom a režisérom, ďalší syn Ludovic pracuje ako herec a aj dcéra Amélie je herečkou. Copyright © TASR 2011

RADA RTVS

RADA RTVS

RTVS NEWS

RTVS NEWS
Oceňovaný celovečerný polohraný dokumentárny film Nicky rodina, ktorý videlo vo svete už okolo milióna a pol divákov, súbežne odvysielajú Dvojka a ČT2. Na spoločnej tlačovej konferencii v Bratislave to oznámili zástupcovia RTVS a tvorcovia snímky Matej Mináč a Patrik Pašš z Trigon Production. Film o Nicholasovi Wintonovi, ktorý zachránil 669 detí z predvojnového Československa a vplyve jeho činu na dnešných mladých ľudí, mal premiéru minulý rok v januári v Prahe. Doteraz si dojímavý príbeh vyžiadalo 59 medzinárodných festivalov. "Absolvovali sme 27 festivalov, priniesli sme z nich 12 cien," uviedol producent Patrik Pašš s tým, že film má veľký úspech aj v austrálskych kinách a začína celoamerickú distribúciu. "Je to absolútne výnimočná vec. Slovenský film sa ešte v distribučnej sieti USA za posledných 20-30 rokov vôbec nepremietal, takže to nás mimoriadne teší," doplnil. Režisér Mináč celosvetový úspech svojho dokumentu a zisk viacerých diváckych ocenení vysvetlil pre TASR slovami: "Hlavne mladí ľudia sú znechutení životom, pretože moja generácia im zanechala spúšť a oni teraz majú brať oprate. Hovoria si, tomu Nickymu sa dá veriť. Je to pre nich v hľadaní odpoveď ako žiť a ako ísť ďalej. To je niečo, čo ľudí priťahuje, okrem emocionality snímky." Nickyho rodina pôjde do kín aj v Nemecku, Francúzsku a vo Veľkej Británii. "Nás tie veci samých ohromujú. Radi by sme skúsenosti, ktoré máme z distribúcie filmu, odovzdali našim kolegom, aby ich mohli využiť, pretože sa ukazuje, že filmy z tohto teritória môžu zaujímať celý svet," konštatoval Mináč. Podľa neho je na Slovensku veľa ďalších skvelých filmov, ktoré však nemajú prístup k distribútorom. "Ponúkame spoluprácu ďalším slovenským tvorcom, aby použili naše kontakty a dostali slovenské filmy a umenie von," dodal. Na televíznych obrazovkách videli príbehy Wintonových detí diváci prvýkrát vo vysielaní nemeckej ARD začiatkom roka. Mináčov film následne odvysielala maďarská Duna TV, uviedla ho už aj belgická a estónska televízia. Teraz prichádza na obrazovky verejnoprávnych televízií v krajinách vzniku. Nickyho rodinu uvedú spoločne v premiére v stredu 14. marca Dvojka (19.55) a ČT2 (20.00).
Copyright © TASR 2012

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Mexický Senát schválil v utorok zmeny v ústave, podľa ktorých budú všetky útoky na novinárov v krajine považované za federálny zločin. Informovala o tom agentúra Associated Press. Ústavné zmeny, ktoré podporil Senát a predtým aj Poslanecká snemovňa, nariaďujú, že všetky zločiny vykonané voči žurnalistom v krajine bude vyšetrovať úrad federálneho generálneho prokurátora. Zmeny nevstúpia do platnosti dovtedy, kým ich neschvália zákonodarné zbory najmenej 17 z 31 mexických štátov, a kým vzápätí nebudú podpísané prezidentom. Za útoky na novinárov v Mexiku sa páchatelia všeobecne trestne nestíhajú. V krajine tiež existuje nejednota ohľadne počtu zavraždených novinárov. Mexická národná ľudskoprávna komisia tvrdí, že od roku 2000 do roku 2011 prišlo o život 74 novinárov. Výbor na ochranu novinárov so sídlom v New Yorku uvádza, že za toto obdobie och zahynulo 51. Obavami zo straty nezávislosti reagovala predsedníčka českej Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie Kateřina Kalistová pre denník Hospodářské noviny na deklarovaný zámer ministra financií Miroslava Kalouska začleniť tento orgán pod Ministerstvo kultúry ČR a ušetriť tak 40 miliónov korún (asi 1,6 milióna eur). Podľa jej názoru by po fúzii rady s rezortom teoreticky povedané hrozila politicky motivovaná kontrola rozhlasového a televízneho vysielania. "Stratili by sme punc nezávislosti. V Európe sa niečo podobné stalo zatiaľ iba raz a bol z toho pomerne veľký rozruch." Česku by podľa Kalistovej, niekdajšej námestníčky viacerých ministrov kultúry a expredsedníčky kultúrnej komisie opozičných sociálnych demokratov, hrozilo vylúčenie z platformy regulátorov televízneho vysielania. Málo pozitívne reakcie vyvolal Kalouskov návrh aj u mediálneho experta koaličnej Občianskej demokratickej strany (ODS) Waltera Bartoša, ktorý sa podobne ako Kalistová obáva možných negatívnych dopadov na činnosť rady. Z nezávislého orgánu by sa stal v podstate prívesok rezortu kultúry, konštatoval Bartoš. Navyše sa domnieva, že veľa by sa tým neušetrilo, maximálne niekoľko desiatok miliónov korún, čo považuje za smiešnu sumu. Hovorca ministerstva kultúry ČR Radek Ležátka v reakcii upozornil, že ide iba o návrh, o ktorom sa ešte bude diskutovať na úrovni vlády. Kalouskov obsiahly materiál sa týka možného zrušenia alebo redukcie troch desiatok rôznych inštitúcií - ústavov, štátnych fondov, komisií a rád, čo by malo ušetriť štátu asi deväť miliárd korún.
Mediálna spoločnosť News International potvrdila, že jej bývalá riaditeľka Rebekah Brooksová je opäť vo väzbe. Britská polícia ju dnes zadržala spolu s ďalšími piatimi osobami podozrivými z účasti na škandále s odpočúvaním. Medzi zatknutými je aj Brooksovej manžel Charlie. Podľa polície sú šiesti zaistení podozriví zo sprisahania za účelom bránenia výkonu spravodlivosti. Zadržali ich počas ranných razií v rôznych oblastiach Anglicka. News International je britská pobočka medzinárodnej spoločnosti News Corporation, ktorú vlastní známy mediálny magnát Rupert Murdoch. Škandál sa týka odhalení, že Murdochovi patriaci týždenník News of the World v honbe za senzáciami prenikal do odkazových schránok stoviek súkromných mobilných telefónov. O odškodné požiadali desiatky poškodených, ktorým Murdochove spoločnosti vyplatili na odškodnom v rámci mimosúdnych vyrovnaní už milióny libier. Britská polícia v súvislosti s kauzou doposiaľ celkovo zatkla asi štyri desiatky podozrivých, vrátane mnohých známych reportérov. Brooksová (43) v rokoch 2009-11 pôsobila ako riaditeľka spoločnosti News International a predtým aj ako redaktorka dnes už zaniknutých novín News of the World. Vo väzbe sa prvýkrát ocitla vlani v júli, bola však prepustená na kauciu. Turecký súd včera pustil z väzby štyroch žurnalistov obvinených zo sprisahania s cieľom zvrhnúť vládu. Ich prípad na seba pritiahol medzinárodnú pozornosť a Turecko bolo ostro kritizované za porušovanie slobody tlače. USA, Európska únia a skupiny bojujúce za ľudské práva uviedli, že stíhanie žurnalistov v Turecku pošpinilo povesť krajiny ako príkladného modelu demokracie na Blízkom východe. Štvorica prepustených žurnalistov bola od marca minulého roka vo väzení s najvyššou ochranou neďaleko Istanbulu. Medzi prepustenými sú aj dvaja známi investigatívni reportéri - Nedim Sener a Ahmet Sik. Niekoľko ďalších žurnalistov však turecké orgány naďalej väznia, informovala agentúra Reuters. Stovky ľudí sa včera v New Yorku zúčastnili na pohrebe vojnovej korešpondentky Marie Colvinovej zabitej počas bojov v Sýrii. Medzi prítomnými boli rôzni ľudia - od mediálneho magnáta Ruperta Murdocha až po imigrantov, ktorí sledovali Colvinovej príspevky z ich domovských krajín. Seetharam Sivam, ktorý pochádza zo Srí Lanky, povedal, že Colvinovej prišiel vyjadriť rešpekt za to, že jej články upriamili pozornosť na konflikt vládnych síl s tamilskými povstalcami. Colvinová pracovala pre londýnske Sunday Times. Zahynula 22. februára, keď mínometný granát vypálený sýrskou armádou zasiahol provizórne tlačové stredisko v meste Homs. Veterán americkej televízie Larry King bude pracovať pre novú internetovú televíziu Ora.TV, na zakladaní ktorej sa podieľa mexický telekomunikačný magnát Carlos Slim. V pondelok to oznámila agentúra AP. Nová televízia začne vysielať tento rok a King pre ňu bude robiť každý deň rozhovory. Ora.TV bude určená pre tablety, mobilné telefóny a televízne prijímače napojené na internet. Larry King (78) v rokoch 1985-2010 pracoval pre spravodajskú televíziu CNN. Ora.TV bude zameraná na divákov v USA a Latinskej Amerike, hlavným zdrojom príjmov má byť online reklama.

Copyright © TASR 2011

TOP OF THE POPS

TOP OF THE POPS
1. TELEVÍZNE NOVINY - Markíza ; 2. Modré z neba- Markíza ; 3. TELEVÍZNE NOVINY - Markíza ; 4. NOVINY TV JOJ- TV JOJ ; 5. Hlas Česko Slovenska - Markíza ; 6. ŠPORT- TV JOJ ; 7. NAJLEPŠIE POČASIE-. TV JOJ ; 8. ŽREBOVANIE SMS - 10 VÝROČIE- TV JOJ ; 9. KRIMI- TV JOJ ; 10.; FARMA - Markíza ; 11. Športové noviny - Markíza ; 12. O 5 minút 12 – Jednotka ; 13. Súdna sieň- TV JOJ ; 14. KENO 10, Loto, Joker, Loto 5 z 35 - Markíza ; 15. Panelák- TV JOJ ; 16. Zámena manželiek - Markíza

13. 3. 2012

Predajnosť tlače v SR

Predajnosť tlače v SR

Predajnosť všetkých celoštátnych denníkov v januári medzimesačne poklesla. Najvýraznejší prepad v počte predaných vydaní zaznamenal Plus jeden deň, naopak najmenej klesali Hospodárske noviny. Vyplýva to z výsledkov aktualizovaného auditu predaja novín (ABC SR). Titul najpredávanejšieho slovenského denníka si aj na začiatku roka udržal Nový Čas. V januári sa mu napriek poklesu o zhruba 3500 kusov darilo v priemere predávať takmer 124.000 výtlačkov z každého čísla. Medziročne tak zaznamenal pokles o viac ako 15.700 kusov. Za Novým Časom s veľkým odstupom nasledoval Plus jeden deň, ktorý dokázal v priemere realizovať 54.475 kusov periodika. V porovnaní s decembrom 2011 však zaznamenal približne desaťpercentný pokles predaja. O zhruba 3500 výtlačkov menej predávali v januári denníky SME a Pravda. Druhý z menovaných realizoval v priemere 51.532 kusov periodika a SME pokleslo k hranici 47.000 kusov. Päticu celoštátnych denníkov uzatvárali v januári Hospodárske noviny s priemerným predajom 16.474 výtlačkov. Skončili tak za regionálnymi denníkmi Korzár (18.582 predaných kusov) a Új Szó (21.571). Priaznivejší január nebol ani v prípade týždenníkov. Klesal Nový Čas pre ženy, ktorý si medzimesačne v priemere pohoršil o viac ako 27.500 predaných kusov, Eurotelevízia (pokles o 20.639) aj Plus 7 dní (pokles o 18.024). Prvý mesiac v roku rástli len dva celoštátne týždenníky, a to Chvíľka pre teba a Rytmus života, ktorý zvýšil svoj predaný náklad v priemere o viac ako 11.000 kusov z každého čísla.
Copyright © TASR 2011

Zomrel Michel Duchaussoy

Zomrel Michel Duchaussoy

Francúzsky herec Michel Duchaussoy zomrel v noci nadnes vo veku 73 rokov. Príčinou úmrtia bola zástava srdca. Informovali o tom francúzske médiá s odvolaním sa na agenta zosnulého. Rodák z Valenciennes bol po dve desaťročia (1964-1984) členom súboru parížskej divadelnej scény Comédie Francaise, od roku 1962 stvárnil postavy v okolo 130 filmoch a televíznych produkciách. Diváci v bývalom Československu ho mohli vidieť napríklad v snímkach ako Beštia musí zomrieť režiséra Clauda Chabrola, Návrat veľkého blondína z dielne Yvesa Roberta či v jednej z hlavných úloh televízneho seriálu Sudca a policajt. Za kreáciu v komédii Milou v máji režiséra Louisa Malla si vyslúžil nomináciu na francúzskeho Oscara - cenu César. Francúzsku divadelnú cenu Moliére mu udelili v roku 2003 za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe v inscenácii drámy Jeana Racina Faidra v réžii Patricea Chéreaua s Dominique Blancovou v titulnej úlohe.

Copyright © TASR 2011

TO JE TV !

TO JE TV !

Roko a jeho bratia.Minister čoho ?

Roko a jeho bratia

Minister čoho ?

Generálny riaditeľ spravodajskej televízie TA3 Michal Gučík tvrdí, že vo svojej funkcii skončí vo chvíli, keď sa pre takýto krok rozhodne. Konštatoval to vo vyjadrení, ktoré agentúre SITA poskytol Juraj Danielis zo spoločnosti PR Clinic. "Televízia TA3 nebude komentovať ďalšie špekulácie, ktoré v tejto súvislosti vznikajú," dodal Danielis. Gučík je na poste generálneho riaditeľa TA3 od 1. januára 2011. Nahradil Mateja Ribanského. Novinárka Miroslava Kernová v utorok na svojom blogu - omediach.blog.sme.sk zverejnila informáciu o tom, že TA3 bude mať nového riaditeľa. Súčasný generálny riaditeľ Michal Gučík má vo funkcii onedlho skončiť. Kernová zároveň pripomenula, že licenciu na vysielanie TA3 vlastní spoločnosť C.E.N., ktorá patrí Grafobalu Ivana Kmotríka.

© 2011, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Seru na vás, du domů

Seru na vás, du domů

Podľa informácií blogu omediach.blog.sme.sk dva dni pred voľbami šéfka RTVS Zemková a minister kultúry Krajcer podpísali dodatok k zmluve so štátom a to tak, že viaceré televízne projekty sa mierne pozmenili, a v zmluve pribudli dva nové koprodukčné projekty: séria 17 malých a séria šiestich veľkých dokumentov. Na tomto fakte, okrem dátumu, sú zaujímavé dve veci jedno. Nová Zmluva so štátom vlastne úplne vyšachovala Radu RTVS zo schvaľovania akýchkoľvek zmien v Zmluve so štátom. Miloslava Zemková tak môže dať Rade RTVS schváliť čokoľvek, podpísať to s ministrom a po troch mesiacoch urobiť to, čo sama uzná z vhodné.
A úloha Dozornej komisie Rady RTVS ?.
Neuveríte.
Tú vyrazili zo Zmluvy so štátom hneď.

Keď svätý František dobré vetríky dáva, opelená bude ďatelina i tráva.

Keď svätý František dobré vetríky dáva, opelená bude ďatelina i tráva. Jednotka a Dvojka nad 10 percent - spolu 11,37 %- horšie ako minulý týždeň .
Jednotka lepšie, Dvojka veľmi zle.
Markíza lepšie,atakuje 26 %. TV Doma horšie.
JOJ horšie a JOJ PLUS tiež .
TA 3 výborne, predbehla aj JOJ Plus. Ak by boli voľby každý deň , predstihne aj Jednotku.

Jednotka - 9.76 % ;
Dvojka - 1.61 % ;
Markíza - 25.99 % ;
TV DOMA - 6.41 % ;
TV JOJ – 20.99 % ;
JOJ PLUS- 4.46 % ;
TA 3 - 4.79 %

12. 3. 2012

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Americká mediálna spoločnosť Time Warner bude budúci rok podľa denníka The Wall Street Journal (WSJ) (spoplatnený článok) mať ideálnu príležitosť k prevzatiu firmy Central European Media Enterprises (CME), ktorá je okrem iného majiteľom najsledovanejšej českej televízie Nova a slovenskej Markízy. Nahráva tomu okrem iného vysoký dlh skupiny CME. Time Warner už v CME vlastní 39 percent. The Wall Street Journal pripomína, že pôvodná investícia 242 miliónov dolárov za 31-percentný, neskôr navýšený podiel v CME na začiatku roka 2009 sa americkému mediálnemu konglomerátu zatiaľ kvôli poklesu výdavkov na reklamu v Európe spôsobenému ekonomickou stagnáciou nevyplatila. Akcie CME sa v súčasnosti obchodujú zhruba za 7,30 dolára, čo je polovica ceny, za ktorú ich v priemere kupovala spoločnosť Time Warner. Time Warner sa tak podľa WSJ už čoskoro ocitne na rázcestí. CME, ktorej rastú náklady na obsluhu dlhu, bude musieť veriteľom v marci 2013 zaplatiť 130 miliónov dolárov. The Wall Street Journal si myslí, že firma na to pravdepodobne nebude mať. Spoločnosť už vlani na jeseň uviedla, že by mala mať dostatok peňazí. CME vykonala výmenu dlhopisov za dlhopisy s neskoršou splatnosťou a zrejme bude musieť vydať nové akcie, aby vylepšila svoju bilanciu. Time Warner bude mať budúci rok príležitosť CME úplne kúpiť. Niektorí analytici podľa WSJ očakávajú, že firma bude postupovať pomaly a vloží do CME o niečo viac peňazí, aby jej pomohla prekonať krízu. Múdrejšie by ale bolo, aby ju Time Warner prevzal úplne, myslí si The Wall Street Journal. Takýto krok by výrazne znížil náklady CME na obsluhu dlhu, ktorý dosahuje výšku 1,3 miliardy dolárov. Len vlani spoločnosť zaplatila na úrokoch 161 miliónov dolárov. Súčasné úrokové výnosy naznačujú, že u novej emisie dlhopisov by CME mohla platiť viac ako desaťpercentný úrok. Analytici však očakávajú, že CME tento rok vytvorí zisk pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie vo výške 184 miliónov dolárov. Ak by ju úplne prevzala spoločnosť Time Warner, CME by zaplatila na úrokoch vďaka výhodnejším úverovým podmienkam amerického konglomerátu o takmer 100 miliónov dolárov menej, uviedol The Wall Street Journal. Time Warner by sa tiež ako vlastník CME mohol podľa WSJ pravdepodobne spoľahnúť na stabilný dopyt po svojich programoch. Ak by naopak CME zostala samostatná, mohli by ju ekonomické podmienky donútiť kupovať od Time Warnera menej relácií. V roku 2011 nakúpila CME od Time Warnera programy za 57 miliónov dolárov. Išlo o 13 percent jej celkových výdavkov na program. Zdroj: Warner Bros. Time Warner by tiež podľa WSJ mal v CME priestor na úspory. Majiteľka Novy vlani vynaložila 42,4 milióna dolárov na "ústredné" výdavky vrátane platov a odmien výkonných manažérov. Vzhľadom k jej zisku pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie vo výške 166 miliónov dolárov nejde o nezanedbateľnú čiastku. CME by si aj po začlenení do Time Warnera musela ponechať lokálne ústredia, niektoré funkcie by ale bolo možné odstrániť alebo previesť na niekoho iného, uviedol The Wall Street Journal. Záujem Time Warnera o zahraničné akvizície je podľa denníka zrejmý. Vlani spoločnosť vynaložila 1,4 miliardy dolárov za holandskú produkčnú spoločnosť Endemol. Nákup CME by ju nezaťažil. Podľa odhadov by celkové náklady na prevzatie mohli dosiahnuť menej ako dve miliardy dolárov. Odhaduje sa, že Time Warner by v roku 2013 mal mať k dispozícii 3,7 miliardy dolárov vo voľnej hotovosti. Firma podľa WSJ musí hľadať príležitosti inde, pretože americký trh je nasýtený a nie je tu už priestor pre tvorbu vyšších ziskov. "Aby uskutočnila svoje televízne sny, možno je čas, aby sa spoločnosť Time Warner vydala na východ," uviedol americký denník. CME prevádzkuje televízne stanice v šiestich krajinách strednej a východnej Európy. V minulom roku medziročne zvýšila tržby o 17,3 percenta na 864,8 milióna dolárov. Firma zároveň vlani prehĺbila čistú stratu z bežnej činnosti medziročne o 53,6 percenta zo 116,9 milióna na 179,6 milióna dolárov. Copyright © ČTK 2012 Novinárky v Európskej únii zarábajú o 17 percent menej ako ich mužskí kolegovia. V krajinách bývalého Sovietskeho zväzu je platový rozdiel menší, 9 percent, a v Južnej Amerike sú mzdy novinárok nižšie o 4 percentá. Vyplýva to zo štúdie, ktorú pre Medzinárodnú federáciu novinárov (International Federation of Journalists - IFJ) vypracoval Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) na základe údajov zo svetovej databázy platov Wage Indicator. Zo štúdie vyplýva, že rozdiely v platoch rastú s vekom. Najviac sú zasiahnuté ženy vo veku 30 až 45 rokov, ktoré sa v tomto veku starajú o deti a z práce na čas odchádzajú. To ešte zhoršuje ich kariérny postup v práci a znižuje ich nároky z dôchodkového poistenia, píše sa v štúdii. „Ženy novinárky čelia v práci podobným ohrozeniam ako ich mužskí kolegovia a navyše sú častejšie vystavené obťažovaniu a ponižovaniu. Za svoju prácu pritom dostávajú menej ako ich kolegovia muži,“ hovorí predsedníčka rady IFJ pre rodovú rovnosť Mindy Ranová. Riaditeľ CELSI pre výskum Martin Kahanec pripúšťa, že namerané rozdiely môžu vyplývať z rozdielnej charakteristiky práce skúmaných novinárov a novinárok, ale aj z otvorenej či skrytej diskriminácie, keď sú ženy odsúvané na menej lukratívne pozície. Novinárky v únii poberajú aj menej pracovných výhod ako je napríklad dôchodkové pripoistenie, koncoročný bonus a náhradu mzdy počas dovolenky, čo rozdiely prehlbuje. Novinárky v únii aj postsovietskych krajinách preto deklarujú menšiu spokojnosť s prácou ako novinári. Spokojnosť je vyváženejšia v krajinách Južnej Ameriky. Pre zvýšenie rodovej rovnosti je podľa federácie novinárov potrebné prijať opatrenia ako je platový audit, zvyšovanie pracovnej flexibility, odstraňovanie bariér v kariérnom postupe ako aj rodovo orientované kolektívne vyjednávanie. Federácia v spolupráci s Wage Indicator začalo kampaň o dôstojnej práci, ktorej cieľom je najmä zvýšenie povedomia o právach novinárov na dôstojné pracovné a platové podmienky. Wage Indicator je nezisková organizácia, ktorá si kladie za cieľ stransparentňovanie trhu práce prostredníctvom zdieľania a porovnávania informácií o platoch, pracovných podmienkach a pracovno-právnej legislatíve z jednotlivých krajín, kde Wage Indicator prevádzkuje svoje web stránky. Na Slovensku projekt Wage Indicator funguje pod názvom MojPlat.sk, kde si návštevníci na stránkach môžu porovnať svoj plat s pracovníkmi na podobných pozíciách. Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce je neziskový výskumný inštitút so sídlom v Bratislave. Zaoberá sa multidisciplinárnym výskumom trhu práce a jeho inštitúcií, organizácie práce, spoločenskej zodpovednosti firiem, etnicity a migrácie, a ich úloh v ekonomickom, spoločenskom a politickom živote modernej spoločnosti. © 2011, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

BLATO 2011

BLATO 2011

Po prenose zo Slávika som mal pocit, že nič horšie sa už nepritafí. Nuž. Istým predobrazom toho, že v RTVS sa vymkne z rúk čokoľvek, bol už prenos z Radio Head Awards, ktorý by bol celý zlý aj bez obrazu. Projekt OTO je považovaný za akúsi vlajkovú loď zábavy Slovenskej televízie. Boli roky dobré, boli roky horšie. Ten, kto pozná pozadie, vie, že so soškami sa kšeftovalo a licitovalo . Úroveň posledného prenosu sa dá len ťažko komentovať. Možno iba slovom trápnosť. Pamätám si, že naša stužková z roku 1978 mala vyššiu úroveň a lepšie bonmoty. Okrem technológie. Treba podotknúť, že ide len o súťaž popularity, nič viac. Ale aj tu sa natískajú otázky, ktoré sú veľmi intenzívne, ak ide o prejav vôle divákov. Pocisková ? Čekovský ? Nuž. Program roku Srdce pre deti ? Čo neurobím pre seba, ako organizátora, či ?

Neviem, či sú nejakí novinári v časopise Život, ale súdiac podľa Novinárskej ceny týždenníka Život pre Jozefa Kubányiho, určite nie. A uviesť do Siene slávy priemerného športového redaktora do susedstva Kvietika, Lasicu, Kráľovičovej, Dančiaka, Machatu a Krónera je drzosť hodná dilatantov. Ak už športový redaktor, prečo nie Oskar Mana, Rudo Gallo, Gabo Zelenay, či Karol Pollák ? Postoj Markízy už čiastočner chápem. Len ho zle načasovali a odkomunikovali. OTA 2011 sledovalo 464 tisíc divákov, čo je sledovanosť 9,8 % a podiel na trhu 22,4 %. Je načase sa zamyslieť, či by prenos nemohla radšej zabezpečovať a vysielať taká JOJ. A s názvom TOJ-TOJ. A za svoje.

Eще раз, еще много много раз

Eще раз, еще много много раз

11. 3. 2012

Zomrel Moebius

Zomrel Moebius

Vo veku 73 rokov včera v Paríži zomrel slávny francúzsky komiksový maliar Jean Giraud. Umelec známy aj pod menom Moebius prehral dlhodobý boj s rakovinou. Jeho smrť potvrdilo vydavateľstvo Dargaud, podľa ktorého komiksový svet stratil "jedného zo svojich najväčších majstrov“. Jean Giraud sa narodil 8. mája 1938 v Nogent-sur-Marne neďaleko Paríža. Maľovaniu sa venoval od mladosti, už vo veku 18 rokov prispieval do časopisu Far West kresleným seriálom Frank et Jeremie. Jeho učiteľom sa v roku 1961 stal slávny komiksový maliar Jijé a o rok neskôr začal so spisovateľom Jean-Michelom Charlierom tvoriť ďalší kreslený seriál Fort Navajo, ktorý sa stal veľkým hitom. Preslávili ho však predovšetkým komiksy o antihrdinovi Mikeovi Blueberrym, ktorého v roku 2004 v rovnomennom filme stvárnil Vincent Cassel. Na konte má vyše tridsať titulov ako napríklad Arzach alebo The Incal, ktorý napísal Alejandro Jodorowsky. Počas svojej kariéry získal takmer 20 cien a podieľal sa aj na tvorbe filmov Votrelec (1979), TRON (1982) či Piaty element (1997).
© 2011, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Nórsky súd oznámil, že nepovolí priame prenosy z výpovede pravicového extrémistu Andersa Behringa Breivika v pripravovanom súdnom procese. Podľa sudkyne Wenche Elizabeth Arntzenovej boli Breivikove skutky motivované snahou získať publicitu pre svoje názory. Súd mu preto nemieni poskytnúť ďalšie fórum na ich šírenie prostredníctvom priamych prenosov, zdôraznila Arntzenová. Nórska prokuratúra v stredu obžalovala 33-ročného Breivika z terorizmu a úkladnej vraždy. Obvinený sa už predtým priznal, že vlani v júli pri útokoch v Osle a na ostrove Utöya zabil 77 ľudí. Súdny proces sa začne 16. apríla. Okresný súd v nórskej metropole Oslo vopred povolil priamy prenos Breivikovej úvodnej odpovede na vznesené obvinenia, ako aj otváracích a záverečných rečí obhajoby aj obžaloby. Naživo sa nebudú vysielať správy z pitiev obetí ani výpovede svedkov útokov. Breivik na februárovom pojednávaní, na ktorom sa rozhodlo o pokračovaní jeho väzby, vyhlásil, že je nevinný. Podľa vlastných slov konal len v sebaobrane a z pomsty za proimigračnú politiku nórskej vlády, ktorou sa cítil ohrozený. Jeho právnici avizovali, že chce počas procesu podrobne vysvetliť dôvody svojho konania.

Copyright © TASR 2011

!!!!!!

!!!!!!

NEDEĽNÉ REZNE a VEČERA

NEDEĽNÉ REZNE a VEČERA

Tento týždeň odvysiela televízia Markíza špeciálne vydanie relácie Na telo venované parlamentným voľbám! Rozhodne si však nenechajte ujsť ani Volebné štúdio, v ktorom Zlatica Puškárová privíta predstaviteľov politických strán, ktoré sa dostanú do parlamentu! Sledujte nás už od 10:30! Diskusiu s lídrami víťazných politických strán parlamentných volieb (podľa v tom čase dostupných výsledkov) uvidíte na verejnoprávnej Jednotke v nedeľu v relácii O 5 minút 12 s moderátorkou Martou Jančkárovou. Relácia bude trvať 95 minút. Relácia V politike sa v nedeľu (11.03.2012) začne v neobvyklom čase o 20.00 hodine. Hosťami relácie sú zástupcovia všetkých strán, ktoré sa dostanú do NR SR. Moderovať budú: Ľubomíra Oravová a Alžbeta Vlková.