26. 11. 2010

Zomrel Milan Ferko

Zomrel Milan Ferko
Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel dnes v noci vo veku nedožitých 81 rokov básnik, dramatik a spisovateľ Milan Ferko. Básnik, prozaik a dramatik Milan Ferko, autor literatúry pre deti a mládež sa narodil 14. decembra 1929 vo Veľkom Rovnom. V roku 1953 absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave, súčasne pracoval ako redaktor denníka Smena, v roku 1955-1956 v týždenníku Kultúrny život. V roku 1956 založil a do roku 1960 viedol mesačník Mladá tvorba, v rokoch 1960-1969 a 1993-1994 bol šéfredaktorom Slovenských pohľadov. V rokoch 1975-1993 pôsobil ako slobodný umelec. Na Ministerstve kultúry SR pracoval v rokoch 1994-1998 ako sekčný šéf, potom opäť ostal v pozícii slobodného umelca. Milan Ferko debutoval dobovo angažovanými veršami. V zbierkach Odkaz, Svet na dlani a Rovnováha sa prepracoval k civilnejšiemu výrazu. V básňach pre deti Na Mars a späť, Tajomstvo hračiek, Robí robot robotu, Džimbala-bala-bala a v prózach pre deti Dobrodružstvá s kolieskom, Kam vtáci na noc odkladajú srdce a Šalabingo rozvíja hravosť, humor a fantáziu. V knihách pre mládež z prostredia indiánov Tvoji bratia, Winnetou, Pirátski králi a kráľovskí piráti, Pirátske dobrodružstvá, Rinaldo Rinaldini a Bohatier v býčej koži zobrazil slávnych rojkov a dobrodruhov. Zvlášť úspešná bola jeho rázusovsko-ondrejovovská dilógia Keby som mal pušku (1969) a Keby som mal dievča (1974). Obidve v roku 1972, resp. 1976 sfilmoval režisér Štefan Uher. Premeny Slovenska stvárnil v spoločenských románoch Svadba bez nevesty, Svadba bez ženícha a Otváranie studničiek. Historické témy spracoval v románe Krádež svätoštefanskej koruny, v trojzväzkovom diele Svätopluk, v románoch Jánošík, Medzi ženou a Rímom - Markus Aurélius, Matúš Čák Trenčiansky, v dvojdielnej televíznej inscenácii Solúnski bratia, ktorú v roku 1989 režíroval Pavol Haspra a v rozhlasových hrách. Tento sled dopĺňajú Staré povesti slovenské, Nové povesti slovenské, historická dráma Pravda Svätoplukova. Poslednú v roku 1985 v Slovenskom národnom divadle inscenoval Pavol Haspra. Širokú škálu autorovho diela dotvárajú rozhlasové hry pre deti, texty piesní a operetné libreto Plná poľná lásky (1954, hudba Milan Novák, premiéra na bratislavskej Novej scéne v réžii Františka Krištofa Veselého). Tematickú priebojnosť uplatnil v knižnej publicistike Paríž a my, Prežil som Sibír, Veľkomoravské záhady, Človek a včely a V zápase o zvrchovanosť. Zostavil Deklaráciu zvrchovanosti Slovenskej republiky (február 1991) a Jazykový zákon (1995). Ferkove knihy vyšli preložené do češtiny, maďarčiny, ruštiny, ukrajinčiny, srbčiny, slovinčiny, angličtiny a nemčiny. Milan Ferko je laureátom mnohých vyznamenaní. Udelili mu bulharský rad Cyrila a Metoda (1969), cenu Fraňa Kráľa (1960 a 1963), cenu ZPB a Slovenského filmu (1971), cenu Mladých liet, Svetového kongresu Slovákov (2000), Trojružu Bibiany (2000) a iné. Copyright © TASR 2010

STV NEWS

STV NEWS
V sobotu 27.11.2010, počas volieb do orgánov samosprávy obcí 2010, odvysiela Slovenská televízia na Jednotke dve desaťminútové vydania relácie Mimoriadne správy - o 12.15 h a 16.50 h, ako aj večerné Volebné štúdio o 21.20 h, v ktorom budú diváci oboznámení s predbežnými výsledkami volieb. Prinesieme aj prvé reakcie politológa Petra Horvátha a sociologičky Zuzany Kusej. Výsledky komunálnych volieb budú predmetom rozšírených Mimoriadnych správ v nedeľu 28.11.2010 ráno o 09.00 h na Jednotke, ako aj hlavnou témou relácie O 5 minút 12 špeciál od 11.55 h - moderátor Radovan Slobodník v nej bude diskutovať so všetkými novozvolenými primátormi krajských miest. Pozvanie do druhej časti monotematickej relácie adresovala STV predstaviteľom všetkých politických strán zastúpených v NR SR. Komunálne voľby budú spravodajcovia mapovať aj v hlavných spravodajských reláciách STV, s plánovanými živými vstupmi z Ústrednej volebnej komisie a Štatistického úradu. Voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí v roku 2010, vyhlásené 19.5.2010 predsedom Národnej rady SR podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, sa konajú v sobotu 27. novembra 2010 v čase od 7.00 h do 20.00 h.

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

„Situácia v Matici je dobrá. Tá finančná nie je nejaká vynikajúca, ale taká, aká má byť. K národnému pokladu sa vyjadrí správna rada Matice. Jediné, čo sa stalo... vypadli a vypadávajú výnosy, ale nie je ohrozená istina. Medializácia mala za cieľ zasahovať do vnútorných pomerov v Matici a dirigovať ich zvonka." Jozef Markuš

" Ja sám mám tisíc eur v tom podielovom družstve. Budeme to riešiť. Prijali sme vyhlásenie, v ktorom konštatujeme, čo sa stalo a v čom je Matica zaangažovaná v tomto družstve. Lebo Matica zaangažovaná až tak nie je. Sú zaangažované nematičné subjekty, ktoré ale žiaľ majú v názve Matica. Napríklad Nadácia Matice slovenskej nemá s Maticou nič, akurát bývalý predseda je šéfom správnej rady nadácie, ja ním nebudem. Markuš tam bude do roku 2015, tak je to tam zvolené a zrejme urobí všetko preto, aby sa vyriešili problémy, ktoré tam sú. No pravdaže aj my mu budeme pomáhať, budeme sa snažiť minimalizovať straty, ktoré by mohli vzniknúť. Opakujem, ani nie tak na matičnom majetku, ako skôr na peniazoch, ktoré kedysi patrili Matici. „ Marián Tkáč

"Je to predovšetkým právnický problém, čiže budeme to riešiť s právnikmi. Trošku je to ale neadekvátne, že ja ako osoba to mám riešiť, lebo ten problém je skutočne medzi dvoma právnickými subjektmi, kde je môj osobný podiel vplyvu pomerne malý. Ja ako člen predstavenstva podielového družstva mám jeden hlas zo siedmich. Ale zas, čo mám navyše, že mám istý vplyv, isté možnosti hovoriť s vplyvnými ľuďmi a napomôcť tej veci. Takže všetkými metódami, ktorých sme napočítali už asi desať, všetkými metódami budeme pracovať a odhady sú, že sa to podarí, že peniaze podielového družstva, peniaze vkladateľov, nie sú stratené.“ Jozef Markuš

"Problém je v tom, že nemáme riešenie pre Slovenskú televíziu. Neviem ponúknuť iné riešenie v situácii, keď zodpovední členovia z STV odchádzajú, ale riaditeľ Nižňanský tam sedí ďalej. Keď som ho vyzval, aby abdikoval, odkázal, že takú radosť nám neurobí.“ Pavol Abrhan

"Keď toto je demokracia, tak hádam aj Stalin mal svoju demokraciu aj Husák a všetci ostatní. Aj ten fúzkatý človek v ríšskom sneme .A toto tu je to isté. Len nie čiernobiele, ale bieločierne . Mám pochybnosti, či nie je Maďar, keďže priezvisko má maďarské ako pán policajný prezident , ktorý má síce slovenské priezvisko, ale je Maďar ako repa. Ešte zlikvidujú predsedu Najvyššieho súdu Harabina a kruh sa uzavrie. A potom Slováci môžu emigrovať do Antarktídy. Dobrotivý ujo Chmel, ktorý sa chodí vyspať do NR SR, tam sladko chrápe a je to až závideniahodné. Jeho činy nenasvedčujú tomu, že stavia mosty medzi Slovákmi a Maďarmi. Na ministerstve kultúry odborníkov nahradzujú Maďari. Aj tučniaci v Patagónii sú väčší patrioti ako Slováci. Keby sa Maďarské gardy rozbehli a prešli po mostoch cez Ipeľ, tak nás tu čapicami pobijú." Ján Slota

„ Nie som sudca, ja nemôžem súdiť ľudí, preto som to vyriešil spôsobom, ktorý považujem za ojedinelý a nad rámec všetkého, čo ktorýkoľvek šéf ústredného orgánu štátnej správy v tejto oblasti kedy urobil. Povedal som mu otvorene, že takéto informácie sa objavujú, on ich zásadne poprel, preto som rozhodol, že ho vymenujem podmienečne, keďže rozhodnutie výberovej komisie nemôžem meniť. V prípade, že previerka Národného bezpečnostného úradu spoluprácu s ŠtB preukáže, ako generálny riaditeľ SNK okamžite končí. Konám tak v súlade s vlastným presvedčením a s princípmi našej strany." Daniel Krajcer

„Včera mi nedvíhal telefón, ráno mi povedal: Kydáš na mňa aj SNS. Možno opustím politiku, odídem však tak, ako som prišla. Nespojím sa so žiadnymi tunelármi. Je to snaha získať spojenectvo s lobistickou skupinou a zabezpečiť si nadvládu nad mestom. Viackrát som upozornila na tunajších tunelárov, teraz sa mi to vypomstilo. SMER a SNS chce zavádzať praktiky 70. rokov. Nad Čadcou zaveje červená zástava. Je to preto, že aj oni podporili kandidatúru na post primátora Jozefa Vražela a nie Pavla Holeštiaka, ktorého podporujú SNS a SMER." Anna Belousovová

„ USA budú stáť pri našich severokórejských spojencoch". Sarah Palinová

25. 11. 2010

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Autorov kníh Nezostalo po nich ticho II, Všetci sme nahí (na Facebooku) a Slovenský sen spája okrem toho, že v nedávnej dobe im spomínané publikácie vyšli vo vydavateľstve Forza Music i fakt, že sú to všetko skúsení slovenskí novinári. Na dnešnej prezentácii predstavili svoje diela autorská štvorica Alena Horváthová-Čisáriková, Jana Hevešiová, Roman Slušný a Peter Valo, ako aj Roland Kyška a Monika Ščevovichová. Spomienková kniha Nezostalo po nich ticho II, ako sám názov naznačuje, predstavuje už druhú zbierku medailónov významných slovenských osobností. Prvý diel vyšiel minulý rok a prinášal pohľad na známych zosnulých Slovákov očami ich blízkych. Svoje miesto v ňom našli napríklad Karol Duchoň, Vladimír Müller, Jaro Filip, Stano Radič, či Ivan Krajíček. Pri zostavovaní publikácie však autori zistili, že jedna kniha neobsiahne všetky materiály, ktoré mali pripravené. "Začalo nám to narastať. Na začiatku sme mali málo materiálu, liezlo to z nás ako z chlpatej deky, a nakoniec sa nám to nezmestilo do jednej knižky," priblížila situáciu autorka celej myšlienky Alena Horváthová-Čisáriková na dnešnej prezentácii. V druhom diele si rodiny a priatelia zaspomínali na ďalších dvanásť osobností, napríklad na herca Michala Dočolomanského, speváka Senzusu Dušana Hergotta, či literátov Vincenta Šikulu a Jozefa Urbana. Keďže je kniha o osobnostiach z viacerých oblastí umenia či športu, svojou pomocou pri písaní medailónov prispeli aj Roman Slušný, Peter Valo a Jana Hevešiová. "Keď odíde niekto blízky, ostane po ňom diera. Táto kniha je zaplnením tejto diery," zhodnotil poslanie knihy autor štyroch kapitol Peter Valo. Ako zdôraznili autori, kniha sa nesnaží priniesť bulvárne odhalenia a hoci uvádzajú aj nové informácie, snažili sa ich predstaviť veľmi citlivo a tak, aby neublížili pozostalým. Druhou knihou, ktorú v týchto dňoch prináša na knižný trh vydavateľstvo Forza Music, je monografická prvotina Rolanda Kyšku Všetci sme nahí (Na Facebooku). Ako sa vyjadril zástupca riaditeľa vydavateľstva Forza Music Juraj Čurný, zatiaľ čo prvá kniha bola o minulosti, táto je "prudko súčasná, alebo až budúca". Ako ju opísal jej autor Roland Kyška, ide akoby o knihy dve. V prvej časti prináša pohľad na to, ako tento fenomén vznikol, ako sa dostal na Slovensko a ako ho využívajú slovenské osobnosti či už politici, alebo hviezdy z rôznych oblastí kultúry. V druhej časti sa snažil vytvoriť akýsi návod na používanie Facebooku pre tých, ktorí v tejto sociálnej sieti nie sú až tak doma a tiež ako výstrahu pred čoraz častejším zneužívaním osobných údajov. "Kniha môže byť zaujímavá pre rodičov, ktorí neholdujú Facebooku, aby mohli konečne zistiť, o čom to ich deti rozprávajú," zhodnotil svoj zámer Kyška a s úsmevom dodal: "Je pre nás, ktorí sme vo virtuálnom svete prisťahovalcami." Autor "manuálu na Facebook" je podpísaný aj pod treťou knihou. Spolu s Monikou Ščevovichovou prináša v Slovenskom sne informácie o novodobých slovenských milionároch, ktoré pôvodne publikovala v týždenníku Plus 7 dní. "Začalo ma ako človeka zaujímať, ako sa k tým peniazom dostali," objasnila autorka. Snažila sa poukázať na ľudskú stránku ich bohatstva, čo pre nich peniaze vlastne znamenajú a chcela ukázať, že sú to "tiež ľudia z mäsa a kostí, takí istí ako všetci ostatní". Aj keď sa nie vždy stretla s nadšením z ich strany, nakoniec sa jej informácie podarilo zozbierať do článkov, ktoré neskôr aktualizoval Roland Kyška. Na otázku, či v budúcnosti plánujú autori predstavených publikácií aj pokračovania, odpovedali rôzne. Autorka memoárov Nezostalo po nich ticho II má stále mnoho spomienok, ktoré by mohla priniesť, ako však trefne poznamenal spoluautor Roman Slušný, "kiež by nebol materiál." Roman Kyška sa na adresu možného pokračovania rebríčka najbohatších ľudí na Slovensku vyjadril, že by "bolo zaujímavé sa pozrieť na to, ako by zoznam vyzeral, keby sme ho robili napríklad budúci rok." Vydavateľstvo Forza Music v roku 2005 rozšírilo svoju pôsobnosť aj na vydávanie knižných titulov a snaží sa každoročne priniesť čitateľom sedem až desať kníh. V tomto roku vyšli vo vydavateľstve napríklad kniha rozhovorov Jána Štrassera s Milanom Kňažkom - Nosím v sebe mnohé jazvy, či s Milanom Lasicom s názvom Rok Lasicu. © 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

24. 11. 2010

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) uložila sankciu vo výške 5000 eur spoločnosti Digi Slovakia pre prevádzkovanie satelitnej retransmisie v rozpore s registráciou. Sankciu dostali aj Slovenská televízia a spoločnosti prevádzkujúce spravodajskú televíziu TA3 a televíziu JOJ. TASR o tom dnes informoval Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie RVR. Rada zároveň začala správne konania voči spoločnosti Towercom, za možné porušenie zákona v súvislosti s poskytovaním retransmisie programových služieb NOVA, NOVA CINEMA, PRIMA, PRIMA COOL a TV Barrandow v rámci služby Skylink bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov. STV dostala sankciu za porušenie objektívnosti spravodajstva v odvysielanom príspevku Odhalenie nového pamätníka hrdinom 1. a 2. svetovej vojny v Kamennom meste v Maďarskom magazíne z dňa 26. mája tohto roku. Rada sankcionovala súkromnú spravodajskú televíziu TA3 z toho istého dôvodu pri príspevku Čo pomôže justícii v Správach 21. júna. Súkromná TV JOJ dostala sankciu v dvoch prípadoch. Za príspevky v Krimi novinách - Oklamala postihnutého z dňa 28. júla a Známa firma z dňa 20. júla. Kukliš informoval, že rada na svojich zasadnutiach 22. a 24. novembra prideľovala aj frekvencie. Tie získal Slovenský rozhlas, spoločnosť Intersonic, T.W. Rádio a Ground 4. Jedno rozhodovanie o frekvencii rada odročila.

Copyright © TASR 2010

Zomrela Ingrid Pitt

Zomrela Ingrid Pitt
Vo veku 73 rokov zomrela herečka Ingrid Pitt. Dvorná herečka filmovej spoločnosti orientovanej na horory Hammer Film Productions naposledy vydýchla v nemocnici na juhu Londýna. Poľská rodáčka je známa napríklad účinkovaním v snímke Countess Dracula (1971), kde svárila grófku Alžbetu, ktorá sa kúpala v krvi mladých dievčat. Objavila sa aj vo filmoch Doktor Živago (1965), Kam orly nelietajú (1968) alebo The Wicker Man (1973). Len pred niekoľkými dňami zomrel vo veku 93 rokov aj Roy Ward Baker, ktorý režíroval snímku The Vampire Lovers (1970). Pitt si v nej zahrala hlavnú postavu menom Marcilla. Informácie zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.

© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

TOP OF THE POPS

TOP OF THE POPS
1. TELEVÍZNE NOVINY*- Markíza ; 2.Modré z neba -Markíza ; 3. NAJLEPŠIE POČASIE* -TV JOJ ; 4.Ordinácia v ružovej záhrade IV. -Markíza ; 5. NOVINY TV JOJ* -TV JOJ ; 6.Ordinácia v ružovej záhrade IV.- Markíza ; 7.Športové noviny* -Markíza ; 8. TALENTMANIA -Markíza ;9. Farmár hľadá ženu -TV JOJ ; 10. Ordinácia v ružovej záhrade IV. -Markíza ; 11.Pomstiteľ -Markíza ;12.Ordinácia v ružovej záhrade IV. -Markíza ;13.Počasie* -Markíza ;14.Panelák* -TV JOJ ;15.Križovatka smrti 3 -Markíza ;16.Kung-fu frajer- Markíza ; 17.ŠPORT* -TV JOJ ;18. ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT -TV JOJ ; 19. KRIMI NOVINY* -TV JOJ 20.Pošta pre Teba -Jednotka

Pozn. Pri reláciách opakujúcich sa každý deň (spravodajstvo, šport, sitcom a pod.) je uvedená relácia s najvyššou hodnotou ratingu za celý týždeň ;© Výskum programu STV

23. 11. 2010

Apage Satanas !

Apage Satanas !
Na odstúpenie z kresla vyzval dnes exminister kultúry Marek Maďarič zo Smeru-SD aktuálneho šéfa rezortu Daniela Krajcera zo SaS. Dôvodom je návrh budúcoročného rozpočtu kapitoly ministerstva kultúry, ktorý Krajcer prezentoval pred členmi parlamentného výboru pre kultúru a médiá. „Ak rozpočet charakterizuje spôsobom, že bude paralyzovať slovenskú kultúru, myslím si, že by mal odstúpiť,“ vyhlásil Maďarič. “Keď som si to prečítal, priznám sa, ja som niečo podobné za dvanásť rokov v Národnej rade SR ešte nezažil,“ pridal sa k nemu aj predseda výboru Dušan Jarjabek (Smer-SD). „Vy formálne kritizujete vlastný rozpočet,“ poznamenal. V správe ministerstva kultúry k rozpočtu sú totiž viaceré kritické vyjadrenia, podľa ktorých príde k útlmu činností štátnych organizácií a zníženie výdavkov bude mať negatívny vplyv na štátom podporovanú kultúru. „Nenechajte si zo seba robiť srandu ministrom financií a radšej odstúpte,“ vyzval Krajcera Jarjabek. Správa rezortu k návrhu rozpočtu podľa neho vyzerá „ako kritický opozičný posudok zlého ministra kultúry tieňovým ministrom opozície.“ „Aj keď nastavené limity boli podľa nás kritické, pri rokovaniach s ministerstvom financií sa nám podarilo obhájiť vyše 20-miliónov eur,“ odmietol Krajcer podriadenosť šéfovi rezortu financií Ivanovi Miklošovi. Ako informoval, vyrokovali štyri milióny eur na zmluvu so štátom pre Slovenský rozhlas, desať miliónov na zmluvu so štátom pre Slovenskú televíziu, 3,6 milióna ako položku na prioritné projekty a štyri milióny na ukončenie rekonštrukcie Reduty. Kým Krajcer tvrdí, že oproti tohtoročnému rozpočtu klesnú výdavky na kultúru o 1,5 percenta, podľa Maďariča to bude až o 13 percent. Ako Krajcer poznamenal, Maďarič vychádza z upraveného rozpočtu, no to nemožno porovnávať, lebo aj v budúcoročnom môže prísť počas roka k úpravám. „Nájsť peniaze je zodpovednosť ministra,“ zdôraznil Maďarič. Ministerstvo kultúry pod vedením Maďariča podľa Krajcera nadhodnotilo príjmy o šesť miliónov eur, čo je doteraz pre rezort problémom. Krajcer je presvedčený, že predchádzajúci rozpočet bol nastavený zle. Maďaričovi navrhol, aby sa vzdal členstva vo výbore. Za maximálne nekorektné označil vyjadrenia opozičných členov výboru Tomáš Galbavý z SDKÚ-DS, ktorý pripomenul, že kapitola rezortu kultúry bola vždy na chvoste. „To, čo je napísané, je úprimné a správne,“ vyhlásil. Podľa neho bývalá vláda možno dávala na kultúru ešte menej, len to vedela elegantne napísať a prezentovať, že je to pre dobro všetkých. Maďarič dnes kritizoval aj záujem rezortu kultúry o Hurbanove kasárne v situácii, keď má kritický nedostatok peňazí. „Náš záujem o bezodplatný prevod z ministerstva obrany bol motivovaný tým, že chceme, aby Bratislava mala kultúrne centrum,“ zdôvodnil Krajcer. V kasárňach by mali byť sústredené viaceré inštitúcie, aby nemuselo ministerstvo vynakladať peniaze na rekonštrukcie objektov, ktoré sú často už v havarijnom stave. Ako poznamenal, je možné, že to bude financované cez PPP projekty. Uznesenie k návrhu rozpočtu výbor neprijal. Koaliční poslanci, ktorým k schváleniu odporúčacieho uznesenia chýbala ospravedlnená Katarína Cibulková (SDKÚ-DS), využili obštrukciu a pred hlasovaním odišli z miestnosti. Výbor tak nebol uznášaniaschopný a o uznesení nehlasoval. Na schôdzu parlamentu pôjde správa o návrhu rozpočtu pre kapitolu ministerstva kultúry iba ako informácia. Výbor pre kultúru a médiá rokoval dnes aj o návrhu nového jazykového zákona, do ktorého bude zapracovaných ešte niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Opoziční poslanci normu kritizovali, podľa nich uberá práva ľuďom slovenskej národnosti na južnom Slovensku a chýba im zrozumiteľný mechanizmus udeľovania sankcií. © 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Ad Lex Nižňanský 16

Ad Lex Nižňanský 16
Prechodné obdobie do zvolenia nového riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska nie je v návrhu zákona o RTS uspokojivo vyriešené ani podľa ministra kultúry Daniela Krajcera. Podľa návrhu zákona, na základe ktorého sa od januára budúceho roka zlúčia Slovenská televízia a Slovenský rozhlas sa uvádza, že v tomto období, keď sa nebudú vedieť súčasní šéfovia STV a SRo dohodnúť, zasiahne šéf rezortu kultúry. S týmto ustanovením majú problémy nielen opoziční poslanci, ktorí odmietajú už samotnú filozofiu normy, ale aj koaliční. Za šťastný nepovažujú navrhnutý model členovia parlamentného výboru pre kultúru a médiá Pavol Abrhan z KDH či László Nagy (Most-Híd). „Budem veľmi rád, keď sa nájde iný spôsob vyriešenia prechodného obdobia,“ vyhlásil na dnešnom rokovaní výboru Krajcer, ktorý podľa vlastných slov navrhoval iné možnosti. Minister si je vedomý, že k návrhu zákona je potrebné ešte diskutovať a dolaďovať ho. Poslanci budú o ňom definitívne rozhodovať na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína 30. novembra. „Nehovorme o tom, že verejnoprávnym médiám na Slovensku hrozí nejaká kríza alebo deštrukcia, tá je už tu,“ zareagoval Krajcer na kritiku opozičných členov výboru, podľa ktorých vedie návrh k deštrukcii a spolitizovaniu verejnoprávneho priestoru. Podľa Krajcera už ani nejde viac spolitizovať verejnoprávny priestor ako bol za posledné štyri roky. „Pri verejnoprávnych médiách je vždy cítiť politiku,“ poznamenal Tomáš Galbavý z SDKÚ-DS. Ako podotkol, návrh zákona automaticky nezaručí záchranu STV, no on ho vníma ako určitý prísľub. Krajcer poukázal, že ministerstvo kultúry už pod vedením exministra Mareka Maďariča, v súčasnosti poslanca za Smer-SD a člena výboru pre kultúru, zaplatilo deväť miliónov za štúdiu, ktorá riešila podobné veci ako predkladaná norma a preto nechápe jeho kritiku. Podľa Maďariča ide o veľmi riskantný projekt, ktorý je nepripravený a nepodložený. Ako uviedol na rokovaní výboru, norma nijako nerieši dlh STV, ktorý sa má vyšplhať na 37 miliónov. Magda Vášáryová z SDKÚ-DS pripomenula, že v súčasnosti existujú iba krízové riešenia tejto situácie a treba tak aj k tomu pristupovať. „Toto je posledné zvonenie pre skutočný duálny systém,“ vyhlásila. Pripomenula, že v prvom rade je potrebné vyriešiť úpadok STV. „Buďte chlapi a priznajte, že ste nenašli recept na záchranu,“ adresovala opozičným kolegom vo výbore. Za “neštandardnú“ označil situáciu v STV aj kresťanský demokrat Abrhan, no zároveň poznamenal, že v návrhu rezortu kultúry vidí viacero problémových miest. Okrem prechodného obdobia si podľa neho diskusiu vyžaduje aj zloženie rady a voľba generálneho riaditeľa. „Predchádzajúce obdobie ukazuje, že je stabilnejšie, keď je riaditeľ volený radou,“ podotkol. „Ten, kto to písal, mal by vrátiť mesačnú mzdu, ktorú dostáva na ministerstve kultúry,“ vyhlásil predseda výboru Dušan Jarjabek. Podľa neho sú v návrhu nekonkrétne a zavádzajúce informácie, poukázal najmä na paragrafy o kreovaní rady. Za najzávažnejší problém považuje navrhovaný spôsob voľby generálneho riaditeľa, pri ktorom bude mať slovo výbor pre kultúru. Pripomenul, že nevedia, akí ľudia v ňom budú v budúcnosti sedieť. „Toto je tak riskantný krok, ja som presvedčený skoro na 100 percent, že to celé povedie k deštrukcii Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. Samodeštruuje sa to,“ zdôraznil. V konečnom dôsledku však podľa neho o riaditeľovi rozhodne aj tak Koaličná rada, ktorá ho bude každé štyri roky pri výmene garnitúr meniť. „Apelujem na zdravý rozum, keď chcete vymeniť riaditeľa televízie, vymyslite si lacnejší spôsob,“ adresoval koaličným členom výboru. Jarjabek navrhol vrátiť normu na dopracovanie rezortu kultúry, neuspel však. Opoziční poslanci výboru zo Smeru-SD pri záverečnom hlasovaní o prijatí uznesenia miestnosť opustili. Podľa Jarjabka tým deklarovali svoj nesúhlas s predkladaným návrhom zákona. Rafael Rafaj zo SNS na hlasovaní zostal a spolu s Abrhanom sa pri hlasovaní zdržali. „Obštrukcie nepovažujem za ten správny nástroj,“ zdôvodnil Rafaj svoje rozhodnutie. „Diskusia bola, bohužiaľ, mimo ten odborný rámec a ja sa skôr venujem odbornej a profesionálnej báze, pri tých väčšinou politických záležitostiach som nevidel dôvod, prečo nezostať,“ dodal. Uznesením výbor odporúča plénu zákon o RTS schváliť. © 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Reklamná pauza, teraz sa môžete...

Reklamná pauza, teraz sa môžete...

International Emmy® Awards

International Emmy® Awards
Na 38. udeľovaní medzinárodných cien Emmy v New Yorku si podobne ako minulý rok zástupcovia Veľkej Británie odniesli päť z desiatich súťažných ocenení, zatiaľ čo Portugalsku sa podarilo získať prvú sošku vôbec. Ostatné štyri ceny si rozdelili Rumunsko, Izrael, Argentína a Južná Kórea. Pondelňajšie udeľovanie televíznych cien moderoval herec Jason Priestley, známy zo seriálu Beverly Hills 90210 (1990-2000). Ocenenie pre najlepšieho herca získal Bob Hoskins za postavu v The Street (2006). Príbehy susedov z jednej ulice v Manchestri, získali aj cenu pre najlepší dramatický seriál. Helena Bonham Carter sa stala najlepšou herečkou vďaka životopisnej dráme Enid, v ktorej stvárnila spisovateľku pre deti Enid Blyton. Veľká Británia si okrem týchto troch cien odniesla ešte sošky za najlepší detský seriál - animovanú Veselú farmu (2007) a snímku Small Island, ktorá zvíťazila v kategórii najlepší televízny film alebo miniseriál. Okrem ceny pre Argentínu, ktorá zvíťazila s programom CQC ako najlepším zábavným programom bez scenára, putovali sošky do krajín, ktoré mali len po jednej nominácii. Najlepším komediálnym seriálom sa stal izraelský Traffic Light o priateľstvách a láskach troch kamarátov po tridsiatke. Cenu pre najlepší umelecký program si odnieslo Rumunsko za film Život podľa Iona B. o osude bezdomovca, ktorý sa vlastnými silami stal jedným z najváženejších rumunských umelcov. Južná Kórea zvíťazila s dokumentom Mom and the Red Bean Cake o slobodnej matke, ktorá bojuje s rakovinou. Ocenenie za najlepšiu telenovelu získal seriál My Love z Portugalska, pre ktoré predstavuje táto cena prvú Emmy vôbec. Na ceremónii udelili aj dve čestné ocenenia. International Emmy Founders Award si odniesol Simon Cowell. "Ktokoľvek povedal, že sláva, peniaze a úspech ťa zničia, sa mýlil," povedal tvorca súťaží X Factor, Got Talent a Idol. International Emmy Directorate Award si prevzal tvorca a výkonný producent šou Saturday Night Live Lorne Michaels.

© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

22. 11. 2010

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Novým generálnym riaditeľom televízie Nova od 1. januára 2011 bude advokát Jan Andruško. Spoločníka advokátskej kancelárie Kotrlík Bourgeault Andruško si vybral údajne sám prezident CME Adrian Sarbu

Pre : Nám. SNP č. 33

Pre : Nám. SNP č. 33 Rada Slovenskej televízie, § 8 ,Pôsobnosť rady Slovenskej televízie

g) prerokúva návrh zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania (ďalej len „zmluva so štátom") a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok a zaujíma k nim stanovisko,

STV NEWS

STV NEWS
Transparentné a efektívne využitie peňazí, ktoré Slovenská televízia (STV) dostane na základe zmluvy so štátom, očakáva minister kultúry Daniel Krajcer. "Minister podčiarkuje, že finančné prostriedky 10 miliónov eur musia byť využité efektívne v prospech podpory slovenskej pôvodnej tvorby," citovala ministra v tlačovej správe hovorkyňa rezortu kultúry Eva Chudinová. Podľa ministerstva "dodatok na rok 2011 k Zmluve o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010-2014 ešte nebol uzatvorený, pretože zo strany STV došlo v procese uzatvárania dodatku k porušeniu jej zmluvnej povinnosti, keď Ministerstvu kultúry SR v súlade s ustanoveniami zmluvy nepredložila relevantné stanovisko Rady STV k návrhu tohto dodatku." Ako Chudinová uviedla, minister kultúry požiadal Radu STV, aby pri zaujímaní stanoviska zhodnotila primeranosť požadovaných finančných prostriedkov na základe zmluvy so štátom ako aj reálnosť spolufinancovania zo strany koproducentov. Na mimoriadnom rokovaní sa dnes stretla Rada STV a odobrila dodatok k zmluve so štátom na budúci rok vo výške 10 miliónov eur. Ak dodatok podpíšu obe zmluvné strany - STV aj Ministerstvo kultúry SR, " realizovaných bude 35 projektov, ktoré majú 286 častí - je to spolu 130 hodín a 12 minút a celková suma je teda na dolnej hranici, 10 miliónov eur," povedal pre médiá po zasadnutí Rady STV programový riaditeľ STV Roman Lipták. Podľa neho programy navrhnuté na výrobu za peniaze zo zmluvy so štátom sú v prvom rade programy, ktoré sa dajú zaradiť do hlavného vysielacieho času.
© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Rada STV

Rada STV

Rada STV dnes rokoval mimoriadne o Návrhu Dodatku č. 2 na rok 2011 k Zmluve č. MK–77/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 - 2014.Rada Slovenskej televízie (STV) odobrila dodatok k zmluve so štátom na budúci rok vo výške 10 miliónov eur. Ak dodatok podpíšu obe zmluvné strany - STV aj Ministerstvo kultúry SR, " realizovaných bude 35 projektov, ktoré majú 286 častí - je to spolu 130 hodín a 12 minút a celková suma je teda na dolnej hranici, 10 miliónov eur," povedal pre médiá po dnešnom zasadnutí Rady STV programový riaditeľ STV Roman Lipták. Podľa Liptáka programy navrhnuté na výrobu za peniaze zo zmluvy so štátom sú v prvom rade programy, ktoré sa dajú zaradiť do hlavného vysielacieho času. Výhrady k návrhu mal len jediný z členov rady, Andrej Miklánek. Okrem iného žiadal, aby efektivitu prostriedkov naplánovaných na jednotlivé programy preskúmala Dozorná komisia STV. Navrhol o tom aj uznesenie, no rada ho neodhlasovala. Medzi iným tvrdil, že komerčné televízie majú tretinové náklady na výrobu programu v porovnaní s priemerom nákladov na program vyrobený na základe zmluvy so štátom. "Ja sa nebránim akémukoľvek spôsobu kontroly, či už spätnej alebo aktuálnej, mám všetky písomné podklady, ktoré kedykoľvek môžem dať k dispozícii, či už ktorémukoľvek členovi rady, či už dozornej komisii alebo nejakej externej kontrole," reagoval pre médiá programový šéf STV Lipták. Miklánek však zdôraznil, že neexistuje garancia, že koproducenti splnia svoj záväzok spolufinancovať diela vyrobené STV za peniaze zo zmluvy so štátom. Podľa Liptáka majú ku každému projektu čestné vyhlásenia koproducentov. Pokiaľ totiž nie je podpísaný dodatok k zmluve so štátom na budúci rok, nemôže STV uzatvárať na jednotlivé projekty zmluvy s producentmi. Slovenský rozhlas a MK SR podpísali dodatok k zmluve so štátom pre rok 2011 vo výške štyri milióny eur vo štvrtok 18. novembra. Z prostriedkov, ktoré rozhlas získa na základe dodatku, pôjde 2,2 milióna eur na programy vo verejnom záujme, 800 tisíc eur na účelové investičné projekty a jeden milión eur na vysielanie do zahraničia prostredníctvom Rádia Slovakia International (RSI). V prípade STV aj SRo sú dodatky na budúci rok na minimálne sumy, ktoré garantujú zmluvy so štátom. Zmluvy s STV a SRo uzatvoril štát prostredníctvom ministerstva kultúry koncom roka 2009 a pôvodne mali platiť päť rokov. Po nástupe novej vlády, plánoch na finančné úspory ministra financií Ivana Mikloša a zámere na zlúčenie a transformáciu STV a SRo do jednej verejnoprávnej inštitúcie - Rozhlas a televízia Slovenska (RTS) sa trvanie zmlúv skrátilo len do budúceho roka. Od roka 2012 sa má zmeniť financovanie verejnoprávnej televízie a rozhlasu, zaniknúť majú zmluvy so štátom aj tzv. koncesie a nahradiť ich má každoročný jednorazový príspevok zo štátneho rozpočtu. Na základe dodatkov pre tento rok dostali STV 12,5 milióna eur a SRo 4,5 milióna eur od štátu.

© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Na svätého Otomara neuvidíš komára

Na svätého Otomara neuvidíš komára
Jednotka horšie, Dvojka a Trojka takisto horšie.
Jednotka , Dvojka a Trojka spolu - 14,9 % !
JOJ a JOJ PLUS o chĺpok horšie.
Markíza lepšie. TV DOMA tiež lepšie.
TA 3 horšie.
Primetimový rozdiel medzi Jednotkou a JOJ je väčší a stále strašný - 14,29 %.

Markíza - 31,37 %

TV DOMA - 2,52 %

Jednotka - 12,13 %

Dvojka - 2,35 %

Trojka - 0,42 %

TV JOJ – 22,24 %

JOJ PLUS- 3,35 %

TA 3 - 1,72 %

21. 11. 2010

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Na pôvodnú slovenskú a českú tvorbu zastupujúcu každý žáner a éru bude zameraná hudobná dramaturgia internetového rádia, ktoré od januára budúceho roka spúšťa v Spojených štátoch nezisková organizácia RádioSlovakiaUSA (RSU). Tá sa prostredníctvom internetového rozhlasového vysielania bude snažiť o udržiavanie našej kultúry za hranicami. Krajania dostanú informácie o činnosti krajanských spolkov a organizácií v Spojených štátoch a Kanade, ale aj o aktuálnom dianí v politickej, ekonomickej a kultúrnej sfére na Slovensku, v Čechách a v Severnej Amerike. Dôvodom vzniku rádia je to, že v Spojených štátoch amerických žije vyše dvoch miliónov Slovákov a Čechov, no chýba im zastrešujúca organizácia, ktorá by túto komunitu zjednotila a bola zdrojom informácií o jej aktivitách. Okrem spravodajských relácií má rádio ambíciu ponúkať aj rôzne zábavné, športové, náboženské a vzdelávacie programy pre všetky vekové kategórie. Rádio od začiatku ponúka priestor nielen začínajúcim hudobníkom, ale aj talentovaným amatérom hľadajúcim možnosť sebarealizácie v médiách na postoch redaktorov, reportérov alebo moderátorov. Iniciátori projektu sa stretli so záujmom krajanov, ktorí ponúkli svoju pomoc pri výstavbe rozhlasového štúdia, poskytnutím finančných dotácií či darovaním rôznych hudobných nosičov slovenských a českých interpretov zo súkromných zbierok. RádioSlovakiaUSA bude k dispozícií prostredníctvom internetovej stránky www.radioslovakiausa.org, mobilných telefónov a Smartphone aplikácií.
© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Viacero desiatok ľudí sa napriek sneženiu zhromaždilo v Moskve na podporu atakovaných žurnalistov. Účastníci protestnej akcie podrobili ostrej kritike ruské úrady za "nevyvinutie dostatočnej snahy" pri pátraní po útočníkoch. Medzi demonštrantami bol aj Michail Beketov, zakladateľ a šéfredaktor novín z moskovského predmestia Chimki, ktorý už dlhší čas vedie kampaň, namierenú proti budovaniu diaľnice cez prímestský les. Beketov sa v roku 2008 aj sám stal obeťou brutálneho útoku, po ktorom sa môže pohybovať len s pomocou invalidného vozíka. Jeho prípad v mnohom pripomína aféru okolo prepadnutia reportéra Olega Kašina, ktorého prednedávnom neznámi páchatelia takmer dobili na smrť. Zdroj: Associated Press

Copyright © TASR 2010

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť...

Reklamná pauza, teraz sa môžete...

NEDEĽNÉ REZNE A KÁVA

NEDEĽNÉ REZNE A KÁVA
MOST-HÍD chce meniť pravidlá pre jazyky menšín a 20-percentnú hranicu navrhuje znížiť na polovicu. Koalíciu stále zamestnáva aj dvojaké občianstvo. Ako sa napokon skončia príbehy národnostných zákonov? V dueli diskusnej relácie O 5 minút 12 v nedeľu 21. novembra 2010 od 11.55 h na Jednotke sa stretnú podpredsedníčka strany MOST-HÍD Edita Pfundtner a podpredseda strany Smer-SD Dušan Čaplovič. Dohoda na mene generálneho prokurátora stále nie je. Koaličné strany zatiaľ nenašli nástupcu Dobroslava Trnku. Ako hľadanie mena ovplyvňuje vzťahy vo vládnej štvorke? Moderátor Radovan Slobodník sa na to ´MEDZI 4 OČAMI´ opýta predsedu KDH a 1. podpredsedu vlády Jána Figeľa. Hosťami Zlatice Puškárovej v relácii Na telo dňa 21.11.2010 budú: podpredseda Smeru-SD Robert Kaliňák a poslanec NR SR za Most-Híd Gábor Gál. Témami sú voľba generálneho prokurátora a aktuálne politické témy.
Pozvanie do diskusnej relácie V politike, ktorú televízia TA3 odvysiela v nedeľu 21. novembra o 19.55 h, prijali Pavol Abrhan a Dušan Čaplovič. Moderátorka Ľuba Oravová v diskusii s Pavlom Abrhanom, poslancom NR SR (KDH) a Dušanom Čaplovičom, podpredsedom SMERU-SD sa bude venovať témam týkajúcim sa voľby generálneho prokurátora, vzťahov v koalícii, koaličného potenciálu SMERU-SD, zmeny v jazykovom zákone, ako aj otázke dvojakého občianstva.