3. 9. 2005

Vizionár

Vizionár
"Želám veľa štastia JOJ-ke, ale osobne si myslím, že Soňa talkshow bude slabým odvarom Vadkerti talkshow a ža nebude mať dlhú budúcnosť. Dávam jej životnosť tak do decembra toht roku. " Branislav Zahradník 24 hodín
Overíme si v januári.

Ale ba...

Ale ba...
Správy Slovenskej televízie dnes - tak ako aj inokedy - pre vás pripravilo 12 redaktorov,7 kameramanov, ďalej ľudia z réžie vo virtuálnom štúdiu, grafici, produkcia a samozrejme naša vedúca vydania. Správy STV 31.8. Kedy- INOKEDY tam bolo 12 redaktorov a 7 kameramanov ? Tri týždne ?

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Mnohí holandskí verejnoprávni vyselatelia začali kampaň za verejný odpor voči plánom vlády o budúcnosti verejnoprávneho vysielania. Verejnosť vyzývajú v programových týždenníkoch a cez web stránku http://www.publiekinactie.nl/ , aby vyjadrili svoje pocity predtým, než sa 12. septembra začne rozprava v parlamente. Podľa vládneho plánu by vysielatelia mali stratiť veľú časť rozpočtu . NPS, ktorá by pravdepodobne zanikla vďaka tomuto plánu organizuje demonštráciu pre parlamentom .
Zozbierali už 85.000 podpisov proti rozpusteniu NPS.
Zdroj : Media Network

2. 9. 2005

...and the Oscar goes to

...and the Oscar goes to
Dušan Hanák ,Peter Kerekes, Robert Kirchhoff a Pavol Barabáš sa boja konkurencie ! Moderátorka Televízie Markíza Janka Hospodárová totiž chce natáčať dokumenty!
Sama k tomu zmysluplne dodáva :
"Veľmi by sa mi páčilo cestovať po svete a spoznávať mentalitu a hlavne ľudí iných kultúr a to by bola asi moja záverečná etapa tejto dekády."

LIST TÝŽDŇA

LIST TÝŽDŇA www.kalerab.sk
Friday, September 2nd, 2005 Dear Mr. Bush: Any idea where all our helicopters are? It's Day 5 of Hurricane Katrina and thousands remain stranded in New Orleans and need to be airlifted. Where on earth could you have misplaced all our military choppers? Do you need help finding them? I once lost my car in a Sears parking lot. Man, was that a drag. Also, any idea where all our national guard soldiers are? We could really use them right now for the type of thing they signed up to do like helping with national disasters. How come they weren't there to begin with? Last Thursday I was in south Florida and sat outside while the eye of Hurricane Katrina passed over my head. It was only a Category 1 then but it was pretty nasty. Eleven people died and, as of today, there were still homes without power. That night the weatherman said this storm was on its way to New Orleans. That was Thursday! Did anybody tell you? I know you didn't want to interrupt your vacation and I know how you don't like to get bad news. Plus, you had fundraisers to go to and mothers of dead soldiers to ignore and smear. You sure showed her! I especially like how, the day after the hurricane, instead of flying to Louisiana, you flew to San Diego to party with your business peeps. Don't let people criticize you for this -- after all, the hurricane was over and what the heck could you do, put your finger in the dike? And don't listen to those who, in the coming days, will reveal how you specifically reduced the Army Corps of Engineers' budget for New Orleans this summer for the third year in a row. You just tell them that even if you hadn't cut the money to fix those levees, there weren't going to be any Army engineers to fix them anyway because you had a much more important construction job for them -- BUILDING DEMOCRACY IN IRAQ! On Day 3, when you finally left your vacation home, I have to say I was moved by how you had your Air Force One pilot descend from the clouds as you flew over New Orleans so you could catch a quick look of the disaster. Hey, I know you couldn't stop and grab a bullhorn and stand on some rubble and act like a commander in chief. Been there done that. There will be those who will try to politicize this tragedy and try to use it against you. Just have your people keep pointing that out. Respond to nothing. Even those pesky scientists who predicted this would happen because the water in the Gulf of Mexico is getting hotter and hotter making a storm like this inevitable. Ignore them and all their global warming Chicken Littles. There is nothing unusual about a hurricane that was so wide it would be like having one F-4 tornado that stretched from New York to Cleveland. No, Mr. Bush, you just stay the course. It's not your fault that 30 percent of New Orleans lives in poverty or that tens of thousands had no transportation to get out of town. C'mon, they're black! I mean, it's not like this happened to Kennebunkport. Can you imagine leaving white people on their roofs for five days? Don't make me laugh! Race has nothing -- NOTHING -- to do with this! You hang in there, Mr. Bush. Just try to find a few of our Army helicopters and send them there. Pretend the people of New Orleans and the Gulf Coast are near Tikrit. Yours, Michael Moore www.MichaelMoore.com P.S. That annoying mother, Cindy Sheehan, is no longer at your ranch. She and dozens of other relatives of the Iraqi War dead are now driving across the country, stopping in many cities along the way. Maybe you can catch up with them before they get to DC on September 21st.

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA
"Jedzte hovná, milióny múch sa nemôžu mýliť!" Andrej Šeban
"Sme pod pozitívnym tlakom komerčnej sféry, ktorá si želá, aby STV druhú sériu Slovensko hľadá SuperStar vysielala."
" O úspechu každého moderátora v konečnom dôsledku nerozhoduje to, či má sykavky, alebo nie, ale píplmetre."
Branislav Zahradník
Eva Černá :
"Ja som nezradila stranu. Ty máš pocit, že môžeš utekať za premiérom s nejakým lístočkom." Ľubomír Lintner:"
"Eva, ako môžeš ty takto klamať, veď ty tu klameš tým ľuďom do očí." Eva Černá :
"Zlatko, ja sa ti môžem pozrieť do očí. Nebudem nikdy klopiť zrak."
V politike .TA 3

1. 9. 2005

Pritvrdiť alebo rezignovať ?

Pritvrdiť alebo rezignovať ?

Predseda Rady STV Miroslav Kollár sa pre server medialne.sk vyjadril v súvislosti s tým , že Rada Slovenskej televízie 30. augusta predčasne ukončila rokovanie, keďže členovia Rady STV neschválili návrh programu rokovania, tak ,že " za východisko zo svojej situácie považuje buď rezignáciu, alebo "pritvrdenie". Záleží to však aj na prístupe ostatných členov Rady...," Zdá sa, že pritvrdiť by predseda Rady chcel voči členom Rady STV, ale už nie voči STV a jej manažmentu. Zákon o STV jasne hovorí aj o STV . Poslanie Slovenskej televízie Slovenská televízia je vysielateľom ktorého poslaním je poskytovať službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania. Úlohy Slovenskej televízie (1) Slovenská televízia vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť a nemôže svoje práva a povinnosti vysielateľa televíznej programovej služby1) previesť zmluvou ani iným právnym úkonom na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu. (2) Slovenská televízia chráni a rešpektuje nezávislosť jej programových pracovníkov a spolupracovníkov v súlade so štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov Slovenskej televízie televízie ( § 8 ods. 1 písm. d). Pôsobnosť rady Slovenskej televízie (1) Rada Slovenskej televízie (ďalej len „rada“) a) dohliada na dodržiavanie tohto zákona a plnenie úloh, ktoré Slovenskej televízii vyplývajú z osobitných predpisov, h) schvaľuje po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie návrh generálneho riaditeľa na využívanie reklamného vysielacieho času Slovenskej televízie ako celku v spolupráci s externou spoločnosťou, ako aj návrh postupu generálneho riaditeľa na výber tejto spoločnosti, i) schvaľuje po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie návrh generálneho riaditeľa na prevod vlastníctva nepotrebnej nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku, ktorého obstarávacia cena bola vyššia ako 500 000 Sk a zostatková hodnota vedená v účtovníctve podľa osobitného predpisuje vyššia ako 300 000 Sk, nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas a zabezpečenie záväzku zriadením záložného práva alebo zabezpečením záväzku prevodom zabezpečovacieho práva k nehnuteľnej veci,

Predseda Rady STV ešte dodal výstrahu "Aj tých dvoch, ktorí podľa môjho názoru porušujú zákon o Slovenskej televízii a Zákon o konflikte záujmov..." Ktorých ? Slováka ? Slováka a Černého ? Alebo aj Grešša ? Alebo aj Straku ? Alebo aj Sancheza ? Možno ich je viac.Všetci, ktorí majú výhrady voči Richardovi ? Pri prepojení Inštitútu pre verejné otázky s Bertelsmann Foundation a následne aj FremantleMedia, to môže byť zaujímavé. Síce, pritiahnuté za vlasy, ale čo dnes nie je priam kmásané...?

Sprostí Slováci

Sprostí Slováci
Aby sme nezabudli
"Buta Tóth" nám Maďar hovoril, "dummer Slovak", Nemci nadávali, "hloupý Slovák", traktoval nás Čech a teraz vidíme, že pravdu mali. Bratislava, 1939 Janko Jesenský

31. 8. 2005

PHOBOS a DEIMOS

PHOBOS a DEIMOS
„Naďalej som však interný zamestnanec TV JOJ, mám pripravených viacero projektov, takže to nie je až taká tragédia,“ Emma Tekelyová exmoderátorka relácie o slovenskom šoubiznise a móde.

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila pokutu 50 tisíc korún Slovenskej televízii za nesprávne označenie programu Destinácia svet. Rada tiež začala dve správne konania voči STV .V prípade verejnoprávnej STV bude rada posudzovať, či STV porušila zákon tým, že prerušila Ranný magazín reklamou a nesprávne ho označila. Rada tiež rozhodne o opodstatnenosti sťažnosti poslanca Dušana Jarjabka, ktorý tvrdí, že relácia Pod lampou venovaná verejnoprávnym médiám porušila zákonnú povinnosť zabezpečenia plurality názorov.

30. 8. 2005

INFO STV 3

INFO STV 4 Vážený pán predseda Rady STV, v súvislosti s uznesením Rady STV č. 51/2005 Vám v súlade so zámerom deklarovaným vo svojom projekte predkladám definovanie troch zložiek programu – verejnoprávnej, komerčnej a účelovej. Slovenská televízia má mať tri všeobecne známe hlavné zdroje svojich finančných príjmov. Ide o koncesionárske poplatky, štátne dotácie a komerčné príjmy. Uvedené tri zdroje príjmov si musí Slovenská televízia zachovať ako systém pre udržiavanie rovnováhy medzi požiadavkami verejnoprávnosti (na čo slúži zdroj z koncesionárskych poplatkov), požiadavkami komercie (na čo slúži tiež zdroj z reklamy, teleshoppingu, sponzoringu, prenájmu vlastných kapacít a iných podnikateľských aktivít) a špeciálnymi požiadavkami štátneho záujmu (na čo by mal slúžiť zdroj zo štátnych dotácií). Tieto tri finančné zdroje zároveň umožňujú udržiavať rovnováhu medzi vnútorným prostredím televízie a externým prostredím tak, aby sa zabezpečilo maximálne efektívne využívanie všetkých zdrojov, transparentné finančné toky a obchodné vzťahy a v konečnom dôsledku efektívne využívanie zverených verejných prostriedkov. Pokiaľ ide o štátne dotácie, tie by mali mať podobu účelových dotácií vzhľadom na skutočnosť, že Slovenská televízia vždy bude vysielať program, ktorý má charakter štátnej objednávky – ako sú priame prenosy z parlamentu, prejavy štátnych činiteľov, návštevy významných politikov a podobne. Výška dotácií by mala zodpovedať rozsahu tohto programu, čo nie je problém vyčísliť, pokiaľ sa ale jasne zadefinuje rozsah štátnej objednávky. Štátna účelová dotácia ale nesmie hrať úlohu pomoci na prežitie. Iba tak totiž možno dosiahnuť stav, v ktorom bude vzťah medzi STV a štátnym rozpočtom transparentný, stabilizovaný a účelovo určený, čím sa zároveň výrazne znížia možnosti skrytého politického ovplyvňovania STV prostredníctvom rozpočtových dotácií. Príjmy STV z reklamy je nevyhnutné zachovať, pretože okrem iného sú príjmy z reklamy aj presným kritériom na vyhodnocovanie komerčnej programovej zložky, ako aj vnútorným inštitucionálnym stimulom na zlepšenie tvorivých aj hospodárskych výsledkov. Výnosy z reklamy umožňujú aj viac investícií do vlastnej tvorby. Vyššie uvedené odstavce sú vyňaté z projektu koncepcie riadenia STV, ktorý som predkladal v rámci konkurzu na generálneho raditeľa STV. Z týchto odstavcov je jasné o aké tri zložky programu ide, a to napriek tomu že ide o všeobecnejší pohľad, ktorý hovorí, že iba pri existencii týchto troch programových zložiek ako aj ich typického spôsobu financovania môže STV plniť svoje poslanie a svoju verejnoprávnu úlohu. Ak by sme ale chceli vytvoriť presné definície pre spomínané tri zložky programu, tak narazíme na fakt, že existuje viacero programov, ktoré nie je možné presne zaradiť len do jednej kategórie a určiť pre jej financovanie len jeden finančný zdroj. Typickým príkladom sú prenosy z Olympijských hier. Ich vysielanie určite spĺňa typické kritéria verejnej služby. Ale Olympijské hry sú aj zdrojom komerčných príjmov. Aký je to teda program a aké zdroje na jeho výrobu použiť ? Ale všeobecne, aké kritériá použiť pre definovanie takých programov, ktoré jednoznačne spadajú do niektorej z týchto kategórií ? Takže prvá kategória je verejnoprávna zložka. A tú tvoria programy, ktoré vyplývajú zo špeciálne definovaných úloh STV v zákone o STV a v zákone o vysielaní a retransmisii. Zároveň vo všeobecnosti platí, že tieto programy by komerčné televízie nevysielali vôbec alebo len v zanedbateľnom množstve. Ide o tieto programy či povinnosti: - regionálne programy ako súčasť regionálneho vysielania, - programy v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín, - programy zohľadňujúce potreby nepočujúcich a iných sociálnych menšín, - programy týkajúce sa registrovaných cirkví a náboženských spoločností, - prenosy alebo záznamy z vybraných spoločensky významných udalostí, - väčšinový podiel programov vo verejnom záujme. Určite by sme sa zhodli na tom, že aj množstvo ďalších typov programov musí STV vysielať, ale vyššie uvedené sú v zákone o STV priamo uvedené a patria jednoznačne do uvedenej verejnoprávnej zložky a ich financovanie je nutné zabezpečiť prioritne a teda prevažne z koncesionárskych poplatkov. Ďalšie programy, ktoré do tejto kategórie patria sú napríklad dokumenty, detské programy pre nižšie vekové kategórie a podobne, ale pri širšom pohľade je to obsiahnuté v uvedených programoch zohľadňujúcich potreby sociálnych menšín. Samozrejme, otázkou je rozsah výroby a vysielania týchto programov. Presným opakom tejto programovej zložky, je zložka komerčná. Ktoré programy by sem mohli patriť? Je ale možné určiť program, ktorý je do tej miery komerčným, že naňho nie je možné použiť vôbec koncesionárske poplatky, ale len financie z reklamy, ak definícia programovej služby nie len STV, ale všeobecne verejnoprávnych televízií je, že ju tvoria programy spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, hudobné, športové, zábavné, vzdelávacie a iné? Pri definícii komerčnej zložky ide hlavne o to, zadefinovať také programy, ktoré zabezpečia takú sledovanosť programovej zložky, aby boli zabezpečené také komečné príjmy, ktoré STV potrebuje vzhľadom na svoj rozpočet. A takto položená otázka má aj odpoveď. A pokiaľ ide o účelovú programovú zložku, tak tá je tvorená zo špeciálnych programov, alebo aj špeciálnych služieb, ktoré by mal financovať štát prostredníctvom špeciálnej účelovej dotácie. Ide o všetko uvedené v osobitných povinnostiach vysielateľa na základe zákona v zákone o vysielaní a retransmisii, ako zabezpečiť 25 % všetkých programov na oboch okruhoch titulkami, zabezpečiť 1 % vysielaných programov na každom okruhu posunkovou rečou nepočujúcich, ale aj väčší rozsah určitého typu alebo žánru programu na základe štátneho záujmu ako STV vysiela (špeciálne detské programy, osveta, informačné kampane, ale aj národnostné programy a podobne). Podľa vyššie uvedeného by sa mohlo zdať, že tento materiál nedáva jasnú odpoveď, ale to ani nie je možné. Požadované definovanie sa musí diať každý rok a je ovplyvnené výškou koncesionárskych poplatkov, spôsobom a účinnoťou ich výberu, odhadovanou sledovanosťou a situáciou na televíznom trhu a podobne. Súčasný manažment sa snaží definovať uvedené tri zložky programu a ich financovanie od svojho nástupu. Rok 2003 bol úplne netypickým. Ale v roku 2004 vyjadril svoju jasnú predstavu o verejnoprávnej a komečnej zložke programu v predloženej programovej štruktúre a ich finančnú náročnosť v predloženom rozpočte. Je pravdou, že doteraz sa nepodarilo jasne definovať účelovú zložku programu, ktorá má byť financovaná účelovými dotáciami, pretože STV nenašla partnera pre túto činnosť a pre jej plánovanie, a to ani v Ministerstve kultúry SR. Preto sa táto zložka napĺňa ad hoc na základe čiastkových rokovaní s ministerstvami či Úradom vlády SR, kde po prípadných dohodách došlo aj k financovaniu dohodnutých výrob a vysielaní (návšteva pápeža, Bush - Putin, dôchodková osveta, voľby a podobne). Ale pre rok 2006 je nevyhnutné aby sa štát zapojil viac do financovania minimálne osobitných povinností STV, pretože ich samofinancovanie odoberá financie z iných zložiek programu (skryté titulky ročne stoja cca 12,0 mil. Sk).

STV NEWS

STV NEWS
Najvplyvnejším človekom nielen spravodajstva STV sa v najbližších dňoch stane Jana Pankovčinová. Končí síce vo funkcii zástupkyne šéfredaktora, ale ako dramaturg bude mať na starosti reláciu o 5 minút 12 a špeciálne eventy - voľby do VÚC a voľby do NR SR.

Polčas rozpadu Rady ?

Polčas rozpadu Rady ?
Dnešné / ne/ rokovanie Rady STV, ktorá si neschválila program rokovania a jej členovia sa v pokoji rozišli, naznačila nmohé. Naznačila predovetkým to, že nie je potrebné Radu STV umelo rozkladať zvonku, ako to chcel istý slovensý politik, donedávna to ešte minister, ale stačí aj menej- Rada STV sa rozloží sama. Ide o vzájomné nepochopenie a kameňom úrazu sa stala Správa o činnosti a hospodárení STV za I. polrok 2005.
Richard Rybíček mal na rokovanie rady preložiť podľa uznesenia č. 68/2005 Správu o činnosti a hspodárení STV za II. štvrťrok 2005 v štruktúre: - náklady, výnosy a výkony STV, aj v členení podľa jednotlivých organizačných jednotiek STV, - odpočet plnenia schváleného programového konceptu STV na rok 2005.
A to sa nestalo.
Po tretí raz v tomto roku chýbal odpočet plnenia schváleného programového konceptu Chyba tak nastala na strane predsedu rady SRTV a generálneho riaditeľa STV. Aký môže byť ďalší scenár ? Rada STV sa postupne znefunkční, nebude prjímať uznesenia. Teoreticky sa môže stať, že podľa Zákona o STV Národná rada môže odvolať všetkých členov rady, len ak svojím uznesením najmenej dvakrát v priebehu šiestich mesiacov konštatuje, že rada neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo že Slovenská televízia neplní úlohy a povinnosti podľa osobitného predpisu napriek upozorneniam Rady pre vysielanie a retransmisiu. Návrh na odvolanie všetkých členov rady podľa odseku 5 je oprávnená podať skupina najmenej 30 poslancov národnej rady. Predseda národnej rady zaradí rokovanie o tomto návrhu na najbližšiu schôdzu národnej rady. Ak národná rada odvolá členov rady podľa odseku 5, predseda národnej rady zaradí voľbu nových členov rady podľa § 9 ods. 2 na najbližšiu schôdzu národnej rady. Pochybujem, že v súčasnej politicej situácii sa udejú dva úspešné akty za sebou- odvolanie členov rady STV a zvolenie nových. Komu to bude vyhovovať ? Politikom.
Pretože nie je nič lepšie ako mať pred voľbami televíziu bez kontroly. Možno niekt založí plaformu Vráťme Radu STV... Ale komu ?

29. 8. 2005

Oops!...I Did It Again,,,

Oops!...I Did It Again....
Rada STV na základe :
UZNESENIA č. 80/2005 Rada STV žiada GR STV, aby jej predložil kópiu Ročného výkazu o vysielaní televíznej programovej služby za rok 2004 – KULT (MK SR) 8 – 01,
dostala síce predmetný štatistický výkaz od generálneho riaditeľa Richarda Rybníčka. Ale... Rada STV nedostala identický štatistický výkaz ako dala STV na MK SR ! Údaj pre MK SR l.r V sledovanom roku TELEVÍZNA PROGRAMOVÁ SLUŽBA VO VEREJNOM ZÁUJME (v hod.) a 1 Programy vo verejnom záujme 3 509 Kontrolný súčet 3 509 Ten istý modul odovzdaný Rade STV Programy vo verejnom záujme 4 210
Začem bukvy ?
Vot vsjo, rebjata.

INFO STV 2

INFO STV 2
Na zasadnutí Rady STV 19. 4. 2005 v rámci diskusie k uvedenému materiálu vystúpili: B. Bobocký, M. Para, A. Somogyi, L. Jurgová a M. Kollár, ktorý navrhol uznesenie č. 47/2005, ktoré rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov prijala – uložila ním GR STV predložiť novelu Organizačného poriadku, ktorá bude reálne odrážať aktuálny stav organizačného usporiadania STV po implementácii organizačných zmien. 84/10000/2005-IO Bratislava dňa 19. augusta 2005 Vážený pán predseda Rady STV, po ukončení najdôležitejších častí implementácií nových informačných systémov a zmien procesov a po porovnaní fungujúcej organizačnej štruktúry so schválenym Organizačným poriadkom STV konštatujeme, že neexistuje žiadna zmena Organizačného poriadku STV a nie je potrebné, aby Rada STV o nejakej zmene hlasovala (teda konštatujeme, že Organizačný poriadok STV vydaný ako interný predpis Slovenskej televízie nie je v rozpore s Organizačným poriadkom STV schváleným Radou STV). Trváme na svojom pôvodnom stanovisku, ktoré bolo odpoveďou na pripomienky člena Rady STV p. Bobockého. Do konca roku 2005 ešte budú prebiehať posledné časti implementácií nových informačných systémov a niektoré zmeny procesov vo vnútri STV a ak by v tomto období došlo k nejakým zmenám organizačnej štruktúry, ktoré by neboli v súlade so schváleným Organizačným poriadkom STV, okamžite Vám ich predložíme na schválenie. S pozdravom