19. 8. 2006

FILM NEWS

FILM NEWS
Martin Repka
Na Slovensku sa začal nakrúcať nový celovečerný hraný film s názvom Let Bocianov, podľa pôvodného scenára Eugena Gindla s rovnomenným názvom. Spoluscenárista a režisér Martin Repka spolu so 60-členným medzinárodným štábom začali nakrúcať v Ružomberku. Prvá klapka padla 4. augusta o 9:45 a koniec nakrúcania je naplánovaný na 18. septembra. Okrem Ružomberka sa snímka bude natáčať aj v Slovenskom raji, na Spiši a v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. Herecké obsadenie Letu Bocianov je tiež medzinárodné. Hlavnú postavu letušky Vandy stvárňuje mladá nemecká herečka Katharina Lorenz. Jej priateľa si zahrá momentálne jeden z najžiadanejších mladých hercov v Nemecku Florian Stetter. Ďalšími hereckými predstaviteľmi sú Lukáš Latinák, Zuzana Mauréry, Karol Csino či Radek Brzobohatý. Ak budú práce na filme pokračovať v plánovanom tempe, film by mali uviesť do kín na jar budúceho roku, dodala Jana Studená zo spoločnosti Continental film.
Daniel a Mirjam Landa
Český spevák a skladateľ Daniel Landa sa v posledných dňoch sústreďuje na jedinú vec - skladá hudbu pre film Kvaska, ktorý režíruje jeho manželka Mirjam. Snímka zo zákulisia muzikálu sa natáča v pražskom Divadle Kalich. Pre Daniela Landu bude projekt jeho polovičky novou skúsenosťou, Kvaska je celovečerným debutom i pre Mirjam. Ako sa Landa vyjadril pre idnes.cz, v prípade úspechu filmu chce svoju manželku neskôr zaangažovať do vlastného projektu, ktorý však zatiaľ drží v tajnosti. Absolventka pražskej FAMU a režisérka nemeckého pôvodu, ktorá žije v Čechách už viac ako 15 rokov, si ku Kvaske napísala sama i scenár. Snímka je pomenovaná podľa väzenského nápoja z kvaseného chleba. Hlavnou postavou je väzeň na úteku Micki, ktorý sa prostredníctvom muzikálov snaží získať slávu a lásku. V hlavných úlohách sa predstavia: Filip Tomsa, Lucie Vondráčková, Rudolf Hrušínský ml., Vladimír Marek, Jiří Korn a ďalší.

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

O štatutárovi Marcelovi Parovi, ktorý má právomoci v oblasti reštrukturalizácie STV, Zahradník povedal, že sa nestíha venovať jednotlivým výpovediam. Para vraj zabezpečoval len celkovú právnu čistotu hromadného prepúšťania."

V ďalšom priebehu zasadnutia vystúpil GR STV, ktorý zaujal stanovisko k diskusnému príspevku M. Maďariča. V rámci toho vysvetlil a objasnil prítomným systém fungovania STV ako televízie holdingového typu. V súvislosti s tým zdôraznil, že aj zriadenie 6 dcérskych spol. s r.o. bolo súčasťou projektu holdingového spôsobu fungovania STV. diskusii, ktorá sa potom k prednesenému hodnoteniu rozvinula vystúpil GR STV (6 spoločností s r.o. (v rámci holdingového spôsobu fungovania) keďže sú to 100% dcérske spoločnosti STV nie sú súčasťou OP STV; sú to činnosti, ktoré inštitúcia outsourcuje von; vie ich robiť lacnejšie a efektívnejšie tak, aby ich nemusela robiť vo vnútri STV; spôsob riadenia týchto spoločností nemôže byť súčasťou OP, lebo uvedené spoločnosti netvoria súčasť OP; OP v podstate opisuje štruktúru fungovania STV t.j. Generálneho riaditeľstva + jednotlivých štúdií čo je považované za STV a spôsob akým bude komunikovať „vysielateľ“ (generálne riaditeľstvo) a výrobcovia programov to znamená TŠ BA, BB, a KE)

Spomedzi dcérskych firiem podnikali podľa predsedníčky Dozornej komisie Evy Gazdovej iba dve - Koncesia, s. r. o., a 1.2 media, s. r. o. Obidve skončili v pluse, pričom peniaze plánujú použiť na rozvoj. Zahradník to považuje za správnu stratégiu - treba nechať spoločnosti naplno sa rozbehnúť. O prerozdelení zisku musí rozhodnúť Valné zhromaždenie STV (generálny riaditeľ Richard Rybníček, resp. jeho zástupca Marcel Para, ktorý je zároveň konateľom dvoch dcérskych spoločností). Mohlo by pritom ísť aj o odmeny pre štatutárov dcérskych firiem, čo pripustil aj Zahradník. "Na tom by sa mohol dohodnúť aj Para s Parom," glosuje paradoxnú situáciu člen Rady STV Peter Malec

4.4.2005- Dcérske spoločnosti- Situačná správa

Slovenská televízia založila 6 dcérskych spoločností 29 . januára 2004 spoločenskými zmluvami. Zároveň s nimi v ten istý deň uzavrela rôzne zmluvy na rôzne činnosti, ktorých predmety i následné zmluvy vyvolávajú oprávnené pochybnosti, že STV sa chcelo vyhnúť účinnosti Zákona o STV od 1.2. 2004, následnému schvaľovaniu , kontrole , ale aj verejnému obstarávaniu. Spoločnosť 1, 2. media, ktorá bola zakladaná s úmyslom exkluzívne reprezentovať STV v predaji reklamného času, tak vlastne nekoná, pretože oprávnenie disponovať reklamným časom v STV má samotná STV, ale aj jej ďalšie dcérske spoločnosti. Práve z tohto dôvodu sa javí existencia tejto spoločnosti ako mimoriadne neefektívna. Spoločnosť Koncesia, s.r.o. má, okrem iného , v predmete uvedený aj samotný výber koncesionárskych poplatkov. Takisto disponuje reklamným časom v hodnote cca 29+ 1,8 miliónov Sk vďaka zámennej zmluve s STV. Koncesia za túto sumu bude spracovávať databázy . Koncesia, s.r.o. pritom nie je oprávnená vykonávať akúkoľvek reklamnú činnosť. STV poskytla spoločnosti STV Production & Technology, s.r.o., celý dubbing do prenájmu aj s pozemkom. Neexistuje nijaký finančný audit o výhodnosti tohto kroku zo strany STV. STV podpísala z STV Broadcasting, s.r.o. zámennú zmluvu o údržbe systému a poskytla tejto spoločnosti úhrnne reklamný čas v hodnote cca 20,6 milióna Sk. Opäť táto dcérska spoločnosť nemá žiadne oprávnenie vykonávať akúkoľvek reklamnú činnosť. Spoločnosť TV BB, s.r.o. zatiaľ nevykonáva žiadnu činnosť. Spoločnosť TV KE, s.r.o., nadobudla do svojho majetku v roku 2004 výpočtovú techniku od spoločnosti Interlan. STV so spoločnosťou TV KE, s.r.o, podpísala zámennú zmluvu, kde hnuteľné veci prechádzajú do majetku STV a TV KE, s.r.o nadobúda reklamný čas v hodnote 1,9 milióna Sk, pričom za servis neručí TV KE, s.r.o, ale tretia strana, čo je jav viac ako neobvyklý. TV KE, s.r.o nadobudla od spoločnosti S&T Slovakia, s.r.o. rozsiahly hnuteľný majetok/ výpočtová technika/ za ceny neobvykle vysoké. STV vzápätí podpísala zámennú zmluvu s TV KE, s.r.o a za túto výpočtovú techniku poskytla reklamný čas v hodnote cca 3,7 milióna Sk. Za servis opäť neručí TV KE, s.r.o, ale tretia strana. Ak ide o tzv bártre nie je jasné, či bolo vypísané verejná súťaž a takisto nie je jasné načo vlastne slúži STV spoločnosť 1, 2. media, ktorá mala, podľa pôvodného úmyslu exkluzívne predávať reklamný čas STV. Slovenskou televíziou predložený materiál o podnikateľských zámeroch je iba slohovým cvičením, z ktorého vôbec nevyplýva, či sa narába hospodárne s finančnými prostriedkami Slovenskej televízie, pretože neexistuje ani súvaha, ani finančná analýza s následnou komparáciou. Outsourcing v konečnom dôsledku môže byť pre STV z dlhodobého hľadiska jeho finančnou smrťou a obrovskou a najmä nekontrolovateľnou záťažou.

POD LAMPOU-Kompromisný návrh SMERU

POD LAMPOU
Kompromisný návrh SMERU

18. 8. 2006

Desiate výročie TV Markíza

Desiate výročie TV Markíza
Desiate výročie svojho vzniku oslávi zajtra najstaršia súkromná televízia na Slovensku - Televízia Markíza tradičným Dňom otvorených dverí. K výročiu svojim divákom pripravila aj viaceré programové a vizuálne zmeny. Nová vysielacia štruktúra sa spustí v septembri . Grafické zmeny sa zatiaľ týkajú len vybraných relácií, a to tých, ktoré sú na obrazovkách televízie už niekoľko rokov ako Paľba, SEDEM s.r.o. či Lampáreň a ďalšie. Tvoria sa tiež nové džingle. Komplexné grafické zmeny čakajú televíziu až v januári 2007, dodala Semjanová. Sobotňajší 10. deň otvorených dverí (DOD) sa začne v areáli televízie v Záhorskej Bystrici o 9:30, v pravidelných blokoch ho budú moderovať moderátorské dvojice Telerána a moderátor Pinďo. Televízia po roku opäť otvorí pre divákov zákulisie, štúdiá a ďalšie priestory. Návštevníkov čakajú stretnutia s moderátormi a tvorcami programov, autogramiády a zábava. Podujatie si diváci môžu v pravidelných priamych vstupoch pozrieť i na televíznych obrazovkách. Priame vstupy budú moderovať Vera Wisterová a Vilo Rozboril. Dni otvorených dverí pripravuje TV Markíza už od prvého roku svojho vysielania. Úvodné vystúpenie bude patriť tanečnej škole Laci Strikea, vystriedajú ho Sendreiovci. Prítomní si budú môcť popri prehliadke televíznych štúdií a zákulisných priestorov vychutnať koncerty interpretov ako Taktici, Zdenka Predná, Žena z lesoparku a Oľga Záblacká. Predstavia sa i Starmania, Tweens, Verona, P. S., Lobo, No Name a finalisti SuperStar. Popoludní príde na rad živé vysielanie Music One, vystúpenie Dary Rolins, diskotéka Rádia Expres, žrebovanie tomboly o osobný automobil a koncert skupiny Vidiek. Už neodlúčiteľnou súčasťou DOD je autogramiáda moderátorov a redaktorov Markízy, ktorá bude trvať počas celého oficiálneho programu. TV Markíza odvysiela počas DOD štyri priame vstupy. Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (v súčasnosti Rada pre vysielanie a retransmisiu) udelila licenciu na vysielanie v 3. televíznom okruhu Markíze s.r.o. 7. augusta 1995. Licencia vstúpila do platnosti 13. septembra 1995. Vysielanie TV Markíza sa začalo 31. augusta 1996. Rada pre vysielanie a retransmisiu predĺžila v marci tohto roka spoločnosti Markíza-Slovakia platnosť licencie na televízne vysielanie o 12 rokov, na roky 2007 až 2019.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Novým generálnym riaditeľom verejnoprávneho Rakúskeho rozhlasu a televízie (ORF) sa včera stal na základe hlasovania správnej rady doterajší marketingový riaditeľ tejto inštitúcie, 46-ročný Alexander Wrabetz. Jeho kandidatúru podporilo už v prvom kole volieb 20 z 35 členov rady. Wrabetzova protikandidátka, doterajšia riaditeľka ORF Monika Lindnerová dostala 12 hlasov. Za tretieho kandidáta Wolfganga Lorenza hlasovali dvaja členovia rady, jeden člen sa hlasovania zdržal. Zvolenie Alexandra Wrabetza považuje rakúska tlačová agentúra APA za senzáciu a šesť týždňov pred voľbami do Národnej rady aj za neúspech vládnucej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP). Alexandra Wrabetza, ktorý je blízky Sociálnodemokratickej strane Rakúska (SPÖ), podporili vo voľbách predstavitelia dúhovej koalície sociálnych demokratov, zelených, liberálov a nezávislých. Za nového riaditeľa hlasovali aj členovia Zväzu pre budúcnosť Rakúska (BZÖ), založeného Jörgom Haiderom, ktorý bol pôvodne koaličným partnerom ÖVP kancelára Wolfganga Schüssela. Alexander Wrabetz sa novej funkcie ujme 1.januára 2007.

Ve štvrtek zas pôjdem napiť sa a v pátek krčmára vyplatiť.

Ve štvrtek zas pôjdem napiť sa a
v pátek krčmára vyplatiť

Slovenský rozhlas - Zuzana Štukovská: Pán poslanec, mňa by zaujímalo, kde ešte okrem Španielska a Slovenska existuje Špeciálny súd? Máte takú informáciu?

Daniel Lipšic: No, sú krajiny, kde existujú osobitné inštitúcie, ako napríklad v Srbsku je špeciálna prokuratúra a špeciálny súd na boj proti organizovanému zločinu, v Taliansku je špeciálna prokuratúra. A tieto inštitúcie vo väčšine prípadov majú veľmi dobré výsledky. Ale otázka znie, podľa mojej mienky, inak. Nie je dôležité porovnávať nás so zahraničím, pretože my sme dosiahli viac ako mnohé okolité krajiny. Inde v Európe napríklad nie je možnosť použitia aktívneho agenta pri odhaľovaní korupcie. Je to zlé alebo dobré? Pre nás to je dobré, lebo je to jediný efektívny prostriedok odhaľovania korupcie. A aký jediný efektívny prostriedok prelomenia tých nadštandardných väzieb, ktoré vplyvné osoby v regióne majú? Jediné efektívne riešenie je tie väzby spretŕhať vytvorením centrálnych inštitúcií. Bývalý vyšetrujúci sudca Giovanni Falcone, ktorý bol zavraždený v Taliansku, raz povedal, že pokiaľ sa nezveria otázky v oblasti boja proti organizovanému zločinu centrám na úrovni polície, justície, bude boj proti mafii bezzubý. A podľa mojej mienky mal pravdu. To neznamená, že v každom prípade vyhrá mafia a nie štát, ale vo väčšine prípadov. A pre právny štát takáto bilancia 3:2, napríklad u nás, je neprijateľná.

Zuzana Štukovská: Môžem ešte doplniť otázku, ak dovolíte. Ako si potom vysvetľujete fakt, že povedzme medzi sudcami - ja neviem, ja som sa rozprávala naozaj s mnohými a teda nemajú veľmi takú valnú mienku o Špeciálnom súde ako takom. Teda naozaj, že či ho Slovensko potrebovalo. A napokon aj nábor, alebo teda v úvodzovkách, "nábor" - nehlásilo sa tam veľa sudcov, nebolo to bez problémov. A ja dokonca ešte dnes viem, že ten stav na stopercent naplnený nie je.

Daniel Lipšic: No, pani kolegyňa, používate terminológiu pána ministra Harabina. Ale prosím, s náborom!

Zuzana Štukovská: Teda ale toto si vyprosujem !!!.

Daniel Lipšic: Pani kolegyňa, nebol robený nábor na Špeciálny súd.

Zuzana Štukovská: To si vyprosujem.....

Daniel Lipšic: Lebo ten termín používa minister Harabin.

Zuzana Štukovská: Prepáčte, tak to som teda to som povedala v úvodzovkách.. Nebola som tu tri týždne, takže nepočula som túto terminológiu a vyprosujem si to.

Daniel Lipšic: V poriadku, v poriadku. Len tento termín je používaný dnešným ministrom spravodlivosti

Zomrel Jan Špáta

Zomrel Jan Špáta
Po ťažkej chorobe zomrel dnes dopoludnia vo veku 73 rokov český dokumentarista Jan Špáta. Média o tom informoval dokumentarista a dramaturg Českej televize Martin Štoll. Jan Špáta sa narodil 25. októbra 1932 v Náchode. Absolvoval odbor kamera na pražskej FAMU, kde neskôr pôsobil ako pedagóg. V roku 2002 bol vymenovaný za profesora. Akademické štúdium po škole zužitkoval ako kameraman Zpravodajského filmu, neskôr režisér Krátkeho filmu. Špáta spolupracoval na viac ako 300 dokumentárnych snímkach, pod vyše 90 z nich sa autorsky podpísal. Nakrúcal vo viac ako tridsiatich krajinách a podľa idnes.cz aj dvakrát obišiel zemeguľu. Námety čerpal zo sociálneho, športového či hudobného prostredia. Zaujímala ho i cestopisná tematika. Za svoje diela získal filmár viac ako šesťdesiat ocenení. Nakrútil filmy ako : Respice finem, Poslední dějství, Srdce na dlani,Konec světa, Evangelíci ze Železných hor,Hlavně hodně zdraví, Parta, Kreutzerova sonáta. Profesionálnu kariéru ukončil Špáta v roku 1998 dvojdielnym autobiografickým filmom Láska, kterou opouštím. Česká televize ho bude vysielať 24. a 31. augusta o 20:00 na ČT 2.

STV NEWS- včera bolo neskoro

STV NEWS- včera bolo neskoro
Štatutárni zástupcovia Slovenskej televízie Branislav Zahradník a Ľubor Košút dnes odvolali na odporúčanie Rady STV z funkcií konateľov štyroch dcérskych spoločností STV. Odvolaní bol Marcel Para v spoločnostiach STV Broadcasting, s.r.o. a STV Production and Technology, s.r.o., Jana Bucková v spoločnosti TV KE, s.r.o. a Brian Lipták v spoločnosti Koncesia, s.r.o. STV si tak uplatnila právo jediného spoločníka, aby získala personálnu kontrolu nad svojimi dcérskymi spoločnosťami. Odvolaní konatelia prestali byť zamestnancami STV. Za nových konateľov boli vymenovaní Peter Kavecký v spoločnosti STV Production and Technology, Jozef Holečko v STV Broadcasting, Tatiana Košťanová v TV KE a Tibor Nemčok v spoločnosti Koncesia. Všetci noví konatelia sú riadnymi zamestnancami STV. Prvou úlohou nových konateľov bude rýchle prevzatie kompletnej ekonomicko-právnej agendy dcérskych spoločností. Následne bude vykonaný audit zmlúv dcérskych spoločností a v prípade potreby budú vypovedané zmluvy, ktoré nie sú pre STV výhodné. Ak bude treba, STV sa obráti aj na Daňové riaditeľstvo SR a požiada ho o daňovú kontrolu v uvedených dcérskych spoločnostiach. Následne bude komplexne zhodnotený prínos jednotlivých dcérskych spoločností pre STV. Nie je vylúčené, že štatutárni zástupcovia požiadajú Radu STV o vyslovenie súhlasu so zrušením niektorých dcérskych spoločností. Informoval prvý štatutárny zástupca generálneho riaditeľa STV Branislav Záhradník.

Kandidáti po Richardovi ? Revisited XI.

Kandidáti po Richardovi ? Revisited XI.

Podľa údajných informácií je najnovším kandidátom na generálneho riaditeľa košický režisér Mgr. art Dušan Davidov , absolvent Moskovskej filmovej školy.

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

To, čo sa stalo v STV, je škandál. Prirovnávam to k podvodu s BMG Investom a Horizontom Slovakia. Aj tam išlo vlastne o zbierku. V prípade Slovenskej televízie ide o rozkrádanie z verejných zdrojov. Je minimálne nemorálne prepustiť tisíc ľudí a potom si dať miliónové odmeny. Nabaľovali sa všetci vrátane Zahradníka, no teraz sa budú hrať na spravodlivých. Keď porovnávame obdobie riaditeľovania Igora Kubiša s pôsobením súčasného manažmentu, veľa sa nezmenilo. Aj Kubiš zanechal množstvo nevýhodných zmlúv, ktoré sa nedali odvolať. To isté čaká vedenie STV, ktoré príde po Rybníčkových ľuďoch.“ Bývalý ústredný riaditeľ STVa bývalý riaditeľ košického štúdia STV Marián Kleis.

"Som rada, že na súde dostanem priestor a poviem, ako to naozaj bolo.Keď to nebude skorumpované, jednoznačne vyhrám. Markíza porušila ľudské práva všetkých účastníčok reality show a tie boli zo strany televízie úmyselne diskreditované." Exnevesta pre milionára Marianna Vadkertiová

"Viete, som typické stelesnenie amerického sna.Dám ľuďom presne to, čo chcú, preto som stelesnenie amerického sna." Paris Hilton

"Božie sľuby sa naplnili. Na jednej strane sú skazené, zločinecké veľmoci USA a Británia, spolu so sionistami, a ich moderné bomby a lietadlá. Na druhej strane je skupina veriacich mladých bojovníkov vedených Bohom." Iránsky prezident Mahmúd Ahmadínežád

"Viete, ako viem ráno, či nie sme niekde v novinách na titulke? Zapnem si TA3 prehľad tlače a ak je vynechaný jeden z denníkov, tak je to s nami, alebo o nás. Príklad bol deň 2. 8. 2006. To je tá objektivita a nezaujatosť. Konečne sa napĺňa spravodlivosť s manipulovaním v TV a hneď taký prešľap. Veľký konský prd posielam tomu človeku, čo rieši takéto veci v TA3 a jednoducho to stiahne. Nepochopte to ale tak, že sa tam cpem, no je to už nápadné. Ako mám potom veriť správam a udalostiam? Aj tam je takýto triedič? Čo dodať a čo sa mi nehodí vyhodiť? Ako malé deti, ktoré majú školskú TV." Braňo Mojsej

"Pán minister Kaliňák asi nesleduje médiá celkom dobre. Možno len bulvár." Daniel Lipšic

17. 8. 2006

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Americká Národná agentúra pre letectvo a vesmír (NASA) netuší, kde by mohli byť originálne videonahrávky prvého človeka na Mesiaci staré takmer 40 rokov. "NASA pátra po originálnych nahrávkach posádky Apolla 11 z 21. júla 1969," uviedol Ed Campion, hovorca Goddard Space Flight Center v meste Greenbelt v Marylande. Na páskach je zaznamenaný legendárny výrok astronauta Neila Armstronga, keď sa po prvý raz dotkol mesačného povrchu. "Je to malý krok pre človeka, no veľký skok pre ľudstvo," povedal. Originály nahrávok by podľa Campiona mali byť niekde v archíve Goddardovho centra alebo v archívoch NASA. Pásky sa pritom hľadajú už pol roka. Armstrong, prvý človek na Mesiaci, bol veliteľom projektu Apollo 11. Na Mesiac pritom letel spolu s astronautmi Buzzom Aldrinom a Michaelom Collinsom. Priamy prenos z pristátia sledovali milióny televíznych divákov po celom svete. Originálne nahrávky misie Apollo 11 sa zaznamenávali na dvoch miestach na svete - v Goldstone v Kalifornii a v Honeysuckle Creek Tracking Station and Parkes Observatory v Austrálii. Obe nahrávky dopravili do Goddard Space Flight Center, ktoré v roku 1969 založilo národný archív. NASA si ich prednedávnom vyžiadala a tam sa ich stopa úplne stráca.V septembri začne vysielať nová televízny európska stanica EUX.TV , keď sa začne s jej pravidelným denným vyselaním. Nová internetová free-of-charge televízia chce prinášať informácie o politike v Európe, správy o Európe a Európskej únii z pan - európskeho pohľadu. nemali by chýbať ani informácie o európskych inštitúciách a národných štátoch .

Pre svoje spravodajstvo bude EUX.TV využívať skúsených novinárov z medzinárodných novín, časopisov a televízií akrditovaných v Bruseli, ale aj z iných európskych miest. Tím je vedený Raymondom Frenkenom, bývalým európskym korešpondentom CNBC Europe Televízie bude dostupná na internete cez www.eux.tv. Bude však dostupná aj ako digitálny kanál a prístupná cez káblové rozvody.

Alfred Neven DuMont

Nemecký vydavateľ Alfred Neven DuMont kúpil štrvtinový podiel izraelskom vydavateľskom dome Haaretz. DuMontová rodinná spoločnosť DuMont Schauberg získala podiel za 25 miliónov EUR. Kolínska spoločnosť vlastní noviny ako Express a Kölner Stadt-Anzeiger. Haaretz Group, okrem tretieho najpredávanejšieho denníka vlastní aj 15 lokálnych printov. DuMont Schauberg nedávno začala svoju expanziu , keď získala majoritu v ľavicovom denníku Frankfurter Rundschau. Obchod s Haaretzom je prvým v zahraničí a ojedinelý tým, že nemecký podnikatelia získali podiel vo významnom izaelskom vydavateĺstve, čo ešte nedávno bolo nemysliteľné.

Dubajská mediálna skupina Al Aquariya spustila 13 augusta o piatej ráno novú televíznu satelitnú stanicu pod názvom 'With you, Lebanon' Al Aquarya, ktorej generálny riaditeľ Mohammed Saleh je libanončan, chce napomôcť rekonštrukcii krajiny. Al Aquariya bude pokrývať rekonštrukciu, humanitárne projekty a návrat utečencov do ich domovov. Al Aquariya má už špecializovaný kanál na nehnuteľnosti Bezplatné noviny sú v Európe bežnou záležitosťou. Novinkou sú však nemecké Business News, ktoré vydal iba minulý týždeň vydavateľ Holtzbrinck Verlag na ôsmich trhoch. Holtzbrinck Verlag vydáva aj denníky Handelsblatt,Berlin's Tagesspiegel , Die Zeit a týždenník Wirtschaftswoche. Business News vychádzajú v lete v počte 80.000 výtlačkov a sú distribuované do 1000 firiem. FremantleMedia znovu našla cestu ako dostať American Idol k ľudom. Sony Media Software podpísal zmluvu s FremantleMedia Licensing Worldwide Americas na vývoj dvoch produktov, ktoré majú zvýšiť popularitu American Idol. Sony Media Software vydá softvéry Idol Jam Trax a American Idol Extreme Music Creator. American Idol Jam Trax software bude stáť 20 USD a bude určený začiatočníkom na vytváranie hudby. American Idol Extreme Music Creator software bude stáť okolo 50 USD a určený bude pokročilým. Jeho súčasťou bude aj disk Randyho Jacksona , kde budú stovky bezplatných popových podkladov a samplov .

Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid od konca augusta ako prvý klub na svete začína s vlastným rozhlasovým vysielaním. Nové Rádio Real Madrid bude 24 hodín denne prinášať správy o živote klubu vo forme rozhovorov, živých vstupov z tréningu a informácií o zápasoch "bieleho baletu" vrátane tlačových konferencií. Potvrdil to tlačový hovorca Realu Gaspar Rosety. Kráľovský klub je už štyri roky vlastníkom televízneho vysielača.

Manodž Mišra

Skupina indických televíznych novinárov dala zápalky a naftu mužovi, ktorý chcel spáchať samovraždu, aby získala dramatické zábery neskôr odvysielané v správach. Informovala o tom dnes miestna polícia. Manodž Mišra z mesta Gaja vo východnom štáte Bihár zomrel v dôsledku ťažkých popálenín v nemocnici v utorok 15. augusta, keď India oslavovala Deň nezávislosti. Zábery kričiaceho muža zvíjajúceho sa od bolesti po tom, ako sa podpálil, odvysielali viaceré televízne stanice. Polícia získala zábery, ktoré jasne zachytávajú, ako skupina novinárov odovzdáva mužovi zápalky a horľavú tekutinu, podľa neskoršieho zistenia naftu, uviedol policajný náčelník P.K. Sinha pre agentúru Reuters. Mišra bol podľa polície rozrušený, pretože mu štátna farma, ktorej mlieko rozvážal zákazníkom, dlhovala veľkú finančnú sumu. Televízne štáby odišli z miesta samovraždy bez toho, aby pomohli mužovi, ktorý utrpel popáleniny na vyše 70 percentách tela. Polícia vznesie voči piatim alebo šiestim z novinárov obvinenia z napomáhania pri samovražde. Na základe indickej legislatívy ide o trestný čin, za ktorým môžu dostať až desať rokov väzenia. V ostatných rokoch došlo v Indii k prudkému nárastu počtu súkromných spravodajských televízií, ktoré si agresívne konkurujú exkluzívnymi správami a zábermi. Často ukazujú dramatické zábery obetí výbuchov a iného násilia, ako aj čiastočne rozmazané sexuálne scény pri odhaľovaní škandálov.

EMMY NEWS

EMMY NEWS
Americká Národná televízna akadémia v stredu oznámila, že už onedlho ocení prácu Medzinárodného tlačového inštitútu (IPI) cenou Emmy. Prestížnu sošku si na tohtoročnom galavečere News and Documentary Emmy Awards zástupcovia IPI, sídliaceho vo Viedni, prevezmú za podporu slobody tlače vo svete. Rovnakú cenu si tento rok prevezmú aj zástupcovia dvoch ďalších organizácii - Reportéri bez hraníc so sídlom v Paríži a newyorskej Committee to Protect Journalists. Medzinárodný tlačový inštitút vznikol v roku 1950, keď sa vydavatelia z celého sveta stretli v New Yorku s úmyslom založiť celosvetovú organizáciu na podporu slobody tlače. Odvtedy IPI zastáva práva médií a pomáha pri prenose informácii tam, kde sloboda tlače nie je samozrejmá. Zástupcovia IPI uskutočňujú misie do krajín, kde sa porušujú práva médií a novinárov a stretávajú sa s predstaviteľmi vlád a iných národných organizácii. Slávnostné udeľovanie cien sa bude konať 25. septembra v broadwayskej Ballroom hotela Marriott Marquis. Na galavečere sa zúčastnia zástupcovia viac ako 700 médií, producentov a dokumentaristov.

MARKÍZA NEWS

MARKÍZA NEWS
Jesennú programovú štruktúru TV Markíza obohatí od septembra niekoľko noviniek. Prvá slovenská súkromná televízia ponúkne svojim divákom pri príležitosti desiatych narodenín šesť veľkých projektov. Hlavným poprázdninovým ťahákom bude podľa generálneho riaditeľa TV Markíza Václava Miku pôvodný formát britskej BBC s názvom Tanečná horúčka. V úlohe moderátorov sa predstavia Adela Banášová a Martin "Pyco" Rausch. V šou bude účinkovať desať celebrít: Helena Vondráčková, Jozef Golonka, Marianna Boučková, Juraj Bača, Jan Novotný, Maroš Kramár, Zuzana Fialová, Kateřina Brožová, Fero Mikloško a Tomáš Bezdeda. Úlohou ich partnerov, profesionálnych tanečníkov, je počas štyroch mesiacov naučiť svojich zverencov tancovať spoločenské a latino tance. Minimálne šesťhodinové týždenné tréningy a osudy slávnych osobností v úlohe tanečníkov môžu diváci Markízy sledovať v rámci živých vysielaní už od októbra počas víkendov. Výkony celebrít budú vystavené ostrej kritike štvorčlennej poroty v zložení: choreograf a režisér Ján Ďurovčík, porotkyňa v súťažiach spoločenských tancov Elena Jagerská, profesorka tanca na VŠMU Dagmar Hubová a režisér Jozef Bednárik. Hlavné slovo však majú diváci. Hlasovaním rozhodnú, ktorý pár sa dostane do finále a získa titul Kráľ a Kráľovná spoločenských tancov. "Po odvysielaní tohto formátu sa na Slovensku stane z tancovania móda," sľubuje režisér programu Peter Ňunéz. Po viac ako roku sa v septembri vráti na televízne obrazovky manželský pár košických podnikateľov Mojsejovcov. Projekt Nora a Braňo odvysiela TV Markíza vždy v piatok. "Myslím si, že ešte veľa toho nie je dopovedané. Lebo dosť sa popísalo a pohovorilo, ale nie našimi ústami," odôvodnila rozhodnutie opätovne vpustiť televízny štáb do svojho domu na Pereši Nora. Braňo chce zase podľa vlastných slov v prvom rade ukázať, ako sa dá abstinovať od alkoholu a drog, pretože ho o to údajne v listoch denne prosí niekoľko závislých ľudí. Šou podobná americkej The Osbournes bude mať podľa manželov v prípade úspechu ďalšie pokračovanie. "Netvrdím, že s Markízou pôjdeme do dôchodku, ale o pokračovaní uvažujeme," prezradil Braňo. Sériu zábavných programov v jesennej ponuke televízie doplní i vedecko-technická šou Clever!, ktorú si už v Čechách obľúbili diváci TV Nova. Pod vedením moderátorov Juraja Mokrého a Very Wisterovej v nej budú laici a vedci zábavnou formou raz do mesiaca objasňovať fenomény každodenného života. Zodpovedajú tak na otázky, ako napríklad, prečo chlieb padá na zem maslovou stranou, kedy sa dá banán použiť ako kladivo, alebo čo sa stane, ak niekto nastúpi do výťahu a všetci sú obrátení chrbtom. Markíza raz týždenne prinesie aj prvý slovenský sitcom Susedia s Petrom Marcinom a Andy Krausom. Za prítomnosti divákov v javisku sa budú na pódiu stretávať rodiny Františka Stromokocúra a Lászlá Komárom, známych z relácií Uragán, či Hurikán. Protagonisti si budú do svojich domácnostiach pozývať hostí a viesť s nimi vtipné debaty. V novej relácii Tesne vedľa sa dvakrát do mesiaca predstavia divákom Leopold Haverl, Adela Banášová, Petra Polnišová, Janko Króner, Andy Kraus a Maroš Kramár. Ich úlohou bude uhádnuť, na čo myslí pozvaný hosť. Ten však túto informáciu dostane len tesne pred vysielaním a bude jediný, kto má z účinkujúcich tušiť, o čom je reč. Náročnejšieho diváka by mal osloviť večerný program 112, ktorý od septembra každý pondelok prinesie dokumenty zo zásahov polície, hasičov, záchranárov ale aj z autoškoly či z odchytu túlavých zvierat. Jeho autorský tím stojí aj za projektom na konkurenčnej STV s názvom Najväčšie kriminálne prípady Slovenska. Šestnásť filmárov pri nakrúcaní úzko spolupracuje s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a často je v teréne aj 24 hodín denne. Nová jesenná programová štruktúra Markízy sa zároveň spúšťa pri príležitosti 10. výročia jej vysielania. Ako povedal František Borovský, ktorý je po zmenách majiteľov televízie programovým šéfom TV Markíza od 1. februára, nechce hodnotiť jej doterajších desať rokov. Verí ale, že si televízia aj v ďalšej desaťročnici udrží svoju pozíciu a najbližší rok prinesie napríklad tiež nový pôvodný slovenský seriál. Markíza bude podľa Borovského naďalej investovať do pôvodných televíznych formátov. "Pracujeme na tom, aby sme mali vlastný úspešný, divácky obľúbený seriál, tak ako ho má Prima, Nova." Pred novým vedením televízie je tiež jej príprava na digitalizáciu, čo znamená aj výrobu väčšieho množstva programov, dodal riaditeľ Centra programu TV Markíza. Reláciu Sito po odchode Daniela Krajcera ku konkurencii zatiaľ pozastavia. Ako konštatoval Borovský, televízia hľadá novú formu a moderátora. Ostatné politické a publicistické relácie pokračujú ďalej. Paľba, Lampáreň a 7EDEM s.r.o. dostanú od septembra nový vizuál a zvučku. Publicistická relácia Paľba okrem toho zaradí aj novú rubriku - 10 rokov po, v ktorej sa jej reportéri budú vracať k zaujímavým prípadom spred desiatich rokov. Nedeľňajšia politická diskusia Na telo ostáva v pôvodnej podobe. Od nového roka sa v programe Markízy objaví aj ďalšia publicistická relácia. V roku 2007 televízia úplne inovuje svoju grafiku. Najvýraznejšími akvizičnými titulmi Markízy v novej sezóne sú seriály Invázia americkej televízie ABC a historický Rím televízie HBO. Medzi novinky patria aj seriály Veronica Mars (UPN) a Summerland (Warner Brothers).

STV NEWS

STV NEWS
Slovenská televízia sa nedohodla na nákupe balíka futbalových práv domácu futbalovú ligu a na kvalifikáciu na EURO 2008, a tak sa práva na kvalifikačné zápasy sa budú vyjednávať „per partes“ . STV však zakúpila práva na LIGU MAJSTROV na nasledujúce 3 sezóny .

Podivuhodné Richardove prevody

Podivuhodné Richardove prevody

Zdá sa, že Richardovi Rybníčkovi sa podarilo opäť husársky kúsok a obišiel zákon, tentoraz však pôjde o vážnejšiu vec. Bez vedomia Rady STV predal a previedol majetok v zostatkovej hodnote vyše 33 milónov korún. Podľa zákona o Slovenskej televízii ,§ 8,Pôsobnosť rady Slovenskej televízie, a) Rada STV schvaľuje po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie návrh generálneho riaditeľa na prevod vlastníctva nepotrebnej nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku, ktorého obstarávacia cena bola vyššia ako 500 000 Sk a zostatková hodnota vedená v účtovníctve podľa osobitného predpisu1 je vyššia ako 300 000 Sk, nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas a zabezpečenie záväzku zriadením záložného práva alebo zabezpečením záväzku prevodom zabezpečovacieho práva k nehnuteľnej veci. rada STV však nemá žiadne vedomosti o tomto prevode, pričom ho musí osobitne schváliť. Je viac ako pravdepodobné, že celý právny úkon sa tak stane nezákonným a tým aj neplatným.

Ide o tieto nehnuteľnosti :

Areál prenosovej techniky Bratislava - Trnávka ,Dátum prevodu: 10.1.2006, Kupujúci: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Zostatková cena : 19.676.861,- Sk ;

Rekreačná chata v Limbachu,Dátum prevodu: 15.6.2006 ,Kupujúci: Dalibor Dianiška bytom Trebišovská 148-5, Bratislava, Zostatková cena : 1.264.241

Skladový areál vo Vinosadoch, Dátum prevodu: 15.6.2006 Kupujúci: SARO s.r.o. so sídlom Turčianska 1164/46, Bratislava, Zostatková cena : 12.314.965,- Sk majetok za najmenej 33.000.000,- Sk

SuperStar SK vs. Svet Again

SuperStar SK vs. Svet Again

Airplay- 32. týždeň

1. Hilton, Paris - Stars Are Blind - 2. Desmod - Niekto ti to povie skôr než ja 3. Madonna - Get To Together 4. Cmorik, Peter - Dážď 5. Williams, Robbie - Sin Sin Sin 6. Aquilera, Christina - Ain´t No Other Man 7. Coldplay - The Hardest part 8. Juanes - A Dios Le Pido 9. Sinclair, Bob - World Hold On 10. Pink - Who Knew 15. Rolins, dara - Túžim 17. Hex - Nikdy nebolo lepšie 18. Balúchová, Barbora - Uletená 19. Gladiator - Anjel 25. Vetroplach - Tancuj Tancuj 26. Kmeťoband - Hoj Amore 27. Lobo - Meniny 31. Ďurica, Adam - Tam kde slnko 34. Smatanová Zuzana - Nekráčaj predo mnou 36. No Name - Stromy 37. Žbirka, Miro - Domino 38. Hrdza - Na horách býva 39. Predná, Zdenka - Vody sú pomalé 40. Štroffek, Ivan - Hádanky tiel 50.P.S. - Ja a Ty 54. Nocadeň - V súhvezdí 58. Peha - Renesancia 64.Polemic - Medzi nebom a zemou 73. Tomeček, Samo - Wow! 74. Peha - Spomaľ 80. Predná, Zdenka - Vietor 90. Stereo - Ani nevieš 100. Cirkus - Neviem čo skôr

16. 8. 2006

Kvôli čomu padol Materák

Kvôli čomu padol Materák
To nie je sranda
Slovenská televízia ostro protestuje voči nepravdivým tvrdeniam uverejneným v niektorých médiách, podľa ktorých by mal ústredný riaditeľ STV Milan Materák pri svojom odchode získať až 12-mesačné odstupné. Šírenie takýchto zavádzajúcich informácií považuje STV za hrubú neznalosť zákona o Slovenskej televízii. Zdôrazňuje, že riaditeľa verejnoprávnej televízie volia a odvolávajú z funkcie poslanci NR SR. Z tohoto dôvodu nebol a nie je v Kolektívnej zmluve podpísanej medzi manažmentom a odborármi STV zahrnutý a spomenuté odstupné sa na neho nemôže vzťahovať. STV pripomína, že zvýšené odstupné uvedené v novej Kolektívnej zmluve (KZ) sa týka všetkých zamestnancov STV, nielen jej manažmentu. To je možné vyplatiť len vtedy, ak by prišlo k organizačným zmenám na základe Zákonníka práce (ZP), t. j. k zrušeniu pracovných pozícií. V súvislosti s tým by každému zamestnancovi STV mohlo byť vyplatené 2-mesačné odstupné v zmysle ZP a zvýšené 4-mesačné na základe KZ, teda vo výške 6-násobku priemerného mesačného zárobku (2+4). V prípade, že zamestnanec pracoval v STV viac ako 20 rokov,dostal by odstupné zvýšené o ďalšie 2 priemerné mesačné mzdy (2+4+2) a pracovníci, ktorí majú 2 roky pred dôchodkom, by získali odstupné zvýšené o ďalšie tri (2+4+3). Pritom zamestnanec odchádzajúci do starobného dôchodku, ktorý zároveň odpracoval v STV viac ako 20 rokov, by dostal až 11-násobok svojho priemerného mesačného zárobku (2+4+3+2). Pre porovnanie, vedúci na 2. stupni riadenia by získal odstupné vo výške 10-násobku priemernej mesačnej mzdy (2+4+4) a zamestancovi na 1. stupni riadenia by prináležalo odstupné v podobe 12-násobku mesačného platu (2+4+6), ale len prípade, ak by prišlo k zrušeniu jeho pracovnej pozície a teda aj útvaru. STV zároveň zdôrazňuje, že v rokoch 2001 a 2002 vykonala reorganizáciu v zmysle procesov Reinžinieringu a v tejto súvislosti už uskutočnila hromadné znižovanie pracovných pozícií. Od 1. 1. 2002 platí v STV nová organizačná štruktúra. Z tohoto dôvodu súčasné vedenie STV neráta s ďalším rozsiahlejším znižovaním počtu pracovných pozícií. Slovenská televízia požiada v zmysle zákona príslušné médiá o zverejnenie opravy zavádzajúcich údajov a prijme opatrenia v súvislosti s platnou legislatívou SR. Komunikačné centrum STV, 18. 7. 2002

TABLOID NEWS

TABLOID NEWS
Britský denník The Sun sa ospravedlnil za to, že uverejnil tri roky staré fotografie princa Harryho, o ktorých tvrdil, že vznikli toto leto. Pred niekoľkými dňami uverejnil denník na titulnej strane fotografie Harryho a jeho staršieho brata Williama, ktoré mali údajne vzniknúť toto leto v londýnskom klube Boujis, obľúbenom mieste obidvoch princov. Na jednej z fotografií je princ Harry ako drží za prsia bývalú priateľku anglickej rugbyovej hviezdy Matta Dawsona Natalie Pinkham. Denník The Sun uviedol, že kvôli tejto fotografii bude mať princ čo vysvetľovať svojej súčasnej priateľke Chelsy Davy, ktorá bola v tom čase v zahraničí. Po námietkach úradu princa Charlesa dnes denník uverejnil ospravedlnenie, v ktorom priznáva, že fotky vznikli v roku 2003, ešte pred tým ako Harry spoznal Davy a navyše v inom klube. "Priznávame, že fotky pochádzajú z klubu Purple nightclub a nie Boujis ako sme uviedli, a že fotky vznikli na jeseň 2003 a nie v lete 2006," hovorí článok. Denník sa ospravedlnil aj Pinkham, ktorá povedala, že fotografie patrili jej a sľúbil, že dá peniaze na charitu podľa jej výberu.

Zomrel Svetozar Rusakov

Zomrel Svetozar Rusakov
Vo veku 84 rokov zomrel v utorok 15. augusta v Moskve jeden z autorov hlavných hrdinov vlka a zajaca z kresleného seriálu No počkaj! Svetozar Rusakov. Ruského výtvarníka, ktorý sa podpísal pod päťdesiatku animovaných filmov, pochovajú podľa prvého okruhu Českého rozhlasu - Radiožurnál dnes v Moskve. Rusakov žil až do svojej smrti s manželkou a ich leguánom v chudobe v centre ruskej metropoly. Nevýhodný autorský zákon, ktorý ruská vláda novelizovala len nedávno, totiž odoprel výtvarníkovi zaslúžené honoráre. Rodičov v Moskve živila dcéra, ktorá žije vo Francúzsku. Ako sa sám vyjadril vlani pre Český rozhlas, z nerozlučnej dvojice mu bol odjakživa bližší neposlušný vlk. Údajne preto, že zatiaľ čo zajac je "čestný pionier", vlk bol smiešny sám osebe. Nikdy mu nevyšla žiadna nástraha na zajaca, čo vraj mohlo byť dôvodom sympatií voči nemu. Nápad nakresliť dobrého zajaca a zlého vlka sa v Rusakovovej hlave zrodil v roku 1945, keď sa v rade na lístky do kina v Novosibirsku dostal do konfliktu s miestnym "frajerom". Ako vojak v službách sovietskej armády sa podieľal na oslobodení Prahy. Seriál No počkaj! sa na televíznych obrazovkách po prvý raz objavil v roku 1968 a svojich priaznivcov si získal vo viac ako stovke krajín celého sveta. Medzinárodný úspech preto už zosnulého režiséra Viačeslava Kotenočkina motivoval k práci na ďalších častiach. Jeho syn Alexej v súčasnosti pripravuje novodobé pokračovanie s viacerými zmenami.

Zomrel Bruno Kirby

Zomrel Bruno Kirby
Americký herec Bruno Kirby, filmový veterán, ktorý sa preslávil účinkovaním v úlohe najlepšieho priateľa v dvoch komédiách Billyho Crystala - Keď Harry stretol Sally (1989) a Dobrodruhovia z veľkomesta (1991), zomrel vo veku 57 rokov. Ako uviedla jeho manželka Lynn Sellers, herec zomrel v pondelok v Los Angeles na problémy spojené s leukémiou. Túto chorobu mu diagnostikovali iba nedávno. "Sme neuveriteľne vďační za nesmiernu podporu, ktorú nám jeho fanúšikovia a kolegovia preukazovali. Milovali a rešpektovali jeho prácu za posledných 30 rokov. Brunov duch zostane žiť nielen v množstve jeho filmov a televíznych programov, ale aj v životoch mnohých jednotlivcov, ktorým počas života pomohol," uviedla hercova manželka. Kirby sa narodil ako Bruno Giovanni Quidaciolu v roku 1949 v New Yorku. Bol synom herca Bruca Kirbyho. Filmovú kariéru začal filmom Young Graduates (1971), neskôr účinkoval v televíznom programe Room 222 a televíznom filme The Summer Without Boys (1973). V roku 1974 si zahral vo filme Krstný otec II., ktorý povyhrával množstvo cien a šesť Oscarov. Medzi najznámejšie filmy, v ktorých Kirby účinkoval, patria aj Dobré ráno, Vietnam (1987), Spáči (1996) či Krycie meno Donnie Brasco (1997).

RADA STV

RADA STV
O členstvo v Rade STV má záujem zatiaľ dvadsaťštyri kandidátov. Toľko prihlášok dostal do včera mediálny výbor parlamentu. Rada má 15 členov, piatim z nich sa v marci skončilo funkčné obdobie a odvtedy sa poslancom ani v opakovaných voľbách nepodarilo zvoliť ich nástupcov.

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Biskupské úrady v týchto dňoch vyhodnocujú zbierku, ktorej časť je určená na podporu novej kresťanskej televízie TV Lux, ktorá sa podieľa na vysielaní novej kresťanskej televízie v Česku TV Noe.Potvrdil toJuraj Drobný z občianskeho združenia Lux Communications, ktoré kresťanské vysielanie vyrába. "Dostali sme ponuku spolupodieľať sa na vysielaní českej TV Noe. Zatiaľ dodávame toľko programu, na koľko zoženieme prostriedky," uviedol. Rodinná a kresťanská televízia TV Noe vysiela z Českej republiky prostredníctvom satelitu a je možné ju naladiť aj u nás. Slovenské programy sú označené značkou TV Lux. "Je to televízia so všetkými formátmi, momentálne prevažuje publicistika, dokumentárne filmy a dabované programy," uzavrel Drobný s dodatkom, že vysielanie je možné sledovať aj na internete.

NIEČO NÁM UŠLO ?

NIEČO NÁM UŠLO ?
Pozoruhodnú PR správičku vypustila v piatok Slovenská televízia a ďalej, medzi pospolitý ľud ,ju šírila SITA :
Slovenská televízia (STV) hospodárila v minulom roku so ziskom po zdanení vo výške 24,1 mil. Sk. Rok predtým zaznamenala síce televízia zisk 399,4 mil. Sk, ovplyvnila ho však mimoriadna dotácia, ktorú poskytla STV vláda SR na úhradu záväzkov minulých období vo výške 399,7 mil. Sk. Celkové výnosy STV vlani dosiahli 2,266 mld. Sk, čo predstavuje medziročný pokles o 4,5 %, bez dotácie v roku 2004 by však medziročne narástli až o 15 %. Vyplýva to z informácií zverejnených televíziou. Najvyšším podielom sa na výnosoch podieľali zákonné poplatky, ktoré vlani obohatili výnosy STV o 1,423 mld. Sk. Príjmy z koncesionárskych poplatkov evidovala v roku 2004 Slovenská televízia vo výške 1,43 mld. Sk. Tržby z predaja služieb dosiahli vlani 633,9 mil. Sk, rok predtým boli 1,932 mld. Sk, zahŕňali však aj koncesionárske poplatky. Významnou časťou výnosov boli v roku 2005 aj tržby z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v objeme takmer 180 mil. Sk, zostatková ceny tohto predaného majetku bola 99,1 mil. Sk. Z celkových nákladov na úrovni 2,232 mld. Sk bola v STV hodnotovo najvýznamnejšia položka ostatné služby, ktorá medziročne vzrástla o 8,6 % na vlaňajších 1,337 mld. Sk. Mzdové náklady však Slovenská televízia dokázala medziročne opäť zredukovať, a to o 3,2 % na 275,3 mil. Sk. Z bilančnej sumy televízie, ktorá ku koncu minulého roka predstavovala 2,074 mld. Sk, tvoril dlhodobý hmotný majetok 58-percentný podiel. Výška krátkodobých pohľadávok z obchodného styku sa k poslednému dňu minulého roka medziročne znížila o 7,5 mil. Sk na 147,1 mil. Sk. Vlastné zdroje kryli majetok STV sumou 1,722 mld. Sk. Cudzie zdroje evidovala Slovenská televízia k poslednému decembrovému dňu minulého roka vo výške 352 mil. Sk a medziročne ich tak zvýšila o 111,6 mil. Sk. Krátkodobé záväzky STV z obchodného styku boli ku koncu roka 245,6 mil. Sk, čo znamená medziročný nárast o 121,2 mil. Sk.

Nuž, nebolo by to nič výnimočné, až na zopár faktov. 1. Je to staré TRI mesiace.
2. Vychádza to v čase, keď to nevyzerá dobre s hospodárením STV.
3. Vychádza to v čase, keď na povrch vvyjdú aj horšie veci, ako odmeny.
Iba na osvieženie pamäti :UZNESENIE č. 27/2006 :Rada STV v súlade s § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii na základe stanoviska Dozornej komisie STV schvaľuje účtovnú závierku Slovenskej televízie za rok 2005 a ukladá GR STV zabezpečiť jej zverejnenie v Obchodnom vestníku.
DK preskúmala výročnú správu z pohľadu zverejnenia hospodárskych a ekonomických informácií a ich súladu s údajmi ročnej účtovnej závierky. Ďalej preverila náležitosti výročnej správy tak, ako ich ukladá § 20 zák. č. 431/2002 o účtovníctve a osobitný predpis - § 20 ods. 19 zák. č. 16/2004 Z. z. o STV. Na základe uvedeného DK neodporúča rade STV akceptovať údaje zverejnené v rámci časti Hospodárenie STV (Ekonomika v roku 2005) pri prerokovávaní výročnej správy z nasledovného dôvodu: Hospodársky výsledok prezentovaný v ročnej účtovnej závierke overenej audítorom 21. 4. 2006 predstavuje zisk vo výške 24.115 tis. Sk. Hospodársky výsledok prezentovaný vo výročnej správe č. k. 30/10000/2006-IO z 24. 4. 2006 je vo všetkých položkách prezentovaný vo výške 27.579 tis. Sk, čoho dôsledkom sú i nepresnosti v niektorých nákladových položkách. Podľa § 15 ods. 2 písm. f) má dozorná komisia zaujať stanovisko k časti o hospodárení STV vo výročnej správe o činnosti STV podľa § 8 ods. 1 písm. f) s osobitnou pozornosťou venovanou podnikateľskej činnosti STV podľa § 6 a združovaniu prostriedkov podľa § 20 ods. 8. Nakoľko výročná správa údaje o podnikateľskej činnosti podľa citovaného zákona neobsahuje, nebolo možné túto oblasť hodnotiť. Podľa § 20 ods. 1 písm. c) zák. č. 431/2002 o účtovníctve obsahuje výročná správa informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky. Časť o budúcom vývoji nie je zahrnutá v predloženej výročnej správe.
Stanovisko DK k výsledku hospodárenia STV za rok 2005 Výsledkom hospodárenia STV za rok 2005 je zisk vo výške 24.115 tis. Sk. Brutto zisk z predaja majetku je 80.742 tis. Sk, z čoho vyplýva, že na hospodársky výsledok – zisk mal vplyv predaj dlhodobého majetku. Tržby z predaja majetku vo výške 179.884 tis. Sk korešpondujú s výškou obstaraného dlhodobého majetku 181.652 tis. Sk. V súlade s § 20 písm. f) zákona 431/2002 o účtovníctve výročná správa obsahuje návrh na rozdelenie zisku – preúčtovanie zisku na nerozdelený zisk minulých rokov. Dozorná komisia odporúča Rade STV schváliť hospodársky výsledok tak, ako je prezentovaný v ročnej účtovnej závierke.
Vychádzajúc z výsledku hospodárenia 24.115 tis. Sk, dozorná komisia odporúča rade STV účtovnú závierku v zložení súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky zostavenú za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2005 schváliť. Toto odporučenie sa opiera o správu nezávislého audítora HZ PKF, s. r. o., licencia SKAu č. 40, ktorá konštatuje, že účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu STV k 31. 12. 2005 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a zákonom č. 16/2004 Z. z. o STV a nadväzujúcich právnych noriem, ktoré majú vplyv na výkazy účtovnej závierky. Podľa postupov účtovania záväzných pre STV nie sú v plnej miere účtované a vykazované rezervy a opravné položky, preto treba informácie interpretovať s prihliadnutím na potenciálne riziká a straty opísané v poznámkach s dôrazom najmä na neukončené súdne spory, z ktorých môžu vyplynúť potenciálne záväzky v odhadovanej sume 953 mil. Sk.
UZNESENIE č. 29/2006 :Rada STV na základe informácií uvedených v poznámkach k účtovnej závierke Slovenskej televízie za rok 2005 konštatuje, že STV v roku 2005 vytvorila a použila rezervný fond vo výške 3 mil. Sk v súlade s § 22 zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii. Rada STV však zároveň konštatuje, že generálny riaditeľ STV pri tomto postupe nedodržal ustanovenia § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii, podľa ktorého schvaľuje návrh na použitie rezervného fondu Rada STV.
Zaujímavý bude spôsob riešenia problému nerozdeleného zisku, ktorý sa presunie na účet 932, čím vznikne účtovný problém vo výške 420 mil. Sk. V podnikateľskej sfére sa takýto zisk používa na výplatu akcionárov; pre STV ako verejnoprávnu inštitúciu bude vhodné budúci rok vykazovať ako stratový.
A to najhoršie na koniec : Toto bude ešte bolieť. A veľmi.
ZÁPIS č. 3/2006 z riadneho zasadnutia Rady Slovenskej televízie 14. februára 2006 Ako E. Gazdová uviedla, DK STV sa na svojom poslednom zasadnutí venovala najmä dani z pridanej hodnoty. V novembri sa uskutočnila v STV daňová kontrola za mesiac september a jej výsledok by mohol ovplyvniť výpočet ročného koeficientu. Vzhľadom k tomu, že táto kontrola ešte nebola ukončená a nie je teda k dispozícii záverečný protokol, DK STV sa rozhodla ponechať hypotetický výpočet koeficientu na manažmente STV.