1. 6. 2013

Stále Milujeme Slovensko

Stále Milujeme Slovensko
Show Milujem Slovensko včera  sledovalo 290 tisíc divákov starších ako 12 rokov s podielom 14,40%  /strata 23 tisíc divákov /.


Policajti z centra stratili 19 tisíc divákov . Mali tak podiel 6,60 % a 109 tisíc divákov starších ako 12 rokov .


Stanovisko DPB k článku SME

Stanovisko DPB
k článku SME


Dopravný podnik Bratislava reaguje na článok publikovaný v denníku SME v prílohe Bratislava dňa 31. 5. 2013 s titulkom "Ftáčnik vytiahol žltú kartu" s pokračovaním na strane štyri prílohy Bratislava autorov Konštantína Čikovského a Juraja Koníka. Rozhovor s primátorom Bratislavy Milanom Ftáčnikom je účelovo zameraný na DPB v súvislosti s tendrom na trolejbusy. Denník SME sústavne, pri každom článku o DPB zamlčiava podstatné informácie a jeho redaktori sú zaujatí a pokračujú v diskreditovaní vedenia DPB. Jedným zo zásadných nepravdivých tvrdení je, že s podkladmi na prvý tender trolejbusov sa nemali možnosť oboznámiť členovia Predstavenstva a Dozornej rady DPB. Všetci členovia sa mohli a môžu oboznámiť s akýmkoľvek predkladaným dokumentom podniku a tak to bolo aj v tomto prípade.

Okrem toho, že bolo riadne schválené vyhlásenie súťaže, mohol ktorýkoľvek člen štatutárneho orgánu DPB požiadať o sprístupnenie komplexnej dokumentácie alebo si ju stiahnuť z internetu. Je predsa zrejmé, že na zasadnutiach orgánov spoločnosti nie je možné predkladať obsiahle 200-stranové materiály. Odmietame preto tvrdenie, že DPB nepredložil podklady a uvádzame, že každý člen Predstavenstva i Dozornej rady sa mohol s nimi na požiadanie oboznámiť.

V rozhovore denníka SME redaktori podsúvajú zavádzajúce informácie o výrobcoch 5-dverových karosérií. V tejto súvislosti opätovne uvádzame, že existujú minimálne traja výrobcovia, ktorí majú aj dnes vyrobené 5-dverové karosérie. Zároveň tvrdíme, že mali dostatočnú časovú lehotu na výrobu nového vozidla – homologizácia bola stanovená až na 13 mesiacov. Potvrdzuje to aj fakt, že v druhom kole bola skrátená na 10 mesiacov a schválili ju všetci členovia Predstavenstva i Dozornej rady DPB. Napokon, aj súdny znalec, ktorého si prizval ÚVO v rámci konania o námietkach potvrdil, že prerobiť 4-dverovú koncepciu na 5-dverovú, nepredstavuje pre výrobcu problém.

Vyjadrenia denníka SME svedčia o tom, že redakcia nerozumie tejto problematike a účelovo odmieta fakt, že rozhodujúci v celom procese je dodávateľ elektrovýzbroje. DPB nedokáže ovplyvniť, koho si tento výrobca vyberie ako subdodávateľa karosérie. Preto trváme na tom, že už v prvom kole boli podmienky tendra nastavené korektne. Opierali sme sa pri tom o štúdiu EÚ, ktorá preferovala 5-dverové koncepcie karosérií. V tomto kontexte denník SME účelovo zamlčiava fakt, že nikto z výrobcov nenamietal súťažné podklady. Skutočnosť, že sa prihlásil len jeden uchádzač (ani tento fakt nie je zákonným dôvodom na zrušenie súťaže), nebola teda dôsledkom nastavených súťažných podkladov, ale obmedzeného počtu výrobcov elektrovýzbroje v našom regióne. Svedčia o tom aj príklady čerpania prostriedkov EÚ v stredoeurópskom priestore. Napríklad v troch tendroch v Poľsku, kde sa do súťaže na trolejbusy prihlásil len jeden uchádzač, ktorý aj súťaž vyhral. Ak by trebárs spoločnosť, ktorá takéto karosérie vyrobila, bola oslovená dodávateľom elektrovýzbroje, je zrejmé, že by mala záujem prihlásiť sa do tendra, keďže investovala do výroby takýchto karosérií. Ak však túto spoločnosť výrobca elektrovýzbroje neosloví, je to rozhodnutie, ktoré nevieme ovplyvniť. Aj z tohto kontextu je zrejmé, že sme nikdy nepreferovali jedného konkrétneho výrobcu, ako to po celý čas účelovo podsúva denník SME.

Každý, kto sa aspoň čiastočne orientuje v tejto problematike, vie, že váha technických parametrov sa v mnohých európskych metropolách pri podobných súťažiach pohybuje až do 50 percent, nedá sa teda hovoriť o špecifiku súťaže DPB. Pokiaľ ide o spájanie tendra so zvýhodnením jednej spoločnosti, aj na základe váhových kritérií, uvádzame, že na trhu existujú aj výrobcovia, ktorí ponúkajú ľahšie karosérie. Túto skutočnosť však denník SME opäť neuviedol. DPB trvá na tom, že nikomu nebránil, aby sa do súťaže prihlásil.

Denník SME sústavne publikuje osobné invektívy voči predsedovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi Dopravného podniku, Ing. Ľubomírovi Belfimu. Prepojenie so spoločnosťou J&T považujeme za absurdné. Spolupráci vrcholových manažérov s veľkými spoločnosťami na obmedzenom slovenskom trhu sa nedá vyhnúť. Vzhľadom na šírku podnikateľského záberu tejto spoločnosti je dnes prakticky nemožné nájsť manažéra, ktorý by s takýmito spoločnosťami neprišiel do profesionálneho kontaktu.

Denník SME neustále škandalizuje vedenie, zároveň však neuvádza výsledky, ktoré sa podarilo dosiahnuť manažmentu DPB. Podnik prebral v roku 2011 v katastrofálnej situácii, kedy hrozila platobná neschopnosť. Vďaka prijatým opatreniam sa podarilo znížiť hroziacu stratu v rokoch 2011 a 2012 a vedenie DPB tak mestu ušetrilo milióny eur. Podarilo sa dosiahnuť stabilizáciu podniku aj napriek dlhom zo strany mesta a skutočnosti, že do dnešného dňa nezaplatilo podniku schválených 3,5 milióna eur za rok 2012. Nesporné je aj to, že mesto nepridelilo DPB žiadne investičné prostriedky, a to napriek situácii, že sme okrem katastrofálneho finančného stavu zdedili aj prestarnutý vozopark v havarijnom stave, ktoré je dnes nevyhnutné modernizovať. DPB však napriek všetkým týmto krízovým situáciám a závažným problémom našlo riešenia a vďaka tvrdým a náročným opatreniam sa podarilo situáciu v podniku stabilizovať, zachovať fungujúcu MHD a dokonca aj ušetriť finančné prostriedky mestu.

Trváme na tom, že rozhodnutie ÚVO o zrušení tendra na nákup trolejbusov je len logickým vyústením niekoľkomesačného škandalizovania súťaže zo strany denníka SME a dôsledkom politických vyhlásení, ktoré môžu ohroziť proces modernizácie vozidlového parku a v konečnom dôsledku zmariť čerpanie prostriedkov z EÚ. Zaujatosť voči vedeniu DPB zo strany denníka SME je zrejmá počas celého priebehu informovania o tendri na trolejbusy. Okrem zamlčiavania argumentácie zo strany DPB, o všetkých námietkach denník informoval s vysokou periodicitou aj pri témach, ktoré so súťažou nijako nesúviseli. Za hrubú manipuláciu považujeme aj zámerné zamlčiavanie rozhodnutí ÚVO, ktoré postupne všetky námietky spoločnosti Teknoplast zrušil.

Denník SME zároveň vo verejnosti vytváral dojem, akoby išlo o jediný tender, ktorý sa v tejto krajine opakuje. Každý proces verejného obstarávania je komplikovaný a bežne sa stáva, že sa tendre opakujú aj niekoľkokrát, pričom niekedy trvajú aj mesiace, či dokonca roky. Trváme na tom, že celý proces verejného obstarávania trolejbusov bol a je transparentný a žiadneho výrobcu sme neobmedzili ani neodradili. Veríme, že nový tender bude úspešný s predpokladaným termínom podpisu kontraktu do konca júna 2013. Vedenie DPB vyvinulo maximálne úsilie, aby zrealizovalo úspešný tender, o čom svedčí skutočnosť, že oproti pôvodnému plánu predstavuje zdržanie procesu len o dva mesiace. Za podstatné považujeme aj to, že od roku 2011 Dopravný podnik zrealizoval vyše 150 úspešných súťaží, čo však menovaný denník nikdy neuviedol. Rovnako ako nikdy nereagoval na žiadosti DPB o uverejnenie opravy pravdu skresľujúcich tvrdení. Aj túto skutočnosť DPB považuje zo strany SME za účelovú a v súvislosti s takýmito neobjektívnymi, nekorektnými a neetickými postupmi denníka, podáva DPB na SME žalobu.Ing. Agáta Staneková vedúca oddelenia komunikácie a hovorkyňa

31. 5. 2013

Zlín Film Festival

Zlín Film FestivalTriumf britského filmu Teraz a tu režiséra Ola Parkera o 17-ročnej Tesse, ktorej do konca života zostáva kvôli nádorovému ochoreniu už iba niekoľko mesiacov, priniesol už 53. ročník Medzinárodného filmového festivalu pre deti a mládež. Ten vyvrcholil dnes v Zlíne.
Tvorcovia tejto snímky si odvezú z dejiska festivalu hlavnú cenu mládežníckej poroty - Cenu Miloša Macourka, a divácku cenu v kategórii hraných filmov, ktorou je Zlaté jablko, informovali české médiá.
Cenu pre najlepší detský hraný film, Zlatú črievičku, udelila odborná porota brazílskemu filmu Môj sladký oranžovník, rovnaké ocenenie pre najlepší mládežnícky hraný film získala sníma Daždivé leto, ktorú nakrútili režisérky z Uruguaja.
Ocenenia pre tvorcov animovaných prác putujú do Bieloruska (Pilipka), respektíve Kanady a Francúzska (Psí život). U divákov bodoval kanadský animovaný film Príbeh morskej korytnačky.
Ďalšie ocenenia si rozdelili tvorcovia z Austrálie, Lotyšska, Nemecka, Rakúska, Ruska a Veľkej Británie.
Program prehliadky, ktorú tvorili tri stovky animovaných i hraných filmov z 53 krajín sveta, obohatil už tradične celý rad rámcových akcií, vrátane koncertov, výstav a autogramiád. Medzi takmer dvoma tisíckami hostí boli stálice českej scény, ako Jiřina Bohdalová alebo Marek Eben, ale aj celý rad návštevníkov spoza hraníc.
Svoj debut na tomto festivale absolvovali tento rok dlhoročné opory pražského Divadla Semafor Jiří Suchý a Jitka Molavcová, ktorá si prevzala Uznanie za tvorivý prínos v tvorbe pre deti.
Slovenský filmár Matej Mináč si presne pred rokom prevzal v Zlíne Grand Prix za objavnú a ľudsky hlbokú tému snímky Nickyho rodina. Tento film bol ďalším dielom, ktoré režisér venoval Britovi Nicholasovi Wintonovi a záchrane 699 židovských detí z bývalého Československa, o ktorú sa v roku 1939 zaslúžil.

Copyright © TASR 2013

Nepravdivé informácie uverejnené v denníku SME

Nepravdivé informácie uverejnené
v denníku SME

Všetky rozhodnutia prokurátora, i nemeritórnej povahy, obsahujú dôvody rozhodnutia uvedené presne v odôvodnení týchto rozhodnutí a sú doručované podľa Trestného poriadku tým zúčastneným osobám, ktorých sa predmetné rozhodnutia dotýka. Preto prokurátor nemá dôvod vysvetľovať dôvody rozhodnutia žiadnym iným subjektom, pretože by tým mohol zmariť vyšetrovanie. Redaktor nemá žiadne oprávnenie na informácie o úkonoch, rozhodnutiach a ich odôvodnení v prípravnom konaní, ktoré je neverejné. Naopak zverejňovanie takýchto informácií by mohlo mariť vyšetrovanie a účel trestného konania.
Tvrdenia redaktora Matúša Burčíka v denníku SME sú nepravdivé, zavádzajúce a účelové. Neznalosť práva ho však neoprávňuje ich uvádzať v nepravdivom manipulatívnom znení. Redaktor navyše v článku spája nesúvisiace skutočnosti – trestnú vec Glance House, ktorú dozoruje prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave a krajského prokurátora Ľubomíra Klča, ktorý predmetnú trestnú vec nedozoruje a osoby spomínané v súvislosti s trestnou vecou Glance House ani nepozná. Redaktor uvádza klamstvá napriek tomu, že informáciu od Generálnej prokuratúry SR, že trestnú vec dozoruje príslušný prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave, nie priamo JUDr. Ľubomír Klčo, dostal pred viac ako troma mesiacmi.

TASR informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová.SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Slovenská mediálna skupina Spoločnosť 7 Plus rozširuje svoju rodinu. Od dnešného dňa sa jej súčasťou stáva Centrum Holdings, a. s., prevádzkovateľ slovenských online portálov Centrum.sk a Atlas.sk. Spomínané internetové portály disponujú spravodajskými i tematickými webstránkami a rôznorodými online službami.
"Sme jeden z lídrov na trhu v oblasti printu a vďaka spomínanej obchodnej transakcii sa okamžite radíme medzí lídrov i na slovenskom online trhu," reagoval konateľ spoločnosti Jozef Dukes. Podľa jeho slov slovenská mediálna skupina 7 Plus sa tak stáva modernou, silnou a nezávislou spoločnosťou 21. storočia s jasnou perspektívou. "Vďaka synergii, ktorú nám ponúka práve spojenie printu a online, vieme, že dokážeme poskytnúť našim zadávateľom jedno z najefektívnejších komunikačných riešení a čitateľom kvalitný a zaujímavý obsah," dodal Dukes.
"Zo strategického hľadiska touto akvizíciou a. s. Centrum Holdings ide o veľmi logický a predovšetkým prirodzený krok, ako sa etablovať medzi lídrami slovenskej online scény. Môžeme sa tak naďalej sústrediť na rozvoj nášho existujúceho portfólia a súbežne sa zaoberať novými projektmi, ktoré posilnia pozíciu nás ako skupiny na slovenskom mediálnom trhu," uviedol Dukes.
Spoločnosť 7 Plus je najväčšie slovenské multimediálne vydavateľstvo, ktoré má vo svojom portfóliu 21 titulov s pravidelnou periodicitou, 35 samostatne predajných špeciálov a vlastný internetový portál www.pluska.sk. Práve vďaka takému širokému portfóliu patrí medzi najvýznamnejších lídrov na slovenskom mediálnom trhu. V polovici decembra 2012 spoločnosť spustila integrovaný newsroom, kde sa prepojili jednotlivé oddelenia vyrábajúce denník Plus Jeden deň s redakciou portálu Pluska.sk. Spoločnosť 7 Plus tak investovala do najmodernejšej techniky a zároveň nasadila nový redakčný systém Woodwing. Touto akvizíciou spoločnosť potvrdzuje ďalšie investície v oblasti digitálu.

Copyright © TASR 2013

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

"Pan premiér neměl dobrý den. Bylo toho na něj, na chudinku, trochu moc. až se z toho vyspinká, tak to bude zase dobré. Pochopí, že kdyby TOP 09 přenášela problémy z komunální úrovně do vlády, tak bychom se s ním jako s premiérem už dávno nebavili.“
Miroslav Kalousek

"Já se na něj nezlobím. Zcela jistě podlehl viróze. Jak je všeobecně známo, patří mezi dva politiky v České republice, kteří virózám podléhají vůbec nejčastěji. Protože ve zdravém stavu nepředpokládám, že by takový výrok mohl pronést."
Petr Nečas


„ Obzvlášť sa teším na kovaného liberála Ďura Drobu a na jeho najbližší prejav s dúhovou zástavou okolo pliec. Ale aj Ďuro Miškov či Martin Chren vedia celkom slušne zanôtiť na liberálnu strunu. Ostáva Dano Krajcer, ktorý síce nikdy až taký veľký liberál nebol, ale ten zas zohrá dôležitú rolu pri najbližšej voľbe predsedu. Ozaj, dúfam, že keď sa už teraz voláte NoVaDo, že tú zátvorku škrtnete. Alebo ešte lepšie, keď zátvorku necháte a škrtnete len Lipšic a potom sa budete volať „Nová Väčšina – Dohoda (Daniel)“, v skratke „NoVaDoDa“. Otvorí to priestor aj pre iné egá.“
Richard Sulík


„Pán doktor Paluda, mal by som na Vás otázku, ale keďže poznám niekoľkých podpredsedov európskych krajín a sú to osobnosti, tak na Vás otázku nemám."
Igor Burger, trestný sudca a člen Súdnej rady

30. 5. 2013

" Ohrozujú súdy slobodu médií?“

" Ohrozujú súdy slobodu médií?“Dovoľujeme si Vás pozvať na diskusiu na tému „Ohrozujú súdy slobodu médií?“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 30. mája 2013 o 18.00 v OPEN Gallery na Baštovej 5. Cieľom podujatia je otvoriť debatu o tom, ako žaloby podané na novinárov ovplyvňujú slobodu médií.
Diskutujúci:

Jana Dubovcová – verejná ochrankyňa práv
Tomáš Kamenec – právnik
Tom Nicholson – investigatívny novinár

Snažíme sa osloviť rôzne názorové prúdy, ďalší hostia ešte pribudnú.

Diskusiu bude moderovať Zuzana Wienk, riaditeľka Aliancie Fair-play. Vstup je voľný.

Večer organizujeme v spolupráci s Veľvyslanectvom Kanady na Slovensku a Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

Aliancia Fair-play

Radí Penta, či ?

Radí Penta, či ?


 

29. 5. 2013

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

 


 

Taliansky fotograf Fabio Polenghi zabitý počas reportáže o tvrdých zásahoch thajskej armády voči protivládnym demonštrantom v hlavnom meste Bangkok pred troma rokmi bol zastrelený vysokorýchlostným nábojom, aké prideľujú vojakom. K takému záveru dnes dospel thajský súd v metropole Bangkok, informovala tlačová agentúra AP.
Podľa sudcu vyšetrovanie smrti 48-ročného Polenghiho takisto ukázalo, že smrtiaci výstrel prišiel v smere od vojakov mobilizovaných za účelom potlačiť demonštráciu.
Súd však armádu priamo neobvinil zo zabitia fotografa.
Polenghiho zastrelili, keď sa pokúšal urobiť fotografie z útoku armády na tábor demonštrantov nazývaných červené košele. Počas niekoľkých týždňov násilia v Bangkoku v roku 2010 zahynulo najmenej 91 ľudí.
Organizácie na ochranu ľudských práv opakovane vyzývajú vládu, aby postavila armádu pred zodpovednosť za jej účasť na násilí.

Copyright © TASR 2013

Nové Hospodárske noviny začali kačicou

Nové Hospodárske noviny
začali kačicouInformácia dnešného vydania denníka Hospodárske noviny, podľa ktorej predseda vlády SR Robert Fico informoval vedenie strany SMER - sociálna demokracia o rozhodnutí kandidovať na funkciu prezidenta slovenskej republiky nie je pravdivá v celom svojom rozsahu. Vedenie strany o tejto téme nikdy nerokovalo a premiér a predseda strany SMER - sociálna demokracia Robert Fico ani nikdy neinformoval vedenie o svojej ambícii kandidovať na prezidenta SR.
Pravda je, že v strane SMER - sociálna demokracia aktuálne neprebieha diskusia na uvedenú tému a tak, ako bolo opakovane verejne prezentované, táto diskusia bude na programe na jeseň tohto roku a jej výsledok bude pravdepodobne verejne prezentovaný na každoročnom sneme strany v decembri.
O nepravdivosti a neprofesionalite tohto príspevku svedčí aj to, že jej autorka sa s otázkou, či žiadosťou o potvrdenie tejto informácie neobrátila ani na tlačový odbor Úradu vlády SR, ani na tlačové oddelenie strany SMER - sociálna demokracia.

Monika Počátková ,hovorkyňa strany SMER – sociálna demokracia

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

 


 

Hospodárske noviny (HN) sa od dnešného dňa výrazne menia, pribudlo väčšie množstvo publicistiky a spravodajstvo bude v novom modeli klásť vyšší dôraz na komplexnosť spracovania tém. "Zmeny v HN, nielen grafické, ale predovšetkým obsahové, pripravujeme už rok a pol," uviedol pre TASR šéfredaktor novín a zároveň zástupca generálneho riaditeľa vydavateľstva Ecopress Peter Vavro.
"V prvom rade nám ide o to, aby sme odpovedali na to, čo sa deje na trhu. Menia sa návyky ľudí, aj správanie klientov, či už predplatiteľov, alebo obchodných partnerov. My sa snažíme nájsť odpoveď ešte stále cez print," charakterizuje dôvody, ktoré vydavateľstvo viedli k zmenám.
"Chceme jasne odlíšiť spravodajstvo a publicistiku, dať akcent na ekonomické spravodajstvo. A leitmotívom je hľadanie pridanej hodnoty. Mnohé správy vidíte v prvom momente v tlačovej agentúre, na webe, prípadne tieto informácie pomerne rýchlo prináša rádio a televízia. Nám ide o to, aby aj noviny na druhý deň stále mali čitateľovi čo povedať," dodáva.
Zatiaľ, čo web sa bude orientovať na rýchle a aktuálne informácie, print by podľa neho mal prinášať pridanú hodnotu tak v prípade komplexnosti spracovania spravodajských tém, ako aj v publicistike.
"Nie je to len informácia, že sa niečo stalo, ale snažíme sa v rámci redizajnu aj v spravodajstve priniesť odpoveď na to, s čím všetkým to súvisí. Ako sa dá dorozprávať príbeh, aké by to mohlo mať ďalšie konotácie, aký to má background a ďalšie súvislosti. Prostredníctvom článkov, rozhovorov, komentárov a analýz," vysvetľuje Vavro.
"Grafika je v tomto prípade podporou inovácií obsahu. Nemá zatieniť obsah, má ho podporiť. Na základe testingu, ktorý sme robili medzi pravidelnými a príležitostnými čitateľmi je zmena čitateľná. Ľudia nám nepovedali, že ich zneisťuje, ale naopak, že jej celkom rozumejú a chápu, že chceme získať aj nových čitateľov," dodáva.

Copyright © TASR 2013

Hore - dole

Hore - dole


 


Nový sitcom Petra Marcina Hlavne, že sa máme radi...mal minulý týždeň podiel 4,9 %. Včera bol podiel vyšší 5,2 % a sledovalo ho o 9 tisíc divákov viac- 113 tisíc divákov starších ako 12 rokov .

Zábavná relácia Nikto nie je dokonalý včera stratila divákov, presne 25 tisíc. Reláciu sledovalo 247 tisíc divákov starších ako 12 rokov s podielom iba 11,60%.

28. 5. 2013

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Iránska štátna televízia včera nečakane zrušila vysielanie predvolebného spotu jedného z reformných kandidátov v blížiacich sa prezidentských voľbách, pričom sa odvolala na technické problémy.
Mohammad Rezá Áref je jedným z troch proreformných politikov, ktorých kandidatúru schválila Rada strážcov. Zvyšní piati sú zástancami tvrdej, konzervatívnej línie. Mnoho charizmatických lídrov - napríklad aj bývalého prezidenta, centristu Akbara Hášimího Rafsandžáního - Rada strážcov ako kandidátov na úrad prezidenta ani neschválila.
Podľa svedkov televízny kanál Džám-e Džam, ktorý vysiela v perzštine pre Iráncov žijúcich v zahraničí a podporuje ho vláda v Teheráne, ukončil Árefov príhovor po 15 minútach: krátko po tom, ako hovoril o tom, ako by využil Rafsandžáního skúsenosti, keby sa stal prezidentom. Údajne sa tak stalo kvôli technickým problémom.
Árefov hovorca vyhlásil, že kandidát na úrad prezidenta bude žiadať objasnenie celej záležitosti a opätovné zaradenie tohto príspevku do vysielania. Vedenie kanálu Džám-e Džam na incident zatiaľ oficiálne nereagovalo.
Mohammad Rezá Áref bol kedysi viceprezidentom reformného prezidenta Mohammada Chatámího a je jedným z mála umiernených reformných politikov, na ktorých nedoľahli represie po minulých prezidentských voľbách.
Záujem kandidovať v iránskych prezidentských voľbách, vypísaných na 14. júna, malo pôvodne 686 kandidátov. Rada strážcov, v ktorej zasadá 12 vysokopostavených duchovných a právnikov s cieľom dozerať na súlad verejného života s pravidlami šiitského islamu, zoznam dôsledne zrevidovala tak, že v ňom zostalo napokon osem mien.
V čase od 25. mája do 12. júna má každý z ôsmich kandidátov právo využiť na kampaň iránsky štátny rozhlas a televíziu (IRIB). Celkovo má každý kandidát k dispozícii 405 minút vysielania v televízii a 285 minút v rozhlase. Obe médiá pripravujú ešte vlastné programy venované kampani a predvolebné diskusie. Okrem toho sa majú uskutočniť tri veľké naživo vysielané spoločné debaty za účasti všetkých ôsmich kandidátov. Doteraz sa predvolebné debaty v Iráne konali len vo formáte "duelov".

Copyright © TASR 2013

Art Film Fest News

Art Film Fest News
Výnimočný herec, nezabudnuteľný komik, vnímavý spisovateľ a človek s veľkým srdcom. Tak si na Júliusa Satinského spomínajú jeho rodina, kolegovia a priatelia. Blížiaci sa Art Film Fest, ktorý sa uskutoční od 21. do 26. júna v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne, si pri príležitosti 10. výročia od hercovho úmrtia pripomenie jeho majstrovstvo špeciálnou sekciou Július Satinský výberom Milana Lasicu. Vyše štyri desaťročia tvorili títo umelci neodmysliteľnú dvojicu, ktorá vytvorila relácie aj filmy, dnes už patriace do zlatého fondu.
„Dovolím si predpovedať, že táto sekcia bude diváckou lahôdkou,“ povedal riaditeľ Art Film Festu Peter Nágel.
Z bohatého štyridsaťročného pôsobenia Júliusa Satinského na filmovom plátne vybral Milan Lasica do sekcie sedem snímok - hraných aj dokumentárnych.
„Július Satinský a film, to je zvláštna kapitola našej dlhoročnej spolupráce,” okomentoval prezident Art Film Festu Lasica.
Festivaloví návštevníci si budú môcť pripomenúť Satinského ako svojrázneho a vtipného otca Alberta z českej komédii storočia, S tebou mě baví svět režisérky Marie Poledňákovej, s ktorou vyrastali celé generácie detí.
Lasica a Satinský ako návštevníci z vesmíru zas dorazia na festivalové plátna v kultovej snímke Oldřicha Lipského Srdečný pozdrav ze zeměkoule, v ktorej mimozemšťania, zvaní A a B, vyzerajúci ako normálni ľudia, prídu urobiť prieskum pozemského života.
„V osemdesiatom prvom som dostal telegram od Oldřicha Lipského, či by som nechcel hrať mimozemšťana. Okamžite som odpovedal, že áno, lebo ako mimozemšťan sa už dlho cítim. Lipský nám dal nielen hereckú, ale aj spoluautorskú voľnosť, a tá spolupráca bola príjemná a zábavná,“ zaspomínal si Lasica.
Festival si pripomenie výnimočného herca a komika aj dokumentárnym filmom zakladateľa Art Film Festu, viceprezidenta festivalu a riaditeľa Hercovej misie a Zlatej kamery Petra Hledíka, Podivuhodný svet Júliusa Satinského. Vo filme vystupuje aj o rok mladší brat Júliusa Satinského Vojtech. „Julo mi volal každé ráno o deviatej, každučký deň. Vždy sme si povedali, kto má aké problémy. Stále som mu hovoril: Keď som sa z toho dostal ja, tak určite sa aj ty z toho dostaneš. Neexistuje, že nie. Nemusíš mať obavy. Lenže darmo...“ hovorí v dokumente Vojtech Satinský.
O živote, tvorbe i vzťahoch vypovie aj ďalší dokument Momentálně jsem mrtvý slovenskej režisérky žijúcej a pracujúcej v Prahe, Kamily Vondrovej. Nakrútila ho už po smrti Satinského, v roku 2006 pre cyklus Českej televízie Příběhy slavných. Na populárneho divadelného a filmového herca, ale i spisovateľa, autora dramatických textov či fejtónov, spomínajú Milan Lasica, Marie Poledňáková, Magda Vášáryová, Václav Postránecký a ďalší.
Priateľstvo aj spoluprácu azda najlepšie vystihol Milan Lasica v rozlúčkovej reči, v ktorej povedal: „Julo, stojím tu na mieste, kde sme začínali ako klauni. Ako klaun som sa dočkal najsmutnejšej úlohy vo svojom živote – rozlúčiť sa s tebou. S tebou odchádza aj kus zo mňa. Zostal som tu sám, akýsi neúplný. Stále čakám, že zazvoní mobil a z neho sa ozve to tvoje povestné: momentálne som mŕtvy, zavolajte neskôr...“

Kozolka podá trestné oznámenie a žaloby

Kozolka podá trestné oznámenie a žaloby

 


 Reakciou prokurátora Generálnej prokuratúry (GP) SR Jaroslava Kozolku na medializované články o jeho pôsobení v komunistickej kontrarozviedke je trestné oznámenie a žaloby na súd. Informoval o tom prostredníctvom hovorkyne GP SR Jany Tökölyovej.
"Vzhľadom na neustále medializované polopravdy a lži prinášané dennodenne denníkom Sme na moju osobu, som sa rozhodol podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre trestný čin ohovárania. Súčasne som kontaktoval advokáta za účelom spracovania občianskoprávnych žalôb, nakoľko boli porušené práva mojich príbuzných na ochranu osobnosti vydavateľom denníka Sme," napísal Kozolka.
Dodal, že bude kontaktovať Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) "za účelom zistenia možnosti opätovného preverenia skutočností uvádzaných v mojom bezpečnostnom dotazníku" a je ochotný opätovne absolvovať takzvaný detektor lži.
O tom, že Kozolka spolupracoval s komunistickou kontrarozviedkou, informoval spomínaný denník. Odvolával sa pritom na archívny spis, ktorý mu sprístupnil Ústav pre štúdium totalitných režimov v Prahe. Zo spisu podľa denníka vyplýva, že udával vtedajších kolegov – vojakov. Kozolka sa údajne stal agentom kontrarozviedky v januári 1989.

TÚ SR NEWS

TÚ SR NEWS

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) v minulom roku vyriešil 329 podaní na rušený alebo nekvalitný príjem alebo žiadostí o meranie. Z uvedeného počtu bolo 44 prípadov rušenia televízie a 11 prípadov rušenia príjmu rozhlasu. Ďalších 64 rušení sa týkalo mobilnej telefónnej služby, 32 rušení pevnej pohyblivej služby, napr. taxislužieb a bezpečnostných služieb, 12 prípadov rušenia amatérskej služby atď. Špecialisti TÚ SR riešili aj rôzne zaujímavé prípady rušenia. TÚ SR uložil prevádzkovateľom zariadení, ktoré spôsobovali rušenie, urobiť účinné ochranné opatrenia.
Špecialisti TÚ SR vyriešili niekoľko zaujímavých prípadov rušenia, napr. rušenie rozhlasu, ktoré vzniklo poruchou rozhlasového vysielača. V inom prípade bolo rušenie spôsobené kmitajúcim predzosilňovačom v anténe. V Žiari nad Hronom starší rádioprijímač spôsoboval rušenie rádioamatérskych frekvencií vyžarovaním frekvenčne nestabilného signálu. V Myjave nabíjačka akumulátorov spôsobovala z dôvodu poruchy rušenie amatérskej služby neprípustným vyžarovaním. V Starej Turej bolo rušenie spôsobené vyžarovaním plazmového TV prijímača. Ďalšie zaujímavé prípady rušenia boli spojené s neprípustným širokopásmovým vyžarovaním elektroniky modernizovaných výťahových zariadení.
Podľa zákona o elektronických komunikáciách ak dôjde k škodlivému rušeniu alebo k rušeniu, ktoré bráni prevádzke zariadenia v súlade s jeho určením, telekomunikačný operátor alebo užívateľ zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie, je povinný bezodkladne urobiť účinné ochranné opatrenia alebo ukončiť prevádzkovanie zariadenia. Ak to nie je možné alebo ak je hospodárnejšie, alebo účelnejšie urobiť ochranné opatrenia na rušenom zariadení, urobí ich telekomunikačný operátor. Náklady na odstránenie rušenia uhrádza ten, koho zariadenie spôsobuje rušenie.

Hospodárske noviny prechádzajú výraznou zmenou obsahovej štruktúry

Hospodárske noviny prechádzajú výraznou
zmenou obsahovej štruktúryHospodárske noviny (HN) prechádzajú od 29. mája výrazným redizajnom obsahovej štruktúry, ktorý bude podporený zmenami v grafike. Vydavateľstvo tak reaguje na vývoj na mediálnom trhu, kde printovým médiám stále viac konkuruje internet, ale aj na trhu inzerentov. Zatiaľ čo printové vydanie novín chce zvýšiť dôraz na komplexnosť spravodajstva a rozšíriť priestor na pridanú hodnotu v podobe publicistiky, úlohou webu bude produkovať rýchle a aktuálne informácie.

"Pre nás je prvoradá inovácia obsahu a obsahovej štruktúry HN a grafika ju podporuje. Hovoríme o tom, že spravodajské strany chceme stavať na pár kľúčových informáciách a nie na záľahe malých autorských článkov, ktoré do značnej miery kopírujú spravodajstvo z predchádzajúceho dňa," charakterizoval budúci obsah HN šéfredaktor novín a zároveň zástupca generálneho riaditeľa vydavateľstva Ecopress Peter Vavro v exkluzívnom rozhovore pre TASR.


-Hospodárske noviny (HN)zmenili majiteľa a zároveň prichádzajú s redizajnom. Súvisia tieto dva fakty navzájom, alebo sú aktuálne zmeny súčasťou dlhodobejšej stratégie?-

Zmeny v HN, nielen grafické, ale predovšetkým obsahové, pripravujeme už rok a pol. Do konceptu redizajnu HN vstup nového majiteľa – Agrofert Holdingu Andreja Babiša nezasiahol - ani zatiaľ neavizoval, že by niečo, čo sa týka obsahu alebo štruktúry meniť chcel. Naopak, pán Babiš na prvom stretnutí so zamestnancami garantoval nezávislosť obsahu s tým, že jeho budú v prvom rade zaujímať hospodárske výsledky vydavateľstva. A to je to, na čo sa bude sústreďovať v najbližších dňoch a týždňoch.


-Nový Čas nedávno vylepšil grafiku, zmeny ale boli urobené decentne, presne ich vedelo identifikovať skôr oko novinára, ako bežného čitateľa. V HN asi chystáte výraznejšie zmeny...-

V prvom rade nám ide o to, aby sme odpovedali na to, čo sa deje na trhu. Menia sa návyky ľudí, aj správanie klientov, či už predplatiteľov alebo obchodných partnerov. My sa snažíme nájsť odpoveď ešte stále cez print. Chceme jasne odlíšiť spravodajstvo a publicistiku, dať akcent na ekonomické spravodajstvo. A leitmotívom je hľadanie pridanej hodnoty. Mnohé správy vidíte v prvom momente v tlačovej agentúre, na webe, prípadne tieto informácie pomerne rýchlo prináša rádio a televízia. Nám ide o to, aby aj noviny na druhý deň stále mali čitateľovi čo povedať. Nie je to len informácia, že sa niečo stalo, ale snažíme sa v rámci redizajnu aj v spravodajstve priniesť odpoveď na to, s čím všetkým to súvisí. Ako sa dá dorozprávať príbeh, aké by to mohlo mať ďalšie konotácie, aký to má background a ďalšie súvislosti. Prostredníctvom článkov, rozhovorov, komentárov a analýz.


-To je možno aj všeobecná odpoveď na otázku, čím by sa papierové noviny mali líšiť od portálu. Akých čitateľov chcete osloviť?-

HN nemajú dôvod bojovať s niektorými denníkmi, napríklad Novým Časom, o čitateľa. Rovnako print dnes nemôže mať dlhodobú vydavateľskú ambíciu bojovať ohľadom aktuálnosti informácií s webom alebo inými kanálmi, ktoré dokážu sprostredkovať aktuálne informácie v ten deň, kedy sa stali. My chceme bojovať o našu cieľovú skupinu: malých a stredných podnikateľov, živnostníkov, manažérov, či už na strednej alebo vyššej úrovni. Chceme bojovať o mladých ľudí, ktorí chcú niečo robiť so svojou budúcnosťou a kariérou. Preto staviame nie len na prvoplánovej informácii, ale na informáciách v súvislostiach. Na tom, ako sa dnes vyvíjajú trendy v ekonomike, obchodnom prostredí, v zahraničí. Aby napríklad firmy vedeli, čo sa okolo nich deje a na čo sa môžu pripraviť. Aj preto sú noviny rozlíšené na sekcie HN a HN Plus. Práve v druhej sekcii HN Plus vytvárame a rozširujeme priestor na rozhovory, analýzy z externého a interného prostredia, profily, rebríčky, prieskumy a komentáre.


-Akú úlohu v tejto zmene bude hrať grafika?-

Pre nás je prvoradá inovácia obsahu a obsahovej štruktúry HN a grafika ju podporuje. Hovoríme o tom, že spravodajské strany chceme stavať na pár kľúčových informáciách a nie na záľahe malých autorských článkov, ktoré do značnej miery kopírujú spravodajstvo z predchádzajúceho dňa. Aj grafika, fotografie, infoboxy, doplňujúce žánre, ako články v článku a ankety, majú byť pomôckou, ako kľúčovú informáciu vystavať komplexne. Nemôžete každý deň zaplniť spravodajstvo desiatkami nových exkluzívnych správ. Ale to, čo máte robiť, a to sú informácie ekonomického rázu, respektíve sprevádzané ekonomickým podtextom, tých je pár a máme dosť času ich vyšperkovať a pracovať s nimi. Grafika je v tomto prípade podporou inovácií obsahu. Nemá zatieniť obsah, má ho podporiť. Na základe testingu, ktorý sme robili medzi pravidelnými a príležitostnými čitateľmi, je zmena čitateľná. Ľudia nám nepovedali, že ich zneisťuje, ale naopak, že jej celkom rozumejú a chápu, že chceme získať aj nových čitateľov.


-Formát HN ostane ten istý? Nechystáte sa prejsť na plnofarebné noviny?-

Formát ostane zachovaný, musíme rešpektovať zmluvu s tlačiarňou. Tá nám neumožňuje vydávať HN plnofarebne. Aj keď nepopieram, že aj o týchto zmenách sme uvažovali a bol to jeden z variantov ďalšieho vývoja. Ostane zachovaná polovica farebných strán v HN, polovica v čiernobielom vyjadrení. Napriek tomu jednu novinku chystáme: prvé tri dni redizajnu budú HN stáť mimoriadne 20 centov.


-Spravodajstvo HN má vysokú kvalitu, ale napríklad neekonomické témy majú malý rozsah. Chcete ísť týmto smerom ďalej a ešte viac posilniť ekonomickú dimenziu spravodajstva?-

Áno. Snažíme sa to upratať tak, že v prvej sekcii bude mať stabilný priestor Téma HN, ktorá sa rozšíri na dve strany. Aby sme len nehovorili o tom, že chceme robiť niečo vo väčšom, ale si to aj systematicky nastavili. Aby udalosť dňa pre HN bola podaná so všetkými súvislosťami. Potom nasleduje domáce spravodajstvo z ekonomiky, firiem, financií a politiky, ak tomu tak chceme hovoriť. To je aj justícia, školstvo, zdravotníctvo a podobne. Potom nasledujú zahraničné udalosti z ekonomiky, firiem, financií a politiky. Aby bol domov aj zahraničie jasne štruktúrovaný a odlíšený.


-Počul som dosť veľa polemík o tom, či má z hľadiska čitateľa väčší význam presné rozškatuľkovanie obsahu novín, alebo viac ocení, ak sú niektoré strany zmiešané. Teda napríklad zložené čiastočne z domácich, čiastočne zahraničných správ. V čom vidíte silné stránky vášho prístupu?-

Výhoda je v tom, že štruktúra je prehľadná. Aby ľudia vedeli, že toto je spravodajstvo z domova a toto zo zahraničia. Pri testingu to ľudia okamžite odčítali. Vedeli, aké noviny držia v rukách, vedeli, aký zámer sledujeme. Aby si každý vybral, čo ho zaujíma. Aby to nebolo preplietané a mixované. Naozaj nie som za to, aby sme mixovali domov a zahraničie, aby sme mixovali udalosti z firiem a financií na začiatku druhej sekcie a podobne ladené udalosti na zahraničnej strane v prvej sekcii. Ide nám najmä o to, aby boli veci usporiadané, prehľadné, aby bolo jasné, čo kam patrí. Ale treba povedať, že nevylučujem, že Téma HN môže byť ad hoc aj politická. Nevylučujem, že spravodajstvo z politiky, ktoré je teraz na zadnejších stranách prvej sekcie, môže byť pri príležitosti či už parlamentných volieb, zmeny vlády alebo akýchkoľvek väčších zmien vo verejnom živote na prvých stranách. My sa nezaväzujeme k stereotypu. Naopak, zaväzujeme sa k tomu, že si každý deň musíme vybrať priority na základe ponuky a našej profilácie. Následne to usporiadať v novinách. Ak sa stane to, že neekonomické správy budú mať váhu, dostanú sa do popredia. Ale ak sa raz profilujeme ako ekonomický titul, je prirodzené, že ponuka korešponduje s tým, čo o sebe hovoríme. Pretože sme, nielen jediný (ekonomický denník, pozn. TASR), ale aj najčítanejší ekonomický titul na Slovensku.


-Považujete štruktúrovanosť obsahu za službu čitateľovi, povedzme, aby si mohol jednoducho a rýchlo vyhľadať obsah, ktorý potrebuje?-

Áno, je to služba čitateľovi, predplatiteľovi, ľuďom, ktorí cielene hľadajú ekonomické informácie. Snažíme sa byť user–friendly. Aby sa dokázali bez problémov orientovať, ak ich niečo zaujíma, aby to vedeli bez problémov odčítať. Ak sú veci, ktoré sú pre HN dlhodobo menej podstatné, aby síce v novinách boli, ale na menšom priestore. V rámci webového čítania nechať zachované aj tie veci, ktoré sú všeobecne dostupné a neekonomické, ale v rámci kratších hedlajnových správ.


-Ako budete riešiť rozšírenie publicistiky?-

V prvom rade tak, že vzniká normálna sekcia HN Plus, ktorá bude naozaj sekciou. Doteraz sme mali sekciu Firmy a financie, ktoré končili na štvrtej strane druhej sekcie, nasledovali prílohy. Teraz to bude mať jasný názov, ktorý evokuje pridanú hodnotu. Na prvých dvoch stranách druhej sekcie budú každý deň variovať rubriky Rozhovor týždňa, Zaostrené na, kde sledujeme dianie v biznise cez pohľady ľudí alebo cez udalosti. Zďaleka nie iba pozitívne, ale aj kriticky s vlastným pohľadom. Bude tam každý týždeň bývať Moja firma, bude tam každý týždeň bývať či už rebríček HN alebo prieskum HN, ktorý získavame z vlastných zdrojov a na základe spolupráce s externými partnermi. A bude tam Analýza týždňa. Tieto rubriky budeme na prvých dvoch stranách HN plus variovať od pondelka do piatku. Takisto rozširujeme Názory a analýzy o jednu stranu, kde bude ťažisko aj na hodnotení zahraničných ekonomických udalostí. Či už prizmou Financial Times HN alebo projektov ako Project Syndicate, ktoré nám sprostredkúvajú články známych ľudí, či už z biznisu alebo Európskej únie (EÚ). Takisto cez stĺpčekárov Takto to vidím ja, ktoré je fokusované len na autorov z biznisu, podnikateľov a manažérov. Nasledovať bude praktická odborná príloha, tak ako je dnes Podnikanie, Investor alebo Poradca. Tá bude vždy v piatok striedaná voľnočasovou prílohou Víkend, ktorá takisto prechádza istým redizajnom, aj trochu iným prístupom k tvorbe obsahu. Zachovávame sledované burzové tabuľky a HN plus uzatvárame ľahším čítaním, s akcentom na Šport cez biznis pohľad.


-Ľahšie ekonomické správy, napríklad rebríčky najbohatších ľudí, rôzne príbehy a podobne budete zaraďovať aj v rámci klasických ekonomických strán?-

Rebríčky najvplyvnejších ľudí a firiem prezentujeme už dnes. Popekonomické témy majú svoje legitímne miesto v ekonomickom titule, patria k najvyhľadávanejším informáciám. Môžeme robiť každý deň ťažké segmentové analýzy, ale bez toho, aby sme sa venovali aj tomu, kto za firmami a javmi reálne stojí a ktorí ľudia sa v danej oblasti profilujú najvýraznejšie, bez toho to robiť nemôžeme. Dnes to prioritne sledujú Firmy a financie a budú v tom pokračovať. Zároveň naše rebríčky a prieskumy chceme orientovať na to, čo tých ľudí najviac trápi. Čím najviac žijú, tak oni, ako aj ich obchodní partneri a konkurencia. Čo sa odohráva a bude odohrávať na Slovensku, a rovnakom segmente aj v zahraničí.


-HN vychádzajú len v pracovných dňoch, na víkend vydávate prílohu. Dnes je ale pracovný čas vo firmách veľmi rôznorodý, často sa pracuje cez víkendy a, naopak, voľno majú v priebehu týždňa. Neuvažovali ste perspektívne rozšíriť vydávanie HN ešte o jedno číslo týždenne?-

Ak myslíte sobotňajšie vydanie, tak v tomto období určite nie. Bolo to v rovine úvah asi pred troma – štyrmi rokmi. Zastavili sme tento projekt, keď sme zistili, že sobota nie je reálne zobchodovateľná. Bolo to aj preto, že sme sa touto vydavateľskou stratégiou zaoberali v čase silnejúcej krízy. V tom čase sme nemali odozvu z vonkajšieho prostredia, najmä od potenciálnych obchodných klientov (inzerentov, pozn. TASR), že by budget, ktorí rozdeľovali medzi ostatné printy v sobotu, vedeli doplniť o takú čiastku, ktorá by umožnila vydať HN a nejsť do straty. Boli to teda ekonomické dôvody.


-Dôležitou súčasťou vydávania novín je aj spolupráca medzi printom a webom. Chystáte aj v tejto oblasti nejaké zmeny?-

Ruka v ruke s redizajnom HN sme pripravili aj nové pravidlá tvorby obsahu. Je jasne odlíšené, čo robí web webom a čo robí print printom. Zjednodušene povedané, web má byť postavený na aktuálnych informáciách, na ktorých participujú redaktori HN. Zároveň, print má byť postavený na súvislostiach. Redaktori pošlú na web informáciu z aktuálnej alebo oficiálnej udalosti. V priebehu dňa ďalej pracujú na tom, aby článok doplnili o ďalšie vlastné zistenia a informácie. Print si ho môže dovoliť v tejto podobe na druhý deň publikovať. Čo sa týka samotného webu, v tejto chvíli neplánujeme rozširovanie redakcie. Ja som nikdy neveril na samostatných webových editorov na jednotlivých oddeleniach. Prax mi potvrdzuje, že web nenapĺňa biznis očakávania spred, povedzme, piatich rokov, keď sa naznačovalo, že tam budú obrovské peniaze. Ani dnes to zďaľeka nie sú príjmy, ktoré umožnia etablovaným vydavateľstvám rezignovať na print a v očakávaniach zisku prejsť na iné kľúčové platformy. Chceme to však systematicky riešiť v horizonte nasledujúcich mesiacov - a to na takom modeli, že na začiatku bude vždy obsah, ktorý vytvára redakcia HN. A s týmto obsahom, podľa špecifík, žánrov, zamerania a kategorizácie bude pracovať print, web a ďalšie digitálne nosiče.Copyright © TASR 2013

Ministerstvo obrany SR ku kauze údajného tunelovania VSS

Ministerstvo obrany SR ku kauze
 
údajného tunelovania VSS 


  Vzhľadom na to, že po prepuknutí kauzy údajného tunelovania VSS sa média aj niektorí poslanci, predbiehali vo vyhláseniach smerom k ministrovi obrany, aby v predmetnej veci konal a zabezpečil jej vyšetrenie, považujeme za potrebné uviesť nasledovné stanovisko. Minister obrany Martin Glváč po doručení materiálu od osobitného kontrolného výboru v pondelok 20. mája 2013, okamžite zriadil tím, ktorý osobne riadil v spolupráci s riaditeľom Odboru vnútornej bezpečnosti.
Zhromaždil a preskúmal vyše 2000 strán, ako aj ďalšie prípady, a tieto materiály sú pripravené pre orgány činné v trestnom konaní. Týmto sme objektovo identifikovali a zdokumentovali fiktívnu správu a vytvorili podmienky pre orgány činné v trestnom konaní, aby preverili jednotlivé tvrdenia, nielen na základe 43 strán, ktoré boli účelovo vytiahnuté zo systému, za účelom vytvorenia predmetnej slohovej práce. Toto je výsledok 5-dňovej nepretržitej práce pod vedením ministra obrany. To sú fakty, nie dojmy, názory, pocity osôb, ktoré spôsobili veľké majetkové škody a chvália sa svojimi schopnosťami diskreditovať iných.
Minister obrany taktiež prisľúbil absolútnu súčinnosť s Úradom špeciálnej prokuratúry SR a príslušnými výbormi NR SR, a v tomto duchu aj konal a stále koná.
V momente, keď sa na základe vyšetrovania preukázali, že predložená správa nie je autentickým dokumentom a doterajšie vyhlásenia niektorých aktérov sú v rozpore s tým, čo bolo uvedené v oficiálnych interných dokumentoch, nastala ďalšia fáza mediálneho bombardovania ministerstva obrany.
Odrazu jediný „ničiteľ“ a „skartovač“ dokumentov obviňuje za výdatnej podpory niektorých médií vyšetrovateľov a ministra obrany z ničenia dôkazov a dokumentov. Deje sa tak aj napriek niekoľkým výzvam smerom k médiám, aby sa snažili celú záležitosť korektne dovysvetľovať.
Ako z nevydareného humoristického časopisu potom vyznieva zverejnené vyhlásenie pána Mikulca, že materiál skartoval, aby nezmizli dôkazy. Aj preto sa môžeme opäť pýtať: „Pre koho a na aký účel bol takýto kompilát určený?“ To však zrejme médiá nezaujíma, a tak sa namiesto odpovede na túto zásadnú otázku od súčasných mediálnych „hviezd“, dočkáme skôr zverejnenia ich ďalších výkrikov a ničím nepodložených obvinení. Minister obrany určite nebude podliehať tomuto mediálnemu masírovaniu verejnej mienky, len preto, že sa celá „kauza“ nevyvíja podľa predstáv pána Galka, Mikulca, či niektorých médií. Svoju energiu bude venovať tomu, aby bola celá záležitosť riadne vyšetrená a daňoví poplatníci sa dozvedeli pravdu.TOP OF THE POPS

TOP OF THE POPS


1.Búrlivé víno – Markíza ; 2. Modré z neba – Markíza ; 3. NAJLEPŠIE POČASIE- TV JOJ ; 4. Televízne noviny – Markíza ; 5. NOVINY TV JOJ- TV JOJ ; 6. Počasie – Markíza ; 7. Superstar - živý vstup – Markíza ; 8. Keno 10 – Markíza ; 9. Superstar – Markíza ; 10. KRIM- TV JOJ ; 11. Krajina záchranárov- TV JOJ ; 12. Riskuj s Wau- TV JOJ ; 13. Panelák- TV JOJ

27. 5. 2013

Art Film Fest News

Art Film Fest News


Blížiaci sa Art Film Fest, ktorý sa uskutoční od 21. do 26. júna v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne, uvedie vo svojom programe špeciálnu sekciu IN Film oslavuje 20 rokov.
Pod krídlami produkčnej spoločnosti IN Film, ktorú v roku 1993 založil producent Rudolf Biermann, vznikli za dve desaťročia existencie umelecké a kritikou uznávané slovenské a české filmy, ktoré zožali úspechy na medzinárodných festivaloch ako Toronto, Berlinale či Karlovy Vary, a aj mnohé populárne snímky s vysokou diváckou návštevnosťou.
Art Film Fest uvedie tucet z nich, diváci si ich budú môcť pozrieť na premietaniach pojazdného kinematografu v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne.
„Je mi veľkou cťou a som Art Film Festu vďačný, že mi dovolí spolu s divákmi, osláviť dve desaťročia práce - niekedy viac, niekedy menej úspešnej, ale vždy robenej s láskou a vášňou. Nie sú to všetky filmy, ktoré sme vytvorili, ale ako výber poslúžia tomu, o čo sa vždy snažíme – zabávať divákov a nútiť ich rozmýšľať o živote,“ povedal Biermann, ktorý je rád, že filmy z jeho dielne sa uvedú na Art Film Feste aj preto, že je rodákom z Trenčína. 
Vo výbere nebudú chýbať kultové snímky Martina Šulíka z 90. rokov Všetko čo mám rád a Záhrada či Krajinka.
V komornom poetickom príbehu Všetko, čo mám rád o mužovi v strednom veku, ktorý sa pokúša o zásadnú zmenu vo svojom nerozhodnom a letargickom živote, si diváci pripomenú skvelé herecké výkony Juraja Nvotu, Zdeny Studénkovej, Jiřího Menzla či kultového spisovateľa Rudolfa Slobodu. Film získal Cenu slovenskej filmovej kritiky za rok 1992 a hlavné ceny na festivaloch v Cottbuse a Angers.
Návštevníci si budú môcť opäť vychutnať aj Šulíkov film Záhrada, ktorý nepochybne patrí do zlatého fondu slovenskej kinematografie. Príbeh o tridsiatnikovi Jakubovi, na ktorého sa valí jeden problém za druhým a preto odchádza na pár dní do opusteného domu po starom otcovi, ktorý si ho podmaní svojím magickým čarom, získal päť Českých levov, Cenu FIPRESCI na festivale v Karlových Varoch a mnoho ďalších medzinárodných ocenení. Nezabudnuteľne sa v ňom predviedli Roman Luknár, Marián Labuda či Zuzana Šulajová.
Diváci sa môžu počas nočných premietaní tešiť aj na divácke kinohity zo susedného Česka.
Román pro ženy Filipa Renča prinesie na plátna Zuzanu Kanócz a Mareka Vašuta ako vtipnú a zvláštnu mileneckú dvojicu dvoch generácií. Film je adaptáciou úspešného románu Michala Viewegha, na ktorého námet vznikol aj Román pro muže režiséra Tomáša Bařinu, ktorý Art Film Fest tiež uvedie.
Najmä ženské festivalové publikum ocení film Perfect Days – I ženy mají své dny
úspešnej českej režisérky Alice Nellis, ktorá načrela do života atraktívnej, sebavedomej, ale osamelej štyridsiatničky, ktorá má takmer všetko, o čom snívala. Jedna vec jej však chýba, a preto sa so všetkou vervou pustí do plánu zvaného Dieťa.
Snímka Obsluhoval jsem anglického krále, ktorá patrí k vrcholom tvorby legendárneho režiséra Jiřího Menzla, zavedie divákov do príbehov Bohumila Hrabala. V životných osudoch malého českého čašníka sa tu zrkadlia nádeje, konflikty, drámy i prehry, ktorými prešli české dejiny v minulom storočí.

Slovak Food Festival- Media

Slovak Food Festival- Media

 


Na 4. ročníku Slovak Food Festivalu, ktorý sa konal počas posledného víkendu na Bratislavskom hrade, zvíťazil v súťaži médií nováčik medzi ženskými webmi, portál Dámskajazda.sk zo skupiny SITA.
Súťaž médií, ktorá je každoročne jedným z najväčších ťahákov podujatia, spočívala v príprave hlavného jedla a predjedla v stanovenom limite 45 minút. Povinnou surovinou bolo v tomto ročníku kura. Pre všetkých boli k dispozícii rovnaké suroviny, ktoré organizátor vopred neprezradil a súťažiaci sa ich dozvedeli až na pódiu. Každý tím si mohol priniesť jednu vlastnú ingredienciu. Trojčlenná porota pracovala v zložení: šéfkuchár Vojto Arzt, finalistka šou Master Chef Michaela Králiková, a poslednou bola pre posilnenie objektívnosti porotkyňa z publika.
Víťazstvo si odniesol tím portálu Dámskajazda.sk. Ako predjedlo pripravil teplý šalát zo šampiňónov a jablka s valeriánkou poľnou a hermelínovým prelivom, hlavným jedlom bola kuracia rolka plnená grilovanou paprikou a bylinkovým fášom, bazalkové pyré, doplnené netradičným chrumkavým rukolovým šalátom a opečenou jarnou cibuľkou. Na druhom mieste sa umiestnil časopis Dobré jedlo, na treťom mieste v súťaži sa umiestnili redaktorky TASR.
Za farby Dámskajazda.sk súťažili Sandra Bombošová - šéfredaktorka portálu Dámskajazda.sk, Adriana Polakovičová - riaditeľka marketingu SITA, Petra Nemcová - riaditeľka obchodu monitoringu médií SITA, Eva Melichová - marketingový špecialista, Táňa Kubová - asistentka generálneho riaditeľa.
„Pred súťažou sme sa stretli na niekoľkohodinový tréning, kde sme testovali rôzne kombinácie chutí, jedál, predjedál a šalátov. Snažili sme sa odhadnúť, aké suroviny nám partneri Slovak Food Festivalu pripravia. Šéfkuchár Vojto Artz po vyhlásení výsledkov súťaže zdôraznil, že tím Dámskej Jazdy zvíťazil aj preto, že použil náročné postupy, ktoré by za 45 minút mal problém zvládnuť aj skúsený šéfkuchár. Ocenil tiež prezentáciu jedla, zohľadnenie trendov v gastronómii, doplnenie o redukovanú omáčku a výslednú vyváženú kombináciu chutí,“ dodáva Sandra Bombošová.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

 
 Sýrski povstalci zabili známu reportérku sýrskej televízie al-Ichbaríja, ktorá nakrúcala materiály o bojoch neďaleko hraníc s Libanonom.
Ako dnes uviedlo sýrske ministerstvo informácií, k útoku na Jaru Abbásovú došlo v blízkosti vojenskej leteckej základne Dabáa v stredosýrskej provincii Homs.
Panarabská televízia Majadín uviedla, že reportérku spolu s kameramanom a šoférom prepadli príslušníci ozbrojenej skupiny, keď sa vracali z mesta Kusajr do Damasku.
Kusajr je strategicky dôležitým mestom v blízkosti hraníc Sýrie s Libanonom a v posledných dňoch sa tam odohrávajú urputné boje medzi povstalcami a vládnymi jednotkami podporovanými príslušníkmi libanonského šiitského hnutia Hizballáh. Povstalci mesto kontrolovali takmer rok.
Ichbaríja je súkromná spravodajská televízia, ktorá je lojálna režimu prezidenta Bašára Asada. Vlani v júni bolo sídlo terčom vpádu skupiny povstalcov, pričom zahynulo sedem novinárov.
Ako pripomína agentúra Sinchua, únosy a vraždy provládnych novinárov sú počas občianskej vojny pomerne časté. Podľa miestnych štatistík za 26 mesiacov konfliktu bolo v Sýrii zabitých viac ako 150 novinárov.
Priebeh nepokojov v Sýrii je takmer nemožné objektívne sledovať pre neprítomnosť nezávislých zahraničných novinárov, ktorým Sýria odoprela vstup do krajiny. Niektorým novinárom nedávno dovolili prísť v sprievode vládnych predstaviteľov. Mnohí pricestovali nelegálne, aby sa dostali do centra revolty.


Vietnamská polícia zatkla jedného z najznámejších blogerov v krajine. Ide o reakciu komunistického režimu za zverejnenie kritiky na adresu vietnamskej vlády.
Zatknutie 49-ročného Truong Duy Nhata je najnovším prípadom vládnej kampane proti disentu, pripomína agentúra AP.
Vietnamský denník Tuoi Tre dnes informoval, že polícia zatkla Nhata v jeho dome v meste Danang v strednej časti Vietnamu v nedeľu a eskortovala ho do Hanoja na ďalšie vypočúvanie. Je obvinený zo zneužívania demokratických slobôd, za čo mu hrozí trest väzenia v trvaní sedem rokov.
Nhat pracoval ako reportér štátom kontrolovaného denníka. Pred viac ako dvoma rokmi túto prácu zanechal, aby sa mohol sústrediť len na svoj blog. Jeho príspevky boli veľmi časti kritické k vláde, v jednom z nich dokonca vyzval premiéra a predsedu ústredného výboru komunistickej strany, ktorá je vládnucou silou vo Vietname, aby odstúpili z funkcií.

 

Copyright © TASR 2013

 

Americká herečka Mariska Hargitay sa objaví aj v pripravovanej 15. sezóne kriminálneho seriálu Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka (1999), v ktorom od jeho prvej série stvárňuje detektívku Oliviu Benson. Štyridsaťdeväťročná rodáčka z Los Angeles o tom informovala na svojom Twitter konte. Finančná stránka jej nového kontraktu zatiaľ nie je uzatvorená, počas 14. sezóny však zarábala 500-tisíc dolárov za epizódu. Pätnásta séria by mala mať v USA premiéru na jeseň.
Korene Hargitay siahajú do Maďarska, odkiaľ pochádzal jej otec Mickey Hargitay. Ten sa oženil so sexsymbolom päťdesiatych rokov - herečkou Jayne Mansfield, známou napríklad zo snímky Dajte im za mňa pusu (1957). Mariska Hargitay v roku 1982 získala titul Miss Beverly Hills USA. V roku 2004 sa vydala za kolegu zo seriálu, herca a scenáristu Petra Hermanna, ktorému o dva roky neskôr porodila syna Augusta Miklósa Fridricha Hermanna. V roku 2011 si potom adoptovali ďalšie dve deti - dcéru Amayu Josephine a syna Andrewa Nicolasa Hargitaya Hermanna. Za svoj výkon v spomínanom seriáli získala Zlatý glóbus aj Emmy.

©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

 

TÚ SR NEWS

TÚ SR NEWS

Ing. Vladimír Kešjar plánuje od začiatku svojho šesťročného funkčného obdobia zúročiť svoje dlhoročné manažérske skúsenosti z oblasti elektronických komunikácií.
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 22. mája 2013 prerokovala a schválila návrh na vymenovanie Vladimíra Kešjara do funkcie podpredsedu TÚ SR. Funkčné obdobie nového podpredsedu TÚ SR sa začalo 24. 5. 2013. Nový podpredseda TÚ SR absolvoval štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej (dnešná Slovenská technická univerzita v Bratislave). Pred nastúpením do funkcie podpredsedu TÚ SR pracoval od roku 2004 ako konateľ finančno-investičnej spoločnosti EUFINEX. V rokoch 2001 – 2004 bol generálnym riaditeľom poisťovne Amslico AIG Life a v rokoch 1993 – 2000 bol riaditeľom telekomunikačnej divízie v spoločnosti Siemens. V rokoch 2002 – 2004 a 2007 – 2008 bol členom predstavenstva Americkej obchodnej komory a v rokoch 2002 - 2003 pôsobil vo finančnej komisii Centra pre strategické a medzinárodné štúdie. Ďalej bol prezidentom Lions Club Bratislava Istropolis a je zakladateľom Nadácie na ochranu fauny a flóry Kremnických a Štiavnických vrchov. Do roku 1993 pôsobil najskôr na univerzite a neskôr v manažérskych pozíciách v Afrike, z toho dva roky v dcérskej spoločnosti Siemens. Aktívne ovláda angličtinu, nemčinu a ruštinu.
Historicky prvému podpredsedovi Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) Ing. Jurajovi Michňovi sa 23. 5. 2013 skončilo druhé po sebe idúce funkčné obdobie a podľa platného zákona o elektronických komunikáciách už nemohol byť ďalej podpredsedom TÚ SR.

Žitného podmienečne prepustili z výkonu trestu

Žitného podmienečne prepustili z
výkonu trestu
Exmoderátor Rasťo Žitný je na slobode. Rozhodla o tom dnes samosudkyňa Okresného súdu v Trenčíne v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne. Skúšobnú dobu určila na jeden rok.
Podľa samosudkyne Žitný spĺňal podmienky na prepustenie z výkonu trestu, poukázala tiež na jeho kladné hodnotenie počas výkonu trestu. Podmienečné prepustenie odporučil aj okresný prokurátor s tým, že navrhol podmienku na spodnej hranici sadzby. Prokurátor i Žitného advokát Ladislav Kuruc sa vzdali možnosti odvolania.
Žitného odsúdili za smrť päťročného Tomáša Žilavého pri autonehode v júli 2008. Okresný súd v Malackách mu vymeral 2,5-ročný trest, krajský súd ho následne zmiernil na dva roky v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Žitný nastúpil do väzenia 18. apríla 2012.Copyright © TASR 2013

Keď sa na Želmíry včely začnú rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť.

Keď sa na Želmíry včely začnú rojiť,
 
dobrá ovca sa už môže dojiť.
 Jednotka horšie.
Dvojka horšie.
Spolu  11,07 %.

Markíza  lepšie.
TV Doma lepšie.
DAJTO  lepšie.
FOOOR o chĺpok lepšie.

JOJ lepšie.
JOJ PLUS lepšie.
WAU lepšie.

TA 3 lepšie. 

Jednotka - 8.53 % ;
Dvojka - 2.54 % ;
Markíza - 24,28% ;
TV DOMA - 5.99 % ;
DAJTO- 3.30%
FOOOR- 0,94 %
TV JOJ – 18.82 % ;
JOJ PLUS- 4.03 % ;
WAU -0,85 % ;
TA 3 - 1.69 %

26. 5. 2013

Cannes Film Festival 2013

Cannes Film Festival 2013

Zlatú palmu na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes získal tento rok francúzsky príbeh lesbickej lásky La vie d'Adele, ktorý režíroval Francúz tuniského pôvodu Abdellatif Kechiche. V závere 66. ročníka festivalu to dnes večer oznámila medzinárodná porota, ktorej predsedal Steven Spielberg. Vyberala z 20 súťažných snímok.
Spielberg povedal, že porota sa výnimočne rozhodla udeliť Zlatú palmu nielen režisérovi, ale aj dvom hlavným predstaviteľkám filmu, ktoré stvárnili Adele Axarchopoulos a Lea Seydoux.
Takmer trojhodinový film, nazvaný v angličtine Blue is the Warmest Colour, prináša nezvyčajne dlhé a detailné scény lesbického sexu medzi oboma ženami. Napriek tomu nemožno film označiť jednoducho ako film o lesbickom páre. Kechiche jeho prostredníctvom vykreslil univerzálny veľký milostný príbeh.
"Chcel by som venovať toto ocenenie a tento film nádhernej francúzskej mládeži, s ktorou som sa stretol počas práce na tomto filme," povedal režisér, keď spoločne s oboma herečkami preberal ocenenie.
Venoval ho tiež revolúcii vo svojom rodnom Tunisku v roku 2011, ktorá viedla k reťazi povstaní tzv. arabskej jari.
"Majú tiež túto túžbu žiť slobodne, vyjadrovať sa slobodne a milovať v plnej slobode," citovala 52-ročného režiséra agentúra DPA.


Americký režisér Steven Spielberg obhajoval dnes večer na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes názorné sexuálne scény vo francúzskom príbehu lesbickej lásky a sebapoznávania La vie d'Adele (Blue is the Warmest Colour), ktorý na slávnostnom odovzdávaní tesne predtým získal hlavnú cenu festivalu, Zlatú palmu.
"Pre mňa je ten film veľký ľúbostný príbeh a vďaka tomu sme sa všetci cítili privilegovaní, nie zahanbení, že sme ako muchy na stene," povedal reportérom po slávnostnom odovzdaní cien Spielberg, ktorý viedol medzinárodnú porotu. Odpovedal na otázku, či film obsahujúci vášnivú šesťminútovú sexuálnu scénu, ktorý režíroval Francúz tuniského pôvodu Abdellatif Kechiche, prejde cez cenzúru v USA.
"Sme šťastní, že niekto mal odvahu porozprávať tento príbeh tak, ako to urobil," citovala režiséra, podľa ktorého bude mať film v USA úspech, agentúra DPA.
Porota udelila Zlatú palmu mimoriadne nielen režisérovi Kechichovi, ale aj dvom predstaviteľkám hlavných postáv, ktoré stvárnili Adele Exarchopoulos a Lea Seydoux. Trojica prijala dnes večer jedno z najvyšších filmových ocenení spoločne.
Adele Exarchopoulos hrá vo filme 15-ročné dievča, ktorého život sa zmení, keď sa zaľúbi do staršej ženy, ktorú hrá Lea Seydoux. Trojhodinový film zaujal dlhými, detailnými scénami lesbického sexu, ale tiež citlivým zobrazením procesu dospievania.
Festivalové publikum ocenilo film La vie d'Adele búrlivým potleskom postojačky (standing ovation), informovala agentúra Associated Press.
Porota však rozdelila ceny viacerým filmom. Druhé najvýznamnejšie ocenenie, Veľkú cenu poroty (Grand Prix) dostal film bratov Coenovcov o folkovom pesničkárovi zo 60. rokov Inside Llewyn Davis. Ocenenie prevzal predstaviteľ hlavnej postavy Oscar Isaac.
Cenu za najlepší mužský herecký výkon dostal 76-ročný Bruce Dern za film režiséra Alexandra Payna Nebraska, v ktorom otec so synom putujú z Montany do Nebrasky. Hlavná predstaviteľka z Oscarového filmu The Artist, Bérénice Bejo, získala cenu za najlepší ženský herecký výkon za stvárnenie osamelej matky balansujúcej medzi bývalým manželom počas jeho návštevy a novým snúbencom, vo filme The Past iránskeho režiséra Asghara Farhadiho.
Cenu poroty, tretie najvyššie ocenenie v Cannes, dostala japonská dráma o zámene detí pri narodení nazvaná Like Father, Like Son, ktorú režíroval Kore-eda Hirokazu. Mexický filmár Amat Escalante si odniesol cenu za najlepšiu réžiu za drámu o brutálnej vojne s drogami Heli.
Singapurský režisér Anthony Chen získal Zlatú kameru, cenu za najlepšiu hranú filmovú prvotinu, za svoj film Ilo Ilo. Odohráva sa za finančnej krízy v Ázii v roku 1997 a rozpráva o singapurskej rodine a jej novej slúžke.
Steven Spielberg povedal, že porota "prostredníctvom týchto filmov prešla celý svet".


Hlavné ceny 66. ročníka oznámil predseda poroty, americký režisér Steven Spielberg:

- Zlatá palma: La vie d'Adele, réžia Abdellatif Kechiche (Francúzsko)

- Veľká cena poroty: Inside Llewyn Davis, réžia Ethan a Joel Coenovci (USA)

- Cena poroty: Like Father, Like Son, réžia Kore-Eda Hirokazu (Japonsko)

- Najlepšia herečka: Bérénice Bejo vo filme The Past, réžia Asghar Farhadi (Irán)

- Najlepší herec: Bruce Dern vo filme Nebraska, réžia Aexander Payne (USA)

- Najlepší scenár: Ťia Čang-kche (Čína) za film A Touch Of Sin

- Najlepšia réžia: Amat Escalante (Mexiko), za film Heli

- Zlatá palma za najlepší krátky film: Safe (Južná Kórea),

- Zlatá kamera za najlepší filmový hraný debut: Ilo Ilo, réžia Anthony Chen (Singapur)

Copyright © TASR 2013