10. 9. 2005

VeľkýBrat

VeľkýBrat
Vyhlásenie k otázke porušovania dôstojnosti človeka Teologická komisia Konferencie biskupov Slovenska – Subkomisia pre bioetiku, ktorá sa zaoberá morálnymi problémami súvisiacimi s rešpektovaním dôstojnosti ľudského života, ako základu všetkých prirodzených ľudských práv a občianskych slobôd, vyjadruje plnú podporu aktivitám mladých žurnalistov združených v NETWORK Slovakia a Hnutia katolíckych žien v súvislosti s protestnou akciou zameranou na vysielanie „reality show“ VyVolení. Pokladáme prezentáciu ľudského života touto formou televízneho vysielania za ponižujúcu a degradujúcu osobnosť človeka. Oceňujeme aktivity iniciátorov petície zvlášť preto, že túto akciu nepokladáme za boj proti niekomu, ale naopak za boj za niečo. Ide o ochranu dôstojnosti ľudského života, pozitívnych hodnôt, na ktorých sa zakladá samotná existencia každej ľudskej spoločnosti. Preto sa aj my touto cestou obraciame na všetkých, ktorým záleží na opravdivých hodnotách, aby podporili všetkými morálne prípustnými formami túto iniciatívu. Zároveň sa obraciame na vedenie televízie JOJ a žiadame o okamžité zrušenie spomínanej relácie. Bratislava 10. september 2005 + Mons. prof. ThDr. František Tondra Predseda Teologickej komisie KBS – Subkomisie pre bioetiku

Otázka ľudu

Otázka ľudu
"Akékoľvek dary pre členov verejných inštitúcií môžu ich činnosť spochybniť ",
tvrdí predseda Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá Ferdinand Devínsky." Apropos, kedy vráti F.D. aj PC, notebook a tlačiareň z kancelárie rektora Fera Gahéra ?

rehak.com?

rehak.com ?

V aktuálnom čísle týždenníka ministerstva vnútra za peniaze agenta Bojsu, Plachtára a Ronyho v jednej osobe zaujal trochu žlčovitý editorial Štefana Hríba. Ak odhliadneme od škandalóznej úrovne Televízmych novín Markízy a smutnosmiešneho príhovoru šefredaktora Višvádera, kde má absolútnu pravdu ,si Hríb zrazu do pera zobral Patricka Swayzeho . Potom prišla jagavá hviezda, tancujúci Patrick. Predviedol svoj jemnocit, znalosť ženských kriviek a pokúsil sa aj o prenikavú analýzu ich duší. Objavil pre ne úlohu mozgu, ale tým ešte urážanie neskončilo. Ešte si zarečnil o ich srdci, ešte vyzdvihol svedomie a ocenil aj ženskú schopnosť starať sa o iných. Celé to dunelo prázdnom, ale bola to len predohra. Keď na adresu nominovaných pred celým národom hlesol, že všetku tú potrebnú kvalitu, samozrejme, majú, zožal potlesk a kde-tu aj zamilované pohľady. Potom vzal honorár a odišiel. Tie divy v službách pána R. tu s nami ponechal.

Swayzeho poznám osobne a viem iba jedno, autor mu nesiaha ani po palce jeho spolutanečníčky. Navyše, v ten večer musel mať autor asi poruchu zmyslov, alebo zatemnenie mysle. Keď si však článok preložíte, priam z neho kričí : Licenčná rada, zoberte tú Markízu Palovi a dajte ju nám. My s Lacom, Martinom, Jurajom, Richardom a Marcelom už vieme čo s ňou. Raz by sa možno mohol týždeň aspoň deň venovať aj svojmu ďalšiemu chlebodarcovi- súčasnej Slovenskej televízii a úrovni jej spravodajstva a programu. Tá je totiž za verejné peniaze. Alebo platí princíp Peniaze na ruku ? Tu by mal pravdu, že vtedy sa tu nebuduje štát, ale verejný dom. Zaujímavé je, ako autora trápi súkromný majetok niekoho iného. Nech si ho riešia majitelia. P.S. Ak sa týždeň dožije desiateho výročia, o čom silne pochybujem, rád zabezpečím príchod lepšej, ideovo spriaznenejšej hviezdy. Napríklad Mela Columcilla Gerarda Gibsona alebo Jamesa Caviezela. Honorár by bol tak 200.000 USD a viac+ extras. Tie by u Mela boli asi trochu vyššie. Letenky a ubytovanie pre manželku Robyn Moore a 7 detí. Ale, ktovie, čo bude o desať rokov...

9. 9. 2005

Veta blbca

Veta blbca, pardon tabloidu
"Ešte pred rokom bola len jednou z mnohých moderátoriek zúfalo nesledovanej stanice TA3 "
Na margo Andrey Belányiovej

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

"Na diskusiu s Malchárkom som sa veľmi tešil. Neviem, kde si teraz prebaľuje pampersky, ale to je jeho problém. " Pavol Rusko "Kropilák bol v čase dopravnej nehody opitý ako snop." Pavol Rusko "Rusko je hnusný klamár ." Jirko Malchárek "O výmene v relácii o 8 minút 12 rozhodol sobotňajší poslanecký klub, pričom som ju sám neinicioval. Dôvodom bola aj moja nominácia na post ministra hospodárstva, zloženie zostavy relácie, no predovšetkým išlo o upokojenie diskusie. " Jirko Malchárek

P.S. Asi preto SMS dorazila Ivanovi Jandovi 30 minút pred začiatkom relácie...

"Na futbal ma pozvala priateľka a vôbec to nepovažujem za dar. Suma 20-tisíc je podľa zanedbateľná, keď to porovnám so všelijakými províziami, ktoré dostávajú ľudia s vyšším postavením ako ja". Valéria Agócs /predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu ,nominantka SMK/bola 2. augusta na futbale v škótskom Glasgowe a letela v lietadle, ktoré si objednal futbalový klub Artmedia.

"Vzhľadom na to, že Valériu Agócs pozvala jej priateľka a nie pán Kmotrík, nevidím, v tom až taký problém."

Členka výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Erzsébet Dolník (SMK)

"Ak podnikateľ zaplatí za rádio či televízor, ktorý má doma, nemal by platiť ešte raz vo firme."

Minister kultúry František Tóth o návrhu zákona o koncesionárskych poplatkoch .

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Global Investigative Journalism Conference 2005 Amsterdam 29. september -2. október Tretiu globálnu konferenciu investigatívnej žurnalistiky za účasti špičkových svetových novinárov, aj s workshopmi, organizuje VVOJ- holandsko - flámska organizácia pre investigatívnu žurnalistiku. Účasť potrvrdili osobnosti žurnalistiky ako : Don Barlett a Jim Steele (Time, VS) , Julian Sher (BBC/NBC, Kanada) , David Leigh (The Guardian, VK) , Yevgenia Albats (Moscow Times, Rusko) , Sheila Coronel (Philippine Center for Investigative Journalism), Ahmed Rashid (Far Eastern Economic Review, Pakistan), Jacques Pauw (Special Assignment, Južná Afrika) , Charles Lewis (Center for Public Integrity, VS) , Brant Houston (Investigative Reporters and Editors, USA) , Mark Schapiro (Center for Investigative Reporting, USA) , Loretta Napoleoni (Taliansko), David Lane (The Economist, UK) , Murali Krishnan (Outlook India, India), Cees Wiebes (Holandsko) , Hans Martin Tillack (Nemecko) , Sarah Cohen (Washington Post, USA) , Chip Cummings (Wall Street Journal, USA) , Christoph Deloire (Le Point, France), Steve Doig (Arizona State University, USA) , Nils Mulvad (DICAR, Dánsko), Holger Stark (Der Spiegel, Nemecko) , Oh Yeon-ho (OhmyNews, Južná Kórea) , Jose Maria Irujo (El Pai?s, Španielsko), Alexenia Dimitrova (24 Chassa, Bulharasko) a iní. Viac info : http://www.vvoj.org/

To je mi gesélšaft..

To je mi gesélšaft
" Prajem Vám vo Vašj ďalšej profesionálnej kariére všetko najhoršie."
Autentický výrok dočasnej intendantky Jednotky Barbary Štubňovej Erike Judínyovej pri výpovedi.

8. 9. 2005

Výklad ministerstva kultúry

Výklad ministerstva kultúry
Výklad ministerstva kultúry k faktu, či sa % programov vo verejnom záujme počíta z odvysielaného času, alebo programov je nasledovný: 1) Všade tam, kde sa v zákone hovorí o počítaní % z iného ako celkového času sa "základ" pre výpočet explicitne v zákone uvádza - napr. § 18 ods. 2 písm. a), b), § 23 ods. 1, § 25 ods. 1. Z uvedeného vyplýva, že ak by mal zákonodarca v ustanovení § 18 ods. 2 písm. d) na mysli inak určený základ výpočtu, uviedol by to tam. 2) Ak by sme vychádzali z konštrukcie, že by väčšinový podiel programov vo verejnom záujme bol voči "programom" a nie času, mohlo by ísť aj o pomer k POČTU programov (nadpolovičná väčšina z 360 programov...), čo je v rozpore s duchom zákona (pretože by sa to určovalo bez ohľadu na druhy programov v zmysle definície programu). 3) Ak by sme vychádzali z konštrukcie, že by väčšinový podiel programov vo verejnom záujme bol voči "programom" a nie času, znamenalo by to, že objem programov vo verejnom záujme je ZÁVISLÝ na komerčnom úspechu televízie (čím väčší objem reklamy a telenákupu, tým nižší by bol základ pre výpočet objemu vysielania pre nadpolovičný objem programov vo verejnom záujme. Predovšetkým telenákup môže tento pomer ovplyvniť pomerne výrazne). Zároveň by sa objem tejto povinnosti verejnoprávneho vysielateľa dal "regulovať" prostredníctvom navyšovania doplnkového vysielania (vlastných upútaviek, videotextu) - napríklad v neatraktívnom čase, čo by bolo v priamom rozpore s definovaním povinností verejnoprávnej televízii. V obidvoch prípadoch by to zároveň znamenalo, že sa objem programov vo verejnom záujme nedá plánovať, pretože základ, z ktorého by sa malo vychádzať, by bol pohyblivý (ak by sa teda STV pohybovala stále okolo 50%, pretože ak by mala programov 70%, nemala by v žiadnom prípade problém . Na základe uvedeného je ministerstvo presvedčené, že základom výpočtu je programová služba ako celok a nie celkový objem programov.

Prachy sú prachy a život taký krátky

Prachy sú prachy a život taký krátky
Čo nás čaká a neminie aj vďaka košickým priateľom Marcelovi Dekanovskom a Marcelovi Parovi, za výdatnej spolupráce Richarda Rybníčka.
Všetci traja sa streti v TV GLOBAL, a.s.aj s Vladimírom Frunim - a pribrali aj terajšieho finačného riaditeľa Ing. Briana Liptáka V tejto spoločnosti boli aj dve zaujímavé osoby- JUDr. Aleš Rozehnal a samozrejme aj veľký učiteľ -PhDr. Vladimír Železný Prečo spomíname Marcela Dekanovského a STV ? Jeho televízia MusicBox je hlavným klientom TeleMedia InteracTV LTD, ktorá dodáva pre STV program Peniaze na ruku, tzv interaktívnu televíznu vedomostnú hru. Výrobcom herného programu je spoločnosť TeleMedia InteracTV LTD, právoplatne registrovaná na Malte so sídlom 136 Christopher street, Valletta VLT 05, Malta, obchodné reg. číslo : C32278 . Je nejasné, na akom princpe súťaž / hlavne telefonovanie / funguje.
Takisto nie je jasné, čoho sa STV musela vzdať, kedže TeleMedia InteracTV LTD ponúka túto hru "zdarma ", výmenou za odkúpenie reklamného času alebo deľbu podielu z audiotexu.
TeleMedia InteracTV LTD má slogan : Vy neplatíte, platíme my Vám. Dodávame, že za peniaze koncesinárov, ktorý nielen zaplatia svoje poplatky, ale aj pretelefonujú nexistujúce hovory. Inak, Super výhra na JOJ a Rychlá výhra ! na TV Prima je to isté v modročervenozelenhráškovom. Je možné, že na obrazovách sa zjavia aj ďalšie skvosty Call TV ako : Simple picture Simple animation Find out - scrambled Pictures Mpeg video riddles Where is the ball? Memory Crossword puzzle Pyramid words Letter-snake Letter-star Letter-mix Dice Jackpot Turn-up Jackpots

Výkrik do tmy ?

Výkrik do tmy ?

Vazeni pani a damy, prosim Vas urobte poriadok s realaciou penize na ruku a jasne a prinutte stv jasne ludom vysvetlit pravidla dovolania sa do sutaze.
Vsimla som si aj diskusiu na nete, a vidim ze mnoho ludi si mysli, ze ked sa za hodinu marnych pokusov nedovolaju, ze to je nejaka technicka chyba. Budu asi prekvapeni svojim telefonnym uctom. Myslim ze pristup zo strany stv je nehoraznost. Korektne by bolo hlavne voci starsim ludom, co nemaju pristup k netu, aby na zaciatku programu jasne vysvetlili ako sutaz prebieha a ze vsetko je manipulacia, aj ked vytvaraju viziu ze prave ocakavaju hovor a ze nikto nevola. Ale hlavne si myslim ze takyto program nema co hladat vo verejnopravne televizii. Tak sa konecne rozhybte. Dakujem a tesim sa na skoru reakciu a napravu.

Podtitul týždňa

Podtitul týždňa
"Odborníci nešetria chválou bude spokojní aj divák ?"

V článku o Rodinných tajomstvách STV nie je žiaden názor nikoho.... Eurotelevízia 37

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPS!

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPS!
Programy vo verejnom záujme vo vysielaní Slovenskej televízie v roku 2004 Vypracoval: Miroslav Kollár, predseda Rady STV
Vzhľadom na zverejňovanie rozdielnych údajov o podiele programov vo verejnom záujme vo vysielaní Slovenskej televízie v roku 2004, ktoré zásadným spôsobom menia pohľad na splnenie či nesplnenie zákonnej povinnosti STV vysielať väčšinový podiel programov vo verejnom záujme, by som rád členom Rady STV ozrejmil nasledovné: Podľa Výročnej správy o činnosti Slovenskej televízie za rok 2004, ktorú prerokovala Rada STV na svojom zasadnutí dňa 28. 4. 2005 bol v roku 2004 podiel programov vo verejnom záujme vo vysielaní STV 52,88 % – tento údaj poskytol Generálny riaditeľ STV v návrhu výročnej správy, ktorý GR STV predložil Rade STV. Podľa Informácie ministra kultúry SR o plnení úloh verejnej služby vyplývajúcich z prijatých zákonov pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu, ktorú týmito definovalo Ministerstvo kultúry SR novými zákonmi prednesenej ministrom kultúry SR Františkom Tóthom v Národnej rade SR bol podiel programov vo verejnom záujme vo vysielaní STV za rok 2004 iba 48 % (v absolútnom objeme odvysielaných hodín podľa informácie ministra 7 439 hodín). Z toho by vyplývalo – ako skonštatoval aj minister kultúry, že STV si v roku 2004 neplnila povinnosť stanovenú zákonom č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii, keďže podľa § 5 ods. 1 písm. c) tohto zákona medzi hlavné činnosti STV patrí „vysielanie väčšinového podielu programov vo verejnom záujme“, ktorá je bližšie charakterizovaná v § 3 písm. h) a § 18 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. Minister kultúry pri tomto konštatovaní vychádzal z Ročného výkazu o audiovízii za rok 2004 predložený Slovenskou televíziou. Aj v dôsledku toho si Rada STV vyžiadal kópiu Ročného výkazu o audiovízii za rok 2004, ktorý Slovenská televízia predložila ministerstvu kultúry. Z predloženej kópie a z porovnania s výkazom poskytnutým Ministerstvom kultúry SR vyplýva, že v materiáli predloženom Rade STV je odlišný údaj o počte hodín programov vo verejnom záujme odvysielaných v roku 2004 na Jednotke (vo výkaze poskytnutom ministerstvom kultúry sa uvádza 3 509 hodín, v kópii poskytnej Generálnym riaditeľom STV rade sa uvádza 4 210 hodín). Problémom teda je rozdielnosť údajov v oboch materiáloch – nie však dodržanie zákona o STV a o vysielaní a retransmisii, pokiaľ ide o väčšinový podiel programov vo verejnom záujme vo vysielaní STV za rok 2004! Aj podľa číselných údajov z Ročného výkazu o audiovízii predloženého Ministerstvom kultúry SR totiž vyplýva, že STV v roku 2004 odvysielala väčšinový podiel programov vo verejnom záujme – 52,40 %. Údaj ministra kultúry (48 %) vyplýva zrejme z nesprávnej interpretácie zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. Ten hovorí o. i. nasledujúce: § 18 (Osobitné povinnosti vysielateľa na základe zákona) ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.: Vysielateľ na základe zákona je povinný „zabezpečiť rôznorodú skladbu programov, najmä väčšinový podiel programov vo verejnom záujme“. § 2 písm. k): „časový rozsah vysielania je súhrn vysielacieho času jednotlivých programov a doplnkového vysielania, ktorý sa vzťahuje na programovú službu; nezahŕňa monoskop, technickú prestávku a iné oznamy, ktoré sa nevzťahujú na programovú službu“, Doplnkové vysielanie sa podľa formulára Ročného výkazu o audiovízii člení na videotext, reklamu, telenákup, ostatné. To znamená, že podiel programov vo verejnom záujme sa nepočíta z celkového rozsahu vysielania, ale len z celkového rozsahu vysielania programov, t. j. celkového vysielacieho času očisteného o doplnkové vysielanie.
Tabuľka 1 Podiel programov vo verejnom záujme vo vysielaní STV v roku 2004 – údaje z Ročného výkazu o audiovízii predloženého Ministerstvom kultúry SR
Celkový rozsah vysielania* Jednotka 8 238 Dvojka 7 123 STV spolu 15 361
z toho: Doplnkové vysielanie
Jednotka 7 360 Dvojka 6 838 STV spolu 14 198
Programy vo verejnom záujme: v hod.
Jednotka 3 509
Dvojka 3 931
STV spolu 7 440
v % 52,40
Poznámka: * - číselný údaj rozhodujúci pre posudzovanie podielu programov vo verejnom záujme.
Tabuľka 2
Podiel programov vo verejnom záujme vo vysielaní STV v roku 2004 – údaje z kópie Ročného výkazu o audiovízii predloženého Generálnym riaditeľom STV Rade STV
Celkový rozsah vysielania
Jednotka 8 238 Dvojka 7 123 STV spolu 15 361
z toho: Doplnkové vysielanie
Jednotka 878 Dvojka 285 STV spolu 1 163
Celkový rozsah vysielania programov*
Jednotka 7 360 Dvojka 6 838 STV spolu 14 198
Programy vo verejnom záujme: v hod. Jednotka 4 210 Dvojka 3 931 STV spolu 8 141 v % 57,34
Poznámka: * - číselný údaj rozhodujúci pre posudzovanie podielu programov vo verejnom záujme. Z predchádzajúceho teda vyplýva:
1. Slovenská televízia v roku 2004 splnila zákonnú podmienku vysielania väčšinového podielu programov vo verejnom záujme a snahy spochybňovať tento údaj a v dôsledku toho aj kompetenciu a kredit Rady STV, ktorá už vo Výročnej správe STV za rok 2004 skonštatovala, že STV si túto zákonnú povinnosť splnila, vyplývajú prinajmenšom z nesprávnej interpretácie alebo z neznalosti zákona o vysielaní a retransmisii. 2. Podľa všetkého existujú dva Ročné výkazy o audiovízii za rok 2004 vypracované Slovenskou televíziou – jeden, ktorým disponuje Ministerstvo kultúry SR; druhý, ktorý predložil Generálny riaditeľ STV Rade STV ako kópiu toho, čo STV zaslala Ministerstvu kultúry SR (z oboch však vyplýva, že STV si splnila zákonnú povinnosť vysielať väčšinový podiel programov vo verejnom záujme). Preto som v tejto súvislosti požiadal GR STV o písomné vysvetlenie tejto nezrovnalosti v údajoch do najbližšieho zasadnutia Rady STV. V Hlohovci, 5. 9. 2005 Dovetok 1: Minister kultúry František Tóth predniesol na júnovom zasadnutí Národnej rady SR Informáciu o plnení úloh verejnej služby vyplývajúcich z prijatých zákonov pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu, v ktorej uviedol, že STV vysielala v roku 2004 7.439 hod. programov vo verejnom záujme, čo predstavuje približne 48% všetkých programov a znamená to nesplnenie zákonnej povinnosti, ktorú ustanovuje povinnosť odvysielať nadpolovičnú väčšinu programov vo verejnom záujme. M. Para dnes na zasadnutí Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá uviedol, že ministerstvo sa pomýlilo vo výpočtoch a informácia ministra kultúry bola nekorektná. Dovetok 2: K uvedenému ministerstvo kultúry uvádza: - STV predložila 21. apríla 2005 ministerstvu kultúry Ročné výkazy o vysielaní televíznej služby za rok 2004 za prvý a druhý vysielací okruh zvlášť, podpísané generálnym riaditeľom R. Rybníčkom - vo výkazoch sa uvádza, že STV odvysielala spolu v roku 2004 na Jednotke 8.238 hod a na Dvojke 7.123 hod (spolu 15.361 hod.) - vo výkazoch sa ďalej uvádza, že programy vo verejnom záujme predstavovali na Jednotke 3.509 hod. a na Dvojke 3.931 hod. (spolu 7.440 hod). - 7.440 hod programov vo verejnom záujme predstavuje voči celkovému objemu odvysielaného programu 48,43 %. Podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike je spravodajská jednotka (v tomto prípade STV) povinná "poskytnúť bezplatne, úplne, správne, pravdivo a v ustanovených termínoch údaje požadované štatistickým zisťovaním". Za nesplnenie tejto povinnosti možno uložiť spravodajskej jednotke pokutu do 100.000 Sk. Ministerstvo kultúry uvádza, že buď porušila Slovenská televízia zákonnú povinnosť vyplývajúcu jej zo zákona o vysielaní a retransmisii a následne zo zákona o Slovenskej televízií neodvysielaním nadpolovičného objemu programov vo verejnom záujme, alebo povinnosť vyplývajúcu jej zo zákona o štátnej štatistike poskytnutím nepravdivých údajov. V žiadnom prípade neuviedol minister kultúry vo svojej informácii prednesenej na pôde Národnej rady SR nekorektnú informáciu. Zuzana Mistríková generálna riaditeľka sekcie médií a audiovízie Dovetok 3:
Ak rozumiete nasledujúcej vtem rád si nechám vysvetliť. :
§ 2 písm. k):
To znamená, že podiel programov vo verejnom záujme sa nepočíta z celkového rozsahu vysielania, ale len z celkového rozsahu vysielania programov, t. j. celkového vysielacieho času očisteného o doplnkové vysielanie. Apropos, ide o § 3 Vymedzenie pojmov . To iba na okra. A možno čétam zákon zle, ale pojem, že podiel programov vo verejnom záujme sa nepočíta z celkového rozsahu vysielania, ale len z celkového rozsahu vysielania programov, t. j. celkového vysielacieho času očisteného o doplnkové vysielanie, vôbec zo zákona nevyplýva, je to iba púha domnienka predsedu Rady STV /?/, podpredsedníčky Rady STV / ?/.
Myslím, že nám už stačili vykladači zákonov, stačí nám zákon samotný.
Generány riaditeľ si z STV urobil hračku a našiel na to aj vhodných ľudí.
Predseda Rady STV chce pritvrdiť.
Plače na nesprávnom hrobe.
Za trest by mal sledovať relácie Blesk a Peniaze na ruku a to 24 hodín denne.

7. 9. 2005

Halóhahaha, halólololo, halóha, halóó, halóó

Halóhahaha, halólololo, halóha, halóó, halóó
Slovenská televízia nasadila do telefonickej hry Peniaze na ruku aj Andreu Ušiakovú. Zistili sme, že aspoň telefonovať vie .Horšie je, že z reakcií divákov nepriamo vyplýva, že so súťažou nie je niečo v poriadku. O jej úrovni je škoda hovoriť. Napokon- VOX POPULI, VOX DEI :
To co mate za trapnu relaciu vsak sa tam ani dovolat neda cislo je neplatne a vobec to nezvoni a za 45 sekund ani nstihnete precitat otazky a nie to este odpovedat a rozmyslat prosim vas dajte tam normalne cislo mate pravdu .
moderatorka je straaasne trapna
No to je koniec,prave ked som si zacala na stv-ecku zvykat,ze konecne zacali trochu prerazat a zrazu takuto *****, je to naozaj trapne,moderatorka trepe dve na tri a stavim sa, ze ani ona nevie co,je samy brept,pozerala som to dva krát a stale neviem, ci je to sranda alebo naozaj.Ak kvôli takýmto reláciám platíme koncesionárske poplatky tak nás poteš Pán Boh. Dovolať sa nedá,iba z nás ťahajú peniaze,tak im to nedovoľme.
ty koki ja zapnem tv a teraz toto skoro mi to vyrazilo dych a sanka mi padla hodne nizko,moderatorke uplne otras a cela relacia ci sutaz ci co to je no jeden velmmi velmi NEVYDARENY PROGRAM!!!!
Je to proste niečo príšerné. Človek sa tam nevie dovolať a výkon moderátorky je "fascinujúci"! Dúfam, že telefónne účty nebudú ako v Mojsejovcoch.a tato relacia je prosim pekne co za relaciu? neodpovie mi niekto??????
Myslím si, že tá moderátorka sa skôr hodí na sex po telefóne - priblblé reči má a človek ju nemusí vidieť.
Kde nasli tu moderatorku??!!Je fakt trapna, kazdy sa musi nejako zivit ale toto je vazne des!!!
Je to podvod!!!Dajte si na to vsetci velky pozor.Aj ja som sa nechala zlakat vidinou par tisicoviek ale dovolala som sa (asi na 10 pokus)len na odkazovac.Samozrejme, ze mi to vytiahlo peniaze z vrecka a vyhrala som velku figu, lebo ma sice "zaregistrovali"ale spatne sa mi neozvali, vraj lebo "registracia"plati len pre jedno kolo a bol vybraty iny ucastnik.Je to predsa logicke, ze v dnesnej dobe vam nikto nic zadarmo neda a ani za odpoved za ich trapnu tajnicku, len zaplatite vyhru ucastnikovi, ktory mal mozno to stastie, ze ho z toho kvanta vyberu.Klasika- aby niekto mohol vyhrat musia sa na to ini poskladat!
asi som sa nechala nachytat, podobne ako ostatni. na primitivnu otazku som samozrejme vedela odpoved a neodolala som vyhre par tisicok.....tak som tam zavolala. je to pekny podvod, pretoze keby som vedela, ze sa dovolam len na nejaky odkazovac, neminala by som peniaze na taku blbost. je to ciste klamstvo, pretoze clovek by tam nevolal, keby vedel ako to je. naschval zamlcia podstatne, aby z cloveka vytiahli peniaze......peniaze na ruku, ale nie na vasu ale na ruku stv......nasej verejnopravnej televizie, ktora klesla az tak hlboko, ze takymto sposobom taha peniaze od ludi, ktori na nu platia koncesionarske poplatky.......proste bieda
ty vole ta moderatorka to je strasna lopata hnusna a ani nevie co mele len jej papula chodi nechapem ako sa tam dostala.....
tato sutaz je cista hanba na entu ... neviem ako to ta teta, co tam vystupuje v pyzame moze robit - jednoducho tam mele mele, vrieska, robi zo seba opicu, vysvetluje vsetko ako pre menejcennych ... no tesim sa ako to bude pan rybnicek obhajovat, verim, ze sa na takuto megatraparnu dal nahovorit, len kvoli slusnemu baliku ...
jajks, nezda sa to len tebe - ta moderatorka je priserna!!! poznate ten pocit, ked sa citite trapne za niekoho ineho? presne to som vcera prezivala, ked som videla tuto sutaz...ale mozno sa vypracuje, uvidime
Je to dost poidivuhdna hra. Ked som tam volal, len mi povedala, ze moje cislo bolo zaradene do zoznamu. A potom bol len opsadzovaci ton stale. A za to uz zhrablo peniaze (36 Sk). Lebo je to audiotext. Dajte si na to pozor.P.S. Ta moderatoeka je fakt trapna. Vyzerala minule, ako v
pyzame.
zda sa to len mne alebo je ta moderatorka trapna??

Mystifikačno-inšpiratívne promo

Mystifikačno-inšpiratívne promo
Spoluautorkou seriálu Rodinné tajomstvá je scénaristka Babi Acsová, ktorá sa v holandskom Amsterdame živí ako prostitútka. S tímom komunikuje len e-mailami.
Tvorcovia hľadali mladú ženu, feministku, aby do príbehu vsunula ženský pohľad. Autor námetu, scenárista aj režiséri sú totiž muži. "Bol som v Amsterdame a chcel som využiť isté služby," spomína na prvé stretnutie s Babi režisér Gejza Dezorz. "Vo výklade som si vybral ženu, začali sme sa rozprávať, zistil som, že je Slovenka a pôvodným povolaním scenáristka. Tak som našiel spoluautorku pre náš seriál."

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Dobrá správa pre Procter & Gamble v aktuálnej reklamnej kampani na značku Pantene bude účinkovať face Lucie Hablovičovej. Zlá správa pre TV Markíza - Po modelke Lucii Hablovičovej bude Smotánku moderovať Erika Judínyová .
Asi sa to bude meniť na detskú reláciu.
Dramaturgiou.

6. 9. 2005

Monológy z obrazovky

Monológy z obrazovky
Medzi nami,milí koncesionári, rodinným tajomstvom Slovenskej televízie budú peniaze, bulvár a Pavol Rusko.
Ruku na to !
A bleskovo !

VyVolení

Zjavenie Jána Zemská šelma 11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme; mala dva rohy, podobné Baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Ajhľa, vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, aby sa zem a jej obyvatelia klaňali prvej šelme, ktorej smrteľná rana sa zahojila. 13 Robí veľké znamenia pred zrakmi ľudí, takže aj oheň zostupuje z neba na zem. 14 Obyvateľov zeme zavádza znameniami, ktoré jej bolo dovolené konať pred očami šelmy. Nahovára obyvateľov zeme, aby zhotovili obraz šelme, ktorá má ranu od meča, ale ožila. 15 Dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril a spôsobil, aby boli usmrtení všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy. 16 Pôsobí aj to, aby všetci - malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci - dali si znak na pravé ruky alebo na čelá, 17 aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemal znak mena šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je šesťsto šesťdesiatšesť. Chvalabohu - VyVolení ich majú na ľavých rukách. To som si oddýchol .

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Speváčka Anastacia sa objaví v súťaži "A Cut" , ktorú včera začala vysielať MTV "Takáto súťaž je nesmierne potrebná, pretože umelé celebrity, ktoré vyrába prefabrikovaná súťaž Pop Idol sa snaží urobiť hviezdy z ľudí, ktorí sú úplne priemerný a obyčajný", hovorí speváčka. "Televízie v poslednom čase uprednosťujú súťaže ktoré v divákoch vyvolávajú pocit, že aj ja sa môžem stať hviezdou. Nie je tomu tak. Sútaž A Cut je o skutočných, existujúcich hudobných skupinách, ktoré vznikli ešte dávno pred súťažou a samé si skladajú pesničky. "
Víťaz si zahrá na koncerte Anastacie Anastacia sa stala slávnou práve vďaka súťaži A Cut v roku 1998
Zdroj : Reuters

5. 9. 2005

Šmíra a úpadok

Šmíra a úpadok
Priznám sa, bol som na dnešný Blesk zvedavý. Dokonca som bol presvedčený, že to môže byť v rámci žánru zaujímavé, aj keď to na obrazovku STV rozhodne nepatrí. A o tom je zbytočné diskutovať. Veď- Blesk je o niečom sa hovorí a o niečom len pošuškáva. Každopádne, nič to nemení na fakte, že bez vetra sa ani lístok nepohne. My tu pre vás máme jedinečného sprievodcu po zaručených klebetách o všetkom možnom. Kameň nezostane na kameni a možno sa z toho niekomu aj patrične zakrúti hlava. Len smelo do toho. Jediný blesk na svete, ktorý môže mať každý rád Ty vole. To, čo sa zjavilo na obrazovke však bola čistá hrôza, amaterizmus, patriaci 15 rokov späť a na obrazovkách mestských televízií. Bezradnosť, nejasný zámer, slabučká a nevýrazná moderátorka. Jednoducho- iná opera. Zlý začiatok a zlý a rýchly koniec. Hlavne, že na kultúrne spravodajstvo si za tri roky Richard Rybníček nenašiel peniaze a ani miesto v štruktúre. Šmíra a úpadok. O Blesku príznačne hovorí program na webe STV : TV progam na: Pondelok 05.09.2005, kompletný program, celý deň 18:45 Blesk Tak toto musíte vedieť... Venezuela 2004, 26min. (Premiéra) MONO

Hurricane STVKatrina

Hurricane STVKatrina
http://www.iri.sk/ Nemáte oprávnění prohlížet tuto stránku Pravděpodobně nemáte oprávnění pro zobrazení tohoto adresáře nebo stránky pomocí zadaných údajů. -------------------------------------------- Pokud si myslíte, že byste měli být schopni tento adresář nebo tuto stránku zobrazit, zkuste web kontaktovat pomocí e-mailové adresy nebo telefonního čísla, jež mohou být uvedeny na domovské stránce www.iri.sk. Klepnutím na tlačítko Hledat můžete vyhledat informace v síti Internet. Chyba protokolu HTTP 403 - Zakázáno Internet Explorer Kritika prezidenta Busha a federálnych úradov sa stupňuje. Americké médiá hovoria, že zábery z New Orleansu akoby neboli z najbohatšej krajiny sveta.V New Orleanse ešte stále vládne chaos a uź iba slepec nevidí, že Georga Busha primárne zaujíma všetko iné, len nie vlastní občania. Hlavne tí nemovití sú mu ukradnutí. Čo je však dôvodm, že predovšetým naša verejnoprávna televízia ukazuje prezidenta USA ako silného a neomylného muža ? Za všetkým hľadaj ženu alebo peniaze. Na Slovensku to druhé bude pravdivejšie. Drtivá väčšina beletristickej pravicovej vlády SR, niektorí zástupcovia kontrolného orgánu STV a strana KDH sú na peniazoch z fondov a tréningoch Medzinárodného republikánskeho inštitútu / IRI/, Bratislava závislí. Samozrejme to nie sú jediné zdroje, preboha. Inštitút pre verejné otázky, z ktorého vzišiel nielen Richard Rybníček, ale aj predseda Rady STV, má s IRI dobré skúsenosti. Nevypovedá to o ničom , je to púhe konštatovanie. Je poľutovaniahodné, že pohŕdanie človekom, pohŕdanie chudobou, rasová diskriminácia,homofóbia, sú atribúty, ktoré neokonzervaticov očividne spájajú. A že sa ich v STV pohybuje dosť , to vie každý. Ani to by nevadilo, ak by to neboli ľudia , ktorý majú určujúci vplyv. Ak máte nejaké pchybnosti o mojich tvrdeniach v poriadku, je to iba názor. Avšak vysvetlí mi niekto radenie správ v STV, ktoré jasne hovoria akú dôležitosť pripisuje vedenie spravodajstva a STV katastrofe obrovského rozsahu a globálneho dosahu ?
Katastrofe, ktorú Georga Bush nezvládol. Tak sa spolu pozrime na Správy STV : 2.9. - 7. správa v poradí 1.9. - 7.správa 31.8- 9. správa 30.8- 9.správa 29.8.- 8 .správa 28.8..8- správa,pred hurikánom STV sa zobudila zároveň s Georgom Bushom a 3. septembra bola správa zaradená do scenára ako číslo 3. V pondelok sa z USA prihlásil Ivo Kunsch, asi aby spočítal mŕtvych. Prístup ku katastrofe v USA je pre STV príznačný, nie je dôležitý význam správy , ale vlastné, schodné predstavy o spravodajstve a chybná analýza a vyhodnotenie výsledkov sledovanosti. Povrcnosť na pokračovanie. Až je človeku hanba. Keďže sa Richard Rybníček verejne vyjadril, že je "osobne zodpovedný za všetko, čo sa v STV objaví " , výnimočne mu verím . Pochybujem, že by bol za to zodpovedný nový šéfredaktor spravodajstva STV Roland Kyška. Ak áno, tak už v pondelok nemal chodiť ani do práce.

NEW STV STARS ?

NEW STV STARS ?
Ranný magazín STV by mali posilniť od 15.septembra nové tváre :
Janette Štefánková / Twist/ ,Petra Lángová /TVA/a možno aj Michaela Majerníková/ TVA/
Zatiaľ sa budú učiť chodiť po štúdiu, zoznamovať sa s čítačkou a, hlavne s priamym vysielaním, až pokým Vilo Stankay, levitujúci v technicky nedoriešenom štúdiu neodpadne.
Po Márii Pietrovej, ktorá bude dnes uvádzať hardcore spávy Blesk, sú to ďalšie tváre z TVA.
Vidno, že STV sa vzhliadla v kvalite teleshoppingu.
Inak, moderátorka nezávislého zdravotníckeho okienka Renáta Drdulová mi nápadne menom pripomína Renátu Drdulovú, lekárku s očnou špecializáciou zo spoločnosti Askin & Co.

4. 9. 2005

TV Správy týždňa

TV Správy týždňa
8 minút s Pavlom Ruskom Live v Televíznych novinách TV Markíza 4.9.2005

"Udalosť dňa "

"Udalosť dňa "
Jirko Malchárek dnes neprišiel komentovať preteky seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1, ktoré vysiela televízia Markíza. "Nebola to náhoda, pred dvoma týždňami som dostal jasný signál od konkrétnych ľudí, že Pavol Rusko si neželá, aby som komentoval F1," Malchárek sa však dnes rozhodol do televízie neprísť. "Vzhľadom na vývoj situácie ja nebudem chodiť niekam, kde nie som vítaný."

Ej, hor sa sveta proletári

Ej, hor sa sveta proletári
Ej, hor sa sveta proletári,ej, hor sa hladom zmučení! Už nášho hnevu sopka žiari,to bude výbuch posledný. Rozboríme sveta starý základ,otroci hor sa k víťazstvám! Zabráňme minulosti návrat,ľud bude vládnut navždy sám. Posledná borba vzplála,dajme sa na pochod! Internacionála je ľudstva nový zrod. Už vstáva robotník i roľník,už vstáva strana veliká. Nový raz príde sveta život voľný,zem všetkým ľud'om slúžiť má. Dlho nám krv pili supy čierne,havranov kŕdle zbesilé. Rozptýli nové ráno tiene a slnce svitne žiarivé. Poslanec Komunistickej strany Slovenska Karol Ondriaš navrhuje , aby Komunistická strana Slovenska bola zákonom vylúčená z verejného života. Teraz vážne. Ondriaš navrhuje sprísniť pravidlá pre Radu Slovenskej televízie a Radu pre vysielanie a retransmisiu a ich členov. Ondriaš predložil do Národnej rady novely zákonov o STV a RVR V ňom navrhuje, aby rady a ich členovia boli za svoju činnosť zodpovední parlamentu. Žiada, aby sa do platných zákonov vložilo pravidlo, podľa ktorého by boli Rada STV a RVR občianskoprávne zodpovedné. Občianskoprávne a trestnoprávne by boli zodpovední ich členovia. Zároveň navrhuje, aby RVR odňala licencie vysielateľom vtedy, ak súd rozhodne, že vysielateľ porušil zákon o vysielaní a retransmisii. Nepáči sa mu tiež, že parlament môže do činnosti Rady STV a RVR zasahovať minimálne. Podľa toho návrhu zákona by bolo naozaj lepšie konečne vylúčiť Komunistickú stranu Slovenska z celého verejného života. Aj z dohôd z Richardom Rybníčkom. Vtedy Ondriášovi nevadilo, že obchádza Radu STV.

Dba o ňu jak pes o piatu labu

Dba o ňu jak pes o piatu labu
Slovenského diváka, aspoň tú športovo založenú časť, frustrujú časté hádky STV a spoločnosti, ktorá marketingovo zastupuje Slovenský futbalový zväz. Každý z nich môže mať svoju časť pravdy, v podstate nejde ani jednému o diváka, ale o peniaze.
Dlhodobo známa nenažranosť ŠPORT PROGRESS- u však blokuje možné dohody.
Po piatku je viac ako jasné, že v STV na jeseň futbalová Corgoň liga nebude. Požadovaná cena ŠPORT PROGRESS- u je závratná vzhľadom na dlhodobú úbohosť úrovne ligy, aj napriek postupu Artmedie do Ligy majstrov. A dlhročné marketingové a cenotvrné bludy Ing. Vojtech Miklósa , konateľa tejto spoločnosti ,sú síce zábavné, keby neboli tak smutné. Pre diváka - jedna dobrá správa, futbal SR- Nemecko bol napokon odvysielaný Slovenskou televíziou.
Tá zaujímavejšia správa je, že STV za to nezaplatila ani korunu. Maozaj ? Práva zakúpil tretí subjekt a daroval ich STV zadarmo. Zadarmo ? V obchode zadarmo znamená podozrivú operáciu.
Je priam neuveriteľné, že spolumajiteľ súkromnej televízie Markíza Ján Kováčik zakúpil cez svoju spoločnosť FORZA, a.s. práva a v záchvate dobročinnost ich daroval STV...
Partneri Forzy, ktorí jej poskytli finančné prostriedky- SKANSKA, T-Mobile a Prvá dôchodová sporitelňa sa museli zjaviť na obrazovke STV. Forza zaplatila za práva cca 800.000, -Sk.
A Forza nezvykne chodiť len tak do stratových podnikov.
Vidno, že na rozdiel od STV sa našiel niekto, kto tomu marketingovo rozumie, navyše nepoužije svoju televíziu a ešte aj zarobí !
V obchode neplatí darovanému koňovi sa na zuby nepozeraj. Skôr by pristalo : Jak zašeješ, tak budzeš žac. Boh dopušča, aľe neopušča. Každe hrable ku sebe hrabaju. Jaky požič, taky vrac.
O futbale na Slovensku a o futbale pre slovenského diváka viac asi platí : Vitaj, ľem nič nepytaj. Hodzi jak pes s prebitu nohu. Dba o ňu jak pes o piatu labu. Každe hrabe gu sebe hrabaju. Čo za groš, to na nôž. Si blízko trhu, ľahko môžeš utržiť. Zabudol vol, že teľaťom bol. Z blata by chcel bič upliesť a voš by hnal za grajciar. Z cudzieho nech krv tečie.