24. 12. 2004

AkO VYRUŠiŤ ODPOVEDE Z OBRAZOVKY ?

AKO VYRUŠIŤ ODPOVEDE Z OBRAZOVKY ? Dobre zorganizovaná skupinka sa vrhla na web STV a stačil im na to STAR TREK. Oplatí sa pozrieť na: http://www.stv.sk/programid.php?inet_id=10004609217 A Star Trek mám rád. Inak, zdá sa že ODPOVEDE Z OBRAZOVKY nestačia. Karin Majtánová si 23.12. do Regionálneho vysielania pozvala GR STV RR na dojímavý rozhovor aj o detstve a nakoniec aj po polnoci sa GR STV RR posťažoval na tlaky, pretlaky, klebety, aj v relácii konzervatívneho inštitútu a jeho priateľov Pod Lampou. Bola to zatiaľ najväčšia prezentácia akéhokoľvek riaditeľa v histórii Slovenskej televízii .Dokonca pomenoval skupinky, ktoré neskôr , keď odíde aj odhalí.Už aby to bolo, sme zvedaví. Škoda, že sa nediskutovalo. Ale to GR STV RR nerobí. Prosto, Turkmenbaši. Len prečo radšej nezdobil stromček...

EŠTE KU CHARITE

EŠTE KU CHARITE
Slovenská televízia napokon vysielala program na podporu Tatier, ale skôr ho preberala, ako sa na ňom aktívne podieľala. Navyše, slovenským divákom ani neumožnila posielať cez SMS finančné prostriedky. A koncert vysielala, samozrejme, na Dvojke. Rada STV o probléme charity na svojom poslednom zasadnutí v roku 2004 rokovala. Niektoré časti zápisu sú veľavravné : V nasledujúcej časti rokovania sa rada venovala koncepcii charitatívnych programov STV. V súvislosti s tým M. Kollár poukázal na list výkonnej riaditeľky Nadácie pre deti Slovenska Ľ. Štasselovej z 15.11.2004 adresovaný GR STV, týkajúci sa projektu Hodina deťom. V liste sa okrem iného uvádza, že v roku 2004 sa rokovania dostali do bodu, keď sa Nadácia pre deti Slovenska a Slovenská televízia nedokázali dohodnúť na ďalšej spolupráci. Nedostatok vôle k osobnému stretnutiu a rokovaniu o podmienkach vysielania až po ponuku odvysielať program na Dvojke v prime time alebo na Jednotke v čase od 17 do 19.00, ktoré boli pre tento typ projektu (zo známych príčin – slabá sledovanosť, silná konkurencia na kanáloch ostatných televízií) podľa Ľ. Štasselovej neprijateľné, prinútili Nadáciu pre deti Slovenska osloviť TV Markízu so žiadosťou o spoluprácu. Vo svojom stanovisku k uvedenej problematike GR STV konštatoval, že STV v minulých rokoch pred nástupom súčasného manažmentu vysielala ročne asi 10-11 charitatívnych koncertov, ktoré všetky financovala svojou výrobou. Znamená to, že poskytla prenosové vozy a zabezpečila výrobu týchto charitatívnych akcií, avšak ani jedna nebola priamou charitatívnou akciou STV. V spomínaných prípadoch išlo konkrétne o nasledujúce akcie: Konto bariéra, Hodina deťom, Najmilší koncert roka, Úsmev ako dar, Beneficium a pod. Charitatívne akcie boli realizované tak, že autori z externého prostredia ponúkli STV určitý program na realizáciu. STV po dohode tento program zobrala a vyslala na jeho realizáciu prenosové vozy a televízne štáby, pričom výroba jedného takého programu sa pohybovala v rozmedzí 1 – 1,5 mil. Sk. STV teda vysielala všetky charitatívne akcie, ktoré prišli z externého prostredia, stálo ju to možno 5 – 10 mil. Sk pričom mnoho rôznych subjektov si zabezpečilo cez reklamné aktivity v rámci týchto charitatívnych akcií príliv finančných prostriedkov. Preto súčasné vedenie po svojom nástupe prikročilo k redukcii týchto charitatívnych akcií a začalo uvažovať o vlastnom charitatívnom projekte. V súvislosti s tým vedenie uvažovalo aj o obnovení aktivít v rámci Konta nádeje, ale v tejto oblasti narážalo na objektívne dôvody, pre ktoré to reálne nebolo možné. Preto vedenie usúdilo, že Konto nádeje je neperspektívny projekt a je potrebné urobiť niečo nové. V dôsledku toho vedenie zvolilo minulý rok voči charitatívnym organizáciam stratégiu, na základe ktorej je STV schopná poskytnúť im vysielací čas, ale náklady na výrobu si musia charitatívne organizácie uhradiť samé. Minulý rok to tak prebehlo, čo znamená, že Hodina deťom a iné nadácie si výrobu zaplatili a STV uvedené programy odvysielala. Tento rok nedošlo k dohode s Nadáciou pre deti Slovenska (projekt Hodina deťom) a to jednak z dôvodov, ktoré sú uvedené na začiatku tohto bodu, ako aj preto, že uvedená nadácia nebola ochotná uhradiť náklady 1,5 mil. Sk na výrobu programu. STV bude tento rok vysielať charitatívne prenosy akcií Úsmev ako dar a Benefícium, ktoré si náklady na výrobu uhradili. Ako ďalej GR STV uviedol, je presvedčený o tom, že čas o 20.00 hod. na Dvojke (ponúknutý Slovenskou televíziou projektu Hodina deťom) je čas, ktorý je porovnateľný s časom akejkoľvek inej televízie. Je to najvýhodnejší prime time na Dvojke. Ak je to charitatívny projekt, ktorý si podľa jeho názoru nájdu diváci, ktorí chcú prispieť, na Dvojke (pokrytie 90%), potom tento čas je lukratívny a hodný tohto poslania. Fakt je ale ten, že projekt Hodina deťom sa rozhodol ísť do komerčnej TV stanice pretože im asi najviac záležalo na sledovanosti. To znamená, že tento projekt mal rýdzo komerčný charakter, pretože sa zdá, že išlo o to, aby mal čo najvyššiu sledovanosť. Okrem toho boli aj požiadavky, že projekt má byť uvedený na Jednotke, nakoľko má väčšiu sledovanosť ako Dvojka. Je presvedčený o tom, že tých 13% sledovanosti, ktoré dosiahla Hodina deťom na TV Markíza by bez problémov dosiahli aj na Dvojke v STV. Dokonca je presvedčený o tom, že by sa vyzbieralo aj toľko finančných prostriedkov, ak nie ešte viac, ako sa vyzbieralo v súkromnej televízii. Z jeho pohľadu to znamená, že STV urobila všetko čo bolo v jej silách, aby sa tento program odvysielal na jej okruhoch. Vedenie si myslí, že Dvojka je plnohodnotný okruh, na ktorý patria charitatívne akcie a je z toho pohľadu aj v súčasnosti takto vyskladaný. Je to plnohodnotný okruh s 90% pokrytím, ktorý spĺňa všetky atribúty normálnej televízie, ktorá vysiela aj charitatívne programy.Na záver svojho vystúpenia GR STV zdôraznil, že Slovenská televízia by v budúcnosti mala robiť charitatívny produkt podobný ORF s názvom „Licht ins Dunkel“. Je to program, ktorý patrí do verejnoprávnej televízie a mala by si ho robiť ako vlastný charitatívny program. Mala by do neho dávať aj vlastné zdroje a zbierať peniaze prostredníctvom svojho vysielacieho času na tento projekt. Projekt by nemal pomáhať iba deťom, ale aj širšiemu spektru ľudí na Slovensku, ktorí pomoc potrebujú. V diskusii, ktorá sa k predneseným informáciám rozvinula vystúpili striedavo M. Kollár (rada navrhne GR STV predložiť koncepciu charitatívnych programov STV na rok 2005, z ktorej bude jasné, či a do akého typu vlastného programu bude STV vstupovať a aké budú pravidlá pre prijímanie takýchto programov z vonkajšieho prostredia), J. Greššo (je potrebné jasne stanoviť koncepciu charitatívnej pomoci a zmluvne ošetriť isté věci, ktorými sa dá predchádzať zneužitiu charity), E. Bachletová (k otázke fungovania nadácie Konto nádeje), M. Slovák (STV ako verejnoprávna inštitúcia by sa mala zamerať na realizáciu jedného až dvoch charitatívnych projektov ročne vrátane ich financovania; TV Markíza za projekt Hodina deťom nezobrala ani korunu na rozdiel od STV, ktorá požadovala za výrobu relácie 1,5 mil. Sk), P. Malec (projekt Hodina deťom je postavený na tom, že sa majú vyzbierať peniaze t. j. ide o sledovanosť čo je absolútna priorita; 13% sledovanosť by STV s týmto projektom na Dvojke nedosiahla za žiadnych okolností; Hodina deťom podľa neho mala patriť na Jednotku do prime time), GR STV (zaujal stanovisko k diskusnému príspevku P. Maleca), J. Greššo (podporil stanovisko M. Slováka a P. Maleca; nemyslí si, že v našej spoločnosti je veľmi zdravá tendencia, aby sa za každú cenu fetišizovala sledovanosť resp. nákladovosť a pod.; bulvarizácia veľmi negatívne zasahuje do každodenného života spoločnosti) a M. Kollár (k tejto problematike sa rada dostane začiatkom budúceho roka pri vyhodnocovaní plnenia programovej služby). Na záver ešte veľavravnejšie čísla : Program „Tatrám pod stromček“ odvysielala 22.12.2004 v prime time o 20:00 hod TV Markíza. Prvýkrát v histórii koncert súčasne vysielal aj Slovenský rozhlas. Spolupráca TV Markíza a SRo je vôbec prvým spoločným projektom, ktorý realizuje komerčná televízia a najpočúvanejšia stanica verejnoprávneho rozhlasu – Rádio Slovensko. Koncert dosiahol vysokú sledovanosť na úrovni 18,1% pri trhovom podiele 41,3%, čím TV Markíza bezkonkurenčne vyhrala nad programami ďalších slovenských televízií, ktorých podiel na trhu predstavoval v danom čase v prípade Jednotky 19,2 %, Dvojky 3,4 % a v prípade TV Joj 16,6 %. Počas prenosu došlo 25 277 SMS na Eurotel, 53 148 SMS na Orange, dary od firiem boli v hodnote 7 110 000.-Sk, diváci darovali prostredníctvom sms, audiotextom a vstupenkami za koncert sumu 1 242 144.-Sk. Celkovo sa do skončenia priameho prenosu vyzbieralo 8 352 144.-Sk. Na záver ešte jedna poznámka. Zdá sa, že pre súčasné vedenie STV sú príjemnejšie komerčné aktivity a aj prepojenia na komerčné rádiá. Prirodzený spojenec, Slovenský rozhlas ,je vlastne pre STV nepriateľom. A to je od STV krátkozraké. A choré.

23. 12. 2004

EŠTE O TÝŽDNI NA STV

EŠTE O TÝŽDNI NA STV Zarazilo ma už dávnejšie promo nového týždenníka Týždeň v Slovenskej televízii a tvrdil som, že verejnoprávnej televízii by reláciu Pod Lampou odteraz mal platiť W-press . Stále som presvedčený, že ide o skrytú reklamu, keďže šéfredaktor Týždňa Štefan Hríb so zástupcom šéfredaktora Jurajom Kušnierikom moderujú reláciu Pod lampou na STV a isto sa tam neraz zjaví aj František Šebej, bývalý šéfredaktor Domino fóra,ktorý pripravuje kritickú prílohu Týždňa. Je zvykom, že veľké a úspešné televízie spolupracujú s veľkými a úspešnými vydavateľstvami. Na rozdiel od STV to neskrývajú, ako napríklad Spiegel TV , stern TV.Vo vianočnom dvojčísle redakcia použila témy, ktorých podklady si pripravili k relácii Pod lampou. Išlo napríklad o podobné témy ako : Kríza cirkví, Rozhovor so Sváťom Karáskom, Tatry nepotrebujú peniaze, všetko témy, pertraktované Pod lampou. Zhoda náhod ? Je to v poriadku, pokým to umožňuje Slovensá televízia, respektíve jej vedenie. Otázne je, kto koho potrebuje viac. Slovenská televízia Týždeň, alebo naopak ? Pre vydavateľa Týždňa tak neexistuje lepšia možnosť, ako si zadarmo získavať pozíciu na trhu cez Slovenskú televíziu a redakcii je iste príjemné mať honoráre platené za reláciu Pod lampou od STV , aby si robili rešerše aj pre seba. Skvelá vec a za koncesionárske poplatky. Lebo Dvojka, tá je podľa GR STV tým okruhom, ktorý by mal byť, podľa neho verejnoprávnym. Aj pre súkromné spoločnosti. A ak by bolo pravdou, že Literárne oko nemalo dobrú sledovanosť, tak sa pozrite na sledovanosť Pod lampou, ktorá oscilovala okolo podobných hodnôt. Potom by GR STV musel Pod Lampou zameniť za Ghannamovej Ring. Na to však Anna G. nebola a nie je dostatočne konzervatívne inštitucionalizovaná... Zažívame tak Pod lampou spolu s Týždňom na STV. Inak, ku Osobnosti roka sa ku Týždňu pripája svojim hlasom aj Piťo a ruská mafia. Dobrá voĺba.

22. 12. 2004

MEDIA NEWS 2014

MEDIA NEWS 2014

Pomohla mi Vadkerti talkshow

Pomohla mi Vadkerti talkshow Pozor, nebezpečné dotýkať sa Vadkerti na zem padlých! 15.4.2004 Hana Fábry Pri spomienke na včera odvysielanú Vadkerti talkshow na verejnoprávnej Jednotke ma napadá niekoľko ďalších rovnako nepríjemných až bulvárnych titulkov hodných výsledku zmienenej relácie - Vadkerti hodila diskurz o homosexualite späť k roku 1989; Zmanipulovaná a manipulujúca Andrea Vadkerti; Rybníček nechce antidiskriminačný šot Úradu vlády kvôli teplým, ale zarobí na nich rád! Kto je horší? Rybníček a Mečiar či Vadkeri a Gašparovič? Tí, ktorí zneužívajú moc alebo tí, ktorí jej prisluhujú. Tí, ktorí mocou manipulujú vo svoj prospech či v mene svojich nadideí alebo tí, ktorí v záujme udržania si svojich platov, teplučkých miest a pochybnej prestíže “držia ústa a krok”? Je vôbec niekto z nich horší? Je možné, aby jedno zlo bolo horšie/menšie ako iné zlo? Táto otázka sa mi stále viac zavŕtava pod kožu, pretože na Slovensku je to práve tak... Zbožšťujeme menšie zlo, aby sme mali čisté svedomie, že sme to boli my, kto nedal možnosť príchodu zla absolútneho, respektíve toho väčšieho. Preto (niektorí so zaťatými zubami) volíme Schustera, Gašparoviča, Dzurindu... A pozeráme Vadkerti talkshow. Chodíme k nim ako hostia domnievajúc sa, že môžeme malé zlá ovplyvniť a eliminovať ich na ešte menšie, možno až na nezlá. Nemýľme sa, z vody kola nebude, zo zla dobro tiež nie. Útržky z nedávnej histórie (mojej) Pred pár týždňami mi volala dramaturgička talkshow Andrey Vadkeri a ponúkla mi ako “viditeľnej” lesbe možnosť účinkovať v tejto relácii na tému Som homosexuál. Mala som tam prezentovať svoj osud, svoj teplý ľudský príbeh. Pri rozhovore s pani dramaturgičkou som získala pocit, obvyklý pri komunikácii s niektorými novinármi, že ide opäť o predvádzanie rozprávajúcich zvieratiek v ZOO. A naviac o predaj reklamného priestoru (talkshow je len balast okolo toho, to všetci vieme). Mala som sa zaradiť medzipikošky, ktoré prostredníctvom talkshow zvyšujú sledovanosť, čím úmerne zväčšujú reklamný priestor a s ním prirodzene aj balík peňazí zaňho. Napriek tomuto vedomiu som si vypýtala jeden deň na rozmyslenie a na pozretie jedného dielu talkshow. Konzultovala som so svojou partnerkou, čo si o tom myslí, konzultovala som so svojím politickým ja, pýtala som sa na názory ľudí okolo mňa (neboli príliš lichotivé). Spytovala som svoje svedomie politickej lesbickej aktivistky, či je lepšie urobiť NIEČO, čo nepovažujem osobne za dobré, ale mohlo by to možno pomôcť homosexuálnej komunite na Slovensku alebo či radšej neurobím NIČ, aby som sa nespreneverila samej sebe a rozhodnutiu nikdy nevstúpiť do homofóbnej Rybníčkovej televízie (nenahovárajme si, prosím, že je to NAŠA televízia len preto, že je za NAŠE...). A narazila som na dilemu menšieho/väčšieho zla. Je menšie zlo ísť do televízie, ktorá ma zámerne zneviditeľňuje a diskriminuje, ktorá ale na mne pod zásterkou presne opačných pohnútok chce zarobiť; ktorá sa tvári, že tým, že nám ukáže konkrétne ľudské osudy (čítaj nešťastia), nám pomáha sa zmierovať s našimi vlastnými osudmi (čítaj nešťastiami)? Je menšie zlo ísť si sadnúť do nejakej relácie s cieľom pomôcť komunite, pre ktorú roky pracujem alebo je menšie zlo tam neísť a prejaviť tak svoj politický nesúhlas s praktikami v Slovenskej televízii, a de facto nevyužiť ponúknutý priestor na pomoc mojim “teplým blížnym”? Povedala som si, že zlo je zlo, a – ostala som doma. Vadkerti Talkshow, 14. apríla, podvečer na Jednotke Nebudem citovať výroky moderátorky, jej hostí ani človeka, ktorého som si pracovne pre seba nazvalaspecial guest. Nebudem ich dokonca ani komentovať - na to nemám dosť psychických síl ani vnútornej rovnováhy, ihneď skĺzavam k lacným vulgarizmom. Dotknem sa však najčastejšie omieľaného výraziva relácie. Priznanie. K tomu sladký chápavý úsmev moderátorky. Predstavujem si, že by sa na mňa podobne zadíval psychiater po dôvernom zdelení, že som Napoleonova žena. Alebo deti na psíka s piatimi nôžkami... Obžalovaný! Priznajte sa! Je to poľahčujúca okolnosť. To je moja hlavná asociácia v súvislosti so slovkom priznanie. Ja sa necítim nijako vinná, že som “na baby”, nemám čo komu priznávať. Porozprávať sa, to áno, predsa len je môj lesbizmus menšinová inakosť, a ako menšinová je menej obvyklá a možno preto viac rozpravyhodná. Ale priznávať sa? S čím? Nikomu svojou láskou k ženám neubližujem. Bolo by pre mňa nesmierne zaujímavé pozorovať, ako sa pani moderátorka (pozor, toto je len perzonifikácia) priznáva rodičom k svojej heterosexualite a ako sa s tým oni (ťažko) zmierujú, a ako sa s tým neskôr hrdinne priznáva televíznym divákom. Znie to čudne? S čím sa má priznávať? Je predsa prirodzené byť heterosexuálna. Byť heterosexuálna je prirodzenosť pani moderátorky, byť lesbou je moja prirodzenosť. Alebo ak chcete, identita. Slovko priznanie, slabá úroveň informovanosti a z toho vyplývajúce (až detsky) naivne kladené otázky, večné pokusy triafať sa presne do ne/vkusupikošiekchtivéhodiváka, neuchopenie témy aj z iného uhla pohľadu ako je len neustále dokola všetkými novinármi opakované: Ako ste na TO prišli? Ako ste sa s TÝM priznali rodičom? Ako ste sa s TÝM zmierili (vysvetlivka autorky textu: TO znamená v tomto kontexte nešťastný teplý osud). Chápem, malý priestor a chápem, chcelo by to iný typ relácie, chápem, divákov nič iné nezaujíma. Ak toto stačí novinárke, prosím, jej slobodná voľba... Slobodná voľba, naozaj? Potiaľto bola stále reč len o neprofesionálnom nezvládnutí témy relácie (pripomínam, že hovorím iba z môjho uhla pohľadu). To sa môže stať, tém je veľa, času málo... Teraz chcem ale spomenúť pána v pozadí. Special guest relácie. Špeciálny hosť. Hosť, ktorý zmenil ľudskú podobu talkshow v manipulatívnu prezentáciu neverejnoprávnej moci. Katolíckej moci pána Rybníčka. Katolícky poslanec, psychiater – známy liečiteľ homosexuality – Alojz Rakús. Special guest. Ako odborník na liečenie homosexuality dostal v relácii priestor na okomentovanie témy. Nepredpokladám, že pozvanie pána Rakúsa bolo nápadom pani Vadkerti. Predpokladám, že bolo nápadom katolíckej šedej emincie v pozadí. Nevidela som veľa relácií Vadkerti talkshow, ale v tých, ktoré som videla, nevystupoval žiaden odborník vyjadrujúci sa k téme. A ak sa niekto domnieva, že to bol pokus o vyváženosť, pretože dostal slovo aj človek z druhej strany, tak sa domnieva zle. Ak by to tak naozaj malo byť, možnosť povedať svoj názor by dostal aj iný odborník – odborník, ktorý na tému nazerá z opačného uhla ako pán Rakús. Hostia prezentujúci svoje osudy nie sú v tomto prípade partnermi doktora Rakúsa na vyváženú diskusiu. Výstup je teda jasný. Teplí zarobili na reklamný balík, Rakús uviedol veci “na pravú” mieru. Vysvetlil divákom, že tento pokazený zub je možné vytrhnúť a netreba sa s ním ďalej trápiť, že je to dokonca nebezpečné a zdravie ohrozujúce a ako také aj riešiteľné (liečiteľné). Celkom obyčajná jednoduchá manipulácia s divákom. Tento článok píšem 15. apríla 2004. Práve v tento deň sa pred desiatkami rokov potopil luxusný parník Titanic. Jeden redakčný kolega mal nápad na ďalší titulok môjho textu: Slovenská televízia – Titanic potápajúci sa v rybníčku. Copyright :CHANGENET.SK : denne o občianskej spoločnosti P.S.: http://www.sik.sk/vendegek/vadkerti/andrea.html

Reality po slovensky

Reality po slovensky „ Minister kultúry Rudolf Chmel vyzval v pondelok z Prezidentského paláca hlavy slovenskej kultúry a umenia, aby viac a nahlas hovorili o dôvodoch, pre ktoré má vrch poklesnutejšie umenie, komercia, gýč.“ Zbytočne. Lily 16.12.2004 8:46 pm Klári idem fičať aj ja, zajtra tu budem, aspon dúfam, ak nie, tak víkend určite.. pááááááááááááááááá! A pekne hajajte! O reality show je vlastne úplne zbytočné písať. Je to fenomén. A čo je problémom súčasných reality show v slovenských televíziách ?Divák. Jednoducho to chce. Ale, priznajme si, má aj inú možnosť voľby ? Moja mama ešte pred tridsiatimi rokmi hovorievala, že keby sa v televízii hovnami ohadzovali a bodovalo sa to, budeme to všetci pozerať. Mala pravdu. Pretože, ak sa pozrieme bližšie na reality show na Slovensku, a odmyslíme si ich zábavnú stránku, v podstate ide o ... Shit happens. Tvrdí sa, že STV odštartovala programom SuperStar vojnu televízií. Je to možné, ale treba si uvedomiť, že tento program nie je reality show. Je to castingová licencovaná súťaž. Slovenská televízia k tomu vymyslela svojskú Domácu horúčku, ktorá spočíva v tom, že do rodiny nasťahuje celebritu, aby zistila, čo sa udeje. Po Domácich horúčkach omladníc s Ibrahimom Maigom a Jadrankou sa neudialo nič. Ani diváka to nezaujala. Ani peoplemeter. Potom prišla bomba . Bomba v podobe Belohorcovej a sledovanosti a share. Hlavne ich skokom. No a potom prišliel šok v podobe svojráznej rodinky z východu Mojsejovcov a... Koniec Domácej horúčky ? Inak, pôvodný úmysle STV bol nasledujúci : V rodine, ktorá sa do hry prihlási, strávi známy politik celý víkend. Politici budú musieť žiť bežným životom famílie, teda nakupovať, variť, upratovať, natierať ploty, okopávať záhradku a pod.“ Ale taká očividná krádež by sa asi Mike Phillipsovi z BBC Worldwide nepáčila. A ... „ Každý ďalší úspech Domácej horúčky bude obrovským úspechom nového vedenia STV a pozitívnym odrazom ich reformných krokov. „ , je najabsurdnejšou vetou slovenskej mediálnej žurnalistiky za posledné roky, nepoznajúc nijaké súvislosti a zákonitosti. JOJ-ka našla šakala kríženého s hyenou škvrnitou, hoci porota na začiatku tvrdila, že hľadá osobnosť. Preboha. Ale Dievča za milión bola zaujímavou reláciou. Bol to vlastný formát, lacnejší, než iné, po spojení sa s bulvárom dosiahol výbornú sledovanosť .Ale program mal svoje zásadné problémy. Nebola to ani reality show, ani castingová súťaž, nemala vlastne žiadne pravidlá. Dievčatá tancovali, spievali, skákali, len múdrosti nenabrali. Hľadalo sa Dievča za milión, ktoré dostane milión a... možno bude aj robiť v JOJ- ke. Lenže to by sa v pravidlách malo jasne určiť, že profesionálne herečky, moderátorky, dabingové herečky, speváčky nech sa zbalia a idú domov. Nehovoriac o bezprecedentnom zásahu Nového času, ktorý určite ovplyvnil záverečné hlasovanie a televízia sa doteraz tvári, že to vlastne ani nebolo. O absurdite reality show za všetko svedčia nasledujúce vety : K Olasovej portrétu sa vraj modlili veriaci v dedinke na južnom Slovensku. V kostole bola skutočne jej fotka, na ktorej mala Karinka nad hlavou dokreslenú svätožiaru. Tá podoba bola neuveriteľná. Všetkým pripomínala Pannu Máriu a celý kostol svojimi modlitbami prosil o jej úspech v jojkárskej reality show," Amen Dokonca aj Varí vám to je deklarovaná ako rodinná reality show, až na tú sledovanosť. Nuž a Markíza menila. Nie známky, ale rovno manželky. Je to osvedčený formát a k nim Markíza pridala aj rescuscitované zábavné relácie VILOmeniny a Je to možne ? O reality show je zbytočné moralizovať. Dievča za milión a Slovensko hľadá Superstar/ výber a Hviezdna rota / , spája jedno : vytvárajú jednoznačný pocit, že , ak ste neschopný môžete byť úspešný. Nie je potrebné vedieť, nutné je predvádzať sa, škandalizovať a nenávidieť. Obe relácie u divákov vytvárajú negatívne energia. Rodinné reality , ktoré by paradoxne mali byť na rodinne ladenej Jednotke sú vysielané Markízou : VILOmeniny, Hodina pravdy, Je to možné alebo Zámena manželiek. S reality show sú spojené aj iné problémy pre účinkujúcich. Podpisujú zmluvy v dobrej viere, že tam nie sú pasce. Podpisujú ich ľudia, ktorí zmluvu videli hádam prvýkrát v živote. A potom sa divia a televízie sa tešia. O skutočnej realite reality show hovoria niektoré headliny z pýchy slovenskej žurnalistiky, bulváru: STV Bude vychovávať Haberove deti? Miro Jaroš zo SuperStar: Som na baby! Porota SuperStar inkasuje státisíce STV ma zosmiešnila! Šialenstvo sa začalo. Barbie zo SuperStar: Neprekáža, budem moderátorkou! "Dziga, dzigááááá, tu - tu, tu-tu..." Dcéru poslanca Jariabka vykopli zo SuperStar! Habera: Markíza ho vykopla zo silvestrovského Uragánu! Ábelová má flek v SuperStar! Erik Baláž: Bude zo mňa manekýn! Kauza Erik Baláž: STV vracia úder! Neúspešní kandidáti hrozia žalobou! SuperStar: Po neúspechu pokus o samovraždu! Ďalší škandál v SuperStar! SuperStar nadobudla mamutie rozmery! Orange: 40 miliónov do SuperStar nedáme! V Košiciach lietali stoličky, v Žiline padali krokodílie slzy ... SuperStar: Adelu a Pica kúpili za 250-tisíc Rybníček Ábelovej: Berieme ťa! Ábelová má flek v SuperStar! Ábelovú chce Rybníček v STV! Erik Baláž: Nie som Erikova sestra! Som chlapec! Vydavateľ Scooterovi: Zaplať 500-tisíc! Slovenský Scooter: Vyzlečie sa? Slovenský Scooter, alias Jožo Suchý, si dnes zatancuje s profesionálnymi striptérkami. Sexaféra v SuperStar: Zachariáš v posteli s inou ženou! Boj o postup s fľaškou v ruke! TV JOJ Najbližšie sobotňajšie vydanie reality šou TV JOJ Dievča zamilión bude doslova strašidelné. Uličná spí na zemi! Lenártová Suríniovej: U mňa si ako človek skončila! Pohádali sa na život a na smrť! Lucia Uličná: Neodstúpila som pre závisť Dvorskej! Mirka Ábelová: Muži sú zo mňa vyplašení! Lucia Uličná: Chcem odstúpiť zo súťaze! Z Panczovej sme mali strach! Konečne skončila! Vydýchli si finalistky jojkárskej reality show Vyhodená Panczová: Bolo to sprisahanie! Mirka Ábelová: Bojím sa o život! Kňažko zrušil stretnutie s Ábelovou! Po sexafére alkohol! Tajné spovede: Aj nás chcel dostať! Miroslava Ábelová: Za postup do finále som mala zaplatiť sexom Muzikálová speváčka Karin Olasová: Bola som Müllerovou múzou! Vylúčená Panczová finalistkám: Ja vám ukážem, roztočím to v Jojke! Lucia Uličná: Mám depresie! Beriem prášky! Karin Olasová: V divadle skončila! Ivanková: Za 400-tisíc odstúpim! Katarína Ivanková: Slovenčina za halier! Karin Olasová: Žije v prepychu a luxuse! Karin Olasová: Súťaž ma pripravila o úspory! Uličná je out: Nervovo sa zrútila! "Dám si prášky!" vyhlásila zdrvene. 10 dôvodov, prečo by mala vyhrať Olasová Tajný scenár veľkého finále TV Markíza STV vyhlásila Markíze vojnu ! Ako prísť k inej žene ? Dva týždne s cudzou ženou * Chýbajú nasledujúce headliny : Opitá policajtka spôsobila dopravnú nehodu Rusovské jazero: Obe sa utopili! Dievča (15) prežilo trojitú samovraždu! *Headliny sú z Denníka Nový čas O slovenských televíznych reality show sa dá povedať jedno : zjednocuje ich veľká sledovanosť. Vytvára to však istú uniformitu mediálneho prostredia a deformovaný obraz o realite. Alebo, a to je smutnejšie, úplne pravdivý obraz o podobe Slovenska a jeho televízneho diváka. Hádam to prežijeme. Prežili to aj iní. Budúci rok nás čakajú na Markíze Mojsejovci / BŔRRRR/, Opposite Sex , STV pripraví Deal or not Deal / ? / a ešte jej vrelo doporučujeme TABLOID TALES a spojenie sa s Novým Časom na večne časy a nikdy viac... A určite aj JOJ- ka nám pripraví prekvapenie. Chlapa za korunu ? Čo nám to vlastne k diváckemu orgazmu vlastne chýba? The Swan. A to už len bude poriadne mäso. A na STV... A čo takto The Running Man ? Možno budeme prví na svete, ktorí ho aj zrealizujú. Navrhujem s ním začať na STV na Štefana. Alebo Veľký piatok ?

21. 12. 2004

NEPOUČITEĽNÝ

NEPOUČITEĽNÝ Vedenie Slovenskej televízie je v otázkach dodržiavania zákonov nepoučiteľné. Kašle na všetky Rady, ktorým sa zo zákona zodpovedá alebo jej vysielanie sa nimi má radiť. Napokon, veď pokuty neplatí z vlastného vrecka. Na svojej webovej stránke ponúka reklamný prvok- injektáž vloženie loga do vysielaného programu- http://www.stv.sk/files/5nYPz0x3q0.ppt. Tento druh reklamy, nie je slovenským právnym poriadkom dovolený. Rada pre vysielanie a retransmisiu prijala dňa 6. 5. 2004 Vyhlásenie k virtuálnym technikám v televíznom vysielaní, v ktorom sa zdôvodňuje, prečo je takýto druh reklamy je v rozpore so zákonom o vysielaní a retransmisii. Vedenie STV si tejto kolízie musí byť vedomé, pretože 21. 10. 2003 za takúto reklamu dostala STV pokutu vo výške 100.000 Sk. Zápisnica č. 18-2003 (program a uznesenia)zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalodňa 21.10.2003 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu Zapisovateľ: I. Kubiňák Overovateľ: J. Žitňanská Program: 14. Kontrolný monitoring Návrh na uloženie sankcie - pokuty SK č.: 261-PgO/O-1555/2003 zo dňa 26.08.2003 Doplnenie: Správa č. 57/2003/TV z monitorovania Slovenskej televízie (dodržiavanie § 32 ods. 12 a § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorované dni: 31.05.,07.06. a 14.06.2003) ÚK: Slovenská televízia, Bratislava ÚP: 21.10.2003 o 10:30 hod. K bodu 14) Kontrolný monitoring Návrh na uloženie sankcie - pokuty SK č.: 261-PgO/O-1555/2003 zo dňa 26.08.2003 Doplnenie: Správa č. 57/2003/TV z monitorovania Slovenskej televízie (dodržiavanie § 32 ods. 12 a § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorované dni: 31.05.,07.06. a 14.06.2003) ÚK: Slovenská televízia, Bratislava Uznesenie č.:03-18/14.687: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 261-PgO/O-1555/2003, vysielateľ na základe zákona, Slovenská televízia, Bratislava I. opakovane porušil § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že na programovom okruhu STV 2 dňa 31.05. a 14.06.2003 počas vysielania športových prenosov futbalových zápasov odvysielal skrytú reklamu (Tempish sport, www.tempish.sk; Adlo, bezpečnostné dvere; Gasmonta, Vranov nad Topľou; RENO 2000, stávková kancelária) vo forme grafických inzertov a dňa 07.06.2003 počas vysielania športového prenosu futbalového zápasu Slovensko - Turecko odvysielal skrytú reklamu (Rucanor, sporting goods; Gasmonta, Vranov nad Topľou; Terno, a.s., stávková kancelária; Plangas - trans, doprava, Vranov nad Topľou; Plangas - plyn, kúrenie, Vranov nad Topľou; NOKIA) vo forme grafických inzertov. za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 100 000 ,- Sk, slovom jednostotisíc Slovenských korún. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila. " V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, KS 6548, VS ***03 Uznesenie č.:03-18/14.688:Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 261-PgO/O-1555/2003, vysielateľ na základe zákona, Slovenská televízia, Bratislava II. opakovane porušil § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že 1. neoznačil sponzorov programov - prenosov futbalových zápasov z 34. a 35. kola 1. futbalovej ligy, odvysielaných dňa 31.05 a 14.06.2003 na programovom okruhu STV 2, na ich začiatku a konci, 2. neoznačil všetkých sponzorov programu - prenosu kvalifikačného futbalového zápasu Slovensko - Turecko, odvysielaného dňa 07.06.2003 na programovom okruhu STV 2, na jeho začiatku a konci, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 200.000,- Sk, slovom dvestotisíc Slovenských korún. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila. " Prof. JUDr. Peter Škultéty splnomocnený zástupca Rady pre vysielanie a retransmisiu Vyhlásenie Rady k virtuálnym technikám v televíznom vysielaní Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán, ktorého poslaním je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, ku ktorým patrí aj ochrana pred nežiaducimi vplyvmi reklamy, a v súlade s § 5 ods. 2 písm. a/ a písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii ako orgán zastupujúci SR v Stálom výbore pre cezhraničnú televíziu Rady Európy a podieľajúci sa na koregulácii európskeho mediálneho priestoru, reagujúc na potrebu zaujať jednoznačné stanovisko k novým reklamným technikám prítomným v európskom mediálnom priestore, opierajúc sa o znenie zákona č. 308/2000 Z. z., ktorým sa aproximovala Direktíva EÚ "Televízia bez hraníc", deklarujúc snahu predchádzať nesúladu televízneho vysielania s povinnosťami stanovenými relevantnými právnymi predpismi, na svojom zasadnutí dňa 6.5.2003 prijala nasledovné vyhlásenie: Virtuálne techniky 1. Virtuálna technika je technika, ktorou sa prostredníctvom zmien vo vysielacom signáli mení skutočnosť, napr. videná obecenstvom v mieste konania podujatia. Virtuálnou technikou sa vkladajú do vysielania informácie, zobrazenia a animácie komerčného a nekomerčného charakteru, ktoré môžu vyzerať reálne. 2. Z hľadiska posúdenia reklamy nie je jej forma rozhodujúca, kritérium, či je akékoľvek oznámenie prezentované konvenčnou alebo virtuálnou technikou, nemá vplyv na posúdenie reklamného charakteru oznámenia. 3. Použitie virtuálnej techniky pri zobrazovaní doplňujúcich informácií nekomerčného charakteru (napr. pri športových prenosoch: smer výkopu, dĺžka skoku, míľniky pri maratóne a pod.) nie je v kolízii so zákonom č. 308/2000 Z. z. Z hľadiska zachovania objektivity by však divák pri prenose, obsahujúcom zmeny skutočnosti, mal byť vysielateľom upozornený na použitie virtuálnych techník v prenose. 4. Použitie virtuálnej techniky pre reklamné účely nie je v rozpore so zákonom č. 308/2000 Z. z. iba vtedy, ak sa tak deje v rámci vysielania reklám a telenákupu (t. j. v reklamných šotoch, telenákupných šotoch, telenákupných programoch atď.) 5. Použitie virtuálnej techniky pre účely sponzorských náležitostí programu nie je v rozpore so zákonom č. 308/2000 Z. z., ak sa použitie vzťahuje na sponzorské označenie na začiatku/konci programu v súlade s dikciou § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 6. Použitie virtuálnej techniky pre reklamné účely alebo pre účely sponzorských náležitostí programu inak, ako podľa bodov 4. a 5. tohto vyhlásenia, môže vykazovať rozpor so zákonom č. 308/2000 Z. z., osobitne s § 32 ods. 12 (s poukazom na § 32 ods. 13) alebo § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. Virtuálna reklama 7. V súlade s "Memorandom EBU o virtuálnej reklame" z mája 2000 možno za virtuálnu reklamu označiť reklamu a propagáciu, ktorá prostredníctvom použitia elektronických (imaginačných) systémov meniacich vysielací signál nahrádza reklamu prítomnú a viditeľnú v mieste podujatia (tzv. miestna reklama) alebo ktorá je prostredníctvom takýchto systémov vkladaná na miesto podujatia. 8. Nahrádzanie miestnej reklamy virtuálnou reklamou alebo vkladanie virtuálnej reklamy do programov, vrátane prenosov športových podujatí, je kolízne so zákazom vysielať skrytú reklamu, pretože zodpovedá dikcii § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z., podľa ktorého: "Skrytá reklama a skrytý telenákup na účely tohto zákona je slovná alebo obrazová informácia o tovare, službe, obchodnom mene, ochrannej známke, prípadne o činnostiach výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb v programe, ak vysielateľ túto informáciu v rámci programu zámerne využíva na reklamné účely, čím môže uviesť verejnosť do omylu o podstate tejto informácie. Táto informácia sa považuje za zámernú najmä vtedy, ak sa uskutočňuje za odplatu alebo za inú protihodnotu." a to najmä preto, že: ide o obrazové informácie o tovaroch, službách, obchodných menách a pod., ide o informácie vysielané v programe, vložené informácie sú využívané na reklamné účely (a to aj vtedy, ak sú vkladané na miesta miestnej reklamy), vkladanie do programu je zámerné, ide o technickú manipuláciu s obrazom, vkladanie sa zrejme uskutoční za odplatu alebo podobnú protihodnotu. Sponzorské označenie pomocou virtuálnych techník 9. Virtuálne označenia sponzora, vkladané do prenosov športových podujatí alebo iných programov, je kolízne vo vzťahu k § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., podľa ktorého: "Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby sponzorovaný program priamo nepodporoval predaj, nákup ani prenájom tovarov alebo služieb sponzora alebo tretej osoby, a to najmä osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených výrobkoch či službách v týchto programoch." pričom virtuálna informácia o sponzorovi sa podľa charakteru môže posúdiť aj ako skrytá reklama. 10. "Sponzori" podujatia nie sú automaticky sponzormi programu alebo prenosu, a preto informácie o nich môžu byť posúdené ako skrytá reklama (vo vnútri programu) alebo ako neoznačená reklama (ak ide o "sponzorské" odkazy). 11. Sponzorské označenie pomocou virtuálnych techník počas programu je rovnako chybné ako iné umiestňovanie sponzorských logotypov, vrátane grafických inzertov sprevádzajúcich programovú grafiku (napr. sprevádzajúcich stav zápasu alebo rozpis mužstva a pod.). Valéria AGÓCSpredsedníčkaRady pre vysielanie a retransmisiu Schválené uznesením Rady č. 03-08/29.263 dňa 06. 05. 2003

Vzácna žena odchádza

"Vzácna žena" *odchádza Moderátorka Správ a komentárov Slovenskej televízie Ľudmila Farkašovská dostala prekrásny vianočný darček od vedenia Slovenskej televízie .Dostala výpoveď. Odchádza tak " vzácna žena " a nová tvár nového začiatku STV. "Dali sme jej profesionálnu šancu, no, žiaľ, nenaplnila naše nádeje," uviedol člen manažmentu verejnoprávnej televízie Branislav Zahradník. Sledovanosť programu Správy a komentáre síce neklesla, no ani nevzrástla. To je hlavný dôvod odchodu moderátorky ? To by musela odísť už aj Belányiová... Už po prvom tresku v spravodajstve STV som upozornil, že v Správach a komentároch je nahradenie profesionálnych výkonov moderátoriek netelevíznymi prejavmi novicov chybným krokom už na začiatku roka. A po druhom tresku v spravodajstve som konštatoval , že Ľudmila Farkašovská je bezmocná aj pri vedení rozhovorov, aj pri moderovaní. Bezmocná je z priestoru, ktorý ju obklopuje. Ale to mali páni z Doliny vedieť už v septembri 2003, keď si ju ako " vzácnu ženu " vyberali. Pre Farkašovskú to však prekvapenie nemohlo byť, veď celé Spravodajstvo STV to už vie najmenej 2 týždne. Či budú za tým výmeny , to uvidíme. Možno slobodkári úpenlivo búšia na dvere i stoličku šéfredaktora. To by žiadne prekvapenie nebolo. Alebo to bude iná skupinka. * slová GR STV R.R.

20. 12. 2004

THE OTHERS

THE OTHERS Ešte sa vraciame k Odpovediam z obrazovky, ktoré nás budú oblažovať aj po Novom roku. Upútavky sa vraj budú v riaditeľovej relácii prezentovať aj naďalej, pretože je to jediná možnosť, ako prezentovať na Jednotke tituly Dvojky. Je to dosť veľká hlúposť a demagógia, ktorá vychádza iba z ega riaditeľa, pretože nechce v žiadnom prípade pripustiť, že úplné oddelenie Jednotky od Dvojky a VLASTNÉ rozhodnutie, že promo Dvojky na Jednotke nebude a nebude je úplne pomýlené a chybné. Akoby ten väčšinový divák mal byť vyrušovaný nejakými hlúposťami toho verejnoprávneho na Dvojke. Tým vlastne povedal, že z Dvojky urobil ghetto "Tých Iných ".

ČO S ROKOM 2005 ?

ČO S ROKOM 2005 ? Akú stratégiu zvolia komerčné televízie Markíza a JOJ na rok 2005, aby ich v primetime neporážala 3 krát do týždňa verejnoprávna televízia STV ? Správy o nových programových zmenách zatiaľ nehovoria o ničom novom. JOJ vsádza na osvedčenú recykláciu filmov, kde snáď po majetkových zmenách ,príde k inej stratégii nákupu a aj k výmene ľudí na vrcholových postoch, ktorí sú rovnako vyhorení , ako v Markíze. Markíza otvorene vyhlasuje STV reality show zákopovú vojnu, kde však ťahá za kratší koniec- relácie musia byť ziskové. STV ich jednoducho kúpi a keď peniaze nestačia, zruší, alebo vôbec nezačne vyrábať relácie, ktoré sú určené aj pre menšinového diváka, o kultúre ako takej a jej mapovaní ani nehovoriac. Alebo je tu druhá možnosť- povedať otvorene pravdu o cenovej politike STV pri akvizíciách a licenciách. Potom sa dá očakávať aj sústredený útok cez Radu pre vysielanie a retransmisiu a útok legislatívny- zrušenie, či obmedzenie reklamy. Odporúčal by som však najskôr urobiť si jasno doma. A trochu osvetliť tú cenovú akvizičnú vojnu, nech je to všetkým koncesionárom jasné. Tú totiž prestali rozlišovať medz STV a omerčnými televíziami. A hlavne nechápu, že jediný príjem komerčnej televízie je príjem z reklamy.

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OHRADZUJEM SA

OHRADZUJEM SA O päť minút dvanásť v nedeľu 19.12. bola skutočne presne podľa noticky STV : "Politická diskusia na aktuálnu tému ". Relácia nám priniesla predvianočnú one man show Mikuláša Dzurindu s útokmi proti akejkoľvek opozícii za asistencie dvojice veľmi prjemných moderátorov. Príjemných voči Mikulášovi Dzurindovi. Akákolvek problematická vec na slovenskej politickej, ekonomickej a iných scénach bola vyše 15 krát označená za populizmus. Pefektný príklad populizmu... Nikdo neberie dramaturgické rozhodnutia redakcie spravodajstva a ani jej nezávislosť a keby to bola pravda a neexistovali by evidentné zásahy z vedenia , tak by sme to aj rešpektovali. Vzápätí vo všetkých médiách prebehla ohradzovacia kampaň STV voči vyjadreniam SMER-u. Tým však bola venovaná minimálna pozornosť. Sanchez Illicha Ramireza CARLOS sa preto ohradzuje. Plotom, ako predzáhradka. Citácie ohradzovania sa : STV: Protestuje proti útokom politickej strany Smer Pridané: 19. 12. 2004, 16:25:08 Pridal: SITA BRATISLAVA 19. decembra - · STV protestuje proti útokom politickej strany SMER · Obsahové, dramaturgické a personálne obsadenie svojich relácií považuje za súčasť svojej nezávislosti a žiada, aby ju politické strany rešpektovali STV sa ohradzuje proti útokom politickej strany SMER, ktorá dnes označila STV za servilnú voči premiérovi Dzurindovi V relácii O 5 minút 12 dostal dnes priestor na bilanciu tohto roka predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda. V minulosti bol podobný priestor poskytnutý aj prezidentovi SR a do budúcna plánuje takto príležitostne pozývať do svojej relácie aj ostatných najvyšších ústavných činiteľov SR. Je totiž obvyklou praxou vo verejnoprávnych televíziách v Európe poskytnúť priestor ústavným činiteľom, ktorí sú v relácii konfrontovaní s redaktormi a nie vždy len s politickými protivníkmi. Témy, výber hostí a moderátorov sú dramaturgickým rozhodnutím redakcie spravodajstva, ktorej nezávislosť je potrebné rešpektovať. Obdobný priestor poskytuje predsedovi vlády dokonca pravidelne aj Slovenský rozhlas a STV v tejto súvislosti nezaznamenala protesty a útoky strany SMER na Slovenský rozhlas. Z tohto dôvodu považujeme dnešné vyjadrenia strany SMER za účelové, stranícky motivované a zasahujúce do nezávislosti Slovenskej televízie. STV je presvedčená, že diváci sa mohli v dnešnej relácii priamo presvedčiť, že jej priebeh, ako aj spôsob moderovania boli profesionálne, objektívne a nestranné. STV sa ohradzuje voči obvineniam Smeru (TASR) - Slovenská televízia (STV) sa ohradzuje proti útokom opozičného Smeru, ktorý dnes obvinil STV zo servilnosti voči premiérovi Mikulášovi Dzurindovi. STV podľa Smeru zdegradovala svoju diskusnú reláciu O päť minút 12 na propagandistický monológ predsedu SDKÚ, keď mu poskytla exkluzívny priestor bez prítomnosti iných politikov. "Považujeme dnešné vyjadrenia strany Smer za účelové, stranícky motivované a zasahujúce do nezávislosti Slovenskej televízie," uviedol člen manažmentu STV pre vzťahy s verejnosťou Branislav Zahradník. STV poskytla podľa neho v minulosti podobne priestor aj prezidentovi a do budúcna plánuje takto príležitostne pozývať do svojej relácie aj ostatných najvyšších ústavných činiteľov SR. "Témy, výber hostí a moderátorov sú dramaturgickým rozhodnutím redakcie spravodajstva, ktorej nezávislosť je potrebné rešpektovať," uviedol Zahradník. STV je podľa Zahradníka presvedčená, že diváci sa mohli v dnešnej relácii priamo presvedčiť, že jej priebeh, ako aj spôsob moderovania boli profesionálne, objektívne a nestranné. Argumentuje tiež, že je obvyklou praxou vo verejnoprávnych televíziách v Európe poskytnúť priestor ústavným činiteľom, ktorí sú v relácii konfrontovaní s redaktormi, a nie vždy len s politickými protivníkmi. Dodal, že obdobný priestor poskytuje premiérovi dokonca pravidelne aj Slovenský rozhlas (SRo) a STV v tejto súvislosti nezaznamenala protesty a útoky Smeru na SRo. Dzurinda podľa Smeru neférovo zneužil skutočnosť, že bol v relácii sám, aj na útoky voči neprítomným politikom. "STV tým nedodržala názorovo vyvážený pluralitný charakter svojej diskusnej politickej relácie. Fakt, že predsedovi SDKÚ kládla otázky redaktorka, ktorá je manželkou iného predstaviteľa SDKÚ, len dokresľuje neprofesionalitu a politickú tendenčnosť tohto údajne verejno-právneho média," uvádza sa vo vyhlásení Smeru. Copyright © TASR 2004 Kontakt na ohradzovanie sa :
PhDr. Branislav Zahradník člen manažmentu STV pre vzťahy s verejnosťou tel. 02 / 60 61 33 24 fax 02 / 60 61 44 00 mobil : 0907 80 70 85 mail : zahradnik@stv.sk
Branislav Zahradník je aj poslancom miestneho zastupiteľstva za SDKÚ

19. 12. 2004

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK Marcel Para pre Slobodnú Európu : Pre zamestnancov STV nastávajú ťažké chvíle - z pohodlného socializmu sa totiž budú musieť preorientovať na filozofiu firmy. Dôsledky formuloval štatutárny zástupca STV Marcel Para: "Slovenská televízia bude v internom a externom prostredí zamestnávať v každej chvíli len toľko ľudí, koľko každú chvíľu potrebuje na výrobu toho, čo práve vyrába." Preto je tam taký personálny bordel a..... Richard Rybníček pre Plus 7 dní : Ako prvú ste prepustili Annu Ghannamovú. Vraj jej politická relácia Ring nebola verejnoprávna. V čom? Som presvedčený, že vo verejnoprávnej televízii majú byť diskusie vedené iným spôsobom, a nie v ringu a s hosťami, ako sú herec a psychológ, ktorí politikov hodnotia. Podľa mňa to bolo príliš komerčné a bulvárne. Isto iste sú programy ako Slovensko hľadá SuperStar, Domáca horúčka, Pošte pre Teba,Svadba snov,nebulvárne a patria výsostne na obrazovku verejnoprávnej televízie. Svět vymknutý z kloubů šílí... Viete už dnes povedať, aké máte plány s výškovou budovou STV, ktorú chcete prepustením zamestnancov uvoľniť? Budova STV je majetkom štátu. Do konca septembra, najneskôr do konca roka, by sme výškovú budovu mali opustiť. Potom uvidíme, čo s ňou bude robiť štát. Štát? Myslíte ministerstvo kultúry? Nie, ministerstvo financií. Medzitým je už budova v majetku STV, stojí ,zo štyroch pätín je prázdna, ale náklady sú tie isté. Presný plán predaja a sťahovanie je dosť zahmlený a čast je na verejnosti prezentovaný inak, ako Rade STV...

O POMERE

O POMERE Podla Richarda Rybníčeka: v roku 2005 STV plánuje investovať 15 miliónov do dvoch celovečerných filmov, 22 miliónov do pôvodného seriálu a 16 miliónov do 32 pôvodných dokumentov: „Hlasy o tom, že ignorujeme pôvodnú tvorbu sú nezmysel...“ Takže: 53 miliónov na pôvodnú tvorbu a aj to je podmienené tým, či Rada STV odsúhlasí predaj majetku STV. Len výroba scény v štúdiu STV na jednorázové použitie stála 10 miliónov Sk. Takže , toľko o pomere.

ROVNOVÁHU UDRŽOVAŤ !

ROVNOVÁHU UDRŽOVAŤ ! A jedna rada pre M.S. Dievčaťom za milión v rovnomernej reality show TV JOJ sa stala Karin Olasová. Získala 50,9 percenta SMS hlasov, jej finálová súperka Michaela Suríniová 49,1 percenta hlasov divákov. Čitatelia tabloidu, napriek trdeniam Tabloidu, sa zachovali vcelku normálne. Ale súhlasím z názorom v diskusii : "Problém je v tom, že by JOJka naštvala značnú časť divákov a paradoxne by ešte nechtiac urobila promo nášmu tabloidu - žijeme na Slovensku. Sledujem dosť európskych tabloidov, ale k takýmto okatým fintám sa ešte ani jeden neznížil, navyše by sa bál - vonku sú takéto excesy zväčša právne ošetrené. To by šlo jedine v prípade, ak by mala JOJ istotu, že v našich podmienkach právny spor vyhrá a cucne tabloid o pekných pár miliónov - ako odškodné za pokus ovplyvňovať obsahovú nezávislosť (content)a regulárnosdť súťaže, za ušlý zisk zo strát na ratingoch, teda ziskoch z reklamy a odškodné tej Pezinčanke. Piatok, december 17, 2004 " Byť na mieste M.S., tak ten rozdiel v hlasovnaí si vysúdim. Bol tak minimálny, že Tabloid ho mohol ovplyvniť. Pre osvieženie pamäti a pre tých, ktorí nečítajú Tabloid uvádzame článok čiernobielo ,v pôvodnom znení a bez titulkov : Zdroj : Nový Čas 17.12.2004 10 dôvodov, prečo by mala vyhrať Olasová BRATISLAVA - Dve rivalky a len jedno prvé miesto. Jeden moderátorský flek v Jojke a jeden milión korún. O to tvrdšia je bitka medzi finalistkami Dievčaťa za milión Michaelou Suríniovou (20) a Karin Olasovou (28). Počas niekoľkých mesiacov mali obidve miliónové baby možnosť ukázať, ktorá z nich sa na post moderátorky TV JOJ hodí najviac. Vyhrá spiaca princezná - červenovlasá Pezinčanka, alebo profesionálka - muzikálová herečka z Trenčína? Nový Čas prináša desať dôvodov, prečo by mala vyhrať Olasová. Aké sú Suríniovej mínusy? 1. Je neprirodzená a falošná, pri odpovediach klipká očami ako bábika. 2. Na jednoduché otázky odpovedá frázovito a vtiera sa divákom. 3. Počas finálových večerov nezvládala súťažné úlohy, nevedela tancovať ani spievať. Problém mala aj s čítačkou a cudzími slovami. 4. Stále zostáva záhadou, či tzv. zásnuby v priamom prenose s priateľom, dabingovým hercom Jaroslavom Žvástom, neboli zinscenované kvôli zvýšeniu počtu diváckych hlasov. 5. Má veľmi slabé herecké schopnosti. Prekvapenie počas "zásnub" vôbec nezahrala presvedčivo. 6. Neovláda spisovnú slovenčinu: Na Jarovu žiadosť o ruku odvetila iba slovkom: "Hej." 7. Absolútne nezvláda stres. Do finále sa doslova preplakala! Jej slzičky Karin Olasovú zrejme čiastočne obmäkčili. 8. Zámerne neodpovedá na nepríjemné otázky. Možno aj preto sa diváci dodnes nedočkali pravdy o jej údajnom vzťahu s jedným z ministrov slovenskej vlády... 9. Nevie komunikovať s novinármi. V rozhovoroch používa vulgarizmy (máme k dispozícii niekoľko nahrávok). Naoko nežná Miška v istých situáciách siahne po slovníku, akým sa vyjadrujú štamgasti 3. cenovej skupiny. Neštíti sa ani vyhrážok. V jej záujme však jej citáty neuverejňujeme. 10. Je povýšenecká. Nedávno sa vyjadrila, že bulvár nečíta, pretože je to pod jej úroveň. Znamená to teda, že Michaela pohŕda aj vyše miliónom čitateľov nášho denníka (výskum MML II. vlna 2004 - denne presne 1 096 827 čitateľov), pre ktorých nie je pod úroveň čítať Nový Čas. V čom je Olasová lepšia? 1. Má príjemný vzhľad a vystupovanie. 2. Nešetrí milým úsmevom. 3. Vkusne a triezvo sa oblieka. 4. Je to profesionálna herečka (muzikály Mníšky a Každý má svojho Leona). Onedlho si zahrá aj v muzikáli Kleopatra. 5. V minulosti už moderovala aj v Slovenskej televízii. 6. Je vzdelaná, všetky úlohy počas finálových prenosov zvládla ľavou zadnou a na výbornú. 7. Nepodráža svoje rivalky. Vyhodenie Lucie Uličnej by sme jej už mohli odpustiť, veď Lucia by jej urobila to isté. 8. Komunikuje s novinármi slušne a s vysokou dávkou profesionality. 9. Vie si na seba sama zarobiť. Už od pätnástich má príjem. 10. Je verná, čo dokazuje aj jej harmonický 5-ročný vzťah s právnikom Ivanom (36).