16. 4. 2005

SUPERVÝROK

SUPERVÝROK "Mám takú náladu, že mám sto chutí povedať, tak nech zdochne, do prdele. Doteraz jak študoval?"
hovorkyňa ministerstva školstva Monika Murová pre TV Markíza na otázku o meškajúcich sociálnych štipendiách pre študentov .
Po jej výroku v šote , keď pracovala ako redaktorka TV Markíza :
" Do p... ", ktorý bol nevystrihnutý a odvysielaný, je to další slušný výkon.
Ocenenie za nekolegialitu a neprofesionalitu putuje aj pre TV Markíza, že odvysielala súkromný telefonát.
Ponaučenie : robte to ako minister Palko- nič im nehovorte.....

Nesprávne otázky na nesprávnom mieste

Nesprávne otázky na nesprávnom mieste

Toto nie sú dominanty RTL, či PRO 7, ale verejnoprávnej televízie STV: Kto si vezme milionára, Deal or not to Deal, Zmenáreň- plastická operácia mi zmenila život, Extra,Slovensko hľadá SuperStar, Pohotovosť a.i Všetko by to bolo v poriadku, ak... Ak by STV neporušovala sústavne Zákon o STV a Zákon o vysielaní a retransmisii a nepredkladala mylné, či nedbalé, ba dokonca falšované výkazy.* Niet byť na čo pyšný. Opäť subjekt, ktorý prispieva k rozkladu právneho štátu a , žiaľ, čiastočne ku kultúrnej devastácii. V roku 2006 doporučujem všetkým kompetentným pozrieť si bohaté prírastky v archíve STV za obdobie od roku 2003. Do roka a do dňa sa STV dožije fungujúcej vysielacej inštitúcie zo 150 úradníkmi, s dobre zabehaným "ousourcingom " a nezvratnými zmenami. Niekomu to bude vyhovovať, dokonca sa budú spievať ódy na koniec 12 ročného marazmu, bez akýchkoľvek vytvorených hodnôt. Mená ako Dušan Hanák,Juraj Jakubisko,Peter Kerekes,Miloslav Luther, Matej Mináč,Juraj Nvota,Peter Patzak,Martin Šulík, Dušan Rapoš, sú bezvýznamné, sú to amatéri a príživníci, ktorí v živote nedokázali to , čo páni Rybníček, Para a Zahradník Žijeme naozaj takú dobu ? Čo je to potom za doba ? Nesprávne otázky na nesprávnom mieste. Možno je načase zákonom zrušiť Slovenskú televíziu, rozpustiť Radu STV a frekvencie rozdať. Veď, napokon, o nič nejde. A nikomu na tom nezáleží. *Predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu Valéria Agócs v súvislosti s pochybnosťami o pravdivosti štatistík od STV prehlásila :"V našej správe sme ich uviedli s označením 'zdroj STV', pretože si nie sme istí, či je štatistika spoľahlivá."

Slovensko hľadá SuperStar 2

Slovensko hľadá SuperStar 2 Slovensko hľadá SuperStar je mŕtve, nech žije Slovensko hľadá SuperStar 2 Prvou slovenskou SuperStar sa stala Prešovčanka Katarína Koščová. Chvalabohum zvíťazil zdravý rozum. Na jeseň tohto roku sa vraj začne druhý ročník Slovensko hľadá SuperStar. Znamená to, že cesta do Cannes na MIP TV mala iba jediný cieľ- podpísať zmluvu s FremantleMedia. Ešte pred zúčtovaním. Ete pred vyjasnením podmienok zákazu vysielania reklamy v Slovensko hľadá SuperStar. Mnohí upozorňujú, že tak skorý začiatok vlastne môže zničiť akékoľvek ambície účastníkov finále prvého ročníka. A aj zámerov Sony BMG. Na druhej strane- čo by vysielala STV na jeseň. Čím by zaujala ? Programom Deal or No Deal alebo, Kto si vezme milionára ? Risk s druhým ročníkom Slovensko hľadá SuperStar však pri dobrom marketingu môže výjsť. Znalosť brandu, nízke počiatočné náklady , to všetko môže fungovať aj pri nepererušovaní programu reklamou. STV tie možnosti má.A skvelé. Len treba pohnúť rozumom a neísť hlavou proti múru. Inak to môže byť pre STV legislatívne klzké. Smrtiaco. Obávam sa, že vidina vysokých reklamných a iných príjmov ten zdravý úsudok zatieni. Ale potom v roku 2007 môžeme s STV začínať odznova.

BLBOSTI TÝŽDŇA

BLBOSTI TÝŽDŇA Troška ma hnevajú tieto tvoje stručné odpovede, lebo vlastne sa z nich nič nedozviem, ale aj tak si myslím, že si riadny pohoďák. Hoď dáku perličku teraz do chatu... Nooo... Braňo Mojsej: Vyšiel mesiac nad lesom. Opil som sa? Ale som!!! Kto je pre teba tvojim životným vzorom? Braňo Mojsej: Kurt Cobain a Michal Penk. Zdroj : www.markiza.sk

15. 4. 2005

KTO TO NAČÍTA ?

KTO TO NAČÍTA ? „Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii povinnosť odvysielať nasledujúci oznam o porušení zákona: Rada posúdila program „Odpovede z obrazovky“ z dní 8.8.2004 a 15.8.2004. Na základe analýzy tohto programu dospela k záveru, že vysielateľ jeho odvysielaním porušil základnú povinnosť vysielateľa zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby, ktorá mu vyplýva z § 16 písmeno a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, a to tým, že prezentoval jednostranné informácie a názory bez toho, aby zabezpečil všestrannosť informácií a názorovú pluralitu k danej problematike.“ Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 328-PgO/O-1613/2004 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia, porušil povinnosť ustanovenú v § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že v dňoch 8.8.2004 a 15.8.2004 v programe s názvom „Odpovede z obrazovky“ prezentoval jednostranné informácie a názory bez toho, aby zabezpečil všestrannosť informácií a názorovú pluralitu k danej problematike v rámci vysielanej programovej služby za čo mu ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. b) a ust. § 65 ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - odvysielanie oznamu o porušení zákona. Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii trikrát, vždy v čase pred začiatkom vysielania programu „Odpovede z obrazovky“, a to pred tromi po sebe nasledujúcimi odvysielaniami programu „Odpovede z obrazovky“, pričom prvýkrát pri najbližšom odvysielaní programu „Odpovede z obrazovky“ odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Nižšie uvedený text oznamu je účastník konania povinný odvysielať v písomnej a súčasne i v čítanej podobe bez sprievodnej hudby alebo doplňujúceho komentára. Po prečítaní oznamu musí celý text oznamu zostať na obrazovke v trvaní minimálne 10 sekúnd. Účastník konania bezodkladne oznámi termín odvysielania oznamu Rade. Text oznamu: VIĎ VYŠŠIE...
CETERUM AUTEM CENSEO, CARTHAGINEM ESSE PALENDAM
Skupina Sancheza Illicha Ramireza CARLOSA

SuperStar Forever

SuperStar Forever

Od soboty 9. apríla je je /v/bodkou spravodajstva STV novinka zo Superstar od nejakého neznámeho eléva A.Hulíka. A tak aj vyzerá. Otázne je, čo tam tak dlho táto správa robí ?
Kopírovať TV Markízu býva kontrapodutívne. Niet ,totiž, čo. A tak sa nám denne predstavuje toto : Superstar vrcholí 9.4
Superstar vrcholí 10.4
Pred finále Superstar 11.4 Pred finále Superstar 12.4 Pred finále Slovensko hľadá Superstar 13.4
Pred finále Slovensko hľadá Superstar 14.4.
Tu dokonca A. Hulík tvrdí, že scéna pre SuperStar bola najväčšia, akú kedy pre televízne účely postavili. Možno len za panovania Richarda Rybníčka.
Rok 1991 im iste nič nehovorí, ani scéna pre koprodučný film Dido vo Vrakuni... A dnes bude :
Pred finále Slovensko hľadá Superstar
Pevne dúfame, že to zvýši mierne upadajúci záujem o Slovensko hľadá Superstar Pevne dúfam, že si tie šoty Rady pre vysielanie a retransmisiu nevšimne. Superstar sa však nezbavíme. Bude nás prenasledovať všade : Bude pokračovať Magazín SuperStar, budú záznamy z turné SuperStar, v Extra budú sledovať osudy SuperStar, v Bumerangu , okrem Adely Banášovej ,budú aj Laco Lučenič, Lenka Slaná a Julo Viršík.V Zmenáni bude SuperStar, v SOS bude SuperStar a napokon aj 17 dielny seriál bude sčasti o SuperStar. A potom už vlastne príde druhý ročník Slovensko hľadá Superstar Nuž, daj somárovi žezlo a on Ťa ním zabije.

14. 4. 2005

100 mínus 99 dní

100 mínus 99 dní Nový šéfredaktor spravodajstva STV to bude mať ťažké. Tento post v STV je ostro sledovaný, viac než vlaky, a veľmi nevďačný, pokým nemáte možnosť svoje predstavy aj realizovať. Napriek výzve Branislava Zahradníka , ktorý poprosil verejnosť i odborné okruhy o symbolických 100 dní pokoja pre nového šéfredaktora, aby mohol zrealizovať svoje zámery ďalšieho skvalitňovania práce spravodajského tímu STV, nikto mu ich asi nedá. Nie je na to čas. Richard Rybníček mal na to vyše dva roky, aby zo spravodajstva urobil to, čo sľuboval-výkladnú skriňu. Pár mesiacov na tomto poste držal Vieru Krúpovú, potom riadil spravodajstvo sám, za koordináciu práce bol zodpovedný Branislav Zvara. Potom , na 15 mesiacov sa pokúšal túto redakciu riadiť Ivan Janda. Nový šéfredaktor by si mal vypočuť svojich podriadených, aby mu povedali celú pravdu o spravodajstve do očí. Mal by si žiadať priamu zodpovednsť za riadenie redakcie bez cudzieho zasahovania, finančnú nezávislosť a možnosť slobodného výberu spolupracovníkov. Eduard Žitňanský by mal vpred rozptýliť akékoľvek podozrenia z prepojenia na KDH , ktoré nepriamo súvisejú s postom jeho manželky Doc. JUDr. Lucie Žitňanskej, PhD. , ktorá je štátnou tajomníčkou Ministerstva spravodlivosti SR, ale aj jeho nevesty Mgr. Jany Žitňanskej , členky Rady pre vysielanie a retransmisiu. Takisto musí rozptýliť pochybnosti o svojom prepojení na predsedu Rady STV. Eduard Žitňanský je v správnej rade INŠTITÚTU PRE VEREJNÉ OTÁZKY , spolu s Grigorijom Mesežnikovom, Zorou Bútorovou, Oľgou Gyárfášovou, Péterom Hunčíkom, Vladimírom Krivým, Katarínou Mathernovou, Igorom Rintelom, Ernestom Valkom a Antonom Vavrom, kde predseda Rady STV Miroslav Kollár je programovým riaditeľom a kde pôsobil aj Richard Rybníček . Eduard Žitňanský pred rokom 1989 pracoval v denníku Práca, na začiatku deväťdesiatych rokov bol poradcom vicepremiéra pre reformy Jozefa Kučeráka. Následne pôsobil v Hospodárskych novinách, v Trende, Národnej obrode a Profite. Od októbra 2003 je ekonomickým redaktorom televízie TA3. Je šéfredaktorom Profini - Finančné internetové noviny. Pracoval ako člen Reformnej implementačnej jednotky, ktorú zriadil podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš . Eduard Žitňanský hodnotil pre INEKO alternatívy riešenia dostavby SND. Je jedným zo zakladateľov Komunitnej nadácie Bratislava / Viera Gažíková, Zuzana Kušová,- BOLD, s r.o.,MAYER OPEN, spol. s r.o.,MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o. ,PRIME TIME PLUS, s. r.o.,PRime time, s.r.o., RENA PROMOTION s.r.o.,Karol Pavlů- Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s. ,PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj ,PPA CONTROLL, a.s.,Rozvojový Fond pre malé a stredné podnikanie, a.s. ,ETIS Slovakia, a.s., truconneXion s.r.o. , Adrian Rajter - RARA MUSICA v.o.s.,Marián Voltemár, Štatutárny orgán: správca : Ľuboš Tvrdoň / Treba zaželať veľa sily a podpory. Spravodajstvo sa potrebuje nadýchnuť. A od dna sa odráža najlepšie.

YETTI

YETTI Z výsledkov kontroly hospodárenia vo FNM - V zmysle uznesenia vlády uhradil v prospech STV 250 miliónov Sk. Nemal však k dispozícii príslušné rozvojové programy a tak nepreukázal dodržanie účelovosti použitia prevedených finančných prostriedkov. Zdroj: NKÚ Kam sa podel ten rozvojový projekt STV ? Nie je to YETTI ?

VETA PROROKA ?

VETA PROROKA ? "Chcem však zostať po boku Richarda Rybníčka v manažmente STV až do jeho odvolania," povedal Zahradník. "Chcem však zostať po boku Richarda Rybníčka v manažmente STV až do jeho odvolania," povedal Zahradník. " Vie niečo, čo my nevieme ?

13. 4. 2005

Krajina neobmedzených možností

Krajina neobmedzených možností

"A ja čo ? Mne ostane len ten župan, Braňo ?! "
Jedným z kandidátov na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), o ktorom uvažuje SDKÚ, je aj člen manažmentu Slovenskej televízie Branislav Zahradník. "Úvahy, ktoré v SDKÚ vznikli, si vážim ako prejav ocenenia mojej sedemročnej práce v samospráve na všetkých úrovniach Bratislavy, fakt je ale ten, že chcem zostať profesionálne pôsobiť v manažmente STV po boku Richarda Rybníčka až do konca," uviedol k tomu Zahradník .Nepovažoval by za férové v súčasných komplikovaných časoch pre STV Rybníčka opustiť. Je však možné, že to rád urobí, keďźe sa už ponúkol, že v prípade potreby nahradí Richarda Rybníčka vo funkcii GR STV. Touto správou sa iba potvrdilo, že súčasný manažment je tvrdo prepojený na politické strany a finančné skupiny, dokonca viac, než sme si mysleli. Novému šéfovi spravodajstva STV po tejto správe už niet čo závidieť.
CETERUM AUTEM CENSEO, CARTHAGINEM ESSE PALENDAMSkupina Sancheza Illicha Ramireza CARLOSA

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK Trochu Psycho Veľký záujem o privatizáciu STV 2 BRATISLAVA "Minimálne tri záujmové skupiny majú záujem o privatizáciu televízneho okruhu STV 2," povedal včera Ľuboš Jariabka, vedúci riaditeľských útvarov STV, ktorý už dlhší čas pociťuje snahy záujmových skupín o privatizáciu STV 2. O aké záujmové skupiny ide, nekonkretizoval. Zdroj blízky vedeniu STV však podľa agentúry Sita potvrdil, že viacero osôb z týchto záujmových skupín už kontaktovalo aj niektorých členov topmanažmentu televízie. Podľa týchto informácií je jedným zo záujemcov aj bývalý premiérov hovorca Martin Lengyel, ktorý v júni tohto roku požiadal o licenciu na spravodajskú televíziu TA3. Druhú záujmovú skupinu by mali tvoriť ľudia okolo spoločnosti Slávia Capital a tretiu ľudia zastupujúci záujmy skupiny reklamných agentúr. Martin Lengyel však túto informáciu poprel. "Je to nezmysel. Odmietam takéto tvrdenia. Vedenie STV by sa malo skôr usilovať vyviesť verejnoprávnu televíziu z krízy, a nie vymýšľať takéto konštrukcie," povedal pre SME Lengyel. Člen predstavenstva Slávie Capital Peter Ratkovský tiež hovorí, že "Slávia Capital záujem o privatizáciu STV 2 nemala a nemá". V máji sa vedenie STV vyjadrilo, že snaha lobistických skupín o privatizáciu STV 2 je vlastne aj v pozadí celej kauzy okolo STV a jej manažmentu. Zdroj : SME

POSILY DO STV

POSILY DO STV Podľa našich informácií by spravodajstvo STV mali posilniť tváre z TA 3 : Alena Ďurčíková,/ predtým aj rádio Twist a STV / , Branislav Závodský / TV Turiec , TV Žilina ,TV Global a /Peter Kováčik / TV Luna /.

I TAK ŠE DÁ !

I TAK ŠE DÁ ! Predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiuValéria Agócs v súvislosti s pochybnosťami o pravdivosti štatistík od STV prehlásila : "V našej správe sme ich uviedli s označením 'zdroj STV', pretože si nie sme istí, či je štatistika spoľahlivá."

Informačný monoskop

Informačný monoskop
Niet nad informáciu.
Spravodajstvo Slovenskej televízie, napriek tomu, že včera malo v NR SR dvoch spravodajcov, nedokázalo priniesť informáciu o zasadnutí Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá , ktorý prijal v súvislosti s prerokovaním sťažností a podnetov voči Rade STV a STV niekoľko uznesení. Možno ani nemohli. Alebo nesmeli. Hlavne nás potešila bodka za správami o SuperStar. Už štvtý deň. Zasvätenú a nezávislú informáciu o Výbore a uzneseniach očkávame s napätím v nedeľnou príhovore generálneho riaditeľa STV svojim ovečkám. Asi.
Ten nový to bude mať ťažké.

12. 4. 2005

Komu niet Rady...

Komu niet Rady... Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá prijal v súvislosti s prerokovaním sťažností a podnetov voči Rade STV a STV niekoľko uznesení. Ich približné znmemie Vám prinášame. 1.Uznesenie Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá prerokoval sťažnosti a podnety smerujúce voči činnosti Rady Slovenskej televízie a Slovenskej televízii A. žiada predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby zaradil na najbližšiu schôdzu národnej rady do programu rozpravu, v ktorej by sa poslanci vyjadrili k: 1. plneniu povinností Rady Slovenskej televízie ustanovených zákonom č. 16/2004 Z.z., 2. plneniu povinností Slovenskej televízie ustanovených zákonom č. 16/2004 Z.z. a zákonom č. 308/2000 Z.z.. 2.Uznesenie A. žiada predsedu Rady Slovenskej televízie, 1. predložiť komplexnú analýzu a hodnotenie plnenia programovej služby Slovenskej televízie za rok 2004 s prihliadnutím na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o Slovenskej televízii, ďalej s prihliadnutím na plnenie osobitných povinností vysielateľa na základe zákona zákona č. 308/2000 Z.z. vrátane analýzy a hodnotenia vysielania programov vo verejnom záujme. 3.Uznesenie Výbor prerokoval sťažnosť Únie slovenských televíznych tvorcov smerujúcu voči činnosti Rady Slovenskej televízie a Slovenskej televízii A. výbor uznal sťažnosť Únie slovenských televíznych tvorcov a konštatuje, že v súvislosti prerokovaním generálny riaditeľ STV svojim rozhodnutím zo 17. mája 2004 a následným konaním porušil ustanovenia § 3, ods. 2, zákona č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii a súčasne sa tým dopustil porušenia Čl. 3, Programového kódexu STV a Čl. 2, ods. 3, písm. a), Komplexných pravidiel programového riadenia STV – Vysielacej smernice STV, nakoľko neoprávnene, t. j. bez legitímneho dôvodu nerešpektoval a porušil redakčnú nezávislosť programových pracovníkov a slobodu výkonu televíznych tvorcov. B. žiada Radu Slovenskej televízie, aby bezodkladne navrhla a prijala opatrenia, ktorými zabezpečí riadny výkon povinností a úloh Rady STV vyplývajúcich zo zákona vo väzbe na bod A. tohto uznesenia. 4.Uznesenie Výbor prerokoval sťažnosť odborových a profesijných organizácií smerujúcu voči činnosti Rady Slovenskej televízie a Slovenskej televízii A. výbor uznal sťažnosť odborových a profesijných organizácií za opodstatnenú a konštatuje, že v súvislosti prerokovaním a schválením návrh Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov STV generálny riaditeľ a Rada Slovenskej televízie nepostupovali v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii a § 15 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch. B. žiada Radu Slovenskej televízie, 1. aby bezodkladne prijala opatrenia, ktorými zabezpečí riadne prerokovanie návrhu Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov STV v súčinnosti s odborovými a profesijnými organizáciami z oblasti audiovízie a hromadných informačných prostriedkov. 2. aby schválený návrh štatút predstavoval základnú normu, ktorá bude vytvárať predpoklad pre záruku nezávislosti, samostatnosti a slobody výkonu povolania programových pracovníkov a spolupracovníkov, ich zodpovednosti v procese programovej tvorby verejnoprávnej inštitúcie, ako aj upravovať ich spoluúčasť na vecnom rozhodovaní, ktoré sa ich dotýka. 5. Uznesenie Výbor schválil poslanecký prieskum, ktorý by sa mal uskutočniť do začiatku schôdze – 10. mája. V súvislosti s uzneseniami výboru NR SR sa vyjadrilo aj vedenie STV, ktoré je presvedčené, že siahlo na záujmy vplyvných lobistických skupín, ktoré mali vo verejnoprávnej televízii zákazky. STV Branislav Zahradník uviedol, že , "sa nebránia sa poslaneckému prieskumu a nemajú problém s tým, aby poslanci preskúmali hospodárenie a ďalšiu činnosť. Boli by sme však veľmi radi, keby sa poslanci pred tým, než sa oboznámia so situáciou, zdržali vyhlásení, že STV porušuje zákon," . Branislav Zahradník nemá pravdu. Zákon o STV hovorí aj o možnom odvolaní GR ST : "ak rada počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov svojím uznesením najmenej dvakrát konštatuje, že Slovenská televízia neplní úlohy a povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo tiež povinnosti stanovené osobitným predpisom," na čo bola opakovane upozornená Radou pre vysielanie a retransmisiu, K tomu je potrebné dodať, že aj predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu Valéria Agócs, sa vyjadrila, že vedenie televízie ignoruje rozhodnutia rady a nerešpektuje ani jej požiadavky. "Vysielateľ si musí uvedomiť svoje povinnostiSTV je najviac pokutovanou televíziou.," Rada STV sa nedokázala jasne postaviť k neustálemu porušovaniu Zákona o vysielaní a retransmisii, napriek tomu , že Radou pre vysielanie a retransmisiu na to bola upozornená. Časť členov rady STV čast blokuje návrhy uznesení, ktoré by mali napomôcť ku dodržiavaniu Zákona o STV Treba si znovu uvedomiť, že Rada STV je ustanovená z Zákona STV opredovšetkým na to , aby dohliada na dodržiavanie tohto zákona a plnenie úloh, ktoré Slovenskej televízii vyplývajú z osobitných predpisov . Preto zaráža, že Rada STV tolerovala, alebo nezaujala jasné stanovisko ku týmto problémom : -Predchádzajúca Rada STV / aspoň jej väčšina / vôbec nečítala alebo nepochopila / Projekt riadenia Richarda Rybníčka -Predchádzajúca Rada STV umožnila vedeniu STV právne neexistujúci krízový režim , vedený právne neexistujúcim krízovým manažmentom, čo spôsobuje, že tento stav prakticky pretrváva dodnes -Rada STV umožnila nerešpektovanie Typovej vysielacej štruktúry na rok 2004 -Rada STV pripustila nedostatočnú kontrolu investícií ešte podľa starého Zákona o STV - Rada STV neriešila účelový výpadok pamäte Richarda Rybníčka o podpise zmluvy na zakúpenie virtuálneho štúdia -Rada prijala neprehľadný Organizačný poriadok STV -Rada pijala neprijateľný Štatút STV -Rada dopustila príliš váhavé stanovisko ku jednoznačne politickej kauze dokumentárneho filmu Miluj blížneho svojho , čo sa prejavuje dodnes / kauza Životy Ježiša/ -Rada nevyriešila nepredložené podmienky a zásady spolupráce obchodných spoločností STV s STV -Rada STV neriešila nedodržiavania zákonného podielu programov vo verejnom záujme a programovej služby zo strany STV K tomu sa pridružilo aj bezprecedentné ignorovanie a podkopávanie základov právneho štátu Slovenskej republiky zo strany štatutárneho zástupcu STV, Marcela Paru, a jeho vyjadrenia , že majetkové priznanie ani nemieni výboru zaslať, lebo vraj podľa zákona o konflikte záujmov vyhlásenie podávať nemusí." Pevne dúfam, že členovia Rady STV si uvedomia, prečo vlastne v rade sú ,a že Zákon o STV si ctia a nevykladajú si ho podľa potreby manažmentu. Inak sa zákony na Slovensku stabú trhacími kalendármi.

Šmíra za Naše peniaze

Šmíra za Naše peniaze Člen manažmentu STV Branislav Zahradník :" Zákrok záujemcovi zaplatí STV, iba tomu, kto trpí deformáciami po úraze či chorobe.Takýmto spôsobom chceme pomôcť niekomu, kto si nemôže dovoliť služby plastického chirurga. Nechceme postupovať vyslovene komerčným spôsobom. Všetko bude závisieť od záujmu, potom by sa relácia mohla objaviť na obrazovkách povedzme raz za štvrťrok. Vyzvali sme ženy i mužov, no zatiaľ sa nám nikto neprihlásil. " Február 2005 Relácia Zmenáreň si získala vašu priazeň až natoľko, že sa jej tvorcovia rozhodli vydať špeciálnu sériu, v ktorej budete svedkami toho, ako dokáže jeden zákrok zmeniť a zlepšiť život. V polovici januára sa prihlásilo do STV vyše 80 divákov, z ktorých komisia zložená z plastického chirurga, psychologičky, kozmetickej poradkyne a vizážistu vybrala 18 uchádzačov a piatim z nich pomôže relácia vyriešiť ich problém. Uvidíte, ako sa dá úpravou viečok zmeniť vzhľad, vyriešime problém odstávajucích uší, na ďalšiu dominantu tváre – nos , pozrieme sa na odstávajúce uši a bez pozornosti neostane ani taký problém, ako sú ženské prsia. Diváci uvidia celý proces, vrátane záberov z priebehu operácií. Po zákroku a adekvátnej rekonvalescencii prebehne proces „zmeňovania“ s vizážistom a kozmetičkou ako v predchádzajúcich častiach relácie. Tvorcovia aj samotní "zmeňovaní" účinkujúci sú s výsledkom spokojní. Televízia na papieri, PLUS 7 dní a STV, apríl 2005 Nuž, a ak Vám STV bude tvrdiť, že si na to zarobila a čo koho do toho, tak jej treba odpovedať jednoducho- Zákonom o Slovenskej televízii . § 6 Podnikanie Slovenskej televízie Prostriedky získané z podnikateľskej činnosti používa Slovenská televízia na vykonávanie svojej hlavnej činnosti. Rozhodne z nich nemôže platiť plastické operácie. Ale čo by ste cheli od ľudí z vedenia STV, ako Marcel Para, ktorý vyhlási, že "majetkové priznanie ani nemieni výboru zaslať, lebo vraj podľa zákona o konflikte záujmov vyhlásenie podávať nemusí."

Existuje Banská Bystrica ?

Existuje Banská Bystrica ? V štúdiu Slovenskej televízie v Banskej Bystrici údajne panuje neopísateľný chaos po príchode poverenej MVDr.Tatiany Košťanovej Väčšina pracovníkov pracuje bez pracovných zmlúv, bez akýchĺvek jasných pokynov a vízie budúcnosti . Nevadí, máme tam aj TV BB, s.r.o. s konateľom PhDr. Branislavom Zahradníkom, nie ?

11. 4. 2005

MONOLÓG NA OBRAZOVKE

MONOLÓG NA OBRAZOVKE Rád by som si zapolemizoval s GR STV , ale nie je to možné na obrazovke STV, keďže ju má výlučne sám pre seba. V relácii Odpovede z obrazovky sa vyjadril aj ku kritike STV a k predčasnému informovaniu. "Je absolútny nezmysel ,aby niekto konštatoval, že sme pápeža pochovali skôr." Rybníček uviedol spravodajský vstup Nory Gubkovej, ktorá doslovne povedala : "Svätý Otec Ján Pavol II. dnes zomrel. Informovali o tom talianske médiá a teleizia CNN. " Vatikán túto správu zatiaľ nepotvrdil. " "To je všetko," dodal k príspevku riaditeľ a pokračoval: "...absolútne korektný prístup STV." Podľ Richarda Rybníčka by sme sa my,kritici postupu STV, mali nad sebou zamyslieť, pretože sme amatéri. Takže asi takto -jedna nesmelá rada od amatéra ťažkému profesionálovi. To , čo odznelo v mimoriadnom spravodajstve a čo ste tak obhajovali, ako profesionalitu neobstojí z hľadiska vetnej stavby a ani posolstva. Napokon, účastníci Slovensko hľadá SuperStar sú Vaši najväčší oponenti, ich reakcia bola jasná a zrozumiteľná- pápež je mŕtvy. Tak nám , súdnym luďom, nepodsúvajte Vaše vykonštruované predstavy o pravde a už vôbec nie o televízii. Prestaňte si, prosím, mýliť príčiny s dôsledkami, plnoformátové tanice so spravodajskými. Plnoformátová stanica nemôže uviesť takú dezinformáciu, ktorá pôsobí ako poplašná správa. Ešte k tej radosti zo SuperStar. Mám iný odkaz od Jána Pavla II. : Radujte sa v ukrižovanom Kristovi !

STV BREAKING NEWS

STV BREAKING NEWS Podľa našich informácií dnes IVAN JANDA končí ako šéfredaktor spravodajstva v Slovenskej televízii. Nahradiť by ho mal , Eduard Žitňanský ,ktorý pracoval v kolégiu podpredsedu vlády I. Mikloša, je v správnej rade INŠTITÚTU PRE VEREJNÉ OTÁZKY , spolu s Grigorijom Mesežnikovom, Zorpo Bútorovou, Oľgou Gyárfášovou, Péterom Hunčíkom, Vladimíro Krivým, Katarína Mathernovou, Igorom Rintelom, Ernestom Valkom a Antonom Vavrom, kde predseda Rady STV Miroslav Kollár je programovým riaditeľom a kde pôsobil aj Richard Rybníček . Eduard Žitňanský pracovoval pre Profini,Profit,TA 3,M.E.S.A. 10 Do roku 1997 bol aj členom predstavenstva spoločnosti ECOMEDIA, a.s. a do roku 1999 aj členom dozornej rady NOFRA a.s. / kde pôsobili v štatutárnych orgánoch aj JUDr. Milan Valašík ,Dr. Ladislav Hoffmann ,Ing. Peter Abrahám , JUDr. Milan Škultéty ,Zuzana Mistríková , Ing. Brian Lipták. Eduard Žitňanský patrí medzi skúsených odborníkov. Ak nedostane právomoci v oblasti finančnej, personálnej a programového smerovania spravodajstva STV, bude to Mission Impossible. Jeho manželka Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. je štátnou tajomníčkou Ministerstva spravodlivosti SR

Za správou :

Televíziu TA 3 dnes opúšťa aj Branislav Závodský

Po správe :

SITA - Doterajšieho šéfredaktora spravodajstva Slovenskej televízie Ivana Jandu by mal od 1. mája nahradiť Eduard Žitňanský. Agentúre SITA to dnes potvrdil člen manažmentu STV Branislav Zahradník. Ako podotkol, Janda odchádza po vzájomnej dohode. Vedenie STV sa podľa neho neobáva, že by v prípade Žitňanského, ktorého manželka je štátnou tajomníčkou rezortu spravodlivosti, hrozil nejaký konflikt záujmov. "Myslíme si, že pán Žitňanský je považovaný za renomovaného žurnalistu a nebude robiť žiadne kroky, ktoré by mohli ohroziť jeho meno," povedal Zahradník. Ako dodal, bližšie sa k výmene vedenie STV vyjadrí neskôr.

STEAM FOREVER

STEAM FOREVER Marcel Para možno svoje majetkové priznanie ani nemieni výboru zaslať, iba preto, že by na predpísaných tlačivách musel priznať svoj príjem zo závislej činnosti ako riaditeľ súťaže Slovensko hľadá , výkonný riaditeľ STV, štatutárny zástupca generálneho riaditeľa STV, riaditeľ výroby, konateľ STV Broadcasting, s.r.o., STV Production & Technology, s.r.o. SZČO ako : Obchodné meno: Ing. Marcel Para ,IČO: 37001949. Takisto by musel priznať aj majetok Ing. Aleny Parovej, ktorá ešte pôsobila minulý rok v spoločnosti S - Team, s.r.o. / spoločníkmi boli aj Ing. Jana Bucková z STV a Ing. Igor Caban z STV/. S - Team, s.r.o. potom kúpila spoločnosť KID, a.s. Áno, práve tá, ktorej v to istom čase STV prenajala celý teletext. A odkiaľ sú majitelia? No z Košíc. Ta ne ? Pre zaujímavosť- S- Team vlastnila spoločnosť ANTIK computers & communications s.r.o v roku 2004 presne 8 dní! A odkiaľ sú majitelia ? No z Košíc. Ta ne ? Nuž a minulý rok ANTIK computers & communications s.r.o dostala od Rady pre vysielanie a retransmisiu povolenie na vysielanie v káblových rozvodoch /TKR/239/2004 pre televízne programové služby; programová ponuka: STV 1, STV 2, JOJ, Markíza, TV Očko / Nie je to skvelý život ? A potom sa nedivte, výroku : "majetkové priznanie ani nemieni výboru zaslať, lebo vraj podľa zákona o konflikte záujmov vyhlásenie podávať nemusí." Je to normálka. Ta ne ?

Jak utopit Vadkerti talshow

Jak utopit Vadkerti talshow aneb Konec vodníků na Slovensku

Od 12.4. Vadkerti talshow mení po 4.raz svoj vysielací čas tentoraz na 15.05. Nahradí ju seriál Buffy , premožiteľka upírov. Vedenie STV tým jasne hovorí, že dáva prednosť divákom, ktorých reprezentujú návštevníci baru Coyote Ugly... Prešmyčka má umoňiť Vadkerti talshow vyhnúť sa telenovelám na komerčných staniciach a stiahnúť divákov z Doma s Markízou. V prípade Vadkerti talshow ale nejde iba o sledovanosť, ako o cieľovú skupinu. Tú o 15.05 Vadkerti talshow minie. Ide aj o vytvorenie návyku. Ide sledovanie cieľov STV. Táto cesta býva cestou do pekla. Cesta straty divákov. A dôvery. Ale v Coyote Ugly sa to zapije.

10. 4. 2005

Kúzlo nechceného

Kúzlo nechceného

Jednotka STV 8.4.2005 Reláciu Slovensko hľadá SuperStar Vám prináša Ján Pavol II. Zmysel oznámenia STV pred vysielaním Slovensko hľadá SuperStar Večerný program : 20.05 Slovensko hľadá SuperStar Vyber si svoju hviezdu. 22.10 Zmenáreň: Plastická operácia mi ZMENILA život Odvtedy je všetko inak... 23.15 EXTRA-špeciál Všetko o SuperStar a aj niečo navyše... 0.05 Slovensko hľadá SuperStar – Rozhodnutie 00.30 Pekelné rytmy Thriller. Netrvá dlho a tajomstvo opustí kruh vyvolených...

Som veselý, buďte aj vy .

Amen

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Time Warner Inc. a Comcast Corp sa dohodli na kúpe zbankrotovanej spoločnosti Adelphia Communications Corp.za cenu medzi 12 az 13,5 milardy dolárov cash a medzi 4,5 až 5,6 milardy dolárov v akciíách spoločnosti, ktorú vytvoria z Adelphie a divízie káblovej TV Time Warneru. Adelphia Communications Corporation bola piata najväčšia káblová televízna spoločnosť v USA, operujúca v 31 tamojších štátoch a Portoriku. Ponúkala analógové a digitálne video služby, broadband internet a iné. Po piatkovej akvizície štúdií Metro-Goldwyn-Mayer / viac-menej len archívu.../ konzorciom okolo Sony Corp zaniká ďalšia významná ikona v USA.