26. 6. 2009

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA
" Som rada, že aj takýto festival má svojho vlastného prezidenta, ktorý na rozdiel od iných konkrétnych, bližšie nemenovaných prezidentov, rozpráva súvisle a nemýli sa.“ Elena Vacvalová "Koľko ľudí píska? Desať? Veď Slovensko má päť a pol milióna obyvateľov". Štefan Harabin „Áno bol som odsúdený za napadnutie skladníka maďarskej národnosti. Aj to si myslím bolo jednoznačne vykonštruované, lebo tento Maďar, ktorý stále vyhrával maďarské pesničky na MDŽ, ma najskôr strčil a ja som mu dal jednu ranu. Na to, že som tomu Maďarovi urobil monokel, som tiež hrdý." Ján Slota "Pani Beňová sa vyjadruje ku všetkému od teplej vody, teplého vzduchu až po obsadenie Marsu a opravy atómových ponoriek. Ona sa vyjadruje ku všetkému. Táto kultúrna osoba, táto Monika, mi nestojí za to, aby som niečo povedal na jej adresu. Táto hlúpa sliepočka, hlúpa husička mi nestojí za to, aby som reagoval na tie jej výplody inteligencie." Ján Slota

25. 6. 2009

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Kanadská polícia obvinila tour manažéra skupiny Black Eyed Peas Pola Molinu z napadnutia celebrity blogera Pereza Hiltona, ku ktorému malo dôjsť v pondelok nadránom pred nočným klubom Cobra v Toronte. Tridsaťjedenročný Hilton, postrach mnohých hviezd, sa údajne pohádal s dvoma členmi Black Eyed Peas - spevákom will.i.amom a speváčkou Fergie. Do hádky sa zapojil Molina, ktorý vraj Hiltona fyzicky napadol. Podľa informácii veliteľa torontskej polície sa prípad napadnutia dostane pred súd 5. augusta. Pre agentúru AP Hilton, občianskym menom Mario Armando Lavandeira, uviedol, že will.i.ama nazval v klube "teplošom" po tom, čo mu muzikant odporučil, aby o jeho skupine nepísal na svojom blogu. Na after párty po slávnostnom ceremoniáli nedeľňajších MuchMusic Video Awards, kde ku konfliktu došlo, sprevádzala Pereza Hiltona okrem iných aj speváčka Lady GaGa. © 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané. Niekoľkohodinovým štrajkom protestovali v stredu v Paríži zamestnanci francúzskej tlačovej agentúry AFP proti plánom zmeniť agentúru na akciovú spoločnosť. Približne 100 zamestnancov odovzdalo na ministerstve kultúry petíciu s 15.200 podpismi "za nezávislosť a prežitie" agentúry, oznámili odborové organizácie s tým, že AFP má jedinečný štatút a nie je ani verejná, ani súkromná. Vláda plánuje zákonom ešte do konca tohto roka zmeniť právny štatút AFP, aby jej zabezpečila prístup ku kapitálu zvonku. Odbory sa obávajú, že to povedie k "privatizácii" agentúry alebo k väčšiemu vplyvu štátu. "Odmietame akúkoľvek zmenu, ktorá urobí z AFP buď vládnu agentúru, alebo ju úplne či čiastočne podriadi súkromným podnikom," uvádza sa v petícii. Copyright © TASR 2009

Komu išli zvyšné desiatky miliónov ?

Komu išli zvyšné desiatky miliónov ?
Sumár výnosov z reklamy via­zaných na primárne zákazky štátu aj v nadväznosti na európske fondy v termíne od 1.1.2008 – 30.4.2009

Samotné výnosy môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín, ktoré definujú charakter reálneho investícií smerom k STV a k zvyšku trhu. Rozdelenie je charakterizované formou samostatného alebo agentúrneho spôsobu nákupu. Čo môžeme definovať, ako priame a nepriame výnosy v rozdelení podľa ich realizácie a v dôsledkoch na závislosti jeho ovplyvnení. V roku 2008 bolo realizovaných viacero zadaní viazaných na spomínane subjekty a to v priamej forme v hodnote 394 145,- Sk a v nepriamej hodnote 13 939 617,- Sk. Čo jasne deklaruje výraznú prevahu objemov realizovaných a kontrolovaných reklamnými agentúrami, ktoré spracovávali definované zadania vyhlasovateľov – štátnych subjektov a následne definovali komunikačné stratégie a nákupné prerozdelenie objemov. Čo pre STV môže byť z hľadiska množstva prostriedkov nevýhodnejšie ako pri priamom zadaní. Vychádzajúc z médiamixu ako konkurenčného prostredia a ukazovateľov efektivity nákupu sa STV koncom minulého roka dostala na tretiu priečku, čím následne stratila časť predpokladaných objemov distribuovaných cez RA.
SKK -14 333 762,00 ;EURO - 475 793,73 Najväčším objemom realizovaným v roku 2008 bola kampaň Ministerstva financií spojená so zavedením eura na Slovensku. Kampaň bola realizovaná formou reklamných a informačných spotov prípadne blokov v celkovom objeme 10 391 030,- Sk /344 919,01€/ s čiastočným presahom aj do roka 2009. Zvyšnú hodnotu 3 548 586,- Sk / 117 791,48 €/ tvorili kampane menšieho rozsahu určené hlavne ako podpora informačných kampaní pre čerpanie Európskych fondov, realizovaných Ministerstvom dopravy, pôdohospodárstva, výstavby a regionálneho rozvoja a životného prostredia. V začiatku roka 2009 realizovalo Ministerstvo financií zvyšnú časť spomínanej kampane, ktorej úlohou bolo zvýšiť a informovanosť občanov pri prechode na euro. Kampaň bola realizovaná na viacerých TV staniciach na základe prerozdelenia médiamixu požiadaviek klienta v závislosti na výkonnosti vybranej stanice. Hodnota realizovanej kampane renomovanou reklamnou agentúrou pre STV bola v objeme 75 888 € ( 2 286 201, - Sk ). Taktiež od začiatku roka prebehlo niekoľko menších kampaní Ministerstva životného prostredia v hodnote 19 068 € /574 442,57 Sk/ a úradu vlády v hodnote 32 640 € /983 312,64 Sk/ (oslavy prijatia eura). EURO -127 597,02 . Hodnoty výnosov sú definované pre obdobie od 1.1.2009 po 30.4.2009 . Pre rok 2009 očakávame zníženie investícií realizovaných štátnymi subjektami z dôvodu výrazného výpadku informačných kampaní ako tomu bolo v roku 2008 (prechod na euro) a súčasne aj z dôvodu deklarovaného poklesu HDP spôsobeného dopadmi finančnej krízy. Postavenie Slovenskej televízie na trhu je naďalej najnevýhodnejším z uhlu pohľadu efektivity zásahu, na základe čoho prerozdeľujú reklamné agentúry objemy svojich klientov a čo bude pre tento rok mať za následok pokles. Očakávania možností získania príjmov napríklad z volebných kampaní sa taktiež nenaplnia z dôvodu legislatívnych obmedzení akými sú napríklad - voľba prezidenta republiky ( bez reklamy , resp. bez úplatne ), aj napriek tomu , že je nutné kalkulovať s investíciami, ktoré je nutné vynaložiť na samotnú realizáciu volieb. V súlade s nastavením cien pri voľbách zástupcov do EU sa STV podarilo získať jediného inzerenta v celkovej hodnote 33 000 € /994 158,- Sk/. Príčinou zníženého výberu bol výber médií tvoriacich médiamix už na starne politických strán s hľadiska efektivity priradených prostriedkov na jedného kandidáta. K dnešnému dňu boli realizovaná aj investícia v objeme 66 000 €, ktoré realizovalo Ministerstvom sociálnych vecí a rodiny v obdobý Máj 2009, v kampani pre informáciu o čerpaní Európskych sociálnych fondov. Na základe rozhovorov je možné ešte očakávať čiastkové kampane, ktoré by mali byť realizované v druhej polovici roka, avšak len výrazne v nižších objemoch ako boli plánované začiatkom roka. Tieto očakávania je však nutné neustále prehodnocovať s vývojom HDP a komunikačnými možnosťami konkurencie. Tak tiež aj z hľadiska foriem a potrieb samotných zadávateľov a vzťahov s STV.

24. 6. 2009

RADA STV

RADA STV
Rada Slovenskej televízie na dnešnom zasadnutí v zmysle zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, na základe stanoviska DK STV schválila odpis nedobytnej pohľadávky voči spoločnosti Telemag Plus, s.r.o. vo výške 10 615,42 EUR (319 800,-Sk). Rada STV zároveň súhlasila s návrhom Zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 – 2014 v zmysle písomne predložených pripomienok členov rady a uložila GR STV, aby v súčinnosti s pracovnou skupinou, zloženou z členov rady M. Kákoša, I. Králika, P. Maleca a M. Tkáča upravil návrh prvého dodatku k Zmluve v zmysle pripomienok členov rady, prednesených na rokovaní 24. 6. 2009.Súčasne s tým uložila GR STV, aby návrh Zmluvy spolu s prvým dodatkom a stanoviskom Rady STV predložil na vyjadrenie Ministerstvu kultúry SR. Rada STV zobrala vedomie návrh úsporných opatrení vydaných Rozhodnutím GR STV č. 16 v bodoch 1 až 4 a k bodu 5 ukladá GR STV, aby realizoval návrh úsporných opatrení tak, aby nebolo nutné pozastaviť vysielanie na okruhu STV3 v mesiacoch júl a august.STV predpokladá, že štyrmi úspornými opatreniami ušetrí televízia 1,69 mil. eur. Od júla bude šetriť na odmenách pre externistov, dočasne sa znížia o desať percent. Ďalším opatrením je zníženie výroby o 50 percent, pričom vo vysielaní sa budú striedať premiéry s reprízami. O desať percent tiež musia klesnúť produkčné náklady v rozpočtoch relácii, výrobu budú musieť konzultovať zamestnanci STV vždy s riaditeľom techniky. Rada STV uložila GR STV, aby zmeny rozpočtu alebo programového konceptu STV predkladal formou návrhu na zmenu a doplnenie schváleného rozpočtu a programového konceptu.Rada STV zároveň uložila GR STV, aby ju vždy informoval o zámere na nákup investičného majetku STV, ktorý podlieha zákonu o verejnom obstarávaní.Rada STV zobrala na vedomie Koncepciu internetovej stránky STV a Teletextu STV a Koncepciu internetového spravodajstva STV a uložila GR STV, aby prostredníctvom zodpovedných pracovníkov zvýšil dohľad nad aktualizáciou teletextových správ.Verejnoprávna Slovenská televízia (STV) chce získať novú prenosovú techniku. Do súťaže, ktorú vyhlásili v máji, sa zatiaľ prihlásil jeden záujemca, podklady si pritom vyžiadalo jedenásť spoločností, informoval dnes členov Rady STV vedúci techniky televízie Daniel Podhradský. Pripomenul, že súťaž ešte nie je ukončená. Členovia rady dnes požiadali manažment televízie, aby jej predložil materiál o výhodnosti verejnej zákazky na získanie prenosovej techniky.Televízia má najstarší analógový voz z roku 1986. Podľa jej šéfa Štefana Nižňanského je nákup nového jedinou možnosťou. STV si chce nový prenosový voz prenajímať šesť rokov za približne 5,35 mil. eur. Vyplýva to z oznámenia, ktoré je zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Po tomto čase uvažuje nad tým, že by voz kúpili za zostatkovú cenu. Dozorná komisia televízie už v marci informovala, že STV pre nedostatok financií prenosový voz nekúpi, odporučila vtedy jeho nákup cez lízing. Nový voz, ktorý chce STV, plánuje televízia používať na všetky typy relácií, využívať ho chce už budúci rok pri majstrovstvách sveta v hokeji. Členovia rady jednotné stanovisko k nákupu nového voza nemali. Šéf rady Martin Kákoš povedal, že členovia rady počkajú na stanovisko Dozornej komisie STV. Definitívne rozhodnutie o zákazke je vedení televízie, rada mu môže poskytnúť len svoje stanovisko, uviedol Kákoš.
Copyright © 2009 lepsieinformacie.sk a SITA

TA 3 NEWS

TA 3 NEWS
Televízia TA3 od 23. júna 2009 paralelne vysiela už aj na novej frekvencii.TA3 v súčasnosti vysiela na satelite Astra 3A na frekvencii 12 565 MHz. V období nasledujúcich šiestich týždňov od 23. júna 2009 do 28. júla 2009 bude TA3 vysielať aj na pôvodnej frekvencii a zároveň na novej frekvencii 11 797,5 MHz na družici Astra 1G. Po prechodnom, paralelnom vysielaní pôvodná frekvencia zanikne. Nová frekvencia je z hľadiska prijímania signálu kvalitnejšia a zlepšuje dostupnosť príjmu. Zmena frekvencie sa však netýka klientov káblových operátorov, dotkne sa výlučne klientov Skylinku a ďalších individuálnych príjemcov satelitného vysielania. Satelitná pozícia novej frekvencie sa nemení, čo znamená, že vlastníci satelitných prijímačov nemusia meniť pozíciu svojich satelitných antén. Zmena nastáva len vo frekvencii. Z pôvodnej hodnoty 12 565 MHz je potrebné navoliť v priebehu 6-týždňového prechodného obdobia na digitálnom prijímači novú frekvenciu 11 797,5 MHz. Diváci, ktorí vlastnia satelitné prijímače, majú na zadanie novej hodnoty dostatok času počas 6-týždňového paralelného vysielania. Televízia TA3 počas tohto obdobia informuje o novej frekvencii všetkých káblových operátorov, ktorí v priebehu prechodného, 6-týždňového obdobia zabezpečia preladenie signálu na novú hodnotu frekvencie. Spravodajská televízia rovnako zabezpečuje zdostupnenie tejto informácie individuálnym príjemcom satelitného vysielania, ktorí prijímajú signál prostredníctvom vlastných satelitných prijímačov. „Televízia TA3 počas nasledujúcich šiestich týždňov poskytne maximálnu informovanosť hlavne tým divákom, ktorí musia vo svojich domácnostiach zadať novú frekvenciu z dôvodu individuálneho príjmu programovej služby TA3 prostredníctvom satelitov. Prechod na novú frekvenciu bude hladký a bezproblémový. Zároveň sme presvedčení, že diváci ocenia túto zmenu najmä vďaka kvalitnejšiemu a dostupnejšiemu signálu,“ vyjadril sa riaditeľ pre stratégiu a rozvoj Igor Čekirda. TA3 bude svojich divákov o zmene frekvencie pravidelne informovať aj vo vysielaní prostredníctvom reportáží, v červenom informačnom riadku a na webe www.ta3.com. Pred ukončením paralelného vysielania na oboch frekvenciách uverejní na obrazovkách graficky výraznú výzvu na preladenie na novú frekvenciu. TA3 je v súčasnosti dostupná pre takmer 70 percent obyvateľov Slovenska a má vysokú afinitu u bonitných cieľových skupín – najmä vo väčších mestách, u manažérov a u vysokoškolsky vzdelaných divákov.

Art Film Fest a STV NEWS

Art Film Fest a STV NEWS
Veľká tlačová konferencia STV, sa bude konať vo štvrtok 25. júna 2009 o 11.00 h v Kúpeľnej dvorane, Trenčianske Teplice, ako jedno z podujatí 17. ročníka Medzinárodného Filmového Festivalu Art Film Fest. Zámerom tlačovej konferencie je pripomenúť verejnosti, že Slovenská televízia podporuje slovenskú kinematografiu, a preto každoročne koprodukčne vstupuje do kvalitných filmových projektov. Niektoré z nich Vám formou ukážok predstavíme aj za účasti ich tvorcov. Môžete sa tešiť na tituly hranej tvorby ako Mŕtvola musí zomrieť, Smrť ministra, Marhuľový ostrov a Chuť leta. Z dokumentov Vám predstavíme dokument mladej režisérky Diany Fabiánovej – Mesiac v nás, unikátny projekt Tomáša Hulíka - Návrat rysov, film Martiny Diosi o Jožkovi Urbanovi - Malý zúrivý Robinson a dokument Marka Škopa – Osadné, o stretnutí najvyšších súčasných európskych lídrov s lokálnymi politikmi z dediny na hranici Európskej únie. STV pozýva pozrieť si výnimočný dokument Diany Fabiánovej s medzinárodnou účasťou – Mesiac v nás, ktorý sa v rámci Artfilm Fest-u bude premietať 26. júna 2009 o 18.30 h v kine Metro. Celovečerný film Ženy môjho muža, ktorý takisto vznikol v koprodukcii Slovenskej televízie, bude mať slávnostnú premiéru 20. júna 2009 o 20.30 h v Cinemax Trenčín.

TOP OF THE POPS

TOP OF THE POPS
1.*TELEVÍZNE NOVINY- Markíza ; 2. Ordinácia v ružovej záhrade III. (37.) -Markíza ; 3. Modré z neba- Markíza ;4. *NOVINY TV JOJ - TV JOJ ; 5. Ordinácia v ružovej záhrade III. (38.)- Markíza ; 6. Slnko, seno a pár faciek -Markíza ; 7. *DNES- Markíza ; 8. Pošta pre teba - Jednotka ; 9.*Krátke TN - Markíza ; 10. *ŠPORT -TV JOJ ; 11. *Športové noviny -Markíza ;12. Smotánka -Markíza ; 13. Slnko, seno, jahody –Markíza ; 14. Van Helsing -TV JOJ ; 15 . Aj múdry schybí -Markíza ;16. *Panelák – TV JOJ ; 17.Lampáreň – Markíza; 18. Kabrioleto s Markízou- Markíza ; 19. *NAJLEPŠIE POČASIE- TV JOJ ; 20. Počasie -Markíza

* cyklické relácie -uvedená relácia s najvyššou hodnotou sledovanostiv tomto týždni Pozn. Pri reláciách opakujúcich sa každý deň (spravodajstvo, šport, sitcom a pod.) je uvedená relácia s najvyššou hodnotou ratingu za celý týždeň ; © Výskum programu STV

23. 6. 2009

Art Film Fest NEWS

Art Film Fest NEWS
Jedinou slovenskou snímkou v Medzinárodnej súťaži krátkych filmov na 17. Art Film Feste je Návod na použitie režisérky Jany Minárikovej. "V mojom filme je zachytený život človeka na planéte Zem od narodenia po smrť. Vznikol na objednávku od mimozemšťanov z planéty Perelandra, ktorí chceli vedieť, ako sa tu žije,“ predstavila Mináriková svoj tretí krátkometrážny film. Uzatvára tak voľnú trilógiu, ktorej predchádzala animovaná snímka Happy Family a dokument Zo života hydiny. Krátkometrážnej tvorbe sa chce venovať aj v budúcnosti, rada by sa však pohybovala na pomedzí hraného a dokumentárneho filmu. "Od nápadu po vznik uplynie kratšia doba, nedokázala by som robiť na filme napríklad tri roky,“ vysvetlila, prečo ju neláka robiť celovečerné filmy. Ako dodala, dôležitejší je obsah ako dĺžka, ktorá sa dá obsahu prispôsobiť. V Medzinárodnej súťaži krátkych filmov premietajú 46 diel od filmárov z celého sveta. Do Trenčianskych Teplíc a Trenčína tento rok osobne zavítala izraelská režiséra Mihal Brezis s filmom Lost Paradise (Stratený raj), belgický režisér Koen Dejaegher s filmom De onbaatzuchtigen (Altruisti) či promotér kanadských snímok Danse macabre a Next Floor (Ďalšie poschodie) Danny Lennon. Počas tlačovej konferencie sa zhodli na tom, že krátky film ponúka filmárovi väčšiu tvorivú a finančnú slobodu a nemusí byť vždy len odrazovým mostíkom pre dlhometrážnu tvorbu. "Dnes je čím ďalej tým ťažšie nakrútiť celovečerný film, niekedy je jednoduchšie vynaložiť svoju snahu a urobiť dva alebo tri kratšie filmy ako jeden celovečerný,“ uviedol Lennon. Na Slovensku vznikajú krátke filmy najmä na vysokoškolskej pôde. Nie vždy však ide o kvalitné diela, ktoré majú šancu zaujať v súťaži. Študenti filmových škôl totiž často tvoria v zovretí tematických mantinelov a výsledok nezodpovedá tomu, čo by boli schopní nakrútiť, keby mali úplnú tvorivú slobodu. A to bol jeden z dôvodov, prečo má Slovensko v súťaži len jeden krátky film. Zostavovatelia súťažnej sekcie vyberali z približne tisícky diel od autorov z celého sveta, medzi ktorými sa nachádzali nielen študentské, ale aj profesionálne snímky. O víťazovi rozhodne porota v zložení filmová historička a teoretička Jadwiga Glowa, rumunský scenárista a režisér Adrian Sitaru a slovenská animátorka a producentka Ivana Zajacová.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

SLOVAK FREE MEDIA

SLOVAK FREE MEDIA
Znepokojenie nad viacerými verdiktmi súdov voči médiám a nad postupom bývalého ministra spravodlivosti, v súčasnosti už predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR Štefana Harabina voči médiám dnes vyjadril Medzinárodný tlačový inštitút Slovensko (International Press Institute - IPI). IPI Slovensko si pritom ctí nezávislosť súdov ako podmienku slobodnej spoločnosti. Rovnako si uvedomuje právo verejných činiteľov na obhajobu svojej cti. Uvádza sa to v dnešnom vyhlásení inštitútu, ktoré za Správnu radu IPI Slovensko podpísali Pavol Múdry (SITA), Štefan Hríb (.týždeň), Eva Babitzová (Rádio Expres), Vladimír Repčík (SOZA) a Róbert Király (SITA). "Médium sa môže mýliť a môže preto na súde prehrať. Rozsudok však musí byť jasný a logický a trest - najmä výška pokuty, nesmie byť neprimeraný. Najnovšie rozsudky slovenských súdov ako odsúdenie denníka SME v spore s Ivanom Lexom, odsúdenie denníka Nový Čas v spore s Jánom Slotom, odsúdenie týždenníka .týždeň v spore so Štefanom Minárikom, v nás nevyvolávajú dojem spravodlivosti, jasnosti ani primeranosti," uvádza sa vo vyhlásení. IPI Slovensko preto vyzýva slovenské súdy, aby viac chránili slobodu slova. "Bez slobody slova neexistuje slobodná spoločnosť, akou Slovensko podľa ústavy je." Rovnako IPI Slovensko vyzýva Š. Harabina, aby "nezastrašoval médiá listami, v ktorých im navrhuje, aby mu zaplatili obrovské sumy ako akési mimosúdne vyrovnanie. "Vyzývame pána Harabina, aby sa pohyboval v rámci našich zákonov, ktoré umožňujú žiadosť o opravu a ďalšie štandardné nástroje. Politik, ktorý nectí slobodu slova, ohrozuje slobodu všetkých," dodáva sa vo vyhlásení. Štefan Harabin žiada od Rádia Expres v rámci mimosúdneho vyrovnania 200-tisíc eur. Podľa Harabina príspevky, ktoré odvysielalo rádio od 10. júla 2008 do 4. júna 2009 hrubo zasiahli do jeho dobrej povesti a cti, denník SME o tom informoval 13. júna v článku Minister straší aj Expres. "Expres je už piatym médiom, ktoré vyzval Harabin pred voľbou predsedu Najvyššieho súdu, aby mu zaplatilo za články o jeho kontaktoch s údajným bossom albánskej drogovej mafie Bakim Sadikim. Od vydavateľov denníkov SME, Pravda, Plus 1 deň a týždenníka Plus 7 dní žiada spolu 600-tisíc eur. Spolu s Expresom sa táto suma vyšplhala na 800-tisíc eur. Mimosúdne výzvy sú takmer totožné. Všetkým médiám s výnimkou Expresu Harabin pripomenul, že už s ním nejaký spor prehrali a museli mu zaplatiť. Minister články s výnimkou Pravdy nekonkretizoval. "V uvedenom období médiá písali o jeho blízkych vzťahoch so Sadikim, ktorý bol podozrivý z obchodovania s drogami. Médiá považujú Harabinovu výzvu za pokus o zastrašovanie," informovalo SME. Obavy zo žalôb, ktoré podávajú politici za urážku na cti proti slovenskej tlači vyjadril chargé d'affaires veľvyslanectva USA v Bratislave Keith Eddins. Obhajoval a ocenil prácu médií, ktoré sa venovali napríklad pokrytiu káuz okolo predaja emisných kvót či tzv. nástenkového tendra. Médiá sa podľa Eddinsa cítia pod tlakom. Uviedol to v piatok 19. júna v telemoste, ktorý spojil ambasádu USA so zástupcami lokálnych televízií na 15. medzinárodnom festivale lokálnych TV v Košiciach. Znepokojenie nad žalobami za urážku na cti proti tlači vyjadril IPI aj v apríli. Odporúčal zrušiť paragrafy o urážke na cti, ktoré sú v Trestnom zákone. IPI má obavy aj z tlačového zákona, ktorý vlani bez návrhov opozície a médií presadila koalícia. Ide najmä o sporné právo na odpoveď, ktoré IPI zo zákona odporúča vypustiť. IPI je globálna mediálna sieť, ktorá združuje šéfredaktorov, editorov, výkonných riadiacich pracovníkov médií a špičkových mienkotvorných novinárov. Vychádza z filozofie, že sloboda vyjadrovania je právo, ktoré chráni všetky ostatné práva v mediálnej oblasti, vrátane slobody tlače a ako taká potrebuje byť široko vnímaná a chránená. Podporuje myšlienku voľného prístupu k informáciám a správam o aktuálnych udalostiach a témach ako aj potrebu zlepšenia novinárskej práce. V júli 2008 bola na Slovensku založená národná IPI Slovensko. Združuje zástupcov väčšiny významných médií na Slovensku. © 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné
Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na dnešnom zasadnutí opäť rozdávala pokuty - TV JOJ bude má zaplatiť tri sankcie v celkovej sume 27 560 eur, spravodajská televízia TA3 musí uhradiť pokutu 3320 eur. Spoločnosti C.E.N. s.r.o., ktorá je vysielateľom spravodajskej televízie TA3, uložila RVR sankciu 3320 eur za politickú reklamu v súvislosti s odvysielaním programu V politike zo dňa 8. februára tohto roka. Televíziu JOJ pokutovala RVR vo všetkých troch prípadoch za porušenie ochrany maloletých. Vysielateľ televízie, spoločnosť MAC TV, dostal pokutu 16 600 eur v súvislosti s odvysielaním príspevku Sexuálne orgie žiakov základnej školy z Liptovského Mikuláša v rámci programu Črepiny zo dňa 23. apríla 2007. Ide o opätovné rozhodnutie vo veci, pôvodné rozhodnutie bolo zrušené a vrátené z Najvyššieho súdu SR. Sankciu 9960 eur bude musieť vysielateľ TV JOJ zaplatiť za odvysielanie príspevku Eutanázia v rámci programu Črepiny zo dňa 3. septembra 2007. Aj v tomto prípade ide o opätovné rozhodnutie. Za zaradenie upútavky na program Silvestrovské mafstory pred 22:00 zo dňa 25. decembra 2008 pokutovala RVR televíziu JOJ sumou 1000 eur.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

RADA STV

RADA STV

Riadne zasadnutie Rady Slovenskej televízie sa uskutoční dňa 24. júna 2009 o 10.00 hodine v zasadačke na VIII. poschodí BTP, Mlynská dolina, Bratislava.

Návrh programu:

1. Kontrola plnenia uznesení Rady STV. ; 2. Informácia o činnosti DK STV.; 3. Návrh zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 – 2014 a jej prvého dodatku (dopracovaný v zmysle uznesenia rady č. 50/2009).; 4. Návrh úsporných opatrení účinných od 1. 7. 2009 (uznesenie č. 55/2009).; 5. Koncepcia internetovej stránky STV a Teletextu STV ;6. Zhodnotenie vysielania STV v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu.; 7. Informácia o verejných obstarávaniach.; 8. Sťažnosti, podnety a iná korešpondencia ; 9. Rôzne ; 10. Informácia o záveroch forenzného auditu a vyhodnotenie plnenia zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na programový okruh STV3 zo strany MK SR ; 11. Zmluvy nad 6 640 EUR.

STV NEWS

STV NEWS
Vedenie Slovenskej televízie (STV) dôrazne odmieta medializované tvrdenie o tom, že generálny riaditeľ STV Štefan Nižňanský chce pozastaviť vysielanie športovej Trojky. "Manažment Štefana Nižňanského by v súvislosti so zákonom o digitalizácii nikdy nepristúpil na vypnutie Trojky. Generálny riaditeľ STV sa s takýmto krokom v žiadnom prípade nestotožňuje," informovala dnes TASR hovorkyňa televízie Želmíra Blašková-Habánová. Doplnila, že vypnutím Trojky by sa spôsobili nenahraditeľné škody a v konečnom dôsledku by tento krok Slovenskej televízii do budúcnosti viac poškodil ako jej pomohol. "Manažment bude aj naďalej, tak ako doteraz, efektívne a hospodárne nakladať s verejnými zdrojmi aj v záujme zachovania vysielania športového okruhu Trojky," pokračovala hovorkyňa s tým, že vysielanie Trojky je výrazným príspevkom STV k podpore slovenského športu, ktorý sa divákom ponúka v takmer celej svojej škále.

22. 6. 2009

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Porotca speváckej súťaže Britain's Got Talent Simon Cowell priznal, že pri zaobchádzaní so Susan Boyle urobili chyby. Pre denník Daily Mail Cowell uviedol, že "je jasné, že sme situáciu so Susan nezvládli tak, ako by sme mohli". Štyridsaťosemročnú speváčku po finálovej televíznej šou v Londýne hospitalizovali pre vyčerpanosť. Odvtedy vynechala aj viaceré koncerty turné Britain's Got Talent. Podľa organizátorov si mala Boyle v sobotu odpočinúť, vynechať matiné a večerný koncert v Nottinghame, ale v pondelok sa znovu postaviť na pódium vo Wembley Arene. Štyridsaťdeväťročný Cowell skonštatoval, že nie je v šoubiznise, aby rozčuľoval "milé dámy" ako je Susan Boyle, ktorá sa stala celosvetovou senzáciou po tom, ako v súťaži zaspievala I Dreamed A Dream z muzikálu Bedári. "Určite som si nepomyslel: 'Prichádza fenomén, ktorý sa stane najslávnejšou ženou na svete, ktovie či to dokáže psychicky zvládnuť'," skonštatoval Cowell s tým, že sa mu zdala trošku excentrická. "O niekoľko týždňov neskôr, po tom, ako sa Susan stala celosvetovou senzáciou, sme boli spolu prostredníctvom satelitného vysielania v Oprah show," doplnil. Keď mu neskôr začali volať ľudia z produkčného tímu, bolo podľa jeho slov jasné, že Susan prežíva niečo, s čím sa "len ťažko vyrovnáva". Ona ho však uisťovala, že je všetko v poriadku. Aká veľmi je skľúčená, si vraj všimol okamžite po tom, ako za víťazov Britain's Got Talent vyhlásili tanečnú skupinu Diversity. "Pozrel som sa na ňu a napadlo mi: 'Kriste, ona nevie, ako zvládnuť to, že nevyhrala'," prezradil. Neskôr však Boyle povedala, že je v poriadku a bez problémov absolvuje britské turné, no koncerty v Manchestri, Liverpoole, Cardiffe a Nottinghame vynechala. Minulý týždeň sa preto Cowell jej príbuzných pýtal, či podľa nich urobili správne, keď ju nechali pokračovať v súťaži, keď už bolo jasné, aké stresujúce je to pre ňu, a oni "jednohlasne potvrdili, že sme urobili dobre". Vďaka vážnym finančným problémom televízie Setanta bude prvýkrát vysielať zápasy anglickej futbalovej Premier League svetový televízny operátor ESPN. Keďže do konca uplynulého týždeň nebola Setanta schopná zaplatiť 3 milióny libier škótskym klubom za prenosy zo škótskej Premier League a nestihla platobný termín za práva na anglickú Premier League, rozhodlo sa vedenie oboch súťaží nájsť partnera s televíznym pokrytím vo Veľkej Británii, Írsku, Severnej Amerike a Austrálii. Profitovala z toho spoločnosťou Disney vlastnená celosvetová sieť ESPN, ktorá vo Veľkej Británii prevádzkuje dva športové kanály - jeden pokrývajúci "americké" športy a druhý pre ostatné športové podujatia. V nasledujúcej sezóne odvysiela ESPN 46 zápasov anglickej Premier League a v nasledujúcich troch sezónach to bude po 23 zápasov. Majoritným vlastníkom práv na pozemné vysielanie zápasov najvyššej anglickej futbalovej súťaže je spoločnosť Sky Sports. © 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané. V dôsledku zrušenia štvrtého najväčšieho gréckeho denníka Eleftheros Typos vstúpili dnes grécki novinári do 24-hodinového štrajku. Od pondelka od 17.00 h do utorka do 17.00 h nebudú v gréckej televízii ani v rozhlase žiadne správy. V utorok dokonca nevyjdú žiadne noviny. V pondelok predpoludním prekvapivo oznámila grécka lodiarsko-nakladateľská rodina Angelopoulos zatvorenie denníka Eleftheros Typos a spravodajskej stanice City 99,5 v dôsledku "veľkého deficitu". Dovedna tak prišlo o prácu približne 350 novinárov a technikov. V Grécku je väčšina vydavateľstiev v deficite. Finančne ich podporujú lodiari a stavební podnikatelia, ktorí ich držia "pri živote". Zrušený denník mal denne náklad iba 30.000 výtlačkov. Boj českých celebrít s bulvárom, ktorý si sporadicky zvyšuje predajnosť nielen prifarbovaním reality, ale ako potvrdzujú súdy občas aj vymýšľaním nepravdivých príbehov, sa dostal až pred český ústavný súd. Na najvyššiu inštitúciu sa obrátil najúspešnejší český spisovateľ Michal Viewegh. Ten od bulvárneho denníka Aha! vysúdil za správu o údajnej milenke až 200.000 Kč (takmer 7692 eur), ale žiadal 25-krát viac až päť miliónov českých korún (vyše 192.000 eur). Podľa Viewegha je 200.000 Kč príliš málo, suma je neadekvátna spôsobenej nemajetkovej škode a nemá preventívny účinok. Denník Aha!, vydávaný spoločnosťou Ebika, v roku 2004 napísal, že spisovateľ Michal Viewegh má milenku. A to sa stalo v čase, keď spisovateľ s manželkou čakali dieťa. Účinok článku bol znásobený aj tím, že denník na svoj škandálny "objav" opakovane lákal čitateľov v televíznej reklame. Falošná informácia sa tak doniesla k miliónom divákov. Viewegh vedie svoj osobný súdny boj s bulvárom aj v mene umelcov, ktorí si nákladné spory nemôžu dovoliť. Sumu, ktorú vysúdi, chce autor českých bestsellerov vložiť na konto, z ktorého by boli súdne poplatky pri sporoch s bulvárom hradené chudobnejším umelcom. V máji vznikla v Česku petícia umelcov proti nevyberavým praktikám bulváru, doslova "novinárskemu hyenizmu", ktorý má podobu publikovania poloprávd, vymyslených rozhovorov, vulgarizmov, rôznych provokácií a fotomontáží.

Copyright © TASR 2009

Voľby naše premilené

Voľby naše premilené
Žiadne podnety na porušenie volebného moratória k voľbám do Európskeho parlamentu (EP), ktoré boli 6. júna, zatiaľ nedostali Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) a Tlačová rada SR. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš a tajomník TR SR Ferdinand Tisovič. Licenčná rada však podľa Kukliša tradične robila vlastný monitoring toho, ako vybrané elektronické médiá - rádiá a televízie - dodržiavali zákonné pravidlá informovania v spravodajstve a publicistike pred voľbami aj počas nich. Monitoring vyhodnotí na svojom utorkovom zasadnutí. V rámci neho od 16. mája do 6. júna sledovali pracovníci RVR spravodajské a publicistické relácie šiestich médií - verejnoprávnej Slovenskej televízie (Jednotka a Dvojka) a súkromných televízií Markíza, Joj a TA3, tiež relácie verejnoprávneho Slovenského rozhlasu (Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Patria) a súkromného Rádia Expres. Predvolebné moratórium k voľbám sa začalo o 7:00 vo štvrtok 4. júna a trvalo až do skončenia volieb, do soboty 6. júna 22:00. Počas moratória bolo vo všetkých médiách zakázané zverejňovať informácie v prospech či v neprospech kandidátov. Zakázané bolo zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Počas predchádzajúcej kampane, od 15. mája do začiatku informačného moratória, mohli verejnoprávne STV a SRo a súkromné televízie a rádiá vyhradiť na politickú reklamu k voľbám do EP maximálne päť hodín vysielania. Platili si ju politické subjekty samy a médiá ju museli jasne odčleniť od ostatného vysielania oznamom, že ide o platenú politickú reklamu. Pre všetky politické subjekty zároveň museli zaistiť rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a zabezpečiť, aby ich spravodajské a publicistické relácie boli vyvážené a nestranné. Ústredná volebná komisia (ÚVK) pre voľby do EP 21. mája uzniesla, že bude podnety na porušenia pravidiel informovania o voľbách do EP v tlači postupovať Tlačovej rade SR zriadenej pri Slovenskom syndikáte novinárov. Pred vlaňajšou novelou tlačového zákona tieto podnety posudzovalo a v prípade porušenia pravidiel aj pokutovalo ministerstvo kultúry. Po novele už túto právomoc nemá. V prípade elektronických médií - rozhlasu a televízie, rieši podnety Rada pre vysielanie a retransmisiu.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Art Film Fest NEWS

Art Film Fest NEWS
Pätnásť celovečerných hraných filmov a vyše štyridsať krátkych filmov čaká na dve medzinárodné poroty 17. Art Film Festu. Porotcovia už videli prvé filmy a v oboch prípadoch sa zhodujú, že zatiaľ mali možnosť zhliadnuť len kvalitné snímky. "Som veľmi prekvapený výberom filmov, ani jeden, čo som videl, nebol zlý. Dva razy som zaplakal, čo sa mi pri filmoch už nestáva. Je to možno tým, že už som starý pán, a keď sú tie filmy o deťoch a o vzťahoch medzi rodičmi a deťmi, tak som vždy dojatý,“ prezradil na dnešnej tlačovej konferencii český herec a režisér Jan Kačer, člen medzinárodnej poroty hraných filmov. Zároveň postrehol, že súťažné filmy hovoria o rovnakej téme, o hľadaní ľudskosti, matky a otca, či o hľadaní prírody, čo ho veľmi dojíma. O novom držiteľovi Modrého anjela rozhodujú aj maďarská umelkyňa Eniko Eszenyi, nemecký kurátor a dramaturg Heiko Fischer, americký kritik a publicista Jay Weissberg a slovenská herečka aspeváčka Dorota Nvotová. V hlavnej súťaži sa o Modrého anjela uchádzajú snímky z celého sveta, mnohé z nich ocenili na prestížnych filmových festivaloch. Ich predchádzajúcimi úspechmi sa však porotcovia nenechajú ovplyvniť. Zaujíma ich v prvom rade samotný film, jeho atmosféra a originalita. V súťaži sa ale nachádzajú aj diela, ktoré nie sú medzinárodne známe a "označkované“ cenami. Porotcov zaujali i krátke filmy. Animátorka a producentka Ivana Zajacová ocenila najmä vysokú kvalitu študentských filmov. Naopak, v súťaži jej chýbajú dokumenty. Krátke filmy bude hodnotiť spolu s poľskou historičkou a teoretičkou filmu Jadwigou Glowou a rumunským scenáristom a režisérom Adrianom Sitaruom. "Každé hodnotenie poroty je kompromis. Každý má svoj vlastný názor, spolu budeme hľadať kompromis a myslím, že dospejeme k zaujímavému rozhodnutiu,“ uzavrel Weissberg.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Prší-li na svatého Gerváze a Protáze, po čtyricet dní se deštivé počasí ukáže

Prší-li na svatého Gerváze a Protáze,
po čtyricet dní se deštivé počasí ukáže
Jednotka stúpla , Dvojka takisto. Trojka stúpla.

JOJ a JOJ Plus klesli.
Markíza klesla.
TA 3 stúpla.
Primetimový rozdiel medzi Jednotkou a JOJ je stále gigantický- 6,27 %.
Markíza – 31,7 %
Jednotka - 15,10 %
Dvojka - 3.40 %
Trojka - 1,04 %
TV JOJ – 21,31 %
JOJ PLUS- 2,88 %
TA 3 - 1,58 %
Zdroj: PMT/TNS SK

Art Film Fest NEWS

Art Film Fest NEWS
Pred projekciou slovenského filmu Nebo, peklo... zem Laury Sivákovej čakalo na divákov Art Film Festu prekvapenie. Zástupcovia produkčnej spoločnosti Trigon production a autori predstavili v Trenčianskych Tepliciach knihu o významnom filmárovi Martinovi Slivkovi Ostáva človek, ktorá nesie protikladný názov ako jeho film z roku 1968 Odchádza človek. Publikácia voľne nadväzuje na dokument Martina Šulíka Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy, ktorý premietli na Art Film Feste pred dvoma rokmi. Na Martina Slivku si počas prezentácie zaspomínali autori knihy Rudolf Urc a René Lužica a autorka Ingrid Mayerová, ako aj Slivkov syn – akademický maliar Ondrej Slivka, ktorý sa postaral o výtvarný návrh obálky. Kniha obsahuje ako faktické informácie, tak aj úsmevné spomienky ľudí, ktorí žili v Slivkovej blízkosti. "Martin Slivka bol silnou morálnou osobnosťou, menil hodnotové kritériá ľudí, ktorí ho poznali, i svet okolo seba,“ uviedol riaditeľ spoločnosti Trigon production Patrik Pašš. Kniha je v predaji na festivale v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčíne, ako aj v kníhkupectve Slovenského filmového ústavu Klapka.sk. Onedlho sa dostane aj do ďalších kníhkupectiev.
Dvadsaťdvaročný český režisér Tomáš Řehořek predstavil na Art Film Feste v Trenčianskych Tepliciach svoj debutový celovečerný film Proměny. Ide o jediný český film, ktorý bojuje v Medzinárodnej súťaži hraných filmov o Modrého anjela. Keď začal Řehořek pracovať na Proměnách, mal dvadsať rokov, túžbu nakrútiť celovečerný film a veľký kus šťastia. Jeho výnimočný talent si všimla producentka Nelly D. Jenčíková a neskôr aj český herec Karel Roden, ktorý sa po prvý raz podpísal pod film ako producent. "Mám rád zvláštne, zaujímavé filmy. Vôbec mi nevadí, keď sú nejakým spôsobom posunuté. Keď mi ponúkli, aby som sa stal jedným z producentov Proměn, film bol už takmer hotový. A pretože sa mi páči, rozhodol som sa mu pomôcť,“ vysvetlil Roden. Tomáš Řehořek prináša zdanlivo nesúvisiace príbehy štyroch ľudí. Žene úspešného muža chýba k šťastiu dieťa, športový tréner zasvätil svoj život atletike a zisťuje, o čo všetko v živote prišiel, stará žena žije osamotene vo svojom veľkom dome a mladá žena s dvoma malými deťmi zápasí s ťažkými životnými podmienkami. Ich životy sa pozvoľne prelínajú a smerujú až k záverečnému stretu. Řehořek sa pri písaní scenára takpovediac pozeral z okna a životy ľudí vo svojom okolí preniesol na plátno. "Chcel som nakrútiť film, ktorý bude obrazovo pôsobivý, odlišný od bežnej českej produkcie a sníval som o stopáži celovečerného filmu. Nikomu som to ale nepovedal, lebo by ma mali asi za blázna,“ uviedol režisér, ktorý sa sám postavil aj za kameru.
Na 17. Art Film Feste mal v sobotu večer premiéru nový slovenský film Ženy môjho muža. Predchádzajúce dve celovečerné snímky režiséra Ivana Vojnára sledovali osudy ľudí z nižšej sociálnej vrstvy. Tentoraz sa zameral na mediálne známych manželov Hodálovcov, ktorých vzťah už niekoľko rokov zotrváva na mŕtvom bode. Na strednú vrstvu sa však pozerá "očami outsidera, dievčaťa, ktoré prišlo odniekiaľ niekam a pozoruje spoločnosť s otvorenými očami“. Herečku Veru Hodálovú, ktorej sláva dohasína v neistom moderátorskom kresle, stvárnila Zdena Studenková. V úlohe agresívneho majiteľa reklamnej agentúry sa po jej boku objavil český herec Martin Stropnický. Paralelne sa vo filme odohráva príbeh smrteľne chorého dizajnéra Martina v podaní Vladimíra Dlouhého a jeho ošetrovateľky Evy, ktorú si zahrala Éva Bandor, herečka známa z Jókaiho divadla v Komárne. Ako prezradila na dnešnej tlačovej konferencii, postava jej bola osobne veľmi blízka, lebo pred pätnástimi rokmi jej zomrela sestra. Už ako herečka sa tak rozhodovala, že by išla študovať do Maďarska ošetrovateľstvo. "Po tej tragédii som mala pocit, že musím nejakým spôsobom pomáhať chorým ľuďom. A potom prišla táto úloha, začala som na nej pracovať tak, že som využila svoju životnú skúsenosť,“ dodala Bandor, ktorá si veľmi chválila spoluprácu s Vladimírom Na scenári k filmu Ženy môjho muža, ktorý sa pôvodne volal Kvety sakury, sa spolu so scenáristkou Slavenou Liptákovou podieľal aj režisér Ivan Vojnár. Najprv doň vložili množstvo paralelných príbehov. Nakoniec sa však rozhodli rozvíjať len osudy ústredných postáv, ktoré boli vzájomne prepletené. Na scenári začali pracovať ešte v roku 2005 a už v tom čase vedeli, že úlohu Very Hodálovej píšu priamo "na telo“ herečke Zdene Studenkovej, ktorá ju s radosťou prijala. Predstaviteľku mladej Macedónčanky Liany sa zasa vydali hľadať priamo do macedónskej metropoly. Marija Dimishkova prišla len podporiť svoju kamarátku, vôbec nemala v úmysle zúčastniť sa na kastingu. Režiséra však okamžite zaujala a úlohu Liany jej zveril aj napriek tomu, že dovtedy nemala žiadne herecké skúsenosti. Do slovenských kín sa Ženy môjho muža dostanú vo štvrtok 25. júna. Na 17. Art Film Feste mal v sobotu večer premiéru nový slovenský film Ženy môjho muža. Predchádzajúce dve celovečerné snímky režiséra Ivana Vojnára sledovali osudy ľudí z nižšej sociálnej vrstvy. Tentoraz sa zameral na mediálne známych manželov Hodálovcov, ktorých vzťah už niekoľko rokov zotrváva na mŕtvom bode. Na strednú vrstvu sa však pozerá "očami outsidera, dievčaťa, ktoré prišlo odniekiaľ niekam a pozoruje spoločnosť s otvorenými očami“. Herečku Veru Hodálovú, ktorej sláva dohasína v neistom moderátorskom kresle, stvárnila Zdena Studenková. V úlohe agresívneho majiteľa reklamnej agentúry sa po jej boku objavil český herec Martin Stropnický. Paralelne sa vo filme odohráva príbeh smrteľne chorého dizajnéra Martina v podaní Vladimíra Dlouhého a jeho ošetrovateľky Evy, ktorú si zahrala Éva Bandor, herečka známa z Jókaiho divadla v Komárne. Ako prezradila na dnešnej tlačovej konferencii, postava jej bola osobne veľmi blízka, lebo pred pätnástimi rokmi jej zomrela sestra. Už ako herečka sa tak rozhodovala, že by išla študovať do Maďarska ošetrovateľstvo. "Po tej tragédii som mala pocit, že musím nejakým spôsobom pomáhať chorým ľuďom. A potom prišla táto úloha, začala som na nej pracovať tak, že som využila svoju životnú skúsenosť,“ dodala Bandor, ktorá si veľmi chválila spoluprácu s Vladimírom Na scenári k filmu Ženy môjho muža, ktorý sa pôvodne volal Kvety sakury, sa spolu so scenáristkou Slavenou Liptákovou podieľal aj režisér Ivan Vojnár. Najprv doň vložili množstvo paralelných príbehov. Nakoniec sa však rozhodli rozvíjať len osudy ústredných postáv, ktoré boli vzájomne prepletené. Na scenári začali pracovať ešte v roku 2005 a už v tom čase vedeli, že úlohu Very Hodálovej píšu priamo "na telo“ herečke Zdene Studenkovej, ktorá ju s radosťou prijala. Predstaviteľku mladej Macedónčanky Liany sa zasa vydali hľadať priamo do macedónskej metropoly. Marija Dimishkova prišla len podporiť svoju kamarátku, vôbec nemala v úmysle zúčastniť sa na kastingu. Režiséra však okamžite zaujala a úlohu Liany jej zveril aj napriek tomu, že dovtedy nemala žiadne herecké skúsenosti. Do slovenských kín sa Ženy môjho muža dostanú vo štvrtok 25. júna.
Taliansky scenárista a režisér Ettore Scola si prišiel na 17. Art Film Fest po Zlatú kameru. Dostal ju za celoživotné dielo, ktoré tvorí vyše 35 filmov, na ktorých sa podieľal ako režisér, scenárov napísal ešte omnoho viac. Ako prezradil na dnešnej tlačovej konferencii v Trenčianskych Tepliciach, najdôležitejšiu úlohu mali v jeho filmoch vždy herci, často spolupracoval s amatérmi a s ľuďmi z ulice, ktorým sa museli prispôsobovať slávni skúsení herci. Tých navyše staval do nezvyčajných polôh, na ktoré neboli zvyknutí, pričom museli zabudnúť na všetky predchádzajúce skúsenosti. Vo filme Zvláštny deň (1977) premenil krásku Sophiu Loren na ponižovanú manželku vulgárneho fašistu, ktorá nebola vôbec príťažlivá a milovníka Marcella Mastroianniho zasa na prenasledovaného homosexuála. "Keď som pracoval s hercami z ulice, tak som mal úplne odlišný prístup, pretože nemali skúsenosti, a preto som sa usiloval pochopiť pravý charakter každého z nich a zveriť im úlohu, ktorá sa najväčšmi približovala ich charakteru. Problematické bolo využívať naraz aj profesionálnych hercov, aj hercov z ulice, skúsení a slávni herci sa zrazu museli prispôsobiť tým, ktorí v tomto remesle nie sú doma,“ vysvetlil Ettore Scola. Nakoniec však vždy prišlo na pľaci k harmónii. Scola si je totiž vedomý toho, že práve herci sú najdôležitejšou zložkou filmu. V Trenčianskych Tepliciach uviedol Ettore Scola film Tančiareň (1983). Diváci si nenechali ujsť jedinečný zážitok v kinostane ani napriek chladnému počasiu. Film vypovedá o kľúčových udalostiach Francúzska v rokoch 1936 až 1983. Scola pritom nepotreboval vôbec používať slová, všetko dokázal majstrovsky sprostredkovať pomocou syntézy hudby, tanca, pantomímy, masiek a kostýmov. Napísať scenár bez dialógov však pre Scolu nebolo jednoduché. "Uvedomil som si, že pre takýto film nie je dôležité, aby herci rozprávali. Ide o film, ktorého hlavnou témou je samota, ako vo väčšine mojich filmov. Neboli tam dialógy, ale musel som nájsť spôsob, ako prejaviť všetky myšlienky rôznych postáv,“ prezradil Scola, ktorý sa inšpiroval predstavením parížskeho divadla Theatre du Campagnol a dokonca obsadil hercov priamo z tohto divadla.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

21. 6. 2009

Art Film Fest NEWS

Art Film Fest NEWS
Svetoznámy britský herec Jeremy Irons kritizoval postup slovenskej polície pri štvrtkovom proteste demonštrantov pred Prezidentským palácom počas návštevy čínskeho prezidenta Chu Ťin-tchaa. Čerstvý držiteľ ocenenia Hercova misia na medzinárodnom filmovom festivale Art Film Fest sa dnes v ArtKine Metro osobne zúčastnil premietania amerického dokumentárneho filmu Moc bezmocných, ktorý sa venoval 20. výročiu od Nežnej revolúcie v bývalom Československu. Irons k filmu nahovoril komentár a štvrtkové udalosti prirovnal k situácii spred dvadsiatich rokov. V rámci diskusie pred zaplnenou sálou festivalového kina vystúpil a kritizoval slovenských policajtov. „Je smutné, že vo štvrtok slovenská polícia bila tých, čo manifestovali proti porušovaniu ľudských práv v Číne a vzhľadom k tomu to vyzerá, akoby sa odvtedy nič nezmenilo,“ citoval herca filmový kritik Martin Ciel. Podľa Ironsa sú práve preto podobné dokumenty dôležité, aby ľudia na časy totality nezabudli. Za svoje slová si herec vyslúžil obrovský potlesk. Vo štvrtok približne hodinu pred príchodom čínskeho prezidenta do Prezidentského paláca, čínsky uvítací výbor, čínske spolky na Slovensku a Číňania, ktorí prišli do Bratislavy organizovane autobusmi z Viedne, bránili demonštrantom za ľudské práva pokojne vyjadriť svoj názor. Čínski prívrženci komunistického režimu mali dianie na Hodžovom námestí plne pod kontrolou a slovenská polícia sa násiliu zo strany Číňanov prizerala a zasahovala až po niekoľkonásobnom vyzvaní zo strany slovenskej verejnosti, ktorá sa protestov zúčastnila. Predstavitelia polície a ministerstva vnútra postup policajtov obhajovali.
Britský herec Jeremy Irons si včera na 17. Art Film Feste prevzal cenu Hercova misia. "Mosty sú na to, aby sme uzatvárali priateľstvá. A mosty sú na to, aby sa zbližovali kultúry, aby sa zbližovali krajiny,“ uviedol Irons. Mosadznú tabuľku so svojím menom potom pripevnil na nový Most slávy v Kúpeľnom parku v Trenčianskych Tepliciach. Na festivale ho privítalo typické anglické počasie, modrý koberec a stovky nadšených fanúšikov, medzi ktorými bol i druhý laureát Hercovej misie český herec Jaromír Hanzlík. "Nielen že ste rovnaká herecká skupina ako ja, ale myslím si, že sme si veľmi blízki aj názorovo. Som veľmi šťastný, že som mal potešenie sa s vami, so svojím idolom hereckým aj ľudským zoznámiť,“ uctil si Ironsa počas tlačovej konferencie na 17. Art Film Feste Jeremy Irons je známy ako herec mnohých tvárí. Sám seba vidí ako človeka „pianoforte“, ktorý sa môže v divadle i pred kamerou stotožniť s rôznymi charaktermi. "V našom bežnom živote sa riadime mnohými kódmi, ktoré utvárajú našu osobnosť. Keď otvoríme klavír, vidíme mnoho strún. Ale vidíme aj struny, ktorých sa nikdy nedotkneme, ako struna vraha, či strunu lásky, ktorej sa dotkneme raz alebo dva razy v živote,“ vysvetlil Irons. Podľa neho ide o veľkú kombináciu rôznych zvukov, ktorú v bežnom živote nepoužívame, ale ako herec sa pozrie aj na iné struny, a tie sa snaží v sebe rozozvučať. "Na herectve je úžasné, že človek môže experimentovať s ukrytými časťami svojej osobnosti. Počas mojej kariéry som mal veľké šťastie na úžasné postavy, vďaka ktorým som mohol preskúmať okraje ľudského správania a preveriť zúfalstvo našich životov,“ dodal.
Britský herec Jeremy Irons by chcel na budúci rok nakrútiť historický film zaznamenávajúci britské dejiny. Ako prezradil na včerajšej tlačovej konferencii na 17. Art Film Feste v Trenčianskych Tepliciach, nebude sa na ňom podieľať ako herec, ale ako producent a režisér. "Herectvo sa mi zdá stále menej fascinujúce, vždy som rád rozprával príbehy, či už to bolo v divadle alebo pred kamerami. Ako starnem, tak úlohy, ktoré dostávam vo filmoch, sú stále menej zaujímavé a môj inštinkt mi hovorí, že by som mal pokračovať v rozprávaní príbehov, ale možno z pohľadu režiséra,“ vysvetlil svoje rozhodnutie postaviť sa na druhú stranu kamery. Ak ho postava vo filme alebo divadle nepohltí, začne sa totiž rýchlo nudiť. Jeho nový film sa bude odohrávať na ostrove, ale o deji zatiaľ nič neprezradil. "Mám pocit, že by som mal o ňom hovoriť až vtedy, keď ho dokončím a nie pred tým, než ho začnem robiť,“ dodal. Keďže film je oveľa finančne náročnejší než divadelná hra, musí sa najprv ujať úlohy producenta a pustiť sa do zháňania finančných prostriedkov. Na režisérsku stoličku by sa rád posadil na budúci rok.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Zlatý žobrák 2009

Zlatý žobrák 2009
Udelením cien na galavečere vyvrcholil dnes medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák. Hlavnú cenu medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák a Cenu primátora mesta Košice na jubilejnom XV. ročníku získala poľská lokálna televízia z Katovíc za snímku Peking 2008, režisérky Dagmary Drzazga. Snímka o živote ľudí v robotníckej štvrti po uzavretí baní, ktorá sa postupne stáva slummom, vyniká podnetnou réžiou a vizuálnou stránkou. Cenu Visegrádskeho fondu pre najlepšiu produkčnú spoločnosť získala spoločnosť EVA Berlín (Nemecko) za snímku odozva, pôsobivý portrét túžiacej feministky, ktorá sa vie postaviť proti zažitým konvenciám v katolíckom Poľsku. Cenu Ministerstva kultúry SR pre mladého tvorcu získal film Bača Jano Červeň z produkcie Viluda and Kršiak, Banská Bystrica za netradičné spodobenie zanikajúceho remesla. Cenu rady pre vysielanie a retransmisiu získal film MTR Ružomberok Milovať do zabudnutia za zachytenie životných osudov židovskej rodiny. Cenu rodiny Fogelsonovcov získala Gali Weintrub, izraelská televízia z Tel Avivu, za citlivé stvárnenie problematiky Ako po vyhlásení výsledkov povedal predseda medzinárodnej poroty Marcel Dekanovský, porota mala veľký problém vyberať z toľkých dobrých filmov tie naj na ocenenie. Ako člen poroty Otto Oleár uviedol, na rozdiel od minulosti, sa lokálne televízie preorientovali od násilia a rasovej neznášanlivosti na sociálnu tematiku a negatívne dopady ekonomickej krízy na obyčajných a ako príklad uviedol najmä snímky z nemeckých a francúzskych lokálnych televízií. Premiérovo súčasťou jubilejného ročníka Zlatého žobráka bolo premietanie zahraničných dokumentárnych filmov z produkcie renomovaných televízií vrátane BBC v kine Cinemax pod názvom Európa na plátne. Riaditeľka festivalu Eva Dekanovská uviedla, že prehliadka sa nestretla až s takým ohlasom u divákov ako očakávali. Doložila, že v budúcom roku budú venovať väčšiu pozornosť propagácii a prehliadka dostane širší priestor. Porotu veľmi zaujal poetický film z produkcie rómskej televízie z macedónskeho hlavného Skopje BTR, ktorá má sledovanosť vyše milióna divákov a vysiela prevažne v rómčine. Len málo chýbalo, aby sa dostal medzi ocenené. Ako pre agentúru SITA povedal Zoran Dimov, televízia vysiela 24 hodín aj cez satelit a jej programová skladba je mimoriadne široká – od spravodajstva a publicistiky, cez filmy až po zábavné programy. Dimov uviedol, že svojimi programami dokážu osloviť nielen Rómov, ktorých žije v Macedónsku okolo 150 000, ale aj majoritné obyvateľstvo.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Nedeľné rezne a káva

Nedeľné rezne a káva
Hlavnou témou diskusnej relácie STV O 5 minút 12, ktorú odvysiela v nedeľu 21. júna o 11.55 h na Jednotke, bude stav slovenskej ekonomiky a príprava revízie štátneho rozpočtu na tento rok. Diskutovať o tom budú štátny tajomník ministerstva financií František Palko (nominant SNS) a podpredseda SDKÚ-DS Ivan Mikloš. V druhej časti relácie zhodnotia aktuálny vývoj na politickej scéne rok pred parlamentnými voľbami predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar a poslanec NR SR Béla Bugár. Hovoriť budú aj o rozhodnutí parlamentu zachovať v novej podobe Špeciálny súd a zverejnení spornej zmluvy o predaji emisií. Reláciu bude moderovať Maroš Stano.

Hosťami Zlatice Puškárovej v relácii Na telo v nedeľu 21. júna 2009 budú predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar a predseda SDKÚ-DS Mikuláš Dzurinda. Témou je aktuálna politická situácia Relácia bude odvysielaná zo záznamu, ale telefonické hlasovanie divákov bude nasadené naživo.

V relácii TA 3 V politike bude hosťom Béla Bugár.Dlhé roky strane šéfoval, potom prišla výmena a názorové rozdiely. Teraz stranu opustil a o návrat sa chce pokúsiť s vlastnou. Podarí sa mu nájsť svojich voličov a čo im chce ponúknuť ? V druhej časti reláie budú hosťami Lucia Žitňanská z SDKÚ a Boris Zala zo Smeru. Témou bude : Ficova vláda má tri roky za sebou, opozícia ich kritizuje. Oprávnene ?