13. 10. 2007

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Prvé číslo nového bezplatného denníka s názvom Denník 24 by sa malo v uliciach Bratislavy objaviť v pondelok 22. októbra. Ako informoval riaditeľ spoločnosti Denník 24 David Gavala, náklad nového denníka je stanovený na 30 tisíc kusov a viac. Vychádzať bude každý pracovný deň, od pondelka do štvrtka na minimálne 16 stranách a v piatok na 24 stranách. Na miestach s najväčšou frekvenciou obyvateľov hlavného mesta ho budú od 6:30 do 9:30 rozdávať kolportéri. K čitateľom by sa mal dostať aj cez stojany v obchodných domoch a centrách. Predávať sa bude v novinových stánkoch. Podľa šéfredaktora Martina Lukáčka ponúkne Denník 24 ponúkne objektívny a nezaujatý pohľad na udalosti z domova, zo zahraničia, ekonomiky, šoubiznisu a športu. Okrem aktuálnych informácií prinesie programy televíznych a rozhlasových staníc, kín a divadiel, tiež horoskopy, vtipy, recepty a sudoku. Titul nebude len informačný, časť z jeho obsahu bude venovaná aj komerčným informáciám o produktoch a službách. Obsah titulu bude denne zverejnený na internetovej stránke http://www.dennik24.sk.

Objektív LF

Objektív LF
Literárny fond podporí spravodajskú tvorbu fotoreportérov a novinárov v lokálnych televíziách a zároveň im poskytne priestor na profesionálny rast prostredníctvom súťaže Objektív LF. Súťaž má dve kategórie: spravodajskú fotografiu a spravodajstvo v lokálnej televízii. Uzávierka je 20. októbra 2007.
Do súťaže sa môžu zapojiť redaktori a spolupracovníci slovenských lokálnych televízií a fotoreportéri. Každý autor môže do súťaže poslať najviac tri samostatné príspevky alebo ukážky jedného tematického seriálu uverejnené alebo odvysielané od 1. januára 2007 do 1. októbra 2007 v troch exemplároch. Viac príspevkov alebo menší počet zaslaných exemplárov bude vyhlasovateľ súťaže považovať za nedodržanie podmienok súťaže. Súťažné práce treba zaslať na adresu: Literárny fond, Grösslingova 55, 815 40 Bratislava 1. V písomnej prihláške treba uviesť meno autora, adresu bydliska a jeho telefonický a e-mailový kontakt. Rovnako treba uviesť presný názov a adresu média, v ktorom bolo dielo uverejnené, spolu s dátumom uverejnenia. Spravodajské fotografie musia byť dokumentované výstrižkom z periodika. Videonahrávky by mali byť vo všeobecne prístupných formátoch na CD alebo DVD nosičoch. Súťažné práce bude hodnotiť trojčlenná porota, ktorú menuje výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu LF. V každej kategórii možno vyhrať pätnásťtisíc korún, v oboch možno získať aj prémiu päťtisíc korún.

Eva Herman v Show 1/6 Johannesa B. Kernera

Eva Herman v Show 1/6 Johannesa B. Kernera

To je TV !

To je TV !

12. 10. 2007

Kauza Trend

Kauza Trend
O žalobe proti vydavateľovi týždenníka Trend - spoločnosti Trend Holding, ktorú podala v utorok 9. októbra spoločnosť Bartolomei Finance, a.s. vo forme návrhu na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie 140 138 962 korún, sa nebude rozhodovať v zrýchlenom konaní. Vyplýva to z aktualizovaných informácií článku "Útok na vydavateľa TRENDU III" zverejnenom dnes na internetovom portáli týždenníka - eTrend.sk. Portál eTrend.sk sa odvoláva na informácie, ktoré dnes na Okresnom súde Bratislava II získal právny zástupca vydavateľa Trendu, advokát Rudolf Adamčík. Cez elektronickú podateľňu bol návrh posunutý zákonnému sudcovi na príslušný úsek. Na základe toho pôjde zrejme o riadne konanie, uvádza eTrend.sk. Podľa názoru právneho zástupcu vydavateľa súd zrejme zobral do úvahy, že platobný rozkaz neobsahoval všetky náležitosti. Zrejme zohľadnil aj to, že proti predbežnému opatreniu už bolo podané odvolanie s relevantnou argumentáciou. Zohľadnil aj výšku sumy 140 mil. Sk, na ktorú má byť podľa navrhovateľa - Bartolomei Finance, platobný rozkaz vydaný. Väčšia časť žalovanej náhrady škody, údajného ušlého zisku, by mala podľa tvrdenia žalobcu ešte len vzniknúť v budúcnosti do roku 2012. Článok je zverejnený na: http://ekonomika.etrend.sk/114299/slovensko/utok-na-vydavatela-trendu-iii. Okresný súd Bratislava II vydal 21. septembra predbežné opatrenie, ktorým vydavateľovi týždenníka Trend zakazuje akýmkoľvek spôsobom nakladať s peniazmi na firemných účtoch do celkovej výšky 140 138 962 Sk, s obchodnými podielmi firmy a ochrannými známkami. Internetový portál týždenníka - eTrend.sk o tom informoval v pondelok 8. októbra v článku "Útok na vydavateľa TRENDU". V spore išlo o ospravedlnenie za zverejnenie článku o spoločnosti v čísle 3/2004 týždenníka Trend a jednu korunu. Bartolomei finance v ňom bol úspešný. Vydavateľ týždenníka napriek tomu, že s rozhodnutím súdu nesúhlasí a samo súdne rozhodnutie bolo nevykonateľné v rozhodnutím stanovenej lehote, akceptuje ho a ospravedlnenie uverejnil. Zaplatil aj spomínanú jednu korunu a súdne trovy. Žiadna ďalšia pohľadávka Bartolomei finance, a.s. voči vydavateľovi Trendu však neexistuje, uviedol eTrend.sk. Odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava II. podal právny zástupca vydavateľskej spoločnosti Trend Holding v stredu 10. októbra. Spoločnosť Bartolomei Finance, oprel svoj návrh na vydanie predbežného opatrenia o znalecký posudok. Ako informoval eTrend.sk, podľa tohto posudku mal Trend spôsobiť spoločnosti Bartolomei Finance, a.s. škodu vo forme ušlého zisku za obdobie rokov 2004 až 2012 tým, že v januári 2004 o nej zverejnil kritický článok. Upozornil v ňom okrem iného na neochotu spoločnosti informovať verejnosť o výsledkoch jej hospodárenia a sporoch firmy s Úradom pre finančný trh. Ako ďalej uviedol eTrend.sk, podľa odborných vyjadrení dvoch znaleckých organizácií, ktoré si vydavateľ Trendu vyžiadal, je postup znalca pri vyčíslení údajnej škody nekorektný. Jeho posudok stanovuje hodnotu hypotetického zisku do roku 2012, aký by vraj firma Bartolomei Finance dosiahla, keby nebol zverejnený článok v Trende. "Inými slovami, ide o potenciálne ušlý zisk, nie reálne ušlý," konštatoval eTrend.sk v článku "Útok na vydavateľa TRENDU II" zverejnenom v stredu 10. októbra s tým, že znalec nijako nepreukazuje, či k poklesu výnosov a obchodovania po roku 2004 došlo výhradne vinou uverejnenia článku.

Novinárska cena EÚ "Za rozmanitosť. Proti diskriminácii."

Novinárska cena EÚ
"Za rozmanitosť. Proti diskriminácii."
V Bruseli sa dnes uskutočnilo celoeurópske kolo štvrtého ročníka súťaže Novinárska cena 2007, kam za Slovákov postúpila Daniela Hivešová-Šilanová z periodika Romano Nevo Ľil. Novinárku vybrala v bratislavskom Leberfingeri v stredu odborná porota. Víťazný článok sa zaoberá rómskou problematikou. Novinárska cena je jednou z aktivít kampane Európskej únie "Za rozmanitosť. Proti diskriminácii". Do súťaže sa mohli prihlásiť žurnalisti zo všetkých 27 členských štátov únie, ktorí pôsobia v printových či internetových médiách. Články o rozmanitosti alebo diskriminácii na základe rasového alebo etnického pôvodu, viery alebo náboženského presvedčenia, veku, postihnutia, sexuálnej orientácie, pohlavia mohli byť napísané v ktoromkoľvek z 23 oficiálnych jazykov EÚ. Európska únia vyhlásila tento rok za "Rok rovných príležitostí pre všetkých", preto v rámci súťaže udelia aj špeciálnu cenu. Za Slovensko bol na cenu Európskeho roku rovných príležitostí 2007 nominovaný Michal Frank z košického denníka Korzár. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 18. novembra za účasti autorov prvých troch víťazných článkov a taktiež výhercu špeciálnej ceny Európskeho roku rovných príležitostí 2007.

Kamzík má výročie

Kamzík má výročie
Televízna veža na Kamzíku si dnes pripomína 40. výročie od položenia základného kameňa na jej výstavbu. Má tvar vretenovitého dvojihlana a je vysoká 12O metrov, televízny vysielač má výšku takmer 20O metrov. Veža stojí na malokarpatskom vrchu Kamzík v bratislavskom lesoparku. Vrch Kamzík má výšku 438,4 metrov nad morom. Televízna veža je jedným z výškových symbolov hlavného mesta Bratislavy. "Vysielač zabezpečil kvalitnejší televízny signál a Bratislavčanov zaujala aj architektúra stavby. Z veže sa stal významný orientačný bod v krajine, uviedol pre TASR akademický maliar Stanislav Harangozó, ktorý vytvoril kamennú mozaiku v interiéri veže podľa návrhu výtvarníčky Sibylly Greinerovej. Vo veži, v najširšom úseku konštrukcie, je vo výške 68 metrov otáčajúca sa reštaurácia. Cez jej okná majú návštevníci výhľad na panorámu Bratislavy a široké okolie. Vežu navrhol kolektív autorov Stanislav Májek, Jakub Tomašák a Juraj Kozák. Televízna veža sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Novomestské miestne zastupiteľstvo ju 2. februára zaradilo do zoznamu pamätihodností mestskej časti, informovala novomestská hovorkyňa Valéria Reháčková. Výstavba novej televíznej veže v Bratislave sa skončila v roku 1975. Pôvodný televízny vysielač, ktorý signálom pokrýval Bratislavu a časť bývalého Západoslovenského kraja, vysielal od 3. novembra 1956. V roku 1960 postavili televízny vysielač na vrchu Suchá hora v Kremnických vrchoch pre stredné Slovensko a o rok neskôr k nemu pribudol vysielač pre východnú časť krajiny na Dubníku v Slanských vrchoch. V roku 1980 bolo televíznym signálom prvého programu pokrytých už 98,5 percent Slovenska. V roku 1973 skončila výstavba iného televízneho vysielača vo vtedajšej ČSSR. Išlo o vysielač a zároveň horský hotel Ješted pri českom Liberci. V čase dostavby vysielača na Kamzíku už vo svete existovali také monumenty ako televízna veža v kanadskom Toronte s výškou 553 metrov, či o niečo nižšia - 539-metrová televízna veža Ostankino v hlavnom meste Sovietskeho zväzu v Moskve.
Copyright © TASR 2007

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Rádio Slovensko ponúkne od soboty spravodajský Rádiožurnál štyrikrát denne, o 7:00, 12:00, 18:00 a 22:00. Ako tvrdí riaditeľka Rádia Slovensko Jana Segečová, rozhodli sa tak na základe výsledkov prieskumu Market & Media & Lifestyle (MML) - TGI agentúry Median SK, ktorý hodnotil prvé dva štvrťroky 2007. Z výskumu vyplynulo, že Rádio Slovensko - prvý okruh verejnoprávneho Slovenského rozhlasu (SRo) patrí spolu so súkromným Rádiom Expres medzi najpočúvanejšie rádia na Slovensku. Rádio Slovensko má počúvanosť približne 21 percent a Rádio Express približne 23 percent. Na základe dobrej počúvanosti si vedenie informačno-spravodajského okruhu SRo dalo urobiť podrobnú analýzu časov s najväčšou počúvanosťou. Vyplynulo z nej, že Rádio Slovensko má najviac poslucháčov okolo 7:00, 12:00, 18:00 a 22:00. Doteraz sa Rádiožurnál v pracovných dňoch vysielal o 7:00, 12:00 a 18:00 a cez víkend a štátne sviatky o 18:00. Už v sobotu sa to po prvýkrát zmení a aktuálne spravodajstvo si poslucháči Rádia Slovensko vypočujú štyrikrát za deň sedemkrát do týždňa. Ako konštatovala riaditeľka Centra spravodajstva SRo Anna Sámelová, ukázalo sa, že poslucháči majú stále tendenciu naladiť si Rádio Slovensko o 7:00, 12:00, 18:00 aj o 22:00 a čakajú správy. Budeme im ponúkať spravodajstvo v ucelenom súhrnnom formáte bez ohľadu na to, či je pracovný deň alebo Štedrý deň, dodala. Rádio bude ďalej ponúkať každú hodinu krátke správy.

© 2007, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Kauza Trend

Kauza Trend
Žalobu proti vydavateľovi týždenníka Trend - Trend Holdingu podala v utorok 9. októbra spoločnosť Bartolomei Finance. Žaloba je vo forme návrhu na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie 140 138 962 korún. Informuje o tom článok "Útok na vydavateľa TRENDU III" zverejnený dnes na internetovom portáli týždenníka - eTrend.sk. Podľa Trendu Bartolomei Finance sa tým usiluje o prerokovanie návrhu v zrýchlenom konaní. Návrh podal k rovnakému spisovému číslu, aké mal predchádzajúci návrh na vydanie predbežného opatrenia, čo by malo znamenať rozhodnutie tou istou sudkyňou. Takýto návrh pritom má byť podaný samostatne do podateľne súdu, aby bol elektronickou formou pridelený náhodne vybranému sudcovi, konštatuje ďalej eTrend.sk. Ako sa ďalej uvádza v článku "Útok na vydavateľa TRENDU III", súd pri takto podanej veci môže, ale ani nemusí v konaní vypočuť aj odporcu. V prípade úspechu navrhovateľa by vydavateľ Trendu do 15 dní od doručenia platobného rozkazu musel podať odpor proti platobnému rozkazu a zaplatiť súdny poplatok, alebo spoločnosti Bartolomei Finance zaplatiť ušlý zisk, ktorý by podľa finančných plánov mala vytvoriť do roku 2012, teda dopredu. Článok je na: http://ekonomika.etrend.sk/114299/slovensko/utok-na-vydavatela-trendu-iii. Okresný súd Bratislava II vydal 21. septembra predbežné opatrenie, ktorým vydavateľovi týždenníka Trend zakazuje akýmkoľvek spôsobom nakladať s peniazmi na firemných účtoch do celkovej výšky 140 138 962 Sk, s obchodnými podielmi firmy a ochrannými známkami. Internetový portál týždenníka - eTrend.sk o tom informoval v pondelok 8. októbra v článku "Útok na vydavateľa TRENDU". V spore išlo o ospravedlnenie za zverejnenie článku o spoločnosti v čísle 3/2004 týždenníka Trend a jednu korunu. Bartolomei finance v ňom bol úspešný. Vydavateľ týždenníka napriek tomu, že s rozhodnutím súdu nesúhlasí a samo súdne rozhodnutie bolo nevykonateľné v rozhodnutím stanovenej lehote, akceptuje ho a ospravedlnenie uverejnil. Zaplatil aj spomínanú jednu korunu a súdne trovy. Žiadna ďalšia pohľadávka Bartolomei finance, a.s. voči vydavateľovi Trendu však neexistuje, uviedol eTrend.sk. Odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava II. podal právny zástupca vydavateľskej spoločnosti Trend Holding v stredu 10. októbra. Na základe návrhu spoločnosti Bartolomei Finance, a.s. Okresný súd Bratislava II nariadil predbežné opatrenie, ktorým okrem iného vydavateľovi týždenníka Trend zakázal disponovať peniazmi na firemných účtoch do výšky vyše 140 miliónov korún. Navrhovateľ, spoločnosť Bartolomei Finance, oprel svoj návrh na vydanie predbežného opatrenia o znalecký posudok. Ako informoval eTrend.sk, podľa tohto posudku mal Trend spôsobiť spoločnosti Bartolomei Finance, a.s. škodu vo forme ušlého zisku za obdobie rokov 2004 až 2012 tým, že v januári 2004 o nej zverejnil kritický článok. Upozornil v ňom okrem iného na neochotu spoločnosti informovať verejnosť o výsledkoch jej hospodárenia a sporoch firmy s Úradom pre finančný trh. Ako ďalej uviedol eTrend.sk, podľa odborných vyjadrení dvoch znaleckých organizácií, ktoré si vydavateľ Trendu vyžiadal, je postup znalca pri vyčíslení údajnej škody nekorektný. Jeho posudok stanovuje hodnotu hypotetického zisku do roku 2012, aký by vraj firma Bartolomei Finance dosiahla, keby nebol zverejnený článok v Trende. "Inými slovami, ide o potenciálne ušlý zisk, nie reálne ušlý," konštatoval eTrend.sk v článku "Útok na vydavateľa TRENDU II" zverejnenom v stredu 10. októbra s tým, že znalec nijako nepreukazuje, či k poklesu výnosov a obchodovania po roku 2004 došlo výhradne vinou uverejnenia článku.

To je TV !

To je TV

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA
"Ešte som neopustil ANO, stále som predsedom. Rokovania s Nemcsicsom prebiehajú, ale zatiaľ sa nič nemení. Vytváram priestor pre iných a v tomto smere podnikám kroky. Strana sa nepredáva. Myslíte, že mu poviem, daj 20 miliónov a ja ti predám politickú stranu? To sa tak nerobí."
Pavol Rusko
"Neviem, či v tomto stave je v ANO vôbec niečo na predaj. Ani náhodou by som to nekúpil. Má stabilný liberálny program, ale treba zmeniť metódy, akým sa uplatňuje."
Robert Nemcsics
"Predkladá sympatický portrét svoju vlasť milujúceho zodpovedného politika, s ktorým maďarská historiografia po roku 1945 zaobchádzala čo možno najnespravodlivejšie“. Recenzia dokumentárneho filmu Regent Horthy v denníku Magyar Nem­zet
"Ale ja sa pýtam - prečo sa nerozprávala aj s tými, ktorí podporovali šéfredaktora? Zvažujem podniknúť právne kroky na ochranu môjho mena a únik informácií z doteraz nepublikovanej analýzy. Ja o politických tlakoch na spravodajstvo neviem. "
Ján Šmihula

"Do funkcie ma schválili na návrh prezidenta Juraja Širokého delegáti kongresu SZĽH, zodpovedám sa im a o svojej práci pravidelne predkladám hodnotenie výkonnému výboru."

Anton Danko , predseda komisie rozhodcov Slovenského zväzu ľadového hokeja

"Poľsko sa stalo právnym štátom a krajinou naklonenou občanom vďaka namáhavej práci vlády premiéra Kaczynského". Poľské ministerstvo financií v liste pre pracovníkov rezortu

"Dôkazy hovoria v prospech nášho otca. Ani jeden svedok totiž nepotvrdil, že by zosnoval nejakú skupinu. Náš otec nie je vrah a ani nezobral ľuďom žiadne peniaze, aby ho posadili na 12 rokov do basy medzi najhorších zločincov."

Príbuzní Jozefa Majského

11. 10. 2007

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť...

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť...

¡Patria o Muerte!

¡Patria o Muerte!
Minister kultúry Marek Maďarič je spokojný so zvýšením rozpočtu pre rezort. Vyčlenenie financií z rezervy vlády na zabezpečenie vysielania národnostného Rádia Patria vníma ako ústretové gesto vzhľadom na súčasné slovensko-maďarské vzťahy. Po dnešnom rokovaní vlády to Maďarič povedal pre médiá. Rozpočet rezortu kultúry na rok 2008 zaznamenal podľa Maďariča "veľmi solídny nárast" o 27 percent, čo znamená viac ako miliardu korún. "Som v zásade spokojný, aj keď by kultúra mala aj v budúcich rokoch zaznamenávať rozpočtový nárast, budem to vyžadovať," povedal Maďarič. Vďaka zvýšeniu financií sa podľa Maďariča obnovia kultúrne poukazy, podstatne sa posilní grantový systém a nárast by sa mal zohľadniť aj v rozpočtových organizáciách v pôsobnosti rezortu - divadlách, filharmónii, múzeách, galériách. Minister ocenil zhodu všetkých koaličných partnerov na potrebe zvýšenia rozpočtu kultúry. Vláda dnes rozhodla aj o vyčlenení 45,4 milióna korún z rezervy vlády SR pre Ministerstvo kultúry SR s účelovým určením pre Slovenský rozhlas na zabezpečenie vysielania programov v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky na národnostnom Rádiu Patria. "Považujeme to aj v tej situácii, ktorá momentálne v slovensko-maďarských vzťahoch je, ako určité ústretové gesto alebo argument, že nám záleží, aby nikto nepochyboval o tom, že by sme chceli nejakým spôsobom poškodzovať záujmy národnostných menšín," povedal Maďarič s tým, že vzhľadom na tento krok vlády nevidí dôvod na akékoľvek obmedzovanie alebo poškodzovanie vysielania pre národnostné menšiny, preto dúfa, že k avizovanému vypnutiu vysielania Rádia Patria na stredných vlnách od začiatku budúceho roka nepríde. "Pevne dúfam, že na budúci rok bude v platnosti nový zákon o úhrade verejnosti za služby Slovenského rozhlasu (SRo) a Slovenskej televízie (STV), ktorý spôsobí významný nárast príjmov SRo a STV a že tým pádom nebudú musieť žiadať dotácie na vykrývanie svojich strát alebo na iné potreby," dodal Maďarič.

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Slovenský rozhlas sa v nedeľu pripojí k aktivitám viac ako štyridsiatich rozhlasových staníc z tridsiatich európskych krajín v rámci tretieho ročníka Rozhlasového dňa európskych kultúr. Rozhlasový deň európskych kultúr iniciovali Európska vysielacia únia (EBU) a Prix Europa. Od roku 2003 sa každý druhý rok spájajú vysielatelia pri vytváraní jednotnej Európy. Každé zo zúčastnených európskych rádií má v daný deň voľnú ruku vo výbere programu a pripraví tak svoju programovú ponuku, ktorú ponúkne do siete Európskej vysielacej únie. Slovenský rozhlas pre partnerských vysielateľov pripravil hudobné programy aj publicistiku. "Zároveň preberáme päť programov z iných vysielacích staníc" vysvetľuje riaditeľ Rádia Devín, Silvester Lavrík. Slovenský rozhlas ponúkne v nedeľu 14. októbra svojim poslucháčom program venovaný európskej problematike a integrovaní Slovenska do Európy na všetkých svojich okruhoch. Rádio Slovensko napríklad odvysiela prejav Hansa Gerta Pötteringa, predsedu Európskeho parlamentu.

NOVINÁRSKA SÚŤAŽ SSN

NOVINÁRSKA SÚŤAŽ SSN

Novinári môžu za svoje diela získať ďalšie ocenenia, tentokrát od Slovenského syndikátu novinárov (SSN) a Allianz SP. Táto súťaž sa na Slovensku uskutočňuje po prvý raz. Novinárska súťaž prebieha v kategóriách spravodajstvo (report, správa), publicistické žánre (komentár, analýza, rozhovor, glosa), beletristické žánre (reportáž, fejtón, esej) a novinárska fotografia. Osobitne súťažia príspevky uverejnené v tlačených médiách, rozhlase, televízii a v internetových novinách. Odmena v každej kategórii a pre každé médium je za prvé miesto dvanásťtisíc korún, za druhé miesto osemtisíc korún a za tretie miesto štyritisíc korún. Poroty môžu udeliť v každej z kategórií a pre každé médium jednu osobitnú prémiu vo výške päťtisíc korún pre mladého novinára alebo študenta žurnalistiky do 27 rokov. Poroty majú právo navrhnúť udelenie osobitnej ceny za investigatívny príspevok, ktorý svojou témou ovplyvnil postoj verejnosti. Osobitná cena za investigatívny príspevok je 32-tisíc korún. Do súťaže Špeciálna cena Allianz SP možno prihlásiť novinárske príspevky s témou poistenia a poisťovníctva bez ohľadu na žáner a bez ohľadu na typ média, v ktorom boli uverejnené. Príspevky budú zároveň súťažiť aj v Novinárskej súťaži. Špeciálna cena Allianz SP je 32-tisíc korún. Autori môžu prihlásiť jeden až tri samostatné príspevky alebo časti seriálu, prípadne tri až šesť fotografií alebo častí seriálu. Okrem autorov môžu príspevky do súťaže navrhnúť redakcie, katedry (fakulty) žurnalistiky či masmediálnej komunikácie univerzít alebo ktorýkoľvek člen SSN. Prihlásiť možno aj príspevky, ktoré už boli odmenené v inej novinárskej súťaži. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční pri výročí založenia SSN 5. januára 2008. Rozsah jedného príspevku prihláseného do súťaže nesmie presiahnuť 12-tisíc znakov v tlačených médiách a na internete a 27 minút vysielacieho času v rozhlasových a televíznych príspevkoch. Príspevky uverejnené v tlači a na internete treba poslať v troch exemplároch, z toho musí byť aspoň jeden originálom alebo fotokópiou uverejneného materiálu. Príspevky uverejnené v rozhlase a televízii treba zaslať okrem originálneho nosiča aj s písomným záznamom textu. K príspevkom je potrebné priložiť vyplnenú prihlášku, ktorá je na internetovej stránke www.ssn.sk v sekcii Novinárske súťaže. Príspevky treba zaslať na adresu Slovenský syndikát novinárov, Župné námestie 7, 815 68 Bratislava do 10. novembra 2007 a obálku označiť heslom NOVINÁRSKA SÚŤAŽ SSN. Príspevky možno zasielať aj elektronicky na adresu sekretariat@ssn.sk. Do súťaže možno prihlásiť príspevky uverejnené od 1. novembra 2006 do 31. októbra 2007.

Dešmihulizácia spravodajstva ?

Dešmihulizácia spravodajstva ?

Namiesto nekrológu :

Aký je váš názor na závery analýzy Stanislavy Benickej?

Okrem iného vychádza aj z rozhovorov s redaktormi. Ale ja sa pýtam - prečo sa nerozprávala aj s tými, ktorí podporovali šéfredaktora? Zvažujem podniknúť právne kroky na ochranu môjho mena a únik informácií z doteraz nepublikovanej analýzy.

Ján Šmihula v rozhovore pre Hospodárske noviny

CRISIS ? WHAT CRISIS ?

Tak nám pani Millerová dodali Audit riadenia a personálneho potenciálu redakcie spravodajstva STV. Aby toho nebolo málo, pani Millerová, má to aj podtitul - Kríza ako príležitosť k zmene. Ale ani to nie je úplne všetko, pani Millerová. Aj ten podtitul má svoj vlastný podtitul- Spravodajstvo STV a jeho potenciál na kvalitatívnu zmenu. Takže tak, pani Millerová. Všetko bolo jasné už pred touto správou, ale C.&K. riaditeľské konsilium z nás urobilo blbov ! Pre Boha svätého, ja už nechápem vôbec nič. Dosť bolo žartov, pani Millerová. Audit nám pomenoval viacmenej to, čo sme vedeli už dávnejšie. Nejde ani tak o politikum, ako sa to sanžia niektorí ľudia interpretovať. Politickým bol výber Šmihulu , ale ani to nie je kameňom úrazu. Kameňom úrazu je neschopnosť. Kameňom úrazu BOLO, Že sa Šmihula ocitol na Hrehovom papireiku ako doporučenie. Kameňom úrazu bolo, že Šmihula nezvážil, že na túto pozíciu nemá osobnostné a ani profesionálne predpoklady. Realita sa však začala vtedy, keď STV nezaradila mimoriadne správy o výbuchu v Novákoch a Šmihula víťazoslávne tvrdil, že tomu tak bolo. Síce na druhý deň, ale predsa. Veď ide o názov, nie o kvalitnú a rýchlu programovú službu STV. Ján Šmihula ,na základe požiadavky Rady STV a jej uznesenia č. 44/2007 z 21.marca 2007 , napokon predožil Návrh koncepcie organizácie a riadenia spravodajských a publicistických programov, vrátane personálneho, technického a ekonomického zabezpečenia a návrhu opatrení na zabezpečenie jej realizácie. Rada Slovenskej televízie 9. mája 2007 sa týmto návrhom zaoberala natoľko, že materiál bol stiahnutý na prepracovanie. Pôvodný termín dodania bol 10. 8. 2007, neskôr ho rada, vďaka nedodaniu presunula na 30. 9. 2007. Možno ten materiál aj na svetle božom je, len to nevieme. Pôvodný materiál bol určite pripravovaný poctivo, ale naznačil skoro všetko, čo sa udeje. Žiaľ. Z programové zámerov, ktoré sa dali presadiť priebežne sa podarilo akurát zaradiť upútavky do Správ STV. Krátke správy sa nevysielajú vôbec , ku zmene vnútornej dramaturgie „Správ a komentárov“ nedošlo , mesiac sa nyvysielala , nepodarilo sa ani zaradenie kultúrneho magazínu do vysielania a už vôbec nie vytvorenie moderovanej spravodajsko-publicistickú relácie, ktorá by sumarizovala, končiaci sa týždeň , po večernom filme cca. 20 min. ) Žarty ako „ zriadiť aspoň v krajských mestách HiFi-spoty „ či vytvorenie „ Spravodajskej žatvy Slovenskej televízie „ , ani nespomíname. Audit Stanislavy Benickej obsahuje množstvo komentárov pracovníkov spravodajstva STV k spôsobu riadenia a štýlu riadenia šéfredaktora, ktoré sú symptomatické k situácii. Problémom je šéfredaktor. Šmihula nevie riadiť. Šmihula problémy nerieši, len registruje. Vo vedení spravodajstva nie je, okrem Miriam, nikto s TV praxou. Permanentný rozpad redakcie .Chýba koncepcia. V práci nie je žiaden systém. Nie je systém odmeňovania . Nie je systém motivácie. Šmihula nezvládol personalistiku. Šmihula tvrdošijné zotrvávana stanovisku, aj keď už je jasné, že je chybné. Od začiatku bolo jasné, že to nie je silný šéf Úplne iné videnie žurnalistiky, než sú moderné trendy. Nikto nenesie za nič zodpovednosť. Nepatrí do STV, lebo nevie, ako riadiť televíziu. Šmihula je opatrnícky, fúka aj na studené . Nevie si priznať chybu a zodpovednosť. Ak si toto prečíta nadriadený, musí sa veľmi zamyslieť. A musí konať. Ak si to prečíta dotknutý, musí sa takisto zamyslieť. A konať. Obaja sa zamysleli a konali. Nesprávne. Audit obsahuje, na základe analýzy situácie v redakcii, s prihliadnutím na východiská a ciele závery a odporúčania: Kľúčovým bodom problémov, ako ukázal aj audit riadenia a personálneho potenciálu, je neexistencia koncepcie spravodajstva. Preto treba urýchlene vypracovať jej krízový variant reflektujúci momentálne možnosti, s výhľadom na rozvoj po stabilizácii situácie. Základom pri jeho tvorbe musí byť stanovenie si jednoznačných a merateľných cieľov; stanovenie najvhodnejších stratégií na ich dosiahnutie. Zvážiť zotrvanie doterajšieho šéfredaktora na riadiacej pozícii vzhľadom na jeho zodpovednosť za personálnu krízu z augusta 2007. Kríza mala dopad na oslabenie dôveryhodnosti spravodajstva STV vo verejnosti a poškodila jej meno. Personálny rozpad oslabil potenciál redakcie. Spôsob riadenia redakcie nedáva záruky, že sa táto situácia nezopakuje. Zotrvanie vo funkcii bude na ďalej živiť pochybnosti o nezávislosti spravodajstva STV. Oslabenie jeho profesionálnej prestíže do značnej miery odborne ale aj morálne spochybňuje jeho spôsobilosť byť nositeľom zmeny k lepšiemu. Urobiť dôkladnú analýzu personálnych potrieb redakcie spravodajstva a pristúpiť k stabilizácii tímu cieleným výberom vhodných ľudí. Stabilizácia po personálnej stránke je najdôležitejším predpokladom, bez ktorého proces zmeny nemožno naštartovať. Je úplne jedno, či Šmihulu dodal predseda parlamentu, je jedno, či minister kultúry podmieni dotáciu jeho zotrvaním, ani jeden nepomôže generálnemu, keď bude v problémoch. A ani Slovenskej televízii . A v tých sú obaja. Ten prvý sa tam dostal sám a za pomoci tých, ktorí ho ako prví opustia.

Ostatne, myslím si, že Kartágo musí byť zničené

10. 10. 2007

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Šéfredaktor maďarského denníka Népszabadság nariadil vnútorné šetrenie, aby sa zistilo, kto je zodpovedný za zverejnenie nepravdivej správy o smrti bývalého premiéra Gyulu Horna. Verdikt sa očakáva vo štvrtok, potom, čo šéfredaktor záležitosť prekonzultuje s majiteľmi novín. Obaja zástupcovia šéfredaktora, ktorých sa aféra týka, už ponúkli odstúpenie zo svojich postov. Na internetovej stránke denníka sa v pondelok večer okolo deviatej hodiny na niekoľko sekúnd objavila krátka správa o úmrtí expremiéra Horna, ktorá sa nezakladala na pravde, uvádza Népszabadság na internete. Denník sa ospravedlňuje bývalému premiérovi aj svojim čitateľom. Podľa maďarských médií je bývalý predseda maďarskej vlády naďalej v nemocnici, o jeho diagnóze a zdravotnom stave však lekári nepodávajú žiadne informácie.
Iránsky novinár, ktorého uväznili minulý rok pre podozrenie zo špionáže, prepustili na základe odvolania. Informovala o tom v stredu iránska tlačová agentúra IRNA. Alího Farahbakša, ktorého zatkli v novembri po návrate z konferencie v zahraničí, odsúdili v marci na tri roky. Ako uviedol jeho právnik Mahmúd Alizadíh, "odvolací súd schválil jeho podmienečné prepustenie." Agentúra o podmienkach jeho prepustenia neinformovala. Farahbakš sa špecializoval na ekonomické záležitosti a pracoval pre teraz už zakázané reformistické noviny Yas-e a centristický Shargh, ktorý začal vychádzať tento rok po deväťmesačnom zákaze. Iránske novinárske združenie v januári uviedlo, že Farahbakša zatkli po návrate z konferencie v Thajsku, kde sa zúčastnil na stretnutí občianskych a sociálnych skupín. V Iráne, kde je tlač pod prísnou kontrolou, zatkli desiatky novinárov a zrušili množstvo reformistických titulov, ktoré sa začali objavovať počas vlády bývalého prezidenta Muhammada Chatámího.
Moderátorku nemeckej televízie, s ktorú minulý mesiac ukončila pracovný pomer televízia ARD za chválospev na hitlerovskú rodinnú politiku, vykázali aj z utorkovej večernej talkšou po tom, čo sa odmietla ospravedlniť za svoje výroky a obvinila médiá z "honu na čarodejnice". "Pokiaľ nesmieme rozprávať o nacistických rodinných hodnotách, takisto nemôžeme hovoriť o diaľniciach, ktoré v tej dobe vybudovali a po ktorých jazdíme do dnešných čias," odvetila Eva Hermanová (48) na otázku moderátora talkšou Johannesa Kernera. Ten sa jej spýtal, či ľutuje vyjadrenia, v ktorých chválila nacistickú politiku budovania rodín. Traja ďalší hostia talkšou boli zjavne ohromení jej odpoveďou a začali protestovať. Moderátor relácie Kerner potom Hermanovej naznačil, že by mala odísť. "Dúfal som, že pani Hermanová v priebehu mojej talkšou vysvetlí svoje kontroverzné vyjadrenia. Keď však bolo jasné, že tak nemieni urobiť, ukončil som diskusiu a obrátil som sa na ostatných hostí," uviedol neskôr Kerner vo svojom vyhlásení. Hermanová pôsobila 18 rokov ako moderátorka hlavnej spravodajskej relácie Tagesschau verejnoprávnej televízie ARD. Dôvodom rozviazania pracovnej zmluvy s ARD sa stala propagácia jej novej knihy s názvom Das Prinzip Arche Noah (Princíp Noemovej archy), v ktorej autorka kritizuje rozpad tradičnej rodiny a neodpustila so pochvalné slová o nacistickej rodinnej politike. Niektoré veci podľa nej boli dobré, napríklad prístup nacistov k hodnotám ako sú "deti, matky, rodina, solidarita". Hermanová obvinila médiá, že úmyselne prekrúcajú jej komentáre.
Účastník novembrového ultrapravicového podujatia v Blankenfelde neďaleko Berlína bude v súvislosti s útokom na novinárku čeliť žalobe. Informoval o tom dnes hovorca prokuratúry v nemeckom meste Postupim. Tridsaťdvaročný neonacista zaútočil na žurnalistku Severonemeckého rozhlasu (NDR) a spôsobil jej zranenia po tom, čo žena v spoločnosti fotografa robila zábery z akcie, na ktorej sa zišlo asi 200 pravicových extrémistov. Podľa policajných informácií nechýbali na tomto podujatí ani vysokopostavení členovia krajne pravicovej Národnodemokratickej strany Nemecka (NPD).

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Televízia Markíza sa odvolá voči miliónovej pokute, ktorú dostala v utorok za odvysielanie záberov upálenia mačky. Podľa Rady pre vysielanie a retransmisiu sa totiž takéto obrázky nesmú objaviť na obrazovke, keďže mohli narušiť vývoj maloletých. Psychologička však tvrdí, že takéto zábery síce môžu deťom spôsobiť šok, nie sú však pre ne vraj návodom. "Rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu nebudeme komentovať pretože ho považujeme za neadekvátne a rozhodne sa voči nemu odvoláme," povedala hovorkyňa najsledovanejšej televízie Oľga Dúbravská. Televízia sa tak bude obhajovať pred súdom, že neporušila zákon o vysielaní. Podľa neho sa totiž nesmú vysielať také programy, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých vrátane záberov hrubého a neodôvodneného násilia. Zákon dokonca určuje, že pokuta za ne môže byť až päť miliónov korún. V pokutovanej reportáži z 26. februára televízia informovala o čine dvoch školákov, ktorí utýrali mačku. Ešte pred odvysielaním príspevku upozornila, že zábery sú nevhodné pre deti a slabšie povahy. Potom ukázala záznam z mobilného telefónu, ako chlapci na stropkovskom ihrisku poliali benzínom priviazanú mačku a zapálili. Zviera v smrteľných kŕčoch sledovali so smiechom, výskaním a pokrikom: "Kto si dá pečenú mačku?". Video chlapci uverejnili na internete.

Minority Film Festival

Minority Film Festival
Piaty ročník nekomerčnej prehliadky filmov o menšinách Minority Film Festival ponúkne od zajtra 11.októbra do 14. októbra v bratislavskom kine Mladosť osemnásť hraných, dokumentárnych, celovečerných i krátkych filmov. Cieľom podujatia je predchádzať rôznym formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu či iným prejavom intolerancie. Vstup na všetky projekcie je preto zdarma. Festival otvoria ocenené snímky na 4. medzinárodnom festivale študentských filmov Fresh Film Fest Karlovy Vary. Jedným z nich bude aj fínsky dokument o mladej narkomanke Lilli od scenáristky a režisérky Olivie Tonteri, ktorá na Fresh Filme získala Cenu za najlepší film. Na programe je aj projekcia slovenskej snímky Daniely Rusnokovej s názvom O Soni a jej rodine, ktorá v Karlových Varoch dostala Osobitnú cenu poroty. Minority Film Festival uvedie i blok filmov z Fresh Film Festu, nazvaný Viszegrad Caravan. Tvoria ho štyri diela: Rádio Kebrle českého režiséra Zdenka Durdila, Cheese slovenského tvorcu Milana Baloga, poľský Na Dzialce (réžia Thierry Paladino) a maďarský Vmesztye (réžia Denes Nagy). V piatok 12. októbra ponúknu organizátori filmový maratón zložený zo štyroch diel režiséra Tonyho Gatlifa - Swing, Exil, Gádžo dilo a Transylvánia. Populárny cyklus Menšiny vo svetovej kinematografii prinesie filmy ako Čierna kniha režiséra Paula Verhoevena, Krádeže a vlámania Anthonyho Minghellu, Krvavý diamant s Leonardom Di Capriom v hlavnej role či poviedkový film Neviditeľné deti, na ktorom spolupracovali takí majstri kinematografie ako Ridley Scott, Emir Kusturica, John Woo a Spike Lee. Návštevníci festivalu sa môžu tešiť aj na česko-novozélandský krátky film Cargo režiséra Lea Woodheada a úspešnú hudobnú komédiu scenáristu a režiséra Dušana Miliča Guča! v produkcii Emira Kusturicu. Cyklus dokumentárnych filmov Minority.doc bude tohto roku pokračovať uvedením celovečerných dokumentov Darwinova nočná mora a Kniha rekordov Šutky.

Kauza Trend

Kauza Trend
Právny zástupca vydavateľskej spoločnosti Trend Holding dnes podal odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava II. Na základe návrhu spoločnosti Bartolomei Finance, a.s. Okresný súd Bratislava II nariadil predbežné opatrenie, ktorým okrem iného vydavateľovi týždenníka Trend zakázal disponovať peniazmi na firemných účtoch do výšky vyše 140 miliónov korún. Navrhovateľ, spoločnosť Bartolomei Finance, oprel svoj návrh na vydanie predbežného opatrenia o znalecký posudok Romana Nováka. Ako informuje Trend na svojej internetovej stránke http://www.etrend.sk , podľa tohto posudku mal Trend spôsobiť spoločnosti Bartolomei Finance, a.s. škodu vo forme ušlého zisku za obdobie rokov 2004 až 2012 tým, že v januári 2004 o nej zverejnil kritický článok. Upozornil v ňom okrem iného na neochotu spoločnosti informovať verejnosť o výsledkoch jej hospodárenia a sporoch firmy s Úradom pre finančný trh. Ako ďalej uvádza Trend na svojej stránke, podľa odborných vyjadrení dvoch znaleckých organizácií, ktoré si vydavateľ Trendu vyžiadal, je postup znalca pri vyčíslení údajnej škody nekorektný. Jeho posudok stanovuje hodnotu hypotetického zisku do roku 2012, aký by vraj firma Bartolomei Finance dosiahla, keby nebol zverejnený článok v Trende. "Inými slovami, ide o potenciálne ušlý zisk, nie reálne ušlý," konštatuje sa na internetovej stránke Trendu s tým, že znalec nijako nepreukazuje, či k poklesu výnosov a obchodovania po roku 2004 došlo výhradne vinou uverejnenia článku. © 2007, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

9. 10. 2007

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

GOOSE NEWS

GOOSE NEWS
Podľa našich úplne dezorientovaných informátorov v Slovenskej televízii Juraj Kukura vymení Máriu Sedlákovú, Vilma Jamnická Nikolaja Savického,, Peter Marcin Jána Šmihulu. Michal Gučík Pavla Hanzela , Ľubomír Paulovič Jozefa Mračnu , Juraj Sarvaš Juraja Dobiša ,Viktória Ráková Martu Gajdošíkovú, Dušan Cinkota Štefana Fejka. Radima Hrehu napokon vymení Káčer Donald.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Spoločnosť 4Kids Entertainment sa spojila so spoločnosťou The CW Network, aby spolu od vysielacej sezóny 2008-2009 ďalších päť rokov tvorili program pre deti na sobotné rána. 4Kids bude dodávať päť hodín detských programov týždenne pre ranné sobotné vysielanie spoločnosti The CW Network medzi 7.00 a 12.00. 4Kids bude tiež predávať reklamu pre detské vysielanie spoločnosti Network."Posledných niekoľko rokov sa detské programy spoločnosti Kids skonsolidovali," povedal John Maatta, prevádzkový riaditeľ The CW. "Pre nás je dôležité poskytovať mladým divákom kvalitný výber zábavy v neplatenom televíznom anténovom vysielaní. Je to skvelá transakcia ako pre 4Kids tak i pre The CW. Spolupráca s 4Kids je špeciálne radostná, keďže spoločnosť je popredným dodávateľom detských programov a spolu sme v minulosti dosiahli mnoho úspechov. Dohoda s 4Kids, ktorá sa sústredí na túto oblasť a má i podstatné zdroje v tejto oblasti, umožní spoločnosti The CW udržať sa na špičke detských programov vysielaných v televízii," dodal Maatta.Podľa dohody bude mať 4Kids podiel na obrate z národnej reklamy v detskom bloku, pričom podiel The CW na tomto obrate bude zaistený garanciou platieb 4Kids pre The CW. 4Kids a The CW budú úzko spolupracovať, aby maximalizovali ratingy a ekonomické úspechy bloku."Do detského ranného sobotného vysielania vkladáme značnú dôveru a s pomocou tejto dohody sme obnovili náš záväzok zostať hlavným hráčom v oblasti detskej zábavy," povedal Norman Grossfeld, prezident dcérskej spoločnosti 4Kids s názvom 4Kids Productions. "Naďalej si vážime i náš vzťah so spoločnosťou Fox Network a jej pobočkami. Fox nedávno využila možnosť predĺžiť svoju zmluvu snami až do konca vysielacej sezóny 2008-2009," dodal Grossfeld. Ruskí kriminalisti objasnili vlaňajšiu nájomnú vraždu investigatívnej novinárky Anny Politkovskej, od ktorej v nedeľu uplynul prvý rok. Poznajú mená ľudí, ktorí sa podieľali na tomto zločine, meno vraha a majú aj predstavy o možnom objednávateľovi. Vyplýva to zo slov príslušného vyšetrovateľa ruskej prokuratúry Petrosa Garibiana pre dnešné vydanie denníka Novaja gazeta. Vyšetrovateľ v rozhovore uviedol, že sa nájomnú vraždu podarilo objasniť, zostáva však odhaliť celú zločineckú sieť a pripraviť pre justičné orgány nevyvrátiteľné dôkazy. Desiatka z 11 osôb, ktoré oboznámili doteraz s obvineniami, je v súčasnosti za mrežami, ale zoznam podozrivých ešte nie je uzavretý. "Samotného páchateľa poznáme, ale so žalobou sme ho ešte neoboznámili," vyhlásil Petros Garibian. Na otázku, či sú podozriví priamymi organizátormi a realizátormi hrdelného zločinu odpovedal vyšetrovateľ slovami: V prípade realizátorov je odpoveď kladná a ak pod organizátormi máte na mysli koordinátorov činnosti realizátorov a jednotlivých prvkov siete, potom je odpoveď takisto áno. V súvislosti s objednávateľmi jestvujú zaujímavé predpoklady, viac však v súčasnosti nemôžem povedať, dodal Petros Garibian. Napriek nepriazni počasia sa v nedeľu v Moskve zúčastnilo asi 2000 ľudí, z ktorých mnohí držali karafiáty a podobizne zavraždenej žurnalistky, na pochmúrnej manifestácii na Puškinovom námestí. "Mali by sme bojovať za slobodu. Anna by mala zostať v našich srdciach a nemali by sme sa riadiť Putinovými inštrukciami," povedal šéfredaktor Politkovskej novín Dmitrij Muratov pred účastníkmi akcie, medzi ktorými nechýbali členovia opozičného zoskupenia Iné Rusko. Okolie monitorovali stovky príslušníkov osobitne vyslaných jednotiek, vrátane jazdeckej polície, nedošlo však k žiadnym incidentom. Kolegovia Politkovskej sa ešte predtým zišli na súkromnej spomienkovej akcii pri jej hrobe. Niekoľko ďalších ľudí, vrátane bývalého šachového veľmajstra a v súčasnosti opozičného politika Garriho Kasparova, položilo kvety ku vchodu do činžiaka, kde Politkovská bývala a kde ju zavraždili. Komisárka EÚ pre vonkajšie vzťahy Benita Ferrerová-Waldnerová v piatok vyzvala ruské úrady, aby čo najrýchlejšie postavali pred súd vrahov Anny Politkovskej. Súčasne odsúdila všetky útoky voči novinárom. Rusko musí priviesť pred spravodlivosť iniciátorov vraždy Anny Politkovskej, uviedla vo výzve adresovanej v sobotu ruskej vláde organizácia Reach All Women in War (RAW in WAR). List organizácie, ktorú podporuje aj laureát Nobelovej ceny za mier arcibiskup Desmond Tutu, podpísali známe osobnosti. Patrili medzi ne napríklad bývalý československý a český prezident Václav Havel, Elena Bonnerová, vdova po sovietskom disidentovi Andrejovi Sacharovovi, ale aj Marina Litvinenková, ktorej manžel Alexander, ruský exšpión a kritik Kremľa, zomrel vlani v Londýne na následky otravy rádioaktívnym polóniom 210.
Skupina ozbrojených mužov zastrelila v pondelok v mexickom štáte Oaxaca troch doručovateľov novín "El Imparcial". Ich auto prepadli asi 220 kilometrov južne od hlavného mesta Oaxaca. Informovali dnes o tom tamojšie policajné zdroje. Redakcia novín dostávala vyhrážky už niekoľko týždňov, príčiny a pozadie týchto hrozieb nie sú známe. Nemecká agentúra DPA uviedla, že Mexiko z hľadiska novinárskej práce "patrí k najnebezpečnejším krajinám sveta". Od roku 2000 prišlo v Mexiku o život približne 30 novinárov, niektorí sú nezvestní. Predovšetkým miestni reportéri, ktorí sa venujú policajnej problematike, sú vystavení nátlaku organizovaného zločinu. Kriminálne kruhy sa snažia zabrániť, aby písali o ich aktivitách a vraždách. V mnohých mestách je pravidlom, že štátne orgány sú pod mocenským vplyvom zločinu, väčšina vrážd zostáva neobjasnených, uvádza DPA.
Štúdio Vuguru spoločnosti Tornante oznámilo podpis zmluvy o distribúcii on-line seriálov "Prom Queen" a "Prom Queen: Summer Heat" vo Francúzsku a JaponskuOn-line seriály "Prom Queen" a "Prom Queen: Summer Heat" budú dostupné vo Francúzsku a Japonsku vo všetkých mediálnych platformáchRedaktori pre obchod/redaktori pre voľný časBEVERLY HILLS 8. októbra (TASR/OTS) - BUSINESS WIRE - Vuguru (www.vuguru.com), nové mediálne štúdio spoločnosti Tornante, dnes oznámilo podpis dvoch zmlúv o distribúcii svojich on-line seriálov "Prom Queen" a "Prom Queen: Summer Heat". Prvá zo zmlúv, ktoré sú vôbec jedinými svojho druhu, bola uzavretá s francúzskou spoločnosťou Cyber-Group Animation. Dohoda sa týka distribúcie seriálov vo francúzskej zvukovej verzii pre mobilné telefóny, užívateľov širokopásmového pripojenia do internetu, televíziu a domáce video. Táto francúzska spoločnosť zastupuje firmu Tornante na tohtoročnom ročníku medzinárodného mediálneho veľtrhu MIPCOM. Druhá zmluva bola podpísaná s japonskou spoločnosťou Rights Entertainment, ktorá má zabezpečiť japonskú verziu seriálov a následne ju distribuovať. Podpisom oboch zmlúv, ktoré sprostredkoval Douglas Miller ako zástupca Tornante, boli distribučné práva na internetové programy krátkeho formátu vôbec prvý raz predané a preformátované pre divákov mimo Spojených štátov. Očakáva sa, že Prom Queen a Prom Queen: Summer Heat budú pre francúzske a japonské publikum dostupné v roku 2008."Medzinárodný dopyt po Prom Queen svedčí o kvalite týchto online programov," vyhlásil Michael Eisner. "Podpísané zmluvy znamenajú nové, vzrušujúce príležitosti pre toto stále sa len vyvíjajúce prostredie. Sme nadšení zo spolupráce s týmito spoločnosťami a tešíme sa na spoločné úspechy."Seriály Prom Queen a Prom Queen: Summer Heat z dielne produkčnej spoločnosti Big Fantastic boli pôvodne vytvorené iba pre sprístupnenie prostredníctvom internetu. Vzhľadom na celosvetový dopyt však ich tvorcovia pristúpil aj k rozšíreniu možností formátov a jazykových verzií."Máme nesmiernu radosť zo spolupráce so spoločnosťou Tornante a Michaelom Eisnerom na medzinárodnej produkcii seriálov Prom Queen. Po úspechu seriálov v USA je to veľmi vzrušujúca obchodná aktivita v oblasti zábavy v rámci nových platforiem, ktoré sú zatiaľ stále len v plienkach," uviedol Pierre Sissman, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Cyber-Group Animation. "Je to veľmi kvalitný program s dobrým príbehom a štruktúrou vhodnou pre nové médiá, ako aj s výrazným potenciálom pre propagáciu a distribúciu," vyhlásil Martin Roberts, výkonný riaditeľ Rights Entertainment.On-line seriál Prom Queen si v USA pozrelo vyše 15 miliónov divákov. Program zaznamenal obrovský úspech, čo podnietilo vznik 15 epizód "bratského" seriálu Prom Queen: Summer Heat, ktorého sledovanosť sa blíži 2,5 miliónom divákov. Vuguru je nové mediálne štúdio spoločnosti Tornante vedenej Michaelom Eisnerom. Štúdio vyrába a distribuuje inovatívne programy pre v súčasnosti sa rozvíjajúce mediálne platformy. Seriál Prom Queen je prvým z mnohých programov, ktoré štúdio vyrobilo. Súkromná spoločnosť Tornante investuje do spoločností a obchodných príležitostí v mediálnom a zábavnom priemysle. Firma Tornante, ktorá nedávno získala spoločnosť Topps (burzový index NASDAQ: TOPPS) disponuje vlastníckymi podielmi aj v Veoh Networks a Team Baby Entertainment.
Aj keď má Ricardo Chavira v televíznom seriáli Zúfalé manželky problémy so ženami, v skutočnosti je šťastný a teraz už ženatý muž. Tridsaťšesťročný herec si zobral svoju dlhoročnú lásku Marceu Dietzel na súkromnej ceremónii 22. septembra v texaskom San Antoniu. Skutočnosť potvrdil jeho tlačový hovorca Chandler Hayes. Chavira oznámil svoje manželstvo v šou Entertainment Tonight priamo na pľaci nakrúcania Zúfalých manželiek. Interview odvysielajú vo štvrtok. Pár už vychováva štvorročného syna Thomasa. Chavira mal s Dietzel na svadbe oblečené pyžamá a namiesto toho, aby usporiadali recepciu, obaja utekali na futbalový zápas svojho potomka.
Nepálska polícia pátra po zmiznutom miestnom novinárovi, ktorý je nezvestný od piatku. Predpokladá sa, že Birendru Šáha minulý týždeň uniesli niekdajší komunistickí maoistickí rebeli. Pri hľadaní spolupracovníka rozhlasovej stanice Nepal FM news, ktorá má sídlo v Káthmandu, pomáhajú aj aktivisti za slobodu tlače a pracovníci organizácii na ochranu ľudských práv. Polícia pátra v oblasti na juhu krajiny, asi 160 kilometrov od hlavného mesta. Zmiznutie novinára potvrdila aj nepálska novinárska federácia. Podľa nej sú za únosom žurnalistu maoisti a "desiatky svedkov videli, ako ho vlečú preč". Miestni lídri maoistov však únos popierajú. Hoci maoistickí rebeli v minulom roku skončili svoje desaťročné ozbrojené povstanie, stále dochádza k násilnostiam. Počas povstania sa vzbúrenci často vyhrážali novinárom za kritické články, a dokonca došlo k zabíjaniu. Minulý týždeň maoistickí odborári zaútočili na kancelárie najväčších nepálskych novín, pričom zničili majetok a prerušili vydávanie novín Kantipur v nepálskom jazyku aj ich anglické vydanie. Noviny sú známe svojou kritikou neprestávajúceho násilia maoistov.
V priebehu ostatných 13 rokov (1993-2006) bolo v Rusku zavraždených 211 novinárov. Stalo sa tak pri tzv. nehodách v dopravnej premávke, kde zomreli žurnalisti za nevyjasnených okolností, ďalej to boli útoky nožmi a bejzbalovými palicami, či okaté vraždy vykonané strelnými zbraňami. Informoval o tom prezident Nadácie na ochranu slobody prejavu Alexej Simonov na Fóre Bruna Kreiského, ktoré sa konalo v pondelok večer vo Viedni. Ani rok po vražde reportérky Novej gazety Anny Politkovskej nemožno v Rusku hovoriť o právnom štáte, a preto sú kritickí žurnalisti stále v ohrození, kritizoval situáciu Simonov. Podľa neho by mali medzinárodné spoločenstvo a predovšetkým Európa, ktorá "sa tak upísala slobode a ľudským právam, prevziať zodpovednosť za situáciu a konečne konať". "Písať protestné listy prezidentovi Putinovi nemá zmysel," dodal ochranca ľudských práv. Vo väčšine prípadov násilných úmrtí predstaviteľov kritických médií nikdy neboli nájdení vrahovia. Úrady boli buď nečinné alebo predčasne uzavreli vyšetrovanie. "Už prešiel rok po Anninej smrti, ale jej vrahovia si stále behajú na slobode," konštatoval Simonov. Politkovskú zastrelili 7. októbra 2006 pred jej domom v Moskve. Kritici vyčítajú ruským úradom, že zámerne bránia vyšetreniu tohto hrdelného zločinu.
Svoje obchodné zastúpenie otvorila v Česku medzinárodná spravodajská televízia CNN International. Hlavnou úlohou novej pražskej kancelárie je zamerať sa na domácich inzerentov, neskôr by sa mohla sústrediť aj na predaj ďalších produktov vrátane spravodajstva. CNN sa tak stala prvou "veľkou televíziou", ktorá má v Česku samostatnú pobočku.
© 2007, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.