6. 5. 2006

LUKAŠENKO- ŠIROKÝ- 2:1

LUKAŠENKO- ŠIROKÝ- 2:1

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Tvorca komiksovej série o Spidermanovi, či Hulkovi hľadá nového superhrdinu a nájsť ho chce pomocou televíznej reality šou. Legenda spoločnosti Marvel Comics, Stan Lee uviedol, že jeho nová relácia Who Wants to be a Superhero? bude novátorská. "Nikdy som nežil v svete reality," priznal 83-ročný autor. Na televíznom kanáli Sci-Fi by sa už 26. júla tak malo objaviť 11 potenciálnych superhrdinov, ktorých vyberú z dvesto uchádzačov. Víťaz sa stane novým kresleným hrdinom v Leeovom komikse.

Neviestka pre milionára

Neviestka pre milionára

Romantická. Dojímavá. Jediná najromantickejšia show, ktorá dokáže nájsť skutočnú lásku.

Taká je nová šou Neviestka pre milionára

Zuzana Fekiačová ,Dátum narodenia: 5. 9. 1983 , Zamestnanie: vizážistka , Bydlisko: Detva

SLOVAK MEDIA NEWS ?

SLOVAK MEDIA NEWS ?

Vysielacie práva na finále Slovenského pohára vo futbale medzi Spartakom Trnava a MFK Ružomberok získala od SportFive spoločnosť Eurosport . Verejnosť, slovenské televízie a zákon očakávajú, že podľa zákona č. 308 zo 14. septembra 2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách,SI E D M A Č A S Ť PRÍSTUP VEREJNOSTI K INFORMÁCIÁM VO VYSIELANÍ TELEVÍZNEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY

§ 29

Prístup verejnosti k informáciám

Výkon výhradných práv vysielateľa na prenos alebo vysielanie zo záznamu politických, spoločenských, kultúrnych alebo športových podujatí nesmie obmedziť prístup verejnosti k informáciám o týchto podujatiach.

§ 30Právo na krátke spravodajstvo

(1) Vysielateľ televíznej programovej služby môže pre potreby spravodajstva vyrobiť a odvysielať záznam z podujatia, na ktorého vysielanie má výhradné právo iný vysielateľ.

(2) Záznam podľa odseku 1a) sa môže odvysielať výhradne v spravodajskej relácii,b) pri odvysielaní nesmie prekročiť časový rozsah tri minúty,c) sa nesmie odvysielať skôr, ako mohol o podujatí vysielať vysielateľ, ktorému patria výhradné práva na vysielanie podujatia,d) sa nesmie použiť opakovane okrem prípadov, ak by sa jeho obsah priamo vzťahoval na inú dôležitú udalosť, ktorá je predmetom spravodajstva alebo športového magazínu.

(3) Ak sa podujatie skladá z viacerých od seba nezávislých častí, každá z týchto častí je podujatím na účely odseku 1. Ak sa podujatie koná dva a viac dní, z každého dňa tohto podujatia možno na potreby spravodajstva vyrobiť len jeden záznam.

(4) Vysielateľ televíznej programovej služby, ktorý vyrába z podujatia záznam pre potreby spravodajstva, je povinný organizátorovi podujatia uhradiť primerané náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zabezpečovaním zariadenia a služieb na takúto činnosť.

(5) Ak vstup ďalších vysielateľov na podujatie nie je možný z dôvodu ohrozenia života, zdravia a majetku, verejného poriadku, nerušeného priebehu podujatia alebo z technických a priestorových príčin na strane organizátora podujatia, vysielateľ, ktorý v Slovenskej republike má výhradné právo na vysielanie podujatia, je povinný bezodkladne poskytnúť pre potreby spravodajstva záznam z podujatia ďalším vysielateľom len za úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s poskytnutím záznamu z podujatia.

(6) Vysielateľ televíznej programovej služby, ktorý má výhradné právo na vysielanie podujatia, a organizátor tohto podujatia nesmú od vysielateľa, ktorý vyrába z podujatia záznam na účely spravodajstva, žiadať peňažnú alebo inú protihodnotu; ustanovenia odsekov 4 a 5 nie sú týmto dotknuté.

§ 31

Prístup verejnosti k významným podujatiam

(1) Významné podujatie je politické, spoločenské, kultúrne alebo športové podujatie, ktoré spĺňa najmenej dve z týchto podmienoka) jeho výsledok má osobitný a všeobecný ohlas a je predmetom záujmu aj tej časti verejnosti, ktorá podujatia takéhoto charakteru zvyčajne nesleduje,b) má neopakovateľný kultúrny význam pre obyvateľov a osobitne sa v ňom prejavujú prvky ich kultúrnej identity,c) je významným medzinárodným podujatím a zúčastňuje sa na ňom štátna reprezentácia,d) vysiela sa terestriálne, multiregionálne alebo celoplošne.

2 %

2 %
Daňovník sa môže rozhodnúť, že 2 % zo svojich daní poukáže určenej právnickej osobe, ak sú splnené zákonom predpísané náležitosti. Je to veľmi dobrá príležitosť, ako pomôcť správnej veci. Aj Slovenská televízia poukázala 2 % dane, 191.098,- Sk občianskemu združeniu Refugia, ktoré sa skutočne obdivuhodne stará o osoby odkázané na trvalú opateru. Hlavným zámerom Refugia bolo vybudovať a prevádzkovať Hospic - domov s komplexnou zdravotnou, psychickou, sociálnou a duchovnou starostlivosťou o Hospic bude vybudovaný rekonštrukciou objektu. Projekt na rekonštrukciu objektu predpokladá zriadiť 21 lôžok s kompletným zdravotným a sociálnym zázemím a vybavením. Jedinými otázkami pre Richarda Rybníčka zo Slovenskej televízie a z Trenčína a blízkemu KDH je : prečo 2 % práve združeniu s adresou- Súvoz 739, Trenčín a prečo združeniu , ktoré vedie predstaviteľ Združenia kresťanských seniorov Slovenska, PhDr. Milan Chlebana a prečo bez vedomia kontrolného orgánu Rady STV ? Inak, v pohode.

Taká škoda....

Taká škoda....

"Neočakávali sme, že v STV vydržíme viac ako pol roka, to že sme tu ešte na konci roka 2005 považujeme za bonus"

Ing. Jana Bucková , STV,zodpovedná za organizáciu a prevádzku

5. 5. 2006

ANRTS NEWS

ANRTS NEWS
Novým viceprezidentom Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska (ANRTS) sa stal generálny manažér Rádia OKEY Michal Arpáš. Na poste tak vystriedal Vladimíra Repčíka, ktorý sa funkcie viceprezidenta vzdal 3. februára. Rozhodli o tom účastníci 29. kongresu Asociácie vo štvrtok na Černej Vode pri Bratislave. Prezidentom ANRTS naďalej ostáva generálny riaditeľ Televízie Markíza, Václav Mika. Prezident a viceprezident sú volení Kongresom vždy na dobu troch rokov. Ak bol za prezidenta zvolený predstaviteľ rozhlasového vysielania, viceprezidentom môže byť len predstaviteľ televízneho vysielania a naopak. Novými členmi Rady ANRTS sa po kongrese stali Martin Lengyel z Programovej siete B1, Eva Babitzová z rádia Expres a Juraj Spuchľák z rádia LUMEN. Dopĺňajú ich prezident, viceprezident a staronoví členovia Rady - Milan Kňažko z TV JOJ, Jaroslav Dóczy z N-Rádia a Rudolf Podkrivacký z rádia Frontinus. ANRTS vznikla v roku 1992 ako Asociácia nezávislých rozhlasových staníc na podporu duálneho vysielania v SR. Jej cieľom bolo hľadať spoločné riešenia problémov pri prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania. Založilo ju sedem rozhlasových staníc. V roku 1997 po prijatí nových členov asociácia zmenila názov do dnešnej podoby. V súčasnosti združuje 19 rozhlasových a štyri televízne stanice, a to TV JOJ, TV Markíza, TA3, TVA.

NO COMMENT

NO COMMENT

Slovenský futbalový zväz a jeho marketingový partner Šport Progress predali práva na finále SP medzinárodnej spoločnosti SportFive a tá žiada od slovenských televízií 30 000 Sk za jednu minútu záznamu. "S právami disponuje výhradne spoločnosť SportFive, ktorá má práva aj na vysielanie medzištátnych zápasov Slovenska, či majstrovstiev Európy v roku 2008 v Rakúsku a Švajčiarsku. Pokiaľ viem, tak všetky televízie boli oslovené s ponukou na kúpu práv. Tak ako si musí fanúšik kúpiť lístok na zápas, rovnako si aj každá televízia môže kúpiť práva na prenos či šot. Takisto to funguje aj pri vysielacích právach z Ligy majstrov, či futbalových šampionátov. Zatiaľ čo v iných krajinách sú príjmy od televízií dosť podstatnou zložkou celkových príjmov futbalových klubov, na Slovensku to zatiaľ chýba," odpovedal na otázky televíznych redaktorov zástupca spoločnosti Šport Progress Boris Šimonič. Zástupcovia televíznych spoločností sa ohradzovali na zákonné právo poskytovať spravodajstvo vo vymedzenom rozsahu. SportFive je síce profesionálnou spoločnosťou, avšak bez znalosti slovenského práva. V prípade ak SportFive predá akémukoľvek vysielateľovi akékoľvek práva, ten nesmie obmedziť prístup verejnosti k informáciám športovým podujatím . Zdá sa, že pokým zo Slovenska nebude vyhnaná spoločnosť Šport Progress predovšetkým pán Ing. Vojtech Miklós , ktorí slovenskému futbalu iba škodia, nič sa nezmení. Iba idiot predá celé televízne práva na Slovenský pohár vo futbale. Bude sa porušovať hrubým spôsobom zákon , oháňajúc sa zahraničím. Áno, keď bude slovenská futbalová liga kvalitná, tak sa dá aj rokovať. Slovenským televíziam navrhujem jednotný postup- vyžadovať od SFZ a Šport Progressu peniaze za to, že vôbec nejaký šot z ligy odvysielajú. Bolo by to férové a zodpovedalo by to realite. Najvačšie hanba však padá na Slovenský futbalový zväz , ktorý je spoločníkom Šport Progressu.

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Slovensko sa už v pondelok 8. mája dočká premiérového vysielania športového prenosu prostredníctvom internetu. Finálový zápas Slovenského pohára medzi Spartakom Trnava a MFK Ružomberok budú môcť vidieť diváci bezplatne na internete. Celý projekt je výsledkom spolupráce marketingového partnera SFZ, spoločnosti Športprogress a internetového servera www.centrum.sk., ktorý je zároveň mediálnym partnerom SFZ. Priamy prenos sa začína o16.30 h. Ak si chcú fanúšikovia futbalu túto lahôdku premiérovo vychutnať prostredníctvom internetu, potrebujú sa prihlásiť na adresu - http://aktualne.centrum.sk/. Zároveň je nevyhnutné, aby počítače, na ktorých budú prenos sledovať, spĺňali nasledujúce parametre:prehrávač Windows Media Player 9 s podporou kodekov WMV8/9,WMA a MP3 operačný systém Windows XP SP2 Home alebo Professional so všetkými aktualizáciami prehliadač MS Internet Explorer 6 alebo Firefox 1.X minimálne hardwarové požiadavky: Intel PIII/600MHz, 128MB RAM korektne nainštalované ovládače grafickej a zvukovej karty . Slovenského diváka teda čaká prvá a zatiaľ bezplatná prezentácia futbalového prenosu prostredníctvom internetového pripojenia. Keďže ide o premiéru, iniciátori projektu sa už vopred ospravedlňujú za prípadné drobné technické nedostatky. Pondelkový internetový priamy prenos z finále SP bude hmatateľným dôkazom rozvoja vo využívaní nových informačných kanálov, ktoré sa môžu stať už čoskoro reálnou alternatívou klasického televízneho vysielania. V tomto prípade trochu ťažkopádne.

Voľby v TV Markíza

Voľby v TV Markíza
Predvolebná kampaň na obrazovkách televízie Markíza začne 3. júna 2006. Reklamné kampane jednotlivých politických strán budú odvysielané v samostatných reklamných blokoch, ktoré budú rámcované oznamom, že ide o platenú politickú reklamu. TV Markíza zabezpečí pre všetky kandidujúce politické strany a koalície rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky. Televízia takisto rovnomerne rozdelí časy medzi jednotlivé politické subjekty tak, aby určením času vysielania nebol žiaden z nich znevýhodnený. Ceny reklamného času vyčleneného na predvolebnú kampaň stanovila televízia Markíza výrazne pod úrovňou komerčného cenníka. V závislosti od rozsahu uplatneného vysielacieho času zaplatí politický subjekt za kampaň cenu, ktorá je v porovnaní s cenníkom reklamy až o 50 percent nižšia. Týmto chce Markíza jasne deklarovať, že voľby nie sú pre ňu výlučne komerčnou záležitosťou, ale ako najsilnejšie médium na Slovensku ich chápe predovšetkým ako službu občanom. TV Markíza bude politickú reklamu vysielať celkovo 15 dní počas všetkých dní v týždni. Pre tieto účely je vytvorených celkovo 60 samostatných reklamných blokov, pričom v jeden deň uvidia diváci 3 až 5 blokov. Posledný reklamný blok bude odvysielaný 17. júna o 18.46. Zmluvné podmienky k uzatvoreniu zmluvy na vysielanie politickej reklamy TV Markíza

Projekt a podmienky vysielania politickej reklamy a diskusných relácií pre voľby do Národnej rady SR 2006

Projekt a podmienky vysielania politickej reklamy a diskusných relácií pre voľby do Národnej rady SR 2006

V zmysle Zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do NR SR
Slovenská televízia
I. PODMIENKY VYSIELANIA POLITICKEJ REKLAMYV SLOVENSKEJ TELEVÍZII PRE VOĽBY DO NRSR 2006
I. 1.1. Politická strana je v zmysle zákona NRSR č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach subjektom, ktorý kandiduje vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle zákona NRSR č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, ktoré sa budú konať dňa 17. júna 2006. 1.2. Slovenská televízia je v zmysle zákona NRSR č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii, verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania. Medzi hlavné činnosti Slovenskej televízie patrí aj poskytovanie jej vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy. 1.3. V záujme preukázateľne zabezpečiť rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času, rovnaké platobné a cenové podmienky pre všetky kandidujúce politické strany alebo koalície (ďalej iba „politické strany“, resp. „politická strana“), ktoré majú záujem o vysielanie politickej reklamy, Slovenská televízia vytvorila tieto podmienky vysielania politickej reklamy na programovom okruhu Slovenskej televízie „Jednotka“ pre voľby do NRSR (ďalej iba „vysielacie podmienky“). 1.4. Neoddeliteľnou prílohou týchto vysielacích podmienok sú Technické podmienky 1.2 media, s.r.o., platné od 1.1.2006 (ďalej len „Technické podmienky“). II. 2.1. V záujme rovnomerného rozdelenia časov vysielania politickej reklamy medzi jednotlivé kandidujúce politické strany tak, aby nebola žiadna politická strana znevýhodnená, prijala Slovenská televízia v ďalších bodoch špecifikovaný model predaja vysielacieho času, ktorý zabezpečí rovnaké podmienky pre všetkých. 2.2 Slovenská televízia v súlade s platnou právnou úpravou vyhradí najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu, spolu však najviac desať hodín svojho vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy na svojom prvom kanáli „JEDNOTKA“. Nárok na vysielací čas sa musí v zmysle zákona uplatniť najneskôr 5 dní pred vysielaním, inak zaniká. 2.3. Slovenská televízia bude poskytovať vo svojom vysielaní priestor na politickú reklamu v termíne od 28. 5. 2006 do 17. 6. 2006 (vrátane). Každý deň Slovenská televízia odvysiela iba 3 bloky spotov (politických reklám), pričom dĺžka každého bloku politických reklám bude trvať 10,5 minúty. Dĺžka jedného spotu je pevne stanovená na 30 sec. Bloky budú vysielané konkrétne v týchto denných časoch: Deň 1. blok 2. blok 3. blok pondelok 13:20 15:10 17:30 utorok 13:20 15:10 17:30 streda 13:20 15:10 17:30 štvrtok 13:20 15:10 17:30 piatok 13:20 15:10 17:30 sobota 11:00 14:10 18:00 nedeľa 11:20 15:10 18:30 Výnimka: pondelok 29.5.2006 13:40 15:30 17:40 2.4. V záujme zabezpečiť rovnaké podmienky pre každú politickú stranu bude v prvý deň vysielania (28. 5. 2006), vo všetkých blokoch ako prvý odvysielaný spot tej politickej strany, ktorej bolo Ústrednou volebnou komisiou (ďalej iba „UVK“) žrebom určené číslo 1. Ako druhý v poradí v každom bloku prvého dňa vysielania bude odvysielaný spot politickej strany, ktorej bolo UVK určené číslo 2. Ako posledný spot v poradí v každom bloku prvého dňa bude odvysielaný spot politickej strany, ktorej bolo UVK určené číslo 21. V druhý deň v každom bloku bude ako prvý spot v poradí odvysielaný spot politickej strany, ktorej bolo UVK určené číslo 2., ako druhý v poradí bude v každom bloku odvysielaný spot politickej strany, ktorej bolo UVK určené číslo 3, ako tretí v poradí bude v každom bloku odvysielaný spot politickej strany, ktorej bolo UVK určené číslo 4 a ako posledný spot v každom bloku bude odvysielaný spot politickej strany, ktorej bolo UVK určené číslo 1. Takýmto spôsobom bude prebiehať rotácia aj v každom bloku nasledovných dní, aby sa postupne vystriedali všetky politické strany ako strany, ktorých spot otvára v poradí ako prvý niektorý z blokov vysielania politickej reklamy. Maximálny počet spotov, ktoré si môže objednať jedna politická strana, je 60. III. 3.1. Cena za odvysielanie jedného reklamného spotu politickej strany bez ohľadu na jeho poradie v bloku bola stanovená nasledovne: Pondelok až piatok cena NET NET 1. blok 30 000,00 Sk 2. blok 32 000,00 Sk 3. blok 45 000,00 Sk Sobota cena NET NET (okrem 17.6.2006) 1. blok 68 000,00 Sk 2. blok 57 000,00 Sk 3. blok 100 000,00 Sk Nedeľa cena NET NET 1. blok 61 000,00 Sk 2. blok 56 000,00 Sk 3. blok 72 000,00 Sk Sobota cena NET NET (17.6.2006) 1. blok 136 000,00 Sk 2. blok 114 000,00 Sk 3. blok 200 000,00 Sk 3.2. Politická strana sa zaväzuje zaplatiť cenu za odvysielanie spotov na základe faktúry vystavenej Slovenskou televíziou. Splatnosť faktúry je stanovená 14 dní od vystavenia faktúry. V prípade nezaplatenia vystavenej faktúry riadne a včas má Slovenská televízia nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 20 % ročne. IV. 4.1. Politická strana sa môže slobodne rozhodnúť, či využije všetok vysielací čas, na ktorý má nárok, resp. v ktorých vysielacích blokoch má záujem o vysielanie svojho spotu alebo spotov. Písomná objednávka politickej strany musí obsahovať špecifikáciu kampane vysielania politickej reklamy s ohľadom na dni a konkrétne bloky vysielania jej spotov. Objednávka je pre politickú stranu záväzná a objednaný počet spotov nie je možné po akceptovaní objednávky Slovenskou televíziou znížiť. V objednávke musí byť uvedený aj presný údaj o použitom nosiči, o jeho nasadení a názve. Rovnako musí byť v písomnej objednávke výslovne obsiahnutý súhlas s týmito vysielacími podmienkami a technickými podmienkami, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu týchto vysielacích podmienok. 4.2. Vysielacie časy a poradie, ktoré si jednotlivé politické strany vylosovali, nemôžu byť predmetom výmeny za iný vysielací čas alebo iné poradie, aby sa nenarušil systém zabezpečenia rovnakých podmienok. 4.3. Zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidujúce politické strany. Politické strany sa zaväzujú v plnej výške uhradiť prípadné škody vzniknuté najmä vzhľadom na obsahovú stránku svojho spotu a vyhlasujú, že zbavujú STV všetkých nárokov akejkoľvek povahy, a že preberajú zodpovednosť v súvislosti s takto uplatňovanými nárokmi tretími stranami, a to najmä nárokmi uplatňovanými v súvislosti s porušovaním autorských práv. V prípade, ak si tretie strany uplatnia akékoľvek takéto nároky, vrátane požadovaného odškodnenia od 1.2 media, s.r.o. alebo STV, politická strana sa zaväzuje všetky takéto ich nároky bezodkladne vysporiadať, prípadne bez zbytočného odkladu nahradiť 1.2 media, s.r.o. alebo STV akúkoľvek škodu, ktorá je v tejto súvislosti vznikla, vrátane uskutočnených plnení a vynaložených nákladov, ktoré im v dôsledku takéhoto konania, resp. správania politickej strany prípadne ich predstaviteľov vznikli alebo boli povinní z akéhokoľvek dôvodu poskytnúť tretím osobám. 4.4. Nevyhnutnou prílohou dodaného nosiča je v prípade použitia hudby v spote písomne potvrdená Sprievodná dokumentácia spotu (hudobná zostava). Táto dokumentácia obsahuje informácie o autorovi hudby, prípadne autorovi textu, názve hudobného diela a jeho stopáži. Svojím podpisom politická strana zároveň potvrdzuje, že má vysporiadané všetky autorské práva chránené na území Slovenskej republiky, príp. aj mimo územia Slovenskej republiky, ktoré súvisia s daným spotom. V prípade nepravdivosti vyššie uvedených skutočností nenesie 1.2 media, s.r.o. príp. STV žiadnu zodpovednosť a politická strana sa zaväzuje všetky prípadne vzniknuté nároky bezodkladne vysporiadať rovnako ako v predchádzajúcom bode, prípadne bez zbytočného odkladu nahradiť 1.2 media, s.r.o. alebo STV akúkoľvek škodu, ktorá je v tejto súvislosti vznikla, vrátane uskutočnených plnení a vynaložených nákladov, ktoré im v dôsledku takéhoto konania, resp. správania politickej strany prípadne ich predstaviteľov vznikli alebo boli povinní z akéhokoľvek dôvodu poskytnúť tretím osobám. 4.5. Politická strana predložením objednávky potvrdzuje, že uspokojila všetky nároky vyplývajúce z autorského práva v súvislosti s týmto spotom (alebo viacerými spotmi) a zaväzuje sa uhradiť všetky prevádzkové náklady, najmä tie ktoré súvisia s výrobou tohto spotu. Na požiadanie 1.2 media, s.r.o. je politická strana povinná preukázateľne doložiť tieto skutočnosti dokladmi v lehote 24 hodín, od kedy 1.2 media, s.r.o. o ich predloženie požiada. 4.6. Politická strana sa zaväzuje poskytnúť 1.2 media, s.r.o. spot na príslušnom nosiči s úplnou informačnou hodnotou, pričom jeho obsah, forma a spôsob stvárnenia musí byť v súlade s právnymi predpismi SR, internými normami televízneho vysielania a predpismi STV (najmä technickými podmienkami), ktoré sa týkajú televízneho vysielania. 4.7. Kompletný materiál pre vysielanie (nosiče, sprievodná dokumentácia komerčného prvku a pod.), musí byť do sídla 1.2 media, s.r.o. dodané politickou stranou na jeho vlastné náklady a nebezpečenstvo, a to najneskôr 3 pracovné dni pred prvým plánovaným vysielaním. Všetky spoty musia byť nahrané na nosiči tak, aby zodpovedali technickým podmienkam a požiadavkám na spracovanie komerčného prvku v súlade s Technickými podmienkami. 4.8. V prípade nesplnenia povinnosti v predchádzajúcom bode, najmä v prípade nedoručenia vysielacieho materiálu do sídla 1.2 media, s.r.o. najneskôr 3 pracovné dni pred prvým plánovaným vysielaním, má 1.2 media, s.r.o. právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vvo výške 100 % ceny z objednaných spotov vo vysielaní Slovenskej televízie. Zmluvná pokuta je splatná do 3 dní, od kedy 1.2 media, s.r.o. na jej úhradu zadávateľa vyzvala. 4.9. Politická strana sa zaväzuje zabezpečiť a dbať na to, aby obsah vysielania bol v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým v súlade s ustanoveniami zákona č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov. Rovnako sa politická strana zaväzuje zabezpečiť a dbať na to, aby odvysielaním ňou objednaných a dodaných spotov nedošlo k zásahu do práv a oprávnených záujmov tretích subjektov. V prípade, ak politická strana poruší túto povinnosť, je povinná nahradiť STV tým spôsobenú. Nárok na náhradu škody vždy zahŕňa povinnosť zadávateľa nahradiť STV sumu, ktorú STV zaplatila alebo má zaplatiť podľa právoplatného rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu o uložení pokuty alebo právoplatného rozhodnutia súdu, ktoré bolo vydané ako dôsledok porušenia týchto povinností politickou stranou, resp. jej predstaviteľom. Nárok na náhradu škody, ktorá nebola uhradená, tým nie je dotknutý. 4.10. Povinnosť opatrovať nosiče obrazu a/alebo zvuku začína ich prevzatím a končí pre 1.2 media, s.r.o. 6 mesiacov po poslednom objednanom odvysielaní.. Po uplynutí tejto doby je 1.2 media, s.r.o. oprávnená uvedené nosiče zničiť a to bez predchádzajúceho upozornenia politickej strany. Po dobu opatrovania zodpovedá 1.2 media, s.r.o. za tieto nosiče v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka o zmluve o uložení veci len do výšky materiálnej hodnoty týchto nosičov. Príloha: Technické podmienky 1.2 media, s.r.o. II. VYSIELANIE DISKUSNÝCH RELÁCIÍ V SLOVENSKEJ TELEVÍZII PRED VOĽBAMI DO NR SR 2006 1. Vysielanie diskusných relácií 1.1. Slovenská televízia v zmysle č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, vyčlení 10 hodín vysielacieho času na vysielanie diskusných relácií. 1.2. Slovenská televízia rozdelí tento čas rovnomerne medzi kandidujúce politické strany alebo koalície tak, aby určením času vysielania nebola žiadna politická strana alebo koalícia znevýhodnená. 1.3. Pre diskusné relácie nie sú upravené osobitné pravidlá pre reguláciu vysielaného obsahu. 2. Dramaturgia diskusných relácií 2.1. Slovenská televízia bude vysielať diskusné relácie k voľbám do NR SR 2006 každý pracovný deň od 30. 5 2006 do 16. 6. 2006 vrátane. Pôjde o 14 diskusných relácií. 2.2. Každá diskusná relácia bude mať minutáž 43 minút vrátane zvučiek a moderátorských vstupov. 2.3. V každej diskusnej relácii sa stretnú predstavitelia troch kandidujúcich politických strán alebo koalícií a moderátor. 2.4. Prirodzene sa tak vytvoria dva bloky po siedmych diskusných reláciách, pričom každá politická strana alebo koalícia dostane priestor jedenkrát v každom bloku. 2.5. Zostavu politických strán do jednotlivých diskusných relácií určí Slovenská televízia a kandidujúcim stranám oznámi im určený vysielací čas najneskôr do 5. 5. 2006. 2.6. Súčasťou diskusných relácií nebudú „časomiery“ ako v minulosti, o dodržiavanie rovnomerného rozdelenia času medzi politické strany a koalície bude dbať moderátor relácie. Diskutujúci preto musia rešpektovať usmernenia moderátora. 3. Témy diskusných relácií 3.1. Témy diskusných relácií určuje Slovenská televízia. 3.2. V čase od 1. 5. 2006 do 19. 5. 2006 pripraví Slovenská televízia kampaň, počas ktorej bude na telefónnom záznamníku a emailovej adrese zbierať otázky od občanov. Tie potom vyhodnotí určená komisia a na ich základe pripraví témy a dramaturgiu diskusných relácií. 3.3. Témy diskusných relácií oznámi Slovenská televízia kandidujúcim politickým stranám a koalíciám najneskôr do 23. 5. 2006. 4. Účasť v diskusných reláciách 4.1. Kandidujúca politická strana alebo koalícia oznámi Slovenskej televízii meno účastníka diskusnej relácie najneskôr 48 hodín pred začiatkom vysielania diskusnej relácie. 4.2. Účastník diskusnej relácie musí dodržiavať pokyny moderátora a rešpektovať vopred určené témy a dramaturgiu diskusnej relácie. 4.3. Politická strana alebo koalícia, ktorej účastník diskusnej relácie sa nedostaví na vysielanie diskusnej relácie nemá nárok na náhradný vysielací čas. 4.4. V prípade, ak politická strana nevyšle na diskusnú reláciu svojho zástupcu, vysielací čas sa nekráti, rozdelí sa medzi diskutujúcich, ktorí sa diskusnej relácie zúčastnili. III. WEBOVÁ STRÁNKA SLOVENSKEJ TELEVÍZIE K VOĽBÁM DO NR SR 2006 Webová stránka 1.1. Slovenská televízia pred voľbami do NR SR pripraví z vlastnej iniciatívy špeciálnu podstránku na svojej webovej stránke http://www.stv.sk/ venovanú týmto voľbám. 1.2. Cieľom webovej stránky je poskytnúť voličovi čo najviac informácií, ktoré mu pomôžu pri výbere politickej strany či koalície ako i pri samotnom akte voľby. 1.3. Za prípravu a obsah webovej stránky zodpovedá Komunikačné centrum STV a Hlavná redakcia spravodajstva, športu a publicistiky STV. Obsah stránky 2.1. Súčasťou volebnej stránky budú legislatívne normy upravujúce akt volieb, krátke články vysvetľujúce akt voľby doma a v zahraničí, proces vybavovania voličského preukazu, poslanie volebných orgánov, a pod.. Za obsah tejto časti webovej stránky zodpovedá Hlavná redakcia spravodajstva, športu a publicistiky STV. 2.2. Súčasťou webovej stránky bude aj priestor poskytnutý politickým stranám a to na prezentáciu a) kandidátky politickej strany alebo koalície, b) prezentáciu volebného programu politickej strany alebo koalície. 2.3. Počas pracovných dní sa na webovej stránke uskutoční interaktívny chat s predstaviteľom kandidujúcej politickej strany alebo koalície. Poradie, v akom sa uskutočnia chaty s predstaviteľmi politických strán a koalície, je poradím, ktoré určil kandidujúcim subjektom žreb ÚVK. Priestor pre politické strany 3.1. Každá politická strana alebo koalícia dostane na webovej stránke STV rovnaký priestor a podmienky na zverejnenie svojej kandidátky a volebného programu. 3.2. Politická strana alebo koalícia dodá svoju kandidátku a volebný program najneskôr do 10. 5. 2006 v elektronickej podobe na sekretariát Hlavnej redakcie spravodajstva, športu a publicistiky alebo na emailovú adresu volby2006@stv.sk. Za obsah týchto dokumentov je zodpovedná politická strana alebo koalície. 3.3. Politická strana alebo koalícia dodá tiež svoje logo a to vo formáte jpg. Chaty s predstaviteľmi politických strán alebo koalícií 4.1. Chaty s predstaviteľmi politických strán alebo koalícií sa uskutočnia v pracovných dňoch vždy od 10,00 do 11,00 hod. v priestoroch Slovenskej televízie. 4.2. Kandidujúce politická strana alebo koalícia splnomocní svojho predstaviteľa, ktorý sa chatu zúčastní. Meno účastníka chatovej diskusie oznámi politická strana alebo koalícia Slovenskej televízii najneskôr 48 hodín pred konaním diskusie. 4.3. Politická strana alebo koalícia, ktorej účastník sa nedostaví na chatovú diskusiu nemá nárok na náhradný termín. 4.4. Slovenská televízia si vyhradzuje právo nezaradiť do diskusie otázky, ktoré sa priečia etike alebo platným právnym predpisom. ROZPIS ÚČASTI POLITICKÝCH STRÁN ALEBO KOALÍCIÍ NA CHATOCH NA STRÁNKE STV

Máj
Ľavicový blok víkend víkend Strana občianskej solidarity Misia 21 - Nová kresťanská demokracia Strana demokratickej ľavice Združenie robotníkov Slovenska Kresťanskodemokratické hnutie víkend víkend Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť Aliancia nového občana Hnutie za demokraciu
Jún
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja Slobodné fórum víkend víkend Občianska konzervatívna strana Prosperita Slovenska Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko Agrárna strana vidieka Komunistická strana Slovenska víkend víkend Slovenská ľudová strana Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana SMER - sociálna demokracia Slovenská národná strana NÁDEJ
Rozpis diskusií
30.5.2006 17.40 Hnutie za demokraciu Misia 21 - NKD NÁDEJ 31.5.2006 17.40 Strana demokratickej ľavice Združenie robotníkov Slovenska Slovenská ľudová strana 1.6.2006 17.40 Slovenská národná koalícia - SV Občianska konzervatívna strana Ľavicový blok 2.6.2006 17.40 Agrárna strana vidieka Prosperita Slovenska Strana občianskej solidarity 5.6.2006 17.40 Strana maďarskej koalície - MKP Aliancia nového občana Ľudová strana - HZDS 6.6.2006 17.40 Kresťanskodemokratické hnutie Slovenská národná strana SMER - Sociálna demokracia 7.6.2006 17.40 SDKÚ - DS Komunistická strana Slovenska Slobodné fórum 8.6.2006 17.40 Ľavicový blok Slovenská národná koalícia - SV Slovenská ľudová strana 9.6.2006 17.40 Združenie robotníkov Slovenska Prosperita Slovenska Strana občianskej solidarity 12.6.2006 17.40 Strana demokratickej ľavice Agrárna strana vidieka Misia 21 - NKD 13.6.2006 17.40 Aliancia nového občana NÁDEJ Občianska konzervatívna strana 14.6.2006 17.40 Slobodné fórum Slovenská národná strana Hnutie za demokraciu 15.6.2006 17.40 Kresťanskodemokratické hnutie Strana maďarskej koalície - MKP Komunistická strana Slovenska 16.6.2006 17.40 SMER - Sociálna demokracia SDKÚ - DS Ľudová strana - HZDS

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
"O pripravovaných reláciách nebudeme denníku Pravda poskytovať žiadne bližšie informácie." Branislav Zahradník

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

"Keď niekoho pozvem, tak nie preto, aby tu vymrzol."

Anna Belousovová

"Z námestia ma vykázali organizátori zhromaždenia. Dôvodom bola moja taška s novinami Úsvit, ktoré som chcela na námestí rozdávať. Chcela som sa však stretnúť aj so známymi. Nakoniec som sa s nimi musela rozprávať tri metre od zhromaždenia. Som pobúrená správaním sa organizátorov, na druhej strane im aj ďakujem za reklamu. Po tomto úvodnom incidente totiž chodili ľudia za mnou, aby som im noviny ukázala a nemusela ich oslovovať." Kandidátka strany Úsvit Miloslava Necpalová

„Výsledky sledovanosti pondelkových relácií nemám k dispozícii. Nebudem to komentovať." Člen manažmentu STV Branislav Zahradník- utorok

"Mečiar bezcharakterne fantazíruje a klame. Ale myslím si, že to už na Slovensku nikoho neprekvapí. Pre mňa je to dôkazom, že Vladimír Mečiar stráca dych a posledné zvyšky minimálnej slušnosti.. Mečiar mi nikdy neoznámil, že ho nebude kandidovať na žiadnu funkciu. Nikdy sme sa na takú tému nebavili. Prajem mu veľa zdravia, i zdravia duševného, lebo som presvedčený, že práve toto mu zjavne chýba". Miroslav Maxon

"Strana Nádej ponúka voličom, ktorí sa zapoja do jej kampane 500 korún. Každý za aktívnu účasť na kampani dostane honorár 500 korún. Prvých 100 korún dostane záujemca ihneď pri zaslaní zmluvy spolu s propagačnými materiálmi. Zvyšných 400 korún Nádej vyplatí, ak sa dostane do parlamentu, zo štátneho príspevku. "

Politická strana Nádej

"Já mám pořád sen vybudovat světově proslulou značku. Ve finančnictví sice máme už pozici značky J&T dobře rozběhnutou, ale ještě by to chtělo něco vlastního, pěkného - jako je ta luxusní hotelová síť. Ale nemusí to být zrovna hotely - stačila by mi třeba nejznámější klobása na trhu. Ale na světovém! " Patrik Tkáč

„Parišková povedala dobre, ale správne som odpovedal aj ja“. Tomáš Galbavý (SDKÚ)

4. 5. 2006

Prieskum BBC/Reuters/Media Center

Prieskum BBC/Reuters/Media Center

Ľudia viac veria médiám, ako svojim vládam. Vyplynulo to z prieskumu v desiatich krajinách, ktorý realizovali BBC, Reuters, a The Media Center. Médiám verí 61 % zúčastnených , vládam 52 % . Len v USA a Veľkej Británii je tento pomer obrátený / USA 67% vs 59% a GB 51% vs 47% / Najväčšiu dôveru majú médiá v Nigérii (88% vs 34% ) , potom v Indonézii (86% vs 71%), Indii (82% vs 66%), Egypte (74%, - vláda sa neskúmala) a v Rusku (58% vs 54%). Národným televíziám dôverovali ako zdroju informácií najviac (dôvera 82%, nedôvera 16% ) , nasledovali národné, či regionálne noviny (75% vs 19%), lokálne noviny (69% vs 23%), verejnoprávny rozhlas (67% vs 18%), a medzinárodné TV satelitné vysielanie (56% vs 19%). Internetové blogy patria medzi nie veľmi dôveryhodné zdroje (25% vs 23%). Televízia bola považovaná aj za najdôležitejší zdroj správ (56%) , nasledovaná novinami (21%), internetom (9%) a rádiom (9%). Prieskumu sa zúčastnilo 10.230 dospelých vo Veľkej Británii, USA, Brazílii, Egypte, Nemecku, Indii, Indonézii, Nigérii, Rusku, a Južnej Kórei v marci a apríli 2006.

Zúčastnené krajiny

Zdroj : GlobeScan Incorporated

Rada STV

Rada STV
Rada Slovenskej televízie dnes schválila účtovnú uzávierku STV za minulý rok a zároveň neschválila výročnú správu verejnoprávnej televízie za minulý rok. Rada tak urobila na odporúčanie Dozornej komisie STV. Komisia vo svojom stanovisku k účtovnej uzávierke zároveň radu upozornila, že neukončené súdne spory môžu potenciálne STV priniesť záväzky vo výške približne 953 miliónov korún. Dôvodom prečo DK neodporučila Rade STV schváliť výročnú správu Slovenskej televízie za rok 2005 sú približne trojmiliónové nezrovnalosti medzi účtovnou uzávierkou a výročnou správou. Hospodársky výsledok verejnoprávnej televízie za vlaňajší rok je totiž podľa účtovnej uzávierky 24,115 milióna korún, no hospodársky výsledok uvedený vo výročnej správe je 27,579 milióna korún. Dozorná komisia zároveň tvrdí, že výročná správa STV za rok 2005 nehovorí o podnikateľskej činnosti televízie a o budúcom vývoji. Rada preto poverila generálneho riaditeľa STV Richarda Rybníčka, aby jej do 9. mája predložil výročnú správu STV za rok 2005 so zapracovanými pripomienkami rady a DK STV. Podľa Rybníčka je príčinou nezrovnalostí v údajoch o hospodárení STV zlá legislatíva o STV. Definitívne hospodárske výsledky podľa neho budú známe až po 30. júni, dokedy sa musia uskutočniť valné zhromaždenia dcérskych spoločností STV. Rada STV sa dnes zhodla na tom, že vedenie STV porušilo zákon, keď ju neinformovalo o tom, že vlani vytvorilo rezervný fond. Rada sa o ňom dozvedela až zo správ za minulý rok. Rezervný fond bol nesprávne vytvorený a nesprávne čerpaný aj podľa Dozornej komisie STV. Ako na rokovaní povedal Rybníček, rezervný fond vznikol na odporúčanie audítora. STV totiž podľa Rybníčka získala darovacou zmluvou od Nadácie SPP tri milióny korún na vysielanie silvestrovského programu, tie previedla do vytvoreného rezervného fondu a na odporúčanie audítora následne použila ďalej. Rybníček uviedol, že si uvedomuje, že o fonde mala byť podľa zákona Rada STV informovaná a považuje za problém, že sa tak nestalo. K tejto téme by sa Rada STV mala vrátiť v máji, kedy ju bude Dozorná komisia STV informovať o zmluvách, ktoré STV uzavrela v súvislosti so silvestrovským galaprogramom STV s podtitulom "Zábava na plný plyn". Rada STV dnes konštatovala, že generálny riaditeľ STV Richard Rybníček porušil zákon o STV. Dozorná komisia STV totiž zistila, že vedenie televízie nesprávne vytvorilo i čerpalo rezervný fond. Podľa zákona o STV má rada schvaľovať použitie financií z rezervného fondu, takýto návrh však rada na svoj stôl nedostala. Rada na to prišla po tom, čo jej Rybníček predložil dva rozdielne hospodárske výsledky. Vo výročnej správe z 24. apríla sa uvádza ako hospodársky výsledok STV za minulý rok 27 579 tisíc korún, v účtovnej uzávierke 24 115 tisíc korún. Rybníček povedal, že audítor, ktorý overoval uzávierku, neodporúčal zaúčtovať do výnosov tri milióny korún, ktorými na výrobu silvestrovského programu STV prispela Nadácia SPP. Preto ich ako dar presunul do rezervného fondu, čím sa zmenil aj hospodársky výsledok. Niektorí členovia Rady STV sa až dnes dozvedeli o tom, že Rybníček nechal zrušiť jednu zo šiestich dcérskych spoločností televízie - TV BB. Podľa rady je to neakceptovateľné. Rybníček preto členom rady sľúbil, že nabudúce ich o podobnom zámere bude informovať skôr. Rada si dnes tiež od neho vyžiadala viaceré dokumenty, týkajúce sa fungovania TV BB. Šesť dcérskych spoločnosti so 100-percentnou kapitálovou účasťou založila STV 30. januára 2004. Konateľom TV BB bol na začiatku člen manažmentu STV Branislav Záhradník, od júna 2005 ho nahradila Tatiana Košťanová, riaditeľka regionálneho štúdia STV v Košiciach a v Banskej Bystrici. Spoločnosť zastrešovala činnosť práve tohto štúdia. Rada zatiaľ nevie, koľko peňazí vynaložila STV na fungovanie tejto "eseročky". Vo výročnej správe za rok 2005 totiž údaje o hospodárení "dcér" STV chýbali. Známe sú len údaje za rok 2004, keď dosiahli kladný hospodársky výsledok len dve spoločnosti - Koncesia a 1.2 media. Rok 2004 skončila TV BB skončila s výsledkom -77 813 korún, jej náklady boli 78 035 korún. Výročnú správu rada žiada doplniť aj preto, že v nej nie sú údaje o podnikateľskej činnosti STV či budúcom vývoji. Rada sa venovala aj hodnoteniu minuloročného programu STV a opakovane konštatovala, že STV nezabezpečuje vysielanie programov vo verejnom záujme rovnomerne na oboch programoch. Rada preto odporučila vedeniu televízie, aby sa viac venovala zvyšovaniu podielu vlastnej tvorby, programom vo verejnom záujme a prípravám na digitalizáciu vysielania. Podľa člena rady Bohumíra Bobockého na Jednotku síce ide najviac prostriedkov, no pritom tam chýbajú kvalitné programy. Bobocký poukázal, že v STV chýba kvalitný monitoring odvysielaného programu. Rada STV dnes odsúhlasila Návrh pravidiel volebného vysielanie v Slovenskej televízií . Rada volebné vysielanie STV odobrila po tom, ako sa zoznámila s výhradami, ktoré k nim má Ústredná volebná komisia . Prekáža jej spôsob výberu účastníkov predvolebných diskusií a vyzvala generálneho riaditeľa verejnoprávnej televízie Richarda Rybníčka, aby návrh vysielania k voľbám zmenil. Ako na dnešnom rokovaní poukázal predseda Rady STV Miroslav Kollár, ÚVK nekonštatuje, že by STV pri tvorbe pravidiel volebného vysielania porušila zákon. Podľa Kollára bol čas medzi 21 kandidujúcimi politickými subjektmi rozdelený rovnomerne. Upozornil, že volebná kampaň trvá 21 dní a nikde v zákone o voľbách do Národnej rady SR sa nehovorí nič o tom, ktorý z týchto dní je významnejší. Kollár preto podporil spôsob vedenia volebnej kampane navrhovaný vedením STV. Podľa Rybníčka v prípade diskusií k voľbám, ako aj v prípade politickej reklamy, dala ÚVK vedeniu STV len odporúčanie a neskonštatovala porušenie zákona. "Som rozhodnutý neakceptovať toto odporúčanie," doplnil. Šéf STV neakceptuje názor niektorých politických strán, podľa ktorého mala STV žrebovať poradie účastníkov v diskusiách. Všetky dni kampane sú totiž podľa neho rovnocenné. Ako doplnil Kollár, diskusií bude 14 a každá strana sa objaví v prvej aj v druhej sedmičke. Generálny riaditeľ STV Richard Rybníček, na rokovaní Rady STV pripomenul, že zo zákona nie je jasné, ako vypočítať náklady na vysielanie politickej reklamy. Jej ceny STV určila podľa vysielacieho času v akom bude zaradená. Ešte pred tým však požiadala o výklad Radu pre vysielanie a retransmisiu. Licenčná rada o probléme vypočítania nákladov na vysielanie politickej reklamy stále rokuje s ministerstvom vnútra a výsledok by mal byť známy na budúci týždeň. STV pripravuje 14 diskusií. Každá bude mať 43 minút vrátane zvučiek a moderátorských vstupov. Zástupcov vždy troch kandidujúcich politických strán budú spovedať moderátori - Branislav Závodský a Ľuba Oravová, ktorí sa budú striedať. Diskusie sa budú vysielať každý pracovný deň o 17:40. Prvá bude 30. mája a posledná 16. júna. Poradie účastníkov určila STV a každá politická strana sa v diskusiách objaví dvakrát. Zástupcov do diskusií nominujú politické subjekty. Kritériom pre prípravu diskusií bola Charta spravodajstva STV. Verejnoprávna televízia tak pri ich zostavovaní brala do úvahy aj to, ktoré strany sú parlamentné a ktoré mimoparlamentné, ako aj ich dlhodobé voličské preferencie - či prekračujú 5-percentný prah zvoliteľnosti do NR SR. Témy budú politické subjekty poznať vopred, konkrétne otázky však nie. Otázky môžu do 19. mája na špeciálnom telefónom čísle a e-mailovej adrese klásť aj občania. Najčastejšie z nich moderátori položia reprezentantom jednotlivých politických strán v diskusiách. Predvolebné debaty sa nebudú riadiť časomierou, STV ich totiž podľa Rybníčka chce čo najživšie. O dodržiavanie rovnomerného rozdelenia času medzi hostí diskusie bude dbať moderátor. Diskusie budú pre politické subjekty zdarma. Inak je to v prípade politickej reklamy. V STV budú spoty stáť podľa vysielacieho času od 30-tisíc do 200-tisíc korún. Bloky s politickou reklamou sa budú vysielať trikrát denne od 28. mája a aj v deň volieb, 17. júna. Rada Slovenskej televízie dnes ukončila rokovanie o relácii Pod lampou, ktorú STV odvysielala 30. marca na Dvojke. Relácia bola venovaná situácii v Slovenskom zväze ľadového hokeja a jej jediným hosťom bol takmer dve hodiny Peter Šťastný, bývalý hokejista a europoslanec za SDKÚ-DS. Rada vypočula za tvorcov relácie - šéfdramaturga Dvojky STV Ľuboša Machaja a intendanta programového okruhu Dvojka Jaroslava Kernera. Na rokovaní sa zúčastnil aj generálny riaditeľ STV Richard Rybníček. Časť členov rady si totiž myslí, že relácia, ktorú moderuje šéfredaktor časopisu .týždeň Štefan Hríb, nebola objektívna a nestranná. Hlavným oponentom relácie bol druhý podpredseda Rady STV Ladislav Straka. Prekážalo mu, že v diskusnej relácii bol len jeden hosť. Straka je presvedčený, že pozvanie Šťastného do relácie Pod lampou je súčasťou cielenej kampane proti prezidentovi SZĽH Jurajovi Širokému. Ak Široký účasť v relácii odmietol, lebo v tom čase bol na rokovaní medzinárodnej hokejovej federácie IIHF v Zürichu, kde prezentoval stav kandidatúry Slovenska na MS 2011 v hokeji, nemala sa podľa Straku relácia vysielať, alebo sa mala skrátiť na minimum. K Strakovej kritike sa pridal aj člen rady Bohumír Bobocký. Pripomenul, že vlani v máji sa v rámci dramaturgie Pod lampou diskusia venovaná výzve 1 000 slov posunula pre neúčasť hostí na iný termín. Bobocký sa teda pýta, prečo nepostupovala STV rovnako aj v tomto prípade. Podľa Richarda Rybníčka pozvaný nebol len Juraj Široký, ale aj iní ľudia zo SZĽH. Nemala to byť diskusia Šťastný verzus Široký, mali tam byť aj iní ľudia a tí odmietli, konštatoval generálny riaditeľ STV. Dodal, že "nevyužili priestor na diskusiu o slovenskom hokeji". Ak sa niekto podľa Rybníčka rozhodol, že nepríde, lebo tému nepovažuje za vhodnú, neznamená to, že STV tiež na túto tému rezignuje. Hokej podľa člena Rady STV Petra Maleca nebol témou relácie, ale Pod lampou bola o Šťastnom a Širokom. "Relácia spolitizovaná nie je," zopakoval aj v závere diskusie Rybníček. Podľa neho do tém vniesol politiku druhý podpredseda Rady STV Straka. Snahou tvorcov relácie je nevnášať politiku do relácie Pod lampou, konštatoval Machaj. Šéfdramaturg Dvojky okrem iného počas dnešného rokovania rady povedal, že si uvedomoval, že Peter Šťastný je europoslancom za SDKÚ-DS, ale zobral toto riziko na seba. Podmienkou bolo, že výrazná časť relácie bude venovaná e-mailovým otázkam divákov, upozornil Machaj. Doplnil, že e-mailov prišlo vyše 800, čo je nadštandardné a relácia dosiahla 12,5-percentnú sledovanosť, čo je viac ako 6 až 8-percentná priemerná sledovanosť Pod lampou. Machaj zároveň pripustil, že televízia nemá recept na to, aby bola bezchybná. V reakcii na Straku, ktorý poukázal na možné prepojenie a vzájomnú propagáciu relácie a časopisu .týždeň, Machaj uviedol, že Dvojka STV inzeruje aj v iných médiách. Rada skončila diskusiu bez prijatia stanoviska. Konflikt medzi Šťastným a Širokým vypukol pred začiatkom februárových Zimných olympijských hier v Turíne, keď sa prejavili spory o kompetencie v slovenskom hokejovom tíme vo vzťahu k nominácii hráčov a k menovaniu kapitána Pavla Demitru. Počas olympijského hokejového turnaja sa vedenie slovenskej výpravy usilovalo utlmiť vášne v záujme úspechu reprezentácie a téma sa znovu otvorila až po skončení ZOH. Výkonný výbor SZĽH po olympiáde v Turíne nepredĺžil zmluvu s generálnym manažérom slovenskej reprezentácie Petrom Šťastným. Bývalý slovenský reprezentant v hokeji Šťastný v marci najskôr v dvojtýždenníku SDKÚ-DS Modré noviny a následne na tlačovej besede kritizoval prácu a minulosť prezidenta SZĽH Juraja Širokého. Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 28. marca, zároveň vyzval Širokého na účasť v diskusnej relácii Dvojky STV Pod lampou.

Topenie po číslach

Topenie po číslach

Úryvky zo stanoviska Dozornej komisie k výročnej správe STV (zostavenej dňa 24. apríla 2006)

Dozorná komisia preskúmala výročnú správu z pohľadu zverejnenia hospodárskych a ekonomických informácií a ich súladu s údajmi ročnej účtovnej závierky. Ďalej preverila náležitosti výročnej správy tak, ako ich ukladá paragraf 20 zákona č. 431/2002 o účtovníctve a osobitný predpis - paragraf 20, odsek 19 zákona č. 16/2004 o STV . Dozorná komisia nedoporučuje Rade STV akceptovať údaje zverejnené v rámci časti Hospodárenie STV (Ekonomika v roku 2005) pri prerokovávaní výročnej správy z nasledovného dôvodu: Hospodársky výsledok prezentovaný v ročnej účtovnej závierke overenej audítorom dňa 21. apríla 2006 predstavuje zisk vo výške 24 115 tis. SK: Hospodársky výsledok prezentovaný vo výročnej správe č. k. 30/10000/2006 – IO zo dňa 24. apríla 2006 doručenej Rade STV a DK STV dňa 24. 4. 2006 pod číslom 183/86 je vo všetkých položkách prezentovaný vo výške 27 579 tisíc SK, čoho dôsledkom sú i nepresnosti v niektorých nákladových položkách Dozorná komisia má nasledovné výhrady k výročnej správe: Podľa paragrafu 15, odsek 2, písmeno f) má dozorná komisia : zaujať stanovisko k časti o hospodárení Slovenskej televízie vo výročnej správe o činnosti Slovenskej televízie podľa § 8 ods. 1 písm. f) s osobitnou pozornosťou venovanou podnikateľskej činnosti Slovenskj televízie podľa § 6 a združovaniu prostriedkov podľa § 20 ods. 8. Výročná správa neobsahuje údaje o podnikateľskej činnosti podľa citovaného zákona, z toho dôvodu nebolo možné túto oblasť hodnotiť. Podľa paragrafu 20 odsek 1, písmeno c zákona č. 431/2002 o účtovníctve obsahuje výročná správa informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky. Časť o budúcom vývoji nie je zahrnutá v predloženej výročnej správe. Poznámka: V prípade zosúladenia údajov vo výročnej správe s účtovnou závierkou môže byť stanovisko DK modifikované.

Zo správy nezávislého auditora:

Náklady budúcich období predstavujú čiastku 281.755.000,- Sk

Nakúpené vysielacie práva : 240.346.000,-Sk ,Športové práva : 35.024.000,- Sk ,Ostatné : 6.367.000,- Sk