17. 9. 2005

ÚČELOVKY

ÚČELOVKY
Branislav Záhradník uviedol, že "semifinalisti a finalisti súťaže Slovensko hľadá SuperStar budú bývať v reálnej bratislavskej vile, kde ich v spoločných priestoroch budú sledovať skryté kamery. "
"Nechceme nahrádzať klasickú reality show, len reagujeme na záujem divákov o informácie zo zákulisia súťaže."
Pravdou však je, že STV iba reagovala na fakt, že TV Markíza sa rozhodla zakúpiť formát Operació triunfo, ktorý je postavený práve na tomto základe.
Zabudli aj priznať, že akosi pozabudli poistiť si Národné tenisové centrum a tak im ho vyfúkla Markíza a sťahovanie do Incheby STV odrazu vydávajú za vlastný a skvelý nápad.
Nuž, New York City hladnému neverí...

16. 9. 2005

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA "V čakárni u lekára sa mi mnohé budúce mamičky zdôverujú, ako ich všetko bolí, že majú psychické problémy, že ich nechápe manžel. Cítim sa medzi nimi ako zvláštny úkaz. Je to možno tým, že len málo žien má zaujímavý život a pre mnohé je tehotenstvo jediným obdobím, keď môžu byť stredobodom pozornosti a ony to využívajú. Ťažko sa im to dá vyčítať. " Andrea Vadkerti "Som človek, ktorý keď sa po roku obzrie, chce vidieť posun. Chcem ísť stále dopredu!“ Zuzana Hajdu " Slováci sa ukazujú ako hravý národ. Od STV by bola krátkozraká politika, ak by chcela diváka klamať. Očakávam, že situácia sa zlepší, keď ľudia zistia, že sa neoplatí volať, ak je výhra nízka. " Branislav Zahradník o relácii Peniaze na ruku
"Reportérom STV stačí iba jedna slovenská agentúra. Konzultovali sme to so šéfredaktormi".
Branislav Zahradník o zrušení zmluvy s TASR P.S. : Tých reportérov som ešte v STV nestretol.
S ktorými šéfredaktormi to konzultovali? Bývalými, či budúcimi ?
"Navrhujem do programu vniesť viac znesiteľnej pikantérie a rozšírenie žánru rádionovely.
"Nemohol." Na otázku, či by mohol charakterizovať jednotlivé okruhy rozhlasu a zhodnotiť ich kvalitu. "Ja v aute počúvam Slovenský rozhlas, ktorý vysiela na frekvencii 96,6. " Tu sa obdivuhodne trafil !
"Štatút Slovenského rozhlasu nemám podrobne preštudovaný," Rozhlas nemá štatút, ale riadi sa zákonom o Slovenskom rozhlase.
Ján Udič -kandidát na post generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu
"Tá Czoborová vyzerá naživo úplne inak ako v skutočnosti."
Linda Drevenková ,VyVolený TV JOJ
"V tejto chvíli ministerstvo kultúry nemá pravdu a som o tom hlboko presvedčený. Ja si myslím, že zákonom je to stanovené úplne presne, iba si myslím, že by úradníci na ministerstve mohli lepšie počítať."
Richard Rybníček

15. 9. 2005

BY THE WAY

BY THE WAY
Informácia o priebehu a výsledku Obchodnej verejnej súťaže
P.S. Prevod majetku na firmu, ktorá oficiálne vznikla 11.8.2005, len za týmto učelom. * Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená 4.júla 2005. Návrhy do súťaže boli prijímané do 19.augusta 2005 do 15,00 hod.
Otváranie obálok s návrhmi sa uskutočnilo dňa 25.augusta o 13,00 hod v budove STV v Bratislave za prítomnosti súťažnej komisie v zložení JUDr. Katarína Horňáková , Ing. Brian Lipták, JUDr. Oľga Adamcová , Ing. Zuzana Alexyová , Ing. Valentín Dziak a verejnosti pozostávajúcej z prihlásených účastníkov súťaže. Do súťaže bolo ponúknutých na predaj 5 nehnuteľností : 1. Skladový areál STV vo Vinosadoch 2. Rekreačná chata STV v Limbachu 3. Areál prenosovej techniky, Bratislava – Trnávka 4. Pozemok - Mlynská dolina, Bratislava na parcelách 2920/1,2920/34,2920/35, 2920/4, 2872, 2920/20, 2920/30, 2920/31, 2920/32, 2920/33, 2920/36, 2924, 2925 5. Pozemok s rod. domom Staré Grunty 24 – Mlynská dolina, Bratislava Do príslušného termínu vyhlasovateľ súťaže obdržal 3 návrhy, z ktorých dva splnili všetky formálne podmienky súťaže. Na dve ponúknuté nehnuteľnosti nebol doručený žiadny návrh. Na základe súťažného kritéria najvyššia kúpna cena nehnuteľnosti, boli vybrané 2 návrhy. Víťazné ponuky: SG Residential II, s.r.o. Bratislava Pozemok - Mlynská dolina, Bratislava Parcely: Parc.č. Výmera v m2 Druh pozemku 2920/1 16 508,00 zastavané plochy 2920/34 1 128,00 zastavané plochy 2920/35 645,00 zastavané plochy 2920/49 98,00 zastavané plochy 2872 4 320,00 ostatné plochy 2920/36 11 334,00 zastavané plochy 2924 365,00 zastavané plochy a nádvoria 2925 358,00 zastavané plochy a nádvoria 2920/20 58,00 zastavané plochy 2920/30 154,00 zastavané plochy 2920/31 280,00 zastavané plochy 2920/32 98,00 zastavané plochy 2920/33 3,00 zastavané plochy Stavby: na parcele.č. súpis.č. popis stavby 2920/34 murovaný dom (zariadenie staveniska) 2920/34 prefabrikovaná garáž (zariadenie staveniska) 2924 5960 Sklad (zariadenie staveniska) 2925 5961 Sklad (zariadenie staveniska) 2920/36 Montovaný objekt UNIMO – 2 kusy (zariadenie staveniska) 2920/36 Skladovacia hala (zariadenie staveniska) 2920/36 Sklad technológie (zariadenie staveniska) 2920/36 UNIMO bunka (zariadenie staveniska) Navrhnutá kúpna cena podľa znaleckého posudku 85 100 000 Sk Víťazná ponuka 87 000 000 Sk * SG Residential II, s.r.o. Bratislava Pozemok s rod. domom Staré Grunty 24 – Mlynská dolina, Bratislava Parcely: Parc.č. Výmera v m2 Druh pozemku 2920/19 144,00 zastavané plochy a nádvoria 2920/42 20 046,00 zastavané plochy Stavby: Súp.č. parc.č popis stavby 3389 2920/19 Rodinný dom Staré Grunty 24 2920/42 murovaný dom (zariadenie staveniska) 2920/42 plechový sklad typ Jesenník (zariadenie staveniska) 2920/42 plechový sklad typ Jesenník (zariadenie staveniska) 2920/42 plechový sklad (zariadenie staveniska) Navrhnutá kúpna cena podľa znaleckého posudku 65 300 000 Sk Víťazná ponuka 71 830 000 Sk Oddiel: Sro Vložka číslo: 37161/B Obchodné meno: SG Residential II, s.r.o. (od: 11.08.2005) Sídlo: Zámocká 18 Bratislava 811 01 (od: 11.08.2005) IČO: 35 949 929 (od: 11.08.2005) Deň zápisu: 11.08.2005 (od: 11.08.2005) Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným (od: 11.08.2005) Spoločníci: SEKYRA Group Sk, a.s. Zámocká 18 Bratislava 811 01 (od: 11.08.2005) Výška vkladu každého spoločníka: SEKYRA Group Sk, a.s. Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk (od: 11.08.2005) Štatutárny orgán: konateľ (od: 11.08.2005) Ing. arch. Lucia Švecová Fadruszova 11 Bratislava 841 01 od: 11.08.2005 (od: 11.08.2005) Ďalšie právne skutočnosti: Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.07.2005 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Naval prachy !

Naval prachy !
Zdá sa, že moderátorky televíznej súťaže Peniaze na ruku veľmi účelovo a nepresne prezentujú herný model. Moderátorky uvádzajú, že výhercom sa stane ten ,kto sa čo najskôr dovola do štúdia STV. Podľa pravidiel* sa však súťažiaci musí najskôr zaregistrovať zavolaním na audiotexové čslo. Až potom bude súťažiaci kontaktovaný zo štúdia. Tvrdenia moderátoriek sú zavádzajúce a nesúhlasia s pravidlami. *
HERNÉ PRAVIDLÁ „Peniaze na ruku“ Čl. I Úvodné ustanovenia „Peniaze na ruku“ je interaktívna televízna vedomostná hra (ďalej v texte „Herná show“), ktorú vysiela televízia STV na národnom kanále so sídlom v Mlynskej doline, 845 45 Bratislava, IČO: SK2020342786 (ďalej v texte „Kanál“). Výrobcom herného programu je spoločnosť TeleMedia InteracTV LTD, právoplatne registrovaná na Malte so sídlom 136 Christopher street, Valletta VLT 05, Malta, obchodné reg. číslo : C32278 (ďalej v texte „Zriaďovateľ). Čl. II Definície pojmov Akékoľvek slovo týchto herných pravidiel začínajúce veľkým písmenom v akejkoľvek súvislosti má nasledovnú definíciu : „Súťaž“ znamená individuálne alebo kolektívne súťaženie o ceny, ktoré Výrobca poskytuje súťažiacim v Programe; „Program“ znamená program vysielaný Výrobcom v čase od pondelka do piatku medzi 08,50 – 09,16 hod. a medzi 15,40 – 16,15 hod. a v čase od pondelka do nedele medzi 24,00 – 25,00 hod.; „Moderátor“ znamená osobu, ktorá vedie a moderuje Program alebo hovorí pod obrazom; „Súťažiaci“ znamená každého diváka Hernej show staršieho ako 18 rokov, ktorý sa zúčastňuje súťaže v súlade s týmito hernými pravidlami; „Telefónne čísla“ znamenajú telefónne linky, prostredníctvom ktorých sa Súťažiaci zapája do súťaže. Telefónne číslo je pre pevnú linku i pre volanie z mobilných telefónov: 0900 516 116. Každý telefonát je spoplatnený sumou 36,- Sk / min. vrátane DPH, resp. cena hovoru na ktorékoľvek tel. číslo je 36,- Sk /min. vrátane DPH. „Ceny“ znamenajú „Garantovanú cenu“ a „Bonusovú cenu“. V oboch prípadoch sa jedná o finančné ceny poskytnuté Súťažiacemu, ktorý úspešne absolvuje Súťaž. Garantovanú cenu aj Bonusovú cenu opíše Moderátor v čase aktuálne prebiehajúcej Súťaže po tom, čo Súťažiaci vstúpi do hry. „Herná show“ znamená jednotlivú hru Súťaže, ktorá sa vysiela počas Programu prostredníctvom Kanálu. Pozostáva z nasledovných častí : prvá časť nazvaná „Puzzle hra“ : Súťažiaci uhádne riešenie hádanky, t. j. logické, matematické, slovné, zábavné, obrázkové puzzle, a to buď tak, že doplní chýbajúcu časť puzzle alebo označí nesprávnu časť puzzle. Úspešný Súťažiaci vyhráva Garantovanú cenu. druhá časť nazvaná „Bonusová hra “ : Moderátor položí Súťažiacemu sedem vedomostných otázok. Na výhru je potrebné, aby Súťažiaci odpovedal správne aspoň na päť zo siedmich položených otázok v časovom limite do 45 sekúnd. Popri Garantovanej cene potom Súťažiac vyhráva aj Bonusovú cenu; „Výherca“ znamená, že Súťažiaci bol úspešný v hre, a to buď v časti Puzzle Game alebo v časti Puzzle hra a Bonusová Hra a získal nárok na odovdzanie ceny. „Účastník“ znamená diváka, ktorý na základe telefonického volania na Telefónne linky prejaví záujem zúčastniť sa Súťaže ako Súťažiaci. Čl. III Podmienky účasti v Súťaži Na účasť v súťaži a na výhru ceny je spôsobilý : občan Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov, súhlasí s týmito Hernými pravidlami a s ďalšími podmienkami špecifikovanými počas Súťaže. Osobami vylúčenými zo súťaže sú zamestnanci Kanálu, zamestnanci Výrobcu a ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Tieto osoby sa nesmú zúčastniť súťaže ani obdržať nijakú cenu. Všetky vstupné inštrukcie, ktoré oznámi Výrobca, sa stávajú súčasťou pravidiel Súťaže. Výrobca si vyhradzuje právo rozhodnúť podľa vlastného uváženia o účasti akéhokoľvek Súťažiaceho v Súťaži. Pre určenie a rozhodnutie, či má Súťažiaci právo na výhru, sú rozhodujúce technické zariadenia a záznamy Výrobcu . V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie Výrobcu bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so Súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene Súťažiaceho. Čl. IV Účasť v Súťaži Účasťou v Hernej show Súťažiaci potvrdzuje, že súhlasí so všetkými ustanoveniami Herných pravidiel a považuje ich za záväzné. Účasť v Hernej show začína úspešným telefonickým spojením. Účastníci, ktorí porušia Herné pravidlá, budú okamžite z Hernej Show vylúčení. Účastníci Hernej show súhlasia s tým, že osobné údaje, ktoré poskytnú Výrobcovi, a to najmä ich telefónne čísla, budú zálohované a používané Výrobcom v priestoroch Výrobcovej prevádzkárne pre účely Hernej Show a ďalšej propagácie. Účastníci Hernej show udeľujú Výrobcovi výslovný a neodvolateľný súhlas s používaním ich mena, fotografií, video nahrávok a všetkých ďalších prejavov zaznamenaných Výrobcom v súvislosti s výrobou a vysielaním Hernej show, prostredníctvom propagácie Hernej show, Kanálu alebo Výrobcu. Tento súhlas sa vzťahuje najmä na nasledovné : záznamy a reprodukcie použitím akejkoľvek techniky, zahŕňajúcej tlač a fotografický film, magnetické pásky, diskety a digitálnu technológiu, zaradenie do obchodnej databázy, verejné vystúpenia a prezentácie, prezentácie a výstavy, zavedenie do počítačovej pamäte a do počítačovej alebo multimediálnej siete (vrátane Internetu), nájom a výpožička, vysielanie video alebo audio, káblom aj bezkáblovo, cez pozemné stanice, cez satelit, re-emisie (cez káblovú sieť alebo cez digitálne nosiče). Súhlas je obmedzený na vysielacie obdobie Hernej show a nie je územne limitovaný. Účastníci Hernej show berú na vedomie a súhlasia s tým, že počas priebehu ich vystupovania v Hernej show je zakázané propagovať akýkoľvek tovar, služby alebo osoby, používať spoločensky neakceptovateľné výrazy a propagovať politické alebo náboženské názory. Čl. V Spôsob súťaže a odpovedí Každá Súťaž pozostáva z odpovedí na vedomostné otázky. Každá otázka sa objaví na televíznej obrazovke alebo ju položí Moderátor počas Hernej show. Súťažiaci sa stávajú účastníkmi Súťaže v súlade s týmito hernými pravidlami a na základe postupu podľa čl. VI. Súťažiaci budú vyberaní individuálne a budú mať možnosť odpovedať na aktuálnu otázku naživo v Hernej show. Vyhrávajúcim Súťažiacim sa stane prvý Účastník, ktorý správne zodpovie otázku položenú Moderátorom v prebiehajúcom vysielaní. Výrobca nie je povinný poskytnúť akúkoľvek informáciu vzťahujúcu sa na súťažné odpovede alebo spôsoby riešenia okrem riešení poskytnutých Moderátorom počas vysielania Súťaže alebo v jej závere. Každá takto poskytnutá informácia je výlučne na rozhodnutí Výrobcu. Čl. VI Priebeh Hernej show Počas Hernej show Moderátor prezentuje divákom rôzne puzzle založené na všeobecných vedomostiach alebo zručnostiach (t. j. logické, matematické, slovné, zábavné, obrázkové puzzle). Diváci, ktorí si myslia, že uhádli správne riešenie na vysielané puzzle, môžu zavolať na prezentované telefónne čísla z pevnej linky alebo z mobilného telefónnu. Diváci, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže, môžu volať na tel. č. 0900 516 116 z pevnej linky alebo z mobilného telefónu a postupovať podľa pokynov, ktoré budú počuť po nadviazaní telefonického spojenia. Cena jedného hovoru je maximálne 36,- Sk / min. (vrátane DPH). V prípade volania z mobilného telefónu s paušálnym predplatným musí volajúci divák disponovať dostatočným zostatkom na pokrytie nákladov tohto telefonického hovoru. Volajúci diváci berú na vedomie a súhlasia s tým, že ich hovor je platný len v tom prípade, ak v celom rozsahu uhradia všetky telekomunikačné poplatky a náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s Hernou show. Ak Účastník Hernej show neuhradí tieto poplatky a náklady, Výrobca si vyhradzuje právo zrušiť jeho prípadnú výhru. Telefónne čísla Účastníkov sa registrujú a zálohujú prostredníctvom audiotexového systému Výrobcu. Výber Súťažiaceho na účasť v Hernej show prebieha nasledovne : náhodným výberom zo všetkých telefónnych čísel zaznamenaných počas časového intervalu, ktorý zadá Moderátor (najčastejšie od začiatku do konca puzzle), výberom volajúceho, ktorý prvý zatelefonuje do zadaní časového okamihu Moderátorom alebo Výrobcom. Registrovaný Súťažiaci bude kontaktovaný telefonicky zo štúdia. Pokiaľ nezodvihne telefón ani po treťom zvonení alebo telefónne číslo bude obsadené, jeho registrácia je neplatná a pokračuje sa výberom ďalšieho Súťažiaceho. Súťažiaci vybraný jedným zo spôsobov uvedených v bode 4 tohto článku bude prepojený do živného vysielania v štúdiu a Moderátor ho vyzve na zodpovedanie puzzle. Ak Súťažiaci neodpovie správne, bude vybraný ďalší Súťažiaci. Ak Súťažiaci prepojený do štúdia odpovie správne, získava nárok na Garantovanú cenu, ktorej výšku oznámi Moderátor počas prezentácie puzzle. Po správnom zodpovedaní môže Súťažiaci prepojený do štúdia navýšiť sumu svojej výhry v Bonusovej hre. Počas Bonusovej hry mu Moderátor položí sedem vedomostných otázok. Ak Súťažiaci zodpovie aspoň päť z nich v časovom intervale 45 sekúnd, vyhráva Bonusovú cenu v druhej časti súťaže nazvanej Bonusová hra : Moderátor položí sedem vedomostných otázok, úspešný Súťažiaci musí zodpovedať aspoň päť z nich počas 45 sekúnd. Bonusová cena sa pripočíta ku Garantovanej cene. Pokiaľ ceny nikto nevyhrá, budú tieto pripočítané k cenám nasledujúcej Hernej show. V prípade zistenia, že Účastník získal informácie o puzzle skôr, než sa objavili v Hernej show, alebo ak mu poskytol pomoc niektorý z úradníkov, zamestnancov, zástupov alebo agentov Výrobcu alebo Kanálu, bude tento Účastník okamžite vylúčený z Hernej show. Všetky ceny, ktoré v takomto prípade získal, je povinný vrátiť. Garantovanú cenu a Bonusovú cenu za každé puzzle ohlási Moderátor na začiatku prezentácie puzzle. Každú cenu je možné zvýšiť počas hry. Čl. VII Trvanie, prerušenie, ukončenie hry Herná show sa bude vysielať od 5. septembra 2005 do 5. septembra 2006. Výrobca má výhradné právo zmeniť tieto Herné pravidlá a kedykoľvek ukončiť, prerušiť alebo predĺžiť Hernú show alebo zmeniť jej programové zaradenie. Pokiaľ Výrobca prijme rozhodnutie uvedené v bode 2 tohto článku, zaväzuje sa ho zverejniť. Čl. VIII Sťažnosti. Rozhodnutie Výrobcu týkajúce sa akýchkoľvek sťažností Účastníkov je konečné. Pokiaľ Účastník podá sťažnosť počas show a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch, ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka puzzle ale bola podaná po skončení puzzle, Výrobca o sťažnosti rozhodne do 14 pracovných dní od jej doručenia. Sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od vysielania show, ktorej sa sťažnosť týka. „Sťažnosť“ alebo prostredníctvom e-maliu na adresu : tvhra@calltv.com s označením „Sťažnosť“. Čl. IX Odovzdanie cien Od Výhercov cien vyžiadajú zástupcovia Výrobcu telefonicky ich osobné údaje. Tieto osobné údaje sa použijú len v súvislosti a na účely odovzdania ceny. Ceny budú dodané Výhercom do 30 pracovných dní počítaných odo dňa vysielania Hernej show, v ktorej došlo k výhre, pokiaľ v tejto Hernej show nebude určené inak. Čl. X Duševné vlastníctvo Práva z duševného vlastníctva, ktoré vzniknú ako výsledok prevádzkovania Súťaže, ako aj obsah týchto práv sa stávajú vlastníctvom Výrobcu a Súťažiaci je povinný na náklady Výrobcu poskytnúť potrebnú súčinnosť na prevod práv duševného vlastníctva, ktoré Súťažiacemu vznikli počas účasti v Súťaži, na Výrobcu. Súťažiaci nesmie : reprodukovať akékoľvek materiály bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Výrobcu, spôsobiť, umožniť alebo pokúsiť sa spôsobiť akékoľvek porušenie práv duševného vlastníctva Výrobcu alebo práv využívaných Výrobcom na základe licencie; toto zahŕňa najmä vyhľadanie zdrojového kódu súťaže. Čl. XI Ochrana údajov Výrobca sa zaväzuje všetky informácie, ktoré mu Súťažiaci poskytnú na účely Hernej show, zálohovať, používať a spracovávať v súlade s platnou legislatívou upravujúcou ochranu osobných údajov ako aj v súlade s Vyhlásením Výrobcu o ochrane osobných údajov zverejneným na webovej stránke Výrobcu. Toto Vyhlásenie Výrobcu o ochrane osobných údajov tvorí súčasť Herných pravidiel. Získané osobné údaje budú použité výhradne pre účasť v hre a pre odovzdanie cien. Po odovzdaní cien alebo po uplynutí lehoty 90 dní (v ostatných prípadoch) budú všetky získané osobné údaje odstránené. Čl. XII Rozhodné právo Tieto Herné pravidlá sa riadia slovenským právom a sú zostavené v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Čl. XIII. Záverečné ustanovenia Výrobca nezodpovedá za telekomunikačné, poštové alebo kuriérne služby, ktoré použijú účastníci. Herné pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpisu oprávneným zástupcom Výrobcu a Zriaďovateľa . Tieto Herné pravidlá sú zverejnené na STV web stránke : www.stv.sk. V Bratislave, dňa 19. augusta 2005.

Modlitba za tých, ktorí šíria zlo cez masmédiá

Modlitba za tých, ktorí šíria zlo cez masmédiá
Všemohúci Bože, od teba pochádza všetko dobro a jeho rast. Od teba pochádza technický rozvoj ľudskej spoločnosti. Chceš, aby technika slúžila budovaniu opravdivej solidarity medzi národmi. Od teba prijímame s vďačnosťou všetky dary. Preto ti zverujeme všetkých, ktorí nebudujú jednotu, ale vedome či nevedome cez masmédiá: internet, počítačové programy, tlač, rozhlas, televíziu, alebo film rozsievajú zlo, klamstvo, nenávisť a hriech. Otvor srdcia tých, ktorí páchajú zločiny a neprávosti každého druhu pre tvoju milosť a odvráť ich od cesty hriechu. Nech si uvedomia, že ich život a činy majú slúžiť tvojej chvále. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen

14. 9. 2005

STV NEWS

STV NEWS
Po tom, ako Peter Susko odmietol moderovať Správy STV s Janou Majeskou a Ivan Janda nechcel pracovať ako režisér správ, je pravdepodobné, že zloženie dvojíc na Správy STV od 1. októbra bude vyzerať nasledovne :
Jana Majeská-Ivan Janda Jarmila Hargašová-Ľubomír Bajaník

Autoportrét

Autoportrét
Richard Rybníček , autoportrét
Milí mladí! Sami dobre viete a vieme to všetci, že byť kresťanom a žiť podľa toho je vybrať si tú ťažšiu cestu. Dobré veci sa rodia ťažko, všetko čo príde rýchlo, zrazu a bezbolestne aj rovnako rýchlo odíde. Oveľa zaslúženejšie sú veci, za ktoré musíte bojovať a prekonávať prekážky. Potom je výsledok oveľa lepší. Uvedomujem si, že som človek ako každý iný, možno som mal v živote trošku viac šťastia. Ale to neznamená, že som šikovnejší ako druhí. Veľakrát sa obklopujem ľuďmi, ktorí sú lepší ako som ja sám. A nakoniec, nikdy nesmiete zabudnúť na to, že v určitých veciach sme si všetci absolútne rovní. To, čo človek robí, by nemal robiť pre seba, ale predovšetkým pre iných. Či už je to biznis, alebo médiá, mal by to brať ako svoje poslanie. Ak je v tom on sám úspešný, je to dar, ale mal by sa vedieť so svojim úspechom podeliť s ostanými. Nemal by si ho nechávať len pre seba. Buďte pevní v princípoch, vo viere... Aj keď zbohatnete, mali by ste sa vedieť o svoje bohatstvo podeliť. Nikdy by ste nemali zabúdať na to, že raz je človek hore a raz dole. Treba si preto zachovať čisté svedomie a pevnosť vo viere. A aj keď, povedzme, ja nebudem v pozícii riaditeľa večne, vždy sa chcem ľuďom s čistým svedomím pozrieť do očí. Keď si toto zachováte a pôjdete touto cestou aj Pán Boh vám pomôže a som presvedčený o tom, že sa nikdy nebudete musieť za to hanbiť. Richard Rybníček generálny riaditeľ STV http://www.domka.sk
Domka – Združenie saleziánskej mládeže je dobrovoľnícka mládežnícka organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Je členom Rady mládeže Slovenska (RMS) a európskej siete saleziánskych mládežníckych organizácií Don Bosco Youth-Net.

13. 9. 2005

Favoriti

Favoriti

Moji favoriti na post generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu :

Ján Udič

predseda predstavenstva súkromnej spoločnosti OMEGA SERVIS SLOVAKIA zaoberajúcej sa nákladnou cestnou dopravou

Michal Durila

pôsobí v spoločnosti zaoberajúcej sa okrem iného prevádzkou verejných vodovodov a kanalizácií

Protiprotinázor

Protiprotinázor
Neviem, o čo Mirovi Kollárovi ide ale upozorňujem, že veta zabezpečiť rôznorodú skladbu programov, najmä väčšinový podiel programov vo verejnom záujme, by predsa musela obsahovať "väčšinový podiel Z PROGRAMOV programov vo verejnom záujme - keď už.
Veď som To zdôvodnenie mojich právnikov, ktorí sú - rovnako ako ja - idioti, už poslala. A prečo potom máte Vy sami v správe vetu: bod tri - citujem: Zákon 308/2000 definuje niektoré kategórie a pravidlá napĺňania PROGRAMOVEJ SLUŽBY (t.j. programu ako celu!) programom vo verejnom záujme.....STV naplnila v roku 2004 cieľ poskytnúť väčšinový priestor VO VYSIELANÍ programom vo verejnom záujme... Miro sa opiera o vetu v informácii ministra, kde sa mu podarilo povedať, že "STV vysielala v rovnakom roku 7.439 hod. programov vo verejnom záujme, čo predstavuje približne 48 % všetkých programov"
Ale to nič nemení na podstate veci...
Zuzana Mistríková

Protinázor

Protinázor
Naozaj nečíitate zákon? Ja teraz nespochybňujem údaje z výkazu, ktorým operuje ministerstvo /a aj mňa zaujíma, kto v tomto pripade klame, lebo ak by si RR dovolil takto klamať, tak má problém /, ale ich interpretaciu: Vy píšete:
„7.440 hod programov vo verejnom záujme predstavuje voči celkovému objemu odvysielaného programu 48,43 %.” A to nie je pravda!
Celkový objem odvysielaného PROGRAMU (poda zákona 308/2000!) bol 14 198 hodín.
A 7440 z 14 198 je naozaj 52,40! To, že vy aj ministerstvo nesprávne rátate podiel 7440 z 15 361 (čo je celkový objem vysielania, ale to sa podľa zákona skladá z vysielania PROGRAMOV a DOPLNKOVEHO VYSIELANIA), je váš problém.
Svoju interpretáciou (7.440 hod programov vo verejnom záujme predstavuje voči celkovému objemu odvysielaného programu 48,43 %.”) však – čo ma teší – potvrdzujete môj názor, akurát zle počítate, ale myslím, že tento matematicky problém sa dá odstrániť. Ad ministerske stanovisko:
Bavili sme sa o tom so Zuzkou cely piatok, samozrejme, ze som iné nečakal a iné byť nemôže. Ale keď si pozriete § 18 Osobitné povinnosti vysielateľa na základe zákona (1) Základným poslaním vysielateľa na základe zákona je slúžiť veciam verejného alebo iného spoločenského záujmu, prispievať k rozvoju demokratickej spoločnosti, utvárať vo vysielaní priestor pre pluralitu názorov, bez uprednostňovania záujmov len jednej politickej strany, politického hnutia, skupiny alebo časti spoločnosti alebo náboženského vyznania a viery a podporovať rozvoj umeleckej tvorby, kultúry a vzdelávania. (2) Vysielateľ na základe zákona je povinný a) vo vysielaní televíznej programovej služby zabezpečiť skrytými alebo otvorenými titulkami najmenej 25 % všetkých vysielaných programov na každom programovom okruhu, a to do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, b) vo vysielaní televíznej programovej služby zabezpečiť tlmočenie do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich najmenej 1 % všetkých vysielaných programov na jednom programovom okruhu, c) vo vysielaní televíznej programovej služby označiť všetky programy vysielané v skrytých titulkoch označením "(ST)", v otvorených titulkoch označením "(OT)" alebo v posunkovej reči nepočujúcich označením "(PRN)", d) zabezpečiť rôznorodú skladbu programov, najmä väčšinový podiel programov vo verejnom záujme, e) využívať všetky svoje zdroje na plnenie povinností podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov 1).
Tak je úmysel zákonodarcu jasný aj právnemu laikovi – aj bez dodatočneho vysvetlenia ministerských právnikov.
Miro Kollár

Senzačné zážitky klokana Hopíka

Senzačné zážitky klokana Hopíka Marc Chagal-Red Jew
Nech pátram ako pátram, tak sa v programe STV nedopátram dokumentu Miluj blížneho svojho.
Zdá sa, že GR STV nemá záujem rešpektovať dobre mienené odporúčanie rady a dôstojne si pripomenúť pogrom, ktorý sa odohral v 1945 v Topoľčanoch. Otázkou je, či je to pre jeho "nekompromisne" antipatický postoj k všetkým odporúčaniam rady alebo má iný názor k jednej rase, ktorú sme si na Slovensku temer vyhladili ?
Aj vlastoručne.
A, zdá sa, že ani súčasná verejnoprávna STV nebude tá, ktorá nám pomôže aby sme dokázali obzrieť a vyrovnať sa dôstojne so svojou minulosťou. UZNESENIE č. 81/2005 Rada STV odporúča GR STV, aby pri príležitosti 60. výročia protižidovského pogromu v Topoľčanoch zabezpečil odvysielanie dokumentárneho filmu Miluj blížneho svojho bez diskusnej relácie Pod lampou - špeciál. Z : GR STV

12. 9. 2005

Ty kokso

Ty kokso
Bratislava dňa 12.septembra 2005 91/10000/2005-IO Vážený pán predseda Rady STV, na základe Vašej požiadavky zn.114/05 v súvislosti s kópiou Ročného výkazu o audiovízii za rok 2004, Vám predkladám nasledovné vysvetlenie. Pokiaľ ide o rozdielne údaje množstva programov vo verejnom záujme za rok 2005 a o rozdiel v počte hodín vo výkaze pre Radu STV a pre Ministerstvo kultúry, tak je najprv nevyhnutné skonštatovať, že STV bez diskusie splnila za rok 2005 úlohu, a to odvysielať väčšinu programov vo verejnom záujme. Pokiaľ ide o počet hodín, oficiálne uvádzaných Slovenskou televíziou za rok 2005, tak ide o počet 8.141 hodín (Jednotka – 4.210 hodín a Dvojka – 3.931 hodín), tak ako sme to uviedli pre Radu STV. Pri odovzdávaní predmetného výkazu Ministerstvu kultúry, tak došlo k situácii, ktorú sme v tom čase nepovažovali za podstatnú. Pracovník Slovenskej televízie, ktorý komunikoval s Ministerstvom kultúry poslal na udanú mailovú adresu v noci, z domu, zo svojej súkromnej adresy, výkaz s chybným počtom hodín programu vo verejnom záujme uvedenom pre Jednotku. Ale vzhľadom na fakt, že sme na druhý deň odosielali na Ministerstvo výkaz oficiálne prostredníctvom podateľne v papierovej podobe, tak sme už opakovane v elektronickej podobe výkaz neposielali, pretože sme zvážili, že nie je určený pre ďalšiu prácu, ale je to jeho konečná podoba. Samozrejme, že sme nepredpokladali, že Ministertstvo bude pracovať ďalej s výkazom odoslanom mailom napriek skutočnosti, že výkaz doručený oficiálne sa líšil. Samozrejme je možné, že pracovníci ministerstva si to nevšimli a tak došlo bez úmyslu k tomuto omylu. My sme presvedčení, že ide o prehliadnutie, keďže ide o rozdiel v jednom čísle. Ale ako sa ukazuje, v čísle podstatnom. Možno sme aj my urobili chybu, že sme pracovníkov ministerstva na tento problém neupozornili. Takže pokiaľ ide o počet hodín, správny je uvedený počet vo výročnej správe. A počet hodín považujeme za podstatný ukazovateľ. Všetko ostatné sú odvodené veličiny a výsledky. Najdôležitejšie ale je, že ak by sme sa mali prísne držať výkazu, ktorý povedzme odišiel na ministerstvo skôr (mailom), tak aj v tomto prípade pri uplatnení striktného výpočtu zodpovedajúcemu presnému výkladu príslušnej legislatívy (vzhľadom na fakt, že je snaha za každú cenu dospieť k nesplneniu zákona zo strany STV), vychádza jednoznačne, že STV odvysielala väčšinu programov vo verejnom záujme. Ministerstvo pri svojom výpočte chybilo a verme, že neúmyselne.
S pozdravom Richard Rybníček K vysvetleniu Richarda Rybníčka, že výkaz poslal pracovník z domáceho mailu:
MK SR nedostalo výkaz "mailom od zodpovedného pracovníka" ale aj originál podpísaný Richardom rybníčkom* - prikladám. A v ňom sú explicitne uvedené čísla, ktoré ministerstvo stále cituje. T.j. : že STV odvysielala spolu v roku 2004 na Jednotke 8.238 hod a na Dvojke 7.123 hod (spolu 15.361 hod.) - vo výkazoch sa ďalej uvádza, že programy vo verejnom záujme predstavovali na Jednotke 3.509 hod. a na Dvojke 3.931 hod. (spolu 7.440 hod). - 7.440 hod programov vo verejnom záujme predstavuje voči celkovému objemu odvysielaného programu 48,43 %. *Scan k dispozícii u Sancheza

Rada STV nezasadne

Rada STV nezasadne

Niektorým členom Rady STV sa totiž nezdá používanie niektorých značiek počas rokovania Rady STV. Predseda Rady STV v tejto súvislosti dnes na tlačovej besede uviedol, že sa bude striktne držať rokovacieho poriadku, ktorý neupravuje, kto môže akú značku používať počas rokovania Rady STV.

Powered by....

Powered by....

Generálny riaditeľ STV Richard Rybníček vo "svojom "PROJEKTE KONCEPCIE RIADENIA STV, okrem iného tvrdí, že chce posilniť komerčnú a komunikatívnu programovú zložku Slovenskej televízie, aby nezaťažovala ostatné zložky programu, aby tak prostredníctvom zvýšenej sledovanosti došlo k oveľa lepšiemu využitiu verejnoprávnej zložky programu. Verejnoprávna televízia plní aj poslanie spolutvorcu a šíriteľa historickej, duchovnej a kultúrnej identity spoločnosti, ktorej je neoddeliteľnou súčasťou. Je pravdepodobné, že komerčná zložka už nezaťažuje ostatné zložky, lebo ich úplne pohltila. Spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s. sa stal partnerom STV v druhom ročníku súťaže „Slovensko hľadá SuperStar 2“. Nikto, okrem úzkeho vedenia, nevie za akých podmienok. Dokonca aj predseda predstavenstva Slovak Telecomu a člen predstavenstva T- Mobile na priamu otázku odpovie, že sa takými drobnosťami nezaoberá. Zmluva by však mohla zaujímať aj Radu STV, pretože je možne, že T- Mobile môže mať priamy vplyv na čast programmingu STV. Po kúpe Bleskoviek existujú náznaky, že by T- Mobile mohol spolupraovať na relácii Blesk, aj keď by som sa mu divil. Ďalšou zaujúmavosťou je, že istý server musel " po telefonáte " stiahnúť článok, ktorý hovoril o tom, že T-Mobile bude mať v STV vlastnú reláciu, formou podpory relácie XXL Hitparáda. Zdá sa, že programming STV dnes riadia nie diváci, ale priamo reklamné a mediálne agentúry. Je dobré, keď sa predáva reklamný čas ,ale je zle, keď televízia sa vzdáva svojho rzhodovacieho práva programe. Čakám, kedy v rámci projekt Richarda Rybníčka "Zbrane za potraviny" kúpi Správy STV Orange Slovensko. Aby bolo všetko vyvážene bezkauzálne.

Celebrity ZERO

Celebrity ZERO
Mirka Abelová ,zvaná Celebrity ZERO
Favorit Richarda Rybníčka*

Práve si skončila prvý ročník žurnalistiky, ako tráviš prázdniny? Každé ráno o siedmej sa chodím kúpať na Zlaté piesky. A to celkom nahá. Vždy ideme s partiou priateľov na dvoch autách, keď tam ešte nie sú ľudia. Vyzlečieme sa donaha, beháme po pláži a kúpeme sa. Okrem toho sa zabávam na rôznych párty. Pohybujem sa väčšinou v Mlynskej doline, kde bývam na internáte. A občas píšem básničky.. To s tým kúpaním bez plaviek myslíš celkom vážne? Nepreháňam. V lete dokonca vôbec nenosím spodnú bielizeň. Neveríš? Môžeš sa pozrieť... BREJK

* Devätnásťročná Prievidžanka Mirka Ábelová a generálny riaditeľ STV Richard Rybníček si na včerajšom stretnutí "tľapli" na spoluprácu. Po tom, čo Mirka verejne prehovorila o sexafére zo zákulisia reality show TV JOJ Dievča za milión, šéf verejnoprávnej televízie jej dal možnosť presadiť sa na obrazovke ako profesionálke. A ponúkol jej hneď tri lukratívne fleky! Vedenie verejnoprávnej televízie zvažuje niekoľko možností, kde a ako by sa mohla Mirka Ábelová uplatniť. A práve preto sa s ňou generálny riaditeľ STV Richard Rybníček včera stretol. "Jej moderátorské schopnosti, prirodzenosť a výrečnosť by sme mohli zužitkovať v pripravovanej televíznej šou Slovensko hľadá SuperStar, kde by sa stala členkou realizačného tímu," prezrádza hlavnú tému včerajšej schôdzky člen manažmentu STV Branislav Zahradník. Podľa zistení Nového Času dostala Ábelová ponuku aj na uvádzanie súťažného programu, ktorý by mal štartovať v januári. Treťou možnosťou sú "dokrútky" v relácii Extra. Šéf STV sa s plavovlasou Prievidžankou stretol krátko po sexškandále zverejnenom na stránkach Nového Času. "Po rozhovore so slečnou Ábelovou máme dojem, že jej príbeh o tom, čo sa stalo, je autentický. Je to milé a skromné dievča, ktoré študuje žurnalistiku. My jej dáme v STV šancu presadiť sa normálne a profesionálne," konštatoval Zahradník. Problémom zostáva už iba nevýhodná zmluva, ktorú Ábelová pred vstupom do reality show Dievča za milión podpísala s TV JOJ. Podľa nej sa do konca roka 2005 nemôže objaviť v konkurenčnej televízii. "STV ponúka slečne Ábelovej i právnu pomoc a preverí obsah tejto zmluvy," zdôraznil Zahradník. Zdroj: Nový Čas 03.11.2004

11. 9. 2005

Veta ako vyšitá

Veta ako vyšitá
Posielame odmenu

"Pre STV sú tieto čísla potvrdením správnej programovej stratégie Jednotky na novej televíznej sezóne orientovanej na rodinného diváka a uspokojovanie jeho rôznorodých programových potrieb a očakávaní pred úzkym preferovaním jedného typu relácie v celej vysielacej schéme." Branislav Zahradník

9112001

9112001
To All My Fellow Americans Who Voted for George W. Bush: On this, the fourth anniversary of 9/11, I'm just curious, how does it feel? How does it feel to know that the man you elected to lead us after we were attacked went ahead and put a guy in charge of FEMA whose main qualification was that he ran horse shows? That's right. Horse shows. I really want to know -- and I ask you this in all sincerity and with all due respect -- how do you feel about the utter contempt Mr. Bush has shown for your safety? C'mon, give me just a moment of honesty. Don't start ranting on about how this disaster in New Orleans was the fault of one of the poorest cities in America. Put aside your hatred of Democrats and liberals and anyone with the last name of Clinton. Just look me in the eye and tell me our President did the right thing after 9/11 by naming a horse show runner as the top man to protect us in case of an emergency or catastrophe. I want you to put aside your self-affixed label of Republican/conservative/born-again/capitalist/ditto-head/right-winger and just talk to me as an American, on the common ground we both call America. Are we safer now than before 9/11? When you learn that behind the horse show runner, the #2 and #3 men in charge of emergency preparedness have zero experience in emergency preparedness, do you think we are safer? When you look at Michael Chertoff, the head of Homeland Security, a man with little experience in national security, do you feel secure? When men who never served in the military and have never seen young men die in battle send our young people off to war, do you think they know how to conduct a war? Do they know what it means to have your legs blown off for a threat that was never there? Do you really believe that turning over important government services to private corporations has resulted in better services for the people? Why do you hate our federal government so much? You have voted for politicians for the past 25 years whose main goal has been to de-fund the federal government. Do you think that cutting federal programs like FEMA and the Army Corps of Engineers has been good or bad for America? GOOD OR BAD? With the nation's debt at an all-time high, do you think tax cuts for the rich are still a good idea? Will you give yours back so hundreds of thousands of homeless in New Orleans can have a home? Do you believe in Jesus? Really? Didn't he say that we would be judged by how we treat the least among us? Hurricane Katrina came in and blew off the facade that we were a nation with liberty and justice for all. The wind howled and the water rose and what was revealed was that the poor in America shall be left to suffer and die while the President of the United States fiddles and tells them to eat cake. That's not a joke. The day the hurricane hit and the levees broke, Mr. Bush, John McCain and their rich pals were stuffing themselves with cake. A full day after the levees broke (the same levees whose repair funding he had cut), Mr. Bush was playing a guitar some country singer gave him. All this while New Orleans sank under water. It would take ANOTHER day before the President would do a flyover in his jumbo jet, peeking out the widow at the misery 2500 feet below him as he flew back to his second home in DC. It would then be TWO MORE DAYS before a trickle of federal aid and troops would arrive. This was no seven minutes in a sitting trance while children read "My Pet Goat" to him. This was FOUR DAYS of doing nothing other than saying "Brownie (FEMA director Michael Brown), you're doing a heck of a job!" My Republican friends, does it bother you that we are the laughing stock of the world? And on this sacred day of remembrance, do you think we honor or shame those who died on 9/11/01? If we learned nothing and find ourselves today every bit as vulnerable and unprepared as we were on that bright sunny morning, then did the 3,000 die in vain? Our vulnerability is not just about dealing with terrorists or natural disasters. We are vulnerable and unsafe because we allow one in eight Americans to live in horrible poverty. We accept an education system where one in six children never graduate and most of those who do can't string a coherent sentence together. The middle class can't pay the mortgage or the hospital bills and 45 million have no health coverage whatsoever. Are we safe? Do you really feel safe? You can only move so far out and build so many gated communities before the fruit of what you've sown will be crashing through your walls and demanding retribution. Do you really want to wait until that happens? Or is it your hope that if they are left alone long enough to soil themselves and shoot themselves and drown in the filth that fills the street that maybe the problem will somehow go away? I know you know better. You gave the country and the world a man who wasn't up for the job and all he does is hire people who aren't up for the job. You did this to us, to the world, to the people of New Orleans. Please fix it. Bush is yours. And you know, for our peace and safety and security, this has to be fixed. What do you propose? I have an idea, and it isn't a horse show. Yours, Michael Moore www.michaelmoore.com mmflint@aol.com

62 Filmový festival Benátky

62 Filmový festival Benátky
CENY : Zlatý lev pre najlepší fim Brokeback Mountain- Ang Lee Strieborný lev pre nejlepšieh režiséra Les Amants réguliers - Philippe Garrel Cena poroty Mary- Abel Ferrara Coppa Volpi pre najlepšieho herca David Strathairn v Good Night, and Good Luck od Georga Clooneyho Coppa Volpi pre najlepšiu herečku Giovanna Mezzogiorno v La bestia nel cuore od Cristiny Comencini Špeciálny Lev za celoživotné dielo Isabelle Huppert