12. 2. 2005

NETRADIČNE

NETRADIČNE
Viete, čo je najväčšia drzosť?

Zakódovať STV.

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK Rádio TWIST : Každý týždeň v piatok po 12:00 vám ponúkame pohľad prezidenta Ivana Gašparoviča Aktuálne s prezidentom na dianie v uplynulom týždni Reláciu moderuje Milan Sedláček, bývalý majiteľ Štúdia Beta, ktoré sa sporí so Slovenskou televíziou o viac ako 790 miliónov korún v kauze prenájmu vysielacieho času STV 2 na "raňajkové" vysielanie v rokoch 1998 až 2003. Sanchez Rádio : Vladimír Póor zabezpečí, že budúci rok pripraví Milan Sedláček v Slovenskej televízii reláciu Zmenáreň, tentoraz s Vladimíron Mečiarom.

11. 2. 2005

LEN VNÚTROŽILNE 2

LEN VNÚTROŽILNE 2 ROZHODNUTIE č. 5 generálneho riaditeľa Slovenskej televízie z 2. februára 2005 Určené: vedúcim zamestnancom Slovenskej televízie Na vedomie: Rada Slovenskej televízie; závodné výbory OZM v STV Bratislava, TŠ Košice a TŠ Banská Bystrica Vec Zmeny v zoznamoch interných zamestnancov STV, vydaných v prílohách 1 a 2 k Rozhodnutiu generálneho riaditeľa STV č. 29/04 I. Príloha 1 k Rozhodnutiu generálneho riaditeľa STV č. 29/04, v ktorej sú uvedené nové pracovné zaradenia zamestnancov Generálneho riaditeľstva STV, sa mení takto: 1. V stredisku 13000 HR spravodajstva, športu a publicistiky na strane 5 sa vypúšťa riadok dotýkajúci sa pracovného zaradenia Mgr. Juraja Náprstka a súčasne sa dopĺňajú nové riadky v tomto znení: · 12337 Ďuriačová Jana, Mgr. 13000 HR SŠP 1660 RS zahr. spravodaj. · 8337 Zvara Branislav, PhDr. 13000 HR SŠP 1650 RS dom. spravodaj. 2. V stredisku 13100 RS domáceho spravodajstva na stranách 5 a 6 sa vypúšťajú riadky dotýkajúce sa pracovného zaradenia MVDr. Jozefa Frivalského, Mgr. Tibora Havlíka, Ing. Miloslava Kováča, Mgr. Jozefa Skovaya, Mgr. Milana Stanka a PhDr. Branislava Zvaru. 3. V stredisku 13200 RS zahraničného spravodajstva na strane 6 sa vypúšťa riadok dotýkajúci sa pracovného zaradenia Mgr. Jany Ďuriačovej. 4. V stredisku 13400 Šport na strane 6 sa dopĺňa nový riadok v tomto znení: · 13676 Frivalský Jozef, MVDr. 13400 Šport 1650 RS dom. spravodaj. · 13677 Havlík Tibor, Mgr. 13400 Šport 1650 RS dom. spravodaj. · 11779 Kováč Miloslav, Ing. 13400 Šport 1650 RS dom. spravodaj. · 13323 Skovay Jozef, Mgr. 13400 Šport 1640 RS kult. spravodaj. · 12811 Stanko Milan, Mgr. 13400 Šport 1640 RS dom. spravodaj. 5. V stredisku 14200 Producenti na strane 6 sa dopĺňa nový riadok v tomto znení: · 9222 Riemerová Ingrid, Mgr. 14200 Producenti 9100 Centrálny dispečing 6. V stredisku 17530 Videotéka na strane 9 sa vypúšťa riadok dotýkajúci sa pracovného zaradenia Martina Krajčíka a zároveň sa nahradzuje novým riadkom v tomto znení: · 13572 Bujdáková Soňa 17530 Videotéka 5910 Videotéka II. Príloha 2 k Rozhodnutiu generálneho riaditeľa STV č. 29/04, v ktorej sú uvedené nové pracovné zaradenia zamestnancov Televízneho štúdia Bratislava, sa mení takto: 1. V stredisku 21100 Archív na strane 1 sa vypúšťa riadok dotýkajúci sa pracovného zaradenia Soni Bujdákovej a zároveň sa nahradzuje novým riadkom v tomto znení: · 12505 Krajčík Martin 21100 Archív 5910 Videotéka 2. V stredisku 25300 Produkcia na strane 3 sa vypúšťa riadok dotýkajúci sa pracovného zaradenia Mgr. Ingridy Riemerovej. 3. V stredisku 25600 Výrobno-realizačné zložky na strane 5 sa dopĺňa nový riadok v tomto znení: · 2355 Náprstek Juraj, Mgr. 25600 Výr.-real. zložky 1620 Disp. sprav. a real. zložky 4. V stredisku 27100 Servis na strane 6 sa dopĺňa nový riadok v tomto znení: · 12011 Nigrovič Peter 27100 Servis 9320 Centrálny servis 5. V stredisku 27600 IT na strane 13 sa vypúšťa riadok dotýkajúci sa pracovného zaradenia Petra Nigroviča. III. Zmeny v pracovnom zaradení zamestnancov, uvedených v tomto rozhodnutí, platia s účinnosťou od 1. januára 2005. Mgr.Richard Rybníček, v.r. generálny riaditeľ STV

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA Bolo by odvážne tvrdiť, že na Slovensku došlo k ovládnutiu štátu záujmovými skupinami, rozhodne je však v ich smrteľnom obkľúčení. IVAN RONČÁK Načahoval som sa za toaletným papierom v regáli a zrazu mi začal chlapík za chrbtom kričať do ucha, že prečo musí platiť koncesionárske poplatky za SuperStar... Richard Rybníček, Moment Napríklad s Marcelom Parom sme zažili obdobie, keď sme sa ticho, ale bránili. Boh sme chránení. Nie priamo ochrankou, ale strážili nás, aby sa nám nič nestalo. Richard Rybníček, Moment "Pani Farkašovská už u nás nepracuje. Jej účasť na OTO-vi nebola rozhodujúca, keďže sa nedostala ani medzi nominovaných," Člen manažmentu STV Branislav Záhradník.Nový čas Vážení priaznivci Sladkej Valentíny: Piatkové časti telenovely neboli po nasadení SuperStar reprízované. Reprízy musia byť odvysielané do 24 hodín, a to sa v sobotu nedalo časovo zvládnuť, pretože sa vysielajú reprízy SuperStar, ktoré tiež majú len 24 hodinové práva. Odpovede z obrazovky 8.2.2005 10:01 am

10. 2. 2005

SIDEWAYS / BOKOVKA/

SIDEWAYS / BOKOVKA/

www.kartinky.cz Možno sú to náhody, ale na náhody som prestal veriť už dávnejšie. Hlavne v biznise. Možno je to náhoda, že spoločnosť Oreo, dvorný to dodávateľ STV ,/ spolumajiteľ a konateľ Peter Núnez/ vyrába reláciu XXL. Možno je to náhoda, že Peter Núnez je režisérom Slovensko hľadá SuperStar. Možno je to náhoda, že jeho manželka pracuje v Bonton filme ako marketingová riaditeľka. Možno je to náhoda, že Bonton film robí promo na filmy distributéra filmov Tatra film. Možno je to náhoda, že v Slovensko hľadá SuperStar sa objavila skrytá reklama na film Wimbledon distribútéra filmov Tatra film. Možno je to náhoda, že v relácii XXL sa pravidelne objavujú informácie o filmoch distribútéra filmov Tatra film. Možno je to náhoda, že STV mala zmluvu s distributérom filmu Wimbledon na promovanie v Slovensko hľadá SuperStar. Možno je to náhoda, že v relácii XXL sa reklama na film Wimbledon objavila na druhý deň Sú to proste náhody, akoby povedal klasik Zahradník, ktoré sa nezakladajú na pravde a žiadna zmluva nikdy nebola. Ja som ale na náhody prestal veriť už dávnejšie

STV NEWS

STV NEWS Podľa našich informácií STV zrušila výrobu zostávajúcich 6-tich častí Svadby snov. STV ešte v minulom roku predvyrobili 4 diely jeden sa uz vysielal a ostatné tri sú v postprodukcii. Rade STV GR STV najskôr tvrdil, že sa relácia Svadba snov v roku 2005 už nebude vysielať, pretože je hlboko stratová. Celková strata by mohla byť okolo 16 miliónov Sk.

OTO 2004

OTO 2004

Skvelá televízna show pod taktovkou Jeffa Minaříka a v hlavnej úlohe s Richardom Rybníčkom mnohé naznačila, k čomu sa ešte vrátime.
Zatiaľ stačia oficiálne výsledky :
OTO 2004:
Moderátor/ka spravodajských relácii:
Aneta Parišková
Moderátor/ka publicistických relácii:
Daniel Krajcer
Moderátor/ka, komentátor/ka športových relácii:
Martina Bartošíková
Moderátor/ka detských relácii:
Jozef Nodžák
Moderátor/ka zábavných relácii:
Vilo Rozboril
Spevák:
Miro Žbirka
Speváčka:
Zuzana Smatanová
Herec:
Maroš Kramár
Herečka:
Zdena Studenková
Program roka:
Slovensko hľadá SuperStar
Cena Eurotelevízie:
TV JOJ: Dievča za milión
Sieň slávy:
Milan Lasica

9. 2. 2005

VRACIA SA DO STV ?

VRACIA SA DO STV ? Riaditeľ televízneho štúdia Brno Českej televízie Mgr. Marián Kleis rezignoval na svoju funkciu ku dňu 28. februára 2005. Rezignáciu doručil generálnemu riaditeľovi ČT Jiřímu Janečkovi a Rade ČT. K tomuto dátumu končí Marián Kleis aj v Českej televzii Zdoj : Česká televize

8. 2. 2005

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Taliansky minister financií Domenico Siniscalco dnes v parlamante prehlásil, že štátom vlastnená televízna a rozhlasová spoločnosť RAI bude privatizovaná do konca tohto roka. "Predaj akcií RAI na burze sa ukutoční pred koncom roka 2005.", povedal. Vládny výbor CIPE musí ešte upresniť plán celej operácie, dodal Siniscalco . Projekt privatizácie by mal byť predložený tomuto výboru v marci. Privatizácia RAI by vraj mala napomôcť súčasnej vnútornej prestavbe RAI a ochrane pred politickými tlakmi. Zdroj : Media Network Weblog

KTO JE TU BLÁZON ?

KTO JE TU BLÁZON ? Porovnanie schváleného Organizačného poriadku STV s Rozhodnutím GR STV č. 22/2004 a 29/2004 Organizačný poriadok Slovenskej televízie rozpracúva a konkretizuje vnútorné organizačné členenie útvarov a náplň ich činností.“ str. č. 1 Organizačného poriadku STV vydaného Rozhodnutím GR č. 22/2004 " Súhrn zistených rozporov OP : Nad rámec 10 Útvary, ktoré neboli zriadené 54 Útvary s iným zaradením 14 Spolu 78 Pozn.: Uvedený výpočet nezahŕňa zmeny názvov a nezrovnalosti medzi schválenou a publikovanou organizačnou štruktúrou. Legislatívny rámec, na základe ktorého je možné realizovať organizačné zmeny STV: Zákona č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii, podľa ktorého v zmysle § 8 ods. 1 písm. d) Rada Slovenskej televízie schvaľuje o.i. štatút a organizačný poriadok Slovenskej televízie. Štatút Slovenskej televízie Čl. 7 „Organizačné usporiadanie“ ods. 5, v zmysle ktorého „Organizačné jednotky zriaďuje generálny riaditeľ formou návrhov na zmeny organizačného poriadku, ktoré predkladá rade na schválenie.“

LINKY SA ŽHAVIA

LINKY SA ŽHAVIA Keďže GR STV nesplnil sľub významným ľudom, že vymení Ivana Jandu do konca roku za Eda Žitňanského, tak možno stratil ich dočasnú podporu . A tak sa GR STV odobral inam a zase lobuje u predsedu HZDS za neprijatie novely Zákona o STV. Po tom, ako sa mu minulý rok pri hlasovaní o novele Zákona o STV úspešne podarilo presvedčiť poslanecký klub KSS výmenou za ich častú prítomnosť na obrazovke, čo asi sľúbil V.M.? Naše parlamentné zdroje hovoria jasne- miesto pre štyroch redaktorov zaniknuvšieho denníka Nový deň. No, stojí mu to za to ? Myslím tým V.M....

6. 2. 2005

NCTO 2004

NCTO 2004
powered by : www.kompost.cz
Vyhlasujeme výsledky súťaže o
Najtrápnejšiu CELEBRITU Televíznej Obrazovky 2004 NCTO 2004
Celkový počet vašich ctených 809 hlasov rozhodol 1.Ušiaková Andrea 113/14% Zaskočilo ma to, vôbec som to nečakala," Získala cenu od ATTA AIR- miesto letušky ! "Ďakujem, beriem to! " 2 Andrea Vadkerti 102/13% Ahoj Andrejka,rozhodla som sa ze Vam napisem,pretoze Vam chcem povedat,ze novy desing tejto super talkshow je na jednotku,velmi sa mi paci,aj to,ze tam tak skvele zapadate.Aj moj ocko Vas rad pozera,uz od cias ked ste robili spravodajstvo,tak Vam chcem len zapriat vela uspechov a vela vela sil,aby ste to robili,tak dobre ako doteraz,bamozno aj lepsie.s pozdravom Sona.
3 Zuzana Hajdu 91/11% Lebo máme choré kozy. A konečne sľúbila, že sa bude venovať manažmentu chemických a potravinárskych podnikov.
4. Emma Tekelyová 83/10% Bulvárny magazín VIP na TV JOJ mení svoj vysielací deň i čas. Miesto nedele si ho diváci už v programe nenájdu
5. Richard Rybníček 80/10% ahoj. chcem sa spytat, ci ti videt bradavky, ked si na ne polozis 5 koruny ? Prepáčte za odpoveď až teraz. Skúšal som to, a nevidieť Jeho dní nech je čím menej a jeho úrad nech prevezme iný. (Z 109,8)
Cenu získava spolu s Marcelom Parom a hlavne s Dr. Zahradníkom
6. Pavel Bruchala 74/9% Pretože má zlaté vajce
7. Karin Majtánová 62/8%
Hlasy poslali páni Rigo a Milan Reichel, ale aj tímy HZDS a TV SDKÚ Ružinov
8. Andy Timková 41/5% Nepomohlo ani zväčšenie košíka
9 Jaro Buček 39/5% Lebo je taký zlatučký
10. Branislav Král 34/4% Najkomplexnejší slovenský žurnalista

Víťazi 11. ročníka Screen Actors Guild

Víťazi 11. ročníka Screen Actors Guild

Filmy : Herec: Jamie Foxx: "Ray." Herečka : Hilary Swank, "Million Dollar Baby." Herec vo vedľajšej úlohe : Morgan Freeman , "Million Dollar Baby." Herečka vo vedľajšej úlohe : Cate Blanchett , "The Aviator." Obsadenie : "Sideways." TV: Herec v TV filme alebo mini sérii: Geoffrey Rush, "The Life and Death of Peter Sellers." Herečka v TV filme alebo mini sérii : Glenn Close , "The Lion in Winter." Herec v TV dráme a sérii: Jerry Orbach, "Law & Order." Herečka v TV dráme a sérii : Jennifer Garner, "Alias." Herec v komediálnej sérii: Tony Shalhoub, "Monk." Herečka v komediálnej sérii: Teri Hatcher, "Desperate Housewives." Dramatická séria, obsadenie : "CSI: Crime Scene Investigation." Komediálna séria , obsadenie: "Desperate Housewives." Cena za celoživotné dielo : James Garner

Kšeft, na ktorý sa /do/oplatí

Kšeft, na ktorý sa /do/oplatí Po zhliadnutí reportáže o Slovak Telecome/ bez ohľadu na to, čo si o ST myslím/ v relácii STV Reportéri som na pochybách v koho drese STV kope a na akom ihrisku. Potom, ako Slovak Telecom odmietol byť generálnym partnerom Slovensko hľadá SuperStar, prišla pomsta a relácia na objednávku. Od koho ? Od nového partnera STV a Superstar - Dial Telecomu. A útoky budú pokračovať. Aj cez také Rádiokomunikácie. Kšeft, ktorý sa oplatí. Ako komu. A za akú cenu ?

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA To nemyslíte vážne, o tomto chcete písať?" povedala Ďurianová. "Nabudúce mi tú pokutu dajú, lebo napíšete, že mi ju nedali." "Takéto veci sa v televíziách stávajú, nie je to niečo mimoriadne.“ konštatoval Zahradník o kolapse STV pri neodvysielaní druhej časti Magazínu Slovensko hľadá SuperStar .