4. 12. 2004

TV ON PAPER

TV ON PAPER Programová príloha Televízia na papieri je zatiaľ sklamaním. Symptomatickými sú partneri Slovenskej televízie. V tomto prípade Plus 7 dní- bulvár. V iných prípadoch -Nový čas, ťažký tabloid, Rádio Expres - hit rádio. Dajú sa pochopiť ciele týchto spojenectiev, ale sú krátkodobé. Slovenská televízia akoby nemala alebo nechcela mať prirodzených spojencov. Napríklad taký Slovenský rozhlas. Ale to by musel GR STV prestať urážať GR SRo a nevytvárať si tak "prirodzených nepriateľov." Niektoré čast televízie na papieri sú skvelé . Hlavne časť Slovníček – od slávneho Doc. PhDr. Pavel, CSc. alias Foxa. Vyzná sa aj v bosorkách Nabudúce bude prílohou aj Abeceda reklamy, TV od Z po A ", "Reklama - propagácia - public relations v 1, 2 médii", "Etika reklamy, etika žurnalistiky a etika spravodajstva STV", a "Reklama 2400". Prelomové diela. Televízia na paperi však nie je zlý / ani nový / nápad, ale chce to viac , možno by stačil lepší a invenčnejší editor. Ale, niet sa čo diviť : RIEKA Text: Tibor Kubička Plavil som sa riekou riekou čo sa volá život všetko sa tam dialo bielo, čierno, sivo Videl som tam múdrosť vtekať do radostí no aj vodu mútnu s tej ľudskej hlúposti S počiatku je vodapriezračná a čistádivý horský potok čo sa v rieku vliať chystá Časom tok zmohutnie z potoka je rieka rozrastá sa s každou kvapkouktorá do nej vteká S počiatku je voda priezračná a čistá to svet zabudol nie je čistota už čistá. Tak po špinavej rieke plavíme sa spoluna palube sveta nevidíme dolu Citát z istého draftu /some years before RR / : Stars -Marketing osobností STV.Budovanie hviezdneho systému STV- moderátori, redaktori, hlásateľky, cez premyslenú kampań a neustálu prítomnosť hviezd v médiách. Možnosť objednávania STV-Stars a moderátorov pre klientov na ich eventy iba prostredníctvom STV TRADE. Agentážna činnosť. Pre pracovníkov STV podmienka práce v STV. Možnosť pestrej ponuky rôznych žánrov- od kultúry , cez vedu , až po životný štýl. Profesionálny moderátori pre firemné oslavy, party, súkromné objednávky. STV , prostredníctvom obchodnej spoločnosti STV , musí vystupovať v obchode s klientami a predovšetkým zadávateľmi reklamy a reklamnými agentúrami proaktívne. Je potrebné ponúkať služby svojich zamestanancov a predovšetkým moderátorských hviezd na podlinkové aktivity. Táto činnosť by mohla byť prepojená na agentážnu činnosť pri obchodnej spoločnosti STV ktorá by ponúkala služby, evidovala a likvidovala objednávky od klientov na rôzne akcie, ktoré sú prepojené na PR a je možnosti zapojiť do nich osobnosti z STV, prípadne aj relácie STV / okrem spravodajstva/. V prípade previazanosti akcií priamo na STV je potrebné dodržiavať základné princípy design manuálu. STV si musí vypracovať potenciál osobností. Tento stav je potrebné zachytiť a ponúknuť osobnostiam, moderátorom, hercom, umeleckým i technickým pracovníkom možnosť zastupovania cez agentúru, ktorá bude vyhľadávať a sústreďovať ponuky z oblasti marketingovej komunikácie, výroby apod. Je potrebné, za adekvátnu províziu pre obchodnú spoločnosť STV , ponúknuť stálu externú prácu / primárnou je prevádzka STV / a solídne podmienky . Preto je viac ako nevyhnutné uviesť do života agentážnu činnosť pre zamestnancov/ aj externých/ STV. Je potrebné im ponúknuť solídne podmienky a zabezpečiť externú prácu, ktorá môže byť prínosom pre personálnu stabilizáciu, zaujímavú príjmovú položku pre STV . Obchodná spoločnosť STV musí mať svoj oficiálny cenník voči klientom / aj so zmluvne dohadovanými cenami za špeciálne mediamix produkty /. STVobraze Vydávanie alebo kúpa mesačníka a jeho marketing a crossmedia možnosti Štruktúra časopisu : · TV Program · Reportáže zo sveta · Reportáže z domova · STV Stars- o hviezdach STV · Pripravujeme- o programoch STV · TV na Slovensku- Info o iných televíznych staniciach- Markíza, JOJ, TA 3, iné · Peniaze- Aktuálne finančné a hospodárske info z programov STV · Krása a zdravie · Kuchyňa a varenie

3. 12. 2004

HORÍ ?!

HORÍ ?! Chvalabohu, nie... Ale- mohlo. Ešte minulý rok, vtedy ešte ÚR STV, informoval členov Rady STV, že uvedeným rozhodnutím v súvislosti s realizáciou hromadného prepúšťania v STV a po zohľadnení pripomienok príslušných odborových orgánov odborových organizácií pôsobiacich v STV vydal Dodatok č. 2 k Rozhodnutiu ústredného riaditeľa STV č. 28/03, ktorým bolo publikované rozhodnutie zamestnávateľa o znížení výroby, racionalizačných opatreniach a znížení počtu zamestnancov v znení Rozhodnutia ústredného riaditeľa č. 29/03 o dodatku č. 1 k Rozhodnutiu ústredného riaditeľa č. 28/03 s cieľom znížiť počet zrušených pracovných miest a zmeniť zrušenia niektorých pracovných miest zamestnancov zabezpečujúcich požiarnu ochranu. Ďalej ÚR STV uviedol, že k zníženiu počtu zrušených pracovných miest došlo preto, lebo tieto pozície sa nezhodovali s databázami ani s náplňami práce, ktoré boli k dispozícii v STV. Keďže vedenie túto skutočnosť zistilo, museli byť tieto pozície dodatočne ponechané. Pokiaľ ide o zrušené miesta požiarnikov, k zmene ich zrušenia došlo na základe podnetu Krajského požiarneho zboru. 26.novembra 2004 vydal už GR STV Rozhodnutie č. 26 o Zriadení Závodného hasičského zboru v STV Bratislava, na základe rozhodnutia Krajského raiditeľstva Hasičského a záchranného zboru. Takže k 1.12 /! / by mal chudák Ing. Jozef Holečko, zodpovedný za bezpečnosť a ochranu objektov ,zabezpečiť výber a obsadenie funkcií členov ZHZ / interne sú traja, potrebujú 13 /, ďalej odbornú prípravu a skúšky, novelu Požiarneho poriadku a zabezepčiť, aby toto fungovalo od 1. decembra, čiže už dva dni. No, klobúk dolu. Ale za týždeň sa toho stihnúť dá... Chvalabohu, že nehorelo. Hazard ako vyšitý, nezdá sa Vám. Hlavne, že o chvíľu ide Slovensko hľadá SuperStar. To je dôležité, ako inak.

2. 12. 2004

TVIN or TVOUT ?

TVIN or TVOUT ? Od 1. decembra naostro vysiela na Slovensku nová internetová televízia TVIN. Zatiaľ ma napadlo iba jediné triezve hodnotenie - ty vole. Technická úroveň je priemerná, design stránky mimoriadne nemoderný, moderátorky sú hybridom medzi TVA TV Ružinov a design štúdia neadekvátny médiu, akým je internet. Zatiaľ sme mali možnosť vidieť skôr masturbačné rozhovory, ktoré zaujali... Ukázal sa aj Braňo Král a technický riaditeľ Andrej Bartko. Ale chat je zaujímavý, ten sa sledovať dá. Zaujímavý by bol aj spôsob financovania, ktorý však jediný majiteľ spoločnosti Slovenská internetová televízna spoločnosť s.r.o Mgr. Branislav Král nechce prezradiť. Isto iste by to bolo zaujímavé. Osobne si myslím, že čiste internetová televízna stanica je predom určená na zánik. Na Slovensku 5 násobne. Bodaj by som sa mýlil. Pretože podľa toho, čo chcú ponúkať divákom ich príjmy nemôžu pokryť náklady. V programovej štruktúre by mali byť programové typy ako stabilné relácie Dobré ránko, Vitajte v práci a chat so známou osobnosťou. Od 10:00 do 12:00 bude obmieňať viaceré polhodinové bloky venujúce sa IT technológiám, právnemu poradenstvu, móde či motorizmu a súčasťou tejto štruktúry bude tiež politická talkshow, hitparáda a koncerty. Celý blok sa bude reprízovať od 12:00 do 16:00 a od 16:00 do 20:00. Televízia by zatiaľ mala vysielať od pondelka do piatku, cez víkend bude vysielať koncerty a zostrihy najzaujímavejších relácií z celého týždňa. Pevne dúfame, že Braňo Král nebude manipulovať tak ako sa mu to darilo v Markíze / napr. kauza minister Palko /.Potom môže zabudnúť na svoj sen , že sledovanosť televízie odhaduje rádovo na desaťtisíce divákov. Nepovedal však za aké obdobie. Ale , dajme im šancu. Internet, aj vďaka rýchlo rozvíjajúcemu DSL –ku má budúcnosť. Ich úspech by bol úspechom a povzbudením pre slovenský internet. Takže o rok, priatelia ,sa s hodnotením TVIN stretneme opäť Zaujímavé názory môžete nájsť aj na :http://borog.bloguje.cz/81947_item.php Rozhovor s Braňom Králom o televízii TVin si môžete prečítať na Mediálne.skhttp://www.medialne.sk/clanok.php?clanok=139&vrubrike=3

NO COMMENT

NO COMMENT K nasledujúcemu, veľmi starému materiálu z rokovania Vlády SR minulý rok iba toľko- bez komentára. Niektoré záväzky vytvoril krízový manažment sám. Oni vedia, ktoré. Ktoré záväzky boli uhradené z peňazí poskytnutých štátom vie MF SR a vedenie STV. Aspoň dúfam. Bude zaujímavé odsledovať v Rozpočte STV na rok 2005 záväzky a pohľadávky minulých období, ak sa tam zjavia Informácia o štruktúre záväzkov Slovenskej televízie k 31.12.2003 Slovenská televízia znížila v priebehu roka 2003 stav svojich záväzkov zo 650 950 tis. Sk (stav k začiatku roka 2003) na 465 613 tis. Sk (stav ku koncu roka 2003). Zároveň STV dosiahla podľa predbežných údajov kladný výsledok hospodárenia v bežnom roku v objeme 186 440 tis. Sk. Podarilo sa to najmä vďaka podstatnému zníženiu nákladov Slovenskej televízie z 1 978 mil. Sk v roku 2002 na 1 745 mil. Sk v roku 2003. Za predpokladu zníženia úrovne zadlženosti STV a s tým spojenej redukcie nákladov na obsluhu dlhu je možné očakávať vyrovnané hospodárenie Slovenskej televízie v roku 2004 a v nasledujúcich rokoch, bez potreby ďalších zdrojov zo štátneho rozpočtu vo forme prevádzkovej dotácie. Všetky hospodárske ukazovatele svedčia o stabilizovaní finančnej situácie v Slovenskej televízii. Sme presvedčení, že prijaté opatrenia zo strany manažmentu STV a vlády SR vytvárajú priestor na reálne dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia Slovenskej televízie v roku 2004 a nasledujúcich rokov. Ministerstvo financií SR týmto považuje reformné kroky smerujúce k finančnej stabilizácií STV za ukončené. V prílohe materiálu sa nachádza podrobný rozpis záväzkov Slovenskej televízie k 31. 12. 2003 podľa veriteľov a dlžnej sumy. Vzhľadom na to, že štruktúra záväzkov Slovenskej televízie sa vyvíja v čase, Ministerstvo financií SR obmedzí použitie prostriedkov určených na úhradu záväzkov STV iba na splatenie istiny. Úhrady záväzkov budú pritom umožnené iba voči tým subjektom, ku ktorým Slovenská televízia evidovala svoj záväzok k 31.12.2003. VERITEĽ ZÁVÄZOK SLOV TELEKOM 169 566 318 EBU UER 70 058 433 SOZA 36 666 667 SPORT PROGRESS 5 23 880 000 FIMA ENTERTAINMENT 12 110 719 ING.ZDENEK HUML 9 647 707 CENTRON SLOVAKIA 8 174 208 TRIGON PRODUCTION 9 8 121 731 SLOVGRAM 7 139 915 PRO-HOKEJ 6 600 000 SLOVGRAM 5 932 359 OSOP 5 350 842 DREAM WORKS SKG 4 075 517 MAYA 3 693 161 INFRONT SPORTS & MEDIA 3 603 293 HATTRICK 3 503 500 KREDIT SLOVAKIA PLUS 4 497 634 ATTACK 3 390 500 TIMUR PARTNERS 2 582 312 WIZJA TV B.V. 2 371 800 EUREST 2 354 503 DYNEX 2 200 000 GRANADA 2 179 895 FRANCE TELEVISION DISTRIB 1 846 079 INTERLAN 2 1 819 243 BBC WORLDWIDE 1 467 570 AKIS STUDIO 1 440 000 ORACLE SLOVENSKO 1 436 608 SOUND STUDIO EXCELLENT 3 1 381 600 JMB FILM TV PRODUCTION 1 356 348 LITA 1 186 485 UNION DES ASSOCIATENS 1 158 063 TATRA ABB 2 1 147 200 COLNY SKLAD 1 110 117 DELOITTE & TOUCHE 1 028 674 AVDIGITAL 924 582 DODA MEDIA LLC 868 576 ELLIPSE DISTRIBUTION 842 618 ZED 740 376 TASR 606 000 ELVIA PRO SLOVAKIA 2 557 720 MARTIN SARVAS PRODUCTIO 509 200 INFOMET 395 265 OSTATNÉ - 164 položiek 34 122 007 ISTINA 452 645 345 + PENÁLE 12 967 451 ZÁVÄZKY celkom 465 612 796

Nech to para tlačí

Nech to para tlačí.

Kto riadi

Slovenskú televíziu ? Richard Rybníček je ideálnou postavou na prezentáciu STV navonok, občas doplnený / nešťastne a arogantne , ale novinárkam sa vraj páči/ ,hovorcom , komunikátorom a poslancom. Skutočným vládcom STV je však asi výkonný riaditeľ, štatutárny zástupca, riaditeľ projektu Slovensko hľadá SupeStar, riaditeľ projektu Domáca horúčka , riaditeľ projektu Provys, konateľ spoločností : STV Production & Technology, s.r.o., STV Broadcasting, s.r.o. Tak ako platilo, že Materák má svojho Fila , Rybníček má tiež svojho. Tento päť, až sedemjedinný muž, dnes dokáže veľa :

 • Kontroluje všetky účty STV
 • Rozhoduje o programoch
 • Kontroluje všetky toky peňazí
 • Rozhoduje o dovolenkách zamestnancov
 • Riadi personálnu politiku STV
 • Určuje podmienky zmlúv
 • Priznáva odmeny či príplatky tak komplikované, že v posledných mesiacoch výplaty niekoľko dní meškali.
 • Rozhoduje o manažérskych a individuálnych platoch
 • Prezerá si a odpovedá na zaujímavé maily zamestancov
 • ETC. ETC.ETC A ešte jedna vec. V roku 2004 STV prenajala KID, a.s za nejasných a doteraz nevysvetlených podmienok TELETEXT STV. V tom istom čase kúpila KID a.s. spoločnosť S- Team- , s.r.o, . kde boli spoločníkmi : Ing. Jana Bucková ,Cottbuská 8 ,Košice , Ing. Igor Caban ,Viedenská 11 ,Košice 040 13 , Ing. Alena Parová ,Komenského 61 ,Košice 040 01 A nie je Vám to tak známe ? A nie je Vám vôbec divný fakt, že tam figurovala jedna spoločnosť takto : ANTIK computers & communications s.r.o. , od: 06.04.2004 do: 14.06.2004 ? Mne ešte stále a opäť áno divné to je... Ako to ten človek stíha ? Je teda supermanagerom 22. storočia ? Pozor na neho. Nech to para tlačí.

1. 12. 2004

QUO VADÍŠ ?

QUO VADÍŠ ? Ad programová stratégia STV na roky 2005-2007 Na úvod musím podotknúť , že Programová stratégia STV na roky 2005-2007 sa od predošlého konceptu zmenila a je ambiciózna. Jej základné parametre sa nám však objavia v konkrétnych činoch až v návrhu rozpočtu Slovenskej televízie na rok 2005 vrátane návrhu programového konceptu vysielania Slovenskej televízie na rok 2005. Jedinou chybou materiálu je jeho všeobecnosť a odkladanie reaizácie programových typov na neskoršie obdobia V stratégii je potrebné si najskôr stanoviť cieľ- a tým je napĺňanie Zákona o STV. Všetko ostatné sú prostriedky k dosiahnutiu tohto cieľa. Treba si uvedomiť, že v činnosti verejného vysielateľa nie je prioritou otázka ziskovosti či stratovosti, ale to, či a na akej kvalitatívnej úrovni plní verejný záujem, ktorý je v tomto prípade najvyššou normou. * Rád by som vedel, čo vedenie STV robí preto, aby na najbližšie obdobie získalo štátnu dotáciu, keďže zistenie Európskej komisie konštatovalo, že štátne dotácie sa poskytujú verejnoprávnym médiám plne v súlade s európskou zmluvou, pretože pokrývali straty, ktoré vznikli verejným vysielateľom týchto dvoch štátov pri plnení úloh vo verejnom záujme. K rovnakému výsledku dospela EK aj pri prešetrení sťažnosti skupiny komerčných vysielateľov na španielsky štát za údajné neoprávnené dotácie verejnoprávnej RTVE. Európska komisia i Európsky súdny dvor v Haagu prišli k záveru, že nie je v rozpore s článkom 86(2) zmluvy, ak sa verejnej televízii alebo rozhlasu poskytne osobitná dotácia na pokrytie strát, ktoré plynú z plnenia úloh vo verejnom záujme. Týka sa to napríklad zavádzania nových technológií (urýchlenie digitalizácie), programových projektov verejného záujmu, ktoré sú stratové, ako je napríklad tvorba hraných a animovaných filmov a pod. V činnosti verejného vysielateľa teda nie je prioritou otázka ziskovosti či stratovosti, ale to, či a na akej kvalitatívnej úrovni plní verejný záujem, ktorý je v tomto prípade najvyššou normou. Takisto v stratégii absentuje : · Cieľ, ktorým je napĺňanie verejnej služby, tak ako je definovaná v Zákone o STV a to v rozsahu, aký umožňuje súčasné financovanie STV. · Chýbajú konkretizované programové zámery v rámci jednotlivých programových typov s presnejším časovým vymedzením v rámci stanoveného trojročného obdobia. · Takisto mi chýba jednoznačný názor, čo s takým fenomén, akým Večerníček nesporne je , ak sa šport presunie na programový okruh Dvojka. · Absentuje analýza mediálneho prostredia a tým aj podiel, aký chce STV dosiahnuť na televíznom trhu z pohľadu efektívneho plnenia verejnej služby * Z rozhodnutia Európskej komisie i Európskeho súdneho dvora v Haagu · Chýbajú mi konkrétne nástroje, ktorými chce STV predpokladaný podiel dosiahnuť · Absentuje aj konkrétny pomer vlastných kapacít a spolupráce s nezávislými producentmi · Chýba v nej analýza slovenského trhu, trendy a stratégie. Pojem verejnoprávnosť je nešťastne prevzatý z nemeckého modelu a preto by som radšej hovoril o modele verejnej služby. Verejná služba by mala zaistiť prístup k informáciám, kultúre, vzdelaniu, zábave pre všetkých občanov. STV by mala byť otvoreným priestorom pre konfrontáciu skúseností, postojov, zážitkov, ktoré sú vlastné rôznym ľuďom a skupinám v SR. Mala by tým aj napomáhať pri informačnej a kultúrnej sebarealizácii rôznych menšín, ktoré sú mimo tzv. hlavný prúd / alebo nie sú tzv. väčšinový divák / názorov kultúry a zábavy. Skúsme sa pozrieť, čo nám dokument Programová stratégia STV na roky 2005-2007 hovorí. V októbri 2004 došlo bez vedomia rady STV k úplnému oddeleniu Jednotky od Dvojky. Súčasná STV , predovšetkým jej Jednotka nie je ničím odlíšená od ktorejkoľvek súkromnej TV stanice. Pri filozofii Jednotky ma zarazil fakt, že s detskými programami sa vlastne nepočíta, určite nie s vlastnými. Málo konkrétne vety o oživení animovanej tvorby sú nedostatočné. Chýba mi analýza, odberateľ, cieľová skupina a, samozrejme, nákladovosť. O nejasnosti smerovania spravodajstva najvýstižnejšie hovorí bezmocne bezobsažný odstavec Spravodajstvo. Dramatická tvorba bude niesť nový rozmer kvality- oddych a zábavu, niet ani náznaku o kvalite. Ak má toto byť smerovaním dramatickej tvorby, potom bude lepšie, ak STV v tomto období nebude dramatickú tvorbu radšej ani pripravovať. Dlhodobé zameranie sa na mladú generáciu / ani tu nie je jasne definovaná cieľová skupina / nie je pri dramatickej tvorbe najvhodnejším cieľom. Lpenie na vlastných nápadoch a strategické neakceptovanie externých podnetov a koprodukčných ponúk je výsostne neeurópskym prvkom a závažnou chybou. V oblasti zábavy sa prejavila scestné hlavné smerovanie filozofie Slovenskej televízie, keďže práve túto oblasť považuje za najperspektívnejšiu pre rozvoj vlastnej tvorby a príležitosť pre nové osobnosti. Očakával by som to u súkromnej televízie, nie u verejnoprávnej. Po zverejnení strategických cieľov jednej zo súkromných televízií sa obávam legitímnych otázok : Potrebuje STV reklamu a musí mať vôbec príjem z koncesionárskych poplatkov ? hľadiska dlhodobej stratégie to považujem za hrubú chybu, ktorá môže ohroziť záujmy i postavenie STV. A Dvojka- každý šport naruší jej koncepciu a homogénnosť. Úplný presun športu na Dvojku je pochopiteľný krok z hľadiska marketingu i programmingu , ale môže to Dvojku, ako nosný program z hľadiska verejnej programovej služby , úplne ochromiť. Stačí si zobrať rok , kde budú prenosy typu hokej - MS, Extraliga, futbal - liga, Liga majstrov, kvalifikácie, MS , olympiáda, ľahká atletika ap. A to už nespomínam fenomén Večerníček. Dvojka nebude Dvojkou, ale Päťkou, ak STV bude robiť self promo iba Jednotke na jednotke a Dvojke na Dvojke, ak sa bude divák , vďaka kampaniam v médiách stotožňovať iba s Jednotkou a heslom Nájdi sa. Nikto / len tí, ktorí chcú hľadať / sa aj Nájdu na Dvojke. Ale o tých presvedčených nejde . Na nerovný prístup ku Dvojke stačí porovnať grafiku, Dvojka akoby z oka vypadla grafike zo začiatkov farebného televízneho vysielania a bola z dielne úplne inej televízie. Z hľadiska Rady STV je však nemysliteľné , aby sa presunula drvivá časť verejnej programovej služby iba na Dvojku . STV si musí stanoviť hranicu, kde sa zabezpečovanie verejnej služby pre menšiny nebude meniť na plytvanie prostriedkov. To však z preloženej koncepcie nevyplýva, hranica sa nestanovuje, skôr z toho vyplýva, že Hírek treba už zajtra stiahnúť z obrazovky, pretože ide o enormné plytvanie peňazí. Pevne dúfam, že oblasť dokumentárnej tvorby, pri cielenej a vlastnej dramaturgii sa môže stať pilierom STV . Na to je však potrebné zmeniť vnútorné ekonomické prostredie STV, znalosť „plánovačov a úkolárov „ procesu tvorby, významu a dosahu dokumentu aj v prepojení na jeho cenu pre archív STV. Vlastnú tvorbu publicistiky na Dvojke som odčítal úplne jednoznačne - pôjde o prevahu konfesijných relácií. O vzdelávacích programoch sú päť mimoriadne nič nehovoriacich viet. Alarmujúcim je tvrdenie, že STV bude „ vyvíjať projekt s tématikou spolužitia majoritného obyvateľstva s menšinami, ktorý bol STV ponúknutý z externého prostredia. Pevne dúfam, že nejde projekt známy ako jemne grafomanské blúznenie. Som rád, že sa stratégia oprostila od predstavy televízie atakovanej vonkajším prostredím, prvý krát sa objavil ústretový krok k externému prostrediu a istá pokora. Treba dúfať, že je to myslené aj úprimne. Európske trendy sú odlišné od toho, čo je prezentované v Programovej stratégii STV na roky 2005-2007 a tým je pôvodná dramatická tvorba / seriál, sitcom, filmy/ , kvalitná zábava a publicistika. A to hovorím predovšetkým o trendoch súkromných európskych staníc, ktoré smerujú predovšetkým k vytváraniu vlastných programov i formátov. Je smutné, že v oblasti dramatickej tvorby zatiaľ saturuje verejnú programovú službu TV Markíza svojimi vkladmi do filmov Jááánošííík , Človečina, Na betóne, The Tube v koprodukcii so SAT1, PRO7, ORF a prípravou dlhodobého seriálu. Je trochu trápne, že práve TV Markíza a nie STV určuje trend v oblasti vlastnej tvorby, podporuje tvorivý potenciál a rozvoj pôvodnej dramatickej tvorby na Slovensku. A ešte jeden názor na záver- pri súčasnej obrovskej nákladovosti a neefektívnosti , či neprehľadnosti časti výroby Jednotky / Vadkerti talkshow, Svadba snov, Superkvíz a Slovensko hľadá Superstar/ a 3 % limitu reklamy je predstava o financovaní Dvojky Jednotkou ilúzia. A dosť nebezpečná. Z diskusie na Rade STV : V diskusii, ktorá sa k prerokovávanej problematike potom rozvinula striedavo vystúpili E. Bachletová (k otázke presunutia Večerníčkov na Dvojku; k problematike profilovania obsahovej náplne Jednotky a Dvojky v rámci návrhu programového konceptu vysielania STV na rok 2005; vyjadrila výhrady voči tomu, že pri označení Jednotka a Dvojka chýba identifikácia – STV), M. Slovák (vyjadril pochybnosti s tým, či má rada na prebiehajúcom zasadnutí uvedenú problematiku uzatvoriť resp. počkať s tým do budúceho zasadnutia po zapracovaní prípadných ďalších pripomienok členov rady do uvedeného materiálu), GR STV (informoval členov rady, že mnohé pripomienky P. Maleca boli už zapracované do predloženého materiálu; predložená programová stratégia úzko súvisí s ekonomickými možnosťami STV, ktoré sú zasa priamo závislé najmä na koncesionárskych poplatkoch (novela zákona o koncesionárskych poplatkoch); plánovaný výpadok koncesionárskych poplatkov na tento rok je v sume 90 – 100 mil. Sk; nakoľko STV funguje od začiatku tohto roka bez dotácie zo ŠR, uvedenú stratu sa snaží manažment nahradiť z reklamných príjmov, ktoré z veľkej časti sanujú výpadky koncesionárskych poplatkov; ak chce STV mať vyrovnané hospodárenie (tak, aby sa nezadlžovala), potrebuje súrne nový zákon o koncesionárskych poplatkoch, aby tým mohla získať minimálne 360 mil. Sk, ktoré z veľkej miery môžu byť a aj budú investované do programu; manažment STV sa straty z konc. poplatkov snaží sanovať istým zvýšením podielu na trhu, najmä na Jednotke, ktorý umožňuje získavať také finančné prostriedky, aby straty boli vykryté), M. Slovák (je potrebné v danom prípade rozlíšiť medzi zásadnými neplatičmi, ktorí sa chcú vyhnúť plateniu koncesionárskych poplatkov a ľuďmi, ktorí sa rozhodli takýto program nepodporovať svojimi koncesionárskymi poplatkami), GR STV (vyjadril stanovisko k názoru M. Slováka; myslí si, že STV pozerá ďaleko viac ľudí, ktorí zároveň súhlasia s týmto programom ako predtým než nastúpilo súčasné vedenie), L. Jurgová (povinnosť platiť konc. poplatky stanovuje občanovi zákon), GR STV (zaujal stanovisko k diskusnému príspevku E. Bachletovej; presun Večerníčka na Dvojku je otázka jej stratégie, ale samozrejme s dôsledkami, ktoré to má; problémom je, že Večerníček v tom čase na Jednotke sledovalo asi približne 40 tis. ľudí; to znamená, že sledovanosť bola absolútne nízka; Večerníček na Dvojke má momentálne celkom slušnú sledovanosť), P. Malec (k otázke zákona o konc. poplatkoch, pokiaľ ide o umožňovanie ich legálneho neplatenia), GR STV (objasnil prítomným podstatu návrhu novely zákona o konc. poplatkoch z dielne STV), J. Greššo (k otázke možností financovania STV cestou dotácie cez daňové odvody), K. Habšudová (vyjadrila nespokojnosť s presunom Večerníčkov na Dvojku, najmä s ich pohyblivým vysielacím časom (z dôvodov športových prenosov zaradených do vysielania na Dvojke), GR STV (k označeniu programov STV ako Jednotka a Dvojka) a L. Straka (k otázke príjmov STV z konc. poplatkov a vynaložených finančných prostriedkov na pôvodnú tvorbu). Po skončení diskusie L. Jurgová navrhla UZNESENIE č.76/2004 Rada STV schvaľuje Programovú stratégiu STV na roky 2005 – 2007 a ukladá generálnemu riaditeľovi STV, aby jej náčrty boli pevne zapracované do návrhu rozpočtu Slovenskej televízie na rok 2005 vrátane návrhu programového konceptu vysielania Slovenskej televízie na rok 2005. T : ihneď Z : R. Rybníček P.S. Škoda, že STV na svojom webe nezverejňuje dôležité dokumenty i všetky súvisiace zákony. Niekedy by to pomohlo.

Keď sa na Slovensku hádajú dve verejnoprávne inštitúcie.....

Keď sa na Slovensku hádajú dve verejnoprávne inštitúcie..... ... tak v Čechách spolupracujú. Digitalizácia ich nenechala chladnými a tak ČT plánuje spolu s Českým rozhlasom vytvoriť multiplex verejnej služby. Počítajú so štyrmi programami pre televíziu a s piatimi až šiestimi pre rozhlas. Spoločný multiplex ČT a ČRo je po obsahovej, ekonomickej aj technickej stránke tou najvýhodnejšou variantou. Pracovať by sa malo dátovým tokom ako celkom. ČT by tak mohla okrem štyroch plánovaných programov vysielať aj na ďalšom kanály v prípade výnimočných spoločenských a športových udalostí.. Česká televízia pripravuje na budúci rok spustenie dvoch nových programov – 24-hodinový kanál ČT3 zameraný na spravodajstvo a publicistiku a ČT4, ktorá má vysielať vzdelávacie a dokumentárne programy. Martin Krafl, hovorca Českej televízie hovorí : „Prechod na štruktúru štyroch programov však chápe ČT ako plynulý proces, nie ako zmenu skokom. Preto aj finančné nároky na zavedenie digitálneho vysielania v multiplexe verejnej služby nestúpnu naraz, ale v závislosti na postupnom rozširovaní služieb TV divákom,“ Všetko by mala ešte potvrdiť novelizácia zákona o ČT. Všeobecná spoločenská a politická vôľa je. U nás nie je vôľa na nič ? Uvidíme, kto sa o čo pobije. Ak hovoríme o verejnoprávnych médiách , tak na zreteli by mali mať verejný záujem. Mohli by sa , napríklad, dohodnúť na spoločnom zákone o koncesionárskych poplatkoch. Pretože , ak bude prevládať neskonalé ego jedného z generálov , neprijatie tohto zákona môže do budúcnosti úplne ochromiť obe inštitúcie.

30. 11. 2004

Tlačovka profesijných a odborových združení z oblasti kultúry a médií

Tlačovka profesijných a odborových združení z oblasti kultúry a médií Zástupcovia Odborov audiovizuálnych tvorcov (OAT) a Hereckej obce Slovenska (HOS)a ďalších šiestich umeleckých a profesijných organizácií zvažujú možnosť požiadať súd o predbežné opatrenie, ktoré by pozastavilo platnosť Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov Slovenskej televízie (STV). Agentúru SITA o tom informoval člen Asociácie filmových a televíznych scenáristov Bohumír Bobocký. Podľa neho Rada STV, ktorá tento štatút prijala 16. novembra, konala v rozpore so zákonom o STV, nakoľko nerešpektovala žiadosť zástupcov profesijných a odborových združení z oblasti kultúry a médií, ktoré žiadali o možnosť spolupodieľať sa na jeho príprave alebo aspoň na pripomienkovaní. Generálny riaditeľ STV a Rada STV tým podľa neho porušili zákon o STV a zákon o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch. V súvislosti s tým zástupcovia OAT a HOS podali minulý týždeň sťažnosť a podnet na prešetrenie zákonnosti postupu orgánov STV na poslancov parlamentného mediálneho výboru. Podľa Bobockého však zasadnutie výboru ovplyvnil generálny riaditeľ STV Richard Rybníček, ktorý odbory obvinil zo snahy o rozhodovanie o personálnom obsadení televízie. Ako Bobocký skonštatoval, profesiijným združeniam ide iba o dialóg s vedením STV, "Chceme, aby sa už podobné postupy nezopakovali a snažíme sa o garantovanie programovej nezávislosti a slobody výkonu povolania, ktoré boli vo viacerých prípadoch porušované." Ako dodal, profesijné združenia sa snažia o prijatie takého štatútu, ktorý by upravovala vzťahy vedenia televízie s externými spolupracovníkmi a v dostatočnej miere garantoval postavenie, zodpovednosť a nezávislosť programových pracovníkov a spolupracovníkov STV. "Takáto norma neexistuje aj napriek tomu, že po minuloročnom hromadnom prepustení prešlo viac ako 90% tvorivých, umeleckých a výkonných pracovníkov do externého prostredia a STV využíva ich služby formou outsourcingu."

29. 11. 2004

Hrajme Monopoly, skončí sa to zle.

Hrajme Monopoly, skončí sa to zle. And my soul from out that shadow that lies floating on the floor Shall be lifted- nevermore! Monopoly sú všeobecne škodlivé, vieme to, keď platíme účty, pozeráme reklamu a možnosť výberu nemáme. Televízia Markíza umožnila spoločnosti FORZA PRODUCTION HOUSE ojedinelý monopol na zábavu . Produkčný dom FORZA v spolupráci s televíziou Markíza a Medzinárodnou federáciou fonografického priemyslu SR - IFPI SR je organizátorom a vyhlasovateľom "Cien IFPI SR" ako známych pod skráteným názvom AUREL. Je to asi tak absurdném ako keby Grammy Awards organizovalo vydaveteľstvo Sony Music, pretože Forza vydavateľským domom je... Forza takisto pripravuje alebo pripravovala relácie Miss, Slávik, Zahoď starosti. Ako to dopadlo so Slávikom 2004 sme mali možnosť, žiaľ, vidieť na vlastné oči. Čo na toto všetko povie publikum - tak znel hlavný headline večera podľa Bruchalu. A Edgar Allan Poe mu odpovedal :Never more ! Divák- ten sa pozeral. Sledovanosťou Slávik porazil aj Dievča za milión a Poštu pre teba. Aj keď nie drvivo. Rozdiely boli 0,7, resp. 2,3 percentuálneho bodu. Najvážnejším problémom Slávika 2004 bolo Zlaté vajce, tomovský modrooký moderátor , miláčik žien... Pavlovi Bruchalovi síce ani nepomohol zúfalý scenár už starého Kamila Peteraja , ale to, čo moderátor predviedol nemalo obdoby. Bez vtipu, bez šarmu , s obrovským pocitom trápnosti pre diváka. Kolotočová ukričanosť, neznalosť cudzieho jazyka predurčuje Pavla Bruchalu späť do Telerána. Marika Gombitová sa stala Monikou. Jana Kirschner zase bronzovou Slávicou. Už Marianna Ďurianová bol dozadu , ale Bruchala bol ten osvedčený krok napred , keď stojíte na okraji priepasti. A organizátori- nuž live vystúpenie zachaňoval akurát Desmod. Ruslana a Kate Ryan mali až pre dve pesničky . One hit star Tiziano Lugli a objav -hviezdička Emily bol skutočný trash metal. Je to však rozhodnutie súkromnej televízie a dohody spoluvlastníka s spoluvlastníkom. Spoločnosť Maya tak pochopila, že v Markíze jej až také ruže nepokvitnú a tak sa s dôverou obrátila na inak neprístupnú Slovenskú televíziu. A dohodli sa. Nie na jednej relácii, ale hneď na niekoľkých Aj preto je veľkým rizikom dominancia a závislosť na spoločnosti Maya, s.r.o., ktorá dodáva licencované programy i koprodukčné programy / takisto ich spoluprodukuje Pošta pre Teba, S.O.S., Svadba snov ,Superkvíz , Superkvíz Junior /. Spoločníkom je aj Ing. František Mojto , spoločník firiem, podniajúcich v predaji TVprogramov , ako E U R O K I M spol. s r.o. , TELEFILM EUROKIM s.r.o. Je to legitímne využívanie príležitosti, ktorá sa v STV naskytla. Monopol škodí. Hlavne za verejné peniaze.

STV nie je charitatívna organizácia

STV nie je

charitatívna organizácia

Postoj Slovenskej televízie ku vysielaniu charitatívnych programov je sčasti pochopiteľný , pretože chce hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. V súvislosti s „kauzou Hodina deťom „ sa nevdojak a nástojčivo vynárajú niektoré otázky. Slovenská televízia / jej managment / na tlačovke "100 rozhodnutí (výsledkov) za 100 dní " prezentoval krízový managment nasledovný úspech : „ Rozhodnutie o zachovaní „Konta nádeje“ ako nosnej charitatívnej činnosti STV, ktorá bude dominovať aj na obrazovkách STV. "
 • Má niekto pocit, že Konto nádeje dominuje a vôbec existuje ?
 • Vie niekto o čísle Konta nádeje ?
 • Vie niekto o tom , ako sa hospodári v Konte nádeje ?

V roku 2004 zástupca manažmentu STV Branislav Zahradník potvrdil, že vedenie STV plánuje tento rok revitalizovať všetky svoje dobročinné aktivity. „Plánujeme naštartovať charitatívnu činnosť odznova a prehľadnejšie,“ prisľúbil. Nestalo sa. Ale späť k Hodine deťom. Slovenská televízie v roku 2003 zinkasovala od tejto nadácie 2.500.000,- Sk za výrobu a vysielanie a uzavrela zmluvu s opciou na vysielania na 12 rokov ! Nadácia Hodina deťom platí Slovenskej televízii za spoty na Dvojke finančné prostriedky, hoci komerčným televíziám nemusí. A tie žijú VÝHRADNE Z REKLAMY . Slovenská televízia ponúka na spoty Hodine deťom iba Dvojku. Vybraným nadáciám Jednotku . Ako je to možné? Výnimka zo železného pravidla ? Navyše, podľa Zákona vysielaní a retransmisii a o telekomunikáciách : Do vysielacieho času vyhradeného reklame sa na účely odsekov 1 až 3 nezapočítava čas venovaný oznamom vo verejnom záujme alebo charitatívnym výzvam vysielaným bezplatne. Takže- ide iba o peniaze. Ale nadáciám potom chýbajú na ich pravý účel- na pomoc. Slovenská televízia ponúkla Hodine deťom vysielanie na Dvojke v prime time alebo na Jednotke medzi 17. a 19.00. Je to jej legitímne právo, hoci každý vie, že zbieranie peňazí by bolo najefektívnejšie v prime time. Prečo si to mohla dovoliť TV Markíza? Prečo TV Markíza bude vysielať benefičný koncert na pomoc Tatrám ? Čo bude vlastne iniciovať STV ? Ako sa postaví ku svojmu charakteru a filozofii verejnoprávnej inštitúcie ? Koncesionári to nie je iba cieľová skupina „všetci „. Tí chcú za svoje peniaze vidieť aj iné úsilie, ktoré môžu dostať o svojej videopožičovni alebo v komerčnej televízii. Úvahy o tom, že to na Slovenskú televíziu nepatrí a o úspešnom marketingu Hodiny deťom / majú predsa Markízu / sú scestné. Hodina deťom chcela spolupracovať s STV. STV asi nechce spolupracovať s nikým, kto má charitu v podtexte. Odklon od filozofie programovej verejnej služby je očividný. Stačí aj odcitovať Zákon o STV, § 3 Poslanie Slovenskej televízie , písmeno d/ utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti. S prižmúrením jedného oka je možné aplikovať aj Zákon o vysielaní a retransmisii a o telekomunikáciách : Program vo verejnom záujme je program zameraný na uspokojovanie informačných a kultúrnych potrieb poslucháčov alebo divákov na území, ktoré vysielateľ svojím signálom pokrýva; je to najmä 7. program, ktorý je určený skupinám občanov v sociálnej núdzi Iste sa v STV nájdu vykladači zákonov. Ako vždy. Napokon majú oporu v ľuďoch, ktorí neváhajú citovať iba časti zákona a nečítať si ďalšie . Lpenie na sledovanosti, share a neotrasiteľných programových typoch sa môže Slovenskej televízii do budúcnosti vypomstiť. Richard Rynníček vo svojom osobom vysielaní Odpovede z obrazovky 28.-11.2004 uviedol :

Po dlhšej dobe tu máme radikálny a nepríjemný útok na STV“ – začal dnešnú reláciu riaditeľ STV: „...údajne ja osobne odmietam vysielať koncert Hodina deťom. Nie je to pravda...“. Rybníček spomenul dve charitatívne akcie, ktoré bude STV do konca roka vysielať, konkrétne Úsmev ako dar na štedrý deň a Benefícium na II. sviatok vianočný. S organizáciami ktoré tieto podujatia pripravujú sa podľa Rybníčka STV bez problémov dohodla; „...nikto nehovorí, že nadácia Hodina deťom nemá svoje miesto v Slovenskej republike, to ale neznamená, že má vyárendované miesto v STV.“ – vysvetlil Rybníček. Podľa riaditeľa STV má aj ponúknutý prime-time na Dvojke v prípade charity svoju úctu a zmysel: „... na rozdiel od súkromnej televízie má Dvojka 90% pokrytie územia...“ – odôvodňuje tvrdenie Rybníček. „O chvíľu budeme napádaní za to, že sme neni verejnoprávna televízia, lebo možno nebudeme vysielať benefičný koncert na pomoc Tatrám, robíme málo charity alebo nemáme charitu vôbec... je to nevyberaný a smutný útok.“

Podľa informácií z www.medialne.sk

Nuž, nikto netvrdí, že charita má mať vyárendované miesto v STV, ale načo sú potom verejné prísľuby od Richarda Rybníčka v PRIAMOM PRENOSE minulý rok ?!

Nikto netvrdí, že STV mala organizovať benefičný koncert na podporu Tatier. Mala byť však prvá, ktorá mala aktvizovať občanov.

A Úsmev ako dar ? Veď je to to akcia bývalých pracovníkov STV. To by už bola riadna hanba, keby Slovenská televízia neakceptovala ponuku tejto nadácie.

Doteraz nikto nevysvetlil nevyberavý útok na Úsmev ako dar v relácii Reportéri, kde došlo k hrubému skresleniu problematiky náhradného rodičovstva a k riešeniu rodinných problémov zo strany redatora P. Janků.

Spät ku kreditu STV vo vzťahu k charite ako takej .Možno bude zbytočné apelovať na novelu zákona o koncesionárskych poplatkoch. Nebude na to vôľa a ani spoločenská objednávka. Vyhlásenia typu Slovenská televízia nie je charitatívnou organizáciou nielen nešťastné, ale sú aj urážkou tisícok dobrovoľných nadšencov v nadáciách. Ozaj, z ktorého to sektora prišiel Richard Rybníček ?

PRÍLOHA :

Richard Rybníček generálny riaditeľ Slovenskej televízie Slovenská televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava Bratislava 15.11. 2004 Vážený pán riaditeľ, Dovoľte mi obrátiť sa na Vás ako predstaviteľka Nadácie pre deti Slovenska s niekoľkými otázkami. Moje otázky sa budú týkať práve projektu Hodina deťom a jeho vzťahu k Slovenskej televízii alebo presnejšie, vzťahu Slovenskej televízie k projektu Hodina deťom. Na úvod mi dovoľte stručne zrekapitulovať, kto stojí za projektom a aká je jeho história: Nadácia pre deti Slovenska je najväčšia mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou zameraná výlučne na deti a mladých ľudí. Nadácia podporuje kvalitné a zaujímavé programy, ktoré citlivo a tvorivo reagujú na potreby deti a mladých ľudí, a to preventívnou osvetou alebo formou priamej pomoci. Je súčasťou celosvetovej siete nezávislých partnerských organizácií pre deti a mladých ľudí, ktorej iniciátorom je International Youth Foundation z USA. Od svojho vzniku do októbra 2004 Nadácia pre deti Slovenska podporila 1051 projektov, udelila 24 štipendií, poskytla finančné prostriedky vo výške 86 771 346 Sk a pomohla viac ako 400 tisíc deťom a mladým ľuďom. Projekt Hodina deťom vstupuje v roku 2004 do svojho 6. ročníka. Všetky vyzbierané prostriedky v rámci projektu sa používajú na pomoc deťom na Slovensku bez rozdielu rasy, náboženstva, sociálneho postavenia, telesného alebo mentálneho handicapu, alebo miesta bydliska. Objemom finančných prostriedkov sa projekt stal kľúčovým domácim zdrojom pre neziskové ale aj štátne alebo samosprávne organizácie, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom. Súčasťou projektu je televízny benefičný program vysielaný pravidelne na Mikuláša 6.12. Ako súčasť svojej osvetovej činnosti Nadácia nakrútila 27 dokumentárnych filmov, ktoré približujú tematiku detí a mladých ľudí na Slovensku a dokumentujú využitie finančných prostriedkov vyzbieraných v rámci projektu. Nadácia pre deti Slovenska realizuje mnohé iné aktivity v spolupráci s ďalšími významnými inštitúciami, projekt Hodina deťom však patrí k mediálne najznámejším. Reprezentatívny prieskum uskutočnený agentúrou FOCUS uvádza podporovanú znalosť projektu Hodina deťom až u 84 % respondentov. Ale práve projekt Hodina deťom, napriek svojej úspešnosti a dôveryhodnosti, sa ocitol v komplikovanom postavení voči Slovenskej televízii. Na začiatok zhrniem históriu spolupráce Nadácie pre deti Slovenska a Slovenskej televízie na projekte Hodina deťom: V 1. ročníku 1999/2000 prebiehal projekt s výraznou mediálnou podporou najväčších tlačených a elektronických médií. Hovorkyňami projektu sa stali Alena Heribanová, toho času hlásateľka STV a Andrea Vadkerti, toho času moderátorka TV Markíza. V 2. ročníku 2000/2001 po prvý krát uskutočnil televízny benefičný program v spolupráci s STV, podľa anglického vzoru z BBC, Children in Need. Zamestnanci STV a jej externí odborní spolupracovníci pred realizáciu programu na Slovensku, strávili niekoľkodňový pobyt v BBC v Londýne (organizovaný Nadáciou pre deti Slovenska a financovaný British Council na Slovensku), aby si osvojili vyše dvadsaťročné overené know-how a uplatnili ho práve v benefičnom programe Hodina deťom. V tomto roku sa stala STV aj kooproducentom programu. Program bol vysielaný na STV 1 6.12. a sledovalo ho viac ako 1 milión divákov (pripomínam dnešnú sledovanosť relácie Slovensko hľadá Superstar – niečo cez 1 milión divákov). Podobne sa benefičný program realizoval aj v 3. ročníku 2001/2002. Medzitým si projekt Hodina deťom vybudoval vysokú dôveru vo verejnosti a podarilo sa k spolupráci doviesť všetky významné ziskové subjekty ako je Slovenská sporiteľňa, Slovak Telecom, Orange, EuroTel Bratislava, Slovenská pošta a mnohé iné. V 4. ročníku 2002/2003 bola produkcia TV programu spoločná, polovicu nákladov hradila Slovenská televízia, druhú polovicu Nadácia pre deti Slovenska. S nástupom nového manažmentu STV pod Vašim vedením bola v 5. ročníku 2003/2004 Nadácia v záujme udržania kontinuity vo vysielaní TV programu nútená pristúpiť na tvrdšie podmienky Slovenskej televízie. Nadácia musela zabezpečiť produkciu náročného televízneho programu z vlastných zdrojov. V skutočnosti musela Nadácia zaplatiť Slovenskej televízii sumu v celkovej výške 1 000 000 Sk a znášať ďalšie finančné náklady spojené s výrobou TV programe Hodina deťom vo výške 1 500 000 Sk. Spolu tak Nadácia produkovala televízny program za 2 500000 Sk. Vysielanie sa uskutočnilo 6. 12. 2003 po polročnom vyčerpávajúcom vyjednávaní s STV. V závere programu ste Vy osobne v TV programe vystúpili, a Vaše stanovisko po skončení vysielania bolo viac ako nadšené, s prísľubom pre ďalšiu spoluprácu v budúcnosti hraničiacim s istotou. Súčasne si STV vyhradila právo - zmluvne zakotvené - program opakovane vysielať až do roku 2013, čo viackrát v čase krízového manažmentu aj využila. V tom čase Nadácia uprednostnila chápavé stanovisko voči situácii v STV a opakovane odmietla medializovať problematickú spoluprácu so Slovenskou televíziou v dobrej viere v pokračujúcu spoluprácu. Bohužiaľ v roku 2004 sa naše rokovania dostali do bodu, keď sa Nadácia pre deti Slovenska a Slovenská televízia nedokázali dohodnúť na ďalšej spolupráci. Nedostatok vôle k osobnému stretnutia a rokovaniu o podmienkach vysielania až po ponuku odvysielať program na Dvojke v prime time alebo na Jednotke v čase od 17. do 19.00, ktoré boli pre tento typ projektu (zo známych príčin – slabá sledovanosť, silná konkurencia na kanáloch ostatných televízií) neprijateľné, prinútili Nadáciu pre deti Slovenska osloviť TV Markízu so žiadosťou o spoluprácu. Táto na ponuku reflektovala a v tomto roku po prvý krát televízny program Hodina deťom bude spoluprodukovať a vysielať súkromná televízia, ktorá nie je dotovaná z koncesionárskych poplatkov. Po tejto zďaleka nie vyčerpávajúcej chronológii spolupráce so Slovenskou televíziou Vám chcem na záver položiť niekoľko základných otázok, ktorých odpovede by umožnili vysvetliť konanie Slovenskej televízie, ktorej ste generálnym riaditeľom: Prečo si myslíte, že charitatívny projekt, ktorého iniciátorom bola nezisková organizácia a ktorý požíva takú obrovskú dôveru verejnosti a pomáha všetkým deťom na Slovensku bez výnimky, vo všetkých regiónoch a zároveň vykazuje horeuvedené raitingy, nepatrí na obrazovku jedinej verejnoprávnej televízie na Slovensku teda Slovenskej televízie v jej najsledovanejšom čase? Prečo si myslíte, že verejnoprospešné a osvetové žánre, spojené so zábavou, ktorá kultivuje verejnosť, učí ju byť citlivou pre potreby iných, patria len na kanál, ktorý vykazuje sledovanosť 2-7%? Ako si má Nadácia vysvetliť, že vysielanie vyzývacích spotov Hodina deťom, ktoré kultivujú filantropické cítenie v spoločnosti a ktoré sú veľmi zábavné, je možné opäť vysielať len Dvojke a navyše ich vysielanie treba verejnoprávnej televízii zaplatiť, keď všetky ostatné súkromné televízie ich vysielajú zadarmo? Aký kľúč používate pri umiestňovaní vysielania upútaviek na činnosť neziskových organizácií na vaše kanály a aké podmienky im určujete? NDS dostala priestor výlučne na Dvojke za poplatok, zároveň napríklad Nadácia otvorenej spoločnosti - OSF aj na Jednotke v prime timoch. Aké podmienky spĺňajú iné neziskové organizácie, ktorých upútavky je možné vysielať na Jednotke, o ktorých Nadácia pre deti Slovenska nie je informovaná a tým ich aj nedokáže splniť? Ako dôvod pre nepokračovanie v spolupráci na televíznom programe Hodina deťom ste opakovane uvádzali možnosť vytvorenia iného charitatívneho projektu exkluzívne v Slovenskej televízii. Uvedomujete si pri tomto uvažovaní, že tradícia a dôvera, ktorú projekt Hodina deťom nepochybne má (zapájanie sa najvýznamnejších kultúrnych a spoločenských osobností Slovenska do projektu), sú hodnoty, ktoré je potrebné podporovať a nie si ho nevšímať? Čo môže transparentne fungujúca nezisková organizácia akou je Nadácia pre deti Slovenska, ktorej poslaním je skvalitňovať život všetkých detí na Slovensku a ktorá systematicky rozvíja sociálne cítenie prostredníctvom moderných vyjadrovacích prostriedkov, robiť ináč, aby si získala dôveru verejnoprávnej inštitúcie akou je Slovenská televízia a mohla s ňou rokovať ako partner? Na záver mi dovoľte ešte niekoľko poznámok: Som si vedomá zaujatím každého z nás svojimi problémami. Počas mojej 9 ročnej práce v neziskovom prostredí som sa stretávala s ľuďmi, ktorí prinášajú soľ do života tejto spoločnosti. Bez ich zaujatia a obety, bez ich viery, že to, čo robia, napriek tvrdým podmienkam, má zmysel, by táto spoločnosť bola neuveriteľne chudobná. Nadácii pre deti Slovenska sa túto bazálnu vieru darí prenášať do miliónov domácností a do miliónov duší. Napriek tomu, že ste počas priameho prenosu z Mlynskej doliny v roku 2003 prežili na vlastnej koži a na pár hodín ste projektu aj uverili, skúste si ešte raz 6.12. na TV Markíza o 20.00 pozrieť zaujatie osobností, ktoré pre projekt ponúkajú svoje renomé, skúste si prečítať niektoré z SMS správ, ktoré prichádzajú na webovú stránku www.hodinadetom.sk aj počas celého vysielania. Snáď potom uveríte, že Slovensko potrebuje aj takéto programy, že verejnoprávna Slovenská televízia je tým médiom, ktoré môže kultivovať našu spoločnosť a že Vaším osobným poslaním by mohlo byť takýmto programom pomáhať. Lucia Štasselová výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska

Na vedomie: Rada pre STV Rada pre vysielanie a retransmisiu Výbor NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá Správna rada NDS

A odpusť nám pokuty naše každodenné...

A odpusť nám pokuty naše každodenné... Prehľad pokút udelených Radou pre vysielanie a retransmisiu Slovenskej televízii 1. RP/171/2004 zo dňa 12.05.2004 Výška pokuty: 300 000,- Sk Porušenie: § 34, ods. 1, zák. č. 308/2000 Z.z. (nezreteľné oddelenie upútavkových blokov) Program: Upútavkové bloky vysielané 05.02.2004 Právoplatné rozhodnutie 2. RP/174/2004 zo dňa 18.06.2004 Výška pokuty: 50 000,- Sk Porušenie: § 20, ods. 5, zák. č. 308/2000 Z.z. (nesprávne uplatnený JSO) Program: film Tvrdá spravodlivosť vysielaný 10.01.2004 Právoplatné rozhodnutie 3. RP/176/2004 zo dňa 06.07.2004 Výška pokuty: 200 000,- Sk Porušenie: § 30, ods. 5, zák. č. 308/2000 Z.z. (porušenie povinnosti poskytnúť bezodkladne pre potreby spravodajstva krátky záznam) Program: MS v ľadovom hokeji STV podala odvolanie proti rozhodnutiu na Najvyšší súd SR, rozhodnutie nie je právoplatné 4. RP/177/2004 zo dňa 22.06.2004 Výška pokuty: 50 000,- Sk Porušenie: § 20, ods. 5, zák. č. 308/2000 Z.z. (nebol použitý JSO) Program: upútavka „Májové kinohity“ Právoplatné rozhodnutie 5. RP/181/2004 zo dňa 24.08.2004 Výška pokuty: 200 000,- Sk Porušenie: § 35, ods. 2, zák. č. 308/2000 z.z. (reklama zasahovala do vysielania hokejového zápasu po skončení „reklamnej prestávky“) Program: MS v ľadovom hokeji Právoplatné rozhodnutie 6. RP/184/2004 zo dňa 24.08.2004 Výška pokuty: 100 000,- Sk (2x 50 000,-) Porušenie: §20, ods. 3, zák. č. 308/2000 Z.z. (odvysielanie programu, ktorý by mohol svojím obsahom ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých – vulgárne výrazy v programe) § 20, ods. 5, zák. č. 308/2000 Z.z. (program nebol označený JSO) Program: Metro Právoplatné rozhodnutie 7. RP/185/2004 zo dňa 24.08.2004 Výška pokuty: 100 000,- Sk (2x 50 000,-) Porušenie: § 20, ods. 3, zák. č. 308/2000 Z.z. (odvysielanie programu, ktorý by mohol svojím obsahom ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých) § 20, ods. 5, zák. č. 308/2000 Z.z. (JSO nebol uplatnený v súlade s podmienkami určenými Radou pre vysielanie a retransmisiu) Program: Sestrička Betty Právoplatné rozhodnutie 8. RP/188/2004 zo dňa 21.09.2004 Výška pokuty: 200 000,- Sk Porušenie: § 34, ods. 1, zák. č. 308/2000 Z.z. (vysielanie reklamy nebolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby) Program: umiestnenie symbolu dvoch prekrížených obrúčok s textom „Dnes“ počas vysielania dňa 13.02.2004 STV podala proti rozhodnutiu odvolanie na Najvyšší súd SR, rozhodnutie nie je právoplatné Richard Rybníček na Rade STV uviedol , že v hodnotenom období bola Slovenská televízia rozhodnutím č. RL/544/2004 zo dňa 06.07.2004 upozornená na porušenie § 36, ods. 3, zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že pri vysielaní hokejového zápasu Slovensko – Fínsko počas MS v ľadovom hokeji prekročila zákonom stanovený časový rozsah pre vysielanie reklamy. Na porušenie § 20, ods. 4, zák. č. 308/2000 Z.z., podľa ktorého je vysielateľ povinný pri zaraďovaní programov do vysielania zohľadňovať vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých, bola STV upozornená samostatným výrokom v rámci rozhodnutí o uložení pokuty (programy Metro, Sestrička Betty, Májové kinohity). Pokiaľ ide o riešenie zodpovednosti za udelené pokuty GR STV zdôraznil, že konanie pracovníkov zodpovedných za porušenie zákona č. 308/2000 Z.z. bolo zo strany Slovenskej televízie sankcionované upozornením na porušenie povinností zamestnanca v zmysle § 81, Zákonníka práce. Na margo : Opatrenia Richarda Rybníčka zo dňa 15.01.2004 Za účelom prevencie sa na príslušných programových a obchodných pracoviskách sprísnili kritériá na posudzovanie obsahových náležitostí programov vyrábaných v internom prostredí ako i programov nakupovaných do vysielania s prihliadnutím na ich súlad s ustanoveniami zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. Pokiaľ ide o samotný proces správneho konania vo veci porušenia zákona, Právny odbor STV bezodkladne po doručení oznámenia o začatí konania informuje o tejto skutočnosti príslušné pracovisko a požaduje v súlade so zásadami konania zaujatie písomného stanoviska. Takto je príslušné pracovisko okamžite vyrozumené o možnom porušení zákona a môže pri svojej práci zohľadniť názor regulačného orgánu, nakoľko proces konania pred Radou pre vysielanie a retransmisiu končí rozhodnutím vo veci obvykle až o niekoľko mesiacov po začatí konania. Na základe doručeného rozhodnutia o udelení pokuty vedúci pracovník vyvodzuje osobnú zodpovednosť v zmysle ustanovení Zákonníka práce a prijíma opatrenia na predchádzanie porušení príslušných legislatívnych noriem. Ide predovšetkým o formu školenia pracovníkov, kde sa vykoná obsahový a právny rozbor konkrétneho sankcionovaného prípadu, teoretický rozbor regulácie danej oblasti a rozbor sankčných rozhodnutí vydaných Radou pre vysielanie a retransmisiu vo veci porušenia rovnakého ustanovenia zákona v inom programe, resp. inou televíznou stanicou.

28. 11. 2004

Dcérenky naše

Dcérenky naše Fakty podľa zistení Dozornej komisie Rady STV TV BB, s.r.o. má stratu 37 tis. Sk. Približne 14 tis. Sk predstavujú prefaktúrované zriaďovacie náklady zo strany STV. Zvyšok tvorí nájomné, ktoré faktúruje STV Televíznemu štúdiu Banská bystrica za prenájom priestorov (okolo 5 tis. Sk mesačne). STV Production, s.r.o. má stratu 101 tis. Sk. Opäť sa tu prejavilo nájomné zo strany STV, zriaďovacie náklady, ktoré boli prefaktúrované a projektová dokumentácia dabingového štúdia za 47 tis. Sk (podľa vyjadrenia manažmentu, STV tam plánuje zriadiť a prevádzkovať dabingové štúdio pre svoje účely). Broadcasting, s.r.o., ten má hospodársky výsledok – stratu14 tis. Sk. Sú to rovnako len prefaktúrované zriaďovacie náklady. Žiadne iné náklady ani výnosy sa tam nevyskytli. Koncesia, s.r.o. zamestnáva od októbra toho roku dvoch zamestnancov. Výsledok má - stratu 14 tis. Sk. Prebiehajú tu už práce a príprava na konverziu databázy a na programové vybavenie, pretože od 01.01.2005 v súlade s činnosťou tejto s.r.o. má prebehnúť riešenie a výber koncesionárskych poplatkov tak, ako to plánoval manažment STV. V TV KE, s.r.o. je strata 76 tis. Sk. Opäť sú to prefaktúrované zriaďovacie náklady a nájomné pre túto spoločnosť. Boli tam aj obraty t. j. bol nakúpený reklamný čas od STV a predaný pre spoločnosť 1.2 média, s.r.o. Pokiaľ ide o tovar, táto spoločnosť nakúpila PC pre STV (zatiaľ ešte nie sú vyfaktúrované a prejavujú sa u nich na sklade). Spoločnosť 1.2 média, s.r.o. je v podstate jediná, ktorá vykonáva už od júla 2004 normálnu činnosť. Prešli do nej zamestnanci, ktorí boli predtým zamestnancami STV. Je tam zamestnaných 15 ľudí a prebieha normálna prevádzková činnosť. Spoločnosť predáva reklamný čas pre Slovenskú televíziu. V nákladoch sa tam prejavil prenájom priestorov zo strany STV, prenájom programu (program na fakturáciu je zakúpený len pre účely STV) a operatívny lízing motorových vozidiel, takže sa tu prejavili aj náklady na spotrebu pohonných hmôt. Bude však zaujímavé, aké odpovede dostane Rada STV na otázky : - Akým spôsobom je uzatvorená zmluva medzi STV a 1.2 médiá, s.r.o.? - Akým spôsobom je uzatvorená zmluva medzi STV a Koncesia, s.r.o.? Takisto bude zaujímavé , či Rada STV dostane k dispozícii zmluvy i podnikateľské plány, o ktoré požiadala UZNESENÍM č. 71/2004 Rada STV ukladá generálnemu riaditeľovi STV, aby predložil Rade STV všetky zmluvy uzavreté medzi STV a spoločnosťami TV BB, s.r.o., Broadcasting, s.r.o., STV Production, s.r.o., Koncesia, s.r.o., TV KE, s.r.o., a 1.2 médiá, s.r.o. a tiež aby predložil podnikateľské zámery týkajúce sa týchto spoločností. Ide o nesmierne dôležité veci, pretože predurčujú vývoj rozpočtu STV na rok 2005 a takisto aj zakotvujú isté riziká , uvedené v „ Dcéry a macocha „