7. 3. 2009

Český lev

Český lev

Režisérovi, scenáristovi a hercovi slovenského pôvodu Jurajovi Herzovi odovzdali dnes večer v pražskej Lucerne v rámci udeľovania filmových cien Český lev 2008 Cenu za dlhodobý prínos českému filmu. Herz nakrútil filmy ako Spalovač mrtvol, Petrolejové lampy, Upír z Feratu či Morgiana, ale aj Holky z porcelánu , Holka na zabití, Den pro mou lásku . Veľmi úspešný bol aj televízny film Sladké hry minulého leta, za ktorý získal Zlatú nymfu v Monte Carle.

Českého leva za najlepší film roka 2008 získala snímka Karamazovi. Členovia Českej filmovej a televíznej akadémie zároveň ocenili jej režiséra Petra Zelenku. Po tri ceny si zo slávnostného ceremoniálu, ktorý moderovali herec Bolek Polívka s dcérou Annou Polívkovou, odniesli filmy Tobruk (kamera, hudba, zvuk) a Hlídač č. 47 (strih a mužské herecké výkony). Leva za najlepší scenár si prevzal Bohdan Sláma (Venkovský učitel). Za herecké výkony v hlavných úlohách českí akademici ocenili Zuzanu Bydžovskú (Venkovský učitel) a Karla Rodena (Hlídač č. 47). Ceny za vedľajšie úlohy si odniesli Lenka Termerová (Děti noci) a Vladimír Dlouhý (Hlídač č. 47). Novinkou tohtoročného udeľovania cien Český lev bola kategória najlepší dokument, na ktorú akadémia pätnásť rokov zabúdala. Cenu získal Občan Havel Pavla Kouteckého a Miroslava Janeka. Divácky najúspešnejším českým filmom roka 2008 sa stala Bathory režiséra Juraja Jakubiska. Za najlepší nerealizovaný scenár ocenili Kawasakiho růže Petra Jarchovského. Prvé sošky ale rozdala Česká filmová a televízna akadémia už počas nominačného večera 30. januára. Prvého Českého leva získal najlepší zahraničný film roka 2008 Táto krajina nie je pre starých. V kategórii najlepší filmový plagát zvíťazili Aleš Najbrt a Bohumil Vašák, autori plagátu k filmu Karamazovi.

Prehľad víťazov výročných filmových cien Český lev za rok 2008:
Najlepší film: Karamazovi , Najlepšia réžia: Petr Zelenka (Karamazovi) , Najlepší scenár: Bohdan Sláma (Venkovský učitel) , Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe: Zuzana Bydžovská (Venkovský učitel) , Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe: Karel Roden (Hlídač č. 47.) ,Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Lenka Termerová (Děti noci) , Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Vladimír Dlouhý (Hlídač č. 47.), Najlepšia kamera: Vladimír Smutný (Tobruk) ,Najlepší strih: Jan Mattlach (Hlídač č. 47.) , Najlepší výtvarný počin: Juraj Jakubisko a Jaroslava Pecharová (Bathory), Najlepšia hudba: Richard Horowitz, Sussan Deyhim (Tobruk), Najlepší zvuk: Pavel Rejholec a Jakub Čech (Tobruk) ,Najlepší dokument: Občan Havel (Pavel Koutecký, Miroslav Janek) , Divácky najúspešnejší český film: Bathory .
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Zomrel Sydney Chaplin

Zomrel Sydney Chaplin
Najstarší syn Charlieho Chaplina, Sydney, zomrel vo veku 82 rokov. Ako v piatok informoval denník Los Angeles Times, skonal 3. marca vo svojom dome v Kalifornii na následky komplikácií po mŕtvici. Sydney Chaplin šiel v otcových šľapajach a stal sa hercom. Najväčší úspech dosiahol na divadelných doskách, získal dve prestížne ceny Tony. Zahral si v niekoľkých filmoch, ktoré režíroval jeho otec, vrátane Svetlá rámp (1952) a Grófka z Hongkongu (1967). Z jedenástich detí legendárneho komika ešte žije osem. Najstaršia z nich, 64-ročná Geraldine Chaplin sa tiež venuje herectvu. Objavila sa napríklad v snímke Doktor Živago (1965).
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Verejná diskusia na tému digitálna dividenda

Verejná diskusia na tému
digitálna dividenda
Prechod na digitálne televízne a rozhlasové digitálne vysielanie a digitálna dividenda. Prechod z terestriálneho analógového televízneho vysielania na terestriálne digitálne televízne vysielanie (DVB-T) sa tyká frekvenčných pásem 174 − 230 MHz (tzv. III. TV pásmo, alebo VHF pásmo) a 470−862 MHz (tzv. IV. a V. TV pásmo, alebo UHF pásmo). Tieto pásma boli doteraz na primárnej báze vyhradené hlavne pre rozhlasovú službu - analógové terestriálne televízne vysielanie. Počiatočný frekvenčný plán pre televízne vysielanie v európskych krajinách bol zostavený a podpísaný v Štokholme v roku1961. V pásmach VHF a UHF rozhlasová služba nemá exkluzívne postavenie, môžu byť zdieľaná spolu s inými primárnymi službami ako sú: - pevná služba, - mobilná služba, - rádionavigačná služba, - rádioastronomická služba, - satelitná rozhlasová služba. Plán terestriálneho digitálneho televízneho a rozhlasového vysielania v Európe, Afrike a časti Ázie vytvorila tzv. Dohoda Ženeva 2006, označovaná tiež ako GE-06. Tento dokument obsahuje základné pridelenie pre vysielače veľkých výkonov pre plne digitálnu éru terestriálneho televízneho a rozhlasového vysielania. Dohoda tiež stanovuje termín ukončenia ochrany súčasného analógového vysielania (rok 2015 pre pásmo UHF a rok 2020 pre pásmo VHF) a podmienky pre využitie plánovaných frekvenčných pridelení pre iné ako televíznu a rozhlasovú službu. Európska komisia odporučila všetkým členským krajinám, vrátane Slovenskej republiky, ukončiť analógového terestriálneho TV vysielania do roku 2012. V súvislosti s prechodom na DVB-T, ktoré pre prenos rovnakého rozsahu televíznych programov potrebuje podstatne menšie množstvo frekvencií - kanálov ako súčasné analógové televízne vysielanie vznikne tzv. digitálna dividenda. Digitálna dividenda – je úspora frekvenčného spektra, ktorá vznikne prechodom z analógového spôsobu šírenia TV vysielania (ATV) na digitálny spôsob šírenia TV vysielania (DTV). Samotná úspora spočíva v tom, že pre rovnaký, ale dokonca aj väčší rozsah programovej ponuky (TV programov) je potrebná podstatne menšia časť frekvenčného spektra. Zatiaľ čo jeden TV program vysielaný v ATV v pásme UHF potrebuje jeden frekvenčný kanál so šírkou 8 MHz, rovnakú šírku frekvenčného kanála v DTV je možné použiť pre 5 a viac TV programov. Vzhľadom k svojej šírke a vlastnostiam šírenia je kľúčovým predmetom záujmu hlavne UHF pásmo. Z pohľadu správy frekvenčného spektra je cieľom celého procesu digitalizácie vysielania efektívnejšie využitie frekvenčného spektra, predovšetkým vo frekvenčnom pásme 470 až 862 MHz. V rámci Európskeho spoločenstva je Európskou komisiou navrhovaný jednotný postup pri využití UHF pásma a digitálnej dividendy. Problematika riešenia digitálnej dividendy (DD) v rámci Európskej únie vychádza z mandátu z 15. mítingu ECC v Nikózii. Správa CEPT k mandátu EU z technického pohľadu k možnosti harmonizácie digitálnej dividendy o.i. podrobne študuje: • možnosť na úrovni EÚ harmonizovať subpásmo pre multimediálne(MM) aplikácie s min. dopadom na plán GE – 06, • možnosť harmonizovať subpásmo pre mobilné komunikačné aplikácie IMT (vrátane up- linku) s minimálnym dopadom na plán GE–06 a s výhľadom na využitie takýchto služieb naprieč Európou, • možnosť pridania nových (budúcich) služieb do neharmonizovanej časti frekvenčného spektra digitálnej dividendy (ako sú „white spots - biele body“ medzi jednotlivými frekvenčnými vyhradeniami (allotmentami)), • predbežné scenáre postupného zavádzania digitálnej dividendy v IV. a V. TV pásme – pásme UHF a špeciálne možnosti vytvorenia harmonizovaných frekvenčných úsekov, ktoré môžu byť implementované na úrovni EÚ. Optimalizácia využívania DD na úrovni Európskej únie má prispieť k: uvoľneniu časti frekvenčného spektra pre podporu zavedenia nových služieb, väčšiu flexibilitu pri správe obmedzeného zdroja - frekvenčného spektra a tým jeho efektívnejšie využívanie, posilnenie medzinárodných trhov pre potencionálne masové trhy a pre zariadenia, ktoré budú prevádzkované na uvoľnených frekvenciách. Európska komisia v rámci tohto mandátu uložila svojim pracovným komisiám vypracovať technické kritéria týkajúce sa harmonizačných možností pre DD tak, aby jej využitie bolo podľa možnosti v celoeurópskom priestore. Závery tohto mandátu by mali vytvoriť technický základ v európskom procese získavania DD, t.j. maximálnu časť z uvoľneného frekvenčného spektra, ktoré vznikne prechodom z ATV na DTV. Mali by taktiež viesť ku koordinovanému prístupu na úrovni EU tak, aby zaistili väčšiu flexibilitu v prístupe k frekvenčnému spektru a jeho efektívnejšie využitie. Európska komisia je toho názoru, že len takýmto postupom bude frekvenčné spektrum efektívne usporiadané a bude môcť byť dosiahnutá digitálna dividenda v maximálnom možnom rozsahu. Tá potom má umožniť uspokojenie rýchlo rastúcich požiadaviek ďalších potenciálnych uchádzačov vrátane služieb alokovaných v tomto pásme na sekundárnej báze a to ako existujúce aplikácie – predovšetkým PMSE (Program Making and Special Events) – jedná sa hlavne o bezdrôtové pripojenie pre kamery a mikrofóny, PWMS (Professional Wireless Microphones Systems) – profesionálne aplikácie pre pripojenie bezdrôtových mikrofónov, tak aj aplikácie, ktoré sa o umiestnenie v tomto pásme uchádzajú - Public Protection and Disaster Relief (PPDR), prístupové zariadenia typu Wi-Fi karty v prenosných počítačoch a pevné zariadenia typu Wireless Broadband Internet Access. Ich použitie by takto organizované spektrum umožnilo v ochranných intervaloch medzi rozhlasovou službou a IMT ako aj v ochranných intervaloch medzi FDD a TDD systémami mobilnej komunikácie, prípadne v 8 MHz segmentoch neharmonizovanej časti spektra označovaných ako WHITE SPOTS. Do úvahy pre využitie v „bielom priestore“ prichádzajú do úvahy ďalšie aplikácie: • domáca multimediálna distribúcia • WLAN siete • školské, individuálne siete • diaľkový monitoring pacientov a starostlivosť o prestarnutých • Gaming • sledovanie ľudí, zvierat • priemyselná automatizácia a riadenie • domáca automatizácia a riadenie • zabezpečovacie systémy domov, veľkých plôch, spoločenstiev, škôl • verejná bezpečnosť • miestne doplnenie pokrytia pre digitálne vysielacie siete- napr. DTT a DAB Problematikou využitia DD sa zaoberala na svojom rokovaní aj Svetová rádiokomunikačná konferencia WRC-07. Na tejto konferencii boli prijaté závery, ktoré schválili primárnu koalokáciu v Regione 1 v hornej časti UHF pásma (790-862 MHz) pre mobilné služby s identifikáciou IMT (International Mobile Telecommunications). Táto zmena nadobudne účinnosť 15. júna 2015. Takáto implementácia však nebude môcť žiadať ochranu pred stanicami rozhlasovej služby prevádzkovanými v súlade GE-06 a ani im nebudú môcť spôsobovať neakceptovateľné rušenie. Toto pravidlo sa týka všetkých služieb, ktoré v danom frekvenčnom pásme už boli na primárnej báze alokované na GE-06 pred WRC-07. Ako by malo byť využité rádiové spektrum, ktoré sa vďaka digitalizácii terestriálneho televízneho vysielania môže stať dostupným aj pre iné služby a ako zhodnotiť takto vzniknutú digitálnu dividendu, sa stáva predmetom diskusie vo všetkých krajinách, ktoré k digitalizácii terestriálneho televízneho vysielania pristupujú. Nadväzujúc na vyššie uvedené a v snahe vytvoriť čo možno najširšiu názorovú platformu zahŕňajúcu všetkých používateľov frekvenčného spektra vyhlasuje Telekomunikačný úradu SR verejnú diskusiu k tejto problematike predložením nasledujúcich otázok: 1. Považujete po zavedení terestriálneho digitálneho televízneho vysielania (DVB-T) pásmo 470−862 MHz za vhodné pre šírenie aj ďalších aplikácií? Ak áno, akých a za akých podmienok? 2. Považujete závery WRC-07, ktoré časť pásma UHF( pásmo 790 - 862 MHz) prideľujú po roku 2015 pre širokopásmové mobilné siete, za potrebné aplikovať aj v Slovenskej republike a v akom časovom horizonte? 3. Koľko vrstiev (multiplexov) bude podľa Vášho názoru, Slovenská republika potrebovať pre potreby uspokojenia slovenského mediálneho trhu? Uveďte prosím aj dôvody. 4. Podporujete vytvorenie siete (jednej alebo viacerých) so špecifickou technológiou pre príjem mobilných multimédií alebo ste názoru, že bude postačovať možnosť príjmu DVB-T na mobilných termináloch? Aké dôvody sú podľa Vás rozhodujúce pre čo najrýchlejšie (alebo naopak pre čo najneskoršie) vytvorenie siete pre mobilné televízne vysielanie? 5. V akom časovom horizonte považuje za potrebné vytvoriť sieť pre mobilné multimediálne služby? 6. Myslíte si, že po zavedení pravidelného DVB-T a ukončení ATV vznikne priestor na vytvorenie DD vo väčšom rozsahu ako je 72 MHz (pásmo 790 – 862 MHz)? 7. Považujete za potrebné nahradiť takto uvoľnenú časť frekvenčného spektra v pásme UHF vytvorením nového multiplexu pre potreby terestriálneho digitálneho televízneho vysielania? 8. Považuje za potrebné vytvoriť pracovnú skupinu pre preskúmanie využitia digitálnej dividendy v Slovenskej republike? Kto podľa vášho názoru by mal byť členom takejto pracovnej skupiny? 9. Uveďte ďalšie Vaše postrehy a návrhy. Vážení účastníci tejto verejnej diskusie, pokiaľ ste sa rozhodli prispieť svojim názorom, dovoľujeme si vás požiadať, aby vaše príspevky boli vecné, pokiaľ možno s jasnou a konkrétnou formuláciou textu a s príslušným odôvodnením. Vaše príspevky môžete v elektronickej forme zasielať do 3. apríla 2009 s označením „Digitálna dividenda – verejná diskusia“ na adresu roman.vavro@teleoff.gov.sk, alebo v rovnakom termíne písomne na adresu – Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, P.O. Box 18, 810 06 Bratislava 16. Táto verejná diskusia nie je vedená v zmysle zákona č. 610/2003 Z.z. v znení neskorších zmien, ale slúži predovšetkým k získaniu názorov – vytvoreniu názorovej platformy. Výsledkom celého procesu bude spracovanie získaných návrhov a variantov využitia DD. Všetkým prispievateľom do tejto verejnej diskusie vopred ďakujeme.

Ing. Ladislav Mikuš , predseda TÚ SR

To je TV !

To je TV !

Memoriál P.Kapustu

Memoriál P. Kapustu
V memoriále Pavla Kapustu zabodovali tvorcovia relácie STV Kam kráčaš slovenská žurnalistika a pochodeň si opätovne odnáša pracovitý kolektív slovenského politicko-spoločenského mesačníka Extra plus- časopis, ktorý vám otvára nielen oči ! .

6. 3. 2009

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Rob Knox

Muža, ktorý na smrť dobodal mladého herca z filmovej série o Harrym Potterovi, dnes londýnsky súd odsúdil na doživotie. Dvadsaťdvaročný Karl Bishop zaútočil na 18-ročného Roba Knoxa v máji minulý rok pred barom v časti Sidcup na juhovýchode Londýna, keď bránil svojho mladšieho brata. Bishop bude môcť o podmienečné prepustenie požiadať po dvadsiatich rokoch. Tragédia sa stala po tom, ako Rob Knox dokončil nakrúcanie postavy Marcusa Belbyho vo filme Harry Potter a polovičný princ. Polícia v tom čase vyšetrovala Bishopa za krádež pod hrozbou útoku nožom a za vlámanie, nebol však zatknutý. Za túto hrubú chybu potrestali dvoch policajtov. Bishopa už aj predtým usvedčili z útoku nožom. Sudca David Bean označil Knoxa za "nádejného mladého herca, ktorý dosiahol veľmi veľa počas svojho krátkeho života." Film Harry Potter a polovičný princ sa má v kinách objaviť v júli.

Katedrála v Splite

Komisia biskupskej konferencie chorvátskej katolíckej cirkvi vo štvrtok vo svojom oficiálnom stanovisku varovala pred "zlom" v tamojším médiách. Podľa biskupov totiž chorvátske médiá až príliš často venujú svoju pozornosť zločinom, čím prispievajú k páchaniu ďalšieho násilia. Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení, médiá sa riadia vkusom verejnosti, ktorá je hladná po kriminálnych prípadoch a správach. "Noviny a televízie sa často zameriavajú iba na zločiny, v centre ich diania sú aktuálne tragické udalosti a vraždy, ktoré závažným spôsobom zasiahli našu spoločnosť. Deje sa teda presne to, na čo poukazujeme - poskytujeme priestor zlu," stojí vo vyhlásení biskupov. Predstavitelia chorvátskej rímskokatolíckej cirkvi, ku ktorej sa hlási až 90 percent zo 4,4 miliónov obyvateľov krajiny, reagovali na vlnu násilia z posledných mesiacov vrátane vrážd v štýle mafie a brutálnych útokov na novinárov a podnikateľov. Obdobné udalosti sa naposledy v balkánskej krajine diali počas vojnových rokov z prvej polovice 90. rokov 20. storočia.

Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan žaluje noviny, ktoré ho vo fotomontáži zobrazili ako Pinocchia s dlhým nosom. Predseda vlády preto žiada od nacionalistických novín Yeni Cag odškodné v prepočte vo výške okolo 5 tisíc eur, informoval v piatok turecký denník Vatan. Erdogan okrem toho súdne napadol aj ďalšie noviny a troch významných novinárov. Turecký premiér je známy svojou precitlivenosťou na tlač. V uplynulých rokoch už viackrát zažaloval rôzne médiá a jej pracovníkov, vrátane karikaturistov. Väčšinu procesov prehral.

Americký herec Matthew Settle, známy ako Rufus Humphrey zo seriálu Gossip Girl (2007), sa stal otcom dcérky. Manželka Naama Nativ mu vo štvrtok porodila 3,6-kilogramovú Aven Angelicu. "Obe sú šťastné a zdravé. Noví rodičia sú nadšení," povedala hovorkyňa herca Christina Papadopoulos. Pre 39-ročného Settla i 25 ročnú Nativ je dievčatko prvým dieťaťom. "Predtým, než máte dieťa, je to celé o vás," povedal herec v novembri minulého roka pre magazín People. "Ale pre mňa a moju manželku dieťa znamená aj túžbu stať sa lepším človekom," dodal.

Spojeným štátom americkým zostávajú už len tri mesiace na prechod na plné digitálne televízne vysielanie. Podľa regulátorov však zatiaľ nie sú pripravené na tento krok milióny domácností. Zmena postihne tých Američanov, ktorí neprijímajú signál prostredníctvom káblových sietí, či satelitom alebo si k staršej televízii nedokúpili dodatočné prijímacie zariadenie, píše agentúra Reuters.Podľa vládnych podkladov nie je vôbec pripravených približne 5 miliónov domácností. Okolo 2,3 milióna domácností čaká na kupón k vládnemu príspevku 40 dolárov. Kupóny slúžia k nákupu boxov, ktoré dokážu digitálny signál sprostredkovať starším typom televízorov. Federálne úrady stanovili pôvodne prechod na 17. februára. Kvôli tomu, že ľudia ešte nie sú pripravení, zákonodarci posunuli dátum na 12. júna. Prechod z analógového signálu na digitálny umožní vysielacím spoločnostiam vysielať efektívnejšie väčšie množstvo dát. Okrem toho sa uvoľní terajšie analógové spektrum pre iné využitie, napríklad pre mobilných operátorov či rozhlasové vysielanie. K pôvodnému dátumu 17. februára prešla na digitálny signál približne tretina z 1800 vysielacích spoločností. Dotklo sa to však len 15 percent amerických domácností. „Je to iba začiatok a veľké zmeny sú ešte len pred nami,“ uviedla Eloise Goreová z Federálnej komunikačnej komisie. Odklad na jún zaistili prezident Barack Obama a väčšina demokratov v Kongrese, pretože vládny program dotácií nemohol ďalej rozposielať kupóny kvôli problémom s rozpočtom. Na kupóny tak čakajú milióny domácností a politici sa obávajú, že by predovšetkým starší ľudia mohli prísť o prístup k niektorým dôležitým informáciám v kritických prípadoch. „Pre mnohé televízie jednoducho nie je zdrojom zábavy, ale neodmysliteľným zdrojom informácií, ktoré môžu byť v naliehavých prípadoch životne dôležité,“ povedal predseda komisie Michael Copps.Čiastočný februárový prechod na digitálne vysielanie prebehol hladko. Na horúce telefónne linky sa obrátil výrazne nižší počet ľudí, než sa očakávalo. Konvertovacie boxy stoja od 60 do 80 dolárov a kupónový program mal pôvodne kryť celkové náklady, ktoré s prechodom súvisia. Zástupcovia spotrebiteľov sa sťažujú, že niektorí predajcovia lacné boxy neponúkajú, pretože na nich toľko nezarobia, napísala agentúra Reuters.

© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.
Prvého marca 2009 O2 TV, firmy Telefonica O2 Czech Republic, a. s., zaradila do svojej ponuky službu bebe tv VOD (Video On Demand). Zákazníci O2 TV nájdu bebe tv VOD od začiatku marca 2009 vo Videotéke v sekcii „pro nejmenší", bebe tv VOD je výber toho najlepšieho z produkcie určenej deťom vo veku od 6 do 36 mesiacov. Služba bebe tv VOD umožňuje najmenším divákom a ich rodičom vybrať si zo širokej ponuky najobľúbenejších krátkych animovaných rozprávok a príbehov v čase, ktorý im najviac vyhovuje. bebe tv to je 100% edukatívny kanál zameraný na kognitívny rozvoj batoliat. Všetky animácie sú vytvárané pod dohľadom detského psychológa tak, aby vyhovovali jedinečným potrebám bábätiek. Program nie je prerušovaný reklamou a neobsahuje násilné prvky. Knižnica bebe tv VOD je dostupná 24 hodín denne 7 dní v týždni, čím sa bebe tv opäť približuje k potrebám svojich zákazníkov. Mega Max Media, s.r.o., je bratislavská spoločnosť zaoberajúca sa produkciou a distribúciou tematických programových služieb. V súčasnosti produkuje medzinárodné detské programové služby bebe tv, bebe tv HD, bebe tv Mobile a bebe tv SVOD. Momentálne vysiela v krajinách, ako sú Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvátsko, Čierna Hora, Kosovo, Malta, Cyprus, Turecko, Nigéria, Estónsko, Litva, Rakúsko, Holandsko, Belgicko a Luxemburg.

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA
"Sme toho názoru, že treba zvýšiť spoločenskú váhu rodín s deťmi.“ František Mikloško o návrhu na zmenu Ústavy SR parlamentných poslancov za KDS (Konzervatívni demokrati Slovenska), ktorá by mala zaručiť rodičom možnosť voliť vo všetkých voľbách i za svoje neplnoleté deti. "Súčasná extrémne nízka pôrodnosť môže viesť do pasce. Počet rodín s deťmi klesá. Preto budú politici nútení stále menej sa ohliadať na záujmy rodín s deťmi a budú sa orientovať na iné skupiny voličov. To môže ešte viac zhoršiť demografickú situáciu. Tomu chceme zabrániť." Vladimír Palko o návrhu na zmenu Ústavy SR parlamentných poslancov za KDS (Konzervatívni demokrati Slovenska), ktorá by mala zaručiť rodičom možnosť voliť vo všetkých voľbách i za svoje neplnoleté deti.

"Skôr by to mala riešiť inštitúcia, kde sa chodí v bielych plášťoch. Tam by mohli zaklopať na dvere." Rafael Rafaj o návrhu na zmenu Ústavy SR parlamentných poslancov za KDS (Konzervatívni demokrati Slovenska), ktorá by mala zaručiť rodičom možnosť voliť vo všetkých voľbách i za svoje neplnoleté deti.

5. 3. 2009

Ceny ministra kultúry za rok 2008

Ceny ministra kultúry za rok 2008
Ceny za výnimočný prínos v divadle a tanci, literatúre, hudbe, v audiovízii a kinematografii a za výnimočný prínos za rok 2008 udelil dnes minister kultúry Marek Maďarič. Vo Dvorane Ministerstva kultúry SR si Ceny ministra kultúry SR 2008 slávnostne prevzali osobnosti, ktoré svojou umeleckou a tvorivou činnosťou v uplynulom roku zaujali doma i v zahraničí. Šéf rezortu kultúry ich odovzdal - choreografke Šárke Ondrišovej, literátovi a prekladateľovi Viliamovi Turčánymu, huslistovi Daliborovi Karvayovi, opernému spevákovi Sergejovi Kopčákovi, režisérovi Jurajovi Lehotskému a hercovi Jurajovi Kukurovi. Kukurovi udelili Cenu ministra kultúry SR za výnimočný prínos v oblasti kultúry. Získal ju za významný dlhoročný osobný prínos k rozvoju divadelného a filmového umenia na Slovensku, osobitne za umelecké profilovanie divadla Aréna. Ako vo filmovom medailóne, pripravenom pre každého laureáta ceny, povedal Kukura, Aréna je bezžánrové divadlo, cení si to, snaží sa ísť s dobou a ponúka scény, ktoré majú divákovi čo povedať. Držiteľkou ceny za prínos v oblasti divadla a tanca sa stala Šárka Ondrišová za námet, scenár, choreografiu a réžiu inscenácie Canto Hondo (hlboká pieseň o nej...). Za inscenáciu - moderné spojenie tanca, živej hudby a hovoreného slova získalo Alternatívne divadlo ElleDanse Bratislava už vlani v septembri tri Divadelné ocenenia sezóny - DOSKY 2008. Ondrišová verí, že aj ďalšie inscenácie, ktoré pripravujú, budú také úspešné. Zároveň si praje, aby na Slovensku vznikol priestor pre tanec, tanečné umenie, ktorý tu stále nie je. Za prínos v oblasti literatúry dostal cenu literát, vedec a prekladateľ Viliam Turčány. Minister ocenil Turčányho celoživotné dielo a výnimočnú prekladovú tvorbu, najmä za majstrovské pretlmočenie Proglasu, Božskej komédie a ďalších významných diel antickej a talianskej literatúry. Turčány v príhovore v mene všetkých šiestich ocenených vyjadril úprimnú vďaku za udelenie cien ministra kultúry. V oblasti hudby boli za rok 2008 udelené dve Ceny ministra kultúry SR. Získali ich - mladý huslista Dalibor Karvay a známy operný basový spevák Sergej Kopčák. Karvayovi udelili cenu za dosiahnuté vynikajúce umelecké výsledky a úspešnú medzinárodnú reprezentáciu slovenského interpretačného umenia, s prihliadnutím na získanie 1. miesta na 3. ročníku Medzinárodnej súťaže Davida Oistracha v Moskve v roku 2008. Kopčáka ocenili za stvárnenie postavy Borisa Godunova v rovnomennej opernej inscenácii v Slovenskom národnom divadle, s prihliadnutím na celoživotnú vynikajúcu umeleckú tvorbu a reprezentáciu slovenského operného umenia na prestížnych svetových operných scénach. Kopčák, ktorý s operným spevom už končí, vo filmovom medailóne k cene pripomenul univerzálny charakter hudby, ktorá je medzinárodným jazykom a spája všetkých ľudí bez ohľadu na rasu. Za prínos v oblasti audiovízie a kinematografie si cenu prevzal dokumentarista a režisér Juraj Lehotský. Toto ocenenie mu minister kultúry Maďarič udelil za réžiu a spoluprácu na scenári dokumentárneho filmu Slepé lásky a za mimoriadny medzinárodný úspech a propagáciu slovenskej kinematografie v zahraničí.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

STV NEWS

STV NEWS
Stretnutie Slovensko - Taliansko vo finálovom 2. kole I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára 2009 tenisových reprezentačných družstiev mužov sprostredkuje divákom 6. - 8. marca v priamych prenosoch z Cagliari Slovenská televízia na Dvojke. V piatok i v nedeľu to zhodne bude od 10.25 h (po dve dvojhry) a v sobotu od 13.25 h (štvorhra).

TOP OF THE POPS

TOP OF THE POPS

1. *TELEVÍZNE NOVINY -Markíza -1.3.2009 ; 2.*Športové noviny -Markíza- 1.3.2009; 3. *DNES -Markíza- 26.2.2009; 4. Ordinácia v ružovej záhrade III. (5.) -Markíza- 24.2.2009; 5. *NOVINY TV JOJ -TV JOJ- 1.3.2009; 6. Ordinácia v ružovej záhrade III. (6.) -Markíza- 26.2.2009 ;7. SUSEDIA -Markíza- 23.2.2009 ; 8. Aj múdry schybí -Markíza -27.2.2009 ; 9.*NAJLEPŠIE POČASIE -TV JOJ -23.2.2009; 10. Pošta pre teba -Jednotka -28.2.2009; 11. *Krátke TN -víkend -Markíza- 1.3.2009; 12. Lara Croft -Tomb Raider: Kolíska života -Markíza -1.3.2009; 13. SUSEDIA -Markíza -25.2.2009; 14. *ŠPORT -TV JOJ -23.2.2009; 15. *Panelák -TV JOJ- 23.2.2009; 16. Rande naslepo -Markíza -23.2.2009; 17. Smotánka -Markíza -28.2.2009 ; 18. PROMINENTI -Markíza -1.3.2009; 19.Ťažko ho zabiť -Markíza -28.2.2009; 20. *Góly body sekundy -Jednotka -26.2.2009

Pozn. Pri reláciách opakujúcich sa každý deň (spravodajstvo, šport, sitcom a pod.) je uvedená relácia s najvyššou hodnotou ratingu za celý týždeň ; © Výskum programu STV

4. 3. 2009

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Kirgizského novinára hospitalizovali po tom, ako sa stal terčom brutálneho útoku. Mal na tele viac ako 30 bodných rán, uviedol v stredu redaktor novín, pre ktoré žurnalista pracoval. Štyria neznámi útočníci v utorok zbili a dobodali Syrgaka Abdyldajeva, novinára z nezávislého týždenníka Reporter-Bishkek, uviedol redaktor Turat Akimov. "Štyria útočníci prišli na aute. Novinárovi spôsobili nožom asi 30 bodných rán, zlomili jeho ruky a rebrá," povedal. Reporter-Bishkek sa pravidelne kriticky vyjadruje na adresu kirgizského prezidenta Kurmanbeka Bakijeva a Abdyldajev bol jeho veľmi viditeľným a otvoreným oponentom. Útok mohol byť signálom, že otvorená kritika vlády už viac nebude tolerovaná, uviedol Akimov. Hovorca ministerstva vnútra oznámil, že polícia útok vyšetruje.
Novým riaditeľom oddelenia komunikácie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) sa stal Mark Adams, 45-ročný Brit nastúpi do tejto funkcie koncom mája Novým riaditeľom oddelenia komunikácie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) sa stal Mark Adams. Štyridsaťpäťročný Brit nastúpi vo švajčiarskom Lausanne koncom mája. Informáciu priniesla tlačová správa MOV. Adams dosiaľ pracoval v podobnej funkcii pre Svetové ekonomické fórum vo švajčiarskej Ženeve. Predtým postupne bol producentom i vedúcim vydania v športovej redakcii rozhlasovej sekcii BBC, editorom v Channel 5 News i členom manažmentu stanice Euronews v Lyone .
Internetové sociálne siete sú podľa generálnej riaditeľky Yahoo Inc. Carol Bartz v centre záujmu amerického internetového gigantu. Na konferencii venovanej technológiám v San Franciscu, ktorú zorganizovala investičná banka Morgan Stanley, zdôraznila, že Yahoo nepripravuje nové produkty, ale v oblasti sociálneho sieťovania hľadá partnera. "Nebudeme vymýšľať ďalší Facebook," uviedla. V súvislosti s mohutným nárastom sociálnych sietí, ku ktorým patrí Facebook a Twitter, je však podľa nej "úplne jasné, že to musíme robiť." Bartz tiež zdôraznila, že v Yahoo zvažujú všetky možnosti, ktoré by spoločnosti pomohli oživiť rast a lepšie konkurovať Google Inc.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Voľby naše premilené

Voľby naše premilené
Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) bude v čase predvolebnej kampane pred prezidentskými voľbami monitorovať vybrané médiá a v nich vybrané relácie. "Veríme, že nebudú problémy," povedal včera na tlačovej besede predseda rady Miloš Mistrík. Kampaň pred prvým kolom volieb sa začína 6. marca a končí sa 19. marca o siedmej. Verejnoprávne médiá v čase kampane sú povinné poskytnúť priestor kandidátom. Súkromné médiá takýto priestor poskytnúť môžu. Rada bude monitorovať deväť relácií Slovenskej televízie, štyri relácie TV Markíza, dve TV Joj, tri TA3, štyri relácie Slovenského rozhlasu, jednu reláciu na Rádiu Regina, dve v Rádiu Patria a jednu v Rádiu Expres. Slovenský rozhlas (SRo) dá kandidátom priestor od 9. do 17. marca a Slovenská televízia (STV) od 10. do 18. marca. Obe médiá venujú pre každého kandidáta jednu hodinu vysielania. Súkromné rádiá a televízie nemusia, ale môžu vysielať predvolebnú kampaň. Podľa zákona ju však musia označiť ako platenú politickú reklamu, ktorá ale nesmie byť súčasťou bežného reklamného vysielania. V STV a SRo sa vysielací čas pre kampaň hradí zo štátneho rozpočtu. V prípade súkromných vysielateľov si ju platia kandidáti na prezidenta. Všetci vysielatelia musia dať každému kandidátovi rovnaké podmienky. Ostatné spravodajské a publicistické relácie, ktoré sa týkajú volieb, musia pripravovať tak, aby boli vyvážené a nestranné. Kandidát má počas kampane právo na odpoveď, ak boli o ňom počas kampane odvysielané nepravdivé alebo pravdu skresľujúce informácie. Rada sa bude prípadnými podnetmi zaoberať na pravidelných zasadaniach 10. marca, 24. marca a 7. apríla. Podľa Mistríka členovia rady sa dohodli, že nebudú pre podnety zasadať mimoriadne. Podnety môžu podávať aj občania. Ak rada zistí porušenie zákona, televízie môžu dostať pokuty až do 165 969,59 eur a rádiá do 49 791 eur. Okrem finančnej sankcie prichádza do úvahy pri porušení zákona aj miernejší trest, ktorým je upozornenie. Prísnejšími ako peňažná pokuta sú oznam o porušení zákona a pozastavenie vysielania relácie. Od roku 2000 rada podľa Mistríka uložila 30 sankcií. Najvyššiu dostala v roku 2002 TV Markíza vo výške 500 000 korún za politickú reklamu. Zároveň dodal, že od roku 2006 rada evidovala porušenia zákona skôr u regionálnych médií. Kampaň pred prípadným druhým kolom sa začína vyhlásením výsledkov prvého kola, teda pravdepodobne 22. marca, a končí sa 2. apríla o siedmej ráno.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

3. 3. 2009

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Irán v utorok potvrdil, že v teheránskej väznici zadržiava nezávislú americkú novinárku s iránskou štátnou príslušnosťou. Neoznámil však obvinenia. "Zatknutie (Roxany Saberiovej) bolo vykonané na základe príkazu revolučného súdu," uviedol pre novinárov hovorca súdu Ali Reza Džamšidi. "Neviem presne o aké obvinenia ide," povedal Džamšidi s tým, že 31-ročnú Saberiovú držia v teheránskej väznici Evin. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Hassan Ghašgháví ešte v pondelok uviedol, že Saberiová získavala informácie pre svoje správy "ilegálnym spôsobom". Americká televízna stanica Fox News s odvolaním sa na Saberiovej otca minulý týždeň informovala, že novinárku pochádzajúcu zo Spojených štátov zatkli koncom januára a obvinili z nákupu alkoholu, čo je v Iráne zakázané. Zatiaľ nie je jasné, ako to súviselo s jej "ilegálnou" novinárskou činnosťou. Podľa nemenovaného iránskeho sudcu sa úrady k prípadu novinárky vyjadria na tlačovej konferencii v utorok.
Srbské médiá a investigatívni novinári sú pod neustálym tlakom a sloboda slova v krajine je často ohrozovaná. Vyplýva to zo správy Organizácie médií juhovýchodnej Európy (SEEMO) zverejnenej v utorok. Politici a policajti vyvinuli tlak na zamestnancov denníka Borba po tom, ako noviny zverejnili utajenú informáciu o rozhodnutí srbskej vlády vyplatiť milión dolárov v prípade srbského študenta Miladina Kovačeviča. Ten utiekol do Spojených štátov s pomocou srbského diplomata v New Yorku po tom, ako zbil svojho amerického spolužiaka z univerzity. Borba sa mala podľa SEEMO stať terčom útokov zo strany politikov, ktorí požadovali zverejnenie zdroja, ktorý im poskytol inkriminovanú informáciu. Zákon o verejných informáciách však hovorí o tom, že novinári v prípade, že ide o verejný záujem, nemajú povinnosť poskytovať úradom svoje zdroje. K ďalším dôkazom o ohrozovaní slobody slova v Srbsku je podľa SEEMO rozhodnutie manažmentu Kongresového centra Sáva v Belehrade z februára tohto roka, ktorý organizácii bojujúcej za práva homosexuálov zakázal vo svojej budove usporiadať tlačovú konferenciu. Miestne novinárske združenia tento krok odsúdili a šéfa kongresového centra obvinili z homofóbie.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.
Francúzsky mediálny a telekomunikačný gigant Vivendi oznámil dnes stratu za 4. štvrťrok 2008, keď prepadávajúce sa akciové trhy donútili spoločnosť odpísať časť z hodnoty svojho podielu vo filmových a televíznych štúdiách NBC Universal. Za 4. štvrťrok 2008 zaznamenala spoločnosť medziročnú stratu 1,38 miliardy eur (41,57 miliardy Sk), zatiaľ čo vo 4. štvrťroku 2007 ešte dosiahla zisk 521 miliónov eur (15,70 miliardy Sk). Aj vďaka tomu sa za celý rok 2008 zisk prakticky nezmenil a udržal sa na úrovni okolo 2,60 miliardy eur (78,33 miliardy Sk). Vivendi prevádzkuje najväčšie hudobné vydavateľstvo na svete Universal Music Group a okrem neho aj najväčšiu platenú televíznu stanicu vo Francúzsku Canal+. Vlastní aj druhú najväčšiu mobilnú sieť v krajine SFR, ako aj jedno z najväčších vydavateľstiev videohier Activision Blizzard.
Informovala o tom agentúra Reuters.
Copyright © TASR 2009
Daniel Macho sa stal novým riaditeľom spravodajstva digitálnej spravodajskej televízie Z1. Doposiaľ kumulovaná funkcia riaditeľa a šéfredaktora spravodajstva sa tak rozdelila. Šéfredaktorom spravodajstva televízie zostáva aj naďalej Hanuš Hanslík, informovala o tom hovorkyňa stanice Ivana Dubášová.Macho doposiaľ v Z1 pôsobil ako vedúci športového spravodajstva. Televízia oznámila aj ďalšie personálne zmeny. Riaditeľkou publicistiky sa od marca stala Katarína Pfauserová. Vo funkcii riaditeľa techniky a a výroby po vzájomnej dohode skončil Vít Novotný.Generálny riaditeľ Z1 Martin Mrnka uviedol, že sa stanice pripravila na dopady hospodárskej krízy a predpokladané zníženie objemu televíznej inzercie v ČR. „Súčasťou prijatých opatrení je napevno stanovený rozpočet na tento rok a zmena obchodného modelu televízie,“ dodal. Okrem zastúpenia zo strany agentúry ARBO Media (dnes Media Master) a vlastného obchodného oddelenia bude Z1 využívať taktiež služby agentúr BPM a AT Media. Nový fixný rozpočet televízie predpokladá úspory na nákladoch a výrobe, ktorá sa netýkajú programu. Z1 napríklad plánuj ušetriť deväť percent zo svojich doterajších personálnych nákladov. Televízia od marca ponúkne tri nové programy – módny Fashion Station, magazín o moderných technológiách Digiworld a diskusnú reláciu pod názvom Fenomén. Z1 začala vysielať vlani v júni. Jej vysielanie môžu sledovať diváci okrem iného aj na internetovej stránke stanice a taktiež prostredníctvom televízie cez pevnú linku označovanú ako IPTV.
Copyright © ČTK 2009

Voľby naše premilené

Voľby naše premilené
Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) nasadila na monitoring vybraných relácií elektronických médií v prezidentskej kampani celé svoje programové oddelenie, spolu dvanásť pracovníkov. "Vybrali sme tie relácie, ktoré majú najvýznamnejšie pokrytie, to však neznamená, že sa ostatné, najmä lokálne médiá vymykajú litere zákona," povedal na dnešnej tlačovej konferencii nový predseda RVR Miloš Mistrík s dodatkom, že rada bude riešiť akýkoľvek podnet aj na ktorékoľvek z médií, ktoré priamo nemonitoruje. Pripomenul, že RVR od roku 2000 v súvislosti s voľbami uložila 30 sankcií, prevažne najmiernejšou formou, teda napomenutím. Televízia Markíza však v roku 2002 dostala pokutu pol milióna slovenských korún (16.597 eur) a Rádio Hviezda FM dve pokuty vo výške 30.000 (996 eur) a 50.000 korún (1660 eur). Mistrík však zároveň dodal, že pri posledných voľbách už celoštátne médiá zásadné chyby nerobili a sankciám sa nevyhli skôr lokálne médiá. "Práve pre informovanie týchto médií sme na našej web stránke www.rada-rtv.sk umiestnili Komentár k zákonnej úprave vysielania v čase voľby prezidenta SR," povedal Mistrík. Materál podľa neho právnici RVR vypracovali na základe otázok samotných médií a mal by pomôcť lokálnym elektronickým médiám spracovávať obdobie kampane v súlade so zákonom. Prezidentská predvolebná kampaň sa začína v piatok 6. marca o siedmej hodine ráno a končí sa 48 hodín pred začiatkom voľby 21. marca, keď sa začína predvolebné moratórium. To sa končí 21. marca o 22. hodine večer, keď sa zatvoria volebné miestnosti. Kampaň do druhého kola volieb, pokiaľ sa bude konať, sa začína vyhlásením výsledkov prvého kola v nedeľu 22. marca, pravdepodobne okolo 10. hodiny. Paradoxne budú teda médiá v čase medzi uzavretím volebných miestností a vyhlásením výsledkov prvého volebného kola fungovať v režime mimo kampane aj moratória a pokiaľ neporušia bežný zákonný rámec, môžu informovať ľubovoľne. Počas trinástich dní kampane môžu médiá vo svojich pravidelných reláciách informovať obvyklým spôsobom. Pokiaľ relácie nepôjdu v bežnom režime - napríklad TV Markíza a TV JOJ už avizovali presunutie relácie Na telo a De Facto do prime time - budú sa relácie brať ako súčasť kampane. "Všetkým kandidátom musí byť poskytnutý rovnaký čas a súkromné médiá majú právo žiadať úhradu za účasť v reláciách," vysvetlil Mistrík pravidlá pre vysielanie mimoriadnych relácií počas kampane. Verejnoprávne médiá poskytnú kandidátom okrem účasti vo svojich reláciách zdarma priestor v informačných blokoch, napríklad v Slovenskej televízii dostane každý kandidát k dispozícii hodinu vysielacieho času. Slovenský rozhlas poskytne na informovanie o prezidentských kandidátoch všetkých päť okruhov, RVR z nich bude monitorovať tri - Rádio Slovensko, bratislavské Rádio Regina a Rádio Patria. RVR bude monitorovať aj najpočúvanejšie súkromné Rádio Expres. V Slovenskej televízii a TV JOJ bude rada monitorovať všetky hlavné spravodajské a diskusné relácie, v TV Markíza sa popri spravodajstve a diskusných reláciách dostalo do zoznamu aj Teleráno.
Copyright © TASR 2009

SLOVAK FREE MEDIA

SLOVAK FREE MEDIA
Ani po desiatich rokoch nie je skončené trestné stíhanie bývalej novinárky Jany Teleki za satirickú báseň. V predvolebnom období, ešte v roku 1998, ju pod názvom Mesto (ne)hospodári zdravo zverejnila v regionálnom týždenníku Aspekt. Kritizovala v nej nehospodárne nakladanie s mestskými majetkami vtedajším primátorom Považskej Bystrice Ľubošom Lackovičom. V týždenníku, ktorého konateľkou bola Teleki, vyšlo aj niekoľko ďalších článkov s touto tematikou. Podľa nich Lackovič okrem iného financoval niektoré práce na výstavbe domov pre seba a svoju sestru Helenu Loduhovú z mestských peňazí. Loduhová je predsedníčkou Okresného súdu v Považskej Bystrici a jej manžel Pavol Loduha je advokát. Všetci traja vystupujú v prípade ako poškodení. V júni 1999 obvinili Teleki z trestného činu ohovárania v súbehu s trestným činom útoku na verejného činiteľa. Okresný policajný vyšetrovateľ zrušil uznesenie o vznesení obvinenia 18. októbra 1999, právoplatnosť nadobudlo presne o mesiac neskôr. Vec posunul na priestupkové konanie. To bolo zastavené Okresným úradom Považská Bystrica z dôvodu, že zodpovednosť za priestupok zanikla 15. decembra 1999. Poškodení podali voči zrušeniu obvinenia podnet, podľa Teleki však až 5. januára 2000, teda po stanovenej lehote. „Vo februári 2000 vydala krajská prokurátorka vyšetrovateľovi pokyn pokračovať v pôvodnom konaní. Odporuje to právu nebyť súdený dvakrát za tú istú vec,“ povedala v rozhovore pre agentúru SITA Jana Teleki a dodala, že má fotokópie dvoch trestných spisov v jednej trestnej veci, vedené pod dvomi rôznymi spisovými značkami. Podľa hovorkyne generálneho prokurátora Jany Tökölyovej sa však o dvoch konaniach hovoriť nedá, nakoľko prvé sa právoplatne neskončilo. Ako uviedla pre agentúru SITA, prekážku právoplatne skončenej veci v trestnom konaní tvoria rozhodnutia stanovené Trestným poriadkom. „Takým rozhodnutím nie je rozhodnutie vyšetrovateľa, ktorým sám vyhovel podanej sťažnosti, opatrenie o odovzdaní veci ani rozhodnutie orgánu príslušného na prerokovanie priestupku o zastavení konania,“ skonštatovala. Teleki upozorňuje na to, že trestný čin útoku na verejného činiteľa bol vypustený z Trestného zákona v roku 2003 a preto nemôže byť stíhaná za ohováranie v súbehu s niečím, čo už trestný činom nie je. „Voči menovanej je v súčasnosti naďalej dôvodné trestné stíhanie za skutok kvalifikovaný ako trestný čin ohovárania,“ reagovala Tökölyová.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Minulý týždeň začala svoju prevádzku webová stránka TVMETER.sk .
Venuje sa primárne sledovanosti a prezentuje výsledky PMT, s.r.o.. Vlastníkom domény je MAC TV s.ro. a dovoľujem si zapochybovať, že o tejto aktivite vedia ďalší spoločníci PMT, s.r.o / Markíza - Slovakia, s. r. o. , Asociácia mediálnych agentúr , C.E.N. s.r.o. a Slovenská televízia Mlynská dolina Bratislava 845 45 .

To je TV !

To je TV !

2. 3. 2009

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Britská speváčka Lily Allen je nahnevaná na denník New York Times, pretože bez súhlasu predal fotografie interiéru jej londýnskeho bytu bulvárnemu časopisu OK!. Ako uviedla na svojej MySpace stránke, správanie sa prestížnych amerických novín bolo "lacné a nechutné". "Verila som, že ide o jedno z najserióznejších periodík," napísala speváčka. Práve preto vraj dovolila fotografovanie bytu spojené s interview. "Nemusím ani hovoriť, aká som ponížená. Aby som bola úprimná, rozplakalo ma to," priznala Allen. Podľa hovorcu denníka však nejde o nič nezvyčajné. "Je to štandardný postup a je nám ľúto, že to niekoho prekvapilo," reagoval.
Americká novinárka s iránskou štátnou príslušnosťou, ktorú zadržali iránske úrady, získavala informácie pre svoje správy "ilegálne", uviedli predstavitelia Iránu. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Hassan Ghašgháví nepotvrdil, ani nevyvrátil, či 31-ročnú Roxanu Saberiovú skutočne zatkli, uviedol však, že jej aktivity boli "ilegálne". Americká televízna stanica Fox News s odvolaním sa na Saberiovej otca minulý týždeň informovala, že novinárku pochádzajúcu zo Spojených štátov zatkli koncom januára a obvinili z nákupu alkoholu, čo je v Iráne zakázané. Zatiaľ nie je jasné, ako to súviselo s jej "ilegálnou" novinárskou činnosťou. Podľa nemenovaného iránskeho sudcu sa úrady k prípadu novinárky vyjadria na tlačovej konferencii v utorok.
Od začiatku roka 2009 bolo vo svete zabitých alebo zavraždených už 26 novinárov, informovala v pondelok medzinárodná organizácia na ochranu novinárov Press Emblem Campaign (PEC). Podľa jej údajov ide pritom v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku o výrazný nárast, keďže v januári a februári 2008 o život prišlo 16 pracovníkov médií. "Zabíjanie novinárov je jasne spojené so situáciou vnútorného konfliktu," povedal generálny tajomník mimovládnej organizácie Blaise Lempen vo vyhlásení. Obete si vyžiadala predovšetkým situácia v Pásme Gazy, kde zahynuli štyria novinári, pričom rovnaký počet ich prišiel o život v Pakistane. Dvaja zomreli v Iraku, Mexiku, Nepále, Rusku, Somálsku, Srí Lanke a Venezuele, zatiaľ čo jednu obeť z mediálnej brandže hlásila Kolumbia, Keňa, Madagaskar a Filipíny. Organizácia PEC, ktorá v minulom roku zaznamenala celkovo 81 obetí z radov novinárov, vyzvala Radu Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC), aby sa zaoberala týmto podľa nej "globálnym problémom".
Medzinárodná ratingová agentúra Moody's znížila v pondelok korporátny rating skupiny Central European Media Enterprises (CME) z úrovne Ba2 na úroveň Ba3 a ratingy na prioritné dlhové cenné papiere v hodnote 150 mil. eur splatné v roku 2014 a prioritné dlhové cenné papiere v hodnote 245 mil. eur splatné v roku 2012. Výhľad na všetky ratingy zostáva negatívny. Zníženie ratingov odráža hospodárske výsledky skupiny CME za rok 2008 ako aj odhad ratingovej agentúry ohľadom vývoja spoločnosti v roku 2009. Moody's očakáva, že skupina CME po období ekonomického rastu zaznamená v tomto roku pokles ziskov z televíznej reklamy vplyvom negatívneho vývoja na trhoch strednej a východnej Európy, kde spoločnosť pôsobí. Pôvodné odhady CME, ktoré hovorili o dosiahnutí zisku aj pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA), sa tak podľa ratingovej agentúry v roku 2009 nepodarí dosiahnuť. Okrem toho spoločnosť negatívne zasiahne oslabovanie lokálnych mien voči doláru. Skupina CME v júli 2007 odkúpila 20 % v spoločnosti TV Markíza od spoločnosti Media Invest, spol. s r.o. Podľa zverejnených informácií CME, celková kúpna cena podielu bola 1,9 mld. Sk. CME informovala, že touto transakciou sa stala 100-percentným vlastníkom spoločnosti Markíza - Slovakia, spol. s r.o., ktorá je prevádzkovateľom licencie na vysielanie TV Markíza. CME je prevádzkovateľom televízneho vysielania a vlastní televízne stanice v šiestich krajinách strednej a východnej Európy s celkovým dosahom 90 mil. divákov. Spoločnosť vlastní v Chorvátsku Nova TV, v ČR TV Nova, Nova Cinema, Nova Sport a Galaxie Sport, v Rumunsku PRO TV, Acasa, PRO Cinema a PRO TV International. Na Slovensku ide o spomínanú TV Markíza, v Slovinsku POP TV a Kanal A a na Ukrajine je to Studio 1+1, Studio 1+1 International, Kino a City. V Bulharsku spoločnosť nedávno získala TV2 a Ring TV. Akcie spoločnosti CME sú obchodované na burze v New Yorku (NASDAQ) a na pražskej Burze cenných papierov pod burzovým symbolom CETV.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

TA 3 NEWS

TA 3 NEWS
Televízia TA3 bude vo vysielaní venovať voľbám prezidenta SR mimoriadny priestor. Naplánované sú volebné štúdiá v deň volieb a po voľbách a tiež aktuálne živé vstupy z volebných centrál, na ktorých budú participovať moderátori relácií V politike a Téma dňa - Richard Dírer, Ľuba Oravová, Nora Gubková a Peter Bielik.Spravodajská televízia odvysiela aj tematické reportáže a komentáre analytikov a politológov hodnotiace aktuálny priebeh volieb. Prezidentským voľbám sa TA3 bude venovať štandardne v spravodajských blokoch aj vo večerných diskusných reláciách Téma dňa a V politike. „Voľby prezidenta SR dostanú priestor v TA3 v zmysle zákona, teda všetkým kandidátom poskytneme rovnaký priestor. TA3 ponúkne divákom komplexný servis o voľbách - debaty kandidátov, profilové rozhovory, živé vstupy z volebných centrál, komentáre analytikov a politológov, spravodajstvo z mítingov – jednoducho všetko, čo by mali voliči a diváci TA3 vedieť o prezidentských voľbách,“ vyjadril sa šéfredaktor spravodajstva a publicistiky Richard Dírer. V relácii Téma dňa v dňoch od 9. 3. do 17. 3. vystúpia postupne všetci kandidáti na prezidenta SR. Rozhovory s nimi budú viesť moderátori Peter Bielik a Nora Gubková. V rámci diskusie sa kandidáti stretnú aj v relácii V politike. Dňa 8. 3. budú s moderátorom Richardom Dírerom diskutovať Dagmar Bollová, Milan Sidor a Milan Melník. Týždeň pred voľbami, dňa 15. 3. 2009 je do štúdia pozvaná štvorica kandidátov Ivan Gašparovič, Iveta Radičová, Zuzana Martináková a František Mikloško. Diskusiu bude moderovať Ľuba Oravová.

Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda

Je-li na svatého Romana jasno,
bude hojná úroda
Jednotka výraznejšie stúpla, Dvojka stúpla, Trojka na tých istých číslach, ako minulý týždeň.

JOJ stúpla, JOJ Plus mierne klesla.
TA 3 klesla.
Markíza mierne kleslaa blíži sa ku 30 % podielu.
Primetimový rozdiel medzi Jednotkou a JOJ sa nepatrne zväčšil, stále v neprospech Jednotky- 3,44 %.

Markíza – 30,89 % Jednotka - 15,88 % Dvojka - 4,66 % Trojka - 0,75% TV JOJ – 19,27 % JOJ PLUS- 2,24 % TA 3 - 1,52 % Zdroj: PMT/TNS SK

1. 3. 2009

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Americká televízna spoločnosť Fox uzavrela s tvorcami úspešnej kreslenej komédie o žltej rodinke Simpsonovcov (1989) dohodu o nakrútení ďalších dvoch sérií. Seriál by tak mal prekonať rekord westernovej drámy Gunsmoke (1955), ktorá bola najdlhšie vysielaným programom v prime time. Vysielanie sa skončilo po dvadsiatich sériách v roku 1975. Tvorcov Simpsonovcov na jeseň čaká v poradí 21. séria. Výtvor karikaturistu, scenáristu a producenta Matta Groeninga má na konte 24 cien Emmy a už teraz je najdlhšie vysielaným kresleným seriálom hlavného vysielacieho času v Spojených štátoch amerických. Rodinu Simpsonovcov tvoria kreslené postavy žijúce v meste Springfield. Jej členovia a obyvatelia mesta majú reflektovať obraz americkej spoločnosti. Svoje hlasy rôznym postávam prepožičali viaceré známe osobnosti, vrátane legendárneho hudobníka Paula McCartneyho či herečky Elizabeth Taylor. V roku 2007 mala premiéru aj snímka s názvom Simpsonovci vo filme, ktorá na celom svete zarobila vyše 527 miliónov amerických dolárov (asi 412 miliónov €).
Ruská prokuratúra sa v piatok odvolala proti oslobodeniu štyroch mužov, ktorí sa údajne zúčastnili na vražde novinárky Anny Politkovskej. "Generálny prokurátor dnes podal odvolanie voči verdiktu Najvyššieho súdu Ruskej federácie," povedala hovorkyňa úradu prokurátora Marina Gridnevová. Obžalovaných pred týždňom oslobodil moskovský súd. Obhajca dvoch z nich Murad Musajev podľa vlastných slov dúfa, že verdikt ostane v platnosti. "Dúfame, že najvyšší súd, ktorý sa bude odvolaním zaoberať, neustúpi pred prokuratúrou, ako sa to často stáva, a nechá verdikt v platnosti," povedal pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy. Z účasti na vražde Politkovskej obvinili čečenských bratov Džabraila a Ibragima Machmudova, ktorí mali páchateľa doviezť na miesto vraždy. Bývalý policajný vyšetrovateľ Sergej Chadžikurbanov podľa prokuratúry poskytol vrahom logistickú podporu. Obžalovaný bol aj bývalý príslušník tajnej služby Pavel Rjaguzov, ktorého obvinenia však už predtým stiahli pre nedostatok dôkazov. Zostalo mu obvinenie z vydierania v inom prípade, toho ho však porota tiež zbavila. Podľa vyšetrovateľov Politkovskú zastrelil v októbri 2006 na schodoch pred jej bytom ďalší brat Machmudovcov Rustam, ktorý podľa polície z Ruska ušiel. Prokuratúra už naňho vydala medzinárodný zatykač. Úradom sa nepodarilo zistiť, kto vraždu objednal. Politkovská, ktorú zavraždili vo veku 48 rokov, bola autorkou kníh a článkov ostro kritizujúcich vtedajšieho prezidenta Vladimira Putina najmä pre porušovanie ľudských práv ruskými ozbrojenými silami v Čečensku. Jej vražda vyvolala medzinárodné rozhorčenie a niektorí kritici dali tento zločin za vinu ruskému politickému vedeniu.
Hviezdy oscarového filmu Milionár z chatrče (2008) - herec Dev Patel a režisér Danny Boyle zasadnú do "horúceho kresla" televíznej súťaže Milionár. Práve tá pomohla hlavnému hrdinovi oceňovanej snímky v ceste za šťastím. Podľa denníka The Sun bude dvojica odpovedať na otázky spoločne. Nahratá suma poputuje na konto neziskovej organizácie Railway Children, ktorá pomáha deťom žijúcim na ulici po celom svete. "Bude to fantastické. Nakrúcanie však závisí od pracovných povinností Deva a Dannyho," uviedol zástupca produkčnej spoločnosti Celador. MTV hľadá najlepší album, ktorý vyšiel od vzniku tejto populárnej hudobnej stanice v roku 1981. Fanúšikovia môžu hlasovať za jednu z 27 finálových nahrávok na internetovej stránke www.mtv.co.uk. Víťaza vyhlásia v priamom prenose v nedeľu 12. apríla. Minulý rok na MTV vyhlásili držiteľa titulu Najlepší videoklip. Najviac hlasov získalo video k skladbe Rio britskej kapely Duran Duran z roku 1982. Medzi nahrávkami bojujúcimi o titul Najlepší album generácie MTV je napríklad Amy Winehouse s Back To Black, Eminem s The Marshall Mathers LP, Michael Jackson s albumom Thriller, Oasis a ich (What's the Story) Morning Glory? či Definitely Maybe, U2 s The Joshua Tree, Nirvana s Nevermind či Kanye West s nahrávkou The College Dropout.
Americká herečka Alexis Bledel známa ako Rory zo seriálu Ženy z rodu Gilmorovcov (2000) si zahrá vo finálnej časti Pohotovosti (1994). Podľa internetovej stránky magazínu People stvárni doktorku Juliu Wise. Poslednú epizódu obľúbeného seriálu z lekárskeho prostredia odvysiela americká televízia NBC 2. apríla. Dvadsaťsedemročná Bledel sa tak dostala na zoznam hviezd, ktoré sa rozlúčia s televíznou šou účinkovaním v 15. sérii. Jednou z nich je aj George Clooney, ktorý sa po deviatich rokoch vráti ako doktor Doug Ross. Hviezda filmov Dannyho jedenástka (2001), Dannyho dvanástka (2004)a Dannyho trinástka (2007) sa objaví v časti s premiérou 12. marca.

© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.