29. 1. 2005

MEDIA NEWS 2 / Second Part /

MEDIA NEWS ? / Second Part / Koaličná rada v utorok 1. februára 2005 bude, okrem iného , rokovať aj o zmene kompetencii rád Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu v súvislosti so správou majetku . Aliancia nového občana chce na koaličnej rade otvoriť otázku, či majú rady STV a SRo rozhodovať o predaji mnohomiliardového majetku verejnoprávnych médií. Podpredseda strany Jirko Malchárek pre agentúru SITA vysvetlil, že ich strana pri schvaľovaní kompetencií rád mala na mysli to, že budú spravovať či prenajímať majetok. Podľa ANO o predaji majetku, ktorý má hodnotu rádovo miliardy, by mala rozhodovať vláda pod kontrolou parlamentu. Aliancia chce zistiť postoj partnerov k tomuto problému. Rady sú vyskladané väčšinou z umelcov. Sú to veľmi slušní a dobrí ľudia, no nemali by rozhodovať podľa Malchárka o takýchto veciach ako je predaj majetku. Malchárek dodal, že budú na koaličnej rade hľadať dohodu. "Ak ju nenájdeme, tak sa budem musieť naučiť s tým žiť." No je to veru na pováženie, neviem z koho a čoho je poskladaná vláda a parlament. Je tam menej umelcov a asi aj menej slušných ľudí. Hlavne , že mi osobne ktosi iný z tej istej strany včera hovoril , že ide o posilnenie kompetencií mediálnych rád. Ale asi som zle počul, možno to bol mobilný šum a možno to ani nebol ten, o kom som si myslel, že s ním hovorím. Tak je to na Slovensku. Dúfam, že pán Malchárek sa s "tým "naučí žiť. Zdroj časti správy : SITA

ČO S GREŠŠOM ?

ČO S GREŠŠOM ? Iba insitný pozorovateľ môže mať pocit, že členovia Rady STV nie sú vystavovaný politickým a podnikateľským tlakom. Sú však vystavovaný aj tlakom a nástrahám zo strany STV. Po sobote však visí nad Jánom Greššom iný otáznik. SDKÚ totiž uzavrelo návrhy na kandidátov na posty predsedov v piatich samosprávnych krajoch, o ktorých bude členská základňa rozhodovať v primárnych voľbách. Dvaja kandidáti na župana sú v Nitre. Ide o súčasného primátora Ferdinanda Viteka a divadelníka Jána Grešša. Ten môže vyhlásiť, že kandiduje ako nezávislý. To sme všetci, však ? Viac, či menej.

Len na malú potrebu

Len na malú potrebu Ak sa v tom niekto vyzná, poznajúc aj predošlé rozhodnutia, nech sa prihlási v kotolni. ROZHODNUTIE č. 2 generálneho riaditeľa Slovenskej televízie zo 14. januára 2005 Určené: vedúcim zamestnancom Slovenskej televízie Na vedomie: Rada Slovenskej televízie; závodné výbory OZM v STV Bratislava, TŠ Košice a TŠ Banská Bystrica Vec Zmeny, spresnenia a doplnky v zoznamoch interných zamestnancov STV, vydaných formou príloh k Rozhodnutiu generálneho riaditeľa STV č. 29/04 I. Príloha 1 k Rozhodnutiu generálneho riaditeľa STV č. 29/04, v ktorej sú uvedené nové pracovné zaradenia zamestnancov Generálneho riaditeľstva STV, sa mení, spresňuje a dopĺňa takto: 1. V stredisku 10100 Stredisko pre vysporiadanie PPVZ na stranách 1 a 2 sa vypúšťajú riadky dotýkajúce sa pracovného zaradenia Martiny Jančovej, Moniky Kramárikovej a Mgr. Danky Schniererovej. 2. V stredisku 11100 Akvizície na strane 3 sa vypúšťa riadok, dotýkajúci sa pracovného zaradenia PhDr. Daniely Ondekovej. 3. Za stredisko 14600 Producenti na strane 7 sa dopĺňa stredisko 14700 Dramaturgia dabingu av tejto súvislosti aj nový riadok v tomto znení : · 6576 Vašečková Alena 14700 Dramaturgia dabingu 2010 Odbor dramaturgie 4. V stredisku 15000 Riaditeľstvo obchodu a marketingu na strane 7 sa vypúšťajú riadky, ktoré sa dotýkajú pracovného zaradenia Jany Borskej a Alexandry Šajmírovej. 5. Do strediska 15100 TELEXIM na strane 7 sa dopĺňajú dva nové riadky v tomto znení : · 1855 Borská Jana 15100 TELEXIM 6520 Odbor TELEXIMu · 1356 Šajmírová Alexandra 15100 TELEXIM 6520 Odbor TELEXIMu 6. Do strediska 19000 Intendantúra STV 2 na strane 10 sa dopĺňa nový riadok v tomto znení: · 4155 Ondeková Daniela PhDr. 19000 Intendantúra STV 2 5200 Akvizícia II. Príloha 2 k Rozhodnutiu generálneho riaditeľa STV č. 29/04, v ktorej sú uvedené nové pracovné zaradenia zamestnancov Televízneho štúdia Bratislava, sa mení a spresňuje takto: 1. V stredisku 21300 TS dokumentu a publicistiky na strane 1 sa vypúšťa riadok, dotýkajúci sa pracovného zaradenia Aleny Vašečkovej. 2. Do strediska 25100 Centrálny dispečing na strane 2 sa dopĺňa nový riadok v tomto znení : · 12982 Hanúsková Mária 25100 Centrálny dispečing 9100 Centrálny dispečing 3. V stredisku 25300 Produkcia na strane 3 sa vypúšťa riadok, dotýkajúci sa pracovného zaradenia Márie Hanúskovej. III. V Prílohe 3 k Rozhodnutiu generálneho riaditeľa STV č. 29/04, v ktorej sú uvedené nové pracovné zaradenia zamestnancov Televízneho štúdia Banská Bystrica, sa za stredisko 30000 TŠ Banská Bystrica na strane 1 dopĺňa stredisko 30100 Stredisko pre vysporiadanie pracovnoprávnych vzťahov * zamestnancov v TŠ BB a v tej súvislosti aj tieto tri nasledujúce riadky: · 12904 Jančová Martina 30100 Str. pre vyspor. PPVZ v TŠ BB 4002 Str. pre VPPVZ · 12720 Kramáriková Monika 30100 Str. pre vyspor. PPVZ v TŠ BB 4002 Str. pre VPPVZ · 12685 Schniererová Danka Mgr. 30100 Str. pre vyspor. PPVZ v TŠ BB 4002 Str. pre VPPVZ IV. V Prílohe 4 k Rozhodnutiu generálneho riaditeľa STV č. 29/04, v ktorej sú uvedené nové pracovné zaradenia zamestnancov Televízneho štúdia Košice, sa za stredisko 40000 TŠ Košice na strane 1 dopĺňa stredisko 40100 Stredisko pre vysporiadanie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v TŠ KE a v tej súvislosti aj tieto tri nasledujúce riadky: · 3010 Bodonská Jana 40100 Str. pre vyspor. PPVZ v TŠ KE 7000 Sekr. riad. TŠ KE · 2811 Hájková Ivana 40100 Str. pre vyspor. PPVZ v TŠ KE 7530 Nákup · 2818 Schmiedbauerová Viera 40100 Str. pre vyspor. PPVZ v TŠ KE 7120 RS športu a motor. V. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2005. Mgr.Richard Rybníček, v.r. generálny riaditeľ STV *Stredisko pre vysporiadanie pracovnoprávnych vzťahov je dojemným odborom pri neexistencii personalistiky v STV /redukovaný odbor ľudskách zdrojov a PaM .../. Poznámka Carlosa

28. 1. 2005

MEDIA NEWS ?

MEDIA NEWS ? Koaličná rada v utorok 1. februára 2005 bude, okrem iného , rokovať aj o zmene kompetencii rád Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu v súvislosti so správou majetku . Škoda, že členovia rád o tom nevedia, a nevedia o tom ani poslanci, ktorí predkladali novelu Zákona o STV. Hádam iba Ľubomír Lintner, keďže návrh na Koaličnú radu predkladá ANO . Ide " iba " o majetok týchto inštitúcií. Nič viac, nič menej.

AuschwitzSuperStar ?

AuschwitzSuperStar ? www.kompost.cz
Slovenská televízia určite prispela priamym prenosom i spravodajstvom zo 60. výročia oslobodenia Osvienčimu k spomienke na tragicky a nezmyselne zmarené životy židov.
Za to jej patrí vďaka, hoci by to mala byť úplná samozrejmosť.
Neúctou k šoa však bola okamžitá upútavka na SuperStar, tak necitlivo zaradená, ako vtedy, keď celá Európa mlčala nad obeťami cunami.
Len STV nemlčí.
Valí sa SuperStar.
Sekundu po Auschwitzi...
Pri nedostatu vzdelania zodpovedných pracovníkov niet divu.

27. 1. 2005

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS BBC- aké spravodajstvo ? Prezident BBC Michael Grade tvrdí, ze BBC aj v spravodajstve musí čeliť otázke, či ponúkať kvalitné spravodajstvo alebo naháňať ratingy. "Je možné to spojiť. BBC musí dokázať pripraviť dôležité zaujímavým," dodáva Grade. "BBC sa tak ocitá pod tlakom konkurencie, zmenšeného podielu na trhu a odlivu finančných prostriedkov. Jedným z dôsledkov bude, že spravodajstvo a jeho hodnoty sa dostanú pod tlak. V BBC je cítit isté napätie, ktoré pochádza z očakávania, že ponúkneme tradičné , seriózne spravodajstvo a na druhej strane zodpovední pracovníci budú chciet získat viac divákov. Je tu aj istý nesúlad- nie je predpoklad, ze seriózna žurnalistika sa môže stať aj populárnou... BBC má povinnosť pripravovať spravodajstvo ako zlatý štandart v podávaní správ, ich nezávislosti, zrozumiteľnosti a správnosti, "dodal Grade Nemecký futbal - dohoda Európska komisia dosiahla dohodu z nemeckou futbalovou asociácou /DFB/ a otvorila tak trh s vysielacími právami na zápasy 2 líg v Nemecku. Práva bude predávať Bundesliga a dohoda znie, že nebudú smerovať iba k jednému vysielateľovi v jedno balíku. Prakticky to znamená, že od sezóny 2006-07 môžu fanúšikovia očakávať viac prístupu k nemeckému futbalu aj cez internet a mobilné telefóny "Špičkový šport je najlepším spôsobom k podpore rastu nových médií , " dodal k dohode eurokomisár Mario Monti. Základné body dohody : Každý hrací deň Bundesliga ponúkne 90 minút všetkých highlights cez internet Kluby môžu predávať svoje zápasy mobilným operátorom na prenos cez video mobile Zdroj : Media Network Weblog

26. 1. 2005

CAP ZÁHRADNÍKOM

CAP ZÁHRADNÍKOM

...STV sa bude snažiť nájsť aj tých, ktorí síce majú televízor, ale nie sú v evidencii. Zákon televízii umožňuje "vykonať jednorazové technické zameranie na zistenie prijímačov v domácnostiach fyzických osôb a v objektoch právnických osôb". Ako STV televízory zameria, Branislav Záhradník z jej vedenia neprezradil... PhDr. Branislav Zahradník, člen manažmentu STV Televízia a rozhlas sa chystajú naháňať neplatičov, SME, 7. november 2003
...Zmenu by mala priniesť Koncesia, dcérska spoločnosť STV, ktorá sa bude zaoberať vymáhaním koncesionárskych poplatkov súdnou cestou. Verejnoprávna televízia už koncom roku vyzvala registrovaných neplatičov, aby svoj dlh vyrovnali. "Niektorí začali platiť, ďalších čaká súdna žaloba," upozorňuje Zahradník.
Na tých, čo svoj televízny prijímač nezaregistrovali a STV sledujú "načierno", sa pripravuje razantnejší postup. Existuje špeciálna technika, ktorá dokáže zamerať prítomnosť rozhlasového alebo televízneho prijímača aj z ulice... PhDr. Branislav Zahradník, člen manažmentu STV Sprísni sa vymáhanie televíznych poplatkov, Pravda, 2. február 2004
...ale vzniká tu aj priestor usvedčiť tých, ktorí prijímač vlastnia, no za vysielanie nám neplatia,“ tvrdí Zahradník. Jedným zo spôsobov, ako zistiť, či sa v danom objekte televízor nachádza, alebo nie, je technické zameriavanie prijímačov pomocou moderných prístrojov. Zahradník nevylúčil, že práve tento spôsob bude využívať STV. Druhou možnosťou je priama návšteva domácností, ktoré svoj prijímač z evidencie odhlásili... PhDr. Branislav Zahradník, člen manažmentu STV Koncesionárske poplatky bude vymáhať exekútor, Národná obroda, 13. február 2004 ......
Dlh vrátane penále z omeškania budeme vymáhať od každého, o kom vieme, že sa plateniu vyhýba. Napriek tomu, že diera v legislatíve je dosť veľká, máme páky na vymáhanie koncesií. Špekulanti musia vedieť, že to nie je až také jednoduché, ako sa píše v mailoch.... ...Našťastie, triky na obchádzanie zákona využíva iba pár špekulantov....
R. Rybníček: Urobili sme jednu z najväčších reforiem v štáte, eTrend, 22. apríl 2004
...Dokonca aj na internete sa objavil návod, ako legálne neplatiť koncesionárske poplatky. ,,Vieme o ňom od minulého týždňa a spôsobuje nám vážne starosti," priznáva člen vedenia STV Branislav Zahradník. Neznámy internetový poradca vychádza z dobrej znalosti zákona a pozná i jeho veľké medzery...
Pravda .23.marec
...zákon jej ani neumožňuje zisťovať, či odhlásené a neprihlásené rodiny televízor majú alebo nie. Televízia nie je polícia a nemá kompetencie orgánov činných v trestnom konaní, ktoré by mohli prísnejšie postihovať neplatičov,“ vyhlásil Zahradník a dodal, že neplatenie koncesionárskych poplatkov nie je trestný čin.“ ... PhDr. Branislav Zahradník, člen manažmentu STV STV stráca koncesionárov a s nimi aj milióny korún, Národná obroda, 26. máj 2004
"Viesť takéto vyšetrovanie voči 500-tisíc domácnostiam je absur. dné," povedal Záhradník... PhDr. Branislav Zahradník, člen manažmentu STV Televízia a rozhlas idú bojovať proti neplatičom, SME, 2. jún 2004
Zdroj úryvkov : Jana Mosko Rozprávky starej matere
P.S. A chceme STAR TREK !

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK Zasadnutie komisie na riešenie problémov STV INFORMÁCIE z tlačovej besedy MK SR zo 16. 5. 2000 Po dnešnom zasadnutí pracovnej skupiny na riešenie krízovej situácie v STV prišli informovať poradca ministra kultúry p. Martin Šmatlák, p. Ľubomír Fifík a Andrej Zmeček. Predmetom dnešného rokovania bolo vyrovnanie záväzkov Slovenskej televízie (STV) a Slovenského rozhlasu (SRo) voči Slovenským telekomunikáciám (ST). Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku predložilo skupine dva materiály, ktoré sa týkali možností využitia výnosov z privatizácie. Výsledkom prerokúvania tejto otázky sú, že komisia odporučila, aby sa aktuálne záväzky STV voči ST a.s. riešili využitím výnosov získaných z privatizácie v nadväznosti na rozvojový program verejnoprávneho vysielania v Slovenskej republike. Je to riešenie, ktoré bolo konsenzuálne prijaté všetkými členmi a nie je len riešením aktuálneho stavu, ale ako povedal poradca ministra Martin Šmatlák, zakladá do budúcnosti možnosť systémovo riešiť otázku dlhov a otvoriť priestor pre rozvojový program. Tento návrh bude spracovaný ako materiál na rokovanie vlády SR. Pracovná skupina preto odporučila, aby MK SR a Ministerstvo financií SR prerokovalo rezortnú príslušnosť takéhoto návrhu, keďže vláda poverila predložením takéhoto materiálu štyroch svojich členov. Podľa poradcu ministra by bolo dobré, aby po dohode bol predkladateľom tohto materiálu len jeden člen vlády. Pracovná skupina sa ďalej zaoberala aj harmonogramom svojej činnosti. Schválila zásady činnosti a rokovací poriadok skupiny a schválila aj základný harmonogram svojej činnosti. V tejto súvislosti pracovná skupina odporúča ministrovi kultúry, aby zosúladil predkladanie zákonov o STV a SRo a zákon o koncesionárskych poplatkoch. Poradca ministra Martin Šmatlák ďalej rámcovo predstavil harmonogram pracovnej skupiny: do 31.mája 2000 by mala pracovná skupina predložiť návrh na vysporiadanie záväzkov STV voči ST a.s. v nadväznosti na využitie prostriedkov získaných z privatizácie a na vypracovanie rozvojového programu verejnoprávneho vysielania v SR do 31.mája 2000 by mala skupina prerokovať možnosti stabilizácie finančných zdrojov STV najmä jej hlavného zdroja - koncesionárskych prostriedkov do 30.júna 2000 by mala komisia prerokovať okruhy otázok súvisiacich s prípravou nového zákona o STV - stanovenie ekonomicko - právnej formy a spôsobu hospodárenia STV, sústavy finančných tokov a systému kontroly využívania finančných zdrojov a majetku, ktorý STV spravuje, do 30.júna 2000 by mala prerokovať otázku systému riadiacich a kontrolných orgánov STV, vymedzenie ich kompetencií a vzájomných vzťahov do 31.júla 2000 by sa mala skupina zaoberať vlastníckych vzťahov majetku štátu, ktorý spravuje STV a prípadný návrh na vysporiadanie týchto vzťahov v nadväznosti na hlavné činnosti STV Dnešného pracovného stretnutia sa zúčastnil aj ústredný riaditeľ SRo p. Jaroslav Rezník ml. Vzhľadom na zameranie pracovnej komisie sa bude jej zasadnutí zúčastňovať ako hosť. Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny sa bude konať 26.5.2000 (piatok) o 10,00 hod. na pôde MK SR. Na jednom zasadnutí rady STV predložil predstavy mimovládnej skupiny štátny zamestnanec Martin Šmatlák. Doc. Šmatlák musel v apríli 2000 pre konflikty s vedením STV odísť . Potom sa stal poradcom ministra kultúry Potom sa stal dokonca vedúcim skupiny na posúdenie Rozvojového projektu, ktorý predložila STV cez ÚR STV Milana Materáka . Potom skupina projekt zamietla zo stola. Potom Martin Šmatlák ponúkol rozvojový projekt v tretieho sektora. Potom vypracoval projekt Richardovi Rybníčkovi, ktorý s ním zvíťazil. Potom prišiel do STV ako člen krízového manažmentu, zodpovedný za program. Pre nezhody musel z STV odísť. Potom išiel do TV JOJ . Potom podpísal výzvu Vec verejná, namierenú viac- menej proti Richardovi Rybníčkovi. Potom... To je ale CV.

CO TAKHLE DÁT SI ŠPENÁT ? Mediálny.

CO TAKHLE DÁT SI ŠPENÁT ? Mediálny. V predvolebnom i povolebnom období sa nám rysuje zaujímavá snaha o vytvorenie nového slovenského " alternatívneho " mediálneho zoskupenia. Ak opomenieme fakt, že TV Markíze sa kráti licencia, CME i Ján Kováčik nie sú práve pokojní zo signálov z koalície a opozície o prípadnom /ne/predĺžení licencie, obajavujú sa na našej mediálnej scéne zdanlivo nekompaktibilné subjekty. Čo môžu mať spoločné mená ako Zvrškovec, Sedláček a Poór ? Sú to podnikatelia, ktorých spája záujem médiá. Vladimr Poór sa po neúspechu vo VTV do médií vrátil cez periodiká LIVE !, Shock a Naj Rádio. Zvrškovec sa už raz popálil s nezmyselným projektom Hospodársky denník, vydávaným spoločnosťou Theben, ktorú založili tri fyzické osoby - šéfredaktor Peter Kasalovský, generálny riaditeľ Slovnaftu, a. s., Bratislava Slavomír Hatina a predseda predstavenstva IS Divident, a. s., Bratislava Alexander Zvrškovec.Neskôr sa k nim pridal aj Peter Sobotka, vtedy predseda predstavenstva a majiteľ Corinex Group, a. s. Hospodársky denník skončil tak, ako mu to všetci prepovedali. Zvrškovcovo impérum sa tak vrhlo na Rádio Twist, obsadilo ho neskúsenými lokálnymi a Pórovi vernými ľuďmi, hudbu dostal na starosť človek, ktorý svojou hudobnou dramaturgiou položil už tri rádiá... Jedinou možnou komplikáciou v Twiste môžu byť Majskí. Otázne je, kto / Twist, či len Hryc / a kedy podpísal zmenky, na ktoré sa odvolávajú . Takže o kvalitu nepôjde. Skôr o čas a o vplyv. A ešte tu máme Milana Sedláčka s jeho "milú" pohľadávkou voči STV. Sedláček je známy svojim blízkym vzťahom Vladimírovi Pórovi. A ak sa kompetentní nebudú vážne zaoberať možnou prehrou STV na súde , potom jeden program STV možno odpláva. A tak sa možno dočkáme nového mediálneho impéria : STV, TWIST,SHOCK a LIVE ! To bude špenát, milí moji.

25. 1. 2005

Madridská deklarácia o verejnoprávnom vysielaní

Madridská deklarácia o verejnoprávnom vysielaní Vedúci predstavitelia členov European Broadcasting Union / EBU /a najväčších európskych verejnoprávnych vysielacích organizácií sa stretli v Madride 24 januára. Madridská deklarácia, podpísaná Arne Wessbergom (EBU), Fritzom Pleitgenom (ARD), Caroline Thompsonovou (BBC), Marc Tessierom (France Télévisions), Flaviom Cattaneom (RAI), Carmen Caffarelovou (RTVE) a Markusom Schächterom (ZDF), bola prezentovaná na spoločnej tlačovej konferencii Madridská deklarácia má niekoľko kľúčových tém, ktoré sa dotýkajú verejnoprávneho vysielania v Európe : -Verejnoprávne médiá majú hlavnú úlohu pri európskej integrácii. -Presadzovať proaktívny prístup EBU a jej členov na podporu verejnej programovej služby -Verejnoprávne médiá by mali byť v popredí nových iniciatív , týkajúcich sa digitálneho terestriálneho vysielania -Zabezpečiť komplexnú dodávku verejnej programovej služby v celom spektre nových digitálnych platforiem -Základom musí byť garantované ,stabilné a dlhodobé financovanie verejnoprávnych médií , ktoré zabezpečí, aby mohli plne implementovať verejnú programovú službu. Madridská deklarácia

OSCAR®- NOMINÁCIE

77. ACADEMY AWARDS® OSCAR®- NOMINÁCIE Herec- hlavná úloha Don Cheadle - Hotel RWANDA Johnny Depp - FINDING NEVERLAND Leonardo DiCaprio - THE AVIATOR Clint Eastwood - MILLION DOLLAR BABY Jamie Foxx - RAY

Herec- vedľajšia úloha Alan Alda - THE AVIATOR Thomas Haden Church - SIDEWAYS Jamie Foxx - COLLATERAL Morgan Freeman - MILLION DOLLAR BABY Clive Owen - CLOSER

Herečka - hlavná úloha Annette Bening - BEING JULIA Catalina Sandino Moreno - MARIA FULL OF GRACE Imelda Staunton - VERA DRAKE Hilary Swank - MILLION DOLLAR BABY Kate Winslet - ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND

Herečka -vedľajšia úloha Cate Blanchett - THE AVIATOR Laura Linney - KINSEY Virginia Madsen - SIDEWAYS Sophie Okonedo - Hotel RWANDA Natalie Portman - CLOSER

Animovaný celovečerný film THE INCREDIBLES SHARK TALE SHREK 2

Výprava The Aviator" (Miramax, Initial Entertainment Group Art Direction: Dante Ferretti and Warner Bros.) Set Decoration: Francesca Lo Schiavo

"Finding Neverland" (Miramax) Art Direction: Gemma Jackson, Set Decoration: Trisha Edwards

"Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events" Art Direction: Rick Heinrichs, (Paramount and DreamWorks) Set Decoration: Cheryl A. Carasik

"The Phantom of the Opera""The Phantom Of The Opera" Art Direction: Anthony Pratt (Warner Bros.) Set Decoration: Celia Bobak

"A Very Long Engagement" Art Direction: Aline Bonetto - (Warner Independent Pictures)

Kamera The Aviator" (Miramax, Initial Entertainment Group Robert Richardsonand Warner Bros.)

"House of Flying Daggers" (Sony Pictures Classics) Zhao Xiaoding

"The Passion of the Christ" (Icon and Newmarket) Caleb Deschanel

"The Phantom of the Opera" (Warner Bros.) John Mathieson

"A Very Long Engagement" Bruno Delbonnel (Warner Independent Pictures)

Kostýmy The Aviator" (Miramax, Initial Entertainment Group Sandy Powell and Warner Bros.)

"Finding Neverland" (Miramax) Alexandra Byrne

"Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events" Colleen Atwood, (Paramount and DreamWorks)

"Ray" (Universal) Sharen Davis

"Troy" (Warner Bros.) Bob Ringwood

Réžia Martin Scorsese, "The Aviator"

Clint Eastwood, "Million Dollar Baby"

Taylor Hackford, "Ray"

Alexander Payne, "Sideways"

Mike Leigh, "Vera Drake"

Krátky dokumentárny film AUTISM IS A WORLD THE CHILDREN OF LENINGRADSKY HARDWOOD MIGHTY TIMES: THE CHILDREN'S MARCH SISTER ROSE'S PASSION

Strih THE AVIATOR COLLATERAL FINDING NEVERLAND MILLION DOLLAR BABY RAY

Zahraničný film As It Is in Heaven" Sweden, A GF Studios Production

"The Chorus (Les Choristes)" France, A Galatée Films/Pathé Renn/France 2, Cinema/Novo Arturo Films/Vega Film AG Production

"Downfall""Downfall" Germany, A Constantin Film Production

"The Sea Inside" Spain, A Sogecine and Himenóptero Production

"Yesterday" South Africa, A Videovision Entertainment Production Masky LEMONY SNICKET'S A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS THE PASSION OF THE CHRIST THE SEA INSIDE

Hudba FINDING NEVERLAND HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN LEMONY SNICKET'S A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS THE PASSION OF THE CHRIST THE VILLAGE

Pesnička "Accidentally In Love" - SHREK 2 "Al Otro Lado Del Río" - THE MOTORCYCLE DIARIES "Believe" - THE POLAR EXPRESS "Learn To Be Lonely" - THE PHANTOM OF THE OPERA "Look To Your Path (Vois Sur Ton Chemin)" - THE CHORUS

Najlepší film THE AVIATOR FINDING NEVERLAND MILLION DOLLAR BABY RAY SIDEWAYS

Krátky animovaný film BIRTHDAY BOY GOPHER BROKE GUARD DOG LORENZO RYAN

Krátky film (LIVE ACTION) EVERYTHING IN THIS COUNTRY MUST LITTLE TERRORIST 7:35 IN THE MORNING TWO CARS, ONE NIGHT WASP

Zvuk THE INCREDIBLES THE POLAR EXPRESS SPIDER-MAN 2

Zvukový mix THE AVIATOR THE INCREDIBLES THE POLAR EXPRESS RAY SPIDER-MAN 2

Vizuálne efekty HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN I, ROBOT SPIDER-MAN 2

Scenár (adaptácia) BEFORE SUNSET FINDING NEVERLAND MILLION DOLLAR BABY THE MOTORCYCLE DIARIES SIDEWAYS

Scenár (pôvodný) THE AVIATOR ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND HOTEL RWANDA THE INCREDIBLES VERA DRAKE

Rybníčkove systémové reči

Rybníčkove systémové reči Za nesystémové riešenie považuje generálny riaditeľ Slovenskej televízie (STV) Richard Rybníček návrh novely zákona o tomto médiu, ktorá prešla v Národnej rade SR do druhého čítania. Podľa Rybníčka, rozšírenie kompetencií Rady STV o úlohu definovať "minimálne raz ročne priority verejného záujmu ako východisko pre rozpracovanie konkrétnej koncepcie programovej služby" nijakým spôsobom nevyrieši otázku verejnoprávnosti. "Som zvedavý, kto ponesie zodpovednosť za to, keď Rada nadefinuje verejný záujem tak, že televízia bude mať vďaka tomu ročnú stratu 300 mil. Sk," uviedol pre agentúru SITA. Ako zdôraznil, podľa zákona by zodpovednosť nebola na Rade STV, ale na riaditeľovi televízie. "Chcem vidieť toho riaditeľa, ktorý si príde po takejto novele zákona sadnúť do STV," poznamenal. Za nesystémový považuje Rybníček návrh novely z dielne poslancov Dušana Čaploviča, Dušana Jarjabka, Zuzany Martinákovej a Ľubomíra Lintnera aj preto, lebo sa týka iba STV. Ako upozornil, aj Slovenský rozhlas je verejnoprávnou inštitúciou a Rozhlasová rada takúto kompetenciu podľa novely nemá mať. "Trošku za tým už nevidím snahu pomôcť, ale skôr snahu niečo zastaviť - a preto sa mi to nepáči," dodal Rybníček. Niektoré z Rybníčkových úvah majú racionálnu povahu, ale nemal by zabúdať na niekoľko podstatných vecí : - systematicky obchádza Radu STV - systematicky sa snaží porušovať Zákon o vysielaní a retransmisii - systematicky nenapĺňal v roku 2004 schválenú Typovú vysielaciu štruktúru -systematicky neplnil zákonom určené programy vo verejnom záujme -systematicky neplnil zákonom určenú programovú službu - nehovoriac o neúcte až arogancii ku serióznym tvorcom a cenzúre ich diel. Slová ako "som zvedavý, kto ponesie zodpovednosť za to, keď Rada nadefinuje verejný záujem tak, že televízia bude mať vďaka tomu ročnú stratu 300 mil. Sk., Podľa zákona by zodpovednosť nebola na Rade STV, ale na riaditeľovi televízie ", sú demagógiou. Zodpovednosť leži aj na Rade STV. navyše definovanie verejného zájmu by bol iba začiatok a stále by platil jasný ďalší postup : Rada STV : schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja programovej služby Slovenskej televízie predkladané generálnym riaditeľom podľa § 17 ods. 3 písm. a) a b), prerokúva a schvaľuje po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie návrh rozpočtu Slovenskej televízie, účtovnej závierky ako aj návrh na použitie rezervného fondu, Generálny riaditeľ najmä predkladá rade na schválenie návrhy dlhodobých plánov a koncepcií rozvoja programovej služby Slovenskej televízie, predkladá rade návrh rozpočtu Slovenskej televízie, ktorého súčasťou je návrh rozpočtu na zabezpečenie činnosti rady a dozornej komisie a programový koncept vysielania Slovenskej televízie na príslušné rozpočtové obdobie; programový koncept obsahuje najmä návrh celkového časového rozsahu vysielania na jednotlivých vysielacích okruhoch Slovenskej televízie a návrh týždenného rozdelenia vysielacieho času na jednotlivých programových okruhoch Slovenskej televízie, návrh podielu programových typov vo vysielaní na jednotlivých programových okruhoch Slovenskej televízie, návrh na určenie podielu výroby a vysielania vlastnej produkcie programov Slovenskej televízie podľa jednotlivých programových typov, návrh minimálneho podielu vysielacieho času vyhradeného premiéram slovenských audiovizuálnych diel k celkovému vysielaciemu času na jednotlivých programových okruhoch a k plánovanému celkovému vysielaciemu času premiérových programov na príslušné obdobie, návrh minimálneho podielu vysielacieho času vyhradeného pre nezávislú produkciu na jednotlivých programových okruhoch Slovenskej televízie a návrh minimálneho podielu výroby a vysielania audiovizuálnych diel vyrobených nezávislými producentm so sídlom v Slovenskej republike alebo v spolupráci Slovenskej televízie s týmito subjektmi. Hračku sme chlapcom požičali, teraz ju musia vrátiť. Úprimne- stačilo by dodržiavať existujúce zákony a svojsky si ich neinterpretovať. Ostatné sú iba jalové reči a obava zo začiatku serióznej diskusie o STV. Nie o SRo.

24. 1. 2005

Nominácie Zlaté maliny 2004

Nominácie Zlaté maliny 2004 25. ročník "Razzies ", ktorý organizuje nezisková nadácia Golden Raspberry Award má svoje nominácie. Najhorší film : Catwoman Alexander the Great SuperBabies: Baby Geniuses 2 Surviving Christmas / Ben Affleck/ White Chicks Najhorší herec : George Bush -Fahrenheit 9/11 Condoleezza Rice -Fahrenheit 9/11 Donald Rumsfeld -Fahrenheit 9/11 Ben Affleck- Surviving Christmas, Jersey Girl Vin Diesel -Chronicles of Riddick Colin Farrell -Alexander Halle Berry- Catwoman Hilary Duff- Cinderella Story Angelina Jolie -Alexander a Taking Lives Mary-Kate a Ashley Olsen -New York Minute Shawn a Marlon Wayans -White Chicks Ben Stiller- Along Came Polly,Anchorman,Dodgeball, Envy a Starsky & Hutch. Najhoršia dvojica : Ben Affleck a Jennifer Lopez alebo Tyler -Jersey Girl Halle Berry a Benjamin Bratt alebo Sharon Stone .Catwoman George W. Bush a Riceová alebo jeho koza -Fahrenheit 9/11 Olsenove dvojičky- New York Minute Wayans Brothers- White Chicks Najhoršia vedľajšia rola Carmen Electra- Starsky & Hutch Jennifer Lopez -Jersey Girl Riceová -Fahrenheit 9/11 Britney Spears a Sharon Stone- Catwoman Val Kilmer- Alexander Arnold Schwarzenegger -Around The World in 80 Days Rumsfeld -Fahrenheit 9/11 Jon Voight- SuperBabies:Baby Geniuses 2 Lambert Wilson- Catwoman Maliny sa rozdávajú deň pred udelením Odcara. Malinou cenený film ešte nikdy nezískal Oscara

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Bude mať Holandsko po roku 2008 iba
dva verejnoprávne programy ? Holandské noviny de Telegraaf trdia, že majú správy zo zdrojov blízkych vláde, že podpredseda vlády pre kultúru chce budúci týždeň prezentovať redukciu a zníženie role verejnoprávnych médií v Holandsku. Plán hovorí o redukcii od roku 2008, verejnoprávna televízia by mala mať namiesto doterajších troch kanálov 2 a mala by sa vzdať posudzovania programov podľa sledovanosti hlavne cez zábavné programy a mala by sa sústrediť na vytváranie kvalitného spravodajstva , umeleckých a kultúrnych programov. Ministerstvo sa zatiaľ dištancovalo od tejto správy s tým, že ešte nepadlo žiadne rozhodnutie. Ministerstvo čaká na nezávislú správu, ktorá bude podkladom pre víziu verejnoprávneho vysielania a bude verejnosti sprístupnená v lete.
Prezident japonskej NHK rezignuje Prezident japonskej verejnoprávnej televízie NHK Katsuji Ebisawa zajtra odstúpi z funkcie po sérii škandálov a politickom tlaku, ktorý zapríčinil , že niektoré programy priamo ovpyvňovali politici. Týkalo sa to hlavne ostránenia programu o zločinoch počas druhej svetovej vojny z vysielania NHK. Ebisawa má svoje rozhodnutie oznámiť na Rade guvernérov Ebisawa bol pod paľbou už dlhšie, hlavne potom, ako jeho zamestnancov prichytili pri kradnutí peňazí od koncesionárov, predkladaní falšovaných faktúr a účteniek a preplácania nepotrebných služobných ciest. Viedlo to k tomu, že až 113,000 domácností odmietlo platiť koncesionárske poplatky Prezident FCC odstúpil Predseda americkej FCC /Federal Communications Commission - obdoba Rady pre vysielanie a retransmisiu, pozn. blogu / Michael Powell predčasne rezignoval na svoju funkciu Republikán Powell viedol bol v FCC od roku 1997, posledné 4 roky ako predseda. Zdroj : Media Network Weblog

VYORIEME NOVÉ BRÁZDY

VYORIEME NOVÉ BRÁZDY Matica slovenská bude hodnotiť čistotu a úroveň slovenčiny v televíznych staniciach na Slovensku. Ako povedal po skončení zasadnutia Výboru MS v sobotu v Martine jej predseda Jozef Markuš, Matica chce v najbližšom období vyorať nové brázdy v oblasti starostlivosti o slovenský jazyk. Má už konkrétne predstavy, ako túto činnosť rozvinúť. Poľom neoraným je podľa neho najmä vysielanie televízií.Budú ich zároveň hodnotiť aj ako prispievajú k národnej identite a národnej kultúre. P.S. Je pravda, že niektorým redatorom a moderátorom by bolo treba skôr zavrieť ústa nadobro, ako orať brázdy....

Váš a náš dôchodok

Váš a náš dôchodok Každého z nás zaujíma jeho dôchodok. Každého z nás, do určtej miery, zaujíma dôchodková reforma. Niektorých z nás zaujíma aj koľko peňazí ide na podpornú reklamnú kampaň dôchodkovej reformy. Iba málokoho zaujíma podivuhodný projekt Lepší dôchodok, ktorý pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje spoločnosť Arcona a vysiela ho STV. Už nikoho nezaujíma, že táto spoločnosť ani nemá živnostenské oprávnenie takúto činnosť vykonávať a už nikto netuší, či ide o ARCONA, s.r.o., 178 Kvetoslavov 930 41, IČO: 31 602 746 Spoločníci: DUKACSO trade spol. s r.o. IČO: 31 441 581, Trnavská 67, Bratislava alebo o ARCONA, s.r.o. " v likvidácii " /od: 20.05.2004 /178 Kvetoslavov 930 41,IČO: 31 602 746 Možno sa mýlim, možno nie, ale viem, že nikto o tom projekte nechce povedať ani slovo. Asi vie, prečo. A asi toľko k verejným zdrojom.

23. 1. 2005

PODOBNOSŤ ČISTE NÁHODNÁ

PODOBNOSŤ ČISTE NÁHODNÁ Diskusiu medzi mediálnymii expertmi a právníkmi vyvolala poľská verejnoprávna televízia TVP, ktorá 16.1.2005 rozdelila film Tanec s vlkmi na dve časti a zaradila reklamný blok. Zákon TVP, tak , podobne ako Slovenskej televízii, zakazuje programy prerušovať reklamou. TVP sa obraňuje tým, že film neprerušila, ale odvysielala dva samostatné diely. "TVP nemala žiaden dôvod deliť flmy na dve častii. Ich rozhodnutie je pro mňa nepochopiteľné,“ povedal Jacek Szumlas, riaditeľ distribučnej spoločnosti Solopan, ktorá film dodávala do poľských kín. "„Po právnej stránke ide o dva rôzne filmy,“ tvrdí šéf reklamného oddelena TVP Zbigniew Badziak. Profesor Stanisław Piątek, poľský expert na mediálne právo, upozornil, že verejnoprávna televízia testuje, čo si ešte môže dovoliť: „. Televíze tak stráca dôveru divákov.“ V Poľsku je pripravený návrh na zvýšenie koncesionárskych poplatov a Komisia Sejmu pripravuje aj nový Zákon o koncesioonárskych poplatkoch, ktorý by mal riešiť financovanie verejnoprávnych médií. TVP si kauzou "Tanec s vlkmi " môže kopať vlastný hrob. Zdroj :Wirtualnemedia.pl

VIRTUALITA ROZPOČTU STV

VIRTUALITA ROZPOČTU STV V súčasnosti nemá zmysel rozoberať možné dopady možnej prehry súdneho sporu so silnou žalujúcou stranou Štúdio Beta, spol. s r.o. , od 09.03.2004 väčšinovo vlastnenou CI HOLDING, akciovou spoločnosťou , konateľ Ing. Peter Bezák * STV a Rada STV by však mali zaujať stanovisko, ktoré by jasne hovorilo o možnom postupe, pretože , ak k tomu dôjde , začne byť neskoro. A prídu „ alternatívne „ riešenia- predaj druhého / prvého / programu STV... Návrh rozpočtu Slovenskej televízie má veľa nezodpovedaných otázok a rizík. Absentuje analýza výnosov a nákladov a porovnanie s minulými obdobiami. Pri dôslednej analýze nie je jasné, prečo sa predpokladá menší NET-NET výnos z reklamy, ako v roku 2004. Rysuje sa aj možná kolíziu pri Zákone o vysielaní a retransmisii, kde sa vysielanie reklamy spočítava na obidva okruhy, čo si doteraz nikto nevšimol a môže to STV spôsobiť vážne problémy. Výnosy z koncesionárskych poplatkov sú nadhodnotené o cca. 45. miliónov korún. Pilierom príjmov je paradoxne predaj majetku, ktorý by mal tvoriť cca 300.000.000,- Sk, pričom o predaji budovy BTP rozpočet nehovorí. Do budúcnosti to však vnáša dlhodobý problém podvýživenosti STV a neschopnosti pokryť svoje náklady. Suma 300.000.000,- Sk, za jedny z najlukratívnejších pozemkov a niekoľkých budov je značne poddimenzovaná. Nie je možné vytvárať nezodpovedný tlak na Radu STV, keď ani managment nemá ujasnené , čo vlastne predať chce. Zaujímavá bola aj reakcia vedenia STV na otázky Dozornej komisie a Rady STV. Oveľa zaujímavejším faktom bol ústup DK STV a Rady STV a následné schválenie . Pozrime sa na „ FAQ „ podrobnejšie . UZNESENIE č. 84/2004 Rada STV ukladá generálnemu riaditeľovi STV doplniť Návrh rozpočtu Slovenskej televízie a programového konceptu Slovenskej televízie na rok 2005 podľa požiadaviek Rady STV a Dozornej komisie STV, ktoré sú ako príloha súčasťou tohto uznesenia. Rada STV zároveň ukladá generálnemu riaditeľovi STV, aby Slovenská televízia v období od 1. januára 2005 do schválenia rozpočtu STV na rok 2005 riadila náklady a výnosy tak, aby dosahovala identickú úroveň ako v rovnakom období roka 2004. Príloha k uzneseniu č. 84/2004 Požiadavky Rady STV a Dozornej komisie STV na doplnenie Návrhu rozpočtu STV a programového konceptu STV na rok 2005 Rada STV žiada GR STV v súvislosti so spracovaním rozpočtu a programového konceptu STV na rok 2005: 1. Doplniť štruktúru nákladov v členení: ● náklady na výrobu a vysielanie, ● náklady servisných útvarov, ● ostatné nevýrobné náklady. STV túto požiadavku splnila 2. K návrhu programového konceptu STV ako informačný materiál predložiť doplnenie návrhu týždenného rozdelenia vysielacieho času o základné programové dominanty v rámci jednotlivých programových typov a o podiel národnostného vysielania. STV dodala nekompaktibilné excelové materiály. V prílohe- ukážka Dominanty Jednotky Dozorná komisia STV žiada GR STV v súvislosti so spracovaním rozpočtu a programového konceptu STV na rok 2005: 1. Predložiť rozpis investícií v alternatíve: a) zohľadňujúcu tržby z predaja majetku vrátane výškovej budovy podľa pôvodných návrhov manažmentu, k tomu zreálniť i nákladovú časť STV odmietla predložiť tento materiál b) zohľadňujúcu tržby z predaja majetku v minimálnom rozsahu tak, aby bola zabezpečená kontinuálnosť rozvojového programu STV. STV túto požiadavku splnila čiastočne 2. Vyčísliť predmet a výšku nákladov viažucich sa na prevádzku nepotrebného majetku a výšku súvisiacich investícii so špecifikáciou: - nákladových položiek, ktoré sú súčasťou rozpočtu - investičných položiek, ktoré sú súčasťou investičného zámeru STV túto požiadavku splnila 3. Predložiť minimálne strednodobú stratégiu hospodárenia STV tak, aby bol zrejmý prechod na smerovanie k vyrovnanému rozpočtu. Poznámka: Vyrovnanosť rozpočtu, odhliadnuc od stomiliónovej straty z dôvodu súdneho sporu je zabezpečená plánovaným výnosom z predaja majetku vo výške 335 mil. Sk, čo po zohľadnení zostatkovej ceny predaného majetku vo výške 110 mil. Sk predstavuje reálny rozpočtový deficit 225 mil. Sk. Tento postup v inej forme nadväzuje na štyristomiliónovú dotáciu z roku 2004, ktorá ale bola účelovo viazaná na oddĺženie, t. j. úhradu existujúcich záväzkov a tým pádom zabezpečenie finančnej vyrovnanosti ale nie na krytie nákladov (rozpočtového deficitu). Rozpočet v predloženej forme neprezentuje kroky, smerujúce k vyrovnanosti nákladov a príjmov, i keď z pohľadu plynulosti prechodu je možné akceptovať krytie časti nákladov mimoriadnymi výnosmi z predaja majetku. STV odmietla túto požiadavku splniť, nepovažuje ju za relevantnú. Dôvod je prostý. a/ nevie to b/ nechce to c/ak by zúčtovala 400 miliónovú dotáciu, predstava o vyrovnanom rozpočte v roku 2004 a 2005 by sa okamžite rozpadla 4. Pripraviť návrh postupu týkajúceho sa spravovania a výberu koncesionárskych poplatkov a spôsobu evidencie neuhradených poplatkov. STV ho, podľa svojich slov ,nemohla predložiť 5. Spracovať smernicu vymedzujúcu podnikateľskú činnosť STV, spôsob vedenia analytickej evidencie v účtovníctve vo väzbe na § 20, odsek 5, Zákona o STV. STV odmietla túto požiadavku splniť, nepovažuje ju za relevantnú !!! 6. Spracovať internú smernicu upravujúcu pravidlá rozpočtovania činnosti podľa par. 5, Zákona o STV a väzbu medzi rozpočtom príjmov a výdavkov (vrátane investícií) a súvahou a výkazom ziskov a strát. STV odmietla túto požiadavku splniť, nepovažuje ju za relevantnú !!! 7. Skompletizovať už predložený materiál týkajúci sa odpredaja nepotrebného majetku (vrátane časti areálu a výškovej budovy MD), vrátane vyčíslenia investičných a prevádzkových potrieb súvisiac s týmto predajom zo strany manažmentu STV a predložiť ho dozornej komisii. STV odmietla túto požiadavku splniť, nepovažuje ju za relevantnú !!! A vraj to nemá oporu v zákone 8. Špecifikovať v rámci predloženia rozpočtu STV náklady a výnosy STV v spojitosti s činnosťou dcérskych spoločností. STV túto požiadavku nesplnila, zavádza, že náklady na činnosť nevznikajú, hoci v tom čase si dcérske spoločnosti zobrali pôžičky. Navyše STV tvrdí že dcérske spoločnosti nebude tlačiť do zisku, čo je v úplnom rozpore z duchom podnikania . A tak Rada STV prijala Uznesenie, ktorého relevantnosť sa ukáže až po polroku, čo je nanajvýš alarmujúce pre STV. Tým, že Rada STV prijíma kladné uznesenie na základe povrchných materiálov od vedenia STV sa STV tak dočasne vymkla kontrole UZNESENIE č. 7/2005 Rada STV na základe doporučenia DK STV schvaľuje návrh rozpočtu Slovenskej televízie vrátane rozpočtu na zabezpečenie činnosti Rady STV a DK STV a programového konceptu STV na rok 2005 ako vyrovnaný rozpočet s nákladmi aj výnosmi vo výške 2,235 mld. Sk. Rada STV zároveň na základe doporučenia DK STV ruší uznesenie Rady STV č. 75/2004. Rada STV tiež na základe doporučenia DK STV ukladá GR STV predložiť komplexný návrh na odpredaj ním špecifikovaného nepotrebného majetku v súlade s § 5, zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, tak aby bol zabezpečený maximálny výnos z predaja a súčasne pokryté rozpočtové potreby STV na rok 2005. Niektoré sporné body v rozpočte : - Šetrenie na nesprávnom mieste je šetrenie na agentúrnom spravodajstve - Nezrozumiteľný je pojem a kompaktibilita výšky nákladov na mediálnu spoluprácu vo výške 15.000.000,- - V rozpočte chýbajú aj záväzky a pohľadávky z minulých období, takže o skutočnom stave rozpočtu na rok 2005 sa dá iba rozjímať. Bez všetkých zmlúv uzavretých medzi STV a spoločnosťami TV BB, s.r.o., Broadcasting, s.r.o., STV Production, s.r.o., Koncesia, s.r.o., TV KE, s.r.o., a 1.2 médiá, s.r.o. a podnikateľských zámeroch týchto spoločností je ťažké vôbec uvažovať o prerokovaní tohto bodu Radou STV. Bol by to nanajvýš nezodpovedný krok. Bol... - Chýba akákoľvek analýza, či už prostredníctvom porovnania plánu a skutočnosti za I. až III. Q 2004, resp. vyhodnotenie efektívnosti a návratnosti investícii do drahých licencovaných komerčných formátov. - Chýba porovnanie plánu so skutočnosťou za rok 2004 (skutočnosť – priemer za I. až III. Q 2004 a plán na I. Q 2005), a to aj podľa nákladových položiek vo vzťahu k zmenám výroby a vysielania. - V prípade, ak zostáva vyberateľom poplatkov Slovenská pošta a.s., nie je jasné, aký je podiel na plánovaných výnosoch dcérskej spoločnosti Koncesia s.r.o.? takisto nie je jasné aké sú náklady a aká bude efektivita a prínos tejto spoločnosti pre STV? - V porovnaní s rokom 2004 sa znižuje nákladová položka Poplatky ochranným zväzom zo 66 mil. Sk na 54 mil., t.j. takmer o jednu pätinu. Súvisí to s vypovedaním Hromadnej zmluvy OZIS-u (Ochranné združenie interpretov Slovenska), čo je mimochodom v rozpore so zákonom o vysielaní a retransmisii ako aj Autorským zákonom. Vzhľadom na to, že STV nemôže v zmysle zákona predať majetok bez súhlasu Rady STV, predstavuje plánovaný hospodársky výsledok stratu nie 100, ale 435 mil. Sk / * Pozadie a prepojenosť jeho firiem je veľmi zaujímavým čítaním

DOMINANTY JEDNOTKY

"DOMINANTY" JEDNOTKY Ranný magazín STV 246x SPRAVODAJSTVO Reportéri STV PUBLICISTIKA EXTRA PUBLICISTIKA ODPOVEDE Z OBRAZOVKY PUBLICISTIKA O 5 MINÚT 12 PUBLICISTIKA SVET V OBRAZOCH PUBLICISTIKA BUMERANG ZÁBAVA Objavy Majstra N ZÁBAVA Superchyty ZÁBAVA Elá Hop VZDELÁVANIE Detské správy SPRAVODAJSTVO XXL + XXL SELECT HUDOBNÝ SOS - týždenník ZÁBAVA Drišľakoviny ZÁBAVA Pošta pre teba ZÁBAVA SVADBA SNOV ZÁBAVA SERIÁL STV DRAMATIKA SUPERSTAR ZÁBAVA SUPERSTAR - magazín PUBLICISTIKA SUPER KVÍZ - JUNIOR ZÁBAVA ANDREA VADKERTI ZÁBAVA ZMENÁREŇ ZÁBAVA POHOTOVOSŤ ZÁBAVA Počasie SPRAVODAJSTVO OTO ZÁBAVA

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK Program STV 1 by mal slúžiť po výraznom zvýšení sledovanosti na vysielanie takých verejnoprávnych prvkov, ktoré nie sú na uspokojenie malej skupiny, ale ktoré sú určené širokej verejnosti – ako prejav prezidenta, informácia o živelnej pohrome, ale aj diskusia o NATO, či vstupe do Európskej únie. PROJEKT KONCEPCIE RIADENIA STV Podpísaný Richardom Rybníčkom

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Rodina talianského premiéra Silvia Berlusconiho kúpila národnú rozhlasovú sieť Radio 1-O-1 za 39.6 miliónov Euro. Rédio kúpilo vydavateľstvo Mondadori, vlastnené spoločnosťou Fininvest, ktorá je kontrolovaná rodinou Berlusconiho. Fininvest je prepojený so spoločnosťou Mediaset, ktorá je pripravená na spustenie pay-per-game futbalu v digitálnej terrestriálnej televízii, spoločne s Telecom Italia Marca Tronchetti Proveru. Fininvest zároveň získal 10 percent v rádiu Rock FM, vlastníka dvoch rozhlasových licencií. V tejto súvislosti sa oćakáva sťažnosť spoločnosti Ruperta Murdocha Sky Italia pre protimonopolným úradom EÚ Media Network Weblog * Fininvest v roku 1991 , prostredníctvom podpredsedu vlády ČSFR Jozefa Mikloška, prejavila záujem kapitálovo vstúpiť do Slovenskej televízie. Bolo to v čase etablovania prvého Zákona o STV. Poznámka Sancheza Illicha Ramireza CARLOSA