29. 4. 2017

Chráňme deti pred fašizmom a....reklamou!

Chráňme deti pred fašizmom 
a....reklamou!

Vysielanie reklamy v čase, keď televízor sledujú deti a mládež do 18 rokov, by malo byť zakázané. V novele zákone o reklame to navrhujú poslanci ĽSNS Marian Kotleba, Milan Uhrík, Rastislav Schlosár a Juraj Kolesár. Právnou normou sa bude parlament zaoberať na májovej schôdzi.
Okrem zákazu vysielania reklamy počas programov určených pre deti a mládež do 18 rokov navrhujú kotlebovci zakázať vysielanie reklamy aj 30 minút pred vysielaním a 30 minút po odvysielaní takéhoto programu. Ďalším cieľom predloženého návrhu zákona je celkový zákaz pôsobenia osôb mladších ako 15 rokov v reklame.
"Detská psychika je oveľa náchylnejšia a zraniteľnejšia ako psychika dospelých. Dieťa si nedokáže od prezentovanej reality držať racionálny odstup. Informácie, ktoré sa k nemu prostredníctvom reklamy dostanú, spracováva emocionálne, a preto nedokáže racionálne prijať ani rodičovské rozhodnutie o nepotrebnosti, prípadne škodlivosti prezentovaného produktu," tvrdia poslanci.
Podľa ich slov sa na psychologickú manipuláciu detí v reklame začínajú používať čoraz agresívnejšie metódy. "Nie je tajomstvom, že mnohé nadnárodné korporácie pri tvorbe reklamy na produkty pre deti spolupracujú priamo s detskými psychológmi s cieľom v čo najväčšej miere ovplyvniť a zmanipulovať nezrelú detskú psychiku a vzbudiť v dieťati túžbu prezentovaný produkt vlastniť. Výberom farebných animovaných motívov, ľahko zapamätateľných sloganov či chytľavých melódií ovládnu myseľ dieťaťa natoľko, že rodič podľahne nátlaku zo strany zmanipulovaného dieťaťa a produkt mu kúpi," tvrdí ĽSNS v dôvodovej správe.
Na margo zákazu účinkovania mládeže v reklamách poslanci argumentujú, že vysielanie je týmto spôsobom regulované napr. vo Švédsku či Nórsku. "Takúto reguláciu považujeme za prospešnú, pretože chráni deti a uľahčuje život rodičom," dodali.

Copyright TASR ©2017

SLOVAK MEDIA LAW NEWS

SLOVAK MEDIA LAW NEWS

Slovensko bude podporovať zabezpečenie dostatočných nástrojov pre členské štáty Európskej únie (EÚ) v súvislosti s audiovizuálnymi službami sídliacimi aj po brexite v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (Spojené kráľovstvo). Uvádza sa to v materiáli o príprave na odchod Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ, ktorý v stredu 26. apríla schválila vláda. Dokument kabinet odobril pred mimoriadnou schôdzkou lídrov EÚ27, ktorá sa koná dnes v Bruseli.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v materiáli pripomína, že v audiovizuálnom a filmovom sektore má Spojené kráľovstvo dominantnú pozíciu v rámci EÚ. Je tomu tak aj vďaka jednotnému audiovizuálnemu trhu únie založenému okrem iného na smernici o audiovizuálnych mediálnych službách a programe Kreatívna Európa. „V Spojenom kráľovstve zároveň sídli pomerne vysoký podiel zahraničných audiovizuálnych služieb dostupných v SR, najmä tematické televízne kanály a veľké medzinárodné služby na požiadanie. Ak nebudú na spoločnosti zo Spojeného kráľovstva uplatňované základné právne predpisy EÚ, môže byť ohrozená základná minimálna ochrana divákov vrátane maloletých, pravidiel reklamy, ochrany proti podnecovaniu k nenávisti a podobne,“ upozorňuje náš rezort diplomacie. Slovenská republika preto podporí zabezpečenie dostatočných nástrojov pre členské štáty EÚ v oblasti s audiovizuálnych služieb sídliacimi aj po brexite v Spojenom kráľovstve. Zaistí sa tým ochrana spotrebiteľov vrátane maloletých. „Vzhľadom na dominantnú pozíciu Spojeného kráľovstva v audiovizuálnom a filmovom sektore bude nutné taktiež zabrániť selektívnemu výberu slobodného prístupu Spojeného kráľovstva na jednotný trh v týchto oblastiach. SR bude podporovať prostriedky na zabránenie nerovnocennej hospodárskej súťaže,“ dodalo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Materiál je prvým dokumentom o príprave Slovenskej republiky (SR) na rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Definuje politické východiská a najdôležitejšie priority vlády SR v prípravnej fáze rokovaní na úrovni EÚ (Európska rada a Rada pre všeobecné záležitosti). Zároveň upravuje vnútroštátny koordinačný mechanizmus vlády SR s cieľom dosiahnuť efektívnu spoluprácu rezortov pri príprave stanovísk SR a vzájomnú informovanosť o aktuálnom vývoji. Medzi priority Slovenska v súvislosti s brexitom patrí postavenie občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve vrátane ich pobytového statusu a práv sociálneho zabezpečenia. K hlavným cieľom SR radí aj finančné vyrovnanie s možným presahom na rozpočet EÚ a korektné dojednanie obchodných a hospodárskych vzťahov. Pri rokovaniach považujeme za najdôležitejšie zachovať jednotu EÚ a dodržať princíp vzájomnej reciprocity, osobitne v prípade postavenia občanov. Vzhľadom na strategickú pozíciu Spojeného kráľovstva v oblasti medzinárodnej politiky podporujeme zachovanie úzkej spolupráce v oblasti bezpečnosti, obrany a zahraničnej politiky.

©2017, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Svoloč sa nám rozpísala

Svoloč sa nám rozpísala

Vážená akademická obec, kolegovia z univerzít, milí študenti a priatelia.
Sú to práve vzdelávacie inštitúcie a univerzity, ktoré boli už od nepamäti priestorom pre slobodné vyjadrenie názorov a postojov, hoci za bránami zúrilo inkvizičné šialenstvo v mnohorakých podobách.
V dnešných dňoch sa začínajú študenti a univerzity zneužívať ako hybná sila nátlaku na tvorbu mienky a politických názorov koordinovaných mimovládnym sektorom financovaným zo zahraničia.
Korporátne médiá v rukách oligarchie a nadnárodného kapitálu sa v spoločnosti snažia vytvoriť dojem, že izolácia, ostrakizácia a sociálno-mediálna smrť všetkým, ktorí nesúhlasia s masívnou manipuláciou a cenzúrou je adekvátnu odpoveďou. Aktuálna diskusia na Medzinárodnej vedeckej konferencii o budúcnosti médií potvrdila, že zástupcovia hlavného mediálneho prúdu nie sú spôsobilí viesť vyváženú a racionálnu diskusiu, pred ktorou napriek avizovanej účasti utiekli (RTVS, Markíza, SME).
Namiesto dialógu volia cestu nenávisti, zastrašovania a polarizácie. Znásilňujú študentov a štvú ich proti vlastným pedagógom ale aj proti autoritám podsúvaním nepravdivých a zavádzajúcich informácií. Vedenie trnavskej univerzity UCM však tomuto tlaku odolalo a vytvorilo priestor pre spájanie a synergiu všetkých univerzít, ktorým slobodná autonómia názorového spektra nie je ľahostajná.
Dekanka doc. Dana Petranová v prítomnosti vedenia a rektora tento postoj vyjadrila slovami: „Radšej budem ex dekanka, ktorá sa bude môcť pozrieť do zrkadla, ako dekanka zahnaná do kúta.“
Vzácni kolegovia, milí študenti, v dnešných časoch štúrovskej národno-revolučnej obrody vás žiadame, aby ste aj vy prejavili osobnú statočnosť a priestor univerzít nedovolili ovládať tlakom spôsobeným z financovania niektorými mimovládnymi organizáciami akou je Sorosova OSF. Na svojom nadchádzajúcom stretnutí sa George Soros dokonca stretáva s predsedom Európskej komisie Jeanom Claudeom Junckerom aby mohol vyvinúť účinnejší nátlak na vedenie európskych štruktúr, čo je v príkrom rozpore s elementárnymi princípmi demokracie. Nenechajme sa zastrašiť, ovládať a znásilňovať mocou, ktorá nás chce pripraviť o základné ľudské práva ukotvené v ústave – slobodu slova a prejavu.
Držme spolu a aj naďalej chráňme voltairovské zásady slobodného vyjadrovania názorov v diskusiách, kde sa tvorí demokracia a už v zárodku zamedzuje totalite.
Asociácia nezávislých médií

TO JE TV!

TO JE TV!


28. 4. 2017

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Príjmy z reklamy spoločnosti Google výraznou mierou prispeli k miliardovým ziskom jeho koncernovej matky Alphabet. Zisk koncernu v uplynulom kvartáli medziročne stúpol o 29 % takmer na 5,43 miliardy USD (4,99 miliardy eur) a tržby vzrástli o 22 % na 24,75 miliardy USD. Akcie počas štvrtkového predĺženého burzového dňa stúpli takmer o 5 % na 933 USD.
Najviac peňazí získava Google z príjmov z reklamy, ktoré medziročne stúpli z 18 miliárd USD na 21,4 miliardy USD. Google tak zatiaľ zvládol rozruch okolo reklám na video portáli YouTube. Niektorí reklamní klienti boli šokovaní, keď sa dozvedeli, že ich videá sa objavili popri extrémistickom obsahu. Viacerí veľkí zákazníci pohrozili stiahnutím reklamy, zatiaľ však nie je isté, ktorí to dodržia aj v dlhodobom horizonte. Google priznal chybu pri umiestňovaní videí a podnikol protiopatrenia.
Analytici predpokladajú, že dôsledky bojkotu môže Google pociťovať po zvyšok tohto roka. "Na svete neexistuje osoba, ktorá by sa tak vyhýbala riziku ako manažér marketingu," konštatuje Larry Chiagouris, profesor marketingu na newyorskej Pace University. "Nechcú mať nič spoločné s médiom, ktoré znamená problémy pre ich značku. A ani nemusia, pretože majú veľa ďalších možností." Napriek tomu by únik reklamy z YouTube nemusel znamenať pre Alphabet katastrofu, keďže najviac reklamných príjmov pochádza z vyhľadávačov. Reklamy sa totiž ukazujú pri miliardách výsledkov vyhľadávaní, ktoré Google vykonáva každý deň. Tie tvoria hlavný zdroj príjmov Alphabetu.
Google aj naďalej zarába na klikoch používateľov na reklamy, najmä v oblasti internetového vyhľadávania. Trend znižovania príjmov na jeden klik pokračuje, čo dokazuje medziročný pokles o 19 %. Tento prepad však viac než vykompenzoval nárast počtu klikov o 44 %. Partneri Google získali 22 % ako provízie za presmerovanie používateľov, čiže o 1 % viac než v rovnakom období minulého roka.
Ostatné dcéry Alphabetu, napríklad, spoločnosť Nest či výrobca robotických vozidiel Waymo, zaznamenali zvýšenie tržieb zo 165 na 244 miliónov USD. Zároveň však stúpla aj ich prevádzková strata zo 774 na 855 miliónov USD.
Alphabet ukončil kvartál s peňažnými rezervami vo výške 92 miliárd USD. Polovica z týchto peňazí sa nachádza mimo USA.

Manželka saudskoarabského bloggera a obhajcu ľudských práv Ráifa Badawího, ktorého uväznenie a verejné bičovanie vyvolalo medzinárodné pobúrenie, vyzvala nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, aby počas svojej víkendovej návštevy v kráľovstve žiadala milosť pre bloggera.
"Keď kancelárka Merkelová pricestuje do Saudskej Arábie, Ráif už bude mať odpykanú polovicu dĺžky väzenského trestu, čo ho oprávňuje dostať kráľovu milosť," uviedla bloggerova manželka Insáf Hajdarová.
Badawího (33) zatkli v roku 2012 za kritizovanie saudskoarabskej náboženskej polície na internetovom fóre a následne ho za urážku islamu odsúdili na desať rokov väzenia a 1000 rán bičom.
"Dúfam, že kancelárka priamo požiada saudskoarabských lídrov o milosť preňho," povedala Hajdarová tlačovej agentúre DPA do telefónu z Kanady, kde žije s troma deťmi.
"Ráifovo fyzické a psychické zdravie sa vo väzení zhoršuje. Aj jeho deti ho potrebujú. Dúfam, že táto nočná mora sa čoskoro skončí," dodala manželka.
Merkelová má do Saudskej Arábie pricestovať v nedeľu 30. apríla v rámci svojho turné po krajinách Perzského zálivu, takže jej cesta bude viesť aj do Spojených arabských emirátov (SAE).
Badawímu udelil Európsky parlament v októbri 2015 Sacharovovu cenu za slobodu myslenia.

Copyright © TASR 2017

The Tribeca Film Festival 2017

The Tribeca Film Festival 2017

Na 16. ročníku medzinárodného filmového festivalu Tribeca v New Yorku oznámili vo štvrtok večer slávnostne víťazov súťažných kategórií. Hlavnú cenu za najlepší americký hraný film získala snímka "Keep the Change" o zrode lásky medzi dvoma Newyorčanmi, ktorí sa stretli na komunitnej akcii pre ľudí z autistického spektra. V medzinárodnej kategórii si cenu odniesla grécka dráma scenáristky a režisérky Eliny Psykouovej "O Gios tis Sofias" (Son of Sofia) a v kategórii najlepší dokument koprodukčná snímka USA, Dánska a Izraela "Bobbi Jene" o americkej tanečníčke v izraelskej tanečnej skupine Batševa.
Dlhometrážny filmový debut americkej režisérky Rachel Israelovej "Keep the Change" označila porota za "radostnú a zábavnú romantickú komédiu otvárajúcu dvere do sveta postáv pulzujúcich životov, ktoré vo filme bežne nevídame".
Spoluzakladateľka festivalu Tribeca Jane Rosenthalová zdôraznila, že všetkých päť hlavných cien získali snímky režírované ženami. Festival udeľuje tiež cenu nesúcu meno americkej režisérky Nory Ephronovej. Za drámu o volebnom práve žien vo Švajčiarsku nazvanú "Die göttliche Ordnung" (The Divine Order) ju získala scenáristka a režisérka Petra Volpeová.
Film "Bobbi Jene" sledujúci život tanečníčky Bobbi Jene Smithovej po jej návrate do USA získal ceny za najlepší dokument, najlepšiu kameru a strih. Porota pochválila film režisérky Elviry Lindovej za "presadzovanie neformálnej intimity na odvážnych nových miestach".
Režisér najlepšieho krátkeho príbehu "Retouch", iránsky filmár Káve Mazáherí, uviedol, že sa na festivale nemohol zúčastniť kvôli cestovným obmedzeniam, ktoré navrhol republikánsky prezident Donald Trump. Vo videopríspevku povedal, že on a jeho filmový štáb nedostali víza.
Americké súdy zastavili Trumpov pokus zabrániť v príchode do USA prisťahovalcom zo šiestich prevažne moslimských krajín, voči čomu sa Trump odvolal s odôvodnením, že sa snaží udržať krajinu v bezpečí.
Po piaty raz ocenil festival Tribeca osobitnou cenou Storyscapes Award filmársku inováciu. Cenu dostala interaktívna inštalácia "Treehugger: Wawona", ktorá prostredníctvom sveta virtuálnej reality prenesie diváka do tela obrovskej sekvoje.
Festival Tribeca založili v roku 2002 Jane Rosenthalová, herec, režisér a producent Robert De Niro a realitný investor a filantrop Craig Hatkoff. Pomenovali ho po newyorskej mestskej časti na Manhattane.

Copyright © TASR 2017

Biba Bohinská a Tajné životy

Biba Bohinská a Tajné životy

Scenáristka seriálu RTVS Tajné životy Biba Bohinská sa pri procese tvorby jednotlivých jeho častí opierala podľa vlastných slov nielen o konzultácie s odborníkmi a ľuďmi z praxe, ale využila i psychologickú metódu Individuálnej systemiky.
Individuálnu systemiku, ktorá je momentálne akreditovaná už v Nemecku, si pritom Bohinská vyskúšala najprv sama na sebe. „Túto metódu vyvinuli autori Artho a Veeta Wittemannovci na základe Voice Dialógu a musím povedať, že mne osobne veľmi sadla, pretože hovorí o tom, že nie sme len jeden človek, ale že naša psyché sa skladá z viacerých vnútorných osôb. To keď som počula, tak mi ako spisovateľke a autorke zasvietili oči a povedala som si, že 'Vau!', pretože skutočne píšem rôzne príbehy a nielen príbehy žien, ale musím napísať aj príbeh muža, agresora, dobrého, zlého a táto metóda ma naučila úžasnú vec – skontaktovať sa nielen so svojou vnútornou ženou, ktorou som, ale nájsť v sebe aj vnútorného muža, vnútorné dieťa, ktoré je svojím spôsobom zraniteľné, nájsť v sebe nejakú inštinktívnu časť, ale aj nejakú spirituálnu,“ vysvetlila počas dnešného stretnutia s médiami scenáristka, ktorá pracovala na obidvoch sériách Tajných životov vyše päť rokov.
Postavy môžu byť podľa nej uveriteľné len vtedy, ak nie sú ani dobré, ani zlé. „Postavy, ktoré sme sa snažili vytvoriť, sú zraniteľné, ale nie sú čierno-biele, majú všetky farby dúhy,“ uviedla Bohinská, ktorá so spoluscenáristkou Naďou Clontz všetko dôkladne konzultovala aj s odborníkmi. „Od začiatku sme vedeli, že musíme ísť a konzultovať ten scenár s odborníkmi, lebo toto je odborná téma a my sme nemali s azylákmi osobné skúsenosti, takže do azylového domu sme šli už pri vývoji prvej sezóny. Potrebovali sme aj fyzicky vidieť ten priestor, ako to tam vyzerá, potrebovali sme porozumieť tomu procesu, ako azylový dom funguje a inšpirovať sa skutočnými príbehmi, z ktorých sme využili nejaké čriepky. Bola to veľmi cenná skúsenosť, bez ktorej by sme tento seriál nevytvorili, ten azylák sme skrátka museli vidieť,“ poznamenala Clontz. „Keď tvoríte storyliny, jedna vec je background postáv, druhá technické veci. Doteraz si pamätám, ako sme s Naďou sedeli každý deň osem až desať hodín a vymýšľali sme to. Vkuse sme mali pracovníkov a psychológov azyláku na telefóne a pýtali sme sa ich veľmi praktické otázky typu 'Čo sa stane, keď toto a toto...?' Mali sme a máme v duši úctu k ich práci a chceli sme zároveň zachovať drámu a čo najdôveryhodnejšie ukázať, ako funguje ich záchranná sieť. Toto bolo pre nás najdôležitejšie - ukázať ženám a mužom, že tu tá záchranná sieť je,“ doplnila Bohinská.
Snahu scenáristiek čo najvernejšie zobraziť v seriáli práve prostredie azylového domu ocenila i riaditeľka jedného z nich, Daniela Gáliková. „Pre mňa a moje kolegyne je táto téma každodennosťou a nápad, že sa z toho stane seriál, sme privítali veľmi pozitívne, lebo napriek tomu, že to nie je ani dokument a neprináša ani odborný pohľad do tejto problematiky, tak každotýždenným vstupom do domácností spôsobuje aspoň také scitlivenie o téme domáceho násilia. To si myslím, že je jednou z najväčších úloh tohto seriálu,“ uviedla.
Spoluscenáristkou Tajných životov je aj Soňa Čermáková Uličná, o dramaturgiu oboch sérií sa postaral Roman Brat, na kreslo šéfdramaturgičky sa posadila Jana Kákošová a za réžiou seriálu stojí Ján Sebechlebský. Prvú časť Tajných životov RTVS odvysielala 1. januára 2015. Na základe sledovanosti seriálu sa vedenie televízie rozhodlo pokračovať i druhou sériou, ktorá sa už o pár dní skončí.
Ako však Bohinská dnes avizovala, je viac než pravdepodobné, že spolu s tvorcami prinesú divákom ďalšie pokračovanie seriálu. V tretej sérii by pritom chceli venovať väčšiu pozornosť mužom a starším ľuďom, ktorí sú konfrontovaní s realitou azylového domu.

©2017, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

RTVS NEWS

RTVS NEWS

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) plánuje renováciu náteru budovy Slovenského rozhlasu v Bratislave na Mýtnej ulici, známej ako „obrátená pyramída“. Ako vyplýva z oznámenia zverejneného 26. apríla vo vestníku verejného obstarávania, celková predpokladaná hodnota zákazky na práce trvajúce štyri mesiace je 240 tisíc eur bez DPH. Podľa zákazky musia uchádzači zaistiť nielen náter, ale aj všetky súvisiace práce, ako napríklad očistenie povrchu, ktorého celková plocha je 7 046 metrov štvorcových. Pri výbere úspešného uchádzača nie je jediným kritériom výberu cena, ale aj ďalšie kritériá uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia musia ponuky predložiť do 30. mája.
Víťazná firma má podľa vestníka zaistiť renováciu náteru atypickej oceľovej konštrukcie Slovenského rozhlasu. Pôvodný náter je zvetraný a jeho hrúbka v súčasnosti už nezodpovedá požiadavkám na protikoróznu ochranu v mestskom prostredí. Okrem renovácie oceľovej predsadenej konštrukcie by mali obnoviť aj náter na streche a rovnako aj oplechovania obrátenej pyramídy po obvode jednotlivých podlaží.
Verejnoprávny rozhlas je v "obrátenej pyramíde" vyše 32 rokov. Z nového rozhlasového strediska na Mýtnej ulici 1 v Bratislave sa začalo pravidelne vysielať 27. marca 1985. V roku 2015 pripravil RTVS k 30. výročiu vysielania špeciálny program a tiež pravidelné prehliadky budovy pre verejnosť pod názvom „Prečo pyramída?“. Formou náučného chodníka predstavujú zaujímavosti budovy Slovenského rozhlasu a miesta bežnému návštevníkovi zvyčajne neprístupné. Na jej príprave prehliadky pracovali Štefan Bekeš z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity, Peter Szalay z oddelenia architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied a grafický dizajnér Boris Meluš. 

©2017, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

VÝROKY TÝŽDŇA

          VÝROKY TÝŽDŇA


"Nechceme Brusel, nechceme peniaze. Odkazujeme Moskve, že nám chýba. Na maďarskú zem maďarských migrantov. Prečo ale ešte stále neplatíme rubľom?"
Žiadame nové hraničné zábrany.Štadióny namiesto nemocníc. Zrušme starobné dôchodky a namiesto nich zaveďme ľudové milície.“
Heslá na "Pochode mieru za vládu, za Rusko a proti všetkému ostatnému" Strany dvojchvostového psa v Budapešti

"Naše revolučné sily sú pripravené potopiť jediným úderom americkú lietadlovú loď s jadrovým pohonom."
Severokórejský stranícky denník Rodong Sinmun na tretej stránke. Prvé dve boli venované inšpekciu vodcu Kim Čong-una na severokórejskej prasacej farme.„Revolúcia ani slovenský majdan sa nekonal. Toľko propagovaný protikorupčný pochod, (Denníkom N a SME), ktorý údajne naplánovali dvaja stredoškolskí študenti Karolína a Dávid na 18. apríla, sa skončil fiaskom. O úspechu nemôže byť ani reči, pretože ak by išlo o skutočnú revolúciu a zmenu systému, tak by do ulíc museli vyjsť desiatky tisíc nespokojných občanov. Netvrdím, že sú Slováci spokojní s tým, čo nám tu vládne, ale našťastie si zachovali zdravý rozum a rýchlo prekukli hru, ktorú tu rozohral tretí sektor. Proamerickí mecenáši by dnes veľmi ťažko presvedčili vysokoškolákov na podobný protest ako v roku 1989, pretože tí sa už nedajú tak ľahko zmanipulovať ako kedysi a najmä žijeme v inej dobe. Dnes už všetci dospelí, „demokraciou“ ošľahaní vieme, že za ligotavou pozlátkou sa skrýva iba kamienok alebo sladká salónka. Mimovládne organizácie západného typu musia byť v zúfalej situácii, keď sa utiekajú k stredoškolským „revolucionárom“ Karolíne Farskej a Dávidovi Strakovi. Obaja majú šťastie, že im stále rastú uši, vďaka ktorým môžu počúvať treťosektorových učiteľov. Tí ich pod podmienkou bezchybného zopakovania pred novinármi dobre odpočutých fráz odmenia americkými žuvačkami alebo poľskými krowkami. Hlavných aktérov odmena asi minie za tragikomédiu, ktorú predviedli na pódiu, keď nedokázali bez zakopnutia prečítať napísané požiadavky – odchod Roberta Kaliňáka, odvolanie prezidenta PZ Tibora Gašpara, špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, vyšetrenie káuz Gorila a Bašternák a napokon zrušenie tzv. Mečiarových amnestií. Celé protikorupčné fiasko zaklincovala Anna Remiášová a tým sa organizátori totálne demaskovali. Pochybnosti o pozadí pochodu sa rozplynuli ako ranná hmla a objednávateľ bol razom jasný. Dvaja mladí „organizátori“ jedného dňa možno oľutujú svoju mladícku nerozvážnosť, že sa hlúpo nechali politicky zneužiť, alebo odteraz budú slúžiť svojim dnešným objednávateľom a z rozbehnutého vlaku už nebudú môcť nikdy vyskočiť. Dnes sa totiž revolúcia nerobí v uliciach, ale vo volebných miestnostiach, čo potvrdili aj ostatné parlamentné voľby, keď sa do NR SR dostali „neštandardné“ strany.“

Lenka Eremiášová, ExtraPlus

 „To je asi taká istá mňamka, ako nedávny perverzný súboj Hillary-Donald v USA. Obe alternatívy sú desivé. Ide o súboj globálizačného neoliberálneho modelu verzus nenávistný nacionalizmus. Som presvedčený, že ešte príde  čas že antiglobalistickej ľavice. Ľudia v celej Európe si časom uvedomia, že neoliberalizmus pomáha iba bankárom a veľkopodnikateľom a krajná pravica je slepá ulička, ktorá vedie iba k rasizmu, nenávisti a vojnám. Medzitým, žiaľ, ešte budeme musieť strpieť, že v EÚ bude ďalej vládnuť bankárska pravica, ktorej reprezentantom je aj Emmanuel Macron . Ľavica bude mať teraz niekoľko rokov čas na to, aby v opozícii rástla a vytvoria ľavicový zjednotený front o niekoľko rokov môže vo Francúzsku zvíťaziť marxistická ľavica. "Európa to potrebuje ako soľ.“
Ľuboš Blaha


„Slovenskú republiku ovládol fašistický režim, ktorý sa neštíti zneužiť silové zložky štátu na potlačenie skutočnej opozície.Dnešný zásah politického gestapa proti Mizíkovi bol za údajné výroky na internete. Precedens je, že polícia zasiahla proti poslancovi priamo počas zasadnutia výboru NR SR pre školstvo, ktorého je členom. Polícia na základe vyfabrikovaných obvinení násilným spôsobom zjavne zasiahla do slobodného výkonu mandátu poslanca, ktorý získal v demokratických voľbách. Toto sa ešte nikdy v histórii súčasnej SR nevyskytlo. Otázka len je, kto je 'duce' súčasného režimu? Či je to premiér Robert Fico, minister Robert Kaliňák alebo ministerka Lucia Žitňanská?

Marian Kotleba


MEDIA NEWS

MEDIA NEWS


India v stredu nariadila poskytovateľom internetových služieb v indickej časti Kašmíru, aby s okamžitou platnosťou na jeden mesiac zablokovali Facebook, Twitter a 20 ďalších stránok sociálnych sietí a online aplikácií po tom, ako niekoľko videozáznamov a fotografií zobrazujúcich zlé zaobchádzanie indických bezpečnostných síl s Kašmírčanmi pobúrilo tamojšiu verejnosť a vyvolalo protesty.
Vláda uviedla, že toto opatrenie prijala "v záujme zachovania verejného poriadku". Podľa jej kritikov však ide o zásah do slobody slova a "právne bezprecedentný krok v Indii", informovala dnes tlačová agentúra AP.
Riaditeľ mimovládnej organizácie Centrum pre internet a spoločnosť Praneš Prakeš zdôraznil, že tento príkaz "nielenže porušil indickú ústavu, ale porušil aj medzinárodné právo".
Indická vláda v minulosti často prerušovala internetové služby v Kašmíre v snahe zabrániť organizovaniu demonštrácií proti Indii. Teraz však po zverejnení videozáberov zachytávajúcich údajné zlé zaobchádzanie indických vojakov s Kašmírčanmi po prvý raz zablokovala sociálne siete.
Niekoľko pôsobivých videí bolo nakrútených v dňoch okolo miestnych volieb, ktoré boli 9. apríla a sprevádzali ich násilnosti. Na jednom vojak zastrelil zo vzdialenosti niekoľkých metrov chlapca, ktorý naňho hádzal kamene. Iný videozáznam ukazuje vojakov, ako prinútili skupinku mladíkov zadržiavaných v obrnenom vozidle vykrikovať urážky na adresu Pakistanu. Jeden z vojakov pri tom do nich kope a mláti ich palicou. Na ďalšom videu traja vojaci pridržiavajú svojimi čižmami na zemi dospievajúceho chlapca a bijú ho.
Indické orgány v minulosti odmietali videá a fotografie ako dôkazy. Podľa nich išlo o propagandu, ktorá mala za cieľ destabilizovať indickú správu v Kašmíre. Niektorí Kašmírčania dokonca verili, že tieto videá nechala preniknúť na verejnosť samotná armáda, aby zastrašila obyvateľstvo.


Americká pop-rocková kapela Haim a speváčka Katy Perry vystúpia v posledných dvoch častiach aktuálnej 42. sezóny zábavnej relácie Saturday Night Live (SNL, 1975). Formácia sa v šou predstaví po druhý raz a zahrá v epizóde, ktorú televízia NBC odvysiela 13. mája. Danú časť bude uvádzať Melissa McCarthy. Skupina počas svojho vystúpenia zrejme predstaví novú hudbu, ktorej skorý príchod naznačili jej členovia prostredníctvom sociálnych sietí.
Epizóda s 32-ročnou interpretkou sa na televízne obrazovky dostane 20. mája. Túto časť bude zase uvádzať Dwayne Johnson. Rodáčka z kalifornskej Santa Barbary, ktorá sa v relácii v minulosti predstavila aj ako hudobný hosť aj ako moderátorka, zase v piatok vydá nový singel s názvom Bon Appétit. Na skladbe spolupracovala s hip-hopovou formáciou Migos. V máji sa v SNL ako hudobný hosť debutovo predstaví aj kapela LCD Soundsystem. Formácia si zahrá v časti, ktorú odvysielajú 6. mája a uvádzať ju bude Chris Pine.
Haim vznikli v roku 2007 v Los Angeles a debutovali v roku 2012 EP nahrávkou Forever. Po nej vydali ešte živé EP s názvom iTunes Festival: London 2012. V septembri 2013 im vyšiel album Days Are Gone, z ktorého predstavili single Forever, Don't Save Me, Falling, The Wire, If I Could Change Your Mind a My Song 5. Haim zvíťazili v ankete BBC Sound of 2013, ktorá predurčuje najväčšie hudobné hviezdy roka. Nominovali ich tiež na cenu Grammy v kategórii Najlepší nováčik. Podieľali sa na albume Motion (2014) škótskeho dídžeja a producenta Calvina Harrisa a prispeli aj na soundtrack filmu Hry o život: Drozdajka 1 (2014).
Katy Perry, vlastným menom Katheryn Elizabeth Hudson, debutovala albumom Katy Hudson (2001), no známou sa stala až vďaka piesni I Kissed A Girl zo štúdiovky One Of The Boys (2008). Nasledovali albumy Teenage Dream (2010) a Prism (2013). Je tiež príležitostná herečka. Prepožičala napríklad hlas Šmolinke v snímkach Šmolkovia (2011) a Šmolkovia 2 (2013). Predstavila sa aj v dokumentoch KatyPerry: Part of Me (2012), Katy Perry: The Prismatic World Tour (2015) či v komédii Zoolander No. 2 (2016) a v roku 2010 vo vianočnej epizóde Simpsonovcov (1989).


©2017, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané. 
27. 4. 2017

TO JE ROZHOVOR!

TO JE ROZHOVOR!


Česká tlačova kancelária má riaditeľa

Česká tlačova kancelária 
má riaditeľa

Českú tlačovú kanceláriu (ČTK) povedie po ďalších šesť rokov ich terajší generálny riaditeľ Jiří Majstr. Majstr v druhom kole hlasovania o riaditeľovi ČTK porazil vedúceho PR a marketingu Národná galéria Miroslava Krupička. Majstr zdôraznil potrebu zásadných inovácií.
Do čela agentúry ho vybrala 26. apríla Rada ČTK. V prvom kole radkyňa vyradili bývalého predsedu rady Českej televízie Jana Mrzenu. Bývalý programový riaditeľ Radio United Broadcasting Martin Rigler pred vypočutím uchádzačov kandidatúru vzdal.
Majstr, ktorý je generálnym riaditeľom ČTK od roku 2011, získal v druhom kole päť zo siedmich hlasov, na zvolenie boli potrebné štyri. Pre Krupička v druhom kole hlasoval jeden radkyňa, povedala novinárom predsedníčka Rady ČTK Hana Hikelová.
Majstr pri vypočutí pred radou povedal, že za svoje priority považuje inovácie aj ďalší rozvoj redakčnej práce. "Je potreba zásadných inovácií, pretože ČTK ako žiadna agentúra nemôže ustrnúť na mieste. Je potrebné veľa redakčnej práce, pretože ČTK sa vo svojom spravodajstvo, ktoré je službou médiám, musí zamerať na to, aby poskytovala také služby, ktoré tá médiá budú ochotná zaplatiť . Takže to sú jasné priority, "povedal po zvolení.

Copyright ČTK ©2017

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Stredoeurópska mediálna skupina Central European Media Enterprises Ltd. (CME) za prvý štvrťrok vykázala stratu v objeme 11,1 mil. USD. Strata spoločnosti na akciu za prvé tri mesiace tohto roka bola v sume 9 centov. Čisté tržby mediálnej skupiny za január až marec však medziročne posilnili o 5 percent a dosiahli 135 mil. USD.
Spoločnosť CME zároveň v stredu informovala, že jej prevádzkový zisk oproti prvému kvartálu vlaňajška stúpol o 58 percent na sumu 12,3 mil. USD. Prevádzkový zisk firmy pred odpismi (OIBDA) v prvom kvartáli tohto roka medziročne vzrástol o 29 percent na 22,1 mil. USD.
Central European Media Enterprises prevádzkuje televízne stanice v šiestich krajinách strednej a východnej Európy. Spoločnosť v júli 2007 odkúpila 20 % v TV Markíza od spoločnosti Media Invest, spol. s r. o. CME informovala, že touto transakciou sa stala 100-percentným vlastníkom spoločnosti Markíza - Slovakia, spol. s r. o. ktorá je prevádzkovateľom licencie na vysielanie TV Markíza.

Turecko odmietlo predĺžiť akreditáciu tamojšiemu spravodajcovi nemeckého spravodajského týždenníka Stern Raphaelovi Geigerovi. Informovalo o tom periodikum.
Podľa  informácií rovnakého zdroja turecká vláda obviňuje Geigera, ktorý medzičasom informuje z gréckeho hlavného mesta Atény, z ohovárania prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.
Samotný žurnalista pre tlačovú agentúru DPA na margo údajného prehrešku povedal, že bol touto informáciou prekvapený a osobne nevie, čím by sa bol mal dopustiť ohovárania tureckého prezidenta.
Turecké vládne miesta zatiaľ k tejto veci neposkytli žiadne stanovisko.
V Geigerovom spravodajskom portfóliu je popri Turecku ešte Grécko a Blízky východ. Novinár sa v uplynulom mesiaci presunul z Istanbulu do Atén, toto presťahovanie bolo však naplánované ešte pred rozhodnutím o nepredĺžení akreditácie v Turecku, odkiaľ spravodajca informoval od začiatku roka 2015.
Spolupracovník nemeckého periodika pripomenul, že príslušný tlačový úrad jeho žiadosť o predĺženie akreditácie z decembra 2016 oficiálne nikdy nezamietol. Dozvedel sa však, že akreditáciu na ďalšie obdobie už nedostane.


©2017, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Z funkcie šéfredaktora maďarskej tlačovej agentúry MTI včera po vzájomnej dohode so zamestnávateľom odchádza Tamás Toót-Holló. Oznámil to Fond na podporu poskytovateľov mediálnych služieb a správy majetku (MTVA) zastrešujúci činnosť verejnoprávnych médií, podľa ktorého dôvodom tohto kroku je na základe riaditeľského rozhodnutia racionalizácia personálnych nákladov.
Agentúra post šéfredaktora v budúcnosti neobsadí, za spravodajstvo agentúry bude zodpovedať priamo generálny riaditeľ MTI István Galambos, uviedlo internetové vydanie denníka Magyar Nemzet.
Toót-Holló potvrdil správu o odchode, bližšie sa však k okolnostiam odmietol vyjadriť a neuviedol zatiaľ ani to, kde bude vo svojej kariére pokračovať.
Podľa spravodajského servera 24.hu 1. mája zanikne v rámci MTI centrum spravodajstva.
Odchádzajúci šéfredaktor MTI bol predtým šéfredaktorom týždenníka Heti Válasz a v roku 2013 sa uchádzal o post generálneho riaditeľa MTI. Vtedy však kuratórium nadácie verejnoprávnych médií (Közszolgálati Közalapítvány) jednohlasne zvolilo na tento post Ferenca L. Gazsóa.

Európske krajiny čelia od roku 2014 masívnemu náporu ruskej informačnej vojny. Jej cieľom je podkopať dôveru spoločnosti v politické elity, európske inštitúcie, demokratické usporiadanie spoločnosti a z dlhodobého hľadiska zánik Európskej únie a NATO. Moderná informačná éra, globalizácia a možnosti internetu poskytli ruskej informačnej vojne nový význam a schopnosti. Odznelo to na dnešnom brífingu na tému "Ako odpovedať na ruskú propagandu: Praha-Kyjev-Tallinn-Tbilisi", ktorý organizovali Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku (SSPI) a Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA).
Riaditeľ CENAA Tomáš Čižik, ako jeden zo spoluautorov, pri tejto príležitosti prezentoval knihu Informačná vojna – nová bezpečnostná výzva pre Európu.
"Pozorujeme jasný posun od klasickej vojenskej konfrontácie k novému spôsobu konfrontácie, zacielenej na naše mysle," tvrdí Čižik. Podľa jeho slov bude náročné tento boj vyhrať, keďže Rusko nerozlišuje medzi mierovým obdobím a vojnovým stavom, zatiaľ čo západné krajiny tento prístup stále celkom nepochopili.
Ako Čižik ďalej uviedol, Rusko prispôsobuje tzv. informačnú vojnu jednotlivým regiónom a krajinám. „Ruské dezinformačné akcie sú 'šité na mieru' špecifickým krajinám a spoločnostiam,“ povedal riaditeľ CENAA. V tejto súvislosti prezentoval príklady odlišných prístupov Ruska ku škandinávskym krajinám, Pobaltiu, Ukrajine, Gruzínsku a k strednej Európe.
V nej sa podľa Čižika Rusko snaží šíriť propagandu a dezinformácie hlavne prostredníctvom alternatívnych médií, rôznych internetových portálov a stanice Russia Today. Dominujú v nich témy odporu proti EÚ, NATO či snahy o prekrúcanie histórie. Čižik si myslí, že Rusko podporuje aj niektoré extrémistické strany a hnutia, pôsobiace v krajinách strednej Európy.
Monika Masariková zo SSPI v tejto súvislosti na brífingu informovala o aktivitách inštitútu. Patrí k nim webstránka Antipropaganda.sk, zameraná na odhaľovanie mýtov o zahraničnej a bezpečnostnej politike, či organizovanie diskusií s mladými ľuďmi, najmä stredoškolákmi, na témy slovenského členstva v medzinárodných štruktúrach či riziká nárastu extrémizmu na Slovensku.

Twitter po dlhej pomalej expanzii v prvých troch mesiacoch tohto roka opäť získal výrazne viac užívateľov. Ich počet vzrástol najprudšie za viac ako jeden rok.
Priemerný počet aktívnych mesačných užívateľov Twitteru v 1. kvartáli medziročne stúpol o 6 % na 328 miliónov. Tržby však klesli o 7,8 % na 548,3 milióna USD (503,44 milióna eur). Hlavným dôvodom bolo zníženie príjmov z reklamy o 11 % na 474 miliónov USD.
Prevádzkovateľ mikroblogovacej sociálnej siete síce zostal v 1. štvrťroku 2017 v červených číslach. Čistá strata však za tri mesiace od januára do konca marca medziročne klesla približne o štvrtinu na 61,6 milióna USD alebo 9 centov na akciu zo 79,7 milióna USD alebo 12 centov na akciu v rovnakom období vlani. Akcia Twitteru v predburzovom obchodovaní krátkodobo vyskočila o 8 %, keďže výsledky prekonali očakávania analytikov.

Copyright TASR ©2017

Filmový festival Zlatý žobrák pokračuje

Filmový festival Zlatý žobrák 
pokračuje

Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák, ktorý je jediný svojho druhu v Európe, pokračuje aj tento rok v Košiciach. Jeho 23. ročník sa uskutoční v dňoch 7. až 10. júna, oproti minulosti sa rozšíri do regiónov, filmy sa budú premietať aj v Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a Rožňave.
V tomto roku je na festival prihlásených 280 filmov z 53 krajín z celého sveta. Súťaží sa v troch sekciách, zastúpenie majú mladí autori, produkčné spoločnosti aj lokálne televízie.
Vzhľadom na silno medzinárodný charakter festivalu a organizačné a finančné problémy tvorcovia podujatia po minulom ročníku vážne uvažovali o jeho presune do iných európskych metropol. Festival napokon tento rok podporil sumou 35.000 eur Košický samosprávny kraj (KSK), ktorý sa stal jeho partnerom. "Pomoc prišla v poslednej chvíli, povedala by som, pre Košice, lebo mali sme už pozvánku do Turecka presunúť celý festival tam," povedala dnes pre novinárov riaditeľka festivalu Eva Děkanovská.
Základňa podujatia bude tento rok v košickom Dome techniky, kde budú prebiehať verejné prehliadky súťažných filmov a popoludňajšie diskusie. Do Kina Úsmev môžu prísť záujemcovia na výber nesúťažných filmov, záverečné slávnostné vyhodnotenie bude 10. júna v Dome umenia. Festivalovej porote bude predsedať Rogger Worrod zo Švajčiarska.
"Teší nás, že každý rok sa autori prihlásia s kvalitnejšími filmami. V tomto roku máme o to väčšiu radosť, že si filmy zo svetovej produkcie môžu pozrieť aj diváci v troch okresných mestách kraja. Vítame to a považujeme za ďalší rozmer jedinečného európskeho fóra lokálnych vysielateľov a filmárov," uviedla Děkanovská. Verejnosť si bude môcť pozrieť aj výber ocenených filmov z minulých ročníkov.
Premietanie filmov v Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a Rožňave bude v miestnych kinách, súčasťou festivalu budú ďalšie sprievodné podujatia. Do organizácie sa v troch mestách zapojili mestské úrady a kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. V Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi sa uskutoční aj workshop pre stredoškolákov a miestnych filmárov. Na festivale sa podieľajú aj miestne lokálne televízie.
"Z pozície kraja je tento festival značkou a platformou pre odvetvie filmovej tvorby, ktorá je súčasťou kreatívneho priemyslu. Napojenie našich tvorcov, ľudí zo sektoru media art na zahraničných účastníkov by mohlo byť prínosom a zvýšením konkurencieschopnosti v tomto segmente. V regióne máme veľa talentovaných ľudí, ktorí nám odchádzajú tvoriť tam, kde majú lepšie podmienky a toto by sme chceli zmeniť," uviedla Jana Kovácsová, vedúca odboru kultúry KSK.

Copyright TASR ©2017

26. 4. 2017

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Moskovský súd predĺžil o ďalšie dva mesiace väzbu ukrajinskému novinárovi Romanovi Suščenkovi, ktorého zadržali a obvinili v Rusku zo špionáže. Vo väzbe tak zostane do 30. júna. Informoval o tom dnes na svojom účte na sociálnej sieti Twitter Suščenkov ruský advokát Mark Fejgin.
      Ako tvrdí ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB), plukovníka Suščenka z Hlavnej správy rozviedky (GUR) Ministerstva obrany Ukrajiny zatkla vlani 30. septembra v Moskve, kde bol na "špionážnej misii". Podľa FSB zbieral tajné informácie o ruských ozbrojených silách a Národnej garde, pričom ich zverejnenie by podkopalo obranyschopnosť Ruska.
      Súd rozhodol o uvalení väzby na Suščenka 1. októbra. Vyšetrovatelia oficiálne obvinili tohto Ukrajinca zo špionáže 7. októbra. V prípade uznania za vinného mu hrozí až 20 rokov väzenia.
      Suščenko akékoľvek obvinenia odmieta. Mark Fejgin tvrdí, že Suščenko je reportérom agentúry Ukrinform v Paríži a v Moskve nebol na špionážnej misii, ale na návšteve u svojich príbuzných.
      Ukrinform potvrdil, že Suščenko je jeho zamestnancom od roku 2002, pričom ho označil za "novinára s dlhodobo bezúhonnou profesionálnou reputáciou".
      Novinára udal "rodinný priateľ", ktorý kontaktoval ruskú FSB a tá Suščenka zatkla, uviedol začiatkom novembra advokát Fejgin. "Suščenko navštívil svojho brata v Moskve niekoľkokrát. Kontaktoval priateľa rodiny. Rodinný priateľ ho jednoducho dal zatvoriť. To je všetko," povedal Fejgin.

Žurnalistika je profesia s osobitnou spoločenskou dôverou a verejná mienka má právo veriť, že túto profesiu vykonávajú iba slušné osoby, povedal v utorok v poľskom verejnoprávnom rozhlase námestník poľského ministra kultúry Jaroslaw Sellin.
      Podľa poľskej tlačovej agentúry PAP Sellin vysvetľoval pripravovanú rezolúciu Národnej rady pre médiá, ktorá vyzve vedenia verejnoprávnych médií, aby ukončili pracovné zmluvy s niekdajšími spolupracovníkmi komunistických tajných služieb. Rezolúciu by mali schváliť tento týždeň.
      "Myslím si, že novinárčina je profesia sociálnej dôvery a verejná mienka by s ňou takto mala aj nakladať," povedal minister. A dodal, že "verejná mienka má právo veriť tomu, že túto profesiu vykonávajú osoby kreujúce naše povedomie o svete" a tiež, "že sú to slušní ľudia, ktorí nemajú nič spoločného s takými nehanebnými vecami, ako je spolupráca s nejakým represívnym režimom".
      Na otázku, či by mali byť novinári lustrovaní pre prípadnú spoluprácu s vojenskými informačnými službami v minulosti, námestník odpovedal, že to je "zložitý právny problém". Podľa právnych predpisov totiž fungovali legálne.
      V súlade s lustračným zákonom schváleným poľským parlamentom v apríli 1997 boli lustrácie povinné pre prezidenta, poslancov, ľudí vo vysokých manažérskych funkciách, sudcov, prokurátorov a šéfov verejnoprávnych médií. Novela lustračného zákona z roku 2007 požaduje, aby boli prelustrovaní vedci, novinári i majitelia médií.
      Ústavný súd v máji 2007 však spochybnil potrebu lustrovania všetkých novinárov a vedcov okrem tých, ktorí sú vo vedúcich funkciách, dodala PAP.Francúzska justícia požiadala redakcie médií v departmáne Sarthe, aby zo svojich archívov poskytli materiály o akejkoľvek politickej aktivite Penelope Fillonovej, manželke porazeného konzervatívneho kandidáta na prezidenta Francoisa Fillona. Prípadný dôkazový materiál by sa mal týkať rokov 1998-2016.
      Justičné orgány požiadali médiá o akékoľvek materiály, v ktorých by sa spomínala Penelope Fillonová. Obzvlášť ich zaujímajú články o jej aktivitách lokálneho významu - účasti na oficiálnych podujatiach alebo návštevách nemocníc, domovov dôchodcov, škôl, výstav či súťaží.
      Žiadosť o poskytnutie archívnych materiálov zaslal sudca parížskeho sudu zaoberajúci sa finančnými deliktami. Sudca Serge Tournaire ju adresoval piatim lokálnym týždenníkom vychádzajúcim v departmáne Sarthe, za ktorý bol Fillon poslancom. Svoju manželku Penelope v čase výkonu tejto funkcie zamestnával ako svoju poslaneckú asistentku. Keď sa stal ministrom, jeho náhradník v poslaneckom kresle, Marc Joulaud, Fillonovú zamestnával tiež.
      Koncom marca sa voči Fillonovej začalo súdne vyšetrovanie pre podozrenie z podielu na sprenevere verejných financií. Tohto činu sa mala dopustiť poberaním neoprávnených príjmov ako fiktívne zamestnaná parlamentná asistentka. Rovnaké výhody zrejme požívali aj dve deti Fillonovcov.
      Škandál nazvaný aj Penelopegate vypukol po tom, ako francúzsky satirický týždenník Le Canard Enchainé začiatkom februára napísal, že Fillonová bola osem rokov platená ako poslanecká asistentka, pričom však žiadnu prácu nevykonávala.
      Vyšetrovanie údajnej sprenevery financií z verejných zdrojov sa od polovice marca vedie aj voči Fillonovi, ktorý je obvinený aj zo zneužívania politického vplyvu. Táto aféra zmarila Fillonove šance na úspech v prezidentských voľbách, v ktorých bol považovaný za favorita. V prvom kole hlasovania, ktoré sa konalo uplynulú nedeľu, skončil na treťom mieste za centristom Emmanuelom Macronom a krajne pravicovou kandidátkou Marine Le Penovou.


Najnovšie číslo francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo, ktoré sa do stánkov dostane vo štvrtok, obsahuje sériu karikatúr kandidátov prezidentských volieb vo Francúzsku.
      Na jednej z ilustrácií sú obaja aktéri druhého kola prezidentských volieb a vedľa nich sú portréty ich príbuzných. Vedľa centristu Emmanuela Macrona je jeho manželka Brigitte, ktorá je od neho o 24 rokov staršia, a pri Marine Le Penovej je jej otec, zakladateľ krajne pravicového Národného frontu Jean-Marie Le Pen. Ku kresbe je titulok: "Emmanuel a jeho mama... alebo Marine a jej tata?".
      Pod nadpisom "Súťaž o najkrajší úsmev" sú zasa obaja kandidáti nakreslení s úškrnom na tvári, pričom pri Marine Le Penovej je na dôvažok nápis: "Skúsim šťastie zasa v roku 2022".
      Kľúčovým ženám predvolebnej kampane je venovaná aj kresba s titulkom: "Ktorá z blondínok sa ocitne v Elyzejskom paláci?" Na kresbe sú vyobrazené možné varianty: Le Penová s nápisom "Facho" (Fašistka) a Brigitte Macronová s nápisom "Cougar" (Puma).
      Anglické slovo "cougar" sa vo Francúzsku často používa na označenie žien vo vyššom veku, ktoré majú vzťah s mužom mladším o 10 či 20 rokov. Toto slovo sa do bežnej reči dostalo po odvysielaní seriálu Cougar Town.
      Charlie Hebdo vo svojom najnovšom vydaní nezabudol ani na neúspešných kandidátov prvého kola volieb. Najviac pozornosti sa dostalo bývalému favoritovi volieb, expremiérovi Francoisovi Fillonovi. Práve on je zobrazený na titulnej strane čísla, ako ide s veľkým krížom na pleciach, pričom dav naokolo kričí: "Vráť kríž!".
      Na inej karikatúre je Fillon, zo všetkých síl sa držiaci tribúny, ako sa k nemu blíži ochrankár a hovorí: "Je časť odísť, pán Fillon." Nad tribúnou je dátum 7. máj 2017, keď sa vo Francúzsku, ako je známe, bude konať druhé kolo prezidentských volieb.
      Charlie Hebdo neopomenul ani Fillonov neúspech v prvom kole hlasovania. Na tejto karikatúre nie je Fillon, iba nápis, že "vypadol v prvom kole", a neznámy muž, ktorý do telefónu hovorí: "Beriem si späť obleky."
      Táto karikatúra je narážkou na jeden zo škandálov, ktoré Fillona prenasledovali počas predvolebnej kampane, a súvisí s vyšetrovaním, ktoré voči nemu vedie justícia pre podozrenie zo sprenevery verejných financií. Fillon je totiž podozrivý aj zo zneužívania svojho politického vplyvu tým, že prijal ako dar niekoľko luxusných oblekov, ktoré mu dal v prestížnom krajčírskom salóne ušiť jeho priateľ, advokát libanonského pôvodu Robert Bourgi.


Manželka Thajčana, ktorý na streche budovy v juhothajskom meste Pchúket obesil ich spoločnú 11-mesačnú dcéru a videozábery naživo vysielal na účte na Facebooku, dnes vyhlásila, že jej manžel je jedinou osobou, ktorú treba obviňovať. Žena dodala, že necíti žiaden hnev voči sociálnemu médiu ani užívateľom, ktorí hrozné video sledovali a šírili.
      Približne dvojminútové video zachytávalo, ako 20-ročný Vuttisan Vongtchalaj zabíja svoje dieťa. Potom sa obesí. V pondelok večer sa video šírilo na sociálnej sieti a v utorok neskoro popoludní už bolo na Facebooku neprístupné.
      "Nie som nahnevaná na Facebook a ani ich z toho neobviňujem," povedala pre tlačovú agentúru AP manželka Džiranuč Trajrat (21). "Chápem, že ľudia to video šírili medzi sebou, lebo boli pobúrení a zarmútení tým, čo sa stalo," dodala Thajčanka.
      Uviedla tiež, že jej manžel bol v minulosti násilnícky a pred začiatkom ich vzťahu strávil dva roky vo väzení.
      Spoločnosť Facebook sa snaží nájsť spôsoby, ako čo najrýchlejšie blokovať podobné zábery, keďže na sociálnej sieti boli už viackrát odvysielané alebo zverejnené brutálne zábery, napríklad z vraždy a sexuálneho napadnutia.
      Zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg minulý týždeň vyhlásil, že jeho spoločnosť má pred sebou "mnoho práce" pri zvládnutí tohto problému.
      Vražda v Pchúkete sa stala necelé dva týždne po tom, čo muž v meste Cleveland v americkom štáte Ohio zverejnil na Facebooku video z toho, ako zabíja dôchodcu.
      V Thajsku sa problém so živým vysielaním na Facebooku vynoril už vlani v máji, keď miestne médiá využili sociálnu sieť a naživo vysielali zábery vysokoškolského učiteľa, ako sa na šesť hodín zabarikádoval pred políciou. Tá ho chcela zatknúť za zastrelenie dvoch kolegov. Keď vyjednávanie s pedagógom zlyhalo, muž sa smrteľne postrelil - a tento moment bol ukázaný na sociálnej sieti naživo.

 Copyright © TASR 2017