6. 8. 2005

PROROK

PROROK
"Je to trend, ktorý letí, je to úsilie uspokojiť divákov po väčšom množstve informácií o svojich miláčikoch. Kým nebudem mať tú kameru doma, tak mi to neprekáža. Myslím si, že STV to urobí s citom a decentne. Bude to len ľahký bulvár." O novej reality show v rámci Slovensko hľadá SuperStar. Julo Viršík pre SME Foto inzine.sk

TOM 2005

TOM 2005 Nominácia Kategórie :
Zabávač Moderátor / Redaktor Moderátorka / Redaktorka
Spravodajská a publicistická relácia

Správa pre diváka

Správa pre diváka
Dobrá správa pre diváka Moderátorka televízie JOJ Zuzana Hajdu postúpila do užšieho výberu na kastingu reality show v Taliansku Zlá správa pre diváka Moderátorka televízie JOJ Zuzana Hajdu nemusí vyhrať postup do finále Pripájame sa hovorcovi TV JOJ a nebudeme jej brániť v ceste za talianskym šťastím.

TY VOLE...

TY VOLE... "Technaři nejsou tančící děti, ale nebezpeční lidéToto jádro tvoří nebezpečně posedlí lidé s anarchistickými sklony, přitom mezinárodně propojení. Provokují masivní, alkoholem a drogami přiživované silácké demonstrace proti pokojné společnosti - i když ty jsou spojené například i s emocemi vyznavačů tvrdého
rocku."
Český premiér Jiří Paroubek

5. 8. 2005

Ak susedovi zdochla koza, nemusí aj nám

Ak susedovi zdochla koza, nemusí aj nám
Naši susedia vyriešili finacovanie Českej televízie jednoducho- zvýšili televízne poplatky a zrušili jej reklamu. Česká televízia má byť financovaná z poplatkov a takmer úplne prestane vysielať reklamu. Televízne poplatky vzrastú zo 75 Kč na 100 Kč, v roku 2007 na 120 Kč a o rok neskôr na 135 Kč . Český Senát sa dnes rozhodol nezaoberať novelou, ktorá takéto financovanie zavedie. De jure to však znamená, akoby novelu schválil, pretože predtým už prešla poslaneckou snemovňou. Novelu ešte musí podpísať prezident Václav Klaus. Novela predpisuje, že Česká televízia postupne obmedzí reklamu. V roku 2008 by na obrazovke mala zostať na verejnoprávnej obrazovke len reklama spojená so športovými a kultúrnymi akciami. Bude zaujímavé sledovať, ako sa na Slovensku po voľbách v roku 2006 k problému stabilzovaniu financovania verejnoprávnych subjektov a k uľahčeníu nástupu digitálnej televízie postaví nová vláda i novozložený parlament. Pretože pri súćasnom spôsobe financovania po voĺbách už nemusí by žiaden verejnoprávny vysielací subjekt. Do volieb sa peniaze určite naškrabú. Možno ako účelová dorácie na pôvodnú tvorbu... A s tou kozou v Čechch to nie je až také zlé aok v titulku. Ale, keď miy kopírujeme, väčšinou to má patogický nádych.

VÝROK TÝŽDŇA

VÝROK TÝŽDŇA
" Generálny riaditeľ ako spoločník vo firme iba spravuje vlastný majetok. "
Hovorca ministerstva Boris Ažaltovič o probléme, že firma riaditeľa sekcie ekonomiky ministerstva vnútra získala štátne zákazky za 18 miliónov korún. P.S. A ako dobre ho spravuje. Za naše.
Foto: Twist archív

4. 8. 2005

BREAKING NEWS

BREAKING NEWS
Fame Academy v Markíze
Dnes sa už dá pochopiť, prečo Slovenská televízia zvolila v druhom ročníku súťaže Slovensko hľadá SuperStar nápad s reality show v jednom dome a prečo sa kamerám nevyhne každodenný život finalistov. Televízia Markíza spúšťa od októbra projekt Fame Academy, ktorý je známy ako kombinácia formátov Big Brother, Pop Idol a Fame Súťaž dáva možnosť 12 ľuďom začať kariéru vo vybranej oblasti zábavného priemyslu, predovšetkým hudby. Ide o zahraničný formát, ktorý pripravila dcérska spoločnosť Endemolu-Initial/Endemol . V Európe pod názvom Operación Triunfo mala najväčší úspech v Španielsku v televízii T5 . Formát vysielali aj v rokoch 2002 až 2005 aj BBC One, BBC Three, BBC Prime a CBBC Channel. Potešujúca správa.
Bude to zaujímavý boj. Už chýba iba Star Search alebo PopStar na TV JOJ.

Uhorková sezóna alebo vo co gou v auguste ?!

Uhorková sezóna alebo Vo co gou v auguste ?
Prudká zmena počasia asi spôsobila, že Richard Rybníček má dôvod na úsmev. Slovenský tabloid po veľom teple uverejnil abolútnu starinu ako hit leta : STV vykázala zisk 400 miliónov Sk! Prudká zmena počasia zanechala stopy aj na členovi manažmentu STV Branislavovi Zahradníkovi, ktorý o rozprávkovom zisku informoval. Nielen o zmysle tejto správy sa dá pochybovať...

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Seminár European Journalism Centre Newsroom management seminar 6.-8. December 2005
Pre vedúcich editorov.
Seminár ponúka možnosť zdokonaliť sa v technikách manažmentu, testovať ich, naučiť sa motivovať pracovníkov a naučiť sa efektívne riadiť newsroom. Kurz bude vedený Per Anderssonom, bývalým editorom švédskeho Channel 1- spravodajského programu
Cena : EURO 1,500 Adresa : European Journalism Centre Avenue Céramique 50 6221 KV Maastricht Postal address: Sonneville-lunet 10 6221 KT Maastricht, the Netherlands Visiting address: Avenue Ceramique 50 Maastricht, the Netherlands Telephone:+31 43 325 40 30 Telefax: +31 43 321 26 26 Email: secr@ejc.nl

MM SHOW ?

MM SHOW ? Milan Markovič na stránke na stránke iniciatívy VEREJNOSTI ZA VEREJNOPRÁVNOSŤ uverejnil článok Povstaňte, schádza sa RADA!. Je to zaujímavé čítanie, ale očakával by som viac nadhľadu a vtipu,od autora tohto mena. A občas mám dojem, že sa autor zúčastnil ešte nejakého iného paraleného zasadanutia Rady STV v paralelnom svete. Keď som pridal svoj podpis medzi tých, čo pochybujú o zmysluplnosti momentálneho zloženia Rady STV a o jej schopnosti rozhodovať o čomkoľvek, čo súvisí s našou „verejnoprávnou“ televíziou, urobil som tak nielen na základe svedectva televíznej obrazovky, ale aj po „návšteve“ zasadaní rady prostredníctvom internetu (zápisy a zvukové záznamy). Už to by celkom stačilo na to, aby som si svoje zlé tušenie potvrdil. Napriek tomu som však zasadanie Rady STV v júni a v júli navštívil osobne. Prvý raz mi povinnosti nedovolili zotrvať do konca. Na 12. júla 2005 som si však čas vyhradil starostlivejšie. 10.00 – V čase plánovaného začiatku sú na mieste dvanásti členovia rady, traja sú ospravedlnení. Sú tu aj dve novinárky a predsedníčka dozornej komisie p. Gazdová a tajomníčka rady. Ja som jedeným z troch zástupcov zvedavej verejnosti. Neprítomný je však pozvaný Richard Rybníček, takže začať nemožno. 10.20 – prichádza riaditeľ STV. Nikoho nepozdraví, nikomu sa neospravedlní. Nazdával som sa, že jeho príslovečná arogancia a nadutosť sa prejavia až neskôr. Sadá si vedľa predsedu rady Kollára. Schôdza sa začína schválením programu. 10.26 – prostredníctvom člena rady B. Bobockého som požiadal o dvojminútové vystúpenie. Rada hlasovaním súhlasí, zdržala sa len Eva Bachletová. Predseda Kollár mi pridelil päť minút v bode sedem. Nasleduje kontrola uznesení. Riaditeľ Rybníček reaguje na mnohé nesplnené uznesenia rady: „Som len človek, mám aj iné povinnosti.“ Zlatým klincom je jeho odpoveď: „Z akých dôvodov som ho nesplnil? No z časových!“ Rada len prikývne. 11.25 – B. Bobocký už niekoľký raz usvedčuje riaditeľa z neschopnosti a ne-kompetentnosti. Zrejme z nedostatku inej výbavy sa R. Rybníček uchyľuje k osobným invektívam. B. Bobocký sa ohradzuje. Predseda Kollár nie celkom včas zastavuje tento dialóg. 11.30 – Z času na čas zazvoní mobil. Predseda Kollár žiada prítomných, aby telefóny prepli na tichý režim. R. Rybníček zdôvodňuje český dabing v progra-moch pre deti: ušetril tým 16 miliónov. 11.42 – Konštatovanie rady, že riaditeľ nesplnil jej uznesenie, rada pri hlasovaní neschválila (!!). 11.48 – prestávka. 12.05 – zasadanie pokračuje, predsedníčka dozornej komisie hodnotí hospodárenie okolo Slovensko hľadá superstar. Predseda Kollár napomína prítomných, aby sa nebavili a sledovali jej vystúpenie. Vzápätí takmer dve minúty akceptuje polohlasné vysvetľovanie R. Rybníčka, načúva mu, chvíľami odpovedá. Tento úkaz sa počas zasadnutia opakuje viac ráz. 12.17 – Riaditeľ Rybníček sa odvoláva na zákon, ktorý neexistuje – termínovanie rozpočtu STV si pletie so štátnym rozpočtom. 12.22 – zvoní telefón M. Kollárovi. 12.26 – prekvapujúco sa hlási K.Habšudová. Z papierika 10x10cm číta svoj návrh. Upresňuje ním uznesenie č.5/2005, ktoré navrhla v súvislosti s hodnotením športových programov, a ktoré „ukladá GR STV zabezpečiť skvalitnenie jazykovej, hlasovej, profesionálnej a obsahovej stránky výstupov redaktorov a mo-derátorov športovej redakcie STV“. Rada to odhlasuje. Nikomu však nenapadne pripomenúť, že by sa to malo týkať všetkých televíznych redaktorov s prístupom na obrazovku. 12.38 – R. Rybníček pripúšťa, že požiada o štátnu dotáciu pôvodnej tvorby. Protirečí tým svojej bazálnej koncepcii, vyhlasovanej už pár mesiacov po nástupe do funkcie. 12.43 – V nadväznosti na diskusiu ku Kollárovmu materiálu, ktorým chcel dosiahnuť zrušenie uznesenia č. 3/2004, ktorým „Rada STV odporúča ÚR STV, aby zahraničné programy s výnimkou pôvodných českých programov boli vysielané v slovenskom jazyku.“ B. Bobocký usvedčuje riaditeľa, že nielen toleruje český dabing, ale dokonca ho v súčasnosti pre detské programy v STV v Prahe vyrába. Riaditeľ vyťukáva číslo na telefóne a odbieha von. Rada päť minút čaká. Riaditeľ sa vracia s vysvetlením, že je to tak, ale robí to len preto, lebo je to „finančne výhodné“(!) 12.52 – Na otázku, čo je to „reštrukturalizačný tím“ (o jeho poradách existujú zápisy na intranetovej stránke STV), riaditeľ, ktorý čoraz častejšie iba budí dojem, že rozumie problematike riadenia STV, vysvetľuje, že „to sme si my iba tak pomenovali“. Je to prosto zoskupenie vedúcich predstaviteľov (podľa R. Rybníčka „topmanažeri“) Táto skupina ľudí vlastne nemá nijaké zvláštne kompetencie a vlastne ani opodstatnenie. Pre zaujímavosť: Z jedného zápisu porady reštrukturalizačného tímu by sa členovia rady mohli dozvedieť napr., že „Výroba dabingu od 1.5.2005 bude realizovaná prostredníctvom Production & Technology, s.r.o.“, čo sa prakticky rovná skrytej privatizácii jednej z činností STV. 13.00 – obedná prestávka. Do zasadačky prinášajú dva podnosy s obloženými chlebíčkami. Studené nealkoholické nápoje plus káva sú na stole počas celého priebehu zasadania. V rozhovore s ostatnými návštevníkmi zasadania konštatujeme, že to, čo vidíme, by bola ideálna nízkorozpočtová reality show. Na rozdiel však od podobne pomenovaných hlúpostí by táto bola určite aj zábavná a dokonca nesmierne poučná. 13.30 – Predseda Kollár avizuje pokračovanie schôdze. Namiesto toho však nasleduje dôverný rozhovor s R. Rybníčkom – až do 13.37 h. Potom ešte zháňajú chýbajúcich členov rady. Posledná prichádza podpredsedníčka Jurgová. 13.39 – Schôdza pokračuje. Hovorí sa o predaji majetku STV. 13.41 – EvaBachletová si balí veci a bez slova odchádza. Asi autobus. 13.49 – Znalosti R. Rybníčka opäť nestačia na otázky rady. Riaditeľ odchádza – vraj na minútku. 13.52 – Riaditeľ sa vracia, zasadnutie pokračuje. Reč je o náboženskom vysielaní. R. Rybníček opäť sa radí cez telefón a odchádza. 13.56 – Riaditeľ je zasa späť. B. Bobocký mi počas jeho neprítomnosti prezradil, že vo vysielaní STV je percentuálne podstatne viac reklamy ako náboženského vysielania. Dokonca ani súčet náboženského a vzdelávacieho vysielania nie je vyšší ako podiel reklamy!!! 14.08 – B. Bobocký usvedčuje riaditeľa, že oproti pôvodnému plánu na rok 2005 chýba 136 hodín národnostného vysielania. R. Rybníček to nevie vysvetliť, a tak si zasa pomáha aroganciou. Neprekáža mu ani to, že zvukový záznam je sústavne prístupný na internete. Riaditeľ radu miestami doslova ignoruje a vo svojej bohorovnosti nepripúšťa ani najmenšiu chybu, ani jeden omyl. Rada až na malé výnimky len prikyvuje. Vo chvíľach bezradnosti R. Rybníček apeluje na B. Bobockého, že by nemal iba kritizovať, ale aj pomáhať. Doteraz zrejme nepochopil, že rada nie je orgán poradný a pomocný, ale kontrolný. 14.11 – Po jednej z ďalších otázok dezorientovaný riaditeľ zvesuje sako z vešiaka a odchádza. Neexistuje čítankovejší príklad ignorácie nadriadeného orgánu. 14.24 – Na pokyn predsedu Kollára si na necelé dve minúty beriem slovo a navrhujem, aby STV odvysielala konečne v riadnej premiére film režiséra Hudeca Miluj blížneho svojho. Vysielanie filmu totiž zrušil sám riaditeľ a až na nátlak verejnosti ho zaradil do vysielania ako súčasť diskusného programu Pod lampou špeciál. Film medzitým kúpila a odvysielala Česká televízia, získal slovenské i medzinárodné ocenenia. Pri príležitosti 60. výročia protižidovského pogromu v Topoľčanoch by sa film mohol premiérovať v septembri t.r.. B. Bobocký navrhuje, aby rada uznesením odporúčala riaditeľovi spomínaný film odvysielať v septembri 2005. Chvíľu sa formuluje uznesenie. 14.30 – Rada hlasuje o návrhu. Hlasovanie je prvýkrát jednomyseľné. Rada odporúča. Ja odporúčam ctenej verejnosti sledovať, ako vážne vezme odporúčanie rady riaditeľ Rybníček. 14.33 – B. Bobocký navrhuje uznesenie o národnostnom vysielaní. Predseda Kollár odchádza konzultovať(!). Rada sa pomaly roztráca po priľahlých priestoroch. 14.38 – Vracia sa M. Kollár, pomaly sa zliezajú aj ostatní členovia. Prichádza R. Rybníček. 14.40 – Riaditeľ Rybníček pripúšťa, že vo vyčíslení plánovaných hodín národnostného vysielania sa stala chyba. B. Bobocký upozorňuje, že na tú chybu upozorňoval už v čase, keď rada schvaľovala návrh programového konceptu na rok 2005. Hlasuje sa o uznesení, podľa ktorého vedenie STV pochybilo. Vzápätí neverím vlastným očiam a ušiam: Rada kvôli absencii Jurgovej, Habšudovej, Černého, Straku, Biľovej a ďalších toto uznesenie neschválila! 14.45 – Rada STV ide rokovať o návrhu na odmenu pre tajomníčku rady, prítomnosť predstaviteľov verejnosti je nežiadúca. Odchádzame. Zo záznamu na internete (odporúčam!!) počúvam o pár dní epilóg člena rady Straku, ktorý do neba velebí Superastar ako najlepší výchovno-vzdelávací(!!) program pod slnkom a preto je mu jedno, či bol ziskový alebo stratový. Podobný názor zastáva aj M. Kollár, ale na Strakovu ohnivú interpretáciu nemá. Po otázke, či motívom plamennej reči nie je Strakova príbuzná, ktorá na Superstar robila asistentku produkcie, sa rečník vzdáva obhajoby STV a prechádza do nadávok a dokonca vyhrážok. Vzápätí odchádza, aby si zachoval súkromný dojem neprekonateľnosti. Môj záver: jediným pripraveným a zodpovedne pracujúcim členom rady je Bohumír Bobocký. V notebooku pred sebou má všetky zápisy, uznesenia, materiály za posledné tri roky plus analýzy a prepočty programovej štatistiky a hos-podárenia STV, ako aj Zbierku zákonov SR, uznesenia Výboru NR SR pre kultúru a média k činnosti STV a Rady STV. Danú problematiku dlhodobo sleduje. Napriek tomu nie vždy sa mu podarí argumentmi presvedčiť, paradoxne najmenej vtedy, keď ide o exaktné čísla programovej štatistiky (plán verzus skutočnosť). Ďalší traja-štyria členovia ovládajú problematiku, ale väčšinou „sa chytajú“, improvizujú, chýba fundamentálna príprava prostredníctvom podkladov. Predseda M. Kollár je pripravený, rutinne vedie zasadanie, ovláda rokovací poriadok, nemožno však nevybadať, že je skôr hovorcom a advokátom generálneho riaditeľa než kontrolórom STV. Zvyšní členovia rady nemajú ani poňatie o mediálnej problematike. Ich beznázorovosť a bezmyšlienkové prisluhovačstvo súčasnému vedeniu STV možno ilustrovať na pomerne častom hlasovaní, počas ktorého sa často hlasovania zdržia. Počas celého zasadania rady, na ktorom som bol prítomný, ani raz nikto z rady nehlasoval proti. Uznesenia tiež neprechádzali kvôli početným abstenciám. Najbližšie zasadanie Rady STV (voľne prístupnej každému záujemcovi na 7. poschodí výškovej budovy STV) sa chystá 30. augusta 2005. Už sa teším. Milan Markovič

Obrázok : Inter armas silent musae.

By Jojo.

3. 8. 2005

BREAKING NEWS-STV

BREAKING NEWS-STV

http://www.kartinki.cz/ Z dôveryhodných zdrojov sa nám podarilo získať nielen fotografiu nového virtuálneho štúdia Spravodajstva STV, ale i tvár nového šéfredaktora !

Postreh

Postreh "Vážení, tu je konsolidovaná uzávierka ." "Podľa mňa sú tam šikovní, dokážu si to aj sami,"
Predsedníčka Dozornej komisie Eva Gazdová, ktorá je sama audítorkou ku konsolidovanej uzávierke, ktorú Richard Rybníček nechce predložiť Rade STV , pričom ju mal predložiť na júlové rokovanie rady a keďže sa tak nestalo, Rada STV mu predĺžila termín do polovice augusta.

HRDINA TÝŽDŇA

HRDINA TÝŽDŇA
René Stern Komentátor Slovenského rozhlasu a priameho prenosu zápasu Celtic-Artmedia

STV MAIL

STV MAIL

Slovenská televízia odignorovala nielen prvý, ale nepochopiteľne aj druhý zápas Artmedie so Celticom. chvanie STV je nepochopiteľné, pretože za akýchoľvek oolností by bola víťazom ona. Pri výhre- hrdinom, pri postupe sprostredkovateľom radsti, no a pri potupnom vypadnutí ? STV by mala ten najlepší argument v rukách: Vidíte- toto je slovenský futbal, za toto chcú desiatky miliónov. A- napokon aj ten signál vyrobila spoločnosť FAITH, s.r.o. , starý prenosák z bývalej TV Luna bol pravdepodobne zo spoločnosti PRENOS plus, spol. s r.o. Nakoniec, škoda slov. Nedivme sa ,o plochej úrovni uvažovania STV mnohému napovedá aj mailová komunikácia, ktorá pochádza z útvaru vedeného pánom Záhradníkom

zdravim, myslel som si ze STV caka lepsia buducnost ze to zobrali do ruk spravny ludia no MYLIL som sa ! ! ! dufam ze kupite aspon prava na odvetu nech to bude stat cokolvek...s pozdravom Vas mozno uz coskoro byvali divak odpoved na poslednu otazku ktoru som poslal a to : aka je normalna cena? som uz odpoved nedostal From: Listy divákov [mailto:listydivakov@stv.sk] Sent: Friday, July 29, 2005 Subject: Re: F U T B A L Dobrý deň, berieme na vedomie Váš "omyl", ale spôsobila to vysoká finančná požiadavka športových zväzov!!!! Dala som názor na vedomie aj intendantovi Dvojky,aj do redakcie športu... s pozdravom Komunikačné centrum STV vdaka za odpoved len neviem pochopit co je vysoka financna poziadavka... mozete to zverejnit 10 násobok normálnej sumy.....

Preto sa netreba diviť ani ohlasom ľudu na diskusných fórach :

vdaka nam,stv ( rybnicek, 02.08.2005 23:55 )

Váženi občania-koncesionári a platiči poplatkov za pozeranie STV1 a STV2/dočasne 1 a 2/! Zaiste Vam neušlo pozornosti,že napriek našmu tvrdeniu že naša "DVOJKA"je tu pre Vás a jedine pre Vás,neuskutočnili sme prenosy z futbalových zápasov Artmédie s Glasgovom.Chcem Vás ako riaditeľ ubezpečiť,že to nebol prejav môjho malomocenstva,držgrožstva,či nebodaj straty rozumu,čo mi viacerí vyčítajú ,ale,nebojim sa to teraz verejne vyhlásiť,bol to proste predvídavý zámer,ktorý mal vlastne hlavnú zásluhu na historickom postupe.S celým mojím štábom sme po vyhodnotení tejto našej akcie prišli k záveru,že ak chceme naďalej pomôcť Artmédii k ďaľšiemu postupu a Vám tak opätovne prispieť k národnej hrdosti,nebudeme opätovne prenašať zápasy.Verte mi,to je to najlepšie,čo momentálne mám so svojim štábom v hlave.Pokiaľ by sa však v budúcnosti pokúsila o priamy prenos iná,komerčná TV,čo môže,nedaj Boh zmariť postup Artmédie,vopred sa dištancujeme od takéhoto,pravdu povediac,protislovenského postoja.Nakoniec,ak by prišlo k najhoršiemu,teda predsa by sa podujali k takému neprofesionálnemu prejavu,jednoducho neplaťte im koncesionárske poplatky. Športu zdar! Váš Vypálený Rybníček

Suger, 02.08.2005 22:44 ) Dakujem Slovenskemu rozhlasu za fantasticky prenos, hlavne moderatorovi Rene Sternovi. (Dufam, ze neskonci s infuziou.....,ale s financnou premiou.:-))). Slovenska "verejnopravna" televizia sa moze ist hambit aj s celym jej managmentom na cele s Rybnickom,Zahradnikom a Parom. Co sa tyka dnesneho vykonu Artmedie, tak ten bol na uterak, mala viac stastia ako Celtic.

Správa dňa

Správa dňa "Podozrivá škatuľa" "Stará škatuľa" Správa vo všetkých TV o balíku, ktorý sa našiel v priestoroch Letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave.

2. 8. 2005

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
The European Broadcasting Union (EBU) dnes ohlásila oficiálny tender na predaj európskych mediálnych mobilných práv na XX. Olympijské zimné hry v Turíne-2006 a XXIX Olympijské letné hry v Pekingu- 2008. Tendra sa môžu zúčastniť záujemcovia o práva na live vysielanie a balíky on- demand pre mobilnú komunikáciu. Práva sú dostupné pre jednotlivé krajny alebo skupinu krajín Eurovízie (54 v Európe, Severnej Afrike a na strednom východe) Deadline je 9 september 2005 do 10.00
Zdroj : EBU

LODENICA POD VODOU

LODENICA POD VODOU Pre zanedbanie zákonných povinností sa Slovenskej televízii môže stať, že predaj objektu Lodenica a všetky následné právne akty budú vyhlásené za nulitné. Nikoho by to nepotešilo, ani nového majiteľa - INTERCOM Agentúra s.r.o., ktorá je prepojená s Ivanom Kmotríkom. Generálny riaditeľ zabudol na drobnosť-: písomne vyhlásiť tento majetok za nepotrebný a predložiť Rade STV konkrény predaj na schválenie. Celá aktivita okolo Lodenice je podivuhudná, najskôr spory medzi STV a MK SR o predkupnom práve a potom zaujímavá rošáda s údajným nedostatkom financií na strane MK SR, čím ministersto prišlo o dve kultúrne pamiatky- Moravany a Lodenicu. Je to škoda, pretože MK SR a SNG sa predtým dohodli ,že z Lodenice by bolo múzeum funkcionalistického obdobia – architektúra, interiér, užité umenie, voľné umenie. Takto bude z Lodenice diplomatický klub za 13 mliónov alebo roky sa ťahajúci súdny spor o platnosti prevodu majetku... Na ilustráciu : Rada STV v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zák. č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii schvaľuje po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie návrh generálneho riaditeľa na prevod vlastníctva nepotrebnej nehnuteľnosti, alebo hnuteľného majetku, ktorého obstarávacia cena bola vyššia ako 500.000,- Sk a zostatková hodnota vedená v účtovníctve podľa osobitného predpisu je vyššia ako 300.000,- Sk. V súvislosti s predajom objektu Lodenica P. Malec navrhol UZNESENIE č. 79/2005 Rada STV žiada GR STV, aby jej predložil informáciu o priebehu a výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj objektu Lodenice spolu s vyhlásením tejto nehnuteľnosti za nepotrebnú. T : 20. 8. 2005 Z : GR STV Rada STV uvedený návrh nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov prijala (za hlasovali: M. Biľová, V. Černý, Š. Fejko, J. Görföl, J. Greššo K. Habšudová, L. Jurgová, M. Kollár, P. Malec a L. Straka; proti nehlasoval žiadny člen rady; hlasovania o návrhu sa zdržal B. Bobocký). Budova Lodenice STV Bratislava - Petržalka Lodenica na Viedenskej ceste č.5 v Bratislave v Petržalke.Všeobecná hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku je stanovená na 14 334 000,- Sk

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Vydavateľstvo Axel Springer môže v Nemecku zlomiť dominanciu svojho konkurenta Bertelsmann AG a začať boj o väčší podiel z 19,6 eurmiliardového reklamného balíka. Axel Springer chce prebrať kontrlu nad najväčšm nemeckým televíznym konzorciom ProSiebenSat.1 Media AG. Springer bude schopný prepojiť programing so svojim tabloidom Bild . Bertelsmann vlastní najväčšiu televíznu stanicu v Európe RTL Group a Gruner & Jahr AG, najväčšie európske vydavateľstvo časopisov. Zdroj : Google News Po deviatich rokoch agresívneho lobbingu National Association of Broadcasters (NAB) na spomalenie prechodu na digitállne vysielanie (DTV) sa vysielatelia v USA dohodli, že 1. január 2009 bude tým dňom , kedy sa v USA vypne analógové vysielanie. Kongres pôvodne navrhoval dátum 31. december 2006, ale NAB sa vydarila kampaň , ktorá prechod DTV úspešne zablokovala. Boje sa začnú v oblasti dostupnosti signálu pre divákov. Napríklad väčšina hispánskeho obyvateľstva v USA je závislá len na prijímaní signálu cez anténu. nemajú ani kábel, ani satelit. Zdroj : Internet.com

1. 8. 2005

STasrV NEWS

STasrV NEWS Slovenská televízia dnes zrušla pre svojich redaktorov služby TASR, bez toho , aby ich u tom vopred upvedomila. Veď, čo sa majú čo starať, trpáci. To je naše rozhodnutie. Manažérske. Bude zaujímavňe sledovať, ako bude STV čerpať oficiálne informácie z vlády a parlamentu. Je nanajvýš neobvyklé sa v domácom spravodajstve spoliehať iba na jeden zdroj. Váha teraz ostáva na SDKÚ veľmi blízkej súkromnej agentúre SITA. STV dôvodí že ide o peniaze. Án, tie ide v prvom rade ! A ešte o politický vplyv. Tým pádom sa STV nabudúce o horiacich Tatrách dozvie ako posledná.

Knšpiračná teória XYZ

Konšpiračná teória XYZ Existuje istý nepodložený predpoklad, že časť nehnuteľností predaných v obchodnej verejnej súťaži STV-pozemok - Mlynská dolina, Bratislava ,pozemok s rod. domom Staré Grunty 22 – Mlynská dolina, Bratislava ,pozemok s rod. domom Staré Grunty 20 – Mlynská dolina, Bratislava ,pozemok s rod. domom Staré Grunty 16 – Mlynská dolina, pozemok s rod. domom Staré Grunty 14 – Mlynská dolina, Bratislava boli čiastočne predané spriazneným osobám a čiastočné firme, ktorá môže byť blízka aj SDKÚ a nepriamo aj východoslovenskému podsvetiu, konkrétne Ondrejovi Žembovi. Ale to sú len také konšpiračné teórie Sancheza Illicha Ramireza a každý ich vysmeje a poprie. Uvidíme o pár mesiacov. Predvšetkým , ak sa lepšie pozriete na pozemky ako celok a uvedomíte si, že pozemky sú v zmysle Aktualizácie územného plánu hl. mesta SR Bratislavy určené na funkciu : občianska vybavenosť.

PAROPORADA

PAROPORADA
Vo schválenom programovom koncepte STV na rok 2005 Radou STV jednoznačne figuruje ako programový typ spravodajstvo- a to na Jednotke v časoch 12.00, 15.00 a 18.45 od pondelka do piatku.
Marcel Para prišiel do spravodajstva pred týždňom oznámiť , že sa rušia krátke správy STV. Reakciou boli úškrny redatorov, ktorí chápali dôležtosť tohto programu i systém nabalovaného spravodajstva.
" Máte s tým problém ?! "
" To je naše rozhodnutie !"
Je zbytočné diskutovať s dočasným štatutárnym zástupcom správcu verejnoprávneho majetku o tom, či sa Správy zmestia alebo nezmestia do kreslenej podoby štruktúry Jednotky. Takisto je zbytočné diskutovať s o tom, či to tak bude. Musí to tak byť. Má by to tak byť. Inak je Rada STV úplne zbytočným orgánom . Napokon budú mať jej kritici pravdu. Ozaj, čo ak sa nástupca Marcela Paru ,alebo dočasnej intendantky Štubňovej rozhodne, že hlavné spravodajstvo sa akosi nezmestilo do štruktúry Jednotky ? Zruší ho.
A čo sa stane ? Nič. Namiesto Spravodajstva pôjde Magazín SuperStar. A to v tom lepšom prípade. " Systém je tak nastavený ".

31. 7. 2005

Lightning injury ?

Lightning injury ?
Aký programu ponúkne Slovenská televízia od septembra tohto roku v čase vysielania spravodajstva ? Zodpovední mlčia, najzodpovednejšia Rada STV takisto. Nič totiž nevie.. Podľa nás sa chystá STV vysielať od 18.45 flešové spravodajstvo, podľa informácií serveru mediálne.sk má STV vysielať denne 18:50 bulvárny magazín Bleskovky. Všetkých by to potešilo. Predovšetkým server Bleskovky.sk a jeho majiteľov Zoznam, s.r.o a Ringier SLOVAKIA a.s. Iste bude zaujímavé aj vlastníctvo kombinovanej ochrannej známky Bleskovky OZ 209580/ majiteľ ZOZNAM, s. r. o/ Možno Richard Rybníček víťazoslávne vytiahne zmluvu o mediálnej splupráci.
Bude to jedno Ale - viete si predstaviť, že by STV od septembra dostávala 500.000,- Sk pokutu denne. Ja, žiaľ, áno.
Možno je to však len uhorková sezóna.

Slovenská galaxia

Slovenská galaxia
Slovenská televízia vo svojich vlastných kapacitách vyrobila zápas Artmedia Bratislava- Celtic Glasgow pre Galaxiu Sport, čo neprekvapuje, keďže odtiaľ prišiel aj šéf športovej redakcie STV Andrej Miklánek. Ak je pravdou, to, čo predložil SME Branislav Zahradník- výnosy z reklamy asi 80-tisíc Sk - 1 ligový zápas v STV , tak musí byť každému jasné, že STV v roku 2004 pracovala v oblasti predaj reklmnéh času maximálne nehospodárne a- nešikovne.
V tomto plne súhlasím s vyjadrením predsedu Rady STV Miroslava Kollára, že " povinnosťou STV je nemíňať verejné prostriedky nehospodárne." A inak- rozhodnutie nevysielať tento zápas bolo idiotské. Jedine, ak by išlo o dohodu. Richarda a Ivana.