17:00 :  
Page One: Inside the New York Times (2011) ,  réžia: Andrew Rossi, 92 min.


19:00:


Diskusia s: 


- Royom Greensladom, profesorom žurnalistiky na 
  City University London a media komentátorom The
  Guardian
- Matúšom Kostolným, šéfredaktorom denníka SME

- Milošom Čermákom z Reflexu, přednáša nové
  média  na FSV UK
- Evou Vozárovou, manažérkou IT projektov Aliancie 

  Fair Play