22. 1. 2005

ZLYHANIE MÉDIÍ

ZLYHANIE MÉDIÍ Organizácia Lekari bez hranic vydala výročný zoznam desiatich najväčších svetových katastrof. Na prvom mieste sú občianske vojny v Ugande a Somálskum potom nasleduje Čečensko, Kolumbia, Kongo a Severná Kórea. Situácia sa nezlepčila ani v Libérii a pre médiá je temer tabu hlad v Etiópii a kolaps zdravotníctví v Burundi. Sú to katastrofy nebývalých rozmerov, ktoré si však médiá na svete i u nás takmer nevšímajú. Jednotlivo si tieto katastrofy vyžiadali viac obetí než nedávna vlna cunami. Zdroj : Lekari bez hranic

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Martha Stewart hviezdou v Reality Show Martha Stewart, ktorej iba nedávno uplynul trest väzenia už pripravuje svoje plány pre ďalšiu kariéru. Súčasťou jej plánu je aj show NBC The Apprentice. Nová show vraj nemá byť kópiou programu Donalda Trumpa. Populárne španielska TV show ponížila postihnutého Vysielatelia jednej z najpopulárnejších televíznych show v Španielsku dostali pokutu za ponižovanie postihnutého muža počas vysielania. Súd rozhodol, že moderátori a hostia relácie porušili práva mentálne postihnutého Hernandeza v októbri 2002. Hernandeza ponižovali a smiali sa z neho počas rozhovoru s ním Európska komisia začne meniť dokument "TV bez hraníc" v Európe Európska komisia /EK/ odpovedala na otázku poslanca Európskeho parlamentu z Dánskej strany práce Maxa van den Berga a potvrdila, že pripraví kroky , aby umožnila emigrantom alebo ľuďom, pracujúcim v zahraničí z krajín EÚ, aby mali možnosť sledovať TV programy zo svojich krajín , aj keď bývajú v inej krajine, ktorá je tiež členom EÚ. Vo svojej odpovedi EK poukazuje na fakt , že existujú právne prekážky, ktoré by mali byť odstránené BBC čelí útokom na show Jerryho Springera - the Opera The Christian Institute, evanjelická organizácia z Newcastlu napísala právnym zástupcom BBC, že žiada ospravedlnenie a očakáva kroky, aby sa show Jerryho Springera - the Opera už viackrát nevysielala . Ultimátum vypršalo dnes, BBC sa neospravedlnilo a tvrdí, že očakáva ohlásené právne kroky od The Christian Institute. Zdoj :Media Network Weblog

21. 1. 2005

BIELE JE ČIERNE A ČIERNE JE BIELE

BIELE JE ČIERNE A ČIERNE JE BIELE Mediálne.sk zverejnila informácie, podľa ktorých odovzdávanie cien Osobnosť televíznej obrazovky bude prerušené reklamou, pričom zdrojom informácií bol platný cenník reklamy Jednotky STV na február. "Chcem oficiálne dementovať informáciu, ktorá je uverejnená na Vašom serveri o tom, že relácia OTO bude rozdelená reklamným breakom na dve časti. Popierame, že v STV do tohto momentu padlo akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa rozdelenia relácie z dramaturgicko-programových alebo akýchkoľvek iných dôvodov," informoval nás Branislav Záhradník z STV. Redakcia Mediálne.sk sa týmto Slovenskej televízii ospravedlňuje. Zdroj Medialne.sk Zaujímavé na tom je, že Dr. Záhadník tvrdí , že žiadne také rozhodnutie nepadlo, ale v SKUTOČNOSTI STV ponúka reklamný break a OTO má v cenníku OFICIÁLNE DVE ČASTI, ktoré sa volajú OTO I. a OTO II. Sú dve možnosti : 1.Počkáme si na priamy prenos . 2.Posielajte objednávky na reklamu v breaku na kosut@stv.sk

20. 1. 2005

CITÁTY TÝŽDŇA. TEMER

CITÁTY TÝŽDŇA. TEMER Neodpovedať Erikovi Tomášovi nie je nedemokratické, ale slušné. Editorial Týžden „Musíme isté veci predpovedať. Preto sme využili náš vlastný interný bezpečnostný útvar STV, ktorý má odbornú vážnosť aj v policajných kruhoch,“ Dr. Zahradník , STV K otázke financií sa nebudem vyjadrovať. Pravdou však je, že na tomto projekte ušetríme, keďže na výstavbu využijeme viacero komponentov z pôvodnej scény v STV. Navyše to neplatia koncesionári, ale zisk z reklamy," Člen komunikačného tímu SuperStar Peter Kavecký.

MAIL ZA 80 MILIÓNOV

MAIL ZA 80 MILIÓNOV Ak dostanete z Komunikačného centra STV mail podobného znenia, buďte pokojní. Posielajú Vám to profesionáli, ktorým na to vyčlenili skromný rozpočet 80.000.000,-Sk. Dobrý deň, to je veľmi veľa otázok na jednu odpoveď, je to tak, na to Vám už ťažko niekto odpovie, iba ak by sa v budúcnosti podobné názory, ako je ten Váš rešpektovali, čo nie je vylúčené. preto sme názor dali aj intendantom Jednotky a Dvojky... Všetko dobré a ostávame s pozdravom KC STV P.S.: Rybníček Gašparoviča informoval, že STV v roku 2005 pripravuje za 70 miliónov korún prvé projekty pôvodnej tvorby.

Dcérenky naše.Telenovela

Dcérenky naše. Telenovela Slovenská televízia založila 6 dcérskych spoločností 29 . januára 2004 spoločenskými zmluvami. Zároveň s nimi v ten istý deň uzavrela rôzne zmluvy na rôzne činnosti, ktorých predmety i následné zmluvy vyvolávajú oprávnené pochybnosti, že STV sa chcelo vyhnúť účinnosti Zákona o STV od 1.2. 2004, následnému schvaľovaniu , kontrole , ale aj verejnému obstarávaniu. Spoločnosť 1, 2. media, ktorá bola zakladaná s úmyslom exkluzívne reprezentovať STV v predaji reklamného času, tak vlastne nekoná, pretože oprávnenie disponovať reklamným časom v STV má samotná STV, ale aj jej ďalšie dcérske spoločnosti. Práve z tohto dôvodu sa javí existencia tejto spoločnosti ako mimoriadne neefektívna. Spoločnosť Koncesia, s.r.o. má, okrem iného , v predmete uvedený aj samotný výber koncesionárskych poplatkov. Takisto disponuje reklamným časom v hodnote cca 29+ 1,8 miliónov Sk vďaka zámennej zmluve s STV. Koncesia za túto sumu bude spracovávať databázy . Koncesia, s.r.o. pritom nie je oprávnená vykonávať akúkoľvek reklamnú činnosť. STV poskytla spoločnosti STV Production & Technology, s.r.o., celý dubbing do prenájmu aj s pozemkom. Neexistuje nijaký finančný audit o výhodnosti tohto kroku zo strany STV. STV podpísala z STV Broadcasting, s.r.o. zámennú zmluvu o údržbe systému a poskytla tejto spoločnosti úhrnne reklamný čas v hodnote cca 20,6 milióna Sk. Opäť táto dcérska spoločnosť nemá žiadne oprávnenie vykonávať akúkoľvek reklamnú činnosť. Spoločnosť TV BB, s.r.o. zatiaľ nevykonáva žiadnu činnosť. Spoločnosť TV KE, s.r.o., nadobudla do svojho majetku v roku 2004 výpočtovú techniku od spoločnosti Interlan. STV so spoločnosťou TV KE, s.r.o, podpísala zámennú zmluvu, kde hnuteľné veci prechádzajú do majetku STV a TV KE, s.r.o nadobúda reklamný čas v hodnote 1,9 milióna Sk, pričom za servis neručí TV KE, s.r.o, ale tretia strana, čo je jav viac ako neobvyklý. TV KE, s.r.o nadobudla od spoločnosti S&T Slovakia, s.r.o. rozsiahly hnuteľný majetok/ výpočtová technika/ za ceny neobvykle vysoké. STV vzápätí podpísala zámennú zmluvu s TV KE, s.r.o a za túto výpočtovú techniku poskytla reklamný čas v hodnote cca 3,7 milióna Sk. Za servis opäť neručí TV KE, s.r.o, ale tretia strana. Ak ide o tzv bártre / čím zámenné zmluvy nie sú / nie je jasné, či bolo vypísané verejná súťaž a takisto nie je jasné načo vlastne slúži STV spoločnosť 1, 2. media, ktorá mala, podľa pôvodného úmyslu exkluzívne predávať reklamný čas STV. Okrem toho spoločnosti STV Production & Technology, s.r.o., STV Broadcasting, s.r.o., uzavreli zo Slovenskou televíziou pred koncom roka Zmluvy o pôžičke a to v celkovej sume STV Production & Technology : 2 000 000,00 Sk, , STV Broadcasting : 7 000 000,00 Sk. Kompetentným orgánom neboli tieto informácie predložené. Prečo asi ? Slovenskou televíziou predložený materiál o podnikateľských zámeroch je iba slohovým cvičením, z ktorého vôbec nevyplýva, či sa narába hospodárne s finančnými prostriedkami Slovenskej televízie, pretože neexistuje ani súvaha, ani finančná analýza s následnou komparáciou. Outsourcing v konečnom dôsledku môže byť pre STV z dlhodobého hľadiska jeho finančnou smrťou a obrovskou a najmä nekontrolovateľnou záťažou. Bude prospešné, ak sa Rada STV bude týmto zaoberať na svojom marcovom zasadnutí aj vzhľadom na UZNESENIE č. 3/2005 : Rada STV v súlade s § 8, ods. 1, písm. j) poveruje Dozornú komisiu STV, aby preskúmala hospodárenie šiestich dcérskych spoločností Slovenskej televízie v roku 2004 so zvláštnym zreteľom na zmluvy, ktoré uzavrela Slovenská televízia s týmito spoločnosťami od doby ich vzniku z pohľadu dodržiavania zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii, najmä § 6, § 8, ods. 1, písm. h) a § 20, ods. 3, 4, 5 a 6 zákona o Slovenskej televízii. T : prvá časť uznesenia (kontrola hospodárenia): 28. 2.2005 druhá časť uznesenia (kontrola zmlúv): 15. 2. 2005 Čo sa stane v medzioobdobí, vie iba Pán Boh. A ešte jeden človek v STV.

19. 1. 2005

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS BBC má 5 miliónov predplatiteľov Vianočný predaj tzv.Freeview boxes posunul počet britských domácností s možnosťou príjmu digitálnej terestriálnej služby cez hranicu 5 miliónov ,vyhlásila BBC. "Bezplatná digitálna televízia má veľký úspech a nie sú žiadne náznaky jej spomalenia ," tvrdí Ilse Howlingová, riadieľka digitálneho marketingu a komunikácie v BBC Britská vláda smeruje vypnutie analógového vysielania /switch off / do roku 2012. Zdroj: Media Guardian

18. 1. 2005

V CIZÍM POKOJI S CIZÍM MUŽEM

V CIZÍM POKOJI S CIZÍM MUŽEM Nové ekonomické a výrobné softvéry zavádza v týchto dňoch Slovenská televízia (STV), ktorá začína fungovať ako spoločnosť holdingového typu. Vytvorenie takéhoto typu spoločnosti bolo jedným zo zámerov projektu generálneho riaditeľa STV Richarda Rybníčka. Ako informoval dnes členov Rady STV, oddelilo sa generálne riaditeľstvo a tri regionálne štúdiá - bratislavské, banskobystrické a košické. "V tejto chvíli prechádzajú na vedúcich pracovníkov štúdií mnohé kompetencie a riaditeľstvo nebude do ich práce zasahovať," skonštatoval. "Nový systém úplne sprehľadní finančné toky v televízii," uviedol Rybníček pred novinármi. V súčasnosti sa podľa neho "preklápajú" všetky informácie zo starého do nového systému, čo umožní aj spätnú kontrolu. Ako zdôraznil, televízia sa nemení iba programovo, ale po všetkých stránkach. Interní zamestnanci absolvujú v týchto dňoch školenia, kde sa učia pracovať s novými softvérmi. Zdoj : SITA Na Rade STV však generálny riaditeľ Richard Rybníček potvrdil, ŽE POCHYBUJE, ŽE STARÝ SYSTÉM FOX SA BUDE DAŤ PREKLOPIŤ DO NOVÉHO SYSTÉMU A ŽE KONTROLA PREDOŠLÝCH OBDOBÍ BUDE TAK NEMOŽNÁ ! Takže sú dve vysvetlenia : buď nebol redaktor SITA na rokovaní Rady STV, alebo GR STV si nepamätá, čo hovorí. Horšie je, že možné sú obe verzie.

OOOPS...Budova STV ZADARMO !

OOOPS...Budova STV ZADARMO ! STV ide predávať výškovú budovu Rovnako ako Slovenský rozhlas sa aj verejnoprávna Slovenská televízia sa rozhodla predať svoju výškovú budovu. Medzinárodný tender vyhlási už tento rok, keďže sa s predajom ráta aj v dnes schválenom návrhu rozpočtu STV na rok 2005. V schválenom rozpočte sa však neráta s predajom budovy BTP, ten bude iba predmetom ďalšieho rokovania Rady STV tak, ako aj ďalší predaj nepotrebného majetku. Potom musí prísť ku korekci rozpočtu. "Táto budova je v katastrofálnom stave, už si vyžaduje ďalšie desiatky miliónov na investície, čo je podľa nás úplne zbytočné," povedal generálny riaditeľ STV Richard Rybníček. Podľa neho iba rekonštrukcia výťahov by si v najbližšom čase vyžiadala 50 miliónov korún, ďalšie milióny sú potrebné na vzduchotechniku, požiarne zabezpečenie. Inak, tie výťahy budú stáť 40 miliónov, ale desať melónov sem, desať tam... A aj tak bude musieť ,z bezpečnostného hľadiska, STV investovať. Inak- nepamätáte sa, že koncom roka 2003 bolo krízovým manažmentom naplánované sťahovanie s BTP ? Cenu výškovej budovy ešte riaditeľ nešpecifikoval. Existuje už súdnoznalecký posudok na budovu, ale je v takom katastrofálnom stave, že si Rybníček nevie predstaviť, kto by za ňu dával stámilióny korún. Neexistuje lepší sôsob, ako verejne znížiť cenu BTP / Budovy tvorby programu / ako týmto vyhlásením. Týmto vážnym vyhlásením by sa mali zaoberať aj iné orgány ako Rada STV. Napríklad šátekovci...* Budova BTP totiž nestojí vo vzduchu, ale na lukratívnom pozemku medzi vyústením tunela Sitina , mostom Lafranconi a budúcou investičnou akciou J&T... Televízia by sa presťahovala do inej budovy v Mlynskej doline, kde má teraz jedáleň, potrebovala by však na nej vybudovať dve nové poschodia. Amen
*To bol iba taký fór od Palka
Zdroj správy :TASR

17. 1. 2005

Dobrý žiak

Dobrý žiak Keď sa STV podarí založiť v jeden deň / tesne pred účinnosťou nového Zákona o STV, ktorý umožňuje tieto spoločnosti kontrolovať a schvaľovať / 6 dcérskych spoločností a zároveň s nimi aj podpísať zmluvy, musia človeka napadnúť dve veci. Šikovnosť, či podlosť ? Ťažko súdiť, to nech robia iní. Ale nedá si nespomenúť a dať do súvislostí : * Vladimír Železný před časem prohlásil, že Rybníčka považuje za svého správného žáka. Ani neví, jakou měl pravdu. Železný o svojom správnom žiakovi Rybníčkovi Za obdivuhodnou považuje bývalý šéf české komerční televize Nova Vladimír Železný razanci, s jakou se generální ředitel Slovenské televize Richard Rybníček pustil do změn v této veřejnoprávní instituci. V porovnání s Rybníčkovým působením v televizi Joj je vedení STV podle Železného 'dobýváním nepřátelského území zevnitř'. "Je to velmi obtížná role. Myslím, že razance, s jakou do toho sahá, je velmi obdivuhodná. Všichni, co říkali, že to je nevýrazná osobnost, se teď krčí," prohlásil Železný v rozhovoru pro český týdeník Reflex (tato část interview ale nebyla otištěna). Na otázku, jak hodnotí působení Rybníčka ve vedení STV, Železný odpověděl: "Jako mého správného žáka. On se k tomu hlásí. Mám ale samozřejmě celou řadu výhrad." Jan Potůček Právny zástupca Vladimíra Železného má vážne problémy s vyšetrovaním tzv. zázračných dohôd. Ide o súbor niekoľkých zmlúv, z ktorých vyplýva, že V. Železný neporušil dohodu s CME o exkluzívnej spolupráci, pretože žiadne také dohody neexistovali. Práve skutočnosť, že V. Železný začal spolupracovať s inou (vlastnou) spoločnosťou však zapríčinila "odstrihnutie" CME od príjmov z TV NOVA a následne niekoľko súdnych sporov, po ktorých začala česká polícia habať majetok V. Železného a štát zastavovať požičiavanie svojich kultúrnych pokladov na zahraničné výstavy, pretože po prehratej arbitráži je riziko, že CME na ne siahne. Problém právneho zástupcu V. Železného je v tom, že spomenuté zmluvy sú naozaj zázračné - všetky boli podpísané v jeden deň, pričom dátum na nich sa podľa všetkého nezhoduje so skutočným dátumom spísania - inak povedané ide o falzifikáty... * Súvislosti sú náhodné a Vaše asociácie sú nesprávne.

16. 1. 2005

Trinásť, pánboh pri nás

KONEČNE EFEKTIVITA ! Trinásť, pánboh pri nás Slovenská televízia konečne zjednodušila a zefektívnila svoje riadenie a od 1.1. má ba 13* riaditeľov. Mgr. Richard Rybníček - generálny riaditeľ Mgr. Andrea Gavačová, PhD. - riaditeľka akvizícií Ondrej Garan Hutník - riaditeľ kreatívy Ing. Lórant Varga - riaditeľ vysielania programu STV a rozvoja Ing. Marcel Para - riaditeľ výroby Ing. Ľubor Košút - riaditeľ obchodu a marketingu Ing. Brian Lipták - riaditeľ ekonomiky STV PhDr. Branislav Záhradník - riaditeľ komunikačného centra PhDr. Viera Gregorová - riaditeľka Archívu Slovenskej televízie, Ing. Marcel Para - výkonný riaditeľ, štatutárny zástupca GR STV Ing. Jozef Mračna - riaditeľ štúdia BRATISLAVA Dr. Tatiana Košťanová - riaditeľka štúdia BANSKÁ BYSTRICA Dr. Tatiana Košťanová - riaditeľka štúdia KOŠICE * Nepočítame riaditeľov projektov

Zlatý Glóbus 2005

Zlatý Glóbus 2005 Najlepší film- Dráma The Aviator Najlepšia herečka- film- dráma Hilary Swank - Million Dollar Baby Najlepší herec- film- dráma Leonardo Dicaprio - The Aviator Najlepší film - muzikál/komédia Sideways Najlepšia herečka- film- muzikál/komédia Annette Bening - Being Julia Najlepší herec- film- muzikál/komédia Jamie Foxx - Ray Najlepší cudzojazyčný film The Sea Inside (Spain) Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe Natalie Portman - Closer Najlepší herec vo vedľajšej úlohe Clive Owen - Closer Najlepší režisér Clint Eastwood - Million Dollar Baby Najepší scenár Alexander Payne &Jim Taylor - Sideways Najlepšia hudba Howard Shore - The Aviator Najlepšia TV séria -dráma Nip/Tuck Najlepšia TV séria - muzikál/komédia Desperate Housewives Najlepší herec TV dráma Ian McShane, "Deadwood." Najlepšia herečka TV dráma Mariska Hargitay, "Law & Order: Special Victims Unit." Zdroj :DPA

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK Vsetky tieto zmeny suvisia s reformou STV, ktora sa bude tykat aj financovania. Rybnicek rokuje o tom, ze by vlada posledny raz oddlzila televiziu. Potrebuje na to okrem penazi na odstupne aj dalsich priblizne 700 milionov, ktore dodnes STV dlhuje roznym subjektom. Rata s tym, ze sa koncesionarske poplatky zvysia na sto korun mesacne. V takom pripade by podla neho STV na buduci rok mohla fungovat uz len z koncesionarskych poplatkov a prijmov z reklamy. Rozpoctova kapitola STV by sa mala uplne zrusit. Para dokonca tvrdi, ze za fungovania tohto modelu by mohla byt STV hospodarit so ziskom okolo 300 milionov korun uz na buduci rok IFORMAT.SK 17. 3. 2003 Založenie dcérskych spoločností je ďalším krokom reštrukturalizácie STV, ktorej cieľom je stransparentniť finančné toky STV, ale najmä zvýšiť príjmy televízie. Transformácia STV na holdingovú štruktúru je súčasťou reformného projektu, s ktorým sa Richard Rybníček stal ústredným riaditeľom STV. Ústredný riaditeľ STV Richard Rybníček zároveň ponúkol Rade STV možnosť nominovať svojich zástupcov do dozorných rád týchto obchodných spoločností. Všetky obchodné spoločnosti začnú vykonávať podnikateľskú činnosť až po svojom zápise do obchodného registra. TASR

ABSULÚTNA ŠPICA

ABSULÚTNA ŠPICA Bol som presvedčený, že ma poloitici už nemajú čím prekvapiť. Hlboko som sa mýlil, za čo sa ospravedlňujem. Nasledujúca správa je buď zabudnutý " apríl ", alebo z k nám prichádza z ríše zombie. O zneužití pôdy parlamentu "na bulvárne programy v komerčných médiách" chce diskutovať poslanecký klub Ľudovej strany - HZDS s ďalšími partnermi v NR SR. Podpredseda strany Ľuboš Lackovič po dnešnom rokovaní republikového predstavenstva strany v Trnave naznačil, že k dehonestácii ústavného orgánu došlo pri výrobe relácie televízie Markíza Vilomeniny, v ktorej sa hovorilo o "špinavých ponožkách". Tá sa nakrúcala práve v priestoroch zákonodarného zboru, jej hlavnými aktérmi boli poslanci Zuzana Martinákova a Róbert Kaliňák. Hnutie sa bude zaujímať o okolnosti nakrúcania relácie, ktorá sa podľa Lackoviča dotkla "dôstojnosti parlamentu". Zdroj : TASR