26. 7. 2008

Výškový limit 21 metrov už asi nevadí

Výškový limit 21 metrov už asi nevadí
Na pozemku na Landererovej ulici v Bratislave, ktorý je vo vlastníctve ministerstva kultúry, by mal vyrásť nový mediálny komplex, v ktorom bude sídliť Slovenská televízia a Slovenský rozhlas. "Ide o priestor, ktorý je súčasťou ľavobrežnej časti Dunaja, ktorá sa v súčasnosti začala prudko stavebne rozvíjať. Z hľadiska významu lokality sú to pozemky s najvyššou mestskou urbanitou. Podmieňujúcim faktorom je i bezprostredné susedstvo s novou budovou Slovenského národného divadla," konštatuje Ministerstvo kultúry SR v návrhu rámcovej koncepcie spoločného mediálneho komplexu STV a SRo, ktorý je v pripomienkovom konaní. Celková stavebná cena sa odhaduje na 3,028 miliardy Sk, ďalších 1,427 miliárd Sk bude stáť nákup moderných technológií potrebných pre vybavenie komplexu. Na zabezpečenie obnovy stavebných prvkov v ňom budú potrebné v období 25 rokov obnovovacie náklady v hodnote 862,93 milióna Sk a na technológie v období 10 rokov výdavky vo výške 1.428.240.000 Sk. Finančný model stavebnej i technologickej časti sa navrhuje vo forme verejno-súkromného partnerstva (PPP), čo predpokladá finančnú účasť súkromného partnera. Ministerstvo kultúry ako predstaviteľ verejného sektora s ním uzatvorí koncesnú zmluvu. Súkromný partner tak ponesie stavebné riziko, bude zabezpečovať správcovstvo a prevádzku komplexu. Bude tiež zodpovedný za jeho vecnú a časovú pripravenosť, rezort kultúry zabezpečí umiestnenie verejnoprávnych médií do nového objektu. Komplex by mal byť vybudovaný za tri roky, súkromný partner ho bude prevádzkovať 25 rokov. S jeho plnou prevádzkou sa ráta po piatich rokoch od začatia projektu. Po skončení koncesnej zmluvy po 28 rokoch bude nehnuteľnosť právne prevedená na STV a SRo. Ministerstvo pripomína, že výšková budova STV v Mlynskej doline bola postavená pred 33 rokmi, Rozhlasové stredisko Bratislava pred 23 rokmi. Poukazuje na fakt, že ich podstatná časť sa momentálne nevyužíva, na prevádzku sú potrebné vysoké náklady a morálna zastaranosť priestorov znemožňuje ďalší rozvoj inštitúcií. K ich modernizácii sa pre nedostatok financií nepristúpilo. "Väčšina investícií realizovaných v minulosti bola spojená skôr s obnovou existujúcich technológií," upozorňuje MK SR. Náklady na prevádzku budovy STV v roku 2007 predstavovali 81.099.000 Sk a SRo 74.013.000 Sk. Po premiestnení verejnoprávnych médií získa štát ich súčasné priestory. V tzv. Pyramíde by malo naďalej zostať koncertné štúdio pre potreby Symfonického orchestra SRo. Tiež sa tam plánujú umiestniť historické archívy STV a SRo. Budova môže podľa rezortu kultúry v budúcnosti slúžiť aj ako galéria moderného umenia. Z predaja budovy Slovenskej televízie predpokladá ministerstvo čistý výnos 1 miliardu korún. Okrem vybudovania mediálneho komplexu sa uvažovalo ešte o ďalších dvoch alternatívach. K najmenej ekonomicky výhodným patrilo ponechanie oboch médií v ich súčasných budovách, ktoré by sa podobne ako technológie zmodernizovali. Do úvahy prichádzalo tiež presťahovanie Slovenského rozhlasu do priestorov televízie v Mlynskej doline, kde mali byť vytvorené podmienky pre jeho ďalšiu činnosť. Ani táto možnosť nebola podľa MK SR ekonomicky výhodná.
Copyright © TASR 2008

To je TV !

To je TV !

RTVS NEWS

RTVS NEWS
V druhom štvrťroku vybral Slovenský rozhlas (SRo) úhradu za služby poskytované verejnosti, bývalé koncesionárske poplatky, o 23 miliónov Sk (763.460 eur) viac ako v prvom štvrťroku tohto roka. Pre TASR to potvrdila ekonomická riaditeľka SRo Daniela Vašinová. "Skutočný výber za druhý štvrťrok 2008 predstavoval 185,835.000 Sk (6,168.591 eur) pre SRo," uviedla s tým, že vyšší výber spôsobila skutočnosť, že až 35 percent zamestnávateľov si zvolilo ročnú periodicitu úhrad a majú ich "predplatené" aj na ďalšie dva štvrťroky, ktoré zostávajú do konca roka. SRo však podľa Vašinovej na základe predbežných analýz nepredpokladá v roku 2008 nárast zvýšenia príjmov z úhrad za služby verejnosti oproti rozpočtu na rok 2008. Hodnotenie úspešnosti výberu úhrad po troch mesiacoch od platnosti novely zákona o úhrade za služby verejnosti poskytovaných Slovenskou televíziou (STV) a SRo je podľa hovorkyne STV Želmíry Habánovej predčasné. "Zatiaľ je výber zhruba na tej istej úrovni, ako v minulom roku za to isté obdobie. Viac nám napovedia výsledky analýzy a prognóza, o ktorú STV požiadala Rozhlasovú a televíznu spoločnosť (RTVS)," dodala Habánová. Riaditeľ RTVS Vladimír Šujan v tejto súvislosti pre TASR uviedol, že reálne výsledky za prvé tri mesiace vyberania úhrady už spoločnosť RTVS síce má, ale z troch čísel sa veľké závery robiť nedajú. "Sú tu tendencie zlepšujúceho sa výberu, ale treba vydržať aspoň pol roka, aby sme mali k dispozícii aspoň šesť údajov," skonštatoval. Poplatky za služby verejnoprávnych médií platí od 1. apríla každá domácnosť, ktorá odoberá elektrickú energiu. Vyplýva to z novely zákona o úhrade za služby verejnosti poskytovaných Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom. Namiesto dvoch poplatkov sa platí len jeden vo výške 140 Sk, ktorý si v pomere 7 ku 3 rozdelia STV a SRo. Na účel výberu poplatkov vytvorili verejnoprávne inštitúcie novú spoločnosť RTVS.
Copyright © TASR 2008

Superstar Sk vs. svet again

Superstar Sk vs. svet again
IFPI SR Hitparáda - RADIO TOP 100 -Týždeň - 2008/29
1. I.M.T. SMILE-MÁM KRÁSNY SEN 2. TWiiNS-I DON´T KNOW 3. MIRGOVÁ DOMINIKA-SKORO AKO V SNE 4. WILL.I.AM & COLE CHERYL-HEARTBREAKER 5. RIHANNA-TAKE A BOW 6. DESMOD-LAVÍNY 7. MORANDI-ANGELS 8. MADONNA-GIVE IT 2 ME 9. DUFFY-MERCY 10. LEWIS LEONA-BETTER IN TIME 11. ĎURICA ADAM-BEZ SERVITKY 13. NO NAME-DUŠA A JA 14. MISHA-AFRODIZIAKUM 26. LIESKOVSKÝ, MILAN-ELENYA 27. SMATANOVÁ ZUZANA-ČEREŠNE 31. JAROŠ MIRO-OBYCAJNY 34. DESMOD-ZOBER MA DOMOV 37. TEAM-MIESTO 39. KRISTÍNA-VRÁŤ MI TIE HVIEZDY 42. ŽBIRKA MIRO-DAJ MI 46. GRIGOROV ROBO-JA VIEM 48. KNECHTOVÁ KATKA-DO BATOŽKA 50. KOMAJOTA-ŽOLÍK 56. PREDNÁ ZDENKA-KAM MÁ ÍSŤ 63. PARA-ABSTINENT 70. BERKYOVÁ VIERKA-MOJ DJ 76. KRISTÍNA/VICTORIA-ZMRZLINA 78. CMORIK PETER- ČO TO ZNAMENÁ 79. MATELLO-SRDCE MOJE 93. PAPP ROBO-ČAROVNÝ DOM 95. ČONKOVÁ RENÁTA-PADÁ DÁŽĎ

25. 7. 2008

Majú radi FOX NEWS

Majú radi FOX NEWS

Rastie tráva na betóne ?

Rastie tráva na betóne ?
MH SR sa dôrazne ohradzuje proti niektorým článkom a predovšetkým titulkom, ktoré ohľadne cien energií v posledných dňoch uverejnila časť slovenských printových médií. Rezort hospodárstva sa pýta, kde sa stratila základná novinárska etika a objektívnosť? Autori niektorých uverejnených materiálov s doslova bombastickými titulkami, ako už neraz v minulosti, počujú "rásť trávu na betóne". A opäť v predstihu s jasnovideckými schopnosťami. Je zarážajúce, že tieto ničím nepodložené informácie sa šíria v reťazovej reakcii. Stačí ak podobnú konštrukciu zverejní jeden denník. Ďalšie ho ako na povel nasledujú. MH SR sa pýta, kde je v tomto prípade služba verejnosti a aké informácie to časť denníkov čitateľom podsúva? Aká je totiž skutočnosť? Katastrofické scenáre sa opierajú iba o výpovede nemenovaných ľudí z prostredia SPP. MH SR chápe, že dominantný dodávateľ plynu sa snaží zvyšovaním cien zvýšiť aj svoje zisky. Tak, ako sa to bežne dialo v minulosti. Nepochopiteľný je však fakt, že niektorí autori článkov a titulkov v printových médiách si neuvedomujú, akého skresľovania skutočnosti sa dopúšťajú. Už vopred vedia, aké bude zvýšenie cien plynu. Dokonca poznajú aj dátum tohto zvýšenia. Z akých overených informácií to vychádzajú? Veď Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý je zodpovedný za reguláciu cien plynu, ešte o ničom nerozhodol. Dosiaľ totiž ešte od regulovaných subjektov nedostal žiaden návrh na úpravu cien pre konečného odberateľa. Takýto návrh ÚRSO najprv preskúma, podrobí analýze a až potom posúdi oprávnenosť alebo neoprávnenosť žiadaných zmien, ktoré sa týkajú cien. Vláda SR a MH SR postupujú plne v súlade s legislatívou SR a nariadeniami EÚ. Ministerstvo hospodárstva a vláda SR, už svoj postup oznámili a korektne zverejnili. Budú viesť rokovania s dominantným dodávateľom tak, aby boli chránené sociálne najslabšie vrstvy obyvateľov a aby sa nenarušila stabilita podnikateľského prostredia. Keď bude treba, aj na úrovni "konštruktívneho konfliktu". Nebudú šetriť sily, aby nedošlo k neopodstatneným úpravám na úkor odberateľa. Ďalej, aby výsledky týchto rokovaní umožnili regulovaným subjektom primeraný zisk. Zároveň, aby bolo rešpektované pravidlo, že dopady, ktoré vyvolávajú turbulencie na svetových trhoch s energiami nebude na svojich pleciach niesť iba jedna strana. Teda odberatelia. Takýto postup si vyžaduje situácia, keď je na Slovensku konkurenčné prostredie len deklarované a liberalizácia na papieri a keď aj renomované inštitúcie a subjekty pripúšťajú, že situáciu na svetových trhoch s energetickými nosičmi môžu značne ovplyvňovať špekulatívne obchody. MH SR si nemyslí, že na zisky špekulantov by mali v neoprávnene zvyšovaných cenách prispievať a doplácať obyvatelia Slovenska. Chápeme tiež, že je "uhorková sezóna". A téma cien môže zvýšiť čítanosť denníkov. MH SR na druhej strane apeluje na serióznosť a odbornú vyspelosť ekonomických novinárov. Ak titulky nezodpovedajú obsahu materiálov a niektoré články sú postavené len na domnienkach či dohadoch, potom je ťažké hovoriť o serióznom informovaní verejnosti. MH SR je presvedčené, že verejnosť i novinárska obec dokážu oddeliť seriózne správy, materiály či titulky od tých, ktoré sú účelové a slúžia len zvyšovaniu nákladov aj za cenu neetického strašenia obyvateľov. Šírenie ničím nepodložených a najmä predčasných obsahov a posolstiev o dramatickom zvýšení cien však už hraničí so šírením poplašnej správy.
PhDr. Branislav Zvara hovorca ministra

The X-Files: I Want to Believe

The X-Files: I Want to Believe

EURONEWS JEDNIČKOU

EURONEWS JEDNIČKOU
Zdroj : EMS-C-EMS

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

„Celá záležitosť sa umelo nafukuje. Jedna slečinka, ktorá je podozrivá z podvodu, si zrejme takou to cestou chce spraviť publicitu. Muža som síce nazval negrom. Rovnaké oslovenie na neho mala aj sestra sťažovateľky pri mojej návšteve u nich doma. Narážky o veľkosti prirodzení černochov nepatrili vypočúvanej, ale kolegovi, ktorý bol v tom čase u mňa v kancelárii. Všetky moje narážky rozhodne neboli myslené vážne.“ Libor H, nadporučík PZ "V Grécku nieexistuje macedónska menšina. Všetky podobné tvrdenia sú absolútne neopodstatnené a nezodpovedajú historickej realite v regióne." Kostas Karamanlis, grécky premiér "Nečakajme na vybudovanie nového Osvienčimu. Dym spálených ľudských tiel by bol škodlivý aj pre životné prostredie, takže očakávame, že sa k Hnutiu nastavenia si zrkadla pripoja aj zelení a maďarský prezident László Sólyom." Magda Szécsiová „Teraz príde headliner nad headlinerov. Lebo skupín je veľa, ale Václav Havel je na svete len jeden.“ Michal Kaščák " Ján Slota je duševný žobrák . Je mi strašne ľúto, že je v parlamentnej politike takýto zástupca. Posledné vyjadrenie hovorí za všetko. Ja by som to ďalej nerozmazával, ale je mi z toho zle. Myslím si, že tá strana jeho prítomnosťou trpí, Uvidíme ďalšie voľby, koľko percent bude mať strana pod jeho vedením. " Radoslav Laš , podpredseda Národnej strany pre Čechy

"Rád by som kráľa objal, avšak Juan Carlos iste vie, že si ústa nezavriem."

Hugo Chávez

"Prevzal som obmedzene fungujúcu televíziu s dvoma miliardami dlhov." Štefan Nižňanský

24. 7. 2008

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

V Spojených štátoch amerických, kde ľudia trávia dvojnásobne viac času mimo svojich domovov a kancelárií, ako tomu bolo pred 20 rokmi, sú na tom už tak ďaleko, že prieskumná spoločnosť Nielsen prišla s vyhlásením, že najneskôr toto leto začne s dlho pripravovaným projektom - monitoringom reklamy v rámci out-of-home televízií! --Americký trh tak bude disponovať už aj číslami o sledovanosti obrazoviek v baroch, hoteloch, športových kluboch a tiež na letiskách! Spoločnosť tak vyhovela požiadavkám zadávateľov reklamy, ktorí už dlhší čas argumentovali, že až 8 % všetkých televíznych prijímačov je mimo domovov, a doteraz zverejňované dáta o sledovanosti neboli celkom výpovednou hodnotou. A o tom, že nejde o zanedbateľný podiel, svedčí aj zistenie, ktoré nedávno v USA prezentovali v rámci štúdie s názvom Outdoor Advertising – A New Look. Okrem iného sa tu píše, že výdavky do reklamy v segmente out-of-home digitálnych sietí dosiahnu v roku 2011 sumu 2,25 mld. USD (z 1,26 mld. USD v roku 2007). Videá vysielané mimo domovov sa pritom podľa odhadov majú v budúcnosti stať dokonca vôbec najväčšou časťou „alternatívneho“ out-of-home koláča v USA.

Zdroj: mediabuyerplanner.com

Šéf Medzinárodnej motoristickej federácie (FIA) Max Mosley vyhral dnes súdny spor pred najvyšším britským súdom. Ten uznal, že bulvárny magazín narušil jeho súkromie, keď zverejnil fotografie ako sa oddáva sadomasochistickým orgiám. Ide o dôležité rozhodnutie, ktoré stanovuje precedens pre ďalšie mediálne spory. Šesťdesiatosemročný Mosley účasť na skupinových sexuálnych schôdzkach s tematikou Tretej ríše a za účasti prostitútok nepopieral, avšak trval na tom, že medializovanie tejto skutočnosti narušilo jeho súkromie. Podľa neho stretnutia nemali nacistický podtón, pretože ako povedal, podobné fantázie sú mu odporné. Mosley pred súdom potvrdil, že sa o sadomasochistický sex zaujíma už 45 rokov. Šéf FIA a syn bývalého fašistického vodcu Británie Oswalda Mosleyho získa ako odškodné 60.000 libier (2,31 milióna Sk) od týždenníka The News of the World Sunday. Sudca David Eady uviedol, že magazín nemal právo zverejniť článok aj napriek tomu, že Mosley je medzinárodne známa osoba. Správu priniesli agentúry AP a Reuters. Copyright © TASR 2008

Americký raper Kanye West sa chystá navštíviť Irak, aby tam nakrútil dokument o vojnových veteránoch. Film o tom, ako sa vojaci vedia vyrovnať s vojnou a ako sa potom vracajú do „normálneho“ života, sa bude volať Choose Or Lose & Kanye West Present: Homecoming. Premiéru bude mať dokument 28. júla v hudobnej televízii MTV. Každý vojak, ktorý bude s Westom na dokumente spolupracovať, dostane aj darček - držiteľ desiatich cien Grammy a MTV mu zaplatí dôchodok alebo bude financovať štúdium jeho dieťaťa. „Viem, že moja hudba pomáha mnohým , no chcem robiť ešte čosi navyše. Práve preto som sa spojil s MTV a pôjdem do Iraku,“ povedal 31-ročný raper.

© 2008, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

STV a T-COM NEWS

STV a T-COM NEWS
T-Com bude vysielať Trojku v HD kvalite ako súčasť produktov digitálnej televízie Magio už od prvého dňa spustenia tretieho kanálu verejnoprávnej televízie. A ak nebudú doma, môžu si ho pomocou Magio boxu nahrať a pozrieť v rovnakej kvalite po príchode domov. S Magiom sa nemusia zákazníci obávať ani toho, že by nestihli víťazný moment našich športovcov. Digitálna televízia od T-Comu umožňuje priamy prenos pozastaviť a neskôr bez prerušenia dopozerať, alebo si môže divák pekný športový moment pretočiť naspäť a pozrieť si ho znovu. Televízny kanál Trojka v špičkovej HD kvalite bude dostupný pre všetkých zákazníkov T-Comu, ktorí využívajú službu Magio, keďže bude zaradený už do základného balíčka Start. Na sledovanie Trojky v HD kvalite nebudú zákazníci potrebovať nový MagioBox (set-top-box), budú však potrebovať televízor s podporou technológie HD – HDready alebo FullHD. Zákazníci, ktorí nevlastnia takýto televízor, budú môcť sledovať Trojku v štandardnej televíznej kvalite. T-Com je jedným z prvých poskytovateľov televízie v HD kvalite cez technológiu DSL v Európe a najväčším poskytovateľom Trojky HD na Slovensku. Počet zákazníkov digitálnej televízie Magio sa už blíži k 30 tisícom. T-Com ponúka službu Magio aj na svojej optickej sieti, ktorá v súčasnosti pokrýva 40 tisíc domácností v piatich veľkých slovenských mestách.

STV a SRo NEWS

STV a SRo NEWS
Spomínanie na udalosti augusta 1968, ale aj aktuálne informácie o dianí na letných olympijských hrách v Pekingu ponúkajú toto leto verejnoprávne médiá. Komplexnejšie mapuje 40. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do bývalého Československa Slovenský rozhlas (SRo). Slovenská televízia (STV) by mala vďaka spusteniu tretieho športového kanála Trojka priniesť viac o dianí v dejisku olympiády, v Pekingu. Letné vysielanie, ktoré prináša do 6. septembra hlavný okruh SRo Rádio Slovensko, zďaleka nie je o reprízach, pre agentúru SITA to povedala riaditeľka okruhu Jana Segečová. V programe Rádia Slovensko je do konca prázdnin zaradených niekoľko nových prvkov. Viažu sa nielen k letu, ale i k udalostiam, ktoré sa počas neho dejú - najmä k 40. výročiu 21. augusta 1968 a k letnej olympiáde v Pekingu. Udalosti z augusta 1968 pripomína Rádio Slovensko najmä cez novinárske osobnosti rozhlasu. Dôvodom je, že "pred 40 rokmi tým hlavným informátorom zmien v spoločnosti bol Československý rozhlas. Chceli by sme si uctiť pamiatku našich predchodcov," vysvetlila Segečová. Štyridsiate výročie vpádu vojsk piatich krajín Varšavskej zmluvy na čele so Sovietskym zväzom (ZSSR, Maďarsko, NDR, Poľsko, Bulharsko) do Československa, ktoré prerušilo snahy o reformu socializmu - Pražskú jar, zachytáva osemdielny seriál Novinári a demokracia, rok s číslicou 1968. Program vystriedal Vec verejnú a vysiela sa každú nedeľu predpoludním. Relácia podľa Segečovej bohato využíva archív, výpovede ľudí, ktorí už nie sú medzi nami, osobností z celej vtedajšej novinárskej obce. Naposledy vysielaná časť predstavila umelecky načítanú reportáž od vtedajšieho redaktora Smeny, novinára a spisovateľa Gavrila Gryzlova. Tento víkend rozhlas prinesie pohľad na udalosti ´68 ako ich zachytil Kultúrny život. Archívne materiály ponúkajú nielen spomienky na politické dianie leta ´68, no i na ďalšie udalosti, ktorými vtedajšia spoločnosť žila, napríklad na prvú operáciu srdca. Dopĺňa ich hudba 60. rokov. Spomínanie na august ´68 sa uzavrie od soboty 16. augusta do nedele 24. augusta. Vrcholom bude vysielanie v noci z 20. na 21. augusta, keď chce Rádio Slovensko od 22:30 priniesť hodinu po hodine z archívu zrekonštruované vysielanie. O udalostiach spred 40-tich rokov budú hovoriť hostia, pripravené budú reportáže a diskusie. August 1968 nie je jediným výročím, ktoré pripomína vysielanie SRo. V podobnom duchu ponúkol v rámci cyklu Zlomové osmičky aj spomínanie na február 1948 a marec 1988 a pripravuje aj október 1918. K hlavnej športovej udalosti roka vznikla popri spravodajstve špeciálna relácia Olympijské kruhy. Od 12:30 do 13:00 od pondelka do štvrtka informuje o histórii a zaujímavostiach olympijských hier, o našich olympionikoch. Od 8. augusta, teda od začiatku olympiády v Pekingu až do jej konca, do 24. augusta, sa bude vysielať každý deň. Okrem toho budú na Rádiu Slovensko počas olympiády každé ráno dva vstupy z hier. Duchovný rozmer olympiády pripomína počas celého leta večerné čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie. Po prvýkrát Rádio Slovensko v lete vysiela poviedky, ktoré pre SRo napísalo na rovnakú tému osem spisovateľov. V programe sú zaradené každú sobotu od 12:30 do 13:00. Ich autorov približujú aj Portréty. Podobne ako rozhlas aj verejnoprávna televízia pripomenie jedno z najvýznamnejších výročí tohto roka, 40. výročie augusta 1968. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Slovenskej televízie (STV) Želmíra Habánová, k výročiu vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR odvysiela Jednotka 21. augusta premiérový dokument z cyklu Magická osmička - Zmarené nádeje. Na Dvojke bude od 14. do 21. augusta, denne o 18:40 cyklus Zrkadlenie v čase, venovaný roku 1968. Obdobne ako SRo aj STV prinesie v noci z 20. na 21. augusta od 22:00 do 03:30 výber dokumentov k augustovým udalostiam. Na 21. augusta o 22:00 je do vysielania pripravený televízny film Cudzinci o túžbach ľudí po návrate do vlasti. Z ďalších výročí pripomenie STV výročie Slovenského národného povstania (SNP). K SNP odvysiela Dvojka viaceré dokumentárne filmy, ako aj filmom Ondreja Šulaja Ako sa Vinco zaťal. Na Jednotke uvidia diváci Kapitána Dabača. Leto bude pre STV výnimočné predovšetkým štartom nového programového okruhu Trojka, ktorý popri Dvojke prinesie komplexné informácie z letných olympijských hier. Následne bude "programová ponuka Trojky zameraná na slovenský šport a našich športovcov vrátane doteraz menej televízne propagovaných športových odvetví," dodala Habánová.
© 2008, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

DARK KNIGHT

DARK KNIGHT

23. 7. 2008

Sú mi novinky...

Sú mi novinky...

Kto bude môcť sledovať Trojku- NOVÁ ETAPA TV VYSIELANIA. Po spustení vysielania verejnoprávneho multiplexu DVB-T /najneskôr koncom budúceho roka/ bude možné Trojku sledovať na celom území Slovenska prostredníctvom terestriálnej antény.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Magazín Vanity Fair pripravil v reakcii na kontroverznú karikatúru Obamovcov na titulke týždenníka The New Yorker vlastnú verziu karikatúry s Johnom McCainom a jeho manželkou. Satirický obrázok sa síce neobjaví na samotnej titulke časopisu, informáciu o ňom však priniesli mnohé americké médiá. Republikánskeho kandidáta McCaina vykresľuje karikatúra ako starého muža, odkázaného na oporné chodítko. Na mieste, kde v Obamovej potenciálnej pracovni visel obraz bin Ládina, je v McCainovom úrade portrét Georgea Busha. V krbe horí Americká ústava a potenciálna prvá dáma Cindy McCainová má plnú hrsť tabletiek na utíšenie bolestí. Magazín Vanity Fair uverejnil falošnú titulku na svojom blogu s vysvetlením, že ide o "nezištný akt solidarity" s redakciou The New Yorker. Oba magazíny zastrešuje mediálna skupina Condé Nast a ich redakcie sídlia v tej istej budove. "My tu vo Vanity Fair udržiavame vášnivú rivalitu s našimi dolnými susedmi z The New Yorker," píše sa v blogu. "Takže so zmiešanými pocitmi sledujeme paniku z minulotýždňovej titulky The New Yorker, ale aj s úľavou, že sú to oni a nie my," konštatuje sa v humorne ladenom príspevku.

Copyright © TASR 2008 Ďalší ročník speváckej súťaže Eurovízia sa uskutoční v Moskve, informovala včera internetová stránka ruského denníka Komsomoľskaja Pravda. Podľa pravidiel šou, ďalšie miesto konania určuje krajina víťazného interpreta, v roku 2008 dostal najviac hlasov Rus Dima Bilan. " Vďaka úrovni prípravy objektov v Moskve, vyvinutej infraštruktúre a možnosti minimalizovania nákladov, sa súťaž Eurovízia 2009 uskutoční v Moskve," oficiálne informoval premiér Vladimir Putin. Podľa slov vicepremiéra Alexandra Žukova, ktorý je zodpovedný okrem speváckej súťaže aj za Zimné olympijské hry 2014 v Soči, bude Veľká cena Eurovízie v športovom komplexe "Olympijský" s kapacitou 25-tisíc divákov.
© 2008, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Odporúčame autorovi , aby si pravdivosť údajov po zverejnení ešte pred ich zverejnením overil.

Odporúčame autorovi , aby si pravdivosť
údajov po zverejnení ešte pred ich zverejnením overil.
ĽS-HZDS sa dištancuje od nepravdivých informácií, uverejnených v článku "Ďalší biznis HZDS" dňa 23. júla 2008 v denníku Plus jeden deň. Strana nemala a nemá so zmienenou firmou nič spoločné. Zároveň odporúčame autorovi článku, aby si pravdivosť údajov ešte pred ich zverejnením overil.

Monika Zakariásová hovorkyňa ĽS-HZDS

Zomrela Estelle Getty

Zomrela Estelle Getty
Herečka Estelle Getty, ktorú diváci najviac poznajú zo seriálu The Golden Girls (1985 - 1992) zomrela v utorok vo veku 84 rokov. Podľa vyjadrenia jej dlhoročného manažéra Alana Siegela, smrť nastala v ranných hodinách v jej dome v Hollywoode. Herečka, ktorá strávila štyri dekády prácou v zábavnom priemysle, skonala pokojne počas spánku. Za stvárnenie Sophie Petrillo v The Golden Girls získala v roku 1986 Zlatý glóbus v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe v komediálnom seriáli. O dva roky neskôr vyhrala tiež v kategórii najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe v komediálnom seriáli cenu Emmy. Getty, rodená Estelle Scher, sa narodila v New Yorku v roku 1923. Už od útleho detstva sa túžila stať zabávačkou. Pod režisérskou taktovkou Sydneyho Pollacka si zahrala napríklad vo filme Tootsie (1982), v ktorom zahviezdili Dustin Hoffman, Geena Davis či Jessica Lange. Objavila sa aj v snímke Maska (1985), v ktorej sa ukázali herci Cher, Sam Elliott alebo Eric Stoltz a počas života hrala vo viacerých filmoch, seriáloch a ako herečka pôsobila aj v divadle.
© 2008, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

STV a ORANGE NEWS

STV a ORANGE NEWS
Orange v rámci služby FiberTV sprístupní program Trojky v HD rozlíšení tak a ponúkne tak vysoké rozlíšenie na všetkých troch kanáloch verejnoprávnej Slovenskej televízie na celom území Slovenska v dostupnosti svojej optickej siete. Programy Jednotka a Dvojka sú v takejto vysokej kvalite už dlhodobo dostupné automaticky v základom balíku, bez akejkoľvek zmeny mesačného poplatku. Zároveň od 8. augusta 2008 do základného balíka pribudne Trojka v HD kvalite bez akýchkoľvek cenových zmien. Orange rozšíri programovú ponuku FiberTV o ďalší kanál v HD kvalite – STV3. Všetky tri kanály verejnoprávnej televízie s vysokým rozlíšením budú v pilotnej prevádzke a pre všetkých zákazníkov FiberTV budú k dispozícii automaticky bez akejkoľvek zmeny poplatkov na kanálových pozíciách 104 – program Jednotka, 105 - program Dvojka a nový športový program Trojka na pozícii 106. V ponuke FiberTV bude tak dostupných už celkovo 5 programov v HD kvalite. Orange v rámci služby FiberTV ponúkne počas olympiády Trojku s HD signálom, ktorý bude verejnoprávna televízia preberať priamo z OH v najvyššej kvalite. Ide teda o skutočné HD, kedy je obraz snímaný HD kamerami. Odtiaľ bude signál smerovať na Slovensko a prostredníctvom optických liniek ho Orange bude prenášať k svojim zákazníkom. „Sme radi, že budeme môcť také výnimočné podujatie ako Letné olympijské hry priniesť zákazníkom v takej výnimočnej kvalite. Niekoľkonásobne kvalitnejší obraz umožní divákom premeniť sledovanie neopakovateľných okamihov na ešte väčší zážitok. Tým, ktorí vlastnia HD ready televízor, pribudne ďalšia možnosť využiť naplno všetky možnosti, pre ktoré si ho kúpili,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko Pavol Lančarič. Na príjem vysielania vo vysokom HD rozlíšení zákazníci služby FiberTV nebudú potrebovať špeciálne zariadenie, keďže Set-Top-Box HD (prijímač digitálnej televízie) dodávaný spolu so službou je už na príjem vysielania vo vysokom rozlíšení pripravený. Je však potrebné, aby mal zákazník HD ready alebo full HD TV.

Bbudú peňeži ?

Budú peňeži ?
Podľa neoverených informáciií zo Slovenskej televízie predbežné rokovania o finačnom vyjadrení Zmluvy medzi štátom a Slovenskou televíziou by mali STV priniesť na budúci rok viac ako 25. milónov eúr. Pri predpokladanej strate 146 800 000 / a viac / a , vďaka inovatívnemu zákonu o audiovizuálnom fonde, aj strate z výnosov z reklamy vo výške 300.000.000 a takisto zlým prepočtom pri výnosoch zo zákona o poplatkoch za služby verejnoprávnych médií , tak môže ešte ostať relatívne slušný balík peňazí na kávu...
Ale vážne, a s otázkou, čo za to a za akú cenu ? Priznajme si, že STV tie peniaze nevyhnutne potrebuje, otázne je , či svoje potreby vie dostatočne pomenovať a relevantne kvantifikovať. Navyše, a to je podstatné, rokovania o zmluve sú akosi pritajené a Rada STV vie o nich prakticky iba zlomok * Úplne chýba diskusia s Radou STV, nehovoriac o tom, čo spomínala aj Stanislava Benická na konferencii Verejnoprávne médiá v SR : " Táto zmluva bude chápať veľmi úzko - ako zmluva medzi konkrétnym manažmentom konkrétneho vysielateľa verejnej služby a konkrétnou vládou. Takúto zmluvu treba uzavrieť na základe širšej spoločenskej dohody, ktorej musí predchádzať diskusia s celou verejnosťou, nie len s jej niektorými reprezentantmi" - s politickými kruhmi, so zástupcami odborníkov, divákov, poslucháčov. Až na základe takejto diskusie sa dá spísať dohoda o tom, čo verejnosť od médií verejnej služby očakáva a aké podmienky a prostriedky na to médiá potrebujú. "

*

Júl 2008 - GR STV – Zmluva so štátom je definovaná ako zabezpečenie ďalšieho financovania verejnoprávnych médií nad rámec výberu úhrady za služby STV a SRo a príjmov z reklamy. Za STV sa rokovaní k návrhu zmluvy zúčastňuje programová riaditeľka. P. Kolevská – stručne zhrnula informácie z rokovaní, nakoľka sa domnieva, že Rada STV má dobrý zdroj, keďže I. Králik je tiež členom komisie, ktorá sa zaoberá prípravou Zmluvy so štátom. Ako uviedla, zástupcovia STV boli na rokovaní zaskočení a prekvapení akýmsi rozšírením filozofie Zmluvy so štátom - štát by sa teraz mal zaoberať záväzkom STV, ktorý by viazal STV k rozsahu využitia vyzbieraných poplatkov, a následne na to by sa mal riešiť opodstatnený deficit vo financovaní STV. Zástupcovia predpokladali, že idú rokovať o peniazoch, ktoré by STV mala dostať a naopak stretli sa s názorom, že má ísť čisto o záväzok STV k tomu, ako využije vyzbierané poplatky. Problematika okolo návrhu Zmluvy so štátom je rozsiahla. Zmluva sa má skladať z rámcovej všeobecnej zmluvy, ktorá by mala platiť počas obdobia viacerých rokov a každý rok by mal byť riešený samostatným dodatkom, v ktorom bude presne zadefinovaný záväzok STV vo vzťahu k vyzbieraným poplatkom a odôvodnená finančná potreba vyfinancovať náročné programové typy (detská tvorba, umelecký dokument a iné). Ako ďalej P. Kolevská povedala, otázky okolo Zmluvy so štátom rieši s J. Dianiškom. S I. Králikom konzultovala, že sa postupuje a pracuje v takom zmysle, ako práve prezentovala. GR STV – návrh zákona o audiovizuálnom fonde v súvislosti s vysielaním reklamy vyvoláva otázky okolo spôsobu riešenia kompenzácie a v záujme STV je sa k tomu vyjadriť. B. Bobocký – navrhol, aby GR STV zabezpečil vypracovanie a predložil analýzu dopadov zákona o audiovizuálnom fonde. S problematikou Zmluvy so štátom a finančnej náročnosti programovej služby STV súvisia aj strategické materiály, ktoré by mal GR STV predložiť rade v zmysle plánu činnosti. Očakáva, že na augustové zasadnutie rada dostane tieto dôležité dokumenty.

Máj 2008- INFORMÁCIA O PRÍPRAVE ZMLUVY SO ŠTÁTOM

Jediným koncepčným materiálom, ktorý môže poslúžiť pri príprave ZMLUVY je „Návrh minimálneho rozsahu programovej služby vrátane finančnej náročnosti ako podklad pre prípravu budúcej zmluvy so štátom“, ktorý ešte zrejme v roku 2007 pripravil N. Savický. Podľa dostupných informácií, sa rozpracovaním materiálu nezaoberal žiaden zamestnanec STV. S tvorbou dokumentu sa teda začalo až s nástupom nového GR Mgr. Štefana Nižňanského. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o základný dokument, ktorého obsah a kvalita ovplyvní ďalšie bytie, či nebytie STV, rozbehli sa už intenzívne rokovania medzi STV a MK SR, ktoré je gestorom ZMLUVY. Na základe najnutnejších súčasných požiadaviek STV, bude štruktúra dokumentu členená na tri oblasti: Tvorba programov vo verejnom záujme , Šírenie vysielania a budovanie DVB-T ,Archív – ochrana, rekonštrukcia a digitalizácia archívneho fondu Nakoľko každá oblasť prináleží inému ministerstvu (MK, MDPT a MV), súbežne pracujeme na troch samostatných zmluvách, ktoré pripravujú tímy z príslušných odborných útvarov. Ich činnosť bude koordinovať riaditeľ strategického rozvoja. Cieľom tohto návrhu je zamedziť zbytočnému zdržovaniu rôznymi dnes ešte nepredvídateľnými možnými komplikáciami. V súčasnosti sú komplexne pripravené podklady pre ZMLUVu v oblasti Tvorby programu. Tento typ zmluvy je potrebné uzavrieť na základe širšej spoločenskej dohody, ktorej musí predchádzať diskusia s celou verejnosťou, nie len s jej niektorými reprezentantmi. Až na základe takejto diskusie sa dá spísať dohoda o tom, čo verejnosť od médií verejnej služby očakáva a aké podmienky a prostriedky na to médiá potrebujú. Preto pripravujeme prieskum názorov divákov, ktorí by mali vyjadriť úroveň svojej spokojnosti s vysielaním jednotlivých vysielacích okruhov a programov z hľadiska etiky, rešpektovania publika, reflektovania jeho záujmov, otvorenosti svetu... Mali by sme ním získať názory na to, či vysielanie STV ... zodpovedá ich predstave o poslaní verejnoprávneho kanála … dostatočne približuje ľudí a život … im pomáha objavovať neznáme veci … sa zaoberá vážnymi problémami našich čias … ich zušľachťuje … si váži svoje publikum … mu dôverujú Zmluva so štátom prichádza v období kedy STV v rámci svojich strategických zámerov ohlásila, že televízny program verejnoprávnej televízie nemôže byť chápaný ako tovar, ale ako služba verejnosti. Plne si uvedomujeme, že žijeme v trhovej ekonomike, nemôžeme však podliehať názorom, že poslanie STV bude určovať trh. V tomto duchu je pripravovaný aj obsah ZMLUVY so štátom, ku ktorému bolo s generálnou riaditeľkou sekcie médií a audiovízie MK SR, PhDr. Natašou Slávikovou, dohodnuté pracovné stretnutie, na ktorom bude dohodnutý ďalší postup.

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

22. 7. 2008

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Americký denník New York Times odmietol publikovať komentár republikánskeho kandidáta na funkciu amerického prezidenta, Johna McCaina. Konzervatívec v článku kritizoval plány svojho politického oponenta z Demokratickej strany, Baracka Obamu, vo vzťahu k Iraku. McCain reagoval na Obamov komentár, zverejnený v denníku 14. júla. O prípade informovala spravodajská stanica CNN. "Obamov článok bol pre mňa využiteľný, pretože priniesol nové informácie. Zatiaľ čo písal o politike senátora McCaina, detailne priniesol aj popis vlastných politických plánov. Bolo by skvelé mať podobný článok od senátora McCaina, cituje CNN emailovú odpoveď editora komentárov New York Times, Davida Shipleyho. Shipley republikánskemu senátorovi navrhol, aby vo svojom komentári definoval americké víťazstvo v Iraku a spôsob, ako ho McCain plánuje dosiahnuť. McCainov článok bol kritikou postoja Obamu k riešeniu úlohy Spojených štátov amerických v Iraku. "Nebezpečenstvo tkvie v tom, že extrémisti podporovaní Al-Kájdou a Iránom by sa mohli úspešne vrátiť, presne tak ako sa to stalo, keď sme mali v Iraku menej jednotiek. Senátor Obama sa z najnovšej histórie vôbec nepoučil," uvádza sa v komentári Johna McCaina, ktorý na svojej internetovej stránke zverejnila CNN. Obamove riešenie pre Irak predpokladá stiahnutie amerických jednotiek v horizonte približne 16 mesiacov, v závislosti od bezpečnostnej situácie. Demokratický senátor vo svojom nedávnom komentári v New York Times kritizoval McCaina za odmietavý postoj ku konkretizácii časového plánu stiahnutia amerických vojakov z Iraku. Denník New York Times je prestížnym americkým médiom. Počas primárnych volieb denník oficiálne podporil kandidatúru Hillary Clintonovej za Demokratickú stranu a Johna McCaina za Republikánsku stranu. Samotný editor komentárovej strany v minulosti pôsobil v štábe prezidenta Billa Clintona, kde bol zodpovedný za prípravu jeho prejavov.
Kalifornská spoločnosť TiVo vraj splní sen všetkých spoločností ponúkajúcich svoj tovar prostredníctvom televíznych reklám. Divák si bude môcť kúpiť ponúkaný produkt stlačením gombíka na diaľkovom ovládači. --> Novú funkciu bude TiVo ponúkať v spolupráci s internetovým malopredajcom Amazon.com. Dnes o tom informoval americký denník New York Times. Nová služba by sa mala objaviť ako link v menu TiVo settop-boxu. Divák si teda bude môcť počas televíznych seriálov alebo populárnych talkshow, ako sú napríklad programy Davida Lettermana alebo Oprah Winfreyovej, kúpiť ponúkané CD, DVD alebo knihy priamo prostredníctvom svojho diaľkového ovládača. Aby divákovu pozornosť neodviedlo vysielanie, môže svoj úmysel "zaparkovať" u Amazonu a neskôr dokončiť. V prípade potreby settop-box reláciu zaznamená, kým divák neuzavrie transakciu. TiVo už dlho ponúka v USA settop-boxy s integrovaným rekordérom, ktoré napríklad dovoľujú divákovi pozerať vybrané televízne relácie neskôr, ako sú vysielané, a preskočiť reklamy. Spoločnosť je pomerne úspešná v USA, napriek tomu sa jej nepodarilo presadiť v Európe. Niekoľkokrát sa napríklad pokúšala preniknúť na nemecký trh. Keďže TiVo settop-boxy umožňujú preskočiť reklamy, spoločnosť je tŕňom v oku reklamnej brandže. Preto je cieľom kalifornskej spoločnosti, aby spoločne s celým mediálnym priemyslom našla cestu, ako sa účinne vyrovnať s poklesom trhu televíznej reklamy, uviedol pre New York Times šéf TiVo Thomas Rogers. Informovala o tom agentúra DPA.

Bieloruské úrady nepoužijú nový mediálny zákon na obmedzenie internetu. Uviedol to dnes poradca bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka Vsevolod Jančevskij, ktorý je v rámci vlády zodpovedný za ideologické otázky. Nový zákon schválený minulý mesiac parlamentom konkrétne nevyžaduje registráciu webstránok, umožňuje však ich reguláciu vládnymi nariadeniami. Proti zákonu protestovali bieloruské internetové médiá, ako aj Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Nezávislí bieloruskí novinári sa obávajú zrušenia webstránok, ktoré sú naladené opozične. "Všetky rečičky o tom, že Bielorusko zavádza reštrikcie proti internetu, sú čistá hlúposť," uviedol Jančevskij pre agentúru Reuters. "Úrady sa cítia dostatočne silné, takže sa neobávajú ničoho vrátane skreslených informácií. Naopak, je v našom záujme mať slobodný rozvoj internetu a nemať žiadne obmedzenia. Internet bude v Bielorusku slobodný," dodal. Odkedy Lukašenko v roku 1994 prevzal v Bielorusku moc, mnoho nezávislých médií zaniklo a internet sa tak stal hlavným zdrojom informácií o malej a často rozdelenej bieloruskej liberálnej a nacionalistickej opozícii. Západ Lukašenka ostro kritizuje za autokratický štýl vlády v bývalej sovietskej republike, USA ho dokonca označili za "posledného diktátora Európy".

Copyright © TASR 2008