Odborná porota hodnotila osemnásť titulov z produkcie Odboru literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu v troch súťažných kategóriách. Rozhodla, že v kategórii monologických rozprávok zvíťazil titul Piata mušketierka Marty Hlušíkovej. Humorné rozprávanie o dvoch výmyselníkoch, bratoch Maťkovi a Braňovi, ktorí čelia novým životným skúškam a skúsenostiam v súvislosti s očakávaním narodenia sestry. Porota osobitne vyzdvihla herecký výkon Erika Koníčka, ktorý sa vyníma v konkurencii skúsených profesionálov

V kategórii rozprávkových hier si víťazstvo podľa rozhodnutia odbornej poroty odniesla hra Traja kamoši a fakticky fantastický bunker, ktorá vznikla spracovaním známej rovnomennej knihy pre deti autorky Barbory Kardošovej. Pútavý príbeh malého chlapca, ktorý zažíva neuveriteľné príhody s kamarátmi z ríše zvierat nadchýna malých i veľkých poslucháčov. Podľa poroty zaujal myšlienkou hrdinských skutkov spojených s láskavosťou, ale i hravým spracovaním, výbornou režijnou prácou s hudbou, sprievodným zvukom a tiež sviežim súčasným hrdinom, chlapcom Jurajom Králikom v interpretácii mladého herca Lukáša Krčmára, ktorý podal ohurujúci výkon.

V kategórii hier pre rodinu odborná porota prisúdila víťazstvo hre Viliama Klimáčka Osem uší, ktorá vznikla pri príležitosti 95. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku. Koláž, z ktorej sa skladá príbeh, sa odohráva na Slovensku od roku 1938 do roku 1989, v zvukových krajinách, ktoré, podporené rádiom, formovali naše životy. Porota pozitívne hodnotila pohľad na nedávnu históriu na pozadí príbehov bežných mladých ľudí, čo je najlepšia cesta, ako ju priblížiť súčasným tínedžerom. Ide o prechádzku dejinami s dobovou popmusic s výborným hereckým obsadením.

O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodovali aj tri pätnásťčlenné detské poroty zložené zo žiakov základných škôl piešťanského okresu. V hodnotení detskej poroty v kategórii monologických rozprávok víťazstvo patrí titulu Jána Uličianskeho Pán Nápad zachraňuje svet. Reaguje na časté tvrdenie, že svet zachráni krása alebo aj rozprávky.

V kategórii rozprávkových hier na základe názoru detskej poroty víťazstvo získala hra podľa predlohy Diany Mašlejovej v dramatizácii Barbory Kardošovej Kráľovskí agenti. Príbeh s nádychom detskej detektívky a s veľmi pozitívnym posolstvom práve do dnešných dní, keď nenávisť a hnev, ktoré ľudia šíria vo svojich komentároch na internete, dokážu rozpútať vojnu. Našťastie, súrodenci Cyril a Betka na výlete v Londýne odhalia tajomstvo zlého kúzelníka Drumnadtrochita.

V kategórii hier pre rodinu sa názor detskej poroty zhodol s názorom odbornej poroty a víťazstvo získala hra Viliama Klimáčka Osem uší.

12. ročník festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase, rozhlas v knihe potvrdil efektivitu spolupráce spoluusporiadateľov podujatia – Rozhlasu a televízie Slovenska s Mestskou knižnicou v Piešťanoch, mestom Piešťany a Trnavským samosprávnym krajom. Organizátori okrem verejných počúvaní súťažných rozhlasových rozprávok do programu štvordňového festivalu zaradili množstvo prezentácií knižnej a rozhlasovej rozprávky spojenej s divadelným predstavením, besied s tvorcami rôznych podôb rozprávky, multižánrové komponované programy, početné workshopy s ilustrátormi, vernisáže výstav festivalu a divadelné predstavenia.

Rozhlasové programové služby boli v bezprostrednom kontakte s poslucháčmi prostredníctvom živých vysielaní formátov Ladenie Rádia Devín, Ranné ladenie, Popoludnie Rádia Regina Západ a Popoludnie Rádia Slovensko. Veľký divácky záujem zaznamenala verejná nahrávka zábavnej relácie Rádia Slovensko Skúška sirén Tomáša Hudáka a Sama Trnku. Rádio Junior na viacerých podujatiach festivalu prezentovalo svojho maskota Breptíka, za vyvrcholenie jeho aktivít možno považovať verejnú nahrávku relácie Čo by bolo, keby sme žili v rozprávke. Informáciu o aktuálnom dianí odvysielala aj televízna Dvojka a primeraný úspech u detských návštevníkov festivalu zaznamenali aj prezentácie televíznych formátov Karavan s Martinom Vanekom a Poraď si s Evou Pribylincovou.

Podľa Zuzany Belkovej, vedúcej Odboru literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu, sme ako organizátori „dosiahli, že 12. ročník Zázračného orieška vyznel ako dynamická a vzhľadom na multižánrovosť festivalu naozaj atraktívna správa o stave rozhlasovej dramatickej tvorby pre malého a mladého poslucháča, ktorý – ako jediný skutočne dôležitý arbiter – dokáže oceniť širšie spektrum poetík, tém a prístupov tvorcov.“