Generálny riaditeľ RTVS reaguje na vyjadrenia predsedu vlády SR Roberta Fica, ktoré boli zverejnené 9.2.2024 v rozhovore pre Pravdu a rozhovor podpredsedu NR SR Andreja Danka pre TA3 12.2. 2024. Premiér Róbert Fico tvrdí, že je potrebné urobiť zmeny vo vedení slovenskej televízie, ktorá je podľa neho protivládna a neplní si svoju verejnoprávnu úlohu. Andrej Danko hovorí, že chce štátnu televíziu, nie verejnoprávnu.

Je potrebné zdôrazniť, že verejnoprávny rozhlas a televíziu stále platia občania zo svojich daní a zmenou financovania sa nemení verejnoprávny charakter RTVS. Preto najväčší mediálny dom nie je štátny, nepatrí vláde ani parlamentu a je nezávislým médiom. Považujem za veľmi nešťastné rozhodnutie predchádzajúcej vlády zrušiť koncesionárske poplatky a financovať verejnoprávnu RTVS len zo štátneho rozpočtu. Ale aj pred zrušením koncesií bola časť rozpočtu RTVS naviazaná na štátny rozpočet prostredníctvom príslušných kapitol. Verejnoprávnosť RTVS však nespočíva v systéme financovania, ale v poskytovaní služieb verejnosti vyplývajúcich so zákona, ktorý túto službu presne definuje. Túto úlohu si RTVS stále plní,“ hovorí generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj.

Obaja vládni predstavitelia, už viackrát zdôraznili potrebu výmeny vedenia RTVS na čele s GR RTVS Ľubošom Machajom, pričom argumentujú, že RTVS je neobjektívna a protivládna. Andrej Danko spochybnil nezávislosť RTVS tvrdením, že vždy bola pod politickým vplyvom aktuálnej vlády a chce, aby bola RTVS štátnym médiom. Na vyslovené obavy ako bude pre divákov zabezpečená objektivita RTVS zareagoval Andrej Danko v TA3, že „budú pozerať záujmy štátu“.

RTVS so zákona vyplýva poskytovať nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí na Slovensku. V prípade pochybností o porušení zákona každý môže dať podnet na Radu pre mediálne služby, ktorá sa bude zaoberať tým, či bola dodržaná objektivita a nezávislosť poskytnutých informácií,“ povedal Ľuboš Machaj.

V prípade, že by sa RTVS stala štátnym médiom, došlo by hrubému rozporu s pripravovaným návrhom Európskeho aktu o slobode médií, ako aj s Odporúčaniami Výboru ministrov členských štátov o zabezpečení nezávislosti verejnoprávneho vysielania.

Postavenie verejnoprávneho vysielateľa určuje celý rad parametrov vyplývajúcich z návrhu Európskeho aktu o slobode médií a z Odporúčania Výboru ministrov členských štátov o zabezpečení nezávislosti verejnoprávneho vysielania.

Verejnoprávny vysielateľ by mal autonómne rozhodovať o obsahu svojho vysielania bez vonkajších zásahov (najmä zásahov politickej moci). V rámci spravodajstva, ktoré poskytuje, má objektívne prezentovať fakty a udalosti a podporovať slobodné vytváranie názorov. Nemá teda slúžiť žiadnej záujmovej či politickej skupine.

Redakčná nezávislosť podľa návrhu Európskeho aktu o slobode médií znamená, že členské štáty (vrátane svojich regulačných orgánov) nesmú zasahovať do redakčných politík a rozhodnutí verejnoprávneho média, ani sa pokúšať ho akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo ovplyvniť. Verejnoprávne médiá ponúkajú pluralitu informácií a názorov nestranným spôsobom v súlade so svojím poslaním verejnej služby.