Do úvodnej relácie v sobotu 3. júla o 12.10 h prijal pozvanie prvý riaditeľ rozhlasu po Novembri 1989 Vladimír Štefko a súčasný generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, ktorý bol na čele Slovenského rozhlasu v rokoch 1997 - 2005. Moderátorka Marta Jančkárová s nimi bude diskutovať o histórii aj súčasnosti rozhlasu a o jeho poslaní.

V ďalších častiach autori priblížia históriu jednotlivých zložiek vysielania - spravodajstvo, publicistiku, šport, hudbu i dramatiku, históriu štúdií v Košiciach, Banskej Bystrici a Prešove. 21. a 29. augusta si pripomenieme chvíle, na ktoré je rozhlas právom dodnes hrdý - vysielanie Slobodného vysielača v Banskej Bystrici v období Slovenského národného povstania a pôsobenie rozhlasu v dňoch invázie vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa v roku 1968. „Príbeh rozhlasu vyrozprávame s využitím mnohých, často vzácnych nahrávok z nášho archívu v 44 publicistických pásmach," dopĺňa dramaturg cyklu Boris Koreň.

Programový riaditeľ Michal Dzurjanin pripomína, že rozhlas má na Slovensku dlhodobo vysokú dôveryhodnosť a stále sa teší aj veľkému záujmu poslucháčov. „Týmto cyklom chceme ľuďom pripomenúť nielen jeho históriu, ale predovšetkým skutočnosť, že je to verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia."