20. 10. 2004

Ostatne, myslím si, že Kartágo musí byť zničené

Spravodajstvo de la Matrix alebo Nové Noviny Nového začiatku STV Virtualite sa medze nekladú. Najmä v Slovenskej televízii . Po 19. októbri 2004 je jasné, že je možné uviesť aj virtuálneho sponzora najdrahšej relácie všetkých čias na Slovensku v podobe osobných spotov generálneho riaditeľa a top menežmentu. Tieto spoty vojdú do dejín narczimu v šoubiznise. Všetci, ktorí to videli, očakávajú, že tento sponzor, ktorý sa, našťastie našiel v súkromných osobách, náklady aj zaplatí ,aby bolo aj na spravodajstvo a jeho virtuálne štúdio. A- hlavne na obsah. Ak chce Slovenská televízia byť pripravená na zmeny, ktoré v blízkej budúcnosti prídu musí sa snažiť byť zárukou komplementarity a plurality. Ak Slovenská televízia volí trhový model konkurencie , je jasné, že sa mýli. Tento model sa nedá používať pre hodnotenie efektívnosti konkurencie na slovenskom televíznom trhu za účasti verejnoprávnej televízie. Treba sa zamyslieť aj nad inými vecami –či to, čo ľudia chcú, nemusí byť tým, na čo sa v televízii aj skutočne dívajú . A prečo by verejnoprávný vysielateľ mal robiť niečo, čo môže rovnako dobre robiť aj súkromný vysielateľ ? Dotkni sa a nájdi sa. Začnem o niečom, čo sa nenosí. Hodnoty. To slovo je dnes tak sprofanované, že ten kto ho vysloví, je považovaný skôr za blázna, či šarlatána, ktorý oberá ľud tejto krajiny o jeho poctivo zdanené peniaze. Preskočme tento úvod a vpadnime priamo do ríše STV . Slovensko hľadá Superstar, Pošta pre teba, Superkvíz , Domáca horúčka, Bumerang, Pohotovosť. Svadba snov.. Znovu skok- do spravodajstva STV. Príklad- Afganistan a prvé a historické slobodné voľby. Chýba historizujúci moment, moment, ktorý divákovi atraktívne priblíži to, čo tvorí dejiny. Ale z výmeny, bez redaktora na mieste činu a analytikov- to nie je možné. A nie je to o peniazoch. Opäť je to o prioritách. Viacerí členovia Rady STV sa ešte na augustovom zasadnutí zhodli, že nižšie percentá sledovanosti spravodajstva by nemali mať vplyv na bulvarizovanie vysielaných príspevkov . Nesprávna interpretácia a glorifikácia výsledkov peoplemetrov, úplné nepochopenie verejnej programovej služby, absentujúca kontinuálna personálna politika / napr. ústne výpovede akoby mimochodom na chodbe STV /a svojská interpretácia Zákona o STV- to všetko splodilo nový nový začiatok Spravodajstva Slovenskej televízie po 10.10.2004. V rámci grafického stvárnenia sa podstatným sa stal vonkajší jednotiaci prvok- spoločné virtuálne štúdio pre štyri programy- Ranný magazín, Denné správy, Správy STV a Správa a komentáre. To je aj veľká nevýhoda pre diváka – tóny farieb, dekorácia a virtuálne doplnky by mohli byť odlišné / okrem oranžového Ranného magazínu/. Ranný magazín Inovovanej relácie pomohol redesign, ale spôsob prezentácie a vedenia rozhovorov postojačky ho vopred odsudzuje ku strnulosti, pretože / najmä u hostí / pôsobí neprirodzene. Problémom Ranného magazínu je- nuda. Najpútavejšou časťou sú paradoxne upútavky Jednotky. Rannému magazínu chýba viac hostí, viac interaktivity a viac príjemného nevirtuálneho prostredia, čo aj hostí núti cítiť sa nesvoj. Relácia je viac súborom správ z minulého dňa, relácie 24 hodín a ani monitoring tlače / zaváňajúci skrytou reklamou / nie je šťastným riešením. Nový image Andrey Stoklasovej nepomohol, jej obrovskú výhodu sviežosti úplne pokazil tmavý „ lokňový“ zostarujúci účes, čím trpí aj jej výkon. Rozhodne nie je lepší, ako v starom magazíne. Pendlujúca Dana Roháčová neprekvapila ničím, jej priemernosť bola známa už z Novín Joj, takže skôr prekvapuje strojenými úsmevmi. Je však dobré, že mala možnosť si odskúšať live vysielanie. Jej „práca“ s rukami by mohla slúžiť ako dobrý námet pre humoristickú reláciu K rannému magazínu ešte jedna podstatná pripomienka. Je skvelé, že sa na obrazovky STV vrátil legendárny športový komentátor Karol Polák . Slová člena manažmentu STV Branislava Zahradníka : "Prítomnosť pána Poláka vyvolala u našich divákov nečakane veľký ohlas. Vedenie STV sa preto rozhodlo, že mu venuje pravidelne raz do týždňa priestor na komentovanie športového diania. Veríme, že pána Poláka diváci aj tentoraz pozitívne prijmú, pretože je to človek, ktorý dlhé roky formoval slovenskú športovú žurnalistiku," si dovoľujem doplniť, okrem informácie, že STV musel opustiť nedobrovoľne aj inou, dôležitejšou informáciou : Priezvisko, Meno Polák Karol Dátum narodenia 07.09.1934 Hodnosť Typ spolupráce Krycie meno Spisová značka Správa ŠTB . Dôverník Šport 25036 Centrála SK + Bratislava . Agent Eva 9917 Centrála SK + Bratislava . Dôverník Eva 9917 Centrála SK + Bratislava . Tajný spolupracovník Eva 991708 Centrála SK + Bratislava Denné správy Denné správy majú nepochopiteľné vysielacie termíny 12.00 a 15.00. chýba medzistupeň cca o 17.00. Moderátorka Jana Majeská je príjemná a zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by jej virtuálne štúdio vadilo a bola by v Správach STV prijateľnejšia ako Dana Roháčová . Správy STV Hlavné Správy STV šokovali, aspoň v prvý deň a nie príjemne. Obsahová neujasnenosť, dramaturgická bezradnosť, nejasné koncepcia radenia správ a absencia skutočných správ – to všetko sa podpísalo pod Správy, na ktoré by radi diváci aj ich tvorcovia zabudli. Horším faktom ostalo že po skončení správ si máloktorý divák spomenul na dominantnú správu dňa. Téza o dennom prinášaní vlastnej témy, ktorá sa stáva aj „otvárákom „ sa obracia voči jej ideovým tvorcom, ak sú nezaujímavé, namajú čo robiť na prvom mieste. Nerešpektuje sa tak železná logika správ- dôležitost správy určuje jej miesto v scenári... Neobvykle nervózny bol prvý deň vysielania znovuobjavený Ľubomír Bajaník. Niet divu, rušivým prvkom bolo neustále premiestňovanie moderátora v „ kantni „ až sedem krát počas spravodajstva, takže divák mal pocit hry na črta vyskakujúceho z krabičky ; nikdy nevedel odkiaľ ho má očakávať. Používanie jimmy jibu je nezvyklé uprostred spravodajstva, odvádza pozornosť diváka, hodilo by sa na úvod a záver. Bajaník však po čase preukázal absolútnu suverenitu, čím opäť spochybnil rozhodnutie o jeho stiahnutí z moderovania Správ STV na začiatku roku. Výkon Dany Roháčovej je z hľadiska reči a prednesu kvalitný nezvláda však tempo relácie a stráca orientáciu. Je priemerná a nepresvedčila, čím je lepšia, než jej predchodkyne, hlavne Jana Majeská Poctivo si pamätala značky, chýba jej bezprostrednosť a to „čosi naviac „- osobné čaro. Pozitívom je opätovné nasadenie spravodajcu v Bruseli, ale Renáta Goldírová by potrebovala lepšie zázemie a radikálnu zmenu imagu. Konečne sa začalo pracovať aj s databázou spolupracovníkov STV v zahraničí. Forma opäť výrazne predbehla obsah .Pohybovanie sa po štúdiu je oživujúcim prvkom ale má však svoje opodstatnenie pri vysvetľovaní zložitejšieho grafu, alebo diagramu . Treba dúfať, že sa nebude „ nadužívať .“ V niektorých vydaniach Správ STV akoby vedúci vydania mal strach, ktorá správa sa nehodí a tak sa tam ocitnú všetky / 21 samostatných správ je viac ako dosť /, a divák má veľký problém si zapamätať čo i len jednu. Avíza správ uprostred spravodajstva, ktoré si navzájom kopírujú ostatné televízie, sú nefunkčné- sú avizované tesne pred samotnou správou, čím sa nenapĺňa základný ciel tohto nástroja- udržať si diváka na programe. Virtuálne štúdio- nie je jediným riešením, ale už existuje. / Bolo hitom v prvej polovici 90. rokov minulého storočia, dnes je v spravodajstve „out „/. Úplne virtuálne a neprirodzene pôsobí „ prirodzený rozhovor „ s telefonujúcim, ktorý som naposledy videl v Minsku. Grafické stvárnenie, výber farieb a samotné prevedenie virtuálneho štúdia vytvorili výsledný efekt, ktorý je lepší ako vizuál s katafalkom / ozaj- kam sa podel a čo asi tak stál ?/ grafika je však mdlá a nenaznačuje, že ide o Slovenskú televíziu- niet spojiva. Ak však grafické oddelenie, ktoré nemá skúsenosti, nekomunikuje s profesionálmi, výsledok sa musí zákonite negatívne prejaviť. Nové štúdio Správ STV vyznieva až príliš virtuálne, pripomína maketu ktorá demonštruje funkčné možnosti technológie. Na estetiku nevyšiel čas, alebo invencia. Nie je mi jasné, prečo sa vždy v grafike prejaví niečo, čo pôsobí veľmi podivuhodne, v Novom začiatku to bol katafalk, v Novom novom začiatku- radiátor... Snáď si tvorcovia obrazového dizajnu niekedy uvedomujú, že existuje niečo, čo sa volá zlatý rez . / Pre menej zdatných čitateľov a pracovníkov STV - Jednoduchá definícia zlatého rezu by mohla znieť tak, že je to kompozičný princíp, ktorý rieši harmonické vzťahy, alebo harmonickým - súladným - spôsobom vzťahy jednotlivých zložiek diela, a to tak, aby sa čo najbližšie priblížili k tomu ideálu krásy, ktorý sa pokladá za platný v tom období, keď dielo vzniká. / Môžeme síce polemizovať, že dnešnej dobe kraľuje postmoderna, ale aj tá je viac- menej out. Spravodajstvo ostalo patetické s úplne pomýlenou dramatizujúcou hudbou. Správy tak pôsobia moderne iba po grafickej stránke, po formálnej stránke sú však , takpovediac, „out“, chýbajú moderné prístupy k tvorbe reportáží, živé vstupy a konfrontácie. Akákoľvek snaha o moderné správy je však zbytočná, vizuál a moderátorov prejav môže byť podľa najaktuálnejších svetových trendov, ak sa nezmení spôsob práce, tak budú Správy STV aj naďalej ako vystrihnuté z minulého storočia-strihák reportáží, spestrený moderátorom v „čičiríkatom „ štúdiu preplnenom grafickými efektmi. Technické problémy sa začali vyostrovať, nie je možné, aby sa v druhých stopách objavovali staré nepremazané synchróny a vrcholom sú nepremazané staré obrazové príspevky, vytvárajúce duchov. Tým pôsobí Spravodajstvo STV skutočne virtuálne.... Počasie na STV je už takmer neriešiteľným problémom za posledné obdobie a každé nový nápad bol prepadákom, i ten posledný ; a to nielen po grafickej ale aj obsahovej stránke . Od skutočne dobrej, konkurencieschopnej televízie by som očakával rozsiahlejší a fundovaný sprievod s mapami búrok zrážok. so satelitnými obrázkami ap. Správy majú každý deň neustálenú vizuálnu podobu i spôsob snímania v štúdiu, čo neprispieva k ich ukotveniu v pamäti diváka. Čítané agentúrne správy stále ešte znejú strnulým a nemikrofonickým hlasom, ako vystrihnuté zo socializmu. V spravodajstve musí byť veľký nedostatok ľudí, keď v jeden deň šéfredaktor robí aj talkshow a nahovára komentáre. Stále chýba žurnalistická dospelosť, vzdelanie , nadhľad, remeselná zručnosť a hlavne- myšlienka. Ale problém nemusí byť v samotných redaktoroch, ale v neustálom vzdelávaní, budovaní lojality ku vlastnému podniku, ktorá však stojí iba na vedení STV. PR navonok niekedy nestačí. Treba dať víziu a perspektívu aj dovnútra inštitúcie. To však pri komplikovanej Organizačnej štruktúre a neexistencii komplexnej a cielenej personalistiky Ďalší nový začiatok s neprehľadným a v priebehu Správ sa meniacim vizuálom pravdepodobne diváka nenaplní svoj hlavný cieľ- zmeniť štruktúru diváka Správ STV a zvýšiť sledovanosť. Realita čísiel skôr hovorí o opaku. Potom je potrebné uvažovať, či dva nové začiatky nie sú finančným hazardom vedenia STV. 24 hodín Táto relácia je skôr výtvorom skladby vysielania ako samotného spravodajstva a je výsledkom klasickej otázky, čo, preboha vysielať medzi medzi 19.00 a 19.30 na Jednotke. Mám jednoduchšiu a ,. Voči divákom poctivejšiu odpoveď, než vedenie STV- Večerníček. . Je čírou vysielacou vatou. Ak je relácia 24 hodín náhradou kvalitného zahraničného spravodajstva, tak je to dosť smutné. 24 hodín je 4 minútový zostrih nekomentovaných agentúrnych obrazových správ zo sveta, čo teda rozhodne nemôže byť spôsobom, akým sa verejnoprávna televízia vyrovnáva s informovaním o dianí vo svete. Zvučka relácie nekorešponduje so spravodajstvom. Trendy z JOJ sa preniesli konečne aj na obrazovku STV -50.00 kačičiek na rieke Maine, alebo, čo sa do správ nehodí. Preteky v nosení manželiek. Pevne dúfam, že je to nie je iba skúška na hlavné správy. Správy a komentáre Relácia má asi najustálenejšiu podobu i kvalitu, ale ako formát sa od starých Aktualít líši iba virtuálnym štúdiom. Inovované Správy a komentáre sa v imidži ničím nelíšia od Správ STV. Dokonca aj grafika na lište to jasne hovorí- Správy STV... Nahradenie profesionálnych výkonov moderátoriek netelevíznymi prejavmi novicov bolo chybným krokom už na začiatku roka. Moderátor Peter Stano je vynikajúci pri vedení rozhovorov, ale bezmocný pri moderovaní. Ľudmila Farkašovská je bezmocná aj pri vedení rozhovorov ,aj pri moderovaní. Bezmocná je z priestoru, ktorý ju obklopuje. Významným problémom je účasť hostí, ich zasadenie / lepšie povedané postavenie / do virtuálu a spôsob aktívneho snímania, kde divák nemá možnosť dlhšie hľadieť do tváre hosťa , sústrediť sa na jeho výpoveď a vnímať ju. O päť minút dvanásť Od roku 1992, keď sme na obrazovku uvádzali reláciu Kroky sa v Slovenskej televízii / ale nielen v nej / v oblasti politických talkshow formátovo nič nezmenilo. Najvyšší čas vyvetrať. Nejde o novú reláciu, a ani v novom šate, hoci by to akútne potrebovala. Prostredie stále vyráža dych lacnotou a nevkusom. Pripomína nevydarený matematický kabinet v polorozpadnutej škole. Symbolika do televíznej architektúry a v súvislosti s modernou Corporate Identity televíznej spoločnosti už dávno nepatrí. Je to však otázka absolútneho nedostatku vnútornej konkurencie v rámci STV. Ivan Janda sa v kvalite posunul až v svojich ďalších vystúpeniach na obrazovke avšak ani zďaleka sa nepriblížil ku kvalite svojich predchodcov- Anne Vargovej a Petrovi Vavrovi , ktorým nepochopiteľne neostalo ani miesto v samotnej STV. Lepšia predpríprava na vysielanie by nezaškodila Jandovi, ani Ľube Oravovej. Ivan Janda by sa však viac venovať personálne nestabilnému a úrovňou kolísajúcemu spravodajstvu. Regionálne správy Regionálne správy sú určite prínosom pre vysielanie STV. Existuje však nejasnosť v riadení, kompetenciách, redakciách, prelínaní sa , prispievaním do Správ STV . Nejasným je rozlíšenie medzi Regionálnymi správami a ragionálnym mgazínom. Možnosťou zlepšenia by bolo, po dohode s Rádiokomunikáciami- odpájať sa a vysielať pre tých, komu je to určené. Najlepšie príspevky zberom vysielať v Rannom magazíne STV, Denných správach, Správach STV a Správach a komentároch. Absolútnou hviezdou medzi novými tvárami je Karin Majtánová, ktorá sa osvedčila nielen v HZDS a v kabaretných pásmach. Jej kariéra v STV je príznačná pre personálnu prácu vedenia .Citujem pána Záhradníka : „ Rokovali sme s ňou osobne, absolvovala aj testy, no zatiaľ sme pre ňu vhodný formát nenašli," Po večernom rozhovore s Richardom Rybníčkom sa formát našiel. Účinkovanie a kvalitnej ružinovskej televízii /SDKÚ/ museli v ten večer byť silnými argumentmi. Prečo toľko o bezvýznamnej Majtánovej ? Hlavne preto ,že jeden z najväčších talentov na Slovensku, Tina Diosi, nerobí pri tvorbe pôvodných programov, alebo pri koncepcii, ale zostalo pre ňu – regionálne spravodajstvo. Prosto- kolegyne. Regionálny denník sa však, po dobudovaní regionálnych centier / alebo dohôd s výrobcami / ,môže stať pilierom Redakcie Spravodajstva a môže priniesť pre diváka skutočné priblíženie sa STV k ich naozajstným problémom. Aspoň v tomto sa mohla STV priblížiť k naplneniu svojho prostoduchého chvíľu platného sloganu televízia, ktorá sa na Vás pozerá. Treba však veľa investovať do ľudí a technológii Netradične som nazačal správou, ale ňou končím : V identifikačných spotoch Jednotky sa začínajú namiesto neznámych tvári čoraz s väčším podielom objavovať tváre STV, napríklad Andrea Vadkerti, Katarína Brychtová či Adela Banášová a Martinom Rauschom. Spoty s moderátormi sú väčšinou naviazané s upútavkami na ich programy. A o tom je aj Slovenská televízie. O bezvýznamnosti a bezobsažnosti P.S. : Dúfam, že ma na chodbe STV znovu nezastaví istý človek, ktorý mi bude celý čas vysvetľovať, že to všetko , čo vidím, má synergický efekt. Vtedy totiž neviem, kto z nás dvoch je blázon. Ostatne, myslím si, že Kartágo musí byť zničené. Tím spravodajstva * Tím Správ STV : Moderátori Ľubomír Bajaník Andrea Belányiová príležitostne počas víkendov Dana Roháčová Redaktori : Lucia Havlíková Richard Dírer Alexandra Gogová- od polovice októbra v TV Markíza Martina Utešená Lucia Nicholsonová –od 2.11. v TA 3 Katarína Krajňáková Marek Zgalinovič Rita Bočáková Ján Maloch Stanislav Lažo Marta Jančkárová Nikoleta Gažová Martin Krúpa Ján Petrovič Daniel Dammer Gabriela Dianová Vahram Čugurjan Martin Thuma Nora Gubková Stanislav Lažo Ľubica Surkošová Peter Nitnaus Eva Koprena Ivo Kunsch Tím Denných správ Moderátori : Jana Majeská Silvia Balková Tím Ranného magazínu Moderátori : Dana Roháčová Andrea Stoklasová Viliam Stankay Tím Správ a komentárov Peter Stano Ľudmila Farkašovská Boris Koreň - smenár Braňo Zvara Smenári Správ STV: Mária Stracenská Jana Ďuriačová Smenári Denných správ: Zuzana Suchá Jozef Skovay * Na pripomenutie- kto tam koho o rok nájde Ďakujem za podklady a citácie z portálu www.mediálne.sk Sú označená italic a touto farbou